+ All Categories
Home > Mobile > Plante analizate ayurvedic.docx

Plante analizate ayurvedic.docx

Date post: 14-Jun-2020
Category:
Upload: muskupiskish
View: 29 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Merge bine cu Librera Reader modul Rezervați text reflow pe telefoanele mobile.
Popular Tags:
162
Plante analizate ayurvedic Degustări an 2000 CONDIMENTE Coriandru Pites , ti, 26 mai 2000 semint , e întregi mestecate efect puternic afrodisiac; • senzat , ii diferite în derulare; la început amar-picant, apoi dulce-emolient, apos, hrănitor, uscat apoi emolient; determină acumularea energiei la nivelul centrilor inferiori (Muladhara s , i Swadhisthana), are efect afrodisiac; reîmprospătător pentru organele de simt , : miros, văz, gust; bun în afect , iuni ORL (suport pentru alte plante); decongestionant hepatic excelent; • act , iune antitumorală (datorită geraniolului) în caz de tumori digestive sau ale aparatului reproducător. Crucea pământului An 6, sâmbătă, 20 mai 2000 1
Transcript
Page 1: Plante analizate ayurvedic.docx

Plante analizate ayurvedic

Degustări an 2000

CONDIMENTE

Coriandru Pites,ti, 26 mai

2000 semint,e întregi

mestecate

• efect puternic afrodisiac;

• senzat,ii diferite în derulare;

• la început amar-picant, apoi dulce-emolient, apos, hrănitor, uscat apoi emolient;

• determină acumularea energiei la nivelul centrilor inferiori (Muladhara s ,i Swadhisthana), are efect afrodisiac;

• reîmprospătător pentru organele de simt,: miros, văz, gust;

• bun în afect,iuni ORL (suport pentru alte plante);

• decongestionant hepatic excelent;

• act,iune antitumorală (datorită geraniolului) în caz de tumori digestive sau ale aparatului reproducător.

Crucea pământului

An 6, sâmbătă, 20 mai 2000

• dulce, acris,or, foarte put,in amar /cald/ dulce;

• afrodisiac tonic, amplifică energia la nivelul lui Swadhisthana s ,i oferă posibilitatea transmutării prin amplificarea polarităt,ii masculine mai ales la bărbat;

• are efect diuretic s,i de energizare a lui Swadhisthana;

1

Page 2: Plante analizate ayurvedic.docx

• gust s,i efect similar leus,teanului;

• efect calmant s,i regenerator s,i o puternică rezonant,ă cu elementul apas;

• tonic vascular s,i regenerant al membranelor;

• efect de dinamizare a mint,ii senzoriale;

• amplifică orientarea mint,ii către sfera senzorială s,i disponibilitatea către fuziune amoroasă plenară.

Grindelia

An6, 27 mai 2000

• sărat, acru, amar, picant /cald/ picant;

• stare de interiorizare mărită;

• intens efect purificator la nivelul inimii;

• purifică intent,iile s,i Sadhaka pitta;

• emolient, stimulent, tonică cardiac;

• amplifică încrederea în Sine s,i recentrează fiint,a;

• conduce la trezirea sufletului;

• detensionare la nivel hepatic s,i ocular;

• îndepărtează oboseala s,i somnolent,a cu foarte mare us,urint,ă;

• amplifică transmutarea s,i sublimarea energiilor individuale;

• senzat,ie plăcută de us,urare în piept, stare plăcută de trezire s,i reîmprospătare;

• favorizează arderea karmei;

• purifică structura s,i o pregătes,te pentru ascensiunea energiei Kundalini;

2

Page 3: Plante analizate ayurvedic.docx

• favorizează comuniunea cu entităt ,ile spirituale protectoare (îngeras,ul păzitor);

conduce la aprofundarea comuniunii spirituale cu maestrul.

Iarba s,arpelui An

4, 5 iunie 2000

• emolientă s,i hrănitoare;

• are virtut,i afrodisiace (tonice); aduce energie pe Swadhisthana s ,i are proprietăt,i imunostimulente;

• este o plantă armonizatoare a energiilor în plan sexual;

• calmantă, anti-VATA s,i purifică VATA datorită combinat ,iei de sărat cu amar s,i emolient;

• conferă încredere în Sine, stare de plenitudine vitală;

• bucurie de a trăi;

• expectorantă;

• tonică a aparatului reproducător;

• activare Swadhisthana s,i Anahata s,i ascensionare a energiilor transmutate prin fat,ă (pe meridianul VC);

• amar, sărat /cald/ dulce;

• foarte bună pentru afect,iunile pielii, purificator al limfei s,i la nivel auric;

• bucurie, libertate, expansivitate;

• act,iuni ferm focalizate;

• stare de iubire pură, lipsită de atas ,ament dublată de voint,ă puternică s,i control total;

• fixare a ambelor capete ale drumului;

3

Page 4: Plante analizate ayurvedic.docx

• vitalitate pregnantă.

Isop

An 6, Pites,ti, 22 mai 2000

• activează global s,i energizează amplu zona pieptului, trezes ,te s,i dinamizează o stare de trezire a cons ,tiint,ei dublată de calm s,i stare de pace lăuntrică;

• purifică structura subtilă la nivelul pieptului;

• amplifică starea de deschidere afectivă;

• trezes,te s,i amplifică starea de umilint,ă;

• alungă îngrijorarea, nelinis,tea, graba, frica s,i nerăbdarea care pot să existe în raporturile noastre cu celelalte fiint,e;

• creează o stare de elevare a cons ,tiint,ei s,i amplifică disponibilitatea către cunoas,tere spirituală.

Lăptuca

An6, joi, 8 iunie 2000

• amplifică energia pe centrii inferiori (Swadhisthana s ,i Manipura);

• are act,iune afrodisiacă (tonică);

• are gust asemănător cu coada s ,oricelului însă mult mai estompat, îmblânzit s,i îndulcit;

• este tonică pentru organele din partea inferioară a corpului (probabil tonic uterin, antihemoroidal, antispastic, diuretic);

• subtil are o act,iune similară cu traista ciobanului (s,i dispunerea frunzelor mari la bază, cu tulpina înaltă s,i subt,ire confirmă), armonizează energia pe primii doi centri de fort,ă, permit,ând apoi sublimarea ei în etajele superioare ale fiint,ei;

4

Page 5: Plante analizate ayurvedic.docx

• dulce, amar, astringent/ cald/ dulce;

plăcută la gust în final, după ce a îndeplinit efecte purificatoare în partea de jos a corpului;

• calmantă, linis,titoare s,i mai degrabă vulnerară s,i regeneratoare decât cicatrizantă;

• totus,i are act,iune antihemoroidală;

• hrănes,te organele din cavitatea pelviană;

• conferă rafinament în plan erotic;

• temperează tendint,ele intempestive s,i pasionalitatea; • dozează în mod

armonios energia la nivelul lui Swadhisthana;

• are un us,or efect încălzitor (diaforetic).

An 6, 10 iunie 2000

• creează stare de pace, împăcare;

• stimulează creativitatea;

• amplifică preocuparea pentru frumos, pentru exprimarea într-o formă clară a tendint,elor armonioase;

• amplifică energia la nivelul lui Swadhisthana;

• creează o excelentă stare de relaxare;

• îmbunează, relaxează, netezes,te;

• amplifică natura as,ezată (domestică);

• condensează energia la nivelul organelor pelviene pe care le tonifică;

• amplifică tendint,a către studiu s,i chiar creează o dispozit,ie adecvată la nivel mental.

5

Page 6: Plante analizate ayurvedic.docx

Lumânărica

An4, 10 iunie 2000

6

Page 7: Plante analizate ayurvedic.docx

•transmutare s,i sublimare facilitată de plantă odată cu dizolvarea sublinguală;

• stare de verticalitate;

• întărire a structurii;

• purificare pe Sushumna s,i o echilibrare polară;

• energizarea zonei gâtului, bună pentru tiroidă s ,i pentru dezechilibre ale lui Vishuddha;

• calm, deconectare, focalizare, îndepărtarea agitat ,iei s,i dezordinii;

• amplificarea s,i refacerea ordinii interioare.

Pites,ti, an 6, 12 iunie 2000

• eliminarea durerile colicative s,i flatulent,a;

• elimină VATA blocată;

• ajută la transmutare s,i sublimare;

• energizează Ajna după ce în prealabil calmează s,i purifică gândurile;

• conferă fermitate, fort,ă exemplară;

• capacitate mărită de a oferi un model spiritual autentic celorlalt ,i; •

energie Yang, aspră, purificatoare;

• astringent /cald/ picant.

Mac

An 4, 27 mai 2000

• calmant, diaforetic, miorelaxant;

7

Page 8: Plante analizate ayurvedic.docx

•• dulce /cald/ dulce;

emolient, plăcut;

• stare de interiorizare, antistimulator al sistemului nervos;

• hrănitor, stare de decongestionare hepatică;

• anticolitic;

• bun în epilepsie;

• stare de vibrat,ie la nivelul membrelor.

Momordica (frunze)

Joi, An6, 15 iunie 2000

• puternic amar, abia în final dulce; un gust amar asimilabil, plăcut s ,i purificator;

• senzat,ie de echilibrare energetică în zona plexului solar;

• purificarea tendint,elor către lăcomie, aviditate, hedonism, exces senzorial;

• echilibrare a secret,iilor gastrice;

• activare a lui SAMANA VAYU;

• act,iune la nivelul ficatului, splinei s,i pancreasului;

• echilibrare a raportului sus/jos - zona pieptului/zona abdominală;

• senzat,ie de stabilitate în final;

• scăderea glicemiei, a vâscozităt,ii;

• decongestionant hepatic;

• act,iune excelentă pe RASA, bun pentru afect,iunile pielii s,i ale limfei;

8

Page 9: Plante analizate ayurvedic.docx

•• antiinflamator ganglionar, bun în umflarea ficatului, splinei, ganglionilor

limfatici;

senzat,ie us,or astringentă în gât;

• amar, picant, astringent /rece/ picant;

• ajută la slăbit s,i la eliminarea produs,ilor intermediari (AMA) în special din canalele urinare;

• reglează tiroida s,i activează armonios Vishuddha - percept,ie temporală rafinată, elevată.

Fruct

• mai acris,or s,i mai put,in amar;

• probabil fructul este mai bogat în vitamine s ,i este indicat în afect,iuni carent,iale: avitaminoze, scorbut;

• bun pentru sistemul nervos (tonic);

• împrospătător al simt,urilor s,i armonizator pentru mintea senzorială (MANAS);

• senzat,ie de integrare temporală favorabilă; curgerea accelerată a timpului;

• savoare a fuziunii cu energia timpului;

• reglator (armonizator) al secret,iilor hormonale s,i endocrine;

• depurativ s,i tonic;

• partea aeriană pentru Kapha, fructul pentru Vata s,i Pitta;

• amar, acru, dulce /rece/ acru;

• fructul este mult mai profund armonizator pentru organism;

9

Page 10: Plante analizate ayurvedic.docx

•• act,ionează preponderent pe zona pieptului (Anahata) s ,i reglează

Sadhaka Pitta.

Pălăria cucului

An 6, Pites,ti, 16 iunie 2000

activare plăcută, intensă, constantă s,i profund armonizatoare la nivelul lui Muladhara;

• stare de vibrat,ie care cuprinde întreaga zonă a perineului (GUDA MARMA);

• activare a lui Anahata spre final;

• combinat,ie de amar, aromat, dulce /răcoritor/ dulce;

• tonic s,i energizant;

• decongestionant s,i deblocant;

• favorizează transmutarea s,i sublimarea energiei sexuale s,i canalizarea ei pe Sushumna;

• stare de interiorizare mult mărită;

• mare putere de evocare a unor stări s,i trăiri din trecut.

Piretru

An 6, 17 iunie 2000

• s-a difuzat în întregul corp ca o căldură la suprafat ,a pielii s,i o amort,ire de suprafat,ă;

• în final a apărut o puternică stare de interiorizare s ,i transmutarea s,i sublimare intensă;

• a fost necesară o comandă mentală fermă, puternică pentru revenire;

10

Page 11: Plante analizate ayurvedic.docx

•• stare de luciditate a cons,tiint,ei, dar desprindere s,i atenuare a legăturii cu

corpul fizic;

• senzat,ie generală de încălzire, ca s,i cum ar apărea bujori în obraji(vasodilatat,ie periferică);

• senzat,ie de răcoros aromat pe limbă;

• accelerează schimburile de substant,e la nivel celular;

amplifică frecvent,a de vibrat,ie. Este ca un accelerator de frecvent ,ă. Astfel cons,tiint,a se brans,ează puternic pe structura subtilă s,i se detas,ează de fizic;

• stare plăcută de detensionare fizică generală;

• senzat,ie de răcorire la nivelul gurii s,i al tubului digestiv, persistentă;

• umplere a capului s,i cutiei craniene.

Rozmarin

An 6, 3 iunie 2000

• picant, amar /cald/ picant;

• foarte bun sublimator, favorizează transmutarea potent ,ialului creator;

• creează tresăriri s,i astfel favorizează deblocarea energiilor din diferite părt,i ale corpului;

• act,ionează purificator la nivelul ficatului;

• diaforetic;

• afrodisiac, ajută la ascensionarea energiilor;

• foarte bun antioboseală;

• vibrat,ii fine la nivelul capului;

11

Page 12: Plante analizate ayurvedic.docx

•• excelentă plantă anti-VATA;

• încălzire s,i vibrat,ie la nivelul brat,elor s,i picioarelor, accelerarea circulat,iei periferice.

Sorbestrea

An 4, 17 iunie 2000

• activare constantă s,i intensă a focarelor energetice STHANA-ROHITA de la nivelul pieptului;

energizare plenară, amplă, activare a lui Avalambhaka Kapha;

• stare de calm, linis,te, plinătate afectivă;

• tonus afectiv mult mărit;

• scade Pitta, amplifică Kapha, s,i amplifică OJAS la nivelul pieptului;

• creează o dispozit,ie hrănitoare, ocrotitoare, tolerantă, plină de bunăvoint,ă s,i sprijin;

• bunătate s,i calm;

• astringent, amar /cald/ dulce;

• la final transmutarea s,i sublimarea energiilor, stare foarte plăcută;

• activează Swadhisthana, dar permite canalizarea energiilor către Ajna;

• echilibrarea polară la nivelul centrilor inferiori;

• armonizează centrii de fort,ă, centrare în zona inimii, acumulare foarte mare;

• stare de pace apoi acumulare - pace;

• meditat,ie cu revelarea Sinelui;

• este bună pentru cres,terea aspirat,iei.

12

Page 13: Plante analizate ayurvedic.docx

•Trandafir An

6

• calmare, interiorizare, netezire;

• sublimare blândă, fluidificare energetică ascensională;

• deschidere afectivă, detensionare;

• foarte bună pentru infect,ii genitale, chlamydia;

• astringent /rece/ dulce.

13

Page 14: Plante analizate ayurvedic.docx

Vâsc

An 6, Pites,ti

• calmant, linis,titor profund;

• stare de introspect,ie, bun pentru persoanele la care anumite cauze subtile (psihice, mentale sau samskara-uri) determină dereglări de ritm cardiac;

• foarte bună în caz de fobii, anxietate, tulburări de comportament, fibroză pulmonară;

• creează un spat,iu pur, plin de pace s,i protect,ie. Este o plantă parazită, dar în acelas,i timp protectoare.

• este excelent întăritor al pericardului, creează un fel de aură de protect ,ie;

• energizează meridianele Pericard, Vase-Sex, rezolvând toate simptomele de dereglare;

• probabil efectul de stimulare apare s ,i la alte plante parazite, cum este Sor s,i Frate.

ANTIALIMENTE

Despre industria băuturilor răcoritoare (soft)

Băuturile răcoritoare au fost descrise ca având ”impactul alimentar cel mai vast al corporat,iilor străine în lumea dezvoltată”.

Ele sunt în mod obis,nuit pret,uite doar în cele mai sărace t,ări s,i reprezintă, datorită imaginilor strălucitoare ale reclamelor, simbolul stilului de viat ,ă de invidiat al Occidentului.

Datorită sărăciei relative în care se găsesc mult ,i oameni din lumea a treia, majoritatea alimentelor sunt neglijate (trecute pe un plan secundar) în favoarea băuturilor răcoritoare.

În Zambia, în 1969, s-a raportat faptul că mai mult ,i copii au devenit subnutrit ,i pentru că mamele i-au hrănit cu Fanta s ,i cu Coke, crezând că este cel mai bun lucru pe care puteau să-l ofere copiilor lor.

14

Page 15: Plante analizate ayurvedic.docx

În aceea perioadă 54% din copiii grav subnutrit ,i internat,i în spitalul de copii din Ndola aveau scrise pe foile de observat,ie ”Fantababy”. Ulterior guvernul zambian a interzis reclamele de Fanta datorită ”influent ,ei pe care o au asupra celor săraci”.

Un studiu al Institutului de Alimentat ,ie din Rio de Janeiro a relevat că exista un consum ridicat de Coke, Fanta s ,i Pepsi, studiul fiind efectuat în mai multe s ,coli având elevi cu vârsta cuprinsă între 6 s,i 14 ani.

Tot,i copiii luat,i în studiu prezentau semnele carent,ei de vitamine, în timp ce cel mai sărac dintre cei studiat,i prezenta chiar simptomele lipsei de proteine din corp.

În 1974 un preot mexican a scris că sătenii mexicani credeau că băuturile răcoritoare trebuie consumate în fiecare zi, ceea ce a dus în timp la scăderea consumului de alimente naturale, cum ar fi de exemplu fructele. Unele familii de la t,ară chiar vindeau fructele pe care le obt ,ineau, pentru a cumpăra aceste băuturi răcoritoare.

Extinderea funct,ionării companiilor Coca-Cola s,i Pepsi Cola are loc la nivel mondial. Coca – Cola distribuie produsele s ,i mărcile sale în peste 155 de t ,ări. În Mexic, Coca-Cola s,i Pepsi Cola controlează în jur de 77% din piat ,a băuturilor răcoritoare, pe când în Brazilia doar Coca-Cola det ,ine 55% din piat,a băuturilor răcoritoare.

Băuturile de tip Cola cont,in aproximativ 10% zahăr – la 330 ml ar intra cam13 cubulet,e de zahăr. Ribena cont,ine aproximativ 15% zahăr – la 250 ml cam 15 cubulet,e de zahăr. Aceste proport,ii par a fi standard (norme) pentru marea majoritate a băuturilor răcoritoare (except,ie fac băuturile dietetice).

Zaharina, găsită mai ales în varietăt ,ile dietetice ale băuturilor răcoritoare, este responsabilă de unele probleme de sănătate, as ,a cum au fost asociate în SUA, cu dezvoltarea cancerului vezicii urinare.

În 1991 Comisia Alimentară (Food Commission) a făcut o estimare a mărcilor de băuturi răcoritoare s,i a numărului de produse alimentare, nu doar cele considerate dietetice, care cont,in zaharină precum s,i cele care cont,in zahăr. Ei au ajuns la concluzia că această tendint,ă îngrijorătoare (de a folosi zahăr s,i zaharină) a condus la rezultatele obt,inute în urma unui studiu asupra copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 s,i 5 ani, de către MAFF în 1990; aceste rezultate au arătat că la aces,ti copii există un consum mai mare de 2,5 mg pe Kg – corp.

15

Page 16: Plante analizate ayurvedic.docx

Această valoare este cantitatea zilnică maximă ingerabilă acceptată (în Marea Britanie) (s,i este încă conform recomandărilor EC s,i WHO).

Despre Pepsi Cola

Critica majoră care este adusă Pepsi Cola Inc. este faptul că ea operează (îs ,i desfăs,oară activitatea) în t,ări considerate ca având regimuri represive(opresive). Pepsi Cola Inc. are subsidiare (reprezentant ,e, filiale) în Turcia, Filipine, Burma s,i Mexic. De asemenea participă la societăt ,i cu capital mixt în India s,i îmbuteliază sticle de Pepsi în China.

În perioada anilor de sanct,iuni economice la care a fost supusă Africa de Sud, Pepsi Cola a continuat să vândă s,i să licent,eze produsele sale în înt,elegere cu o companie din Africa de Sud. Pepsi Cola are de asemenea facilităt,i de testare în laborator, unde sunt desfăs,urate experient,ele efectuate pe animale de laborator. Tot ea sponsorizează experient,e care testează sigurant,a unor anumit,i produs,i.

Pepsi Cola este propietara Kentucky Fried Chicken, cea mai mare ret ,ea de restaurante cu servire rapidă a preparatelor din pui cu ies,ire în peste 58 de t,ări. Nu demult KFC a fost în centrul unor proteste desfăs,urate în India.

“PĂCĂLEALA” MARGARINEI

În Nexus Magazine nr. din februarie-martie 1997, Dr. Dane A. Roubos - care s-a ocupat de probleme de nutrit,ie timp de 25 de ani - subliniază efectele negative ale margarinei s,i, în general, ale grăsimilor trans asupra sănătăt,ii oamenilor.

Se s,tie că acizii gras,i sunt esent,iali pentru funct,ionarea normală a celulelor s,i ment,inerea lor în viat,ă. Membrana celulară permite transportul moleculelor s ,i mineralelor necesare în interiorul s,i exteriorul celulelor. Membranele celulelor sănătoase nu permit chimicalelor periculoase ca s ,i bacteriilor, virusurilor, mucegaiurilor s,i parazit,ilor să pătrundă în celulă. Aceste membrane prezintă, de asemenea, receptori chimici pentru hormoni. Acizii gras ,i sunt implicat,i în nenumărate procese chimice din corpul omenesc. Acizii gras ,i esent,iali nu pot fi sintetizat,i în corpul nostru s,i, prin urmare, trebuie să fie obt,inut,i din alimentat,ie. Dacă organismul are un aport adecvat de acizi gras ,i esent,iali, ei pot fi folosit,i pentru sinteza altor acizi gras,i de care avem nevoie.

Aportul suplimentar de acizi gras ,i esent,iali este folositor multor persoane cu alergii, anemie, artrite, candida, cancer, depresii, diabet, boli de piele, eczeme,

16

Page 17: Plante analizate ayurvedic.docx

boli de inimă, scleroză în plăci, inflamat ,ii, sindromul premenstrual, psoriazis, infect,ii virale precum s,i în us,urarea proceselor de recuperare.

Acizii gras,i naturali cont,in duble legături cu o anumită configurat,ie, numită de biochimis,ti configurat,ia “cis”. În cazul configurat,iei cis, moleculele sunt astfel legate încât cei doi atomi de hidrogen se află de aceeas ,i parte a dublei legături. Aceasta înseamnă că legăturile dintre molecule sunt mai slabe datorită formei lor neregulate, rezultatul constând în scăderea punctului de topire. Numai că în magazine, grăsimile se prezintă în stare solidă la temperatura camerei.

Grăsimile cu duble legături trans sau fără legături (“saturate”) sunt solide la temperatura camerei.

Margarina este făcută prin adăugare de atomi de hidrogen la moleculele de grăsime pentru a le face mai saturate, punctul de topire al grăsimii crescând s ,i astfel rămânând solidă la temperatura camerei. Acest proces, numit hidrogenare, necesită prezent,a unui catalizator metalic s,i a temperaturii de aproximativ 500 F (260 C) pentru ca react ,ia să aibă loc. Procesul face ca aproximativ jumătate din legăturile cis să se transforme în legături trans.

Hidrogenarea a devenit populară în SUA pentru că acest tip de ulei - hidrogenat - nu se strică sau nu devine rânced la fel de repede ca uleiul obis ,nuit s,i, prin urmare, poate să stea mai mult timp în rafturile din magazine. Putet ,i lăsa afară un cub de margarină un timp foarte lung (ani) s ,i el nu va fi atins de mucegaiuri, insecte sau rozătoare, pentru că margarina nu este un aliment ! Se pare că numai oamenii sunt suficient de incons ,tient,i ca s-o mănânce. Deoarece grăsimile din margarină sunt part,ial hidrogenate (nu sunt total saturate), producătorii o pot numi “polinesaturată” s ,i ne-o pot vinde nouă ca hrană sănătoasă.

Multe alte substant,e chimice pe bază de grăsimi sunt create atunci când uleiurile sunt part,ial hidrogenate. În lucrarea “Grăsimi care vindecă, grăsimi care omoară”, Udo Erasmus arăta: “Atât de mult ,i compus,i diferit,i pot apare în timpul hidrogenării part,iale încât ei depăs,esc cu mult imaginat,ia noastră. Nu este nevoie să spunem că industria ezită să finant ,eze sau să publice studii referitoare la tipurile de substant,e chimice produse s,i efectele lor asupra sănătăt,ii.”

Un alt efect secundar al hidrogenării este că în produsul final (margarina) rămâne un reziduu de metale toxice, de obicei nichel s ,i aluminiu. Aceste metale

17

Page 18: Plante analizate ayurvedic.docx

sunt folosite drept catalizatori în react ,ie, numai că ele ajung să se acumuleze în celulele noastre s,i în sistemul nostru nervos unde “otrăvesc” sistemele enzimatice s,i modifică funct,iile celulare, punând în pericol sănătatea noastră s ,i cauzând o mare varietate de probleme. Aceste metale toxice sunt dificil de eliminat în lipsa unor tehnici speciale de dezintoxicare, în timp ce “încărcătura noastră toxică” cres,te constant de-a lungul timpului. Întrucât aceste metale se găsesc din ce în ce mai mult în aer, hrană s ,i apă, dozele din organismul nostru pot atinge de-a lungul timpului nivele periculoase.

Deoarece grăsimile trans nu există în natură, organismul nostru nu s ,tie cum să le prelucreze, iar ele act,ionează ca s,i otrăvuri în cele mai importante react ,ii celulare. Organismul încearcă să le utilizeze ca s ,i cum ar fi forme cis iar ele trec prin membranele celulare s,i ajung în locuri în care nu ar trebui să fie.

În ultimii ani, analiza grăsimilor trans din membranele eritrocitelor din sângele uman a indicat o valoare de 20 %, în timp ce această valoare ar fi trebuit să fie 0. Astfel, se poate presupune că s,i membranele altor celule din organism cont,in aceste grăsimi care nu sunt naturale.

Acizii gras,i trans din membranele celulare slăbesc structura s ,i funct,ia de protect,ie a membranei. Acest lucru modifică transportul normal al mineralelor s,i al altor nutrient,i prin membrană s,i permite microorganismelor patogene s,i substant,elor chimice toxice să intre mai us,or în celulă. Rezultatul: celule slăbite, bolnave, funct,ionarea necorespunzătoare a organelor s ,i slăbirea sistemului imunitar; pe scurt, rezistent,ă scăzută s,i risc crescut de îmbolnăvire. Grăsimile trans pot totodată afecta mecanismul normal de eliminare a colesterolului. În mod normal, ficatul elimină excesul de colesterol în bilă, care este trimisă în vezica biliară ce se varsă în intestinul subt ,ire. Grăsimile trans blochează conversia normală a colesterolului în ficat s ,i determină cres,terea nivelului de colesterol în sânge. Ele cauzează totodată cres ,terea cantităt,ii de lipoproteine cu densitate scăzută, considerate a fi unul din principalii factori ce determină bolile arteriale (scleroza arterelor). În acelas ,i timp, grăsimile trans reduc cantitatea de lipoproteine cu densitate ridicată care protejează sistemul cardiovascular de efectele adverse ale lipoproteinelor cu densitate scăzută. Grăsimile trans cresc, de asemenea, nivelul apolipoproteinei A, o substant ,ă din sânge care este un alt factor de risc pentru bolile de inimă. Într-adevăr, s-a demonstrat că grăsimile trans cauzează probleme chiar mai grave decât grăsimile animale saturate.

18

Page 19: Plante analizate ayurvedic.docx

Un alt efect advers al grăsimilor trans în alimentat ,ie este sporirea hormonilor pro-inflamatori din corp (prostaglandina E2) s,i inhibarea hormonilor antiinflamatori (prostaglandinele E1 s,i E3). Această influent,ă nedorită exercitată de grăsimile trans asupra balant ,ei prostaglandinelor ne poate face mai vulnerabili la stările inflamatorii care, datorită acestei influent ,e, se vindecă foarte greu. Prostaglandinele reglează, de asemenea, multe funct ,ii metabolice. Cantităt,i extrem de mici pot determina schimbări importante în ce prives ,te react,iile alergice, presiunea sanguină, coagularea, nivelele de colesterol, activitatea hormonală, funct,ia imunitară s,i răspunsul la stările inflamatorii.

Multe din aceste probleme datorate grăsimilor trans au fost cunoscute sau bănuite încă de acum 15-20 de ani, dar în SUA au fost complet ignorate. În Europa, grăsimile trans sunt supuse restrict ,iilor în alimentat,ie; unele t,ări nu permit mai mult de 0,1 % cont,inut de acizi gras,i trans. În schimb, margarinele din SUA cont,in 30-50 % acizi gras ,i trans ! Desigur, industria alimentară neagă orice problemă de acest fel. Între timp, probele s ,tiint,ifice continuă să sust,ină afirmat,ia că grăsimile trans contribuie la bolile de inimă s,i posibil s,i la altele.

Dar margarina nu este singurul articol care cont,ine o cantitate importantă de grăsimi trans. Orice “aliment” pe a cărui etichetă scrie “hidrogenat” sau “part ,ial hidrogenat” cont,ine grăsimi trans s,i ar trebui să fie evitat.

S-a arătat, de asemenea, că laptele matern al multor mame din SUA cont ,ine în exces grăsimi trans s,i este deficitar în acizi gras,i esent,iali. Totodată, în Canada, cercetătorii au analizat laptele de la 198 de mame ce alăptau s ,i au descoperit că acizii gras,i trans se aflau în procente variind de la 0,1 până la 17,2 % din cont,inutul total de acizi gras,i. Analizele ulterioare ale acestor grăsimi trans au demonstrat că sursa lor principală au fost uleiurile vegetale part ,ial hidrogenate (adică margarina). Aceste analize au arătat, de asemenea, că sporirea nivelului acestor grăsimi trans s-a realizat pe seama acizilor gras ,i esent,iali, astfel copiii aflându-se într-un dublu pericol în timpul unei perioade cruciale de dezvoltare.

Acizii gras,i esent,iali sunt necesari pentru dezvoltarea corespunzătoare a t,esuturilor fătului s,i copilului, în special a t,esutului nervos.

Un studiu publicat în “American Journal of Clinical Nutrition” (1967) a arătat diferent,a clară dintre rata cu care se manifestă bolile de inimă în rândul populat,iilor din nordul s,i sudul Indiei. Nordicii mâncau carne s ,i aveau nivele ridicate de colesterol. Principala sursă de grăsimi din alimentat ,ie era “gheea”

19

Page 20: Plante analizate ayurvedic.docx

(unt clarificat). Sudicii erau vegetarieni s,i aveau nivele mai scăzute de colesterol. În ziua de azi se spune că vegetarienii sunt mult mai put ,in expus,i bolilor de inimă dar, de fapt, adevărul a fost exact invers. Vegetarienii bolnavi de inimă erau de 15 ori mai numeros ,i decât compatriot,ii lor nordici! În afară de legume care înlocuiau carnea, principala diferent ,ă din alimentat,ie o constituie înlocuirea untului tradit,ional, clarifiat (ghee - un aliment adevărat, pur) cu margarina s,i uleiuri vegetale rafinate, polisaturate. Douăzeci de ani mai târziu, revista medicală britanică, arăta cres,terea numărului de decese datorate atacului de cord în rândul indienilor nordici. Aceasta s-a datorat faptului că s ,i indienii din nord au înlocuit gheea din alimentat ,ia lor cu margarina s,i uleiuri vegetale rafinate.

S-a arătat că procesele de rafinare a uleiurilor distrug acizii gras ,i esent,iali s,i crează nivele ridicate de acizi gras ,i trans, în timp ce îndepărtează constituient ,ii naturali important,i, mineralele s,i vitamina E.

