PP-

Date post:26-Apr-2017
Category:
View:222 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTIMANAGEMENT SI ADMINISTRATIE PUBLICA

Reabilitarea si modernizarea strazilor urbane din cadrul sectorului 6, Bucuresti

STUDENT: Musuroi Florin

ANUL III, SERIA A, GRUPA 220

1. Prezentarea institutiei publice si domeniul in care se incadreaza poiectul:

1.1. Pozitia in sistemul din care face parte:

Denumirea institutiei: Primaria Sectorului 6;Profil: Administrativ;Obiect de activitate: Administratie publica locala care se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, al descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in problemele locale de interes deosebit;Baza legala de infiintare: Hotarare a primarului Municipiului Bucuresti;Minister coordonator: Ministerul Administratiei si Internelor;Particularitati ale procesului de comunicare externa:Relatii externe: Relatii cu autoritatile publice autonome sunt relatii de colaborare existand obligatia de coordonare a actiunilor si informare publica; Relatii cu organizatiile neguvernamentale sunt raporturi de parteneriat, de colaborare si se stabilesc in cadrul dialogului social cunoscand sau nu forme institutionalizate. Relatiile cu agentii economici pot fi privite ca fiind relatii de atragere a resurselor financiare;Raportul pe 2013 reprezinta activitatea Primariei Sectorului 6 si a Directiilor Deconcentrate si subordonate Consiliului Local al Sectorului 6, care si-au desfasurat activitattea sub indrumarea Primarului Sectorului 6. Activitatea s-a desfasurat in cadrul compartimentelor prevazute in organigrama aprobata de Consiliul Local al Sectorului 6 Primaria Sector 6: - 7 Directii 15 Servicii Directii Descentralizate : - 9 Directii

1.2. Aspecte legate de resursele umane:

La aceasta primarie totalul posturilor este de 496, functii publice 389, functii contractuale 107;Functiile existente pozitionate pe diferite niveluri ierarhice sunt : Nivel 1 : primar si Consiliul Local; Nivel 2 : viceprimar, secretar si Biroul Unic, institutii subordonate; Nivel 3 : directii functionale; Nivel 4 : servicii, compartimente, birouri; Nivel 5 : birouri in subordinea Serv. Gospodarire Comunala, Compartimente in subordinea Serv. Stare Civila si Evidenta Persoanelor; Competentele acordate posturilor pot fi delimitate in : comune, regasite, practic in toate posturile, insa cu o intensitate si complexitate diferite de la un nivel ierarhic la altul; specifice, in sensul ca gradul de interventie decizionala difera pe verticala sistemului de management , in functie de natura, complexitatea si dificultatea problemelor decizionale ;In cadrul primariei sectorului 6 se realizeaza cursuri de informare europeana pentru personal pentru imbunatatirea raportului cetatean-administratie, motivarea personalului pentru eficientizarea activitatii institutiei si imbunatatirea serviciilor prestate.

1.3. Informatii legate de resursele de finantare:

In anul 2013 s-a previzionat un Buget Local consolidate pe UAT Sector 6, format din: Venituri: 619.057,6 mii lei, Cheltuieli Executatea: 549.097 mii lei.De asemenea s-a previzionat un buget al imprumuturilor interne si externe de 267.643 mii lei, din care s-au efectuat plati pe cheltuieli de capital de 253.923 mii lei.

Modalitati de finantare a activitatii desfasurate, particularitati:A devenit o preocupare atragerea de venituri suplimentare ca urmare a actiunilor de verificare in teren asupra declaratiilor de impozite si taxe, suma atrasa la bugetul local ca urmare a desfasurarii acestei activitati fiind de cateva miliarde de lei. Pentru abaterile constatate s-au operat sanctiuni (amenzi si penalitati) in valoare de peste 700 miliarde lei.Veniturile din donatii si sponsorizari au crescut seminificativ prin colaborarea cu agentii economici din sector.Necesarul de fonduri pentru derularea activitatii si realizarea obiectivelor strategice se ridica la suma de 90.000.000 RON. Sursele de finantare vor fi asigurate din : Bugetul de stat; Venituri proprii; Atragerea unor investitori romani sau straini;

Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe:Resursele financiare se asigura de la veniturile institutiei finantata din bugetul de stat si din venituri proprii. O crestere a resurselor se poate face prin: Incheierea de contracte cu firmele private ; Atragerea surselor externe de finantare : donatii, sponsorizari ;

1.4. Modalitati de informare a publicului tinta:

Proiectul reprezinta o initiativa co-finantata din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial imbuntirea infrastructurii de transport regional i local 2007-2013, care vine in ajutorul locatarilor, agentilor economici si a conducatorilor auto.

Informatiile legate de proiect sunt aduse la cunostinta publicului tinta prin intermediul comunicatelor de presa, pliantelor, afiselor si site-ului official.

1.5. Prezentarea domeniului:

Domeniul: Proiectul se incadreaza n Programului Operaional Regional 2007-2013, axa prioritar 2, mbuntirea infrastructurii de transport regionale i locale, domeniul de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumuri judeene, strzi urbane inclusive construcia/reabilitarea oselelor de centur.Programul Operaional Regional (POR) implementeaz elemente ale Strategiei Naionale de Dezvoltare Regional a Planului Naional de Dezvoltare (PND), contribuind, alturi de celelalte Programe Operaionale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naionale de Dezvoltare Regional a PND i al Cadrului Naional Strategic de Referin, respectiv diminuarea disparitilor de dezvoltare economic i social dintre Romnia i media dezvoltrii statelor membre ale UE. Programul Operaional Regional se adreseaz celor 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romniei, stabilite cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/20031, referitoare la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistic a unitilor teritoriale. n conformitate cu aceast clasificare, n Romnia au fost create 8 Regiuni de Dezvoltare.Obiectivul strategic al POR const n sprijinirea unei dezvoltri economice, sociale, durabile i echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor Romniei, potrivit nevoilor i resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltrii durabile a polilor urbani de cretere, mbuntirea mediului de afaceri i a infrastructurii de baz, pentru a face din regiunile Romniei, n special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiii.Axa prioritar mbuntirea infrastructurii de transport regionale i locale vizeaz reabilitarea i modernizarea reelei de drumuri judeene, a strzilor urbane, precum i construcia/reabilitarea oselelor de centur cu statut de drum judeean i/sau urban, avnd un rol important n economia regiunilor, ntruct reprezint o precondiie a dezvoltrii regiunilor i a unor zone mai izolate n cadrul regiunilor. Obiectivul acestei axe l reprezint mbuntirea accesibilitii regiunilor i mobilitii populaiei, bunurilor i serviciilor, in vederea stimulrii dezvoltrii economice durabile. 2. Analiza S.W.O.T. a Primariei Sectorului 6

Puncte Tari: Cursuri de informare europeana pentru personalul Primariei; Largirea relatiilor contractuale pentru surse noi de venituri (reclama, publicitate); Organizarea Biroului Unic; Imbunatatirea raportului cetatean-administratie; Scurtarea duratei de stat la coada pentru cetateni; Cresterea nivelului de trai al locuitorilor; Motivarea personalului; Eficientizarea activitatii institutiei; Imbunatatirea serviciilor prestate;

Puncte Slabe: Dotare insuficienta (calculatoare, imprimante); Circuite informationale greoaie; Integrare profesionala slaba a tinerilor; Consultarea insuficienta a populatiei in problemele de interes local; Programe insuficiente de sprijinire a tinerilor; Slaba calitate a serviciilor; Intarzieri in solutionarea anumitor situaii, intervalul mare de timp in care se transmit aceste informaii, documente; Cresterea somajului in cadrul sectorului; Slaba informare a unora dintre cetateni ;

Oportunitati: Participarea la mai multe programe de instruire; Colaborarea cu alte institutii, organizatii pt realizarea unor cursuri de pregatire; Realizarea unei colaborari mai eficiente intre birourile si serviciile primariei; Promovarea comunicrii electronice cu contribuabilii; Infiintarea unui sistem computerizat, numit info-chiosc, prin care cetatenii pot obtine toate detaliile de natura birocratica; Dezvoltarea de complexe pentru: educatie, sanatate, sport, administratie; Amenajarea de zone de recreere si petrecerea timpului liber; Izolarea blocurilor pentru rezistenta pe timp de iarna constructii durabile; Gasirea de solutii pentru producerea de energie electrica si termica neconventionala; Modernizarea drumurilor interne; Intarirea serviciilor publice; Crearea de noi zone urbane moderne: spatii verzi, trotuare, spatiu pentru biciclete, spatiu pietonal; Iluminatul public modernizat, eficientizate costurile; Spatii sociale in crestere pentru batrani, pensionari, viitori locuitori; Asfaltari, borduri, trotuare, rigole, la nivel european; Eficientizarea si extinderea sistemului de colectare a taxelor si impozitelor locale de la cetatean; Terminarea lucrarilor de constructie a unor biserici cu ajutorul comunitatii de afaceri locale;

Amenintari: Plecarea investitorilor private catre alte directii; Plecarea populatiei calificate; Executia de lucrari in neconcordanta cu directivele europene, a caror indreptare ii vor costa mult in viitor; Critici aduse autoritatilor de catre comunitatea care le-a ales; Critici aduse sistemului administrative; Birocratia excesiva; Distorsiunea informatiilor; Insuficienta performantelor profesionale ale angajatilor;

3. Fundamentarea Proiectului3.1. Necesitate si Oportunitate

Acest proiect este necesar deoarece se urmrete ca investiia s constituie pe te