+ All Categories
Home > Documents > Pre Zen Tare Astigmatism

Pre Zen Tare Astigmatism

Date post: 06-Apr-2018
Category:
Upload: ilinca-maria-magdalena
View: 247 times
Download: 2 times
Share this document with a friend

of 14

Transcript
 • 8/3/2019 Pre Zen Tare Astigmatism

  1/14

  ASTIGMATISMULASTIGMATISMUL VICIU DEVICIU DEREFRAC IE A GLOBULUI OCULAR REFRAC IE A GLOBULUI OCULAR

  POPESCU (PETRESCU) IRINAPOPESCU (PETRESCU) IRINA

 • 8/3/2019 Pre Zen Tare Astigmatism

  2/14

  ANATOMIA APARATULUI VIZUALANATOMIA APARATULUI VIZUAL

 • 8/3/2019 Pre Zen Tare Astigmatism

  3/14

  Viciile de refrac ie ocularViciile de refrac ie ocular

  HIPERMETROPIAHIPERMETROPIAMIOPIAMIOPIA

  ASTIGMATISMULASTIGMATISMUL

 • 8/3/2019 Pre Zen Tare Astigmatism

  4/14

  ASTIGMATISMULASTIGMATISMUL

  R Reprezint o tulburare de refrac ie a globului ocular.eprezint o tulburare de refrac ie a globului ocular.Caracteristic acestei afec iuni este faptul c obiectul privit deCaracteristic acestei afec iuni este faptul c obiectul privit dec tre o persoan , (dup ce lumina traverseaz sistemul de lentilec tre o persoan , (dup ce lumina traverseaz sistemul de lentile

  ocular), nu va mai avea un focar de proiec ie unic i punctiform,ocular), nu va mai avea un focar de proiec ie unic i punctiform,ci mai degrab multiple focare liniare sau neregulate;ci mai degrab multiple focare liniare sau neregulate;altfel formulat, puterea de refrac ie a globului ocular nu estealtfel formulat, puterea de refrac ie a globului ocular nu este

  aceea i pe toate meridianeleaceea i pe toate meridianele iar imaginea unui obiect,iar imaginea unui obiect, proiectat pe retin , devine de form eliptic , proiectat pe retin , devine de form eliptic , o imagineo imagine

  incomplet sau suprapus a obicetelor.incomplet sau suprapus a obicetelor.Afec iunea se datoreaz modific rilor de forma care pot sa aparAfec iunea se datoreaz modific rilor de forma care pot sa aparla nivelul corneei i/sau cristalinului.la nivelul corneei i/sau cristalinului.

 • 8/3/2019 Pre Zen Tare Astigmatism

  5/14

  SCHEMA FORMARII IMAGINII INSCHEMA FORMARII IMAGINII IN

  ASTIGMATISMASTIGMATISM

 • 8/3/2019 Pre Zen Tare Astigmatism

  6/14

  Clasificarea astigmatismelor Clasificarea astigmatismelor

  n astigmatismuln astigmatismul regulatregulat , cele dou meridiane, cele dou meridianeanormale sunt perpendiculare ntre ele.anormale sunt perpendiculare ntre ele.

  n astigmatismuln astigmatismul n eregulatn eregulat exist mai multeexist mai multemeridiane cu refrac ie diferit , acestea nefiindmeridiane cu refrac ie diferit , acestea nefiind

  perpendiculare ntre ele. perpendiculare ntre ele.

 • 8/3/2019 Pre Zen Tare Astigmatism

  7/14

  CAUZELE ASTIGMATISMULUIACAUZELE ASTIGMATISMULUIA

  Leziuni cicatriciale la nivelul corneei sau irisului dobnditeLeziuni cicatriciale la nivelul corneei sau irisului dobndite prin infec ii repetate sau interventii chirurgicale prin infec ii repetate sau interventii chirurgicaleInfec ii corneene repetate care duc la modificarea formeiInfec ii corneene repetate care duc la modificarea formeiacesteiaacesteia

  Presiuni oculare exercitate repetat (perna care impinge u or Presiuni oculare exercitate repetat (perna care impinge u or ochiul n timpul somnului sau bra ul pus peste ochi n timpulochiul n timpul somnului sau bra ul pus peste ochi n timpulsomnului pentru a evita lumina deranjant etc).somnului pentru a evita lumina deranjant etc).Contuzii sau alte traumatisme oculareContuzii sau alte traumatisme oculareConjunctivita cronicaConjunctivita cronica

  KeratoconulKeratoconulBoli metabolice precum diabetul zaharat, sindromulBoli metabolice precum diabetul zaharat, sindromulmetabolic sau hipertensiunea arterial , boli ce duc lametabolic sau hipertensiunea arterial , boli ce duc ladeformarea cristalinuluideformarea cristalinului

  Factorul ereditar.Factorul ereditar.