În lucrările “The Facts about Fats” s,i “Fats that Heal, Fats that Kill”, JohnFinnegan s,i Udo Erasmus descriu procesul obis ,nuit de rafinare a uleiurilor vegetale. Acest proces începe cu semint ,ele, care pot cont,ine nivele ridicate de pesticide s,i ierbicide. Semint,ele sunt zdrobite s,i supuse unei serii de tratamente chimice la temperaturi de până la 520 F (271 C). Aceste tratamente includ utilizarea solvent,ilor toxici, a sodei caustice, conservant,ilor, având ca rezultat distrugerea acizilor gras,i esent,iali, pierderea de vitamine s,i minerale s,i formarea acizilor gras,i trans s,i a radicalilor liberi. Acest lucru este exact opusul a ceea ce se dores,te. s,i totul se face în numele unei păstrări cât mai îndelungate în raft s,i a acceptării de către consumator ( ceea ce rămâne după procesare arată bine, curat!). Acelas,i lucru se întâmplă s,i cu uleiurile folosite la procesarea hranei, adică cele care se găsesc în conserve sau cutii. Amintit ,i-vă să citit,i etichetele acestora!

În continuare sunt prezentate de către autorul articolului câteva modalităt ,i de a îmbunătăt,ii echilibrul acizilor gras,i s,i de a evita ingerarea de grăsimi trans.

1. Consumat,i în fiecare zi semint,e de in proaspăt măcinate. Pentru a obt,ine aproximativ o lingurit,ă de ulei (in amestec cu pudră) măcinat ,i 3 lingurit,e de semint,e într-o râs,nit,ă de cafea. Pudra poate fi amestecată cu cereale sau adăugată la iaurt. O putet,i de asemenea amesteca cu suc căldut , de mere s,i putet,i adăuga o banană tăiată felii sau alte fructe pentru a obt ,ine

20

Page 21: Plante analizate ayurvedic.docx

un fel de budincă gustoasă, hrănitoare, care va accelera s ,i tranzitul dvs. intestinal. Semint,ele de in trebuie consumate în 10-15 minute de la măcinare pentru a mics,ora posibilele probleme generate de oxidare. Atent,ie: înainte de a consuma semint ,ele de in, verificat,i dacă nu suntet,i alergici la ele.

2. Folosit,i untul în loc de margarină.

3. O solut,ie s,i mai bună este folosirea untului clarificat (ghee) care se prepară astfel: punet,i într-o crăticioară pe aragaz untul s ,i încălzit,i la foc potrivit îndepărtând în continuu spuma de deasupra, până când untul rămâne limpede ca uleiul. După ce s-a limpezit turnat ,i untul în borcane. Se spune că, cu cât gheea este mai veche, este mai bună. Vet ,i fi surprins,i să constatat,i că putet,i lăsa afară ori cât de mult gheea fără să mucegăiasca sau să se râncezească, aceasta fiind un aliment pur (ca s ,i mierea s,i polenul) folosit foarte mult s ,i ca medicament, sau ca excipient pentru diverse alifii. Vă recomandăm să consumat ,i cât de des putet,i ghee, iar dacă o consumat,i cu miere fit,i atent,i ca proport,ia să nu fie de 1:1 deoarece este o proport,ie nepotrivită.

4. O alternativă la folosirea untului în alimentat ,ie este untul de cocos nerafinat.

5. Folosit,i uleiul de măsline sau untul de alune nehidrogenat.

6. Cumpărat,i uleiul în sticle sigilate. Păstrat,i uleiul la rece după ce at,i deschis sticla.

Există încă oameni de s,tiint,ă, în special cei angajat,i sau finant,at,i de industria alimentară, care pretind că nu există suficiente dovezi împotriva grăsimilor trans s,i care citează studii ce argumentează pozit ,ia lor. Acesta este “numele jocului” în s,tiint,a epocii moderne, epoca în care sunt implicat ,i bani s,i egourile. Oricum, cele mai multe studii din literatura actuală sprijină ideea că aceste grăsimi modificate chimic sunt dăunătoare. În asemenea situat ,ii conflictuale trebuie să fim de partea Mamei Natură. Ea este mult mai înt ,eleaptă decât vom fi noi vreodată. Amintit,i-vă că cele mai multe informat,ii despre grăsimile trans se cunosc de mult,i ani, dar industria alimentară sau cei din spatele ei au reus ,it

21

Page 22: Plante analizate ayurvedic.docx

să le ascundă de cunos,tint,a publicului. Acum, când cunoas,tet,i aceste informat,ii, totul depinde de dvs.

Mult noroc s,i multă sănătate!

PLANTE MEDICINALE MĂCINATE FIN S, I DEGUSTATE

BĂTRÂNIS,

An 4, Sâmbătă, 19 feb. 2000

• activare clară , încă de la început a centrilor S , ahas,rara, Anahata, Ajna, în această ordine.

• creează stare de plinătate, contemplare s,i pătrundere mentală.

• dinamizează atent,ia de tip stare de martor.

• produce o amplă purificare mentală s,i o dinamizare considerabilă a fluxului dorint,elor.

• dorint,a creează o acumulare în minte care este disipată s ,i transcensă prin intermediul plantei.

• posibiliate de explorare a resurselor subcons,tiente.

• foarte bună pentru dinamizarea precedată de stoparea dezvoltării lui AMA mentală.

Busuioc

• aromat, sărat, amar, cald, picant;

• senzat,ie intensă de purificare la nivelul gurii;

• absorbt,ie a senzat,iilor către zona capului;

• senzat,ie de us,urare în zona frunt,ii;

• efect încălzitor s,i împrospătător;

• combate tristet,ea s,i melancolia;

22

Page 23: Plante analizate ayurvedic.docx

• îmbunătăt,es,te tonusul afectiv;

• e o plantă care ne pune în rezonant,ă cu Shiva;

• când e uscată proaspătă are secundar gust sărat-acris,or;

23

Page 24: Plante analizate ayurvedic.docx

•când este uscată are gust amar, secundar astringent;

• purifică căile nazale s,i îmbunătăt,es,te respirat,ia;

• activează zona gâtului.

CAPRIFOI

• astringent, amar, sărat, /rece/, picant.

• gust nu prea plăcut, us,oare nuant,e de dulce la început.

• este antiinflamator, antiseptic urinar, diuretic, dar s,i vomitiv s,i emolient.

• antitoxic s,i astringent;

• antiiritant s,i antigutos; bun pentur eliminare ureei;

• la finalul degustării o activare blândă s ,i plăcută a lui Sahasrara, ca o mână pusă pe cres,tet în semn de binecuvântare.

• calmant, linis,titor s,i purificator;

• anti Pitta s,i domolitor al impulsivităt,ii;

• foarte bun pentru cei care au o fire intensă, pasională, impulsivă s ,i necontrolată;

• stare de contemplare, blândet,e, atemporalitate;

• stare de retragere în natură, ca la mânăstire sau într-un loc sacru;

• desprindere de tentat,iile lumes,ti s,i de dorint,ele înlănt,uitoare;

• purificator al energiilor angrenate în relat,iile intime, familiale sau apropiate;

• blândet,e, tandret,e, delicatet,e, însă într-o nuant,ă impersonală , transcendentă;

24

Page 25: Plante analizate ayurvedic.docx

•• plantă pentru domolirea Rajas-ului senzorial (pentru stări Rajas ale

Manas);

bună pentru cistită;

• bucuria de a trăi - gust sărat;

• asemănare cu păducelul;

• elimină AMA prin amplificarea calităt,ii de us,or;

• stare de anestezie la nivelul gurii asemănător cuis,oarelor.

CĂTUS, NICA

• amară s,i foarte put,in aromată, us,or dulce ca melisa, însă mult mai put,in;

• amar, /cald/, aromat;

• pe ansamblu este încălzitoare, dar are s,i proprietăt,i us,or emoliente;

• este linis,titoare prin îndepărtarea excesului de VATA acumulat în anumite organe, ce t,in în principal de primele două căi ale bolilor;

• interiorizare profundă cu nevoia de reîntoarcere;

• posibilitate de cunoas,tere a naturii proprii;

• permite accesul la nivelul lui CITTA s ,i ne permite să ne expansionăm fiint,a s,i să sesizăm care este suportul fundamental al mint,ii;

• plantă amară anti-VATA.

17/10/99

• gust amar s,i us,or aromat, intens purificator al cavităt,ii bucale;

• activează Vishuddha s,i creează o stare de seninătate, calm, subtilitate, serenitate, finet,e;

25

Page 26: Plante analizate ayurvedic.docx

•• este tonică în acelas,i timp, condensează energiile subtile din structură s ,i

linis,tes,te prin contract,ie. Act,ionează tocmai ca în expresia: ”mi-am adunat fort,ele” s,i prin aceasta este un excelent anti-VATA; îmbunătăt,es,te secret,ia salivară s,i digestivă s,i stimulează în general secret,iile corporale având ca rezultat un efect calmant extraordinar;

• creează o stare plăcută în fiint,ă, o stare de împăcare cu noi îns,ine prin proiectare într-o dimensiune subtilă elevată, plină de simplitate s ,i naturalet,e;

• este o plantă care ajută la perceperea stării de shakti s ,i dinamizează feminitatea;

• ne ajută să percepem natura proprie;

• creează rotunjime, netezes,te asperităt,ile printr-o foarte fină dozare a energiei aerului;

• se aseamănă mult cu Melisa însă are un caracter mai subtil;

• spre final poate fi resimt,ită aroma volatilă specifică a nepetolului.

19/10/99

• gust amar s,i us,or dulceag;

• stare armonizatoare plăcută;

• capacitate de a găsi mijloace de apropiere între oameni, armonie s ,i solut,ii;

• bunădispozit,ie s,i mai ales o stare de încântare s,i de frumos;

• rezonant,ă cu Tripura Sundari, trezes,te foarte mult armonia lăuntrică;

• utilă pentru a percepe stare de VATA armonioasă;

• amar, picant, dulce, /rece/, dulce;

26

Page 27: Plante analizate ayurvedic.docx

•• trezes,te stare de iubire profundă s ,i de înt,elegere superioară fat,ă de

ceilalt,i.

• o plantă except,ională pentru femei;

• amar, aromat, dulce, /rece/;

dinamizează SOMA chakra (cea mai puternică dinamizare de până acum) s,i stopează arderea ei de către Tejas (ca la pranayama); o energie dulce care coboară s,i umple întreg corpul;

• stare de atemporalitate. Timpul nu e nici condensat, nici dilatat, nu mai e!

• stare de transfigurare s,i de socialitate; am fost proiectată fie în trecut (în Akasha), fie într-o lume paralelă sublimă, într-un loc sacru de init ,iere tantrică. Eu însămi eram transfigurată, tantrică s ,i se auzea foarte clar o muzică de o factură extaziantă. Mi s-a dinamizat într-u mod foarte armonios feminitatea (armonios s,i polar). În prima parte o fort,ă a dinamizat Sahasrara s,i Vishuddha. Se simt,ea toată curgerea lui Soma infinită s,i din spatele cutiei craniene. Mai târziu a apărut amplificarea gradată foarte armonioasă a energiei nivelului lui 2, urmată de ascensiunea ei prin Anahata, ceea ce genera ascensiune s ,i o stare de dăruire, devotament total, asemănător unei init ,ieri tantrice. Întregul corp s-a relaxat s,i a intrat instantaneu în stare de meditat ,ie. S-au amplificat fluidele (inclusiv cele sexuale) s,i a crescut OJAS. Este o plantă except,ională pentru Pitta, deoarece stopează arderea lui Soma de către Agni.

CĂTUS, NICĂ

An 4, 29 ian. 2000

• linis,titoare s,i amară;

• apare o purificare prin restrângere;

• amar, aromat, astringent, /rece/, picant;

27

Page 28: Plante analizate ayurvedic.docx

•• împrospătătoare;

• amplifică acuitatea senzorială s,i trezes,te simt,urile;

• linis,tes,te acumulările de VATA din sediul specific sau din pranavahasrota;

• reglează fluxul pranic la nivelul lui ANAHATA;

28

Page 29: Plante analizate ayurvedic.docx

•ritmează respirat,ia s,i prin acesta determină armonizarea lui VATA;

deschidere la nivel de ANAHATA;

iubire, dăruire, linis,te;

• reas,ezare calmă;

• purificare, subtilitate.

CEPHALOPHORA AROMATICA Mart,i, 15

feb. 2000

• dinamizări intense s,i extrem de complexe în zona capului, în special la nivelul lui Sahasrara;

• amar, /fierbinte/, picant;

• nuant,e de emolient asemănătoare mus,et,elului;

• dinamizare în zona cres,tetului, tâmple, ceafă;

• energizare Anahata la începutul s,i la sfârs,itul degustării;

• încălzes,te s,i energizează zona pieptului (SADHAKA PITTA);

• la final amplifică senzat,ia de fierbinte la nivelul stomacului;

• scade KAPHA, scade VATA, cres,te PITTA;

• este us,or vomitiv

Sâmbătă, an 6

• amar, picant, arzător foarte puternic;

29

Page 30: Plante analizate ayurvedic.docx

•• arde s,i usucă zona pieptului;

• arde mucoasa stomacală - contraindicată în ulcer s ,i în orice fel de inflamat,ii ale mucoaselor;

activează bindu-s,ii din zona capului s,i plenar Sahasrara;

purifică zona gâtului (Vishuddha); activează Ajna s,i

amplifică starea de fort,ă s,i de control;

• neutralizează fulgerător acumulările de AMA;

• trezes,te natura ofensivă, de luptător;

• accentuează contrastele dintre lucruri;

• face perceptibile diferent,ele;

• se opune stării de aglutinare s,i uniformitate; • este bună pentru

amplificarea fort,ei discriminării;

• acutizează deosebirile.

An 5

• dislocă Kapha s,i Vata acumulate în zona capului s,i le elimină aproape instantaneu;

• încălzes,te s,i usucă zona capului - bună pentru răceli Kapha s,i Vata, congestii ale sinusurilor, otită;

• fluidifică, dislocă s,i elimină Kapha (o scoate din t,esuturi, din sediile de acumulare) din gură s,i gât, iar apoi s,i din piept - bună pentru brons,ite, răceli etc.

30

Page 31: Plante analizate ayurvedic.docx

•• dislocă Kapha s,i Vata chiar s,i de la nivelul organelor genitale s,i chiar din

tot corpul;

• încălzes,te, stimulează digestia;

• elimină AMA s,i Kapha lipicioasă de la nivelul stomacului;

• dinamizează Samana Vayu s,i apare astfel o stare de echilibru psihomental prin combinat,ia amar-picant; se aseamănă cu o combinat,ie piper+mus,et,el+coada s,oricelului;

încălzes,te plăcut tot corpul s,i purifică zona capului; dinamizează

Agni s,i Alochaka Pitta, conferă strălucire aurică;

conferă stare de umilint,ă s,i integrare a act,iunilor prin dinamizarea foarte armonioasă a lui Manipura - Sahasrara. Dinamismul esste dublat de centrare,..........., încrederea în sine de umilint,ă s,i bun simt,.

CIUBOT, ICA CUCULUI DE MUNTE (PRIMULA ELASTIOR)

• extrem de plăcută, emolientă, linis,titoare;

• activare intensă, constantă, încălzitoare s,i profundă la nivelul lui Anahata;

• amplifică foarte mult Avalambhaka Kapha;

• conferă stare de protect,ie, iubire maternă, ocrotitoare;

• ilustrează calitatea de moale, umed, neted;

• energie mare la nivelul zonei pieptului;

• ajută la cres,terea sânilor;

• este în rezonant,ă cu Kulasundari Nitya;

31

Page 32: Plante analizate ayurvedic.docx

•• planta amplifică feminitatea s,i trezes,te natura feminină atât la femeie cât

s,i la bărbat.

CIUMĂREA

• activare intensă a zonei pieptului s,i a marma-urilor STHANA-ROHITA;

• dinamizarea energiei suport de la nivelul lui ANAHATA - AVALAMBHAKA KAPHA;

• planta ajută la cres,terea sânilor s,i stimulează secret,ia lactată;

• ajută la sublimarea energiei erotice de pe SWADHISTHANA pe ANAHATA s,i trăirea plenară a stării de orgasm la nivelul lui ANAHATA;

32

Page 33: Plante analizate ayurvedic.docx

•dinamizează YONI chakra s,i apoi energizează plenar SWADHISTHANA;

activează APAS s,i VAYU s,i de aceea este foarte bună pentru afect ,iunile lui RASA s,i protejează în caz de epidemii;

• această putere se datorează aportului energetic crescut la nivel de ANAHATA;

• activarea lui ANAHATA conferă infailibilitate în fat ,a bolilor contagioase, putere protectoare maternă;

• exemplifică foarte bine stare de iubire romantică (PRINANA);

• conferă stare de plenitudine afectivă s,i de tineret,e (exuberant,ă plină);

• amar, acris,or, dulce /fierbinte/ dulce;

• plantă emolientă s,i netezitoare în ciuda prezent,ei gustului amar;

• are proprietăt,i imunostimulente;

• dinamizează profund starea de mult,umire s,i de împlinire;

• purifică energia subtilă a gustului dulce;

• induce o vibrat,ie extrem de plăcută s,i persistentă la nivelul pieptului;

• ajută femeile să aibă sâni frumos,i s,i foarte atrăgători;

• dor de Dumnezeu, dorint,a de a te contopi cu fiint,a iubită;

• disponibilitate erotică printr-o deschidere sufletească profundă, senzualitate rafinată;

• generozitate;

• energizarea sânilor, galactogogă;

33

Page 34: Plante analizate ayurvedic.docx

•• ne pune în rezonant,ă cu energia botezului prin apă, prospet ,ime s,i

euforie;

• cons,tientizarea mecanismelor de act,iune la nivelul lui Manas;

• dinamizare Yoni chakra;

dinamizare creativitate, flexibilitate; stare de

coeziune s,i de a te bucura de viat,ă;

• dinamizare Avalambhaka s,i Tarpaka;

• compasiune, împăcare cu sine;

• moale;

• amplifică senzat,ia tactilă;

• bună pentru cei ce duc grija zilei de mâine;

• elimină delicat resentimentele fat,ă de ceilalt,i, diplomat,ie, acceptare de sine s,i a celorlalt,i, fiecare este necesar as,a cum este;

• foarte bună comunicare.

CIUMĂREA An 6

Pites,ti

• acris,or, amar, sărat /cald/ dulce;

• activează intens zona pieptului pe care o încălzes ,te, stimulează transpirat,ia s,i ajută procesele de purificare la nivelul pieptului;

• conferă senzat,ie de plenitudine s,i umplere energetică la nivel de Anahata;

• amplifică controlul asupra energiilor aerului;

34

Page 35: Plante analizate ayurvedic.docx

•• conferă o puternică stare de mult ,umire (stare foarte necesară celor care

suferă de diabet);

• are efect diaforetic pregnant s,i efectul galactogog este resimt,it sub forma unei activări a focarelor de deasupra sfârcurilor STHANA-ROHITA;

• delicatet,e;

• calmant, sublimare, pace, odihnă, purificare; revitalizant, stimulează

energizarea mus,chilor; completitudine, stabilitate, aură de protect ,ie;

răspândire în tot corpul.

An 6 CLUJ, 3 feb. 2000

• energizare la nivelul capului s,i apoi la nivelul lui Manipura;

• stabilitate, calm, seninătate;

• încălzire la nivelul pieptului s,i în spate;

• efect tonic s,i purificator;

• activare Vishuddha - antiepileptic.

An 6 Bucures,ti, 5 feb. 2000

• amar, sărat, acris,or /cald/ dulce;

• senzat,ie intensă de mult,umire s,i satisfact,ie;

• înlocuirea nevoii de a primi s,i a avidităt,ii de a avea cu o stare de dărnicie energetică vitală s,i de preaplin în plan vital s,i afectiv;

• senzat,ie de umplere energetică în zona pieptului, difuză (Avalambhaka);

35

Page 36: Plante analizate ayurvedic.docx

•• reglează procesele de transmutare s,i sublimare;

• încălzire s,i tendint,a către transpirat,ie;

• efect general purificator cu senzat,ie de relaxare s,i protect,ie;

• cres,terea secret,iei salivare, lactate s,i pancreatice ca fundal general de activare a energiilor apei s,i a stimulării secret,iilor;

• capacitate mărită de stocare a energiilor vitale;

• calmarea mint,ii, limpezime;

• împăcare, mult,umire;

36

Page 37: Plante analizate ayurvedic.docx

energizare amplă în zona pieptului, senzat ,ie de sâni mari, dinamizare afectivă intensă, afectivitate maternă, ocrotire;

• hrănire, concretet,e;

• sadhaka pitta;

• soma;

• purificare, fluidificare, activează apas în corp;

• emolient, neted, lent;

• dinamizare Ajna s,i Sahasrara;

• act,iune pe hipofiză - eliberarea de prolactină - Tarpaka kapha;

• act,iune pe suprarenale (aldosteron - metabolismul apei) s ,i timus.

CIUMĂREA

An 6 CLUJ, 3 feb. 2000

• energizare la nivelul capului s,i apoi la nivelul lui Manipura;

• stabilitate, calm, seninătate;

• încălzire la nivelul pieptului s,i în spate;

• efect tonic s,i purificator;

• activare Vishuddha - antiepileptic.

CORIANDRU

• încălzitor blând la nivelul zonei pieptului;

• emolient s,i netezitor;

37

Page 38: Plante analizate ayurvedic.docx

• foarte us,or asimilabil; aromat s,i purificator, detensionant s,i calmant;

plăcut, stimulează secret,ia salivară s,i secret,iile în general; se simte

puternic act,iunea antiseptică;

• amplifică atent,ia, blândet,ea s,i spiritul de observat,ie, trezes,te moderat,ia;

• efecte bune asupra ochilor.

CRESON

An 6 CLUJ, 3 feb. 2000

• energizare puternică în zona pieptului (încălzitor: expectorant, deblocant s,i aseptic al căilor respiratorii);

• picant, acris,or /cald/ picant;

• stimulator digestiv, al stomacului (condiment);

• amplifică circulat,ia energetică în zona capului, dilată aura s ,i chiar dă senzat,ie de amet,eală;

• purifică sinusurile s,i este anti-kapha;

• activare centri superiori, sublimare puternică;

• bucuria de a trăi, fericire, expansiune, entuziasm;

• putere de a pret,ui ce este valoros;

• ajută legătura cu maestrul s,i cu planurile angelice;

• dinamizare centrii inferiori s,i Sahasrara pe coloană; • ascut,it,

pătrunzător;

• desfundă sinusurile.

CUIS, OARELE

38

Page 39: Plante analizate ayurvedic.docx

• stare de romantism, transfigurare, frumuset,e, pasiune sublimă (amoroasă), poate să dea (în exces) hiperexcitabilitate s ,i impulsivitate, dificultate de control al energiei.

Dacă reus,im să canalizăm energia pe Sushumna apare o stare de puritate s ,i centrare, deschiderea lui Brahmarandhra. Stare de însuflet ,ire (vigoarea funct,ia lui Rakta);

Transmutarea potent,ialului vital s,i creator, sublimare (din Muladhara);

Amplifică charisma.

Alochaka Pitta.

Acces la clis,eele akashice.

DUMBRAVNIC Mart,i, an

6, 22 feb. 2000

• dulce, picant, amar, acris,or /fierbinte/ dulce;

• tonic pentru plămâni;

• activare Anahata, efect galactogog probabil;

• purificator al energiilor subtile ale gustului dulce;

• centrare lăuntrică, echilibru mental;

• linis,tirea fluctuat,iilor mentale;

• stare de împăcare cu Sine;

• exemplifică stare de Kapha armonioasă;

• asemănătoare cu plămânărica;

• pentru deficient,e la nivelul sistemului respirator (Vata în pranavahasrota);

• bun în caz de tulburări circulatorii;

39

Page 40: Plante analizate ayurvedic.docx

• seamănă cu sulfina (cumarină);

• bun anticongestiv s,i pentru dizolvarea cheagurilor de sânge fără

agravarea lui Pitta la nivelul sistemului circulator; aduce stare de

echilibru, confort, stabilitate, bunăstare fizică;

vitalizant s,i regenerator;

foarte bun pentru cei care se confruntă cu stări de nesigurant ,ă, care simt nevoia de protect,ie, de regăsire a naturii lor, care îs ,i uită identitate proprie s,i se abat de la linia dharma-ei lor.

Fumarit,a

• senzat,ie răcoritoare s,i plăcută la nivelul corpului;

• disponibilitate mărită de captare s,i absorbt,ie a energiilor prana-ice;

• concizie s,i claritate mentală;

• putere de pătrundere mentală;

• armonizare la nivelul sistemului nervos;

• purificare intensă, plenară s,i complexă, mai ales la nivelul lui VATA DOSHA;

• senzat,ie de prospet,ime;

• este întăritor al inimii.

14/10/99

• gust amar mai pregnant ca în alte dăt,i (cantitate mai mare de plantă);

• în final o senzat,ie răcoroasă puternică la nivelul gurii, care permite o absorbt,ie mărită a energiei prana-ice, stimularea respirat,iei;

40

Page 41: Plante analizate ayurvedic.docx

• după înghit,ire o senzat,ie intensă de purificare la nivelul stomacului s ,i al toracelui (lărgire a pieptului) însot,ită de o efervescent,ă energetică amplă, cu transmutare s,i sublimare s,i îndepărtarea excesului de Kapha din sediul său specific; • plantă anti-Kapha s,i anti-Pitta;

• dinamizarea voint,ei pure.

41

Page 42: Plante analizate ayurvedic.docx

GHIZDEI (LOTUS CORNICULATUS)

• sărat, amar, dulce, picant (scurt);

• ghizdei, talpa gâs,tii, sulfină - calmant cardiac.

GINSENG ASIATIC

PANAX GINSENG

An 5, 25 / 03/ 2000

• există mai multe specii:

• ginseng american PANAX QUIQUEFOLIUM var. ..............????

• ginseng sălbatic PANAX PSEUDOGINSENG

• ginseng japonez var. Japonicus

• ginseng siberian ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS

• au constituent,i diferit,i;

• plantă cu cinci frunze, forme umane de rădăcini;

• galben maroniu deschis, miros aromatic, gust complex, us ,or dulce, amar s,i foarte slab picant;

• cres,te în Nord-Estul Chinei s,i în Coreea de Nord;

• cure îndelungate: 0,5 g zilnic; 1-3 g / zi în cure de 2 săptămâni;

• saponine, glicozide, antioxidant, ulei esent,ial;

• nu e bună pentru copii s,i pentru femei;

• are efect asemănător cu hormonii masculini pentru amplificarea vitalităt ,ii s,i a potent,ei;

• efect benefic în cazul în care este nevoie de surplus energetic în situat ,ii solicitante;

42

Page 43: Plante analizate ayurvedic.docx

ficat: măres,te rezistent,a ficatului fat,ă de diferitele hepatotoxice s ,i conferă rezistent,ă la radiat,ii;

• cantitatea de spermă cres,te;

• la femei la menopauză amplifică libidoul s ,i reface secret,iile vaginale care sunt deficitare după această perioadă;

• surplus hormonal cu reechilibrarea structurii feminine;

• efecte de reînvigorare s,i reîntinerire;

• pentru deficient,ele localizate la plămâni, splină, ficat;

• se recomandă când fiint,a este stresată s,i este bine să fie luat anticipat;

• indicat în convalescent,ă s,i pentru longevitate, luată pe perioade mai lungi, cu atent,ie asupra stărilor care apar.

Administrarea ginsengului se face sub supraveghere:

• tulburări hormonale la femei;

• boli cardiovasculare.

Contraindicat,ii:

• stări de tensiune;

• hipertensiune;

• tulburări menstruale;

• anxietate;

• înainte de culcare;

• pentru persoanele Pitta - produce agitat,ie s,i nervozitate;

43

Page 44: Plante analizate ayurvedic.docx

• poate fi folosită foarte bine când fiint ,a are deficient,e alimentare pentru că elimină foamea s,i setea;

cres,te secret,ia de hormoni estrogeni; la femei poate amplifica secret ,ia menstruală;

• să se ia 1-2 doze pe zi.

Degustare:

• foarte mare calm, interiorizare, mult,umire;

• stare de meditat,ie;

• putere de concentrare;

• senzat,ie de mărire a secret,iei biliare.

GURA LUPULUI AN 6

• amar, acru, astringent /rece/ acru;

• la început dinamizează intens s,i pătrunzător ANAHATA s,i activează energetic zona pieptului;

• purifică Avalambhaka s,i activează în special Sadhaka pitta;

• foarte bun calmant prin activarea s,i armonizarea energiilor gustului acru;

• conferă stare de limpezime în plan mental s ,i afectiv (psihic) datorită combinat,iei speciale de amar s,i acru = limpede;

• tinde să energizeze treptat zona capului printr-un proces de unificare între ANAHATA s,i AJNA: minte în inimă s,i inimă în minte;

• purifică gradat, lent, zona capului, cu senzat ,ie de dilatare în regiunea tâmplelor, de us,urint,ă, activare marma-uri tâmple;

• us,urint,ă în fixarea obiectelor mentale s,i a stărilor asociate;

44

Page 45: Plante analizate ayurvedic.docx

• cres,te concentrarea mentală;

amplifică capacitatea de cons,tientizare;

• ANAHATA + AJNA, plantă care trezes ,te cons,tiint,a, amplifică SATTVA s,i se opune mai ales agitat,iei s,i perturbării datorate excesului de RAJAS;

• produce echilibru în corp în final;

• are efecte us,or stimulatoare asupra apetitului;

• gust plin de sevă, reîmprospătătoare, claritate, limpezire, destresare, efectul apei vii;

• amplifică AGNI, unitate interioară;

• armonizator;

• revenire în matca proprie;

• purifică Citta;

• singurătatea tainică a lui Dumnezeu;

• reorganizează din interior;

• somn lucid;

• reechilibrantă;

• stare androginală;

• caută ce e adevărat în fiecare dintre noi;

• bună în boli nervoase, cons,tiint,ă adormită, karmă grea, sublimare.

AN 6, 08. 01. 2000

• amar, acru /rece/ acru-dulce;

• are efect de stimulare a apetitului, tonică amar;

45

Page 46: Plante analizate ayurvedic.docx

• energizează la început ANAHATA s,i apoi evoluează către energizarea lui AJNA;

îmbunătăt,es,te s,i favorizează evocarea stărilor de fericire trăite anterior;

• permite redinamizarea trăirilor spirituale s,i a stărilor benefice din trecut;

• ne ajută să ne descoperim menirea s ,i să ne situăm dincolo de înlănt,uirile planului social;

• ne permite să ne manifestăm specificul individual în mod armonios;

• este o plantă care calmează excesul de RAJAS de la nivel mental;

• ne ajută să ne orientăm energiile s,i preocupările într-o direct,ie creatoare, conformă cu specificul nostru;

• amplifică starea de minte în inimă s,i inimă în minte;

• pune mintea într-o dispozit,ie calmă, linis,tită s,i o face aptă pentru meditat,ie;

• dinamizează s,i amplifică energia la nivelui lui SAHASRARA;

• echilibrează fiint,a.

• capacitate de revelare a unor probleme; cons ,tientizarea corpului cauzal, acces la Citta;

• limpede;

• acces la akasha; dinamizarea memoriei, trezirea memoriei stărilor spirituale;

• utilă pentru psihoterapeut,i;

• transparent,a cons,tiint,ei;

• unificarea contrariilor;

• cres,te puterea de concentrare;

• utilă pentru cei ce suferă de sindromul de abstinent,ă.

46

Page 47: Plante analizate ayurvedic.docx

An 6, Pites,ti

47

Page 48: Plante analizate ayurvedic.docx

•o exemplificare caracterizată de o foarte clară percept ,ie a efectelor subtile induse;

• plantă care dinamizează ANAHATA s,i AJNA în ordine;

• încălzes,te mai întâi inima s,i recentrează fiint,a (trezirea sufletului);

• apoi se face o trecere gradată a focalizării energetice în AJNA, cu o mare putere de pătrundere mentală s,i concentrare;

• este dinamizată capacitatea de transmutare s ,i sublimare la nivelul lui AJNA a feluritelor dorint,e s,i t,eluri s,i sesizarea rostului esent,ial care este indus de acestea;

• planta ne ajută să ies,im din iluzie s,i să realizăm lăuntric ceea ce este esent,ial;

• amplifică puterea de concentrare a mint,ii s,i aptitudinea de observator;

• dinamizează o stare de calm contemplativ profund la nivelul lui AJNA chakra;

• unifică inima cu mintea în mod armonizator s ,i intens din punct de vedere energetic;

• la început are un us,or efect diaforetic s,i purificator la nivelul energiilor acumulate în sfera lui ANAHATA chakra;

• trezes,te apoi apetitul s,i calmează focul excesiv din fiint,ă;

• amar, acru /rece/ acru;

• profund efect echilibrant;

• stare plăcută de efervescent,ă la nivelul lui AJNA (vibrat,ii intense în zona din mijlocul frunt,ii)

• stare de meditat,ie asemănătoare cu laya yoga cu mantra AUM;

48

Page 49: Plante analizate ayurvedic.docx

•• detensionare, purificare; claritate mentală, contemplare; activare zona

capului;

• trezirea sufletului, revelarea Sinelui.

IARBA SFÂNTULUI ION

An 4, 12 feb. 2000

• o stare except,ională de pace interioară, de calm al mint ,ii s,i al cons,tiint,ei indus prin dinamizarea lui Sahasrara;

• stare de pace s,i resorbt,ie în Sine;

• efect antiseptic asupra tuturor acumulărilor perturbatoare;

• anesteziantă pentru tendint,ele rajasice;

• puternică rezonant,ă spirituală, de sacralitate;

• purificator al vederii s,i detensionant în zona capului, bun pentru organele de simt,;

• îmbunătăt,es,te simt,ul auzului s,i al mirosului;

• amar /fierbinte/ picant.

LIMBA MIELULUI

• sărat, astringent - rece - dulce;

• într-adevăr o plantă cu gust sărat, o plantă grea, puternică, densă, hrănitoare;

• un puternic aport energetic vital în zona s ,oldurilor cu focar de iradiere zona rinichilor (probabil act,iunea alterativă asupra glandelor suprarenale);

49

Page 50: Plante analizate ayurvedic.docx

•• planta imprimă un proces de coborâre a energiilor, este foarte grea s ,i

ajunge să dinamizeze intens s,i amplu Muladhara;

• se simte cres,terea energiei sexuale;

ajută la formarea de shukra;

hrănes,te oasele bazinului;

întăres,te ASTHI DHATU;

• conferă stabilitate, puterea elefantului;

• puternic aport de minerale care conferă senzat,ia de hrănire;

• tendint,a la somnolent,ă;

• după înghit,ire foarte rapid s-a simt,it efectul diuretic s,i o us,oară activare la nivelul secret,iei gastrice;

• planta activează în ordine: Shleshaka, Bodhaka s,i Kledhaka Kapha;

• o plantă foarte Kapha, cu prithivi s,i un excelent antidot pentru stările de VATA crescută deoarece se proiectează exact în sediul de acumulare a lui VATA unde aduce un puternic aport vital;

• amplificarea calităt,ii de GREU antrenează eliminarea excesului de apă din corp;

• planta stimulează suprarenalele s,i astfel determină prin diureză efecte benefice în cazurile acumulărilor de apă în corp: edem, retent,ie urinară.

11/10/99

50

Page 51: Plante analizate ayurvedic.docx

•• linis,tes,te fiint,a s,i îndepărtează tensiunile;

• amplifică OJAS-ul în structura subtilă s,i astfel conferă încredere s,i capacitatea de a găsi solut,ii simple s,i răspunsuri fires,ti la preocupările s,i dilemele existente;

• se resimte puternic caracterul antiinflamator printr-o senzat ,ie de fluiditate s,i răcoare în cap, spate s,i în spatele ochilor;

• face fiint,a blândă, calmă s,i împăciuitoare; amplifică disponibilitatea

creatoare s,i inspirat,ia; amplifică disponibilitatea către unitate s,i

prietenie, consens, colaborare, coparticipare;

• disipează tensiunile s,i netezes,te raporturile;

• reîntineritoare (RASAYANA).

12/10/99

• linis,titoare s,i împăciuitoare;

• ne împacă cu noi îns,ine s,i cu ceilalt,i;

• creează disponibilitate către comunicare;

• întăres,te s,i armonizează legăturile spirituale în cadrul grupurilor omogene;

• conferă substant,ă aspirat,iilor s,i intuit,iilor benefice;

• sust,ine init,iativele prin hrănirea formelor gând(gând+energie+emot ,ie) care derivă din acestea;

• planta amplifică energia OJAS de la nivel afectiv s,i mental;

• dinamizează centrii de fort,ă;

51

Page 52: Plante analizate ayurvedic.docx

•• crează un fel de euforie calmă, as ,ezată, mai degrabă însuflet,irea specifică

energiei gustului sărat;

• însuflet,es,te, animă s,i energizează.

LIMBA MIELULUI

An 6, 08. 01. 2000

• sărat, amar, dulce/ rece/ dulce;

• foarte hrănitoare s,i consistentă;

• amplifică energia concretizării s,i cristalizării;

sust,ine din punct de vedere vital structura fizică;

întăres,te rezistent,a; amplifică starea de coeziune

s,i unitate;

• este purificatoare s,i împrospătătoare;

• la început este resimt,ită ca încălzitoare datorită act,iunii diaforetice;

• apoi este răcoritoare, relaxantă s,i purificatoare cu act,iune febrifugă;

• este utilă în afect,iunile (infect,iile) mucoaselor s,i cavităt,ii bucale;

• antiinflamatoare la nivel fizic s,i la contact fizic (uz extern)

• degajare a pieptului s,i plămânilor;

• blândet,e, relaxare, mult,umire;

52

Page 53: Plante analizate ayurvedic.docx

•• senzat,ie de apropiere s,i afectivitate sporită;

• hrănire, cres,terea densităt,ii, vitalitate;

• stare de copilărie.

LOFANTUS Pites,ti

5, 21/06/99

• dulce, picant /rece(II)/ dulce

• nuant,e de acris,or s,i us,or amar;

• act,iune intensă în zona capului;

• planta act,ionează pe Tarpaka kapha s,i probabil vindecă problemele organelor de simt,;

• deschidere energetică la nivelul sinusurilor; energizare laringe, gât;

53

Page 54: Plante analizate ayurvedic.docx

energizare piept (întărire), fermitate (probabil bună în insuficient ,a cardiacă);

• are o act,iune tonic cardiacă, stimulatoare;

• plantă cu act,iune subtilă utilă în bolile inimii s,i ale capului (celor de tip Pitta);

• utilă în caz de polipi;

• reglează fluxul respirator - polar;

• dinamizează Ajna;

• produce o intensă stare de interiorizare a mint,ii;

• senzat,ie spat,ială asemănătoare rezonant,ei cu Akasha;

• de asemeni e bună în afect,iunile ORL;

• suflul ascendent;

• are caracter emolient, moale s,i neted;

• principiile fierbint,i sunt volatile, în final virya este răcoritoare;

• este un bun stimulator al secret,iei gastrice s,i utilă în atonia gastrică, hiposecret,ie;

• e o plantă care armonizează Kapha din interior;

• e utilă celor care se confruntă cu stări de confuzie mentală, de atas ,ament

sau de tulburare a mint,ii, plictiseală; • aduce energia mult,umirii în fiint,ă;

• gust dulce persistent s,i după.

Elena dulce, picant, sălciu; act,ionează pe

Anahata (polarizantă); expansiune •

54

Page 55: Plante analizate ayurvedic.docx

energetică, deblocare Prana Vayu;

efect de răcorire pe Muladhara; stare

de euforie, plutire, us,urime

Gabi

• mentolat răcoros cu încălzire lentă;

• aromat s,i picant, emolient;

• act,ionează pe Manipura, Swadhisthana, Muladhara s,i apoi ascendent;

• acuitate acustică s,i vizuală;

• respirat,ie amplă s,i profundă.

Geta

• picant, dulce, mentolat, aromat;

• stare de purificare dată de uleiul volatil (emolient) purifică sinusurile, arborele brons,ic;

• purificare prin transpirat,ie;

• încălzes,te ochii - claritate a vederii;

• act,ionează asupra vocii, caldă s,i catifelată, purifică Swadhisthana s,i Muladhara;

• meditat,ie Ajna, Sahasrara;

• cres,te Pitta;

• respirat,ie us,oară s,i plăcută;•

55

Page 56: Plante analizate ayurvedic.docx

• stare de înălt,are (plantă viguroasă);

• asemănătoare cu cânepa (tulpina groasă).

Dan

• picant/ încălzire/ picant-mentolat;

• emolient, act,ionează pe Muladhara, Swadhisthana, Manipura cu

sublimare în Vishuddha; • cerc de fort,ă în zona gâtului;

• clarifică ideile, mintea.

Maria

• mirodenie orientală;

• bună la mâncărurile grase;

• act,ionează pe Manipura s,i în zona gâtului.

Stelut,a

• iute, picant, aromat /cald/ picant;

• act,iune rapidă la nivelul capului, purificare astrală;

• energizare Yang, dinamizare Vyana, purificare Swadhisthana;

• trezire Kundalini, efecte complexe; • Vidul inimii, mental, din Sahasrara;

• stare de laya cu prima mantră.

S, tefania

• aromat, mentolat; plantă hidrofilă/ cald/ picant; s-a identificat cu noi;

56

Page 57: Plante analizate ayurvedic.docx

purificarea aurei; cavitatea nazală, ochi,

activare urechi; ajută la cres,terea

percept,iei auditive;

• cres,te focul digestiv;

• cres,te Vata, armonizează Pitta, scade Kapha;

• act,ionează preponderent la nivelul capului, Ajna; • detas ,are, bună

dispozit,ie, optimism;

• elimină energiile perverse din aură.

Dumitru

• aromat, dulce/ cald/;

• Vishuddha, Anhata, Ajna;

• întăres,te aparatele respirator s,i circulator;

• verde s,i violet, stare de euforie s,i zbor.

Kati

• efecte pregnante mai ales după;

• tonifiere, purificare, elevare;

• claritate mentală, acuitate vizuală;

• activare Sahasrara, energizare picioare pe partea internă;

• efectul de moale, fin, catifelat, emolient, plăcut.

Anghel aromat, mentolat,...............

57

Page 58: Plante analizate ayurvedic.docx

• gât, Anahata, Sahasrara, Manipura, Swadhisthana (us,or), Ajna puternic s,i deosebit;

• armonizează fiint,a spirituală;

• act,iuni: răcoritor, emolient, detensionant, depurativ;

Indicat,ii: insuficient,ă cardiacă, polipi, afect,iuni ORL, laringită, atonie gastrică, hiposecret,ie gastrică, dureri de stomac, tahicardie.

• ORL, gastrice, pitta;

• sinuzită, laringită, brons,ită, gastrită, atas,ament, depresie;

• pentru ochi;

• emolient, încălzitor, calmant, sedativ.

Dan

• amigdalită, brons,ită, laringită.

Maria

• stimulează secret,iile: rinită, brons,ită, hiposecret,ie gastrică, atonie gastrică;

• tonic general, stimulent - depresii.

Stelut,a

• pentru stări tamasice, centrează fiint,a.

Dumitru

58

Page 59: Plante analizate ayurvedic.docx

respirator s,i circulator (afect,iuni mai mici); faringite,

depresie, laringită.

Geta

• cardiopatie ischemică.

Gabi

• pentru amet,eli, dureri de cap, migrene.

Elena

• afect,iuni respiratorii, calmant, tonic, us,urare;

• decongestiv.

Anghelaru

• brons,ită, amigdalită.

Cristina

• împrospătarea ochilor, Ajna, urechi, gât;

• stare de linis,te s,i încredere.

Andrei

• reumatism.

59

Page 60: Plante analizate ayurvedic.docx

Ileana

• zona capului, gât (Vishuddha), ochi, tonifiere;

• zona urechilor, masaj zona capului; masajul capului cu ulei.

60

Page 61: Plante analizate ayurvedic.docx

22 /06/ 99

• o intensă energizare centrală, ca un fel de tub energetic ferm, de la Muladhara până la Sahasrara, activare Kundalini, senzat ,ie de orgasm s,i ascensiune energetică;

• dinamizare subtil sonoră;

• plantă utilă pentru simt,ul echilibrului;

• emolientă la nivelul gâtului;

• stare de centrare lăuntrică, armonizare s ,i echilibrare polară a centrilor de fort,ă;

• ascensiune întocmai ca Udana;

• picant, dulce /rece/ dulce;

• plantă cu caracter pătrunzător însă extrem de benefică s ,i plăcută din punct de vedere fizic;

• amplifică aspectul solar al lui Anahata;

• înt,elegere s,i iubire plină de compasiune;

• echilibrează fiint,a, plantă tantrică;

• stare de iubire paternă.

Andreea

• dulce, picant asemănătoare cu rostopasca;

• preia energiia de la aspectele de jos;

• act,ionează aproape de concret;

• act,ionează în zona inimii;

• Sushumna.

61

Page 62: Plante analizate ayurvedic.docx

Gigi

• dinamizare foarte puternică;

• stare de răcoare;

• dulce, picant /rece/ dulce;

• energizare limbă;

• fluxuri energetice în zona Anahata spate;

• dinamizare Vishuddha, pratyahara;

• cons,tiint,a în spat,iul interior, pătrundere Citta;

• pantă calmantă în plan psihic;

• dinamizare psihică;

• cres,te Kapha, armonizează Pitta, scade Vata.

Liana

• dulce, picant /rece/ picant;

• us,or, rece, umed, limpede, rapid;

• hrănes,te (apas);

• foc/apă, aer/apă;

• Avalambhaka (sust,inere la nivel superior);

• nu are ceva grosier;

• picant /rece/ subtil - dinamizare vitală;

• energizare la nivel afectiv (geniu);

• energizare mentală;

62

Page 63: Plante analizate ayurvedic.docx

•• comunicare s,i exprimare, conexiuni de idei;

cres,te Avalambhaka (apas s,i tejas); Sadhaka,

Samana s,i Prana;

afrodisiac;

percept,ia timpului;

• shukra;

• bucurie s,i încântare.

Cătălin

• armonizează Pitta, Kapha s,i Vata, rece, subtil, limpede;

• ciudat de purificator;

• vârtej care se amplifică;

• pornes,te de la nivelul lui Manipura, armonizare;

• stare de bine, armonie, bunăstare s,i calm;

• sentiment de sacru s,i împlinire spirituală;

• aerisire la nivelul fiint,ei;

• Vyana Vayu;

• ............... nervi, reglator cardiac, antibiotic, diuretic, sedativ, afrodisiac.

Irina

• dulce, picant, amar, astringent /cald/;

• activare Ajna (centrează toate energiile);

63

Page 64: Plante analizate ayurvedic.docx

• ax fronto-occipital;

• încălzire urechi s,i activare Vishuddha;

64

Page 65: Plante analizate ayurvedic.docx

•curăt,ă mintea s,i o face pătrunzătoare; sinusuri;

elimină tamasul din Ajna; dinamizare

us,oară a inimii (ca la îngeri);

• dinamizare Manipura - în caz de blocaj la nivelul plexului solar.

Otilia

• dulce, picant, astringent /rece/ dulce; • curăt,ire sinusuri, urechi, gură;

• activare în ..............

• dinamizare Ajna, apoi Vishuddha s,i apoi Anahata; • ca la o stare de după

pranayama (purifică fiecare energie);

• mental: purifică manas ............

• dinamizare mâini, picioare, fiecare meridian;

• toate blocajele se duc - activare Sushumna;

• stare de pranayama puternică (aduce prana).

Marilena

• dulce, picant /rece/ dulce;

• Soma s,i Vishuddha (akasha s,i apas), majja;

• creează legături între lucruri disparate;

65

Page 66: Plante analizate ayurvedic.docx

•• cres,te inteligent,a creatoare, puterea de integrare;

• viziuni intuitive;

repaus mental; cons,tientizarea hiatusurilor,

transei, srota-urilor; perfect,iune, esent,ializare,

privare de perspectivă; subtil, limpede, fluid;

• nevroze s,i probleme psihice de tip Vata;

• activare zona capului - Tarpaka;

• scade Vata s,i Pitta, cres,te Kapha;

• plantă a lunii într-o zodie de aer;

• legături între cons,tient s,i subcons,tient;

• act,ionează ca sedativ nervin, carminativ, aperitiv.

Otilia

• akasha - se sublimează brusc în altceva.

Geta

• dulce, picant / / dulce;

• act,iune puternică;

• direct în zona stomacului;

66

Page 67: Plante analizate ayurvedic.docx

•• cres,te imunitatea; curgerea energiei prin toate meridianele;

• calmant, energie profundă, ca o apă din adânc;

• se deblochează peste tot;

• stare de us,urare;

• energie afectivă s,i emot,ională;

stabilizare în afectiv s,i emot,ional; pentru cei cu labilitate

afectivă; sentimente stabile s,i relat,ii de lungă durată; bună

pentru indiferent,ă afectivă, iritabilitate emot,ională;

• pentru cres,terea imunităt,ii (timus); • pentru tuse iritativă, brons ,ite,

traheite;

• pentru cancere pulmonare.

Otilia

• facilitează stare de vid beatific plin (majja).

Csilla

• răspunde la natura lui Dumnezeu;

• cum creează Universul;

• dulce, picant, tridosha;

67

Page 68: Plante analizate ayurvedic.docx

•• percept,ia unor vârtejuri spirale;

• ?????? De creat,ie a lui Dumnezeu;

• câmpuri subtile creatoare;

• condensarea unor energii subtile în energii grosiere;

• stare orgasmatică (plăcerea de a crea);

• cum are loc nas,terea la nivel cosmic;

• femeile care au dureri la nas ,tere sunt bolnave. Orice nas ,tere e sacră;

Maria a trăit o stare plenară de fericire. dilatare foarte mare a corpului

(urias,);

68

Page 69: Plante analizate ayurvedic.docx

•la nivelul pieptului, cuprindere univers; dorint ,a

de a te elibera de tot ce te leagă;

aspectul de resorbt,ie (Udana Vayu), sublimare, pratyahara totală, vid total;

• ascensiune s,i canalizare spre esent,a divină;

• reintegrare în Dumnezeu;

• celora care sunt fermi focalizat,i de a merge pe calea tantrică;

• akasha;

• afrodisiac, galactogog, carminativ, sedativ, analgezic al tractului digestiv - pentru depresii, impotent,ă.

Mariana

• dulce, picant, astringent /rece/ dulce;

• dinamizare pe Muladhara (vitalitate);

• sublimare din Muladhara în Sahasrara;

• stare de vid mental, pratyahara;

• dinamizarea Ajna, purificare manas;

• purificarea ochilor s,i sinusurilor;

• percept,ie modificată asupra timpului asemănător lui Dhumavati (armonizare s,i purificare).

69

Page 70: Plante analizate ayurvedic.docx

•Costică

• dulce, picant /cald/ picant;

• Ajna, luciditate, vitalitate ???????

activare Vishuddha, trezirea intuit,iei, Manipura;

amplificarea bucuriei de a trăi; armonizarea

s,i ????????? a energiilor; activare Muladhara,

energizare vitală elevată;

• suflet trezit, aspirat,ie;

• dincolo de minte, Sushumna;

• limpede, subtil, dens, stabil, umed, fluid, mobil; • Tarpaka, Alochaka,

Sadhaka, Prana, Vyana;

• disipare a tendint,ei de a clasifica.

Otilia

• stare de Sat-Chit-Ananda;

• s,i aici s,i dincolo, fericire.

Eugen

• dulce, picant /rece/ picant;

• încântare care hrănes,te sufletul;•

70

Page 71: Plante analizate ayurvedic.docx

•• ascute mintea;

• stare de meditat,ie;

• control al mint,ii.

Cristian

• cons,tientizare facilă a tridentului lui Shiva în fiint,ă;

• Sushumna, explozie de energie; energii rafinate;

percept,ie multidimensională în cap; dinamizare

Vishuddha, vârtejuri în ambele sensuri; stare de

meditat,ie (la revenire sunt dinamizate);

• foarte bună pentru intuit,ii asupra planurile de jos;

• sus: caracter de condensare; • sunt surprinse toate fazele coborârii;

• dinamizare sub-dosha-e Akasha.

• plantă Yang;

• administrare înainte de Maithuna;

• priză superioară de cons,tiint,ă.

Miruna

• activare Ajna (amplifică great,a)

71

Page 72: Plante analizate ayurvedic.docx

•Ema

• relaxare spontană;

• adună energiile din exterior apoi urcă;

• stare de abandon s,i libertate profundă spirituală.

Cristian

• insolat,ie, oboseală de tip Vata;

• dischinezie biliară, elimină spasmele, tensiunile, blocajele - coleciste

setate, ciudate; insuficient,ă vertebră lombară;

72

Page 73: Plante analizate ayurvedic.docx

•hipertiroidie (hipo-);

mus,chi; Ganesha.

LOFANTUS

• calmează iritat,iile gâtului, este anticonvulsivă s,i antitusivă (antispastică?);

• elimină blocajele de la nivelul arborelui brons,ic (ramurile mari);

• energizare la nivelul urechilor (purificare);

• linis,te s,i calm, amplificarea capacităt,ii de a ierta;

• dulce, picant /cald/ dulce;

• poate să apară senzat,ie de acru atunci când planta absoarbe apa din mediu (este hidrofilă);

• energizare intensă Anahata s,i Vishuddha, purificare nadi-uri cap s,i gât;

• voint,ă de tip superior;

• cres,terea capacităt,ii de percept,ie a energiilor subtile;

• rezonant,ă cu energiile abundent,ei cu sublimare a energiilor în Ojas;

• efect hrănitor, împlinitor;

• acuitate vizuală s,i auditivă crescute;

• capacitate de a privi din inimă Universul;

• afrodisiac, cres,te dorint,a de joc s,i fantezii erotice;

• ferm în act,iune;

73

Page 74: Plante analizate ayurvedic.docx

•• te ajută să învet,i lect,ia cu us,urint,ă;

Tarpaka Kapha - continuitatea cons,tiint,ei la trecerea dintr-o stare în alta;

• trezes,te BANA LINGAM - plenitudine, iubire atotputernică.

MĂTĂCIUNE

• plantă emolientă, netezitoare, caldă, moale, fină, pătrunzătoare;

• picant aromat, acris,or, dulce, amar /caldă/ acră;

• act,ionează puternic la nivelul lui Anahata unde încălzes,te s,i deblochează;

• amplifică Sadhaka pitta s,i astfel rezolvă mecanismele defensive de tipul compensării;

• elimină gazele s,i VATA acumulată în partea medie a colonului;

• amplifică AGNI, cres,te puterea digestivă;

• conferă limpezime s,i hotărâre;

• stimulează secret,ia gastrică s,i este un tonic stomacal;

• poate constitui un excelent remediu pentru echilibrare (dinamizează Samana Vayu);

• în asociere cu plante aromate: roinit ,ă (K -dulce/dulce), mătăciune (P acru/acru), cătus,nică (V - picant/amar);

• ajută la cristalizarea individualităt,ii s,i amplifică inteligent,a;

• este mediatoare s,i interior;

74

Page 75: Plante analizate ayurvedic.docx

•• detensionare la nivelul ochilor. 25/10/99

• picant, acru, dulce, us,or amar;

• plăcută la gust, în final dulce-acris,or;

limpezitoare s,i înviorătoare; amplifică

luciditatea, calmează mintea; amplifică

puterea de focalizare; are act,iune

centrată, puternică;

• dinamizează funct,iile ficatului s,i splinei;

• amplifică VIGOAREA;

• centrează fiint,a s,i conferă echilibru;

• trezes,te s,i amplifică starea de calm controlat s,i de sigurant,ă în act,iune;

• hrănes,te privirea.

26/10/99

• foarte putenică interiorizare;

• activarea lui Ajna s,i putere de pătrundere mentală. Amplifică focul subtil al inteligent,ei;

• amplifică s,i rafinează puterea de percept,ie subtilă;

• conferă putere de focalizare, o condensare blândă s ,i plăcută a energiilor la nivelul centrilor de fort,ă 3, 4, 6, 1.

• permite pătrunderea la nivele din ce în ce mai subtile ale mint,ii;

• stare de absorbt,ie atemporală a cons,tiint,ei;

75

Page 76: Plante analizate ayurvedic.docx

•• este o plantă plăcută s,i favorabilă pentru meditat,ie, introspect,ie s,i

pentru activare armonioasă a centrilor din zona capului;

• elimină VATA în exces din toate zonele corpului;

• scade VATA, cres,te Pitta, armonizează Kapha;

• amplifică starea de luciditate s,i spiritul de observat,ie;

76

Page 77: Plante analizate ayurvedic.docx

•la final energizare 5 persistentă; sublimarea

pasiunilor inferioare.

MĂTĂCIUNE An 4

• senzat,ie plăcută de prospet,ime la nivelul gurii;

• activare subtilă a lui MANIPURA;

• cres,terea focului digestiv s,i deblocarea energiei la nivelul ficatului;

• reîmprospătare a vederii, acuitate vizuală s,i îndepărtarea oboselii;

• împăcare cu sine s,i încredere în sine datorită armonizării lui MANIPURA;

• purificare s,i us,oară încălzire la nivelul zonei pieptului;

• îndepărtează efectele tensiunii (acumulări de PITTA - oboseală de tip PITTA);

• regenerantă s,i reîntineritoare;

• face ca totul să fie un joc;

• act,iune pe Manipura;

• bună dispozit,ie, elevare, relaxare activă;

• controlul mint,ii.

MENTA CREAT, Ă

• puternic stimulator s,i picant la început;

• calmant al căilor respiratorii;

• purificator s,i aseptizant, antiviral;

77

Page 78: Plante analizate ayurvedic.docx

•stimulator al mis,cărilor peristaltice; induce stare de vibrat,ie la

nivelul lui MANIPURA s,i a lui AJNA; stimulează atât digestia fizică cât

s,i cea mentală; activează AJNA s,i stimulează discernământul;

• încălzes,te s,i împrospătează zona pieptului;

• ideea de stimulare peristaltică este prezentă chiar în forma creat ,ă a frunzelor de mentă creat,ă;

• este categoric un stimulator al apetitului, digestiei, peristaltismului;

• combate toate tipurile de acumulări (kapha, pitta, vata) din tubul digestiv;

• act,ionează pe Manas, scoate tendint,ele de acolo s,i le pune în ordine, limpezes,te, te ajută să comunici mai bine; deschidere către aflux energetic subtil;

• cres,te Agni, mobilitatea;

• energizare extremităt,i, activare Vyana;

• act,iune pe ficat; clarifică vederea (energizarea ochilor);

• relaxează sfincterele, decongestionează;

• activare Anahata, curăt,irea căilor respiratorii;

• calmarea fluctuat,iilor mentale, activare Ajna;

78

Page 79: Plante analizate ayurvedic.docx

•• stare de vibrat,ie în corp.

MENTA (piperita)

act,ionează preponderent pe zona pieptului;

categoric menta creat,ă este mai caldă; una e

respiratorie s,i alta e digestivă;

mai picantă s,i mai put,in difuzată;

mai put,in us,oară, mai temperată, mai sublimantă, focalizare pe MANIPURA, ANAHATA, AJNA;

• act,ionează în subcons,tient;

• mintea e mai put,in mobilă;

• stimulează;

• act,ionează pe nivele mai profunde;

• componente cu gust amar s,i astringent;

• nu mai apar vibrat,ii aurice;

• stabilă;

• este constipantă datorită gustului astringent.

MENTA CREAT, Ă An 6,

mart,i 01/ 02/ 2000

79

Page 80: Plante analizate ayurvedic.docx

•• puternic purificator al căilor respiratorii;

• mult mai mobilă decât menta obis,nuită;

• stimulent al peristaltismului;

• mai caldă ca menta obis,nuită;

• nu este constipantă, act,ionează preponderent pe Manipura;

• decongestionant digestiv s,i împrospătător al vederii;

• linis,tire s,i protect,ie; foarte bun pentru Pitta - netezes,te; luciditate,

activare mentală, stare de martor; purificare în întreaga fiint ,ă;

eterată, subtilă; afrodisiac;

stimulent digestiv, cres,te AGNI;

răcoare plăcută;

• fluiditate, elimină blocajele VATA;

• puternic coleretic-colagog.

An 6, PITES, TI, 7 feb. 2000

• foarte intensă dinamizare mentală;

80

Page 81: Plante analizate ayurvedic.docx

•• trezire s,i energizare Ajna, capacitate de concentrare mărită, perceperea

fluxurilor mentale;

• amplificarea aspectului Yang la nivelul aurei ce o dură senzat ,ie de deplasare spre dreapta a corpului subtil s,i focalizare distinctă pe structura fizică;

• stimularea digestiei s,i a circulat,iei energetice în membre, îmbunătăt ,irea fluxurilor;

• senzat,ie de difuziune energetică în zona capului;

• cres,terea poftei de mâncare s,i stimulare fizică s,i mentală generală;

• picant, acru /cald/ acru;

• urcare energetică pe coloană până în zona capului;

• energizare zona capului;

• linis,te; claritate mentală; act,iune pe Vishuddha, Manipura; purificare,

răcoare în zona ficatului

81

Page 82: Plante analizate ayurvedic.docx

MOMORDICA An 6,

4 martie 2000

• senzat,ie de hrănire amară, ca un fel de hrănire purificatoare;

• întăres,te aura s,i elevează rezonant,ele negative (de altfel este semnificativă asemănarea cu tecile de fasole - toate sunt învelis ,urile fructului, recoltate înainte de maturarea acestuia);

• senzat,ie emolient-amară, tonică s,i regenerantă;

• efect cert de îmbunătăt,ire a metabolismului apei în corp;

• act,iune diuretică;

• este protector al mucoaselor;

• repune fiint,a pe o direct,ie ascendentă, într-o stare de adolescent ,ă continuă;

• aduce senzat,ie de prospet,ime persistentă;

• reglează foarte bine apetitul, echilibrează raportul dorint ,ă/necesitate;

• este o plantă care amplifică cons ,tiint,a necesităt,ilor reale s,i priza de cons,tiint,ă asupra fiziologiei corpului fizic;

• amar, acris,or, dulce /rece/ acru;

• normalizator al metabolismului;

• la începutul degustării aduce un aport energetic substant ,ial la nivelul pieptului (Anahata) însă o energie pură, plenară, dinamizată;

• este puternic reechilibrant;

• este un aliment cu valent,e spirituale s,i este indicat în dieta yoghinilor.

82

Page 83: Plante analizate ayurvedic.docx

An 6, Pites,ti, 13 martie 2000 purificator intens

al zonei abdominale; senzat,ie de

us,urare a zonei centrale (proiect,ie

fizică a pancreasului);

în final foarte intens,i fiorii pe spate, în special zona rinichilor s ,i apoi din Muladhara s,i din aparatul uro-genital sublimare intensă (vibrat ,ie) urmată de senzat,ie de răcoare s,i us,or; limpezire s,i trezire a cons,tiint,ei;

• stare de prospet,ime s,i poftă de viat,ă;

• apetit crescut, blând s,i armonios;

• ordonare energetică în spectrul de rezonant ,ă al energiilor apei (APAS TATTVA);

• amar, dar hrănitor s,i plăcut;

• amar /rece/ acru (echilibrant);

• reglator al metabolismului apei;

• transmutare s,i sublimare a energiilor excedentare de la nivelul lui Swadhisthana.

MONARDA An 6,

8 feb. 2000

• picant, iute, sărat /cald/ picant;

• activează stabil s,i pătrunzător Anahata, Vishuddha s,i Ajna;

• este o combinat,ie armonioasă între cimbru (Thymus) timol s,i mentă(carvacrol);

83

Page 84: Plante analizate ayurvedic.docx

•• are de asemeni aromă de piper s,i hrean;

• este o plantă puternic anti-kapha;

• încălzes,te zona pieptului;

• are caracter expectorant, are caracter antiastmatic;

utilă pentru purificarea căilor respiratorii superioare; utilă în

caz de sinuzită;

deschide Ajna chakra, ajută la îndepărtarea tulburărilor mentale, a confuziei, a proiect,iilor iluzorii;

• ajută obiectivarea s,i priza de cons,tiint,ă lucidă asupra a ceea ce este esent,ial;

• elimină energiile subtile psihice s,i mentale care sunt stagnante;

• are act,iune pătrunzătoare s,i stabilizantă;

• dizolvă acumulări vâscoase din fiint,ă;

• ajută la cristalizarea s,i clarificarea intent,iilor s,i tendint,elor;

• scade Kapha, scade Vata, cres,te Pitta;

• elimină blocajele lui Vata din corp;

• nu are un caracter usucător puternic;

• ajută la eliminarea excesului de Kapha din căile respiratorii;

• datorită asemănării cu Echinaceea s ,i la gust cu amestecul de busuioc cu piper, probabil are s,i act,iune antivirală.

An 6, 12 feb. 2000

• calm mental puternic, aproape metalic;

• induce o puternică stare de relaxare s,i interiorizare;

84

Page 85: Plante analizate ayurvedic.docx

• este utilă în tratamentul sinuzitei;

• scânteiut,ă, monardă, obligeană, busuioc, plop negru;

• dinamizează Anahata, Vishuddha s,i Ajna cu deschidere la nivelul lui Ajna cu amplificarea stării de luciditate;

85

Page 86: Plante analizate ayurvedic.docx

•facilitează concentrarea mentală s,i prin aceasta modifică calitatea percept,iei temporale;

• stare de absorbt,ie a cons,tiint,ei în Ajna;

• amplifică starea de încredere în Sine s,i starea de curaj (VIRA);

• picant /fierbinte/ picant

An 6 CLUJ, 2 martie 2000

• puternică interiorizare s,i capacitate de vizualizare mărită;

• cres,terea puterii evocatorii;

• facilitarea operării cu impresii vizuale s,i reprezentări vizuale;

• us,urint,ă în trăirea interioară a unor experient,e vizuale;

• durere de dint,i;

• senzat,ie us,oară de great,ă, dezobstruantă s,i decongestionantă hepatic;

• picant /fierbinte/ picant;

• strănutător.

An 6, PITES, TI, 6 martie 2000

• senzat,ie de fierbinte la nivelul gurii;

• activare profundă a lui Ajna;

• pătrundere într-un spat,iu subtil colorat în nuant,e de albastru, verde s,i turcoaz;

• spat,iu fluid de forme mentale armonioase, generatoare de calm s ,i echilibru mental;

• stare persistentă de deschidere mentală;

86

Page 87: Plante analizate ayurvedic.docx

•• clarificare, deschidere, penetrare;

în final răcoare; stare de efervescent,ă,

bunădispozit,ie, stare stenică; conferă tonus psihic;

picant /fierbinte/ picant;

• este antifebril datorită sublimării intense la nivel de AJNA;

• purificator al căilor respiratorii superioare;

• fluidifiant al energiilor din corp;

• act,ionează asupra punctului nodal VU1(vezică urinară unu), la rădăcina nasului.

MUGURI DE PLOP

• picant, amar /fierbinte/ picant;

• foarte intens purificator al gurii;

• dinamizare energetică de-a lungul meridianului IG(intestin gros), foarte intens percepută ca o dilatare a spat ,iului central al fiint,ei, de-a lungul centrilor de fort,ă;

• purifică întreg organismul de acumulările toxice fizice s,i subtile;

• ajută la îndepărtarea rezonant,elor rele, perturbatoare de la nivelul lui Muladhara;

• amplifică aspectul YANG la nivelul 1, 2 s,i 3 (venos - YIN - recept ,ie), (arterial - YANG - emisie);

87

Page 88: Plante analizate ayurvedic.docx

•• conferă hotărâre, curaj, capacitate de a depăs ,i cu succes dificultăt,ile,

fermitate;

• ajută la arderea karmei fizice;

• simbolizează ascensiunea rapidă s,i capacitatea de înălt,are rapidă;

trezes,te elanul lăuntric; este o plantă care pune în valoare fort ,a ascendentă a elanului spiritual (sadhaka).

1/11/99

• except,ională activare la nivel de Sahasrara, cu evocarea stării de la induct,ie (deschidere brahmarandhra);

• activare energetică verticală, energie ascendentă;

• energizare piept (preponderent);

• picant, amar / fierbinte/ picant;

• emolient s,i aromat;

• îndepărtează rezonant,ele negative s,i ajută la o puternică absorbt,ie în planul lui Sahasrara.

4/11/99

• bun pentru candidoză;

• activare puternică Sahasrara s,i Brahmarandhra;

• intensă stare de purificare;

• amplifică energia pe nivelul lui 2 swadhisthana (afrodisiac stimulent);

• conferă hotărâre, tărie de caracter, verticalitate, rapiditate, fort ,ă;

• are calitatea de pătrunzător s,i fulgerător (USHNA GUNA) (sau penetrant).

88

Page 89: Plante analizate ayurvedic.docx

•6/11/99

• picant, amar/ fierbinte/ picant;

• afectează puternic mucoasele, activează circulat,ia sângelui s,i energetică;

deblochează zona cefei; îmbunătăt,es,te vederea; încălzes,te s,i

detensionează mus,chii; scoate VATA blocată din mus,chi s,i elimină VATA

blocată din corp;

• dinamizează Sahasrara s,i produce un efect de ascensionare a energiilor foarte puternic;

• amplifică puterea de transmutare;

• amplifică aspectul YANG pe centrii de fort,ă;

• ajută la eliminarea rezonant,elor negative s,i a energiilor stagnante;

• are act,iune fulgerătoare - ilustrează foarte bine calitatea de fulgerător.

NALBA NEAGRĂ

• sărat, acru, us,or astringent /cald/ dulce;

• plantă emolientă, umezitoare, aderentă, cu o aromă specială;

• energizează foarte intens zona pieptului, Avalambhaka s ,i mai ales zona sânilor;

• apoi expansionează în brat,e s,i coapse, foarte aparte energizarea marmaurilor URVI s,i STHANA MULA s,i ROHITA;

89

Page 90: Plante analizate ayurvedic.docx

•• control al energiilor apei;

• dă vitalitate sexuală s,i afectivă;

• rezonant,a cu arhetipul femeii Kapha armonioase;

• energizare amplă s,i puternică a zonei pieptului, central;

• efect diaforetic, senzat,ie plăcută de dilatare în plan vital;

• predispune la comunicare s,i apropiere;

90

Page 91: Plante analizate ayurvedic.docx

•armonizează relat,iile între oameni; creează

deschidere s,i comunicabilitate; exemplifică

starea de suflet deschis; foarte plăcută,

asemănătoare cu tătăneasa;

• afrodisiac foarte fin;

• asemănător cu urzica;

• emolientă s,i depurativă.

NĂPRAZNIC

• astringent, amar, picant, usturător /cald/ picant;

• act,ionează puternic s,i rapid la nivelul cavităt,ii bucale s,i în special la nivelul gâtului. Excelent purificator; foarte bun pentru amigdale.

• gust persistent;

• amplifică extraordinar de mult interiorizarea; practic te rupe de lumea exterioară (exemplar pentru aspectul subtil al gustului astringent);

• trecerea are loc fulgerător (aproape instantaneu);

• ajută la dinamizarea lui Vata blocată în partea inferioară a abdomenului;

• este un gen de introspect,ie s,i detas,are;

• este foarte utilă pentru cei care pierd controlul asupra simt ,urilor deoarece readuce cons,tiint,a astfel fragmentată fulgerător înapoi în matca ei;

91

Page 92: Plante analizate ayurvedic.docx

•• este o plantă excelentă pentru a stopa efectul acumulărilor sau ingestiilor

neadecvate. Controlul lui Manas. • act,iune foarte persistentă;

• solid - fermitate.

OSUL IEPURELUI

extrem de linis,titor s,i armonizator; creează chiar stare

de somnolent,ă; este excelent în caz de insomnie;

creează o distribut,ie armonioasă a energiilor în corp;

• amar, dulce, astringent, us,or aromat (ca de condiment) /rece/ dulce;

• asemănător cu lemnul dulce s,i ienupărul;

• deblochează zona pieptului s,i mai ales zona inferioară a abdomenului;

• îndepărtează blocajele de pe Swadhisthana;

• este anti Vata; scade Vata în doza potrivită;

• în final creează o stare de efervescent ,ă energetică, transmutare, sublimare, activare Sahasrara;

• are efect diuretic, dar s,i purificator.

an 5

• excelent gust dulce, asemănător rădăcinii de lemn dulce;

• o posibilă asociere depurativă: brusture, osul iepurelui, cicoare asemănătoare ca gust;

• purificare prin sublimare, spre final;

• armonizare a fiint,ei prin rezonant,a cu indigo;

• echilibrare a întregii structuri;

92

Page 93: Plante analizate ayurvedic.docx

•• efect tonic s,i absorbant;

• stare de bunădispozit,ie s,i activare a nivelului mental al energiei apei;

• dinamizarea mint,ii senzoriale (MANAS);

permite jocurile de idei, amplificarea fanteziei, a imaginat ,iei, trezirea rezonant,elor plăcute;

• produce deblocare la nivelul lui Swadhisthana;

• poate trezi stări duale de genul plăcut/neplăcut;

• trezes,te energiile gustului;

• activare la nivelul zonei pieptului, armonizator;

• predispune la glume s,i bunădispozit,ie;

• conferă caracter fluent s,i atitudine dezinhibată; este una dintre cele mai dezinhibante plante în plan erotic, relat,ional s,i social;

• imaginat,ie creatoare;

• din ceva bogat stucturează ceva tare - cristalizare- svayambhu lingam.

PIR

• activare intensă s,i pătrunzătoare pe Muladhara s ,i pe Anahata corespondent,ă cu rezonant,a lui Asthi (Muladhara + Anahata);

• conferă fermitate s,i tărie;

• ajută la deblocarea s,i sublimarea energiei stagnante din Muladhara;

93

Page 94: Plante analizate ayurvedic.docx

•• amplifică procesele de eliminare prin activarea lui Apana s ,i Udana pe care

le echilibrează;

• energizare în zona pieptului, us,oară s,i fermă;

• stare plăcută, dulce, chiar dacă planta are caracter uscat;

• conferă respectabilitate (printr-o senzat,ie de “bine înfipt”)

PORUMBAR

An 6, 25/ 03/ 2000

94

Page 95: Plante analizate ayurvedic.docx

•abia la a doua degustare a apărut o stare pregnantă s ,i persistentă de activare a lui Anahata, foarte plăcută, ca o mângâiere plină de candoare s ,i netezime, plină de gingăs,ie s,i împlinitoare, ca o cuprindere în căus,ul palmei sau ca o aripă de porumbel;

• a urmat apoi o condensare (adunare) a energiilor în centrul centrului lui Anahata cu efecte remarcabile de diminuare a împrăs ,tierii sau expansiunii nearmonioase s,i implicate care poate exista la nivelul lui Manipura; o stare plăcută de interiorizare a savorii s,i de împăcare cu sine;

• instalarea sentimentului de pace s ,i a linis,tii că nu mai es,ti tracasat s,i nu mai es,ti nevoit să răspunzi acelui atac;

• mesajul: “Nu te înfierbânta s,i nu te nelinis,ti. Fii împăcat cu tine însut,ii. Fii în centrul fiint,ei tale. Savurează bucuria Sinelui”;

• trezes,te starea de îndrăgostit însă, spre deosebire de vis ,ine, conferă o dimensiune subtilă, transcendentă a iubirii romantice, o iubire sublimatoare, s,i nu atât de mult concretizatoare, datorită diferent,ei uscat / emolient;

• amplifică starea de imperturbabilitate;

• linis,tes,te valurile mint,ii s,i oferă posibilitatea centrării în plan afectiv.

ROSTOPASCA

• foarte puternică interiorizare;

• absorbt,ie a cons,tiint,ei în Ajna s,i decuplare de la planul fizic;

• îmbunutăt,irea vederii s,i stimulare a circulat,iei;

• senzat,ie de iritare pe gât;

• amar, picant /fierbinte / picant.

SCHINDUF

95

Page 96: Plante analizate ayurvedic.docx

•amar /rece/ dulce; emolient s,i fluid;

us,or vomitiv, însă puternic purificator;

conferă stabilitate în plan mental s ,i o accentuată fixitate s,i putere a concentrării mentale;

• dinamizează puternic AJNA chakra s ,i permite sust,inerea unei excelente concentrări mentale pe perioade mari de timp;

• armonizează energia focului perturbat (este anti PITTA);

• apar pătrunderi succesive (cercuri concentrice foarte clar conturate la nivelul lui AJNA chakra);

• este o plantă care conferă fort,ă s,i armonie dublate de stabilitate;

• cristalizează, densă, solidificare, structurare;

• vitalizează în plan mental, activare AJNA;

• hrănitor, conferă putere;

• afrodisiac tonic, purifică zona uterului;

• stare de verticalitate;

• încălzire în zona capului;

• capacitatea de a întemeia s,i de a duce la bun sfârs,it;

• efervescent,ă SATTVA-ică, deblocarea energiei focului;

• purificare;

• jucăus,enie.

96

Page 97: Plante analizate ayurvedic.docx

•SCHINEL

AN 6, mart,i 11 ian. 2000

• amar s,i foarte put,in dulce /rece/ picant;

purificator intens al ficatului;

elimină acumulările negative din sfera lui MANIPURA s ,i SWADHISTHANA;

• stimulează secret,ia pancreatică (funct,ionarea pancreasului este strâns corelată cu capacitatea de sublimare de pe MANIPURA pe ANAHATA s ,i cu energia din punctul gastric substernal);

• act,ionează la nivelul rinichilor (se resimte o anumită energizare globală s ,i o stimulare - efect diuretic;

• linis,tes,te mintea, trezes,te apetitul s,i regenerează structura vitală;

• regenerarea are loc mai ales prin neutralizarea focarelor negative din aură s,i prin purificarea lui PITTA s,i a lui MANIPURA;

• utilă pentru cei care sunt pasionali sau care sunt tentat ,i de aspecte inferioare;

• intuit,ia exactă a semnificat,iilor reale, receptarea clară a realităt,ii;

• stare de consacrare, integrare în voint,a lui Dumnezeu;

• energizare ochi;

• aprinde un foc subtil purificator care trezes,te sufletul;

• sust,inere în tapas-uri;

• limpezire a mint,ii;

• stare de martor s,i imobilitate a mint,ii.

AN 6, 15 IAN. 2000

97

Page 98: Plante analizate ayurvedic.docx

•• amar/ /rece/ picant;

• îmbunătăt,es,te transmutarea s,i sublimarea de pe MANIPURA pe ANAHATA;

• permite pătrunderea la nivel subcons,tient s,i neutralizarea aspectelor violente ori prea fierbint,i;

temperează firea celor mânios,i s,i iut,i; deblochează zona

ficatului; îmbunătăt,es,te vederea, atât cea fizică cât s,i cea

subtilă; creează senzat,ie de curgere lentă a timpului;

• stimulează eliberarea secret,iilor gastrice s,i pancreatice;

• conferă rezistent,ă la efort fizic, psihic s,i mental prelungit;

• conferă puterea de a depăs,i starea de oboseală;

• elimină energiile reziduale din sfera lui MANIPURA;

• deblocarea zonei plexului solar, senzat ,ie de platos,ă în zona abdominală, tonifiere stomac, splină, pancreas, intestin gros s ,i Muladhara;

• stare de aspirat,ie spirituală colosală, de a elimina ceea ce ne limitează;

• limpezirea privirii, discernământ;

• eliminarea oboselii;

• interiorizare;

• acces la nivel supramental.

An 6, Pites,ti

98

Page 99: Plante analizate ayurvedic.docx

•• activare SAHASRARA s,i o stare de decondit,ionare;

• stare pregnantă de diminuare a legăturilor s ,i atas,amentelor fat,ă de felurite aspecte efemere;

• echilibrarea lui MANIPURA;

• încălzire us,oară la nivelul lui ANAHATA, datorită deblocării canaluluiANAHATA-MANIPURA;

• transmutare s,i sublimare (efervescent,ă) pe coloană, de la rinichi la plămâni (ANAHATA - MANIPURA);

stare amplă de reîmprospătare s,i limpezire;

permite neutralizarea acumulărilor karma-ice s,i favorizează decondit,ionarea fiint,ei (prefigurarea stării de eliberare de ignorant,ă);

• senzat,ie plăcută la nivelul ochilor;

• prospet,ime la nivelul ochilor;

• senzat,ie de us,urare, relaxare, purificare ficat, pancreas, stomac;

• cres,te aspirat,ia către Dumnezeu;

• purificare de emot,ii negative, elimină gândurile egotice; • deblocare

Manipura, Anahata;

• stare de meditat,ie.

SCHINEL

An 4, 26 feb. 2000

• amar puternic;

• stare de absorbt,ie a cons,tiint,ei, desprindere de percept,ia planului fizic;

99

Page 100: Plante analizate ayurvedic.docx

•• stare de echilibrare polară a mint,ii;

• dinamizarea potent,ialităt,ilor latente ale cons,tiint,ei;

• us,urează zona ficatului s,i este excelentă atunci când tubul digestic este foarte încărcat;

• limpezes,te mintea s,i simt,urile; • crează echilibru s,i se opune oboselii.

SIMINICHIE

An 4, 22 ian. 2000

• trezes,te s,i amplifică o stare de mare profunzime a mint ,ii s,i a cons,tiint,ei;

calm mental, transcendere, purificare, atemporalitate; accelerează

tendint,a de evacuare la nivel fizic; purificator plăcut; dulce, astringent,

amar /rece/ picant;

• plăcut pentru minte, purificator pentru corp;

• sublimare s,i mare relaxare la nivelul mint,ii;

• rafinare profundă în Muladhara s,i Swadhisthana;

• stare de a fi nu de a face; • stare de esent,ă s,i de trecere dincolo;

• val de iubire.

SPLINUT, A

• amar, picant (asemănător rădăcinii de angelică);

100

Page 101: Plante analizate ayurvedic.docx

•• plantă foarte puternic interiorizantă;

• permite descărcarea anumitor tensiuni s ,i impulsuri ret,inute, energii stagnante în meridianele corpului;

• pătrundere în straturile adânci ale mint,ii;

• linis,titor, calmant, armonizator;

• din nou se probează faptul că plantele diuretice elimină excesul emot,ional, sunt plante care armonizează mintea senzorială (manas) într-un mod foarte eficient;

• există o componentă persistentă de amar care mai este prezentă la angelică s,i la anghinare;

• foarte puternic antiinflamatoare;

101

Page 102: Plante analizate ayurvedic.docx

•o plantă excelentă pentru diminuarea stărilor de ură, instabilitate, violent,ă, agresivitate;

• temperează s,i moderează caracterele de foc;

• diminuează stresul;

• asemănătoare cu salvia ca gust;

• splinut,ă, angelică, lumânărică- expectorant, deblocarea eenergiilor din zona pieptului.

STÂNJENEL Pites,ti,

an 6

• stare de interiorizare profundă;

• activarea lui Anahata (sediul lui CITTA s,i al inteligent,ei superioare);

• creează un fundal optimist s,i plin de încredere în solut,ionarea problemelor care acaparează obsesiv mintea;

• ajută la depăs,irea condit,ionărilor karmice de natură mentală printr-o înt,elegere profundă a prezent,ei divine în fiecare eveniment;

• penetrează ascendent straturile mint,ii, t,intind către aspectele superioare pe care le trezes,te s,i le dinamizează aproape instantaneu;

• stare de echilibrare psihică ce rezultă printr-o anumită trezire a sufletului;

• astringent, dulce, amar /cald/ dulce;

• permite dinamizarea unei atent,ii sust,inute (atribut de stabilitate a atent,iei).

TAGETES TENIFOLIA Mart,i, an 6,

14 martie 2000

102

Page 103: Plante analizate ayurvedic.docx

•• gust intens picant arzător, urmat de acru;

act,iune preponderentă de stimulare s,i încălzire a zonei pieptului, stimularea inimii urmată de energizarea pregnantă a mâinilor s ,i antebrat,elor, cu activarea foarte clară a traseului distal al meridianului Cord (energizare intensă a degetelor mici de la mâini);

• activarea circulat,iei periferice (încălzire s,i energizare a extremităt,ilor) cu o us,oară stare de efervescent,ă;

• de aici planta act,ionează preponderent pe sistemulCARDIOVASCULAR;

• act,iune puternică de transmutare a potent,ialului sexual (planta trage în sus energia de pe Swadhisthana);

• facilitează trăirea stării orgastice s ,i amplificarea controlului asupra potent,ialului sexual s,i facilitează orgasmul urinar;

• pune energiile în efervescent,ă;

• foarte arzătoare la nivelul cavităt,ii bucale;

• stimulează secret,ia salivară s,i purifică gura s,i gâtul;

• antiinflamatoare s,i antiinfect,ioasă;

• este asemănătoare ca putere de pătrundere cu rostopasca; de aici probabil rezultă o act,iune hipolipemiantă s,i probabil antitumorală;

• desfundă urechile s,i se infuzează în întregul cap - probabil este utilă în otită;

• este caracterizată de un foc persistent care însă nu se exteriorizează s ,i este us,or interiorizabil.

An 6, 17 martie 2000

103

Page 104: Plante analizate ayurvedic.docx

•• starea s,i energizările au fost similare cu cele de la prima degustare, însă

au putut fi cons,tientizate mult mai târziu, timp în care planta a produs o puternică purificare la nivel psiho-mental;

• este o plantă cu puternic efect vasodilatator, stimulent cardiac s ,i activator al circulat,iei periferice;

transmută în fort,ă s,i sublimează potent,ialul creator sexual cu ascensionarea enrgiilor prin fat,ă (meridianul VC);

• deschide canalul Swadhisthana-Manipura;

• ne ajută să avem o viziune clară (lucidă) s ,i detaliată asupra stărilor psihice;

• ne clarifică opiniile;

• ajută la ies,irea cons,tiint,ei din preponderent,a lui Swadhisthana;

• în cazul ei se observă clar că efectul la nivel bioenergetic apare după ce act,iunea la nivel mental (datorită gustatului) s-a manifestat aproape complet - perceperea puterii active (virya) începe odată ce gustul plantei s-a estompat s,i nu mai este o noutate pentru celulele gustative.

TARHON - Artemisia dracunculus

An 6, 26 feb. 2000

• picant, acru sărat, amar /fierbinte/ acru;

• la final este răcoritor s,i us,urător;

• purificator digestiv;

• stimulează funct,ia stomacului, ficatului, splinei;

• coleretic-colagog;

• linis,tire s,i centrare în inimă;

104

Page 105: Plante analizate ayurvedic.docx

•• util în aerofagie sau indigestie;

• plantă condimentară us,oară s,i puternic aromată;

• act,ionează pregnant pe zona ficatului;

• decongestionant hepatic, amplifică peristaltismul intestinal;

• combină efectul mental de la monardă cu efectele terapeutice de la menta creat,ă;

diaforetic (încălzitor) la final fiind din abundent ,ă rece la nivelul cavităt ,ii bucale;

• dinamizează structura astrală s,i ajută la trecerea în starea de vis;

• ajută la desprinderea cons,tiint,ei mentale de corpul fizic.

An 5

• aromat-picant /fierbinte/ dulce;

• prana la nivelul capului;

• cres,te Bodhaka Kapha s,i Apas în structură;

• cres,te Agni - combinat,ia Apas-Vayu;

• stare de iubire delicioasă - anahata;

• imagini s,i stări de tandret,e us,or erotice;

• foarte feminină;

• afrodiziac;

• bună dispozit,ie, râs.

An 6, Pites,ti, 28 feb. 2000

105

Page 106: Plante analizate ayurvedic.docx

•• picant, amar/ rece/ acru;

• secundar acru, sărat, us,or dulce;

• diaforetic cu efect încălzitor;

• încălzire urmată de răcoare;

• stare de claritate mentală, nemis,care;

• act,ionează la nivelul lui Anahata, efect afrodiziac;

• senzat,ii plăcute în corp;

acuratet,e a percept,iilor s,i acuitate a simt,urilor;

• purificator al ficatului s,i plăcut pentru ochi (detensionează);

• antiacid.

An 6, 29 feb. 2000

• picant, amar, acru /rece/ acru;

• stare de echilibrare polară s,i de interiorizare;

• senzat,ie de unificare a aspectelor temporale; condensarea trăirilor într-un prezent continuu;

• foarte utilă pentru aprofundarea stării de meditat,ie prin cres,terea timpului de meditat,ie;

• este utilă pentru a realiza meditat,ii de lungă durată într-o stare corespunzătoare atât mental cât s,i fizic;

• favorizează accesul la suflet prin trezirea s ,i energizarea (încălzirea) lui Anahata;

• excelent împrospătător pentru ochi (senzat ,ie de prospet,ime s,i răcoare);

• foarte bun relaxant;

106

Page 107: Plante analizate ayurvedic.docx

•• produce o stimulare mentală care nu este însă exteriorizată s ,i este

interiorizată sub forma unui elan lăuntric s ,i preocupare spre autocunoas,tere;

• trezes,te aspirat,ia fermă către cunoas,terea de Sine, rafinează dorint,ele;

• îmbunătăt,es,te în mod complex digestia;

• anti VATA - aromatic;

• cres,te focul AGNI;

• stimulează digestia (stomahic);

• cres,te pofta de mâncare (aperitiv);

bun în indigestie (exces KAPHA).

TRIFOI ROS, U

• foarte emolientă, fluidă, umedă s,i hrănitoare;

• gust de apă dulce;

• se simte că e proaspăt culeasă (anul acesta);

• nu se mai simte gustul us,or acris,or;

• netezitoare s,i armonizatoare;

• blândă, calmă, linis,titoare;

• are un caracter us,or răcoritor;

• dulce /rece/ dulce;

• senzat,ie de câmp cu flori.

TUIA

An 6, sâmbătă, 18.03.2000

107

Page 108: Plante analizate ayurvedic.docx

•• stare profundă de interiorizare;

• energizare a zonei pieptului, în profunzime ca un fel de scut, o senzat ,ie de tare, cald s,i persistent;

• amar, picant, în final dulce-aromat;

• stimulare digestivă s,i purificare;

• stare de sigurant,ă s,i invulnerabilitate;

• dinamizează inteligent,a practică s,i capacitatea de a găsi solut,ii tehnice (simt,ul tehnic, aptitudinea de a folosi în mod optim resursele s ,i conjuncturile fizice);

trezes,te s,i amplifică starea de independent ,ă s,i de autodeterminare prin reintegrarea fiint,ei în fluxurile de energie divină;

• facilitează comunicarea profundă cu fiint,ele armonioase s,i determină amplificarea capacităt,ii de control în cazurile interact,iunilor nearmonioase;

• permite sublimarea resentimentelor s,i a energiilor date uitării în subcons,tient sau incons,tient;

• conferă multă sigurant,ă s,i stabilitate s,i diminuează foarte mult presiunea psihică datorată curgerii timpului (ne ajută să ne simt ,im cât mai armonios integrat,i în fluxul energiei timpului);

• în final senzat,ie de răcoare.

An 6, Pites,ti, 20/03/2000

• activare s,i energizare intensă a extremităt ,ilor cu preponderent,ă în marma-urile TALAHRIDAYA;

• stare de centrare interioară de-a lungul axului lui Sushumna nadi;

108

Page 109: Plante analizate ayurvedic.docx

•• spat,ialitate lăuntrică cu posibilitatea explorării libere s ,i nestingherite a

universului interior;

• stare de reorganizare, restructurare s,i reordonare a energiilor formatoare a direct,iilor energetice celulare;

• focalizarea mentală pe fundalul unuei profunde stări de calm s,i detas,are;

• stare de purificare generală, cu transmutare s ,i sublimare a energiilor din plan vital s,i sexual;

• stare plăcută de reîmprospătare în întreaga fiint,ă.

AN 6, Mart,i, 21/03/2000

• stare de interiorizare s,i purificare;

stare de seninătate s,i us,urint,ă în planul material s,i dezinvoltură în găsirea solut,iilor cele mai simple s,i plăcute pentru probleme practice;

• este o plantă care inspiră optimizarea activităt ,ilor fizice, cres,te inteligent,a practică s,i capacitatea de concretizare;

• este o plantă ghid pentru cei care urmăresc să se desăvârs ,ească în cunoas,terea stării de armonie specifică planului fizic;

• centrare în inimă;

• putere de sinteză s,i concentrare mentală;

• stare de intensă purificare urmată de un amplu proces de transmutare s ,i sublimare a energiilor din sfera vitală s,i sexuală;

• senzat,ie de us,urint,ă s,i de prospet,ime.

TURIT, A MARE (Agrimonia eupatoria)

• energizare zona gâtului, bine localizat;

109

Page 110: Plante analizate ayurvedic.docx

•• plantă cu principii hidrosolubile, us,or de asimilat;

• act,iune fină, mângâietoare, absorbantă, linis,titoare s,i armonizatoare;

• reglator al fluxului energetic în zona capului;

• purificator local al gâtului;

• bun pentru afect,iuni hepatice; • caracter absorbant;

• astringent, amar /cald/ dulce.

Turit,a mare

• gust astringent, dulcis,or la început, care a generat o senzat ,ie mângâietoare, însot,ită de un aport energetic subtil cald (us ,or cald), în regiunea gâtului s,i a pieptului;

destindere energetică la nivelul trunchiului;

• us,urare a respirat,iei;

• amplifică stăpânirea de sine la nivelul vorbirii;

• trezes,te s,i amplifică controlul asupra funct ,iei vorbirii s,i amplifică starea de cons,tient,ă premergătoare rostirii cuvintelor;

• generează o stare de alinare;

• are caracter fluidifiant, dublat de astringentul cu un rol purificator;

• senzat,ie plăcută (în final) la înghit,ire;

• stopează procesele inflamatoare la nivelul cavităt,ii bucale s,i gâtului;

• face să simt,im senzat,ia de scurgere rapidă a timpului.

UNGURAS,

110

Page 111: Plante analizate ayurvedic.docx

•• gust amar, picant puternic /rece/ picant;

• activează s,i energizează intens zona pieptului s,i purifică cavitatea bucală datorită uleiului volatil;

• facilitează pătrunderea în structurile adânci ale cons ,tiint,ei individuale într-o stare de detas,are s,i luciditate;

• elimină atas,amentele s,i stările obsesionale;

• crează o dispozit,ie calmă, introspectivă;

• are efect de scădere a lui Pitta.

VÂSC

• dulce, us,or amar, calitate emolientă;

• energetic vâscul act,ionează pe prana vayu s,i împiedică excesul de prana;

la nivel emot,ional împiedică procesul înghit,irii nedigerate a emot,iilor s,i a experient,elor care altfel s-ar forma AMA la nivelul zonei superioare a pieptului;

• el normalizează intrarea energiei în fiint ,ă s,i temperează deschiderea acesteia fat,ă de fluctuat,ii sau fat,ă de intensitatea agresivă (reglator al tensiunii);

• constructiv;

• este o plantă moderatoare s,i calmantă care linis,tes,te s,i armonizează pe cei prea deschis,i către a recepta fără discernământ (firile care nu mai au filtru în a accepta sau nu ce le oferă exteriorul), pentru firile vulnerabile, Vata sau Pitta;

• diminuează fluctuat,iile mentale s,i normalizