+ All Categories
Home > Documents > PLANUL STATISTIC ANUAL - insse.ro · planificare, conceptie metodologica , culegere si procesare...

PLANUL STATISTIC ANUAL - insse.ro · planificare, conceptie metodologica , culegere si procesare...

Date post: 30-Aug-2019
Category:
Upload: others
View: 5 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
15
STATISTICA OFICIALA IN SERVICIUL SOCIETATII PAG. 1 Bucureşti - România, 12 – 14 iulie 2004 UNIUNEA EUROPEANA – PHARE RO/2001/IB ST-01 Proiect de Infrăţire între ROMANIA şi ITALIA “Armonizarea statisticii româneşti cu sistemul statistic europeanPLANUL STATISTIC ANUAL Adrian Damachi, INS Rezumat Institutului Naţional de Statistică îi revine locul central în cadrul sistemului statisticii oficiale din România, în condiţiile în care acesta cunoaşte un proces de lărgire, determinat, pe de o parte, de creşterea cerinţelor informaţionale ale societăţii şi, pe de altă parte, de necesitatea apropierii competenţelor profesionale de sursele de date. Structura sistemului statisticii oficiale din România are două componente principale: a. componenta orizontală, determinată de sfera domeniilor acoperite de sistemul informaţional statistic în perspectiva dezvoltării competenţelor de natura statisticii oficiale; b. componenta verticală, determinată de necesitatea specializării structurilor operaţionale pe procese omogene din punct de vedere tehnic şi funcţional. Statistica oficială serveşte unei funcţiuni de utilitate publică. Orientarea permanentă către cerinţele utilizatorilor reprezintă, astfel, o condiţie intrinsecă pentru planificarea şi organizarea sa. În condiţiile descentralizării progresive a competenţelor către entităţile statistice ale administraţiei publice, coordonarea serviciilor de statistică oficială este esenţială pentru asigurarea consistenţei şi eficienţei sistemului statistic. Activităţile din cadrul sistemului statisticii oficiale sunt stabilite prin Programul Anual al Cercetărilor Statistice, care sintetizează obligaţiile pe care Institutul Naţional de Statistică şi celelalte servicii ale statisticii oficiale le au în planul producerii datelor statistice necesare utilizatorilor interni şi externi. Programul anual al cercetărilor statistice nu poate deveni realitate fără colaborarea gospodăriilor, întreprinderilor şi instituţiilor care produc şi pun la dispoziţie date de calitate, la momentele stabilite, ca şi a mediilor de informare care contribuie la creşterea accesibilităţii întregii societăţi la datele statistice produse de Institutul Naţional de Statistică. Realizarea programului de cercetări statistice presupune elaborarea şi punerea în operă a unui complex de acţiuni de planificare, concepţie metodologică, culegere şi agregare a datelor, analiză şi interpretare, difuzare a datelor statistice, păstrare a confidenţialităţii.
Transcript

STATISTICA OFICIALA IN SERVICIUL SOCIETATII PAG. 1Bucureşti - România, 12 – 14 iulie 2004

UNIUNEA EUROPEANA – PHARE RO/2001/IB ST-01 Proiect de Infrăţire între ROMANIA şi ITALIA

“Armonizarea statisticii româneşti cu sistemul statistic european”

PLANUL STATISTIC ANUAL Adrian Damachi, INS

Rezumat

Institutului Naţional de Statistică îi revine locul central în cadrul sistemului statisticii oficiale din

România, în condiţiile în care acesta cunoaşte un proces de lărgire, determinat, pe de o parte, de

creşterea cerinţelor informaţionale ale societăţii şi, pe de altă parte, de necesitatea apropierii

competenţelor profesionale de sursele de date. Structura sistemului statisticii oficiale din România are

două componente principale:

a. componenta orizontală, determinată de sfera domeniilor acoperite de sistemul

informaţional statistic în perspectiva dezvoltării competenţelor de natura statisticii oficiale;

b. componenta verticală, determinată de necesitatea specializării structurilor operaţionale pe

procese omogene din punct de vedere tehnic şi funcţional.

Statistica oficială serveşte unei funcţiuni de utilitate publică. Orientarea permanentă către

cerinţele utilizatorilor reprezintă, astfel, o condiţie intrinsecă pentru planificarea şi organizarea sa. În

condiţiile descentralizării progresive a competenţelor către entităţile statistice ale administraţiei publice,

coordonarea serviciilor de statistică oficială este esenţială pentru asigurarea consistenţei şi eficienţei

sistemului statistic.

Activităţile din cadrul sistemului statisticii oficiale sunt stabilite prin Programul Anual al

Cercetărilor Statistice, care sintetizează obligaţiile pe care Institutul Naţional de Statistică şi celelalte

servicii ale statisticii oficiale le au în planul producerii datelor statistice necesare utilizatorilor interni şi

externi.

Programul anual al cercetărilor statistice nu poate deveni realitate fără colaborarea gospodăriilor,

întreprinderilor şi instituţiilor care produc şi pun la dispoziţie date de calitate, la momentele stabilite, ca

şi a mediilor de informare care contribuie la creşterea accesibilităţii întregii societăţi la datele statistice

produse de Institutul Naţional de Statistică.

Realizarea programului de cercetări statistice presupune elaborarea şi punerea în operă a unui

complex de acţiuni de planificare, concepţie metodologică, culegere şi agregare a datelor, analiză şi

interpretare, difuzare a datelor statistice, păstrare a confidenţialităţii.

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 1

Adrian DAMACHI, INS

v PLANUL STATISTIC ANUAL

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 2

S U M A RS U M A R

v Sistemul statistic national

v Componenta verticala a SSN

v Programul anual al cercetarilor statistice

v Obiectivele programului

v Categoriile de lucrari

v Forma de prezentare

v Statistica programului anual

v Directii de viitor

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 3

Sistemul statistic nationalSistemul statistic national

v Componenta orizontala: INS, DRS/DJS,compartimentele de statistica din ministere

v Componenta verticala: formata din structuri operationale pe procese omogene.

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 4

Componenta verticalaComponenta verticala

v Cordonare, planificarea si organizarea sistemului statisticii nationale si teritoriale

v Proiectarea si dezvoltarea metodologica acercetarilor statistice

v Culegerea datelor

v Prelucrarea, analiza si interpretarea datelor

v Difuzarea informatiei statistice

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 5

Programul anualProgramul anual alal cercetarilor cercetarilor statisticestatisticev Sintetizeaza obligatiile pe care INS si celelalte

servicii ale statisticii oficiale le au in planul producerii datelor statistice

v Realizarea lui presupune elaborarea si punereain opera a unui complex de actiuni deplanificare, conceptie metodologica, culegere si procesare date, analiza si interpretare, difuzarea datelor statistice

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 6

Obiectivele Programului anualObiectivele Programului anual alalcercetarilor statisticecercetarilor statisticev Punerea la dispozitia factorilor de decizie a

datelor statistice necesare fundamentarii deciziilor

v Cresterea gradului de satisfacere a cerintelor utilizatorilor interni si externi

v Asigurarea continuitati seriilor de date statisticein conditii de comparabilitate metodologica

v Continuarea procesului de adoptare astandardelor europene in statistica oficiala

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 7

CategoriileCategoriile dede lucrariilucrarii alealeProgramului Programului v Cercetari (Anchete) statistice

v Recensaminte

v Baze de date

v Standardizare statistica

v Lucrari de studii si analize

v Publicatii

v Proiecte cu finantare externa

v Programe adiacente sistemului statistic

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 8

Forma deForma de prezentareprezentare aa Programului Programului

v O colectie de specificatii tehnice care descriu:obiectivul cercetarii, sursele de date, fluxurile informationale, periodicitatea lucrarii, descrierea principalilor indicatori obtinuti, modul deprezentare si valorificare a rezultatelor,beneficiarii rezultatelor, termenul de diseminare

v Programul anual se aproba de catre CCAS

v Pentru prezentare se folosesc un set de 4 fise tehnice

v Vezi fisier WORD

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 9

Statistica programuluiStatistica programului statistic instatistic inanulanul 20042004v 91 de anchete statistice anuale

v 60 de anchete statistice infraanuale

v 66 de lucrari de sinteza

v 78 de publicatii statistice

v 18 lucrari transmise organismelor internationale

v numar unitati raportoare: 3.254.828

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 10

v Evolutia numarului cercetarilor/lucrarilor statistice

v Categoria lucrarii statistice ANUL

v 2002 2003 2004

v 1. Cercetari statistice anuale 83 85 91

v 2. Cercetari statistice infraanuale 47 56 60v 3. Lucrari statistice de sinteza 33 66 66v 4. Publicatii statistice 34 53 78v 5. Lucrari cu date statistice ce se transmit organizatiilor internationale 18 18 18v TOTAL LUCRARI 215 278 313v - Crestere fata de anul 2002 29 % 45 %

Evolutia activitatiiEvolutia activitatii dede statisticastatistica

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 11

GRAFICUL 1GRAFICUL 1-- StructuraStructura

Structura anchetelor pe domenii statistice

9%5%

12%

24%16%

29%

5%Statistica intreprinderilor

Statistica industrie

Statistica constructiilor

Statistica serviciilorStatistica agriculturii

Statistica sociala si demograf.

Alte domenii

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 12

GRAFICUL 2GRAFICUL 2-- PeriodicitateaPeriodicitateaLucrarile din Planul anual dupa periodicitate

250

55

49

16

19

27

30

1

0 50 100 150 200 250 300

Anuala

Lunara

Trimestriala

Semestriala

Unicat

La cerere

Permanent

Per

iod

icit

ate

Numar lucrari

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 13

Directii pentru viitorDirectii pentru viitor

v Elaborarea de planuri multi anuale

v Extinderea Programului anual la nivelul sistemului statistic national

v Elaborarea unui sistem informatic performantde monitorizare a Programului

v Perfectarea de conventii de colaborare pentru externalizarea operatiilor de colectare si editarea datelor statistice

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 14

v VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE


Recommended