+ All Categories
Home > Documents > PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1.3.1 descrierea principalelor...

PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1.3.1 descrierea principalelor...

Date post: 13-Jun-2021
Category:
Upload: others
View: 8 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 13 /13
Prof. Roșoga Ana-Maria Județul Gorj Seria 1, Grupa 2 Page 1 Curs: Informatica si TIC pentru gimnaziu-clasa a V-a PORTOFOLIU Formator:prof. Nodea Gabriela Cursant:prof. Rosoga Ana-Maria Septembrie –octombrie 2017
Transcript
Page 1: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1.3.1 descrierea principalelor servicii oferite de Internet, si realizarea unei adrese de e-mail, compunerea unui mesaj

Prof. Roșoga Ana-Maria

Județul Gorj Seria 1, Grupa 2 Page 1

Curs:

Informatica si TIC pentru gimnaziu-clasa a V-a

PORTOFOLIU

Formator:prof. Nodea Gabriela Cursant:prof. Rosoga Ana-Maria

Septembrie –octombrie 2017

Page 2: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1.3.1 descrierea principalelor servicii oferite de Internet, si realizarea unei adrese de e-mail, compunerea unui mesaj

Prof. Roșoga Ana-Maria

Județul Gorj Seria 1, Grupa 2 Page 2

OPIS

1.Proiectul unitatii de invatare Internet pag 3

2.Proiectul didactic pentru lectia Servicii ale retelei Internet pag 5

3. O fisa de lucru la lectia aleasa pag 12

4.Fisa de lucru rezolvata pag 13

5.O proba de evaluare si baremul de corectare la lectia aleasa pag12-13

Page 3: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1.3.1 descrierea principalelor servicii oferite de Internet, si realizarea unei adrese de e-mail, compunerea unui mesaj

Prof. Roșoga Ana-Maria

Județul Gorj Seria 1, Grupa 2 Page 3

Unitatea scolara: Scoala Gimnaziala Scoarta Profesor:Rosoga Ana-Maria Disciplina:Informatica Clasa/Nr. ore pe sapt:a V-a/ 1h

PROIECTUL UNITAȚII DE ÎNVĂȚARE

Unitatea de învățare

Competențe specifice

Activități de învățare Conținuturi Resurse Evaluare Săptămâna

Internet 1.3.1 1. Rolul Internetului 2. Exemple de servicii

oferite de Internet 3. Funcțiile serviciului de

posta electronica 4. Crearea unei adrese de e-

mail

Servicii ale retelei Internet

1ora

Manual/ Calculator/

Videoproiector Conversatia Explicatia

Observare sistematica si

notare

S11-S12

1.3.2 1. Elementele de interfata ale ferestrei Internet

Explorer 2. Adaugarea unei pagini la

lista Favorites 3.Tiparirea paginilor web 4.Descarcarea imaginilor

Serviciul World Wide Web

1ora -Navigarea pe

Internet

Manual/ Calculator/

Videoproiector Explicatia Exercitiul

Fisa de lucru

Observare sistematica si

notare

1.3.3 1. Exemple de motoare de cautare

2. Cautarea unui cuvant sau a unei expresii intr-o pagina web

-Cautarea informatiilor pe

Internet utilizand motoare de cautare

1ora

Manual/ Calculator/

Videoproiector Explicatia Exercitiul

Fisa de lucru

Observare sistematica si

notare

1.3.4 1.Descarcarea fisierelor sau a aplicatiilor free de pe internet

-Salvarea informatiilor de pe

internet 1ora

Manual/ Calculator/

Videoproiector Explicatia

Observare sistematica si

notare

Page 4: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1.3.1 descrierea principalelor servicii oferite de Internet, si realizarea unei adrese de e-mail, compunerea unui mesaj

Prof. Roșoga Ana-Maria

Județul Gorj Seria 1, Grupa 2 Page 4

2. Descarcarea imaginilor 3. Copierea unui text

Exercitiul Fisa de lucru

1.3.5 1.Exemple avantaje, dezavantaje folosirii Internetului

Siguranta pe Internet

1ora

Manual/ Calculator/

Videoproiector

Observare sistematica si

notare

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Test scris Evaluare Test Test sumativ

Competente specifice:

