Home >Mobile >Plante analizate

Plante analizate

Date post:14-Jun-2020
Category:
View:2 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Merge bine cu Librera Reader modul Rezervați text reflow pe telefoanele mobile.
Transcript:

Plante analizate ayurvedic

Degustări an 2000

CONDIMENTE

Coriandru Pites,ti, 26 mai 2000 semint,e întregi mestecate

· efect puternic afrodisiac;

· senzat,ii diferite în derulare;

· la început amar-picant, apoi dulce-emolient, apos, hrănitor, uscat apoi emolient;

· determină acumularea energiei la nivelul centrilor inferiori (Muladhara s,i Swadhisthana), are efect afrodisiac;

· reîmprospătător pentru organele de simt,: miros, văz, gust;

· bun în afect,iuni ORL (suport pentru alte plante);

· decongestionant hepatic excelent;

· act,iune antitumorală (datorită geraniolului) în caz de tumori digestive sau ale aparatului reproducător.

Crucea pământului

An 6, sâmbătă, 20 mai 2000

· dulce, acris,or, foarte put,in amar /cald/ dulce;

· afrodisiac tonic, amplifică energia la nivelul lui Swadhisthana s,i oferă posibilitatea transmutării prin amplificarea polarităt,ii masculine mai ales la bărbat;

· are efect diuretic s,i de energizare a lui Swadhisthana;

· gust s,i efect similar leus,teanului;

· efect calmant s,i regenerator s,i o puternică rezonant,ă cu elementul apas;

· tonic vascular s,i regenerant al membranelor;

· efect de dinamizare a mint,ii senzoriale;

· amplifică orientarea mint,ii către sfera senzorială s,i disponibilitatea către fuziune amoroasă plenară.

Grindelia

An6, 27 mai 2000

· sărat, acru, amar, picant /cald/ picant;

· stare de interiorizare mărită;

· intens efect purificator la nivelul inimii;

· purifică intent,iile s,i Sadhaka pitta;

· emolient, stimulent, tonică cardiac;

· amplifică încrederea în Sine s,i recentrează fiint,a;

· conduce la trezirea sufletului;

· detensionare la nivel hepatic s,i ocular;

· îndepărtează oboseala s,i somnolent,a cu foarte mare us,urint,ă;

· amplifică transmutarea s,i sublimarea energiilor individuale;

· senzat,ie plăcută de us,urare în piept, stare plăcută de trezire s,i reîmprospătare;

· favorizează arderea karmei;

· purifică structura s,i o pregătes,te pentru ascensiunea energiei Kundalini;

· favorizează comuniunea cu entităt,ile spirituale protectoare (îngeras,ul păzitor);

conduce la aprofundarea comuniunii spirituale cu maestrul.

Iarba s,arpelui An 4, 5 iunie 2000

· emolientă s,i hrănitoare;

· are virtut,i afrodisiace (tonice); aduce energie pe Swadhisthana s,i are proprietăt,i imunostimulente;

· este o plantă armonizatoare a energiilor în plan sexual;

· calmantă, anti-VATA s,i purifică VATA datorită combinat,iei de sărat cu amar s,i emolient;

· conferă încredere în Sine, stare de plenitudine vitală;

· bucurie de a trăi;

· expectorantă;

· tonică a aparatului reproducător;

· activare Swadhisthana s,i Anahata s,i ascensionare a energiilor transmutate prin fat,ă (pe meridianul VC);

· amar, sărat /cald/ dulce;

· foarte bună pentru afect,iunile pielii, purificator al limfei s,i la nivel auric;

· bucurie, libertate, expansivitate;

· act,iuni ferm focalizate;

· stare de iubire pură, lipsită de atas,ament dublată de voint,ă puternică s,i control total;

· fixare a ambelor capete ale drumului;

· vitalitate pregnantă.

Isop

An 6, Pites,ti, 22 mai 2000

· activează global s,i energizează amplu zona pieptului, trezes,te s,i dinamizează o stare de trezire a cons,tiint,ei dublată de calm s,i stare de pace lăuntrică;

· purifică structura subtilă la nivelul pieptului;

· amplifică starea de deschidere afectivă;

· trezes,te s,i amplifică starea de umilint,ă;

· alungă îngrijorarea, nelinis,tea, graba, frica s,i nerăbdarea care pot să existe în raporturile noastre cu celelalte fiint,e;

· creează o stare de elevare a cons,tiint,ei s,i amplifică disponibilitatea către cunoas,tere spirituală.

Lăptuca

An6, joi, 8 iunie 2000

· amplifică energia pe centrii inferiori (Swadhisthana s,i Manipura);

· are act,iune afrodisiacă (tonică);

· are gust asemănător cu coada s,oricelului însă mult mai estompat, îmblânzit s,i îndulcit;

· este tonică pentru organele din partea inferioară a corpului (probabil tonic uterin, antihemoroidal, antispastic, diuretic);

· subtil are o act,iune similară cu traista ciobanului (s,i dispunerea frunzelor mari la bază, cu tulpina înaltă s,i subt,ire confirmă), armonizează energia pe primii doi centri de fort,ă, permit,ând apoi sublimarea ei în etajele superioare ale fiint,ei;

· dulce, amar, astringent/ cald/ dulce;

plăcută la gust în final, după ce a îndeplinit efecte purificatoare în partea de jos a corpului;

· calmantă, linis,titoare s,i mai degrabă vulnerară s,i regeneratoare decât cicatrizantă;

· totus,i are act,iune antihemoroidală;

· hrănes,te organele din cavitatea pelviană;

· conferă rafinament în plan erotic;

· temperează tendint,ele intempestive s,i pasionalitatea; • dozează în mod armonios energia la nivelul lui Swadhisthana;

· are un us,or efect încălzitor (diaforetic).

