+ All Categories
Home > Documents > PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · 2017. 11. 18. · personaj...

PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · 2017. 11. 18. · personaj...

Date post: 13-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 22 /22
Curs Informaticăși TIC pentru gimnaziuclasa a V-a PORTOFOLIU Formator: prof. Cotfasă Alina Petronela Cursant: prof. Dochia Marinela Județul Dolj - Seria 1, Grupa 2 septembrie noiembrie 2017
Transcript
 • Curs

  Informaticăși TIC pentru gimnaziu–clasa a V-a

  PORTOFOLIU

  Formator: prof. Cotfasă Alina Petronela

  Cursant: prof. Dochia Marinela

  Județul Dolj - Seria 1, Grupa 2

  septembrie – noiembrie 2017

 • Dochia Marinela

  2

  Județul Dolj, Seria 1- Grupa 2

  Unitatea de învățare ALGORITMI

  1. Proiectul unitații de invațare.

  2. Proiect de lecție

  3. Fișă de lucru.

  4. Fișa de lucru rezolvată.

  5. Fisă de evaluare.

  6. Fișa de evaluare rezolvată.

 • Dochia Marinela

  3

  Județul Dolj, Seria 1- Grupa 2

  Proiectul unității de învățare Unitatea de învățare: Algoritmi

  Număr ore alocate: 14

  Conținuturi Săptămâna Competențe specifice Activități Resurse Evaluare

  Noțiunea de algoritm.

  Proprietăți.

  S19 1.3 Utilizarea eficientă și în

  siguranță a Internetului ca

  sursă de documentare;

  2.1 Descrierea în limbaj

  natural a unor algoritmi

  pentru rezolvarea unor

  situații din viața cotidiană;

  2.2 Identificarea datelor cu

  care lucrează algoritmii în

  scopul utilizării acestora în

  prelucrări;

  2.3 Construirea algoritmilor

  cu ajutorul structurii

  secvențiale pentru rezolvarea

  unor probleme simple.

  Prezentarea unor algoritmi întâlniți în

  viața cotidiană bazați pe o secvență de

  operații.

  Analizarea unor formulări în scopul

  identificării proprietăților algoritmilor și

  respectării acestora.

  Manual,

  auxiliare,

  tutoriale, filme

  didactice.

  Aplicații

  practice

  Observare

  sistematică și

  notare

  Clasificarea datelor cu care

  lucrează algoritmii. Constante.

  Variabile.

  S20 Analizarea unor situații cunoscute în

  scopul identificării datelor de intrare și a

  datelor de ieșire, cu diferențierea

  variabilelor de constante.

  Descompunerea unui algoritm

  in pași. Expresii.

  S21 Analizarea unei probleme simple în

  scopul identificării unei secvențe de pași

  și a deciziilor necesare pentru rezolvarea

  acesteia (planificarea unei excursii,

  realizarea temelor, deplasarea unui

  personaj grafic într-un labirint,

  traversarea străzii etc.)

  Urmărirea pas cu pas a algoritmilor

  descriși pentru diferite seturi de date de

  intrare, selectate astfel încât fiecare caz

  posibil să fie executat (secvențe de

  operații).

  Prezentarea mediului grafic

  interactiv.

  S22 1.3 Utilizarea eficientă și în

  siguranță a Internetului ca

  sursă de documentare;

  2.1 Descrierea în limbaj

  natural a unor algoritmi

  pentru rezolvarea unor

  utilizarea unui mediu interactiv care

  permite implementarea structurii

  secvențiale și alternative, folosind

  elemente grafice (de exemplu, Scratch,

  Blockly, aplicații existente pe platforma

  educațională de tip code.org etc.)

  Manual,

  auxiliare,

  tutoriale, filme

  didactice,

  computer,

  browser

  Aplicații practice

  Observare

  sistematică și

  notare.

  Portofoliu,

  proiecte.

 • Dochia Marinela

  4

  Județul Dolj, Seria 1- Grupa 2

  Conținuturi Săptămâna Competențe specifice Activități Resurse Evaluare

  Structura liniară.

  Reprezentarea structurii liniare

  într-un mediu grafic interactiv.

  S23,S24 situații din viața cotidiană;

  2.2 Identificarea datelor cu

  care lucrează algoritmii în

  scopul utilizării acestora în

  prelucrări;

  2.3 Construirea algoritmilor

  cu ajutorul structurii

  secvențiale pentru rezolvarea

  unor probleme simple;

  3.2 Implementarea unui

  algoritm care conține

  structura secvențială şi/sau

  alternativă într-un mediu

  grafic interactiv;

  3.3 Manifestarea creativă

  prin utilizarea unor aplicații

  simple de construire a unor

  jocuri digitale.

  Realizarea de aplicații, individual sau în

  echipă, utilizând un mediu grafic,

  analizarea exemplelor existente pe

  Internet specifice mediului grafic

  selectat și modificarea acestora pentru a

  îndeplini alte funcțiuni.

  Noțiunea de structură

  alternativă.

  S25 Identificarea necesității utilizării unei

  structuri de decizie (alternative) și

  introducerea în aplicația creată a unor

  astfel de structuri.

  Reprezentarea structurii

  alternative într-un mediu

  grafic.

  S26, S27 Realizarea de aplicații, individual sau în

  echipă, utilizând un mediu grafic,

  analizarea exemplelor existente pe

  Internet specifice mediului grafic

  selectat și modificarea acestora pentru a

  îndeplini alte funcțiuni.

  Recapitulare. S28

  Evaluare. Realizarea unor

  aplicații în mediul grafic

  interactiv.

  S29-S32

 • Dochia Marinela

  5

  Județul Dolj, Seria 1- Grupa 2

  PROIECT DIDACTIC

  Clasa: a V-a

  Profesor:

  Disciplina: Informatică și Tic

  Unitatea de învăţare: Algoritmi. Structura secvențială și alternativă

  Unitatea de conținut: Structura alternativă

  Locul de desfăşurare a activităţii: laborator informatică

  Tipul lecţiei: de transmitere/însuşire de cunoştinţe

  Durata lecției: 50 minute

  Nivelul iniţial al clasei:

  - elevii şi-au însuşit toate noţiunile legate de rezolvarea problemelor folosind structura

  secvențială

  Competenţe specifice:

  1.3. Utilizarea eficientă şi în siguranță a Internetului ca sursă de documentare

  2.1. Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața

  cotidiană, exprimate în limbaj natural

  2.2. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în

  prelucrări

  2.3. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a

  deciziilor pentru rezolvarea unor probleme simple

  3.2. Implementarea unui algoritm care conţine structura secvenţială şi/sau alternativă într-

  un mediu grafic interactiv

  3.3. Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicații simple de construire a unor jocuri

  digitale

  Obiective operaţionale:

  Cognitive

  O1. Să definească corect instrucțiunile învățate

  O2. Să utilizeze structurile învățate în rezolvarea problemelor simple.

  O3. Să aplice algoritmii specifici în rezolvarea problemelor.

  Afectiv-aptitudinale:

  Să conștientizeze avantajele utilizării structurii alternative

  Să aprecieze corect soluțiile oferite de colegi

  Să se implice cu plăcere și interes la toate etapele lectiei;

  Psihomotorii:

  Să-și formeze deprinderi de lucru specifice temei de studiu;

  Să utilizeze corect noțiunile teoretice învățate;

 • Dochia Marinela

  6

  Județul Dolj, Seria 1- Grupa 2

  Strategii didactice:

  Resurse procedurale:

  metode de comunicare orală: conversația, explicația;

  metode de acțiune: exercițiul, problematizarea;

  Resurse materiale:

  manual

  www.pbinfo.ro - Blockly

  calculator;

  fise de lucru

  Forme de organizare:

  frontala;

  individuala;

  Principii didactice

  - principiul participării şi învăţării active

  - principiul asigurării progresului gradat al performanţei

  - principiul conexiunii inverse

  Nr.

  Crt. Etapele lecţiei Conţinut/ sisteme de acţionare Dozare

  Formaţii de lucru şi

  indicaţii metodologice Observaţii

  1. Moment

  organizatoric

  - se verifică prezenţa

  - se captează atenţia 3 min

  Se acţionează asupra

  întregului colectiv (frontal)

  2 Anunţarea lecţiei

  şi a obiectivelor

  Sunt prezentate verbal şi pe

  videoproiector tema lecţiei şi

  obiectivele acesteia.