1.3. Utilizarea eficienta si in siguranta a Internetului ca sursa de documentare 1.3.1 descrierea principalelor servicii oferite de Internet, si realizarea unei adrese de e-mail, compunerea unui mesaj 1.3.2 exersarea utilizarii elementelor de interfata ale ferestrei unui browser, in vederea navigarii pe Internet si cautarea unor informatii 1.3.3 descrierea modului de utilizare a unui motor de cautare, cautarea unui cuvant sau a unei expresii 1.3.4 realizarea intr-o aplicatie specifica sistemului de operare a principalelor operatii de copiere, mutare, stergere,salvare,tiparire a

unor texte/imagini de pe Internet 1.3.5 descrierea avantajelor, dezavantajelor folosirii Internetului

Page 5: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1.3.1 descrierea principalelor servicii oferite de Internet, si realizarea unei adrese de e-mail, compunerea unui mesaj

Prof. Roșoga Ana-Maria

Județul Gorj Seria 1, Grupa 2 Page 5

PROIECT DE LECŢIE

Şcoala Gimnazială Scoarța Data:15.10.2017 Clasa: a V-a Disciplina:Informatică Condiţii de desfăşurare a activităţii: toată clasa în cabinetul de informatică

Conţinutul activităţii: Lecţie de comunicare a noilor cunoştinţe Unitatea de învăţare: Utilizarea Internet-ului Conţinut:Servicii Internet Competenţa generală: Elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea Competenţe specifice: Enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora Obiectiveoperaţionale: Cognitive:

- Să utilizeze corect noţiunile teoretice însuşite; - Să identifice corect serviciile oferite de Internet; - Să exemplifice serviciile de posta electronica si cele de chat - Sa identifice diferitele portaluri si platforme e-learning puse la dispozitie pe Internet - Sa exemplifice modul de utilizare a formularelor si sa recunoasca rolul acestora - Sa efectueze cautare dupa un cuvant cheie cu ajutorul unor motoare de cautare - Sa identifice diferitele servicii de gazduire – web hosting

Afectiv – atitudinale:

- Să aprecieze corect răspunsurile oferite de ceilalţi elevi ai clasei; - Să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa;

Page 6: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1.3.1 descrierea principalelor servicii oferite de Internet, si realizarea unei adrese de e-mail, compunerea unui mesaj

Prof. Roșoga Ana-Maria

Județul Gorj Seria 1, Grupa 2 Page 6

- Să fie atenţi şi să participe activ la lecţie; - Să aprecieze rezultatele activităţii desfăşurate ; - Să-şi dezvolte interesul pentru studiul informaticii prin aplicarea cunoştinţelor în probleme variate.

Psihomotorii:

- Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare şi problematizare; - Să dovedească trăinicia noţiunilor dobândite la informatică; - Să dovedeasca abilitate în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului.

Strategia didactică: Resurse procedurale:conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire. Resurse materiale:videoproiector, calculatoare, FlipChart, manual, site cu informatii de specialitate. Forme de organizare: activitate frontală şi activitate individuală.

Forme de evaluare:

- Evaluare formativă: întrebări, analiza răspunsurilor, observarea sistematică a atenţiei, test (fixarea cunoştinţelor şi realizare feed-back).

NR. CRT

VERIGILE / ETAPELE LECTIEI

CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE DOZARE

FORMAŢII DE LUCRU ŞI INDICAŢII

METODOLOGICE

OBSERVAŢII

1 Organizarea clasei pentru lecţie

Notarea absenţelor. Pregătirea elevilor cu cele necesare lecţiei.

2minute Toată clasa

2 Pregatirea pentru tema noua

Actualizarea, prin conversaţie si un test cu itemi diferiti, a unor cunoştinţe anterioare, necesare noii învăţări. Test recapitulativ

8 minute La toată clasa

3 Enunţul lecţiei noi Se scriu pe tablă titlul lecţiei şi obiectivele operaţionale vizate. SERVICII INTERNET

2 minute

Captarea atenţiei şi trezirea interesului pentru lecţie

Elevii scriu în caiet titlul lecţiei noi

Page 7: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1.3.1 descrierea principalelor servicii oferite de Internet, si realizarea unei adrese de e-mail, compunerea unui mesaj

Prof. Roșoga Ana-Maria

Județul Gorj Seria 1, Grupa 2 Page 7

NR. CRT

VERIGILE / ETAPELE LECTIEI

CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE DOZARE

FORMAŢII DE LUCRU ŞI INDICAŢII

METODOLOGICE

OBSERVAŢII

4 Comunicarea noilor cunoştinţe

Cele mai utilizate servicii oferite de Internet sunt urmatoarele: 1. www Reprezintă ansamblul documentelor de natură hypertext distribuite fie pe Internet, fie în reţelele locale. Aceste documente distribuite pe Web (numite şi pagini web) sunt scrise în limbaj HTML. Ce pagini web accesati in mod normal?Exemple! 2.E-mail (poșta electronica) Desemnează sisteme pentru transmiterea sau primirea de mesaje, de obicei prin Internet. Permite utilizatorilor să comunice și să transmită informații altor utilizatori, indiferent de localizarea geografică, și de fusul orar, la o viteză remarcabilă, astfel încât un e-mail poate ajunge pe cealaltă parte a globului în câteva minute. Cei mai cunoscuți furnizori de servicii e-mail sunt: Yahoo! (Yahoo! Mail), Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), etc. Funcționează după regulile poștei obișnuite, deoarece scrisoarea electronică se numește mesaj și include: adresa destinatarului, subiectul, adresa expeditorului și, opțional, fișiere atașate. Serviciul este avantajos, deoarece are un cost redus, mesajul se transmite într-un timp scurt și poate fi trimis simultan, la mai multe adrese. Aveti adrese de email? La ce furnizori? 3.Chat Desemnează un dialog sau schimb de replici (text) scrise și transmise instantaneu între două sau mai multe persoane, prin intermediul unui canal electronic de transmitere a informației, de obicei în Internet. Chatul poate fi realizat ori prin browser, ori cu ajutorul unor programe dedicate cum ar fi Yahoo! Messenger, Skype ,Google Talk și altele. Ce servicii de chat utilizati? La ce este util chat-ul? 4.Operaţiunile bancare prin internet Internetul bancar măreşte foarte mult gradul de libertate al celor care fac plăţi sau

30 minute

Frontal şi individual.

Elevii vor urmări prezentarea cu conţinutul lecţiei.

Elevii răspund la întrebări, formulează ei înşişi întrebări.

Este necesar ca elevii să scrie în caiet deoarece conţinutul explicaţiilor şi al prezentării electronice nu este în manual

Page 8: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1.3.1 descrierea principalelor servicii oferite de Internet, si realizarea unei adrese de e-mail, compunerea unui mesaj

Prof. Roșoga Ana-Maria

Județul Gorj Seria 1, Grupa 2 Page 8

NR. CRT

VERIGILE / ETAPELE LECTIEI

CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE DOZARE

FORMAŢII DE LUCRU ŞI INDICAŢII

METODOLOGICE

OBSERVAŢII

transferă fonduri, nefiind obligaţi să se deplaseze la bancă. Mai mult, internetul bancar poate fi accesat de la orice calculator care are conexiuni la internet, deci emitentul instrucţiunii de plată poate să nici nu posede un calculator la domiciliu. Serviciile bancare electronice care se folosesc de rețeaua Internet cuprind două componente:-internet banking -home banking Avantajul major al serviciului e-banking este acela că permite efectuarea de plăți(facturi, taxe, impozite etc) online. Internet banking reprezintă o modalitate simplă de a-ți controla contul bancar și banii, stând în fața calculatorului. Același serviciu permite existența unei legături permanente cu banca, și se exclud dezavantajele legate de timpul pierdut la coadă, de diferențele de fus orar, sau de distanțe. 5. Portal Este un server care conține legături cu multe alte site-uri și pe care utilizatorul îl poate folosi ca punct de pornire atunci când se conectează la rețeaua Internet. Portalul este creat de un furnizor de servicii Internet și oferă utilizatorului un pachet de servicii și resurse: -Un motor de căutare în Web -Instrumente care oferă pagini de referință -Un sector de grupuri de știri orientate pe diferite domenii -Diferite mijloace de comunicare -Acces la magazinele virtuale on-line -Mesaje publicitare Exemple de portaluri:Google, MSN,Yahoo, Alta Vista, Lycos,Kappa, etc. 6.Comerţul electronic (E-Commerce) Reprezintă modul de cumpărare sau de vânzare cu ajutorul transferului de date la distanţă. Acesta este modul specific marilor companii comerciale care duc o politică de dezvoltare a marketingului. Pentru a vinde produse online, o companie trebuie să-și prezinte produsele pe un site web. Clientul poate vizita site-ul și comanda online prin completarea unui

