Home >Documents >Pompă magnetică de dozare, gamma/ X, GMXa · PDF fileca 1 + releu generator de impulsuri de...

Pompă magnetică de dozare, gamma/ X, GMXa · PDF fileca 1 + releu generator de impulsuri de...

Date post:10-Sep-2019
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Pompă magnetică de dozare gamma/ X, GMXa

  Instrucţiuni de utilizare

  RO

  Manual original de utilizare (2006/42/CE)Nr. piese 984562 BA G 006 08/16 RO

  Vă rugăm să citiţi mai întâi complet manualul de exploatare. · Nu îl aruncaţi. În cazul prejudiciilor rezultate din erori de instalare sau operare, responsabilitatea aparţine administratorului.

  Cea mai nouă versiune a unui manual de exploatare este disponibil pe pagina noastră de internet.

 • Vă rugăm să citiţi în întregime următoarele instrucţiuni suplimentare! Dacă le cunoaşteţi, atunci puteţi beneficia mai bine de manualul de utilizare.

  În text sunt evidenţiate în special:

  n Enumerări

  Instrucţiunile de manipulare

  ð Rezultatele instrucţiunilor de manipulare

  Ä „Indicaţi codul de identificare şi numărul de serie” de la pagina 2: În stânga în locuri în acest capitol

  - a se vedea ... : Trimiteri la locuri în acest document sau la un alt docu‐ ment

  [Taste]

  „Nivel de meniu 1 è Nivel de meniu 2 è Nivel de meniu ...”: Căi de meniu

  „Texte ale interfeţei software”

  Informaţii

  O informaţie dă instrucţiuni importante pentru funcţionarea corectă a aparatului sau vă uşurează munca.

  Indicaţii de securitate

  Indicaţii de siguranţă marcate cu pictograme - a se vedea "Capitolul pri‐ vind siguranţa".

  La fiecare consultare sau comandare a pieselor de schimb indicaţi codul de identificare şi numărul de serie pe care îl găsiţi pe plăcuţa de fabricaţie sau în meniu la „Setare / Meniu è Informaţii”. Astfel se poate identifica fără echivoc tipul aparatului şi varianta de material.

  Instrucţiuni în completare

  Fig. 1: Vă rugăm să citiţi!

  Indicaţi codul de identificare şi numărul de serie

  Instrucţiuni suplimentare

  2

 • Cuprins 1 Cod de identificare........................................................................... 6

  2 Informaţii cu privire la această pompă............................................. 8

  3 Capitol despre siguranţă.................................................................. 9

  4 Depozitare, transport şi despachetare........................................... 14

  5 Prezentare generală a aparatului şi elemente de comandă.......... 15 5.1 Privire de ansamblu asupra aparatului.................................. 15 5.2 Elemente de comandă.......................................................... 16 5.2.1 Elemente de comandă....................................................... 16 5.2.2 Funcţiile tastelor................................................................. 19

  6 Descrierea funcţionării................................................................... 20 6.1 Unitate de transport............................................................... 20 6.2 Unitate de acţionare.............................................................. 20 6.3 Randament de dozare........................................................... 22 6.4 Aerisire automată.................................................................. 22 6.5 Regimurile funcţionale........................................................... 22 6.6 Funcţii.................................................................................... 23 6.7 Releu (opţiuni)....................................................................... 23 6.8 Afişaje cu LED-uri................................................................. 24 6.9 Ierarhia regimurilor de funcţionare, funcţiilor şi stărilor de

  defecţiune.............................................................................. 24

  7 Montare......................................................................................... 26

  8 Instalare, din punct de vedere hidraulic......................................... 28 8.1 Instalaţi conducte de furtun................................................... 29 8.1.1 Instalare la pompele de dozare fără aerisire...................... 29 8.1.2 Instalare la pompele de dozare cu aerisire........................ 32 8.1.3 Instalare la pompele de dozare cu aerisire automată (tip

  SEK)................................................................................... 32 8.2 Indicaţii fundamentale de instalare........................................ 33

  9 Instalare, componente electrice..................................................... 35 9.1 Racord tensiune de alimentare - tensiune de reţea.............. 36 9.2 Descrierea mufelor................................................................ 36 9.2.1 Mufă „comandă externă”.................................................... 36 9.2.2 Mufa „Întrerupător de nivel”................................................ 37 9.2.3 Mufa "Monitorizare dozare"................................................ 38 9.2.4 Mufa "Semnalizator rupere membrană"............................. 38 9.2.5 Releu.................................................................................. 39

  10 Chestiuni de bază privind reglarea................................................ 43 10.1 Chestiuni de bază privind reglarea sistemului de comandă 43 10.2 Verificarea mărimilor reglabile............................................. 45 10.3 Comutarea în modul Reglare.............................................. 45

  11 Setare / „Meniu” ............................................................................ 46 11.1 Informaţii............................................................................. 46 11.2 „Setări” ............................................................................... 46 11.2.1 Regim de funcţionare....................................................... 46 11.2.2 „Automat” ........................................................................ 51 11.2.3 „Lungime cursă” .............................................................. 51 11.2.4 Dozare.............................................................................. 52 11.2.5 Concentraţie..................................................................... 56 11.2.6 Calibrare........................................................................... 62 11.2.7 Sistem.............................................................................. 64 11.2.8 Intrări/ieşiri........................................................................ 64 11.2.9 Aerisire............................................................................. 68

  Cuprins

  3

 • 11.2.10 „Timp de aspirare” ......................................................... 69 11.2.11 „Ora” .............................................................................. 69 11.2.12 „Dată” ............................................................................ 69 11.3 Timer................................................................................... 70 11.3.1 Activare timer................................................................... 70 11.3.2 Setare timer...................................................................... 70 11.3.3 Ştergere toate.................................................................. 72 11.3.4 Exemplu........................................................................... 72 11.4 Service................................................................................ 72 11.4.1 „Protecţie contra accesului” ............................................ 73 11.4.2 „Parolă ” .......................................................................... 73 11.4.3 „Ştergere contor” ............................................................. 73 11.4.4 „Schimbare membrană” .................................................. 74 11.4.5 „Display” .......................................................................... 74 11.4.6 „Resetare reglaj din fabrică” ............................................ 74 11.5 „Limba” .............................................................................. 74

  12 Operare......................................................................................... 75 12.1 Operare manuală................................................................ 75

  13 Întreţinere curentă......................................................................... 77

  14 Repararea...................................................................................... 79 14.1 Curăţarea ventilelor............................................................. 80 14.2 Înlocuirea membranei de dozare......................................... 81 14.3 Curăţarea semnalizatorului de rupere a membranei........... 83

  15 Remedierea deficienţelor de funcţionare....................................... 84 15.1 Eroare fără mesaj de eroare............................................... 84 15.2 Mesaje de defecţiune.......................................................... 85 15.3 Mesaje de avertizare........................................................... 86 15.4 Restul erorilor...................................................................... 86

  16 Scoaterea din funcţiune................................................................. 87

  17 Date tehnice.................................................................................. 89 17.1 Date despre performanţă.................................................... 89 17.2 Precizii................................................................................. 90 17.2.1 Unitate standard de transport........................................... 90 17.2.2 Unitate de transport cu aerisire automată........................ 90 1

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended