+ All Categories
Home > Documents > PPP (1).pptx

PPP (1).pptx

Date post: 11-Dec-2015
Category:
Upload: moni-chiosa
View: 295 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
24
CUPRINS 1. VASILE PÂRVAN ¤ MUZEUL VASILE PÂRVAN 2. BIBLIOTECA STROE BELLOESCU 3.VICTOR ION POPA
Transcript

CUPRINS

1. VASILE PÂRVAN ¤ MUZEUL VASILE PÂRVAN

2. BIBLIOTECA STROE BELLOESCU

3.VICTOR ION POPA

VASILE PÂRVAN Istoric si arheolog român. S-a născut în comuna Huruieşti, în

împrejurimile Bacăului. A urmat cursurile primare,primele două clase în Tîrgul Bereşti,având ca învațător chiar pe tatăl său, Andrei Pârvan.

Termină apoi ciclul întâi la Școala Primară nr. 6 din Bârlad,oraş unde între timp se mutase familia sa.În acelaşi an se înscrie la Liceul „Codreanu” din acest oraş,fiind fruntaş clasă de clasă , până la absolvirea liceului în anul 1900 ca şef de promoţie.

• Doi ani la rand , 1889 şi 1900 , a fost premiat şi de „Tinerimea română” la concursul pentru istorie.Dupa terminarea cursului liceal în anul 1900,urmează secţia de istorie a Facultăţii de litere şi filozofie la Universitatea din Bucureşti, unde se evidenţiază prin remarcabile calităţi,putere de muncă şi de creaţie,stăpânind cu multă îndemânare metodele de cercetare ştiinţifică.

• S-a preocupat îndeosebi de arheologia şi istoria comunei primitive şi a civilizaţiei greco-romane. El a organizat numeroase şantiere arheologice, dintre care cel mai important este acela de la Histria, şi a publicat numeroase studii, rapoarte arheologice şi monografii, cuprinzând un material documentar vast, valoros si util.

• Şi-a început activitatea de istoric prin lucrarea de doctorat 'Naţionalitatea negustorilor din Imperiul Roman' (1909, în limba germană), considerată de specialişti ca unul din cele mai bune studii despre dezvoltarea comerţului în antichitatea clasică. În scopul rezolvării problemelor legate de istoria Daciei, a organizat o serie de săpături sistematice, îndeosebi în staţiunile arheologice din a doua epocă a fierului (Tinosul, Mănăstirea, Poiana). Pe baza rezultatelor parţiale ale săpăturilor a scris 'Getice' (1926), o vastă sinteză istorică - arheologică, prin care a readus în prim plan al cercetării istorice rolul politic şi cultural al daco-geţilor; unele lipsuri şi exagerări (printre care accentuarea rolului scitilor si al celţilor în dezvoltarea culturii geto dace) nu ştirbesc valoarea acestei lucrări.

• Prin concepţia sa istorică idealistă, expusă în studiul sociologic 'Ideile fundamentale ale culturii sociale contemporane' şi în

eseuri volumul 'Idei şi forme istorice' şi Memoriale. Vasile Pârvan a avut un rol deosebit în crearea noii şcoli

româneşti de arheologie. El a organizat Şcoala română din Roma, instituţie pentru perfecţionarea tinerilor arheologi şi

istorici, şi a iniţiat şi condus apariţia anuarelor acesteia 'Ephemeris Dacoromana' şi 'Diplomatarium Italicum' precum şi

prima serie a revistei 'Dacia'.

Opere principale 'Aurelius Verus Caesar şi Aurelius Commodus' (1909)• 'Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman' (1911), • 'Cetatea Tropaeum' (1912), • 'Începuturile vieţii romane la gurile Dunării' (1923), • 'Dacia. Civilizaţiile străvechi din regiunile carpato- danubiene'

(1928, în limba engleză, trad. în română 1937, 1957, 1958).

MUZEUL VASILE PÂRVAN

Muzeul „Vasile Pârvan” este un muzeu județean din Bârlad, amplasat în Str. Vasile Pârvan nr. 1. Înființat în 10 aprilie 1914, primește denumirea de Muzeul Vasile Pârvan abia în 1957. A debutat cu secția de arheologie-istorie-numismatică și pinacotecă. În anul 1956 ia ființă secția de științele naturii, iar în 1965 secția denumită Oameni de seamă ai Bârladului. Muzeul a fost creat la inițiativa prof. Stroe Belloescu și a câtorva intelectuali bârlădeni.

Pe parcursul existenței muzeului, colecțiile sale s-au îmbogățit grație donațiilor provenite din partea unor mari personalități. În 1993 s-a deschis Muzeul Colecțiilor, în cadrul căruia sunt expuse șase colecții donate pe parcursul celor 84 de ani de preot Gheorghe Ursăcescu, prof. Ion Chiricuță, dr. Marcel Vainfeld, ing. Ion Negoescu, actrița Clody Bertola, prof. George Ivașcu. Muzeul deține mai multe sedii, cel principal fiind Palatul central, monument de secol al XIX-lea, fost sediu al Prefecturii județului Tutova.

Printre bunurile de excepțională valoare, unele din ele clasate în categoria tezaur a patrimoniului național, se numără lucrări de pictură de școală germană, italiană, flamandă și spaniolă; sculptură românească, germană, spaniolă, franțuzească; tapiserii flamande și franțuzești; lăzi și garderobe italiene și franțuzești; comode,picturi din perioada interbelică aparținând artiștilor: N. Tonitza, Gh. Petrașcu, Dimitrescu, Pallady, Lucian Grigorescu, Iosif Iser, Francisc Șirato,Dumitru Ghiață, Dimitrie Hârlescu, Ion Theodorescu — Sion, Camil Ress.

Mii de bârlădeni, dar și vizitatori veniți din țară și din străinătate, au trecut pragul muzeului, rămânând impresionați de valoarea și frumusețea colecțiilor expuse în noul spațiu. Un moment de cotitură, sub raport administrativ, s-a dovedit a fi anul 2004, atunci când instituția a marcat împlinirea a 90 de ani. La acel ceas aniversar muzeul se prezenta cu un bogat și diversificat patrimoniu, care însuma zeci de mii de piese din domeniul arheologiei, istoriei, numismaticii, artei, științelor naturii.

Biblioteca Municipală ”Casa Naţională Stroe Belloescu”, Bârlad

Clădirea, ridicată în stil neoromânesc, după proiectul arhitectului C.A. Harjeu, între anii 1906-1908, este înscrisă în lista monumentelor de arhitectură. În 1909 profesorul, omul politic și filantropul, Stroe Belloescu (1838 - 1912), numește edificiul "Casa Națională" și îl dăruiește primăriei comunale, în următoarele condiții: "să întrețină și să îngrijească de acest așezământ. Acest așezământ nu va putea servi decât numai ca bibliotecă publică, pinacotecă și muzeu.”

Înființarea "Asociației Casa Națională de citire a orașului Bârlad Stroe Belloescu", în anul 1928, a însemnat reorganizarea întregii activități de bibliotecă și unirea în jurul acestei instituții a intelectualilor locali.

Activitatea "Asociației" a condus la acumulări importante de fonduri, astfel că în 1942 colecțiile bibliotecii însumau 13548 de cărți și 14837 de reviste și ziare. În evidențele bibliotecii din acea vreme au fost înscrise succesiv donațiile Academiei Române, ale Ministerului Instrucțiunei Publice, ale Cancelariei Monumentelor istorice, ale unor personalități ca: C. Hamangiu, N. Gane, Al. Brătescu - Voinești, Spiru Haret și ale altor intelectuali cu renume.

În prezent biblioteca păstreaza un fond valoros de carte veche, carte bibliofilă, colecții de reviste și ziare, printre care:

”Cartea romanească de Învățătură”, Iași, 1643; ”Psaltirea în versuri a lui Dosoftei”, Iași, 1673 ; ”Istoria lui Alexandru cel Mare”, Sibiu, 1909; ”Gramatica limbii române” de Timotei Cipariu,

București, 1839 ; ”Magazin istoric pentru Dacia”, 1845; ”Convorbiri literare”, ”Albina”, ”Viața românească”, colecții

complete.

Victor Ion Popa

Victor Ion Popa născut 29 iulie 1895 la Bârlad, a fost un om de teatru și literat polivalent care a adus, prin opera sa dramatică, regizorală și pedagogică, o contribuție însemnată la evoluția teatrului românesc dintre cele două războaie mondiale.

A fost un scriitor de mare talent, autorul unor piese apreciate de marele public precum și de critica literară.

A urmat școala primară la Călmățui, unde tatăl său era învățător. La Iași urmează cursurile primelor cinci clase de liceu la Liceul internat „Costache Negruzzi”, iar ultimele două clase liceale la Liceul „Național”, pe care-l absolvă în 1914. Debutează în literatură ca elev.

După terminarea liceului s-a înscris la Conservatorul ieșean și, pentru un timp, la Facultatea de Drept; devine pedagog la Liceul Internat pentru a-și asigura situația materială.

Opera

Piesele sale alternează între tabloul idilic care face să dispară contradicțiile realității și drama sumbră, cu referire de critică socială, cu final ce alunecă spre tragic. Pentru tematică se refugiază în lumea burgheză, sătească, viața pitorească, sau în liniștea târgului patriarhal. Victor Ion Popa a considerat că piesele sale au nevoie de cultivarea tradiției patriarhale, respectiv de combatarea arivismului și a prostiei.

Piese şi critici literare:

Piese şi critici literare: ”Sfârlează cu fofează”; ”Meșterul Aurel, ucenicul lui Dumnezeu”

(biografia lui Aurel Vlaicu, unul din pionierii aviației);

” Velerim și Veler Doamne” (ecranizat de Sergiu Nicolaescu sub titlul Osânda cu Amza Pellea în rolul principal).


Recommended