Home >Documents >Procesul de Resocializare Al Minorilor Delincventi

Procesul de Resocializare Al Minorilor Delincventi

Date post:08-Mar-2016
Category:
View:233 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Lucrare despre procesul de resocializare al minorilor din centre de plasament
Transcript:

PROCESUL DE RESOCIALIZARE AL MINORILOR DELINCVENTICUPRINS:IntroducereCapitolul IDelimitari conceptuale notiunilor de delincventa juvenila si devianta1.Notiunea de delincventa juvenila2.Notiunea de deviantaCapitolul IITeorii explicative ale fenomenului delin 616d31g cventei juvenile din perspectivapsihologica si sociologica1.Teoria invatarii sociale a agresiunii2.Teoria anomiei3.Teoria subculturilor delincvente4.Teoria controlului socialCapitolul IIIFactori implicati in determinarea comportamentului deviant al minorilor1.Rolul familiei in formarea comportamentuluifamiliei1.1.Fmiliile dezorganizante1.2.Climat familial conflictual1.3 Climat familial hiperautoritar1.4. Climat familial hiperpermisiv1.5. Esecurile privind integrarea scolara1.6. Alcoolul si actul infractional1.7. Consumul si dependenta de droguriCapitolul IVServiciul de probatiune1.Intocmirea referatului de evaluare1.1Notiuni generale1.2 Planificarea evaluarii1.3 Stabilirea relatiei profesionale cu clientul1.4 Elaborarea referatului de evaluare2.Supravegherea persoanelor condamnate3.Asistenta si consilierea in cadrul serviciilor de reintegrare sociala si consiliere3.1 Scopul activitatii de asistenta si consiliere3.2 Beneficiarii activitatii de asistenta si consiliere3.3Documente procedurale utilizate in activitatea de asistenta si consiliereCapitolul VTehnici specifice procesului de resocializare a minorilor delincventi1. Tehnici de intervievare2. Interogarea in asistenta sociala3. Consilierea minorilor delincventiCapitolul VIMetode utilizate de asistenta sociala in vederea reintegrarii sociale a minorilor delincventi1.Centrele de reeducare1.1.Aspecte de resocializare a minorilor delincventi1.2.Exigente functionale ale resocializarii minorilor cu comportament delincvent1.3.Obiective si actiuni ale scolilor de reeducare1.4.Fctori frenatori ai procesului de reeducare si resocializare a minorilor internati in centrele de reeducare2.Centrele de supraveghere si reintegrare sociala3.Directiile pentru Protectia Drepturilor CopiluluiCapitolul VIIStudiu de cazCapitolul VIIISumarul datelor colectateCapitolul IXConcluzii si propuneriBibliografieINTRODUCEREDe-a-lungul timpului oamenii au definit fenomenul delincventei juvenile, au elaborat teorii explicative,au dactorii care determina un astfel de comportament, dar realitatea este ca fenomenul delincventei juvenile a continuat sa existe.In ultimele patru decenii delincventa a devenit una din problemele sociale majore cu care s-a confruntat si se confrunta,in continuare , cea mai mare parte din societatile contemporane, atat cel dezvoltate economic, cat si cele in curs de dezvoltare. In toata aceasta perioada, interpretarile teoretice care considerau ca fiind un fenomen de interes marginal,caracteristic numai anumitor grupuri sau categorii sociale,au fost abandonate, pentru a face loc unor abordari mai profunde si mai realiste, in concordanta cu care delincventa juvenila este interpretata ca fiind o importanta problema sociala determinata de alte probleme sociale, strans legata de modul in care isi gestioneaza comunitatea resursele, de procesele de educatie si socializare, de consumul de droguri si alcool.Problema copiilor delincventi nu este o problema placuta sau dorita , in aceasta perioada de dezvoltare ei trebuie feriti de probleme pentru a se putea bucura de copilaria lor si asa prea scurta.Ca viitor asistent social sper sa pot sa ajut la imbunatatirea procesului de resocializare a minorilor cu comportamente delincvente.CAPITOLUL IDELIMITARI CONCEPTUALE ALE NOTIUNILOR DE DEVIANTASI DELINCVENTA JUVENILA1.Notiunea de delincventa juvenilaNotiunea de delincventa juvenila este o notiune destul de larga si de echivoca pentru a include in continutul ei orice act care incalca exigentele de conformism impuse de catre adulti minorilor si tinerilor. Delincventa juvenila cuprinde acele conduite si actiuni care sunt comise de persoane imature,care nu au atins inca varsta majoratului si nu au responsabilitatea sociala..Exceptand violarile legii penale,delincventa juvenila cuprinde o serie de acte,care,daca ar fi comise de catre adulti,acestia nu ar fi considerati infractori de catre legea penala.Printre aceste acte se numara vagabondajul,cersetoria,fuga de acasa si de la scoala,nesupunerea fata de autoritatea parintilor si educatorilor,consumul de alcool,etc.Pentru toate aceste fapte,alaturi de alte fapte mai grave,cu caracter delictual propriu-zis,minorii si tinerii nu pot fi judecati si sanctionati decat in cadrul unui regim juridic special conceput pentru minori si tineri..Trasaturi specifice delincventei:a. Este un fenomen social,obiectiv si material,dar in acelasi timp,antisocial si deosebit de periculos,atat prin consecintele sale negative si distructive ce privesc ordinea sociala si normativa,integritatea si siguranta indivizilor si grupurilor sociale,cat si prin reactia sociala ce o provoaca si prin sanctiunile represive adoptate.b.Delincventa include acele acte si fapte care,violand regulile de drept cu caracter penal impun adoptarea unor sactiuni organizate,de cele mai multe ori,represive,care sunt aplicate prin intermediul agentilor specializati ai controlului social.c.Delincventa este constituita din ansamblul actelor si faptelor antisociale care intra sub incidenta normelor penale savarsite de diferiti indivizi intr-o anumita societate,intr-un anumit interval de timp.Ea include totalitatea delictelor si crimelor savarsite,care sunt insa diferite ca natura,intensitate si gravitate.Caracteristici ale comportamentului delincvent:a.are o serie de consecinte sociale negative,prin faptul ca prjudiciaza interesele intregii societati;b.face obiectul unor interdictii sau constrangeri formulate de legea penala;c.prezinta o intentie antisociala deliberata,urmand un scop distructiv;d.cuprinde fuzionarea intentieicu actiunea culpabila;e.fapta este probata juridic si sanctionata ca atare.Fenomenul delincventei include dimensiuni si aspecte diferite in functie de savarsirea,descoperirea,inregistrarea si judecarea delictelor si crimelor,dupa cum urmeaza:a.delincventa reala,denumita in literatura sociologica si criminologica "cifra neagra"a criminalitatii.Ea este constituita din totalitatea actelor si faptelor antisociale cu caracter penal savarsite in realitate,indiferent daca ele au fost descoperite si inregistrate de organele penale.Criminalitatea reala reprezinta adevarata dimensiune a ilicitului penal,insa estimarea ei este aproape imposibila,datorita impedimentelor de natura tehnico-criminalistice,operationale si statistice;b.delincventa descoperita,care include numai acea parte a actelor savarsite in realitate si care au fost depistate si identificate de catre organele specializate de control social.De regula,cifra delincventei descoperite este inferioara celei reale,intrucat nu toate delictele sunt descoperite si nu toti delincventii sunt identificati;de asemenea,unele delicte nu sunt reclamate,altele nu sunt inregistrate.c.delincventa judecata,reprezinta acea parte a delincventei descoperita si inregistrata de organele de politie care este judecata si sanctionta de instantele penale;volumul ei este mult diminuat,intrucit nu toate delictele descoperite ajung sa fie judecate.Astfel unele delicte sunt gratiate si amnistiate,altele nu mai sunt sanctionate datorita implinirii termenelor legale de prescriptie,in timp ce unele nu se mai judeca datorita decesului delincventului sau sustragerii acestuia de la judecata.2.Notiunea de deviantaIn orice societate umana,exista reguli si cerinte,explicite sau implicite,care solicita indivizilor sa realizeze numai actiuni socialmente dezirabile,sa manifeste numai comportamente admise si sa aleaga,in situatii sociale specifice,numai solutii compatibile cu standardele culturale ale societatii respective.Esenta imperativa a acestor reguli sau cerinte este incorporata in normele sau valorile sociale,care fac parte din cultura oricarei societati si pe care orice individ,membru al societatii respective,este obligat sa le internalizeze in structura personalitati sale,in cursul procesului de socializare.Personalitatea asa cum se stie,nu este doar un produs al caracteristicilor sau al experientelor individuale,ci, in primul rand,o constructie socioculturala,rezultanta a interactiunilor permanente intre individ,mediul social si cultural.De aceea,nici un individ nu reactioneaza in mod instinctual la situatiile de viata cu care este confruntat,ci rezolva aceste situatii utilizand numai solutii compatibile cu standardele de rationalitate,normalitate sau moralitate ale societatii din care face parte,considerate legitime,adica in concordanta cu normele si valorile sociale,cu principiile morale,prescriptiile juridice si definitiile culturale existente.In conditiile in care utilizeaza solutii incompatibile sau contrare acestor standarde,individul respectiv risca sa nu fie inteles de catre ceilalti membrii ai societatii,care-l pot eticheta ca fiind irational,anormal sau diferit de ceilalti.Aceasta este,de fapt,esenta notiunii de devianta,care se refera la orice conduita sociala si orice act social care sunt diferite de comportamentele si actiunile generale ale membrilor unei societati si care risca,prin aceasta diferenta,sa provoace reactii ostile sau sanctiuni din partea colectivitatii.Devianta in ansamblul ei desemneaza o diversitate eterogena de conduite,acte sau actiuni,care reprezinta violari sau transgresiuni ale normelor scrise sau nescrise,implicite sau explicite , stari care nu sunt conforme asteptarilor , valorilor si regulilor colectivitatii, forme de nonconformism,marginalitate,criminalitate,etc.,tot ceea ce contrazice imaginea publica asupra ceea ce semnifica sau ar trebui sa semnifice "normalul"si "dezirabilul".Devianta reprezinta un ansamblu disparat de transgresiuni,conduite dezaprobate si indivizi marginali,care,fiind in contradictie cu asteptarile,normele si valorile grupului, risca sa provoace sanctiuni din partea acestuia.Dintre aceste conduite sau actiuni se pot mentiona urma

Embed Size (px)
Recommended