Home >Documents >polinoame - · PDF fileVxxx xxx xxx a

polinoame - · PDF fileVxxx xxx xxx a

Date post:05-May-2018
Category:
View:284 times
Download:15 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Polinoame 1) Forma algebric a unui polinom Prin forma algebric sau forma canonic nelegem

  11 1 0...

  n nn nf a X a X a X a

  . Prescurtat putem scrie

  0.

  nk

  kk

  f a X

  0 1, ,..., na a a sunt coeficienii polinomului cu 0na , na se numete coeficient dominant i nna X termen dominant 1na atunci polinomul se numete monic sau unitar 0a termen liber . 0 1, ,..., na a a polinomul este cu coeficieni compleci i scriem f X , unde

  X este mulimea polinoamelor cu coeficieni compleci. 0 1, ,..., na a a polinomul este cu coeficieni reali i scriem f X ,

  unde X este mulimea polinoamelor cu coeficieni reali. 0 1, ,..., na a a polinomul este cu coeficieni raionali i scriem f X , unde

  X este mulimea polinoamelor cu coeficieni raionali . 0 1, ,..., na a a polinomul este cu coeficieni ntregi i scriem f X , unde X

  este mulimea polinoamelor cu coeficieni ntregi . X X X X .

  2) Gradul unui polinom Dac 11 1 0...n nn nf a X a X a X a i 0na atunci spunem c polinomul f are gradul

  n . Notaie grad f sau gr f Dac 0f a atunci polinomul se numete constant i 0grad f . Dac 0f atunci polinomul se numete nul i grad f .

  3) Egalitatea polinoamelor Fie 11 1 0...n nn nf a X a X a X a i 11 1 0...m mm mg b X b X b X b . Polinoamele f i g sunt egale i scriem f g dac n m i , 1,i ia b i n adic au grade egale iar coeficienii corespunztori egali.

  4) Valoarea unui polinom Fie 11 1 0...n nn nf a X a X a X a i . Numrul 11 1 0...n nn nf a a a a se numete valoarea polinomului n i se obine din calculul nlocuirii nedeterminatei X cu .

  Dac 0f atunci numrul se numete rdcin a polinomului f Suma coeficienilor se obine calculnd valoarea polinomului n 1

  adic 1 1 01 ...n nf a a a a

 • 2

  Termenul liber 0a se obine calculnd valoarea polinomului n 0 adic 00f a 5) Operaii cu polinoame Fie , [ ],f g X

  0

  ni

  ii

  f a X

  i 0

  ,m

  jj

  jg b X n m

  .

  Suma polinoamelor f i g este polinomul definit prin: 0

  ,n

  kk

  kf g c X

  unde ,

  ,k k

  kk

  a b k mc

  a m k n

  i grad( ) max grad ,gradf g f g .

  Suma se efectueaz prin adunarea termenilor(monoamelor) asemenea Produsul polinoamelor f i g este polinomul definit prin:

  1 0... ,n m

  n mf g c X c X c

  unde

  kji

  jik bac , .,0 mnk i grad( ) grad gradf g f g .

  produsul se efectueaz prin desfacerea parantezelor i apoi prin reducerea termenilor(monoamelor) asemenea

  mprirea polinoamelor f i g se efectueaz aplicnd algoritmul pentru aflarea ctului i a restului.

  Nu este indicat s aplicm algoritmul la mprirea cu binomul X Restul mpririi unui polinom f prin binomul X este egal cu valoarea

  polinomului n adic ( )f deci reinem c r f Ctul i restul mpririi unui polinom f prin binomul X se pot afla cu schema

  lui Horner Teorema mpririi cu rest.

  Oricare ar fi polinoamele , [ ],f g X grad f grad g , ,0g exist i sunt unice polinoamele , [ ]q r X care au proprietile: ;f g q r i grad r grad g . Avem evident c grad q grad f grad g

  Dac efectiv nu putem aplica algoritmul la mprirea cu X X atunci determinarea restului se va face astfel:

  Aplicm T.I.R i obinem f X X q mx n Calculm f i f n dou moduri i obinem un sistem n m i n

  Rezolvm sistemul i obinem , ,f a f b af b bf am n a ba b a b

  6) Divizibilitatea polinoamelor Fie , [ ]f g X . Polinomul f este divizibil cu polinomul g dac exist un polinom

  [ ]q X astfel nct f g q . Notm gf sau .| fg gf dac i numai dac f mprit la g d restul 0 f g dac f mprit la g nu d restul 0 Dac gf atunci grad f grad g

 • 3

  Dac gf dac i numai dac rdcinile lui g sunt i rdcini pentru f. f g dac o rdcin a lui g nu este rdcin i pentru f.

  7) Rdcinile polinoamelor Numrul este rdcin pentru polinomului f dac i numai dac 0f . Teorema lui Bzout. Fie [ ]f X un polinom nenul i . Polinomul f este divizibil cu binomul X dac i numai dac 0f adic a este rdcin.

  Dac este rdcin pentru polinomul f atunci ( )f X Dac i sunt rdcini pentru polinomul f atunci ( )f X i ( )f X Dac ( )f X i ( )f X atunci ( ) ( )f X X

  Spunem c este rdcin multipl de ordin p pentru polinomul [ ]f X , dac ( ) pf X i f 1( ) pX . Dac 2p atunci se mai numete rdcin dubl pentru

  polinom, iar dac 3p atunci se mai numete rdcin tripl pentru polinom.

  este rdcin dubl pentru polinomul [ ]f X , dac

  000

  l

  ll

  fff

  adic este

  rdcin pentru f, pentru f l i nu e pentru f l l

  este rdcin tripl pentru polinomul [ ]f X , dac

  0000

  l

  ll

  lll

  ffff

  adic este

  rdcin pentru f, pentru f l , pentru f l l i nu e pentru f l l l . Polinomul care are o infinitate de rdcini este polinomul nul

  8) Rdcinile polinoamelor cu coeficieni reali Fie [ ]f X i numerele , 0a bi b respectiv , ,a bi a b Dac f are rdcina complex , 0a bi b atunci i a bi este rdcin i

  amndou au acelai ordin de multiplicitate. Dac f are rdcina complex , 0a bi b atunci ( ) ( )f X X . Numrul rdcinilor din \ adic pur complexe ale polinomului f este par. Dac gradul lui f este impar atunci polinomul are cel puin o rdcin real Dac gradul lui f este impar atunci polinomul are un numr impar de rdcini

  reale. Dac gradul lui f este par atunci polinomul are un numr par de rdcini reale sau

  deloc Dac 0f a f b atunci polinomul f are cel puin o rdcin real n intervalul

  , , , ,a b a b a b

 • 4

  9) Rdcinile polinoamelor cu coeficieni raionali Fie [ ]f X i numerele , 0,a b d d d respectiv , , ,a b d a b d Dac f are rdcina iraional , 0,a b d d d atunci i a b d este

  rdcin i amndou au acelai ordin de multiplicitate. Dac f are rdcina iraional , 0 ,a b d d d atunci ( ) ( )f X X .

  10) Rdcinile polinoamelor cu coeficieni ntregi Fie [ ]f X i numrul p

  q unde , , , 1p q p q

  Dac f are rdcina fracia ireductibil pq

  atunci p 0a i q na adic p divide

  termenul liber i q divide coeficientul dominant. Rdcinile ntregi sunt divizori ai termenului liber Un polinom nu admite rdcini ntregi dac valorile polinomului n divizori ntregi

  ai termenului liber sunt nenule. Dac f este monic(unitar) atunci rdcinile raionale sunt numai ntregi Un polinom monic nu admite rdcini raionale dac nu are nici ntregi. f x f y x y

  11) Descompunerea n factori Fie f X , 11 1 0...n nn nf a X a X a X a cu rdcinile distincte 1 2, ,..., nx x x . Formula de descompunere este :

  1 2 ...n nf a X x X x X x Dac rdcinile nu sunt distincte atunci:

  1 21 2 ... kpp p

  n kf a X x X x X x unde 1 2, ,..., kp p p sunt ordinele de multiplicitate a rdcinilor 1 2, ,..., kx x x

  Orice polinom de grad 1n cu coeficieni reali poate fi descompus ntr-un produs de polinoame de gradul I sau gradul II cu coeficieni reali.

  Pentru descompuneri cutm rdcini ntregi printre divizorii termenului liber aplicnd schema lui Horner.

  Dac cunoatem rdcinile 1 2, ,..., nx x x putem afla polinomul desfcnd parantezele 1 2 ...n na X x X x X x .

  n formula de descompunere 1 2 ...n nf a X x X x X x putem da valori particulare pentru nederminata X i vom obine diverse relaii.

  12) Polinoame reductibile-ireductibile Polinomul f cu , 1grad f n n se numete reductibil peste mulimea de numere M dac exist polinoamele g,h din M X de grade strict mai mici dect gradul lui f, astfel nct f g h . n caz contrar polinomul f este ireductibil peste mulimea M.

 • 5

  Orice polinom de grad 1 este ireductil Orice polinom de grad 2 este reductil peste Dac un polinom f M X este ireductibil peste o mulime de numere M atunci

  nu are rdcini n M dar invers nu adic dac f M X nu are rdcini n M nu nseamn c este ireductibil peste M

  Polinoamele ireductibile peste sunt de forma f ax b sau 2 , 0f ax bx c unde , ,a b c

  Un polinom f poate fi ireductibil peste o mulime dar reductibil peste alt mulime. 13) Relaii ntre rdcini i coeficieni-Relaiile lui Vite.

  Fie f X , 11 1 0...n nn nf a X a X a X a cu rdcinile 1 2, ,..., nx x x . Relaiile lui Vite sunt :

  11 1 2 ... nn

  n

  aV x x xa

  2

  3

  22 1 2 1 3 1

  33 1 2 3 1 2 4 2 1

  ...

  ...

  n

  n

  nn n

  nC termeni

  nn n n

  nC termeni

  aV x x x x x xa

  aV x x x x x x x x xa

  ....; 0

  1 2... ( 1) .n

  n nn

  aV x x xa

  Suma inverselor rdcinilor 11 2

  1 1 1... nn n

  Vx x x V

  Suma ptratelor rdcinilor 2 2 2 21 2 1 2... 2nx x x V V Dac 2 2 21 2 ... 0nx x x atunci polinomul nu are toate rdcinile reale Dac aplicm definiia rdcini pentru fiecare n parte atunci prin adunarea

  relaiilor putem obine informaii despre alte sume de puteri de rdcini Dac cunoatem 1 2, ,..., nV V V atunci ecuaia care are soluiile 1 2, ,..., nx x x este :

  1 21 2 ... ( 1) ... ( 1) 0.

  n n n k n k nk nx V x V x V x V

  14) Teorem. Orice ecuaiei polinomial de grad n are exact n rdcini complexe nu

  neaprat distincte. 15) Teorema fundamental a algebrei (teorema DAlembert Gauss). Orice ecuaie

  polinomial de grad mai mare sau egal cu 1 are cel puin o rdcin complex. 16) Teorema Abel-Ruffini . Orice ecuaie polinomial de grad mai mare dect 4 nu

  este rezolvabil prin radicali. 17) Rezo