 • 8/3/2019 Pre Zen Tare Astigmatism

  8/14

  DIAGNOSTICAREA ASTIGMATISMULUIDIAGNOSTICAREA ASTIGMATISMULUI

  PPentru determinare astigmatismului, medicul oftalmologentru determinare astigmatismului, medicul oftalmologsau omtometristul i face pacientului controlul lasau omtometristul i face pacientului controlul larefractometru, apoi confrunta teste de refrac ie curefractometru, apoi confrunta teste de refrac ie cudiferite tipuri de lentile la optotip (placa luminoas pediferite tipuri de lentile la optotip (placa luminoas pecare sunt litere, cifre sau alte frome n dimensiuni de lacare sunt litere, cifre sau alte frome n dimensiuni de lamai mari la mai mici) situat de obicei la o distan de 5mai mari la mai mici) situat de obicei la o distan de 5sau 3 m (n func ie de optotip).sau 3 m (n func ie de optotip).

 • 8/3/2019 Pre Zen Tare Astigmatism

  9/14

  SEMNE SI SIMPTOMESEMNE SI SIMPTOME

  SSimptome frecvent prezente: cefalee, fotofobi, ncruntare,imptome frecvent prezente: cefalee, fotofobi, ncruntare,oboseal ocular , ochi usca i, vedere neclara n anumite ocazii,oboseal ocular , ochi usca i, vedere neclara n anumite ocazii,etc, .etc, .

  La examinarea clinic se observ diminuarea acuit ii vizualeLa examinarea clinic se observ diminuarea acuit ii vizualeatt pentru dep rtare ct i pentru apropiere; cnd se apreciazatt pentru dep rtare ct i pentru apropiere; cnd se apreciazacuitatea vizual , pacietul confund simbolurile nscrise peacuitatea vizual , pacietul confund simbolurile nscrise peoptotip, adesea literele ascu ite :optotip, adesea literele ascu ite : H , M, N, B sau cifrele de genul:H , M, N, B sau cifrele de genul:8, 0 .8, 0 .

  Astigmatismul antreneaza o vedere nce o at , deformat ,Astigmatismul antreneaza o vedere nce o at , deformat ,imprecis , la toate distan ele, nsotit de alungirea liniilor imprecis , la toate distan ele, nsotit de alungirea liniilor verticale, orizontale sau oblice .verticale, orizontale sau oblice .Imaginea unui punct va deveni astfel nu un punct, ci o dreapt .Imaginea unui punct va deveni astfel nu un punct, ci o dreapt .

 • 8/3/2019 Pre Zen Tare Astigmatism

  10/14

  TRATAMENT ASTIGMATISMULUITRATAMENT ASTIGMATISMULUI

  SSe poate realiza prin purtarea de ochelari, prin lentile dee poate realiza prin purtarea de ochelari, prin lentile decontact sau chirurgical.contact sau chirurgical.Ochelarii pentru astigmatici prezint lentile speciale,Ochelarii pentru astigmatici prezint lentile speciale,

  cilindrice.cilindrice.i lentilele de contact pentru astigmatici aui lentilele de contact pentru astigmatici au

  particularit i speciale, n sensul c o lentil de contact particularit i speciale, n sensul c o lentil de contact

  normal se rote te n timpul clipirii, pe cnd lentilanormal se rote te n timpul clipirii, pe cnd lentila pentru astigmatici (lentile torice) i i p streaz pozi ia, pentru astigmatici (lentile torice) i i p streaz pozi ia,avnd capacitatea de a reveni dup fiecare clipire.avnd capacitatea de a reveni dup fiecare clipire.

 • 8/3/2019 Pre Zen Tare Astigmatism

  11/14

  Metodele chirurgicale au ca scop corec ia deficitelor Metodele chirurgicale au ca scop corec ia deficitelor de suprafa ale corneei; cu ajutorul chirurgiei sede suprafa ale corneei; cu ajutorul chirurgiei se

  poate interveni n mod direct fie asupra meridianului poate interveni n mod direct fie asupra meridianuluicel mai convergent (caz n care se practic incizii decel mai convergent (caz n care se practic incizii derelaxare), fie se poate interveni asupra meridianuluirelaxare), fie se poate interveni asupra meridianuluimai pu in convergent (caz n care se pot realizamai pu in convergent (caz n care se pot realizaanumite tipuri de suturi la nivelul corneei).anumite tipuri de suturi la nivelul corneei).FotokeratectomiaFotokeratectomia este o tehnica care presupuneeste o tehnica care presupuneutilizarea unui laser; tehnica este indicat mai ales nutilizarea unui laser; tehnica este indicat mai ales ntratamentul chirurgical al astigamtismelor miopice. ntratamentul chirurgical al astigamtismelor miopice. ncazul astigmatismelor neregulate, pentru a corectacazul astigmatismelor neregulate, pentru a corectatulburarea de refrac ie, se poate apela chiar i latulburarea de refrac ie, se poate apela chiar i latransplantul de cornee.transplantul de cornee.

 • 8/3/2019 Pre Zen Tare Astigmatism

  12/14

  CORECTIA ASTIGMATISMULUICORECTIA ASTIGMATISMULUI

  Astigmatismul neregulat poate fi corectat prin purtarea de lentile deAstigmatismul neregulat poate fi corectat prin purtarea de lentile decontact dure; prin punerea n contact a lentilelor cu suprafa anterioarcontact dure; prin punerea n contact a lentilelor cu suprafa anterioarneregulat a corneei, refrac ia vicioasa este eliminat , lumina fiind dirijatneregulat a corneei, refrac ia vicioasa este eliminat , lumina fiind dirijatacum de c tre suprafa a regulat a lentilelor de contact.acum de c tre suprafa a regulat a lentilelor de contact.AAstigmatismele regulate pot fi corectate optic, cu ajutorul lentilelor.stigmatismele regulate pot fi corectate optic, cu ajutorul lentilelor.

  - formele simple de astigmatism sunt indicate lentilele cilindrice;- astigmatismele compuse pot fi corectate prin purtarea de lentileastigmatismele compuse pot fi corectate prin purtarea de lentile

  sferocilindrice;sferocilindrice;-- astigmatismele mixte pot fi corectate cu lentile de form cilindric iastigmatismele mixte pot fi corectate cu lentile de form cilindric i

  pozi ie ncruci at , prin purtarea unei combina ii de lentil cilindric pozi ie ncruci at , prin purtarea unei combina ii de lentil cilindricnegativ i lentila sferic negativ , sau prin purtarea unei combina ii denegativ i lentila sferic negativ , sau prin purtarea unei combina ii delentil cilindric negativ i lentil sferic pozitiv .lentil cilindric negativ i lentil sferic pozitiv .Astigmatismele simple pot fi corectate optic, prin purtarea att aAstigmatismele simple pot fi corectate optic, prin purtarea att a

  lentilelor aeriene, dar i a lentilelor de contact; de asemenea,lentilelor aeriene, dar i a lentilelor de contact; de asemenea,astigmatismele simple pot fi corectate cu ajutorul chirurgiei refractive.astigmatismele simple pot fi corectate cu ajutorul chirurgiei refractive.Pentru astigmatismele grave sunt recomandate lentilele de contact dure, nPentru astigmatismele grave sunt recomandate lentilele de contact dure, ntimp ce lentilele de contact moi, pot fi utilizate cu success pentrutimp ce lentilele de contact moi, pot fi utilizate cu success pentrucorectarea astigmatismelor mici.corectarea astigmatismelor mici.

 • 8/3/2019 Pre Zen Tare Astigmatism

  13/14

  CONCLUZIICONCLUZII

  Este important s descoperim la timp astigmatismul, nEste important s descoperim la timp astigmatismul, nspecial la copii, mai ales cnd este vorba de unspecial la copii, mai ales cnd este vorba de unastigmatism forte la un ochi. Acest examen va stabiliastigmatism forte la un ochi. Acest examen va stabili

  corec ia optic necesar , pentru a se evita ambliopiacorec ia optic necesar , pentru a se evita ambliopia(vedere sc zut , ce nu se poate corecta).(vedere sc zut , ce nu se poate corecta).Astigmatismul nu este declan at de factori precumAstigmatismul nu este declan at de factori precumstudiul ndelungat, lecturare n lumina slab , pozi ionarestudiul ndelungat, lecturare n lumina slab , pozi ionare

  mult prea apropiat de televizor.mult prea apropiat de televizor.Daca sunte i diagnostica i cu astigmatism, este necesar Daca sunte i diagnostica i cu astigmatism, este necesar s efectua i un control oftalomologic periodic.s efectua i un control oftalomologic periodic.

 • 8/3/2019 Pre Zen Tare Astigmatism

  14/14

  VA MULTUMESC !VA MULTUMESC !


Recommended