An 6, 10 iunie 2000

· creează stare de pace, împăcare;

· stimulează creativitatea;

· amplifică preocuparea pentru frumos, pentru exprimarea într-o formă clară a tendint,elor armonioase;

· amplifică energia la nivelul lui Swadhisthana;

· creează o excelentă stare de relaxare;

· îmbunează, relaxează, netezes,te;

· amplifică natura as,ezată (domestică);

· condensează energia la nivelul organelor pelviene pe care le tonifică;

· amplifică tendint,a către studiu s,i chiar creează o dispozit,ie adecvată la nivel mental.

Lumânărica

An4, 10 iunie 2000

1

1

1

transmutare s,i sublimare facilitată de plantă odată cu dizolvarea sublinguală;

· stare de verticalitate;

· întărire a structurii;

· purificare pe Sushumna s,i o echilibrare polară;

· energizarea zonei gâtului, bună pentru tiroidă s,i pentru dezechilibre ale lui Vishuddha;

· calm, deconectare, focalizare, îndepărtarea agitat,iei s,i dezordinii;

· amplificarea s,i refacerea ordinii interioare.

Pites,ti, an 6, 12 iunie 2000

· eliminarea durerile colicative s,i flatulent,a;

· elimină VATA blocată;

· ajută la transmutare s,i sublimare;

· energizează Ajna după ce în prealabil calmează s,i purifică gândurile;

· conferă fermitate, fort,ă exemplară;

· capacitate mărită de a oferi un model spiritual autentic celorlalt,i; • energie Yang, aspră, purificatoare;

· astringent /cald/ picant.

Mac

An 4, 27 mai 2000

· calmant, diaforetic, miorelaxant;

· dulce /cald/ dulce;

emolient, plăcut;

· stare de interiorizare, antistimulator al sistemului nervos;

· hrănitor, stare de decongestionare hepatică;

· anticolitic;

· bun în epilepsie;

· stare de vibrat,ie la nivelul membrelor.

Momordica (frunze)

Joi, An6, 15 iunie 2000

· puternic amar, abia în final dulce; un gust amar asimilabil, plăcut s,i purificator;

· senzat,ie de echilibrare energetică în zona plexului solar;

· purificarea tendint,elor către lăcomie, aviditate, hedonism, exces senzorial;

· echilibrare a secret,iilor gastrice;

· activare a lui SAMANA VAYU;

· act,iune la nivelul ficatului, splinei s,i pancreasului;

· echilibrare a raportului sus/jos - zona pieptului/zona abdominală;

· senzat,ie de stabilitate în final;

· scăderea glicemiei, a vâscozităt,ii;

· decongestionant hepatic;

· act,iune excelentă pe RASA, bun pentru afect,iunile pielii s,i ale limfei;

· antiinflamator ganglionar, bun în umflarea ficatului, splinei, ganglionilor limfatici;

senzat,ie us,or astringentă în gât;

· amar, picant, astringent /rece/ picant;

· ajută la slăbit s,i la eliminarea produs,ilor intermediari (AMA) în special din canalele urinare;

· reglează tiroida s,i activează armonios Vishuddha - percept,ie temporală rafinată, elevată.

Fruct

· mai acris,or s,i mai put,in amar;

· probabil fructul este mai bogat în vitamine s,i este indicat în afect,iuni carent,iale: avitaminoze, scorbut;

· bun pentru sistemul nervos (tonic);

· împrospătător al simt,urilor s,i armonizator pentru mintea senzorială (MANAS);

· senzat,ie de integrare temporală favorabilă; curgerea accelerată a timpului;

· savoare a fuziunii cu energia timpului;

· reglator (armonizator) al secret,iilor hormonale s,i endocrine;

· depurativ s,i tonic;

· partea aeriană pentru Kapha, fructul pentru Vata s,i Pitta;

· amar, acru, dulce /rece/ acru;

· fructul este mult mai profund armonizator pentru organism;

· act,ionează preponderent pe zona pieptului (Anahata) s,i reglează Sadhaka Pitta.

Pălăria cucului

An 6, Pites,ti, 16 iunie 2000

activare plăcută, intensă, constantă s,i profund armonizatoare la nivelul lui Muladhara;

· stare de vibrat,ie care cuprinde întreaga zonă a perineului (GUDA MARMA);

· activare a lui Anahata spre final;

· combinat,ie de amar, aromat, dulce /răcoritor/ dulce;

· tonic s,i energizant;

· decongestionant s,i deblocant;

· favorizează transmutarea s,i sublimarea energiei sexuale s,i canaliza

Popular Tags:

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended