Home >Documents >Procedura_operationala Achizitii Directe

Procedura_operationala Achizitii Directe

Date post:25-Feb-2018
Category:
View:214 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  1/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina ( din .(

  E*emplar nr)' (

  () "i/ta re/pon/abililor cu elaborarea, veri%icarea /i aprobarea editiei /au dupa caz, areviziei in cadrul editiei procedurii operationale

  Elemente privind

  responsabilii/operatiunea

  Numele siprenumele

  Functia Data

  Semnatura

  1 2 3 4 5

  ()() Elaborat Ungureanu Bogdan dministrator !"#!1#2!14()0) $eri%icat &opescu Daniela 'ontabil se% !"#!1#2!14()+ probat Furdui (oan Director !"#!1#2!14

  1

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  2/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina 0 din .(

  E*emplar nr)' (

  0) Situatia editiilor /i a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

  Editia1 revizia incadrul editiei

  Componenta revizuitaModalitatea reviziei

  Data de la care /eaplica prevederileeditiei /au reviziei

  editiei1 2 3 4

  0)() Editia 1 ) ) !1#!1#2!140)0) *evi+ia 10)+ *evi+ia 2

  2

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  3/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina + din .(

  E*emplar nr)' (

  +) "i/ta cuprizand per/oanele la care /e di%uzeaza editia /au, dupa caz, revizia din cadruleditiei procedurii operationale

  !r)Crt

  Scopuldi%uzarii

  E*emplarnr)

  Compar

  timent2unctia

  !ume /iprenume

  Dataprimirii

  Semnatura

  1 2 3 4 5 , -

  +)() plicare 1 'ontabilitate

  'ontabil se% &opescu

  Daniela

  !"#!1#14

  +)0) plicare 2 dministrativ

  dministrator Ungureanu

  Bogdan

  !"#!1#14

  +).) plicare 3 Secretar iat

  Secretara Stanciu

  .atiana

  !"#!1#14

  +)3) (n%ormare 1 'ontabilitate

  'ontabil se% &opescu

  Daniela

  !"#!1#14

  +)4) Evidenta 1 'ontabi

  litate

  'ontabil se% &opescu

  Daniela

  !"#!1#14

  +).) rivare 1 'ontabilitate

  'ontabil se% &opescu

  Daniela

  !"#!1#14

  +)5) ltescopuri

  0 0 0 0 0

  3

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  4/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina 3 din .(

  E*emplar nr)' (

  3) SCOP

  4#1# Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea atribuirii contractelor de

  aci+itie publica

  4#2# Stabilirea responsabilitatilor privind intocmirea avi+area si aprobareadocumentelor a%erente acestei activitati

  6) DOME!U

  &rocedura se aplica de catre persoanele din cadrul Scolii imna+iale 'omuna agurenicompartiment aci+itii publice #

  .) DOCUME!7E DE RE2ER!A

  Decizia nr)---1---------de constituire a comisiei de aci+itii pe anul 2!14egislaia naional6 privind atribuirea contractelor de aci+iie public6 a contractelor de

  concesiune de lucr6ri publice 7i a contractelor de concesiune de servicii

  Ordonan&a de Urgen&8 nr) +31099.completat6 7i modi%icat6 cu OUG 5. din+9)9.)09(9pentru modi%icarea si completarea 8rdonantei de urgenta a uvernului nr#34/2!!, privind atribuirea contractelor de aci+itie publica a contractelor de concesiune delucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii# 8U -,/2!1! a %ost publicat6 9n

  8F partea ( nr# 453 din !2#!-#2!1!#

  Ordonan&a de Urgen&8 nr) +31099.completat6 7i modi%icat6 cu OUG 50 din(5)9.)099:pentru modi%icarea 7i completarea 8rdonanei de urgen6 a uvernului nr#34/2!!, privind atribuirea contractelor de aci+iie public6 a contractelor de concesiune delucr6ri publice 7i a contractelor de concesiune de servicii# OUG 501099:a %ost publicat6 9n8F nr# 42, din 23#!,#2!!:#

  Ordonan&a de Urgen&8 nr) +31099.completat6 7i modi%icat6 cuOUG (: din95)9+)099:privind unele m6suri 9n domeniul legislaiei re%eritoare la aci+itile

  publice# OUG (:1099:a %ost publicat6 9n onitorul 8%icial &artea ( nr# 15, din12/!3/2!!:#

  Ordonan&a de Urgen&8 nr) +31099.completat6 7i modi%icat6 cu OUG 004 din+9)(0)0994pentru modi%icarea 7i completarea unor acte normative# OUG 00410994a %ost

  publicat 6 9n onitorul 8%icial &artea ( nr# 3 din !5/!1/2!!:#

  Ordonan&a de Urgen&8 nr) +31099.completat6 7i modi%icat6 cu OUG (3+ din04)(9)0994pentru modi%icarea 7i completarea 8rdonanei de urgen6 a uvernului nr#34/2!!, privind atribuirea contractelor de aci+iie public6 a contractelor de concesiune delucr6ri publice 7i a contractelor de concesiune de servicii# OUG (3+10994a %ost publicat6

  4

  http://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG34_2006_modificata_si_completata_OUG76_2010.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG_76_2010.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG_76_2010.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG34_2006modificata_cu_OUG72_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG34_2006modificata_cu_OUG72_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG72_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG72_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG72_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG34_2006modificata_cu_OUG19_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG19_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG19_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG19_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG19_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG34_2006modificata_cu_OUG228_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG34_2006modificata_cu_OUG228_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG228_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG228_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG228_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG34_2006modificata_cu_OUG143_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG34_2006modificata_cu_OUG143_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG143_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG143_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG143_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG34_2006_modificata_si_completata_OUG76_2010.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG_76_2010.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG_76_2010.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG34_2006modificata_cu_OUG72_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG72_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG72_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG72_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG34_2006modificata_cu_OUG19_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG19_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG19_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG19_2009.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG34_2006modificata_cu_OUG228_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG228_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG228_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG228_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG34_2006modificata_cu_OUG143_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG143_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG143_2008.pdfhttp://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG143_2008.pdf
 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  5/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina 6 din .(

  E*emplar nr)' (

  9n onitorul 8%icial &artea ( nr# "!5 din !2/12/2!!"#

  Ordonan&a de Urgen&8 nr) +31099.completat6 7i modi%icat6 cu Decizia Cur&iiCon/titu&ionale nr) 6.: din (6)96)0994re%eritoare la admiterea e)cepiei deneconstituionalitate a prevederilor art# 2"1 alin# ;1< 7i respingerea e)cepiei de

  neconstituionalitate a dispo+iiilor art# 2"1 alin# ;2< 7i ;3< din 8rdonana de urgen6 auvernului nr# 34/2!!, privind atribuirea contractelor de aci+iie public6 a contractelor de

  concesiune de lucr6ri publice 7i a contractelor de concesiune de servicii#Decizia Cur&iiCon/titu&ionale nr) 6.:10994a %ost publicat6 9n onitorul 8%icial &artea ( nr# 53- din1,/!-/2!!"#

  Ordonan&a de Urgen&8 nr) +31099.completat6 7i modi%icat6 cuOUG :3 din0.)9:)0995pentru modi%icarea 7i completarea 8rdonanei de urgen6 a uvernului nr#34/2!!, privind atribuirea contractelor de aci+iie public6 a contractelor de concesiune de

  lucr6ri publice 7i a contractelor de concesiune de servicii# OUG :310995a %ost publicat6 9nonitorul 8%icial &artea ( nr# ,-, din !4/1!/2!!-#

  Ordonan&a de Urgen&8 nr) +31099.completat6 7i modi%icat6 cu"egea (04 din96)96)0995pentru modi%icarea 7i completarea 8rdonanei de urgen6 a uvernului nr#

  34/2!!, privind atribuirea contractelor de aci+iie public6 a contractelor de concesiune delucr6ri publice 7i a contractelor de concesiune de servicii# "egea (0410995a %ost publicat69n onitorul 8%icial &artea ( nr# 3!: din !:/!5/2!!-#

  Ordonan&a de Urgen&8 nr) +31099.completat6 7i modi%icat6 cu"egea ++5 din(5)95)099.pentru aprobarea 8rdonanei de urgen6 a uvernului nr# 34/2!!, privindatribuirea contractelor de aci+iie public6 a contractelor de concesiune de lucr6ri publice7i a contractelor de concesiune de servicii# "egea ++51099.a %ost publicat6 9n onitorul8%icial &artea ( nr# ,25 din 2!/!-/2!!,#

  Ordonan&a de Urgen&8 nr) +31099.privind atribuirea contractelor de aci+iie

  public6 a contractelor de concesiune de lucr6ri publice 7i a contractelor de concesiune deservici# Ordonanta de Urgenta nr) +31099.a %ost publicat6 9n in onitorul 8%icial &artea( nr# 41" din 15/!5/2!!,#

  ;ot8r

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  6/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina . din .(

  E*emplar nr)' (

  normelor de aplicare a prevederilor re%eritoare la atribuirea contractelor de aci+iie public6

  din 8rdonana de urgen6 a uvernului nr# 34/2!!, privind atribuirea contractelor deaci+iie public6 a contractelor de concesiune de lucr6ri publice 7i a contractelor de

  concesiune de servicii#;ot8r

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  7/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina 5 din .(

  E*emplar nr)' (

  5) DE2! S PRESCUR7#R

  5)() DE2!5)()() n bugetar 0 anul %inanciar pentru care se aprob6 bugetul? anul bugetar este anulcalendaristic care 9ncepe la data de 1 ianuarie 7i se 9nceie la data de 31 decembrie?

  5)()0)ngaament bugetar 0 orice act prin care o autoritate competent6 potrivit legii a%ectea+6%onduri publice unei anumite destinaii 9n limita creditelor bugetare aprobate?

  5)()+)ngaament legal 0 %a+6 9n procesul e)ecuiei bugetare repre+ent>nd orice act uridic dincare re+ult6 sau ar putea re+ulta o obligaie pe seama %ondurilor publice?

  5)()3# rticol bugetar 0 subdivi+iune a clasi%icaiei celtuielilor bugetare determinat6 9n %unciede caracterul economic al operaiunilor 9n care acestea se concreti+ea+6 7i care desemnea+6natura unei celtuieli indi%erent de aciunea la care se re%er6?

  5)()6)Balana de veri%icare 0 procedeu contabil prin care lunar trimestrial semestrial sau ori decate ori este nevoie se grupea+6 si se sistemati+ea+6 in%ormaiile in conturi urmarindu0serespectarea dublei 9nregistr6ri ;ista tuturor conturilor soldate si nesoldate in 'artea mare in

  care sunt pre+entate in %uncie de %orma in%ormaii privind soldurile rulaele si sumeleconturilor

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  8/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina 4 din .(

  E*emplar nr)' (

  e)erciiului bugetar 7i/sau din e)erciii anterioare pentru aciuni multianuale respectiv se pot

  angaa ordonana 7i e%ectua pl6i din buget pentru celelalte aciuni?

  5)()(.# Descidere de credite bugetare 0 aprobare comunicat6 .re+oreriei Statului de c6tre8rdonantatorul principal de credite in limita c6reia se pot e%ectua reparti+6ri de credite bugetaresi plai de casa din bugetele locale?

  5)()(5# Evidenta contabila C 9nregistrare sistematica a in%ormaiilor privind situaia patrimonialasi a re+ultatelor obinute de c6tre un agent economico0social atat pentru necesit6ile acestuia catsi pentru relaiile cu asociaii sau acionarii clienii %urni+orii b6ncile organele %iscale si alte

  persoane uridice sau %i+ice ?

  5)()(4# E)ecuie bugetar6 0 activitatea de 9ncasare a veniturilor bugetare 7i de e%ectuare a pl6iiceltuielilor aprobate prin buget?

  5)()(:# E)erciiu bugetar 0 perioada egal6 cu anul bugetar pentru care se elaborea+6 se aprob6 see)ecut6 7i se raportea+6 bugetul?

  5)()09# E)tras de cont 0 document ce atesta tran+aciile cu disponibilit6i?5)()0(# Fise de cont 0 document contabil unde se 9nregistrea+6 in ordine cronologica toateoperaiile economice dupa documentele de evidenta si dupa articole contabile?

  5)()00# Furni+or 0 datorie a organi+aiei ecivalenta valorii bunurilor lucr6rilor si serviciilorprimite de la teri?

  5)()0+# urnal 0 un registru contabil unde se 9nregistrea+6 toate operaiunile 0 mi7c6rilepatrimoniului ;economico0%inanciare< sistematic si in ordine cronologica?

  5)()03# ege bugetar6 anual6 0 lege care prevede 7i autori+ea+6 pentru %iecare an bugetarveniturile 7i celtuielile bugetare precum 7i reglement6ri speci%ice e)erciiului bugetar?

  5)()06# ege de recti%icare 0 lege care modi%ic6 9n cursul e)erciiului bugetar legea bugetar6anual6?

  5)()0.# icidarea celtuielilor 0 %a+6 9n procesul e)ecuiei bugetare 9n care se veri%ic6 e)istenaangaamentelor se determin6 sau se veri%ic6 realitatea sumei datorate se veri%ic6 condiiile de

  e)igibilitate ale angaamentului pe ba+a documentelor usti%icative care s6 ateste operaiunilerespective?

  5)()05# Nota contabila 0 document usti%icativ de 9nregistrare in contabilitatea sintetica sianalitica de regula pentru operaiunile care nu au la ba+a documente usti%icative ;stornari

  vir6ri etc

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  9/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina : din .(

  E*emplar nr)' (

  5)()++# Scadentar 0 document de e7alonare a celtuielilor ce se e%ectuea+6 in perioada curenta siprivesc perioadele viitoare si care urmea+6 a se reparti+a lunar asupra celtuielilor?

  5)()+3) cceptarea o%ertei castigatoare 0 actul uridic prin care autoritatea contractanta isimani%esta acordul de a se angaa uridic in contractul de aci+itie publica ce va %i inceiat cuo%ertantul a carui o%erta a %ost desemnata castigatoare?

  5)()+6)cord0cadru 0 intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai multe autoritati contractantesi unul sau mai multi operatori economici al carei scop este stabilirea elementelor/conditiiloresentiale care vor guverna contractele de aci+itie publica ce urmea+a a %i atribuite intr0o

  perioada data in mod special in ceea ce priveste pretul si dupa ca+ cantitatile avute in vedere?

  5)()+.)'andidat 0 oricare operator economic care a depus candidatura in ca+ul unei proceduri delicitatie restransa negociere sau dialog competitiv?

  5)()+5) 'andidatura 0 documentele prin care un candidat isi demonstrea+a situatia personalacapacitatea de e)ercitare a activitatii pro%esionale situatia economica si %inanciara capacitatea

  tenica si pro%esionala in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara ao%ertei in ca+ul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa negociere sau dialog competitiv?

  5)()+4)'oncurent 0 oricare operator economic care a pre+entat un proiect in cadrul unui concursde solutii?

  5)()+:) 'ontract de aci+itie publica 0 contractul care include si categoria contractului sectorialast%el cum este de%init la art# 22: alin# ;2

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  10/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina (9 din .(

  E*emplar nr)' (

  5)()3.) (ntreprindere publica 0 persoana uridica ce des%asoara activitati economice si asupracareia se e)ercita direct sau indirect ca urmare a unor drepturi de proprietate a participatiilor%inanciare sau a regulilor speci%ice preva+ute in actul de in%iintare a intreprinderii respective

  in%luenta dominanta a unei autoritati contractante ast%el cum este de%inita aceasta la art# "lit# a

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  11/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina (( din .(

  E*emplar nr)' (

  5)()6.) Sistemul electronic de aci+itii publice 0 SE& 0 desemnea+a sistemul in%ormatic deutilitate publica accesibil prin internet la o adresa dedicata utili+at in scopul aplicarii prinmiloace electronice a procedurilor de atribuire?

  5)()65) .ratat 0 .ratatul pentru in%iintarea 'omunitatii Europene inceiat la 25 martie 1:5- cumodi%icarile si completarile ulterioare?

  5)()64)$ocabularul comun al aci+itiilor publice 0 '&$ 0 desemnea+a nomenclatorul de re%erintaaplicabil contractelor de aci+itie publica adoptat prin *egulamentul nr# 2#1:5/2!!2/'E al&arlamentului European si al 'onsiliului privind vocabularul comun al aci+itiilor publice

  publicat in urnalul 8%icial al Uniunii Europene nr# 34! din 1, decembrie 2!!2 asigurand

  corespondenta cu alte nomenclatoare e)istente?5)()6:) Hile 0 +ilele calendaristice in a%ara ca+ului in care se mentionea+a ca sunt +ilelucratoare#G

  5)0) PRESCUR7#R-#2#2# 0 ege

  -#2#3# 8F& 0 8rdin al inistrului Finanelor &ublice-#2#4# DF& 0 Direcia enerala a Finanelor &ublice

  -#2#5# 8& 0 8rdin de plata

  -#2#,# *' 0 *esponsabil sigurarea 'alit6ii-#2#-# S' 0 Sistem de anagement al 'alit6ii

  -#2#"# '&$ 0 vocabularul comun al aci+itiilor publice-#2#:# SE& 0 sistemul electronic de aci+itii publice

  4) DESCREREA PROCEDUR

  4)() 7ipuri de contracte de ac$izitie publica

  'ontractele de aci+itie publica suntAa< contracte de lucrari?

  b< contracte de %urni+are?c< contracte de servicii#G

  'ontractul de lucrari este acel contract de aci+itie publica care are ca obiectA

  a< %ie e)ecutia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in ane)a nr# 1 sau e)ecutiaunei constructii?

  b< %ie atat proiectarea cat si e)ecutia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse inane)a nr# 1 sau atat proiectarea cat si e)ecutia unei constructii?

  c< %ie reali+area prin orice miloace a unei constructii care corespunde necesitatii si

  obiectivelor autoritatii contractante in masura in care acestea nu corespund prevederilor lit# a< si

  b

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  12/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina (0 din .(

  E*emplar nr)' (

  'ontractul de %urni+are este acel contract de aci+itie publica altul decat contractul de

  lucrari care are ca obiect %urni+area unuia sau mai multor produse prin cumparare inclusiv inrate inciriere sau leasing cu sau %ara optiune de cumparare#

  'ontractul de aci+itie publica ce are ca obiect principal %urni+area de produse si cu titluaccesoriu operatiuni/lucrari de instalare si punere in %unctiune a acestora este considerat contract

  de %urni+are#G

  'ontractul de servicii este acel contract de aci+itie publica altul decat contractul delucrari sau de %urni+are care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii ast%el cum

  acestea sunt preva+ute in ane)ele nr# 2 si 2B#G

  'ontractul de aci+itie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii si cutitlu accesoriu des%asurarea unor activitati dintre cele preva+ute in ane)a nr# 1 este considerat

  contract de servicii#'ontractul de aci+itie publica care are ca obiect atat %urni+area de produse cat si

  prestarea de servicii este consideratAa< contract de %urni+are daca valoarea estimata a produselor este mai mare decat valoarea

  estimata a serviciilor preva+ute in contractul respectiv?

  b< contract de servicii daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoareaestimata a produselor preva+ute in contractul respectiv#

  4)0) Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de ac$izitie publica

  "#2#1# Reguli generale

  &rocedurile de atribuire a contractului de aci+itie publica suntAa< licitatia descisa respectiv procedura la care orice operator economic interesat are

  dreptul de a depune o%erta?

  b< licitatia restransa respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a0si depune candidatura urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune o%erta?

  c< dialogul competitiv respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul dea0si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii

  admisi in scopul identi%icarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor saleurmand ca pe ba+a solutiei/solutiilor candidatii selectati sa elabore+e o%erta %inala?d< negocierea respectiv procedura prin care autoritatea contractanta derulea+a consultari

  cu candidatii selectati si negocia+a clau+ele contractuale inclusiv pretul cu unul sau mai multidintre acestia# Negocierea poate %iA

  0 negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare?

  0 negociere %ara publicarea prealabila a unui anunt de participare?e< cererea de o%erte respectiv procedura simpli%icata prin care autoritatea contractanta

  solicita o%erte de la mai multi operatori economici#utoritatea contractanta are dreptul de a organi+a un concurs de solutii respectiv o

  procedura speciala prin care aci+itionea+a indeosebi in domeniul amenaarii teritoriului al

  proiectarii urbanistice si peisagistice al aritecturii sau in cel al prelucrarii datelor un plan sauun proiect prin selectarea acestuia pe ba+e concurentiale de catre un uriu cu sau %ara acordarea

  de premii#G

  12

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  13/64

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  14/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina (3 din .(

  E*emplar nr)' (

  Unitatea de aci+itii centrali+ata este o autoritate contractanta careA aci+itionea+a in

  nume propriu produse si/sau servicii care sunt sau pot %i destinate unei/unor alte autoritaticontractante?

  b< atribuie contracte de aci+itie publica sau inceie acorduri0cadru in numele si pentru oalta/alte autoritati contractante#

  ;3< Se considera ca autoritatea contractanta care aci+itionea+a produse servicii sau

  lucrari de la sau printr0o unitate de aci+itii centrali+ata respecta prevederile pre+entei ordonantede urgenta in masura in care unitatea de aci+itii centrali+ata le respecta la randul ei atunci cand

  reali+ea+a activitatile preva+ute mai sus#

  utoritatea contractanta nu are dreptul de a divi+a contractul de aci+itie publica in maimulte contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utili+a metode de calcul care sa

  conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de aci+itie publica cu scopul de aevita aplicarea prevederilor pre+entei ordonante de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii

  contractante in raport cu anumite praguri valorice#Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale pre+entei ordonante de urgenta autoritatea

  contractanta are obligatia de a asigura garantarea protearii acelor in%ormatii pe care operatorul

  economic le preci+ea+a ca %iind con%identiale in masura in care in mod obiectiv de+valuireaacestor in%ormatii ar preudicia interesele legitime ale operatorului economic in special in ceea

  ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala#

  4)0)0) Reguli de e/timare a valorii contractului de ac$izitie publica

  utoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea contractului de aci+itie

  publica pe ba+a calcularii si insumarii tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractuluirespectiv %ara ta)a pe valoarea adaugata luand in considerare orice %orme de optiuni si in

  masura in care acestea pot %i anticipate la momentul estimarii orice eventuale suplimentari sau

  maorari ale valorii contractului#(n ca+ul in care autoritatea contractanta a preva+ut posibilitatea de acordare a unor

  premii/prime pentru candidati/o%ertanti atunci determinarea valorii estimate a contractului deaci+itie publica trebuie sa includa si valoarea premiilor/primelor respective#

  $aloarea estimata a contractului de aci+itie publica trebuie sa %ie determinata inainte deinitierea procedurii de atribuire a contractului respectiv# ceasta valoare trebuie sa %ie valabila lamomentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau in ca+ul in care procedura de

  atribuire nu presupune publicarea unui ast%el de anunt la momentul transmiterii invitatiei departicipare#

  (n ca+ul in care prin atribuirea contractului de %urni+are autoritatea contractanta isi

  propune sa dobandeasca produse care necesita si operatiuni/lucrari de instalare si punere in%unctiune atunci valoarea estimata a acestui contract trebuie sa includa si valoarea estimata a

  operatiunilor/lucrarilor respective#(n ca+ul in care la data estimarii valorii contractului de %urni+are autoritatea contractanta

  nu are inca stabilita modalitatea de dobandire a produselor respectiv cumparare inclusiv in rate

  inciriere sau leasing cu sau %ara optiune de cumparare atunci valoarea estimata a acestuicontract trebuie sa %ie considerata ca %iind egala cu cea mai mare dintre valorile ce corespund

  %iecarui mod de dobandire a produselor#

  14

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  15/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina (6 din .(

  E*emplar nr)' (

  (n ca+ul in care la data estimarii valorii contractului de %urni+are autoritatea contractanta

  a stabilit modalitatea de dobandire a produselor respectiv prin cumparare in rate prin incirieresau prin leasing cu sau %ara optiune de cumparare atunci metoda de estimare varia+a in %unctie

  de durata contractului respectiv ast%elAa< daca durata contractului este stabilita si este mai mica sau egala cu 12 luni atunci

  valoarea estimata trebuie calculata prin insumarea tuturor ratelor platibile pe intreaga durata a

  contractului respectiv?b< daca durata contractului este stabilita si este mai mare de 12 luni atunci valoarea

  estimata trebuie calculata prin insumarea valorii totale a ratelor platibile pe intreaga durata a

  contractului respectiv la care se adauga si valoarea re+iduala estimata a produselor la s%arsitulperioadei pentru care s0a inceiat contractul?

  c< daca contractul se inceie pe o durata nedeterminata sau daca durata acestuia nu poate%i determinata la data estimarii atunci valoarea estimata trebuie calculata prin multiplicarea cu

  4" a valorii ratei lunare platibile#(n ca+ul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de %urni+are

  care trebuie reinnoit intr0o perioada data atunci estimarea valorii acestui contract trebuie sa aiba

  ca ba+a de calculAa< %ie valoarea totala a tuturor contractelor de %urni+are similare atribuite in ultimele 12

  luni austata daca este posibil cu modi%icarile previ+ibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luniin privinta cantitatilor aci+itionate si valorilor a%erente?

  b< %ie valoarea estimata totala a tuturor contractelor de %urni+are similare care se

  anticipea+a ca vor %i atribuite in urmatoarele 12 luni incepand din momentul primei livrari#(n ca+ul in care autoritatea contractanta isi propune sa aci+itione+e produse similare dar

  de%alcate pe loturi a caror cumparare se reali+ea+a prin atribuirea mai multor contracte de%urni+are distincte atunci valoarea estimata se considera a %i valoarea cumulata a tuturor

  loturilor# (n ca+ul in care valoarea cumulata a tuturor loturilor depaseste pragul valoric preva+ut

  la art# 124 lit# a

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  16/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina (. din .(

  E*emplar nr)' (

  a< %ie valoarea totala a tuturor contractelor de servicii similare atribuite in ultimele 12

  luni austata daca este posibil cu modi%icarile previ+ibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luniin privinta cantitatilor aci+itionate si valorilor a%erente?

  b< %ie valoarea estimata totala a tuturor contractelor de servicii similare care seanticipea+a ca vor %i atribuite in urmatoarele 12 luni incepand din momentul primei prestatii#

  (n ca+ul in care autoritatea contractanta isi propune sa aci+itione+e servicii similare dar

  de%alcate pe loturi a caror aci+itionare %ace obiectul unor contracte distincte de servicii atuncivaloarea estimata se considera a %i valoarea cumulata a tuturor loturilor# (n ca+ul in care valoarea

  cumulata a tuturor loturilor depaseste pragul valoric preva+ut la art# 124 lit# b

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  17/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina (5 din .(

  E*emplar nr)' (

  a< valoarea estimata %ara .$ a obiectului/lotului respectiv este mai mica sau egala cu

  ecivalentul in lei a 5#!!!#!!! ;I< euro?G#b< valoarea estimata cumulata a obiectelor/loturilor pentru care se aplica pre+enta

  e)ceptie nu depaseste 2!J din valoarea totala estimata a lucrarii#rt# 3!# 0 (n ca+ul in care autoritatea contractanta isi propune sa organi+e+e un concurs de

  solutii atunci valoarea estimata care trebuie luata in considerare se determina ast%elA

  a< daca concursul de solutii este organi+at ca o procedura independenta atunci valoareaestimata include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmea+a a %i acordate concurentilor

  inclusiv valoarea estimata a contractului de servicii care ar putea %i inceiat ulterior con%orm

  prevederilor art# 122 lit# < sau art# 252 lit# i

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  18/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina (4 din .(

  E*emplar nr)' (

  e< instructiuni privind modul de elaborare si de pre+entare a propunerii tenice si %inanciare?

  %< in%ormatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea o%erteicastigatoare corespun+ator prevederilor cap# $ sectiunea a 30a?

  g< instructiuni privind modul de utili+are a cailor de atac?< in%ormatii re%eritoare la clau+ele contractuale obligatorii#

  utoritatea contractanta are dreptul de a preci+a in documentatia de atribuire institutiile

  competente de la care operatorii economici pot obtine in%ormatii privind reglementarilere%eritoare la impo+itare precum si cele re%eritoare la protectia mediului#

  utoritatea contractanta are obligatia sa preci+e+e in documentatia de atribuire regulile

  obligatorii re%eritoare la conditiile de munca si de protectie a muncii care sunt in vigoare la nivelnational si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari ori de servicii

  sau sa indice institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine in%ormatiidetaliate privind reglementarile respective# (n acest ca+ autoritatea contractanta are totodata si

  obligatia de a solicita operatorilor economici sa indice in cadrul o%ertei %aptul ca la elaborareaacesteia au tinut cont de obligatiile re%eritoare la conditiile de munca si protectia muncii#

  'aietul de sarcini contine in mod obligatoriu speci%icatii tenice#

  Speci%icatiile tenice repre+inta cerinte prescriptii caracteristici de natura tenica cepermit %iecarui produs serviciu sau lucrare sa %ie descris in mod obiectiv in asa maniera incat sa

  corespunda necesitatii autoritatii contractante#Speci%icatiile tenice de%inesc dupa ca+ si %ara a se limita la cele ce urmea+a

  caracteristici re%eritoare la nivelul calitativ tenic si de per%ormanta cerinte privind impactul

  asupra mediului inconurator siguranta in e)ploatare dimensiuni terminologie simboluri testesi metode de testare ambalare eticetare marcare si instructiuni de utili+are a produsului

  tenologii si metode de productie precum si sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentrucerti%icarea con%ormitatii cu standarde relevante sau altele asemenea# (n ca+ul contractelor pentru

  lucrari speci%icatiile tenice pot %ace re%erire de asemenea si la prescriptii de proiectare si de

  calcul al costurilor la veri%icarea inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor sau a tenicilorprocedeelor si metodelor de e)ecutie ca si la orice alte conditii cu caracter tenic pe care

  autoritatea contractanta este capabila sa le descrie in %unctie si de diverse acte normative sireglementari generale sau speci%ice in legatura cu lucrarile %inali+ate si cu materialele sau alte

  elemente componente ale acestor lucrari#Speci%icatiile tenice se de%inesc ast%el incat sa corespunda atunci cand este posibilnecesitatilor/e)igentelor oricarui utili+ator inclusiv ale persoanelor cu di+abilitati#

  Speci%icatiile tenice trebuie sa permita oricarui o%ertant accesul egal la procedura deatribuire si nu trebuie sa aiba ca e%ect introducerea unor obstacole neusti%icate de natura sa

  restranga concurenta intre operatorii economici#

  Fara a aduce atingere reglementarilor tenice nationale obligatorii in masura in careacestea sunt compatibile cu dreptul comunitar autoritatea contractanta are obligatia de a de%ini

  speci%icatiile teniceAa< %ie prin re%erire de regula in urmatoarea ordine de prioritate la standarde nationale care

  adopta standarde europene la omologari tenice europene la standarde internationale sau la alte

  re%erinte de natura tenica elaborate de organisme de standardi+are europene? in ca+ul in careacestea nu e)ista atunci speci%icatiile tenice se de%inesc prin re%erire la alte standarde

  omologari sau reglementari tenice nationale privind utili+area produselor sau proiectarea

  1"

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  19/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina (: din .(

  E*emplar nr)' (

  calculul si e)ecutia lucrarilor# 8rice ast%el de re%erire trebuie sa %ie insotita de mentiunea sau

  ecivalent?b< %ie prin preci+area per%ormantelor si/sau cerintelor %unctionale solicitate care trebuie sa %ie

  su%icient de precis descrise incat sa permita o%ertantilor sa determine obiectul contractului deaci+itie publica iar autoritatii contractante sa atribuie contractul respectiv?

  c< %ie atat prin preci+area per%ormantelor si/sau cerintelor %unctionale solicitate ast%el cum sunt

  acestea preva+ute la lit# b

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  20/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina 09 din .(

  E*emplar nr)' (

  c< Geticeta ecologicaG a %ost adoptata printr0o procedura speci%ica ce a permis implicarea

  tuturor partilor interesate 0 organisme guvernamentale consumatori producatori distribuitoriorgani+atii de mediu?

  d< Geticeta ecologicaG este accesibila/disponibila oricarei persoane interesate#utoritatea contractanta are dreptul de a preci+a in caietul de sarcini %aptul ca produsele

  sau serviciile o%erite care detin o anumita Geticeta ecologicaG sunt considerate ca indeplinesc

  implicit speci%icatiile tenice solicitate# &e de alta parte autoritatea contractanta nu are dreptul dea considera o propunere tenica ca %iind necon%orma pentru singurul motiv ca produsele sau

  serviciile o%ertate nu detin Geticeta ecologicaG preci+ata daca o%ertantul demonstrea+a prin

  orice miloc adecvat ca produsele/serviciile o%erite corespund speci%icatiilor tenice solicitate#Un miloc adecvat de a dovedi con%ormitatea cu speci%icatiile tenice solicitate il poate

  repre+enta dosarul tenic al producatorului sau un raport de incercare/testare emis de unorganism recunoscut ast%el cum este preva+ut la art# 3, alin# ;3

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  21/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina 0( din .(

  E*emplar nr)' (

  4)0)3) Reguli de participare la procedura de atribuire

  8rice operator economic are dreptul de a participa individual sau intr0un grup de

  operatori la procedura de atribuire#8%ertantul/candidatul care in con%ormitate cu legislatia statului in care este stabilit este

  abilitat sa preste+e o anumita activitate nu poate %i e)clus dintr0o procedura de atribuire pentru

  singurul motiv ca in con%ormitate cu legislatia nationala acest tip de activitate poate %i prestatnumai de catre persoane uridice sau numai de catre persoane %i+ice#

  utoritatea contractanta are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire

  sa %ie permisa numai unor ateliere proteate sau acelor o%ertanti care se angaea+a saindeplineasca contractul in conte)tul unor programe de angaare proteata in cadrul carora

  maoritatea angaatilor implicati sunt persoane cu di+abilitati care prin natura sau gravitateade%icientelor lor nu pot e)ercita o activitate pro%esionala in conditii normale#

  (n ca+ul in care autoritatea contractanta decide sa limite+e participarea la procedura deatribuire con%orm prevederilor alin# ;1

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  22/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina 00 din .(

  E*emplar nr)' (

  4)0)6) Reguli de publicitate

  utoritatea contractanta are obligatia de a asigura transparenta atribuirii contractelor de

  aci+itie publica si inceierii acordurilor0cadru prin publicarea in con%ormitate cu prevederilepre+entului capitol a anunturilor de intentie de participare si de atribuire#

  'u e)ceptia ca+ului preva+ut la art# 2:: autoritatea contractanta are obligatia de a

  transmite spre publicare anunturile preva+ute la art# 4- alin# ;1< catre operatorul SE& utili+andin acest sens numai miloace electronice#

  8peratorul SE& are obligatia de a asigura utoritatii Nationale pentru *eglementarea sionitori+area ci+itiilor &ublice accesul nerestrictionat la anunturile transmise de catre

  autoritatile contractante inainte de publicarea acestora#utoritatea Nationala pentru *eglementarea si onitori+area ci+itiilor &ublice veri%ica

  %iecare anunt transmis de catre autoritatea contractanta pentru publicare in SE& in masura in

  care anuntul respectiv este in legatura cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu ovaloare estimata mai mare decat pragurile valorice preva+ute la art# 124# (n termen de doua +ile

  lucratoare de la data primirii anuntului in SE& utoritatea Nationala pentru *eglementarea sionitori+area ci+itiilor &ublice are obligatiaA

  a< %ie sa emita catre operatorul SE& acceptul de publicare pentru anuntul respectiv in ca+ul in

  care in urma veri%icarii nu se constata erori/omisiuni de completare?b< %ie sa respinga publicarea anuntului in ca+ul in care se constata erori/omisiuni de

  completare in%ormand totodata autoritatea contractanta asupra acestei deci+ii precum si asupramodului in care erorile/omisiunile pot %i remediate#

  Dupa publicarea anuntului in SE& autoritatea contractanta are obligatia de a transmite

  anuntul si catre *egia utonoma Gonitorul 8%icialG spre publicare in onitorul 8%icial al*omaniei &artea a $(0a ci+itii publice#

  *egia utonoma Gonitorul 8%icialG publica anunturile transmise spre publicare in celmult " +ile de la data inregistrarii acestora# (n ca+ul anuntului de participare preva+ut la art# 114

  *egia utonoma Gonitorul 8%icialG publica anuntul respectiv in cel mult 3 +ile de la datainregistrarii#Gutoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire

  in cel mult 4" de +ile dupa ceAa< a %inali+at procedura de atribuire 0 licitatie descisa licitatie restransa dialog

  competitiv negociere cu/%ara publicarea prealabila a unui anunt de participare cerere de o%erte 0

  prin atribuirea contractului de aci+itie publica sau inceierea acordului0cadru?b< a %inali+at un concurs de solutii prin stabilirea concurentului castigator?

  c< a atribuit un contract de aci+itie publica printr0un sistem dinamic de aci+itii#&entru serviciile incluse in ane)a nr# 2B obligatia preva+uta la alin# ;1< este aplicabila

  numai contractelor a caror valoare este mai mare decat pragul valoric preva+ut la art# 5- alin# ;2A (

  2ormular nr) (D

  CA"E!DARU" PROCEDUR DE A7R=URE CEREREA DE O2ER7E

  !r)Crt)

  Pa/i de urmat Dataprevizionata

  1# (ndeplinirea conditiilor de lansare a proceduriiA

  a< identi%icarea procedurii in programul anual al aci+itiilor publice?b< intocmirea documentatiei de atribuire?

  c< identi%icarea %ondurilor necesare des%asurarii contractului

  2# .ransmiterea invitatiei de participare3# &unerea la dispo+itie a documentatiei de atribuire

  4# &rimirea de clari%icari privind documentatia de atribuire si raspunsul la

  acestea

  5# Numirea comisiei de evaluare

  ,# &rimirea o%ertelor

  -# Desciderea o%ertelor si intocmirea procesului0verbal de descidere

  "# $eri%icarea cerintelor minime de cali%icare

  :# Stabilirea clari%icarilor la documentele pre+entate de o%ertanti&rimirea raspunsurilor la solicitarile de clari%icari precum si a

  documentelor solicitate a %i completate

  1!# Stabilirea operatorilor economici cali%icati11# $eri%icarea o%ertelor

  12# Stabilirea clari%icarilor cu privire la o%ertele pre+entate precum si

  primirea raspunsurilor la acestea

  13# Stabilirea o%ertelor inacceptabile necon%orme precum si a celor

  admisibile

  14# Daca este ca+ul derularea etapei suplimentare de licitatie electronica

  15# Stabilirea o%ertei/o%ertelor castigatoare sau dupa ca+ anularea procedurii

  1,# Noti%icarea privind re+ultatul aplicarii procedurii

  1-# Semnarea contractului

  1"# (ntocmirea dosarului de aci+itie publica

  32

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  33/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina ++ din .(

  E*emplar nr)' (

  33

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  34/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina +3 din .(

  E*emplar nr)' (

  A!E>A 0

  2ormular nr)0 utoritatea contractanta &*8BKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 'onducatorul autoritatii contractante

  PROGRAMU" A!UA" A" AC;?7"OR PU="CE

  !r)Crt)

  Obiectul contractului 1acordului @cadru

  CodCP

  aloareae/timate %ara

  7A Blei /ieuro

  Anunt de intentieBdaca e/te cazul

  Proceduraaplicata

  Data e/timatepentru

  incepereaprocedurii

  Data e/timatepentru

  %inalizareaprocedurii

  Per/oanare/pon/abilade procedura

  1#

  2#

  3#

  4#

  vi+at (ntocmit 'ompartimentul %inanciar0contabil 'ompartimentul speciali+at in domeniul aci+itiilor publice

  34

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  35/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina +6 din .(

  E*emplar nr)' (

  A!E>A +2ormular nr) +

  '8N.*'. DE FU*N(H*E

  nr# ####### data ####################

  ()(n temeiul 8rdonantei de urgenta a uvernului nr# 34/2!!, privind atribuirea contractelor deaci+itie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune

  de servicii aprobata cu modi%icari si completari prin egea nr# 33-/2!!, s0a inceiat pre+entulcontract de %urni+are de produse

  intre

  ################################################ ;denumirea autoritatii contractante

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  36/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina +. din .(

  E*emplar nr)' (

  aparute ca urmare a unei carantine embargou enumerarea ne%iind e)austiva ci enuntiativa# Nu

  este considerat %orta maora un eveniment asemenea celor de mai sus care %ara a crea oimposibilitate de e)ecutare %ace e)trem de costisitoare e)ecutarea obligatiilor uneia dintre parti?

  )+i 0 +i calendaristica? an 0 3,5 de +ile#;Se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii de%ineasca pentru contract

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  37/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina +5 din .(

  E*emplar nr)' (

  (9)8bligatiile principale ale aci+itorului(9)()0 ci+itorul se obliga sa receptione+e produsele in termenul convenit#(9)0)0 ci+itorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre %urni+or in termenul convenit

  de la emiterea %acturii de catre acesta# &latile in valuta se vor e%ectua prin respectareaprevederilor legale#

  ;Se preci+ea+a termenul de plata de la emiterea %acturii si dupa ca+ gra%icul de plata

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  38/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina +4 din .(

  E*emplar nr)' (

  pretentii asupra garantiei de buna e)ecutie aci+itorul are obligatia de a noti%ica acest lucru

  %urni+orului preci+and totodata obligatiile care nu au %ost respectate#

  (0)3) 0 ci+itorul se obliga sa restituie garantia de buna e)ecutie ################### in termende ################################### de la indeplinirea obligatiilor asumate#

  ;Se preci+ea+a modul de restituire si termenul

 • 7/25/2019 Procedura_operationala Achizitii Directe

  39/64

  Unitatea de invatamant

  Scoala Gimnaziala,Comuna Magureni

  DepartamentContabilitate

  PROCEDURA OPERAO!A"#privind atribuirea contractelor de

  ac$izitie prin cerere de o%erta

  Edi&ia' (!r)de e*)' +Revizia' !r)de e*) '

  Cod' -------Pagina +: din .(

  E*emplar nr)' (

  (6)()0 Furni+orul are obligatia de a livra produsele la destinatia %inala indicata de aci+itorrespectandA

  adatele din gra%icul de livrare? sibtermenul comercial stabilit dupa primirea ordinului de incepere#(6)0) 0 ;1< "a e)pedierea produselor %urni+orul are obligatia de a comunica in scris atat

  aci+itorului cat si dupa ca+ societatii de asigurari datele de e)pediere numarul contractului

  descrierea produselor cantitatea locul de incarcare si locul de descarcare#

  B0Furni+orul va transmite aci+itorului documentele care insotesc produsele#;Se preci+ea+a documentele care vor insoti produsele#A 4Formular nr# 12'

  8perator economic

  ###############################

  ;denumirea/numeleA (9

  Formular nr# 12E

  8perator economic

  ################################################

  ;denumirea/numeleA (4

  Formular nr# 1:

  Banca

  ################################ ;denumireaECU7E

  'atre ##################################################################################################

  ;denumirea autoritatii contractante si adresa completa

Embed Size (px)
Recommended