  2 min

  Elevii raspund la intrebarile

  profesorului

  3 Dirijarea invatarii

  Elevii sunt îndrumați să utilizeze

  platforma pbinfo.ro, pentru a putea

  rezolva grafic aplicațiile din lecție

  cu ajutorul aplicației Blockly.

  Elevii se vor autentifica pe

  platforma cerută

  4 Transmiterea

  noilor informatii

  Pentru început se va discuta

  următoarea problemă din viața

  cotidiană:

  Mâine este duminică. Dacă nu

  plouă, merg în parc cu prietenii.

  Dacă plouă, stau acasă și joc la

  calculator Minecraft.

  Ce vom alege? Cum am luat

  decizia?

  20 min

  Elevii urmaresc cu atentie

  profesorul, fiind atenți la

  expunerea acestuia.

  se clarifică

  cerinţele

  problemei

  împreună cu

  toţi elevii

 • Dochia Marinela

  7

  Județul Dolj, Seria 1- Grupa 2

  În rezolvare am folosit sintagma:

  dacă plouă, atunci stăm în casă,

  dacă nu plouă, putem mergem în

  parc.

  Observăm că, în rezolvare am

  folosit o decizie. Această structură

  se numește alternativă (de decizie),

  deoarece trebuie să alegem între

  două operații după ce evaluăm o

  condiție.

  Forma de scriere a structurii:

  Dacă condiție atunci

  Instrucțiuni 1

  altfel

  Instructiuni 2

  Sfărsit daca

  Structura Blockly

  Efect:

  Dacă condiția este adevărată atunci

  se execută instrucțiunea 1, altfel se

  execută instrucțiunea 2.

  Sintaxa particulara :

  Dacă condițiea tunci

  Instrucțiune

  Sfârsit daca

  Structura Blockly

  Efect:

  În sintaxa particulară lipsește

  ramura altfel. Această ramură poate

  fi omisă în anumite probleme.

  Elevii sunt atenti la

  explicațiile profesorului in

  ceea ce priveste raspunsurile

  la probleme

  participă la discuţie,

  oferăsoluţii

  - se solicită

  elevilor

  exprimarea

  ideilor

  Elevii vor

  rezolva

  cerintele pe

  calculator

  5 Realizarea

  feedback-ului

  Pentru consolidarea notiunilor, se

  vor propune spre rezolvare elevilor

  problemele următoare:

  20 min. Dirijată de profesor

  Frontal şi individual

  se clarifică

  cerinţele

  problemei

  împreună cu

 • Dochia Marinela

  8

  Județul Dolj, Seria 1- Grupa 2

  1. Se citesc două numere a și b.

  Să se afișeze care număr este

  mai mare. Date de intrare:

  doua numere a și b, date de

  ieșire: valoarea cerută.

  2. Ana trebuie să meargă la

  magazin. Ea are o sumă de

  bani x și dorește să cumpere

  un penar ce costă y lei. Ana ar

  dori să îi spuneți dacă are

  suficienți bani pentru a

  cumpăra penarul. Date de

  intrare: doua numere x și y,

  date de ieșire: mesajul DA în

  caz afirmativ și NU altfel.

  3. Se citesc de la tastatură trei

  numere x, y și z. Să se afișeze

  câte dintre ele sunt pare. Date

  de intrare: trei numere x,y,z,

  date de ieșire: valoarea cerută.

  Problemele vor fi rezolvate în

  limbaj natural, dar și în Blockly.

  toţi elevii

  - se

  solicităelevilore

  xprimareaideilo

  r

  Elevii rezolva

  cerintele pe

  caiet și pe

  calculator

  6 Moment final - sunt notaţi elevii care au

  răspuns

  5 min Profesorul notează elevii

  activi.

 • Dochia Marinela

  9

  Județul Dolj, Seria 1- Grupa 2

  Fișă de lucru – Structura liniară

  Realizați în Blockly câte un program pentru fiecare dintre următoarele probleme:

  1. În clasa surorii mele, numărul de băieți este cu 5 mai mare decât numărul fetelor. Știind

  că în clasă sunt f fete, să se afișeze câți elevi sunt în total în clasa ei. Programul va citi de

  la tastatură valoarea f și va afișa pe ecran numărul total de elevi.

  Exemplu: date de intrare: 18; date de ieșire: 41

  2. Trenulețul meu, pe care l-am primit în dar de la Moș Crăciun, are v vagoane, iar fiecare

  vagon cântărește 50 gr. Cât cântărește întregul trenuleț, dacă el are cele v vagoane și o

  locomotivă care cantărește t grame. Programul va citi de la tastatură valorile variabilelor

  v și t și va afișa pe ecran greutatea totală a trenulețului.

  Exemplu: date de intrare: 8 60; date de ieșire: 460

  3. La petrecerea de ziua lui, Pinocchio a avut parte de o surpriză: tatăl său i-a decorat

  camera cu baloane albe, roșii și verzi. Câte baloane a cumpărat Geppetto în total, știind

  că sunt a baloane albe, baloane roșii sunt cu 3 mai multe decât albe, iar cele verzi sunt

  dublul celor roșii. Programul va citi de la tastatură valoarea a și va afișa pe ecran numărul

  total de baloane

  Exemplu: date de intrare: 4; date de ieșire 25.

 • Dochia Marinela

  10

  Județul Dolj, Seria 1- Grupa 2

  Rezolvare:

  1.

  2.

  3.

 • Dochia Marinela

  11

  Județul Dolj, Seria 1- Grupa 2

  FIȘĂ DE EVALUARE- Structura alternativă

  Partea I :

  1. Scrieti in limbajul pseudocod urmatoarele conditii logice: ( 5px4=20p)

  a. cel putin una dintre variabilele intregi x si y are valoarea 1. b. x>0 si y

 • Dochia Marinela

  12

  Județul Dolj, Seria 1- Grupa 2

  BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

  ● Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. ● Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se

  acordă fracțiuni de punct. ● Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total

  acordat pentru test la 10. PARTEA I (20 puncte)

  1 a. x=1 sau y=1 b. x>0 si y

 • Structura alternativă

  Dochia Marinela

  Judetul Dolj, Seria 1, Grupa 2

 • Utilitatea structurii alternative

  • Structura alternativă este folosită pentru a

  face alegerea între două operații/instrucţiuni (sau secvențe de

  operații/instrucţiuni) după ce evaluezi o

  condiţie. Condiţia sau expresia evaluată poate fi adevărată sau falsă.

 • Exemplu

  Mâine este duminică. Dacă plouă, stauacasă și joc la calculator Minecraft. Dacă nu plouă, merg în parc cu prietenii.

 • Forma de scriere a structuriialternative:

  Funcționare: Dacă condiție este adevărată,

  atunci se execută Instrucțiuni1, altfel se

  execută Instrucțiuni2.

  Dacă condiție atunciInstrucțiuni 1

  altfelInstructiuni 2

  Sfârsit dacă

 • sau

  Funcționare: Dacă condiție este adevărată,

  atunci se execută Instrucțiuni.

  Această formă se utilizează în cazul în care nu suntem interesați să executăm vreo acțiune dacă nu este îndeplinită condiția.

  Exemplu: Dacă sunt răcit merg la medic.

  Dacă condiție atunciInstrucțiuni

  Sfârsit dacă

 • Blocurile corespunzătoare celor două forme ale structurii alternative în

  Blockly:

 • Exemple de probleme rezolvate:

  1. Se citesc două numere a și b. Să se afișeze care număr este mai mare. Date de intrare: doua numere a și b, date de ieșire: valoarea cerută.

 • 2. Ana trebuie să meargă la magazin. Ea are o sumă de bani x și dorește să cumpere un penar ce costă y lei. Ana ar dori să îi spuneți dacă are suficienți bani pentru a cumpăra penarul. Date de intrare: două numere x și y, date de ieșire: mesajul DA în caz afirmativ și NU altfel.

 • 3. Se citesc de la tastatură trei numere x, y și z. Să se afișeze câte dintre ele sunt pare.

 • SFÂRȘIT


Recommended