Page 9: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1.3.1 descrierea principalelor servicii oferite de Internet, si realizarea unei adrese de e-mail, compunerea unui mesaj

Prof. Roșoga Ana-Maria

Județul Gorj Seria 1, Grupa 2 Page 9

NR. CRT

VERIGILE / ETAPELE LECTIEI

CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE DOZARE

FORMAŢII DE LUCRU ŞI INDICAŢII

METODOLOGICE

OBSERVAŢII

formular electronic ce va fi transmis furnizorului. Prezentarea produselor se face într-o manieră cât mai atractivă, produsele fiind însoțite de obicei de poze, criterii de afișare în funcție de marcă, preț, etc. Ati folosit serviciul de comert electronic? 7.Formular Reprezintă un ansamblu de zone active alcătuit din butoane, casete de selecţie, câmpuri de editare etc. Formularele Web permit utilizatorilor să introducă efectiv informaţii şi să le transmită serverului. Formularele pot varia de la o simplă caseta de text, pentru introducerea unui şir de caractere pe post de cheie de căutare - element caracteristic tuturor motoarelor de cautare din Web, până la o structură complexă, cu multiple secţiuni, care oferă facilităţi puternice de transmisie a datelor. Formularele permit colecționarea unor informații diverse(comenzi online, formular de feedback, sondaje de opinie, evaluări de cunoștințe, învățământ la distanță, etc) acestea fiind extrem de importante pentru companiile care își desfașoară activitatea online. Cand completati un formular? Pt crearea unei pagini de facebook? 8.Grupurile de știri(grupuri de discuții sau forumuri de discuții ) Reprezintă largi sisteme de comunicare prin care persoane având diverse preocupări și pasiuni schimbă informații, discută pe baza unor teme de interes general sau particular sau pun diferite întrebări. Cautati un forum de discutii pe o tema care va intereseaza! 9.Motor de căutare Repezintă un program căutător, care accesează Internetul în mod automat și frecvent și care stochează titlul, cuvinte cheie și, parțial, chiar conținutul paginilor web într-o bază de date.Cele mai utilizate sunt: Google, Yahoo, Bing. 10.Web hosting Serviciul de gazduire web hosting permite atât persoanelor fizice, cât și celor juridice să aibă un site web accesibil pe Internet. Furnizorul acordă clientului spațiu de

Page 10: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1.3.1 descrierea principalelor servicii oferite de Internet, si realizarea unei adrese de e-mail, compunerea unui mesaj

Prof. Roșoga Ana-Maria

Județul Gorj Seria 1, Grupa 2 Page 10

NR. CRT

VERIGILE / ETAPELE LECTIEI

CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE DOZARE

FORMAŢII DE LUCRU ŞI INDICAŢII

METODOLOGICE

OBSERVAŢII

memorare pe un server conectat la Internet. Ex de web hosting- weebly, blogspot. 11. Platforme elearning Permit interacţiunea dintre procesul de predare/învăţare si tehnologiile informaţionale–TIC–acoperind un spectru larg de activităţi, de la învăţământul asistat de calculator până la învăţământul desfăsurat în intregime în manieră online. Ex. Moodle, Ael, etc 12.FTP(File Transfer Protocol) Reprezintă un mod de transfer al fişierelor. Poate fi utilizat între două computere, între un computer şi un server de date sau între două conturi pe acelaşi computer. 13.Comunitatea online Este o rețea socială virtuală ce conectează utilizatori cu aceleași interese, preocupări sau activități. Utilizatorii au acces pe baza unui cont de utilizator și a unei parole. Cele mai cunoscute rețele de socializare sunt: Facebook, Twitter, My Space, Linkedln etc. Interacțiunea în cadrul rețelelor sociale are la bază un set de convenții sociale ce alcătuiesc eticheta lucrului în rețea. Mesajele trebuie să fie scurte, să se refere la tematica propusă spre discuție și înainte de a fi transmise să fie verificate ortografic, iar dialogul să fie respectuos. 14.Telnet-ul permite utilizatorului accesul la calculatoarele aflate la distanță. Protecția calculatoarelor și a datelor respective se asigură prin utilizarea parolelor. Serviciul se utilizează pentru folosirea în comun a unor resurse foarte scumpe, de exemplu, a supercalculatoarelor. Concluzii Serviciile noi de internet permit simplificarea multor etape ale vieții publice:plata taxelor, transferurile bancare, rezervările de bilete, organizarea unor

Page 11: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1.3.1 descrierea principalelor servicii oferite de Internet, si realizarea unei adrese de e-mail, compunerea unui mesaj

Prof. Roșoga Ana-Maria

Județul Gorj Seria 1, Grupa 2 Page 11

NR. CRT

VERIGILE / ETAPELE LECTIEI

CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE DOZARE

FORMAŢII DE LUCRU ŞI INDICAŢII

METODOLOGICE

OBSERVAŢII

evenimente,cumpărături etc. Elementul important este completarea unor formulare de înscriere pe portaluri specializate.

5

Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed-back-ului

Test pentru fixarea cunoştinţelor despre Serviciile Internet. 5 minute

Dacă se constată că nu au fost înţelese unele noţiuni, se reia explicaţia acestora cu ajutorul elevilor care le-au înţeles

6 Notarea Pe baza activităţii elevilor se dau note 2 minute Notele se trec în catalog.

7 Tema pentru acasă

Realizati o lista cu furnizori de servicii de email, portaluri, motoare de cautare, grupuri de stiri si programe de chat.

1 minut

Page 12: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1.3.1 descrierea principalelor servicii oferite de Internet, si realizarea unei adrese de e-mail, compunerea unui mesaj

Prof. Roșoga Ana-Maria

Județul Gorj Seria 1, Grupa 2 Page 12

FISA DE LUCRU

A. Realizati corespondenta:

1.Internet a) Este o extensie a unei rețele Intranet, în mod special pe World Wide Web, ce permite comunicarea între anumite instituții și a oamenilor din aceastã rețea Extranet, în cele mai multe cazuri oferind un acces limitat la rețeaua Intranet a acestor organizații.

2.Intranet b) Desemnează o rețea mondială unitară de calculatoare și alte aparate cu adrese computerizate, interconectate conform protocoalelor (regulilor) de comunicare „Transmission Control Protocol” și „Internet Protocol”, numite împreună „stiva TCP/IP”. El oferă utilizatorilor săi o multitudine de informații și servicii precum e-mail, www, FTP, găzduire web (web hosting) și multe altele.

3.Extranet c) Este o rețea informatică privată a unei companii, similară ca funcționalitate cu mediul Internet. Intranet-ul pune la dispoziția angajaților resursele companiei, nepermițând drepturi la informațiile confidențiale utilizatorilor cu acces la Internet.

1 2 3

B. Alegeti varianta corecta: 1.Care dintre următoarele combinaţii conţin doar exemple de browsere?

a. Google, Windows, Microsoft Word b. Facebook, Windows, Opera c. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera

2.TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) reprezinta: a. un protocol de stat pentrucalculatoare b. un protocol care permite comunicarea între calculatoarele din întreaga lume indiferent de sistemul de operare instalat c. un protocol care permite comunicarea între calculatoarele dintr-o institutie

C. Completati corespunzator: In 1957 Departamentul de Aparare al SUA impeuna cu 4 universitati creaza prima retea numita ________________ Un_________________ este o aplicație software (program) ce permite utilizatorilor să afișeze text, grafică, video, muzică și alte informații situate pe o pagină din World Wide Web.

FISA DE EVALUARE 1.Care dintre următoarele combinaţii conţin doar exemple de motoare de căutare? (2 PUNCTE)

a. Google, Windows, Yahoo b. MSN, AMD, Facebook c. Google, Yahoo, Bing d. Yahoo, Google, Mozilla Firefox

2. Documentele distribuite pe Web (numite şi pagini web) sunt scrise în limbajul: (2 PUNCTE) a. FTP b. HTML c. de programare C++

3. Un sistem pentru transmiterea sau primirea de mesaje, de obicei prin Internet se numeste: (2 PUNCTE) a. posta electronica b. portal c. web hosting

4. Serviciul de gazduire web hosting permite atât persoanelor fizice, cât și celor juridice să aibă: (2 PUNCTE) a. o adresa de email personala b. un site web accesibil pe Internet c. o adresa de email publica

5.Grupurile de știri(grupuri de discuții sau forumuri de discuții ) (1 PUNCT) a. reprezintă largi sisteme de comunicare prin care persoane având diverse preocupări și pasiuni schimbă informații,

discută pe baza unor teme de interes general sau particular sau pun diferite întrebări. b. nu permit schimbul de informatii c. permit schimbul de numere de telefon in vederea unor contacte viitoare (Se acorda 1 PUNCT OFICIU)

Page 13: PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:...1.3.1 descrierea principalelor servicii oferite de Internet, si realizarea unei adrese de e-mail, compunerea unui mesaj

Prof. Roșoga Ana-Maria

Județul Gorj Seria 1, Grupa 2 Page 13

FISA DE LUCRU-REZOLVARE A.Realizati corespondenta:

1.Internet a) Este o extensie a unei rețele Intranet, în mod special pe World Wide Web, ce permite comunicarea între anumite instituții și a oamenilor din aceastã rețea Extranet, în cele mai multe cazuri oferind un acces limitat la rețeaua Intranet a acestor organizații.

2.Intranet b) Desemnează o rețea mondială unitară de calculatoare și alte aparate cu adrese computerizate, interconectate conform protocoalelor (regulilor) de comunicare „Transmission Control Protocol” și „Internet Protocol”, numite împreună „stiva TCP/IP”. El oferă utilizatorilor săi o multitudine de informații și servicii precum e-mail, www, FTP, găzduire web (web hosting) și multe altele.

3.Extranet c) Este o rețea informatică privată a unei companii, similară ca funcționalitate cu mediul Internet. Intranet-ul pune la dispoziția angajaților resursele companiei, nepermițând drepturi la informațiile confidențiale utilizatorilor cu acces la Internet.

1 2 3

b) c) a)

B. Alegeti varianta corecta: 1.Care dintre următoarele combinaţii conţin doar exemple de browsere?

a.Google, Windows, Microsoft Word b.Facebook, Windows, Opera

c.Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera 2.TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) reprezinta:

a. un protocol de stat pentru calculatoare b. un protocol care permite comunicarea între calculatoarele din întreaga lume indiferent de sistemul de operare instalat c. un protocol care permite comunicarea între calculatoarele dintr-o institutie

C. Completati corespunzator: In 1957 Departamentul de Aparare al SUA impeuna cu 4 universitati creaza prima retea numita __ARPA______________ Un____browser_____________ este o aplicație software (program) ce permite utilizatorilor să afișeze text, grafică, video, muzică și alte informații situate pe o pagină din World Wide Web.

FISA DE EVALUARE-REZOLVARE 1.Care dintre următoarele combinaţii conţin doar exemple de motoare de căutare?

a. Google, Windows, Yahoo b. MSN, AMD, Facebook c. Google, Yahoo, Bing d. Yahoo, Google, Mozilla Firefox

2. Documentele distribuite pe Web (numite şi pagini web) sunt scrise în limbajul: a. FTP b. HTML c. de programare C++

3. Un sistem pentru transmiterea sau primirea de mesaje, de obicei prin Internet se numeste: a. posta electronica b. portal c. web hosting

4. Serviciul de gazduire web hosting permite atât persoanelor fizice, cât și celor juridice să aibă: a. o adresa de email personala b. un site web accesibil pe Internet c. o adresa de email publica

5.Grupurile de știri(grupuri de discuții sau forumuri de discuții ) a. reprezintă largi sisteme de comunicare prin care persoane având diverse preocupări și pasiuni schimbă informații,

discută pe baza unor teme de interes general sau particular sau pun diferite întrebări. b. nu permit schimbul de informatii c. permit schimbul de numere de telefon in vederea unor contacte viitoare.


Recommended