+ All Categories
Home > Lifestyle > Problema calului-1232691710728721-2 (1)

Problema calului-1232691710728721-2 (1)

Date post: 02-Jul-2015
Category:
Upload: bit2gb
View: 42 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
dasdadasdsa
8
Problema riturii calului ELEV: Zirbo Alin CLASA:a XI-a B
Transcript
Page 1: Problema calului-1232691710728721-2 (1)

Problema săriturii calului

ELEV: Zirbo Alin

CLASA:a XI-a B

Page 2: Problema calului-1232691710728721-2 (1)

Enunţul problemei

Se dă o tablă de şah cu dimensiunea n*n. Un

cal se găseşte în linia 1 şi coloana 1. Găsiţi un şir de

mutări ale calului astfel încât acesta să acopere

întreaga tablă fără a trece

printr-o căsuţă de două ori.

Page 3: Problema calului-1232691710728721-2 (1)

Pentru n=5 avem o tablă de

dimensiunea 5 linii şi 5 coloane

Page 4: Problema calului-1232691710728721-2 (1)

Algoritmul de rezolvare

Cele 8 poziţii în care poate sări calul sunt:

i-2

j-1

i-2

j+1

i-1

j-2

i-1

j+2

i,j

i+1

j-2

i+1

j+2

i+2

j-1

i+2

j+1

Page 5: Problema calului-1232691710728721-2 (1)

Toate elementele la început sunt egale cu 0 asta însemnând că

iniţial nu s-a trecut pe la nici un pătrat. Calul porneşte de pe poziţia

a[1,1] care va fi egal cu 1.

Numărul soluţiilor notat cu ns este la început 0 şi se măreşte cu 1

când se apelează procedura de afişare a matricii.

De la elementele a[i,j] sare dacă poate într-una dintre cele 8 direcţii

adică dacă trebuie să nu sară în afara tablei şi să nu mai fi trecut pe

acolo.

Dacă sare pe una din cele 8 poziţii se procedează astfel:

1. Elementele din matrice de pe acea poziţie primeşte ca valoare

pas.

2. Dacă pasul la care s-a ajuns este n*n, adică pas=n*n, atunci se

afişează matricea altfel se autoapelează asupra acestui element.

3. Elementele din matrice de pe acea poziţie primeşte valoarea 0.

Pentru a ajunge de la a[i,j] la una din cele 8 poziţii se folosesc

vectorii de direcţie: pentru linie di (-2,-1,1,2,2,1,-1,-2), pentru

coloană dj (1,2,2,1,-1,-2,-2,-1).

Page 6: Problema calului-1232691710728721-2 (1)

Implementarea algoritmului

ns - numărul soluţiilor

n – numărul de linii şi coloane

a – matrice pătratică

i,j – indicii elementului la care s-a ajuns

di – vector de poziţie pentru linie

dj – vector de poziţie pentru coloană

pas – pasul la care s-a ajuns

k – direcţiile

i1, j1 – coordonatele noii poziţii

Page 7: Problema calului-1232691710728721-2 (1)

Programul:

Program cal;

Type sir=array[1..8] of integer;

mat=array[1..20,1..20] of integer;

const di: sir=(-2,-1,1,2,2,1,-1,-2);

dj: sir=(1,2,2,1,-1,-2,-2,-1);

Var a:mat;

i,j,n,ns,pas:integer;

Procedure afis_mat;

Begin

ns:=ns+1;

writeln (‘solutia cu numarul’, ns, ‘este:’);

for i:=1 to n do begin

for j:=1 to n do

write(a[i,j]:3);writeln;end;

end;

Page 8: Problema calului-1232691710728721-2 (1)

procedure calul(var a:mat; i,j,pas:integer);

var k,i1,j1:integer;

cond:boolean;

begin

for k:=1 to 8 do begin

i1:=i+di[k];

j1:=j+dj[k];

cond:=(i1 in [1..n]) and (j1 in [1..n]) and (a[i1,j1]=0);

if cond then begin

a[i1,j1]:=pas;

if pas=n*n then afis_mat

else calul(a,i1,j1,pas+1);

a[i1,j1]:=0; end;

end;

Begin

write(‘n=‘);readln(n);

For i:=1 to n do

for j:=1 to n do a[i,j]:=0; a[1,1]:=1; ns:=0;

pas:=2;

calul(a,1,1,pas);

readln;

End.


Recommended