+ All Categories
Home > Government & Nonprofit > Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

Date post: 24-Dec-2014
Category:
Upload: caritasromania
View: 42 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania
Embed Size (px)
of 14 /14
CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA Standarde comune de management financia în rețeaua Caritas -Seminar, 20 -21 Noiembrie 2012-
Transcript
Page 1: Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA

Standarde comune de management financiar în rețeaua Caritas-Seminar, 20 -21 Noiembrie 2012-

Page 2: Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA

Obiective:

Identificarea principalelor provocari ale managementului financiar în organizațiile Caritas

Căutarea de abordari/soluții care să contribuie la creșterea calității managemntului financiar

Formularea tematicilor de interes comun în acest domeniu și înaintarea de propuneri

Page 3: Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA

Ce este managementul financiar?

una dintre cele mai importante funcții strategice ale organiației

strategic = acea directie/ funcție/ decizie/ proces care influențează organizația în ansamblu, în toate demersurile pe care le întreprinde pentru a-și atinge scopurile, prezente și viitoare

a gîndi strategic = a privi în viitor și a anticipa, pe baza datelor oferite de contextul intern și de cel extern, cum se va poziționa organizația noastră

A planifica strategic

Page 4: Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA

Planificarea strategică = răspunsul la 3 întrebări:

Unde ne aflăm acum? De ce fonduri dispunem și cît timp ne ajung?

Încotro dorim să ne îndreptăm? Ce bugete și fonduri de rezervă dorim sp obținem și în ce orizont de timp?

Cum vom ajunge acolo? Ce metode vom utiliza și către ce surse ne orientăm?

Page 5: Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA

Piramida planificarii

Page 6: Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA

MFO MFS Implicare în situațiile operaționale

cotidene Urmărește atingerea obiectivelor pe

termen scurt Atenție acordată detaliilor Prelucreaza date, documente,

informații, rapoarte care constituie baza pentru decizii strategice

Asigură buna implementare a procedurilor legale și interne

Viziune pe termen mediu și lung Integrează toate dimensiunile

organizației într-un sistem: viziune, strategii, proiecte/activități, resurse financiare și materiale, oameni, parteneriate, impact

Maximizeaza punctele tari ale organizației și preîntâmpină riscurile

Asigură sustenabilitatea financiară a organizației

Management Fin. Operațional (MFO) vs. Management Fin. Strategic (MFS)

Page 7: Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA

Ce este sustenabilitatea financiară?

Stabilitate și continuitate financiară... (A.Fowler)Organizația nu va falimenta în cazul în care finanțările externe se vor retrage. (Norton) În termeni practici, sustenabilitatea financiară se traduce prin:

Bază de finanțare diversificatăAcces la fonduri nerestricționate (flexibile)Capacitatea de a crea rezerveRelații puternice cu finanțatorii/donatorii/sponsorii

Page 8: Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA

Sustenabilitatea (S) financiară, nu e o chestiune legată doar de bani !!!

S = influențată de sistemul de relații dintre resurse, capacitatea de regenerare/reinventare a organizației după perioade de criză și de impactul pe care îl crează în comunitate.

Page 9: Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA

Management Fin. Operațional (MFO) vs.

Management Fin. Strategic (MFS)

Page 10: Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA

De ce e importantă transparența financiară și un management financiar eficent?

Buna gestiune și responsabilitatea financiară sunt o cerință și au rolul de a sprijini procese primare în organizație;

Îmbunătățirea managementului financiar crează beneficii pentru organizație în ansamblu;

Managementul financiar este o condiție fundamentală pentru capacitatea organizației de a accesa și a menține structuri durabile de sprijin cu alți donatori instituționali;

Transparența construiește încrederea în organizațiile noastre în rândul părților interesate;

Biserica are nevoie și trebuie să stabilească standarde înalte pentru transparență asupra activităților de dezvoltare în ceea ce privește guvernarea și responsabilitatea;

Din păcate, gestiunea financiară și transparența sunt prea adesea elemente organizaționale subdezvoltate din cadrul unui mare număr de membrii Caritas;

Consolidarea capacității membrilor Confederației Caritas în transparență, prin urmare, este urgent necesară pentru a garanta fiabilitatea și reputația sa față de guverne, ONG-uri, grupuri țintă și alte părți interesate.

Page 11: Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA

Standardele Comune de Management

Scopul stabilirii standardelor minime de management se regăsește în Regulamentul Intern (art. 1.3) al CI (retea internațională la care Confed. Caritas Romînia și memebrii săi e afiliată prin Caritas Europa):

“Organizațiile memebre (OM) trebuie să îndeplinească un standard minim de:

① guvernare / conducere,

② infrastructură organizațională,

③sustenabilitate financiară și responsabilitate,

④ conformitate cu codul de conduit etică,

Așa cum a fost stabilit de Consiliul Reprezentativ. OM rămîn entități autonome din punct de vedere juridic, financiar și statutar.”.

Page 12: Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA

Standardele Comune de Management

1. Codul Etic și Legea Canonică 1.1 Legea Canonică;1.2 Dreptul civil;1.3 Codul de conduită;1.4 Etica umanitară;1.5 Etica de mediu;1.6 Principii de parteneriat;1.7 Procedura reclamațiilor;1.8 Punerea în aplicare a deciziilor

2. Guvernare și Organizare2.1 Constituția, legile și normele;2.2 Structura de guvernare;2.3 Conducere și Management General;2.4 Managementul Resurselor Umane;2.5 Planul strategic;2.6 Planul de strîngere de fonduri;2.7 Managementul riscului și sustenabilitate;2.8 Învățarea organizațională.

3. Finanțe și Responsabilitate 3.1 Management financiar;3.2 Management de proiect;3.3 Planificare Financiară;3.4 Manualul financiar;3.5 Politica de achiziții;3.6 Managementul Activelor;3.7 Managementul Fondurilor;3.8 Auditul.

4. Implicarea părților interesate (Stakeholders) 4.1 Transparența și responsabilitatea;4.2 Comunicarea cu părțile interesate;4.3 Advocacy;4.4 Evaluarea inițială a nevoilor;4.5 Implementarea Programelor;4.6 Monitorizare și Evaluare;4.7 Evaluare organizațională;4.8 Cadrul responsabilității

Page 13: Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA

Standardele Financiare

3. Finanțe și Responsabilitate

3.1 Management financiar;3.2 Management de proiect;3.3 Planificare Financiară;3.4 Manualul financiar;3.5 Politica de achiziții;3.6 Managementul Activelor;3.7 Managementul Fondurilor;3.8 Auditul.

Page 14: Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA

Multumesc!


Recommended