Home >Documents >Preg¤’tire antreprenorial¤’ ¥i servicii personalizate de ... privire...

Preg¤’tire antreprenorial¤’ ¥i servicii personalizate de ... privire...

Date post:02-Sep-2019
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

  Pregătire antreprenorială

  şi servicii personalizate

  de consiliere, consultanţă

  şi mentorat

  Specialist managementul calităţii

  Prof.dr.ing. Diana Popescu

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

  BIZZSMART - POCU/82/3/7/105944

  Proiectul BizzSmart

  Justificare

  Impact

  Grup ţintă

  Metodologie

  Sistem de management al calităţii

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

  BIZZSMART - POCU/82/3/7/105944

  • Justificare

  1.Exod ridicat al tinerilor şi

  „creierelor” din RSM spre alte

  zone mai mult dezvoltate, ceea

  ce a condus la dificultăţi în

  adaptarea la cerinţele unei pieţe

  competitive

  2. Rata somajului şi ponderea

  mare a şomerilor neindemnizaţi

  generează cheltuieli mari de la

  bugetul de stat pentru ajutoare

  de somaj şi/sau ajutoare sociale.

  1. Favorizăm accesul tinerilor la locuri de muncă noi, în domenii noi, competitive, moderne şi prevenim plecarea lor în alte zone în căutarea unor astfel de locuri de muncă.

  2. Sprijinim crearea a min. 160 de locuri de muncă.

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

  BIZZSMART - POCU/82/3/7/105944

  • Justificare

  3. Nivelul scăzut de

  ocupare a populaţiei în

  sectoare de activitate cu

  valoare adaugată ridicată,

  inovatoare, crearea de

  IMM-uri noi fiind având un

  trend clar descendent

  4. Indicatori scăzuţi cu

  privire la utilizarea

  calculatoarelor sau a

  internetului

  3. Oferim asistenţă în

  redactarea de cereri de

  brevet sau în identificarea şi

  implementarea unor brevete

  nevalorificate ce corespund

  cu obiectivele planului de

  afaceri propus.

  4. Oferim asistenţă în

  utilizarea Microsoft Office şi a

  Microsoft Project.

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

  BIZZSMART - POCU/82/3/7/105944

  • Justificare

  5. Colaborarea redusă

  între mediul de afaceri şi

  unitatile de învăţământ

  superior, de cercetare-

  dezvoltare şi transferul

  tehnologic redus

  6.Valorificarea

  insuficientă a resurselor

  naturale existente

  5. Prezentăm cursanţilor

  modul în care pot fi

  valorificate tehnologiile noi

  (proiectare şi fabricaţie

  asistate, mentenanţă

  preventivă, printare 3D, etc.)

  4. Punctaj suplimentar

  acordat rubricii din planul de

  afaceri referitoare la

  valorificarea resurselor

  existente şi dezvoltarea

  durabilă.

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

  BIZZSMART - POCU/82/3/7/105944

  • Impact

  Min 10% din planurile de afaceri vor promova:

  - consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi/sau a inovării prin activităţi specifice

  - dezvoltarea durabilă prin produse şi tehnologii

  - sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficienţă din punctul de vedere al utilizării resurselor

  - inovarea socială

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

  BIZZSMART - POCU/82/3/7/105944

  • Grupul ţintă

  - Min. 400 de persoane fizice: şomeri, persoane inactive,

  persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă

  - Condiţii cumulative pentru GT:

  - intentionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban;

  - au resedinţa sau domiciliul în mediul rural sau urban în regiunea Sud-Muntenia;

  - au resedinţa sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

  BIZZSMART - POCU/82/3/7/105944

  • Beneficiile pentru GT:

  - Participarea gratuită la evaluarea şi testarea gradului de spirit antreprenorial

  - Participarea gratuită la formare antreprenorială

  - Familiarizarea/perfectionarea în utilizarea calculatorului, internetului, Microfost Office şi Microsoft Project

  - Premii de 1000 lei/pers. pentru 10 pers. din fiecare serie de curs care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de formare, respectiv implicare şi interes în procesul de învăţământ şi în elaborarea planului de afaceri

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

  BIZZSMART - POCU/82/3/7/105944

  • Beneficiile pentru GT:

  - Decontarea transportului, cazare şi hrană pentru deplasarile de la domiciliu la Urziceni

  - Cel puţin 80 de pers. vor primi până la max. 40.000 euro/pers pentru implementarea planului de afacere evaluat şi propus spre finanţare în proiect, de către un juriu

  - Min. 160 de persoane vor avea un loc de muncă

  - Acces la informaţii şi transfer tehnologic şi transfer de cunoştinţe de la zona Bucureşti-Ilfov către zona SM

  - Acces la reţeaua profesională online în care îşi vor putea promova şi dezvolta afacerea gratuit

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

  BIZZSMART - POCU/82/3/7/105944

  • Metodologie

  Monitorizare afacere

  Consiliere/consultanţă/mentorat

  Stagii de practică

  Evaluare planuri de afaceri

  Formare antreprenorială

  Consiliere vocaţională

  Testarea gradului de spirit antreprenorial

  Selecţie iniţială GT

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

  BIZZSMART - POCU/82/3/7/105944

  • Nu toate persoanele informate sau selectate iniţial

  vor participa la cursurile de formare

  antreprenorială

  • Nu toate persoanele consiliate vocaţional vor

  participa la cursurile de formare

  • Nu toate persoanele participante la cursuri vor fi

  premiate

  • Nu toate planurile de afaceri vor fi selectate

  pentru finanţare

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

  BIZZSMART - POCU/82/3/7/105944

  • Metodologie

  - Selectia initială a GT se va face în funcţie de data de înscriere:

  Dosarul de înscriere complet:

  - CI/BI

  - formular de înregistrare GT

  - cerere de solicitare a serviciilor

  - declaraţie acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

  - declaraţie privind dubla finanţare

  - certificat de căsătorie (unde este cazul)

  - acte studii (diplome şi certificate)

  - adeverinţa de student (unde este cazul)

  - extras de cont bancar pentru cont IBAN.

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

  BIZZSMART - POCU/82/3/7/105944

  • Metodologie

  - Testarea gradului de spirit antreprenorial

  În urma rezultatului acestui test şi a consilierii vocationale vor

  fi selectati în GT pentru participarea la programul de formare

  profesională şi apoi la concursul de planuri de afaceri.

  Astfel, se asigura ca selecţia finală se va face doar dintre

  persoanele care demonstrează că au spirit antreprenorial.

  - Consilierea vocaţională se face pe baza testelor

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

  BIZZSMART - POCU/82/3/7/105944

  • Metodologie

  - Formare antreprenorială

  - Min. 400 de persoane fizice selectate vor participa la

  programul de formare profesională în domeniul antreprenoriatului

  - Cursurile se vor desfăşura în zilele de sâmbată şi duminică câte 8 ore pe zi, cu pauze de cafea şi de masă, asigurând astfel accesabilitatea la curs tuturor membrilor GT

  - Cursurile incep în a patra luna de implementare a proiectului şi se vor desfaşura pe o perioada de 6 luni.

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

  BIZZSMART - POCU/82/3/7/105944

  • Metodologie

  - Evaluarea planurilor de afaceri

  - Juriul va fi format din 3 membri ai camerei de comerţ şi

  asociaţiilor profesionale care vor fi selectaţi dupa o

  procedură ce va evalua competenţa şi experienţa acestora

  - Evaluarea planurilor de afacere se va face în două etape,

  evaluare individuală şi panel

  - Punctajele acordate de membrii juriului vor trebui

  justificate atât în evaluarea individuală, cât şi în panel.

 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Embed Size (px)
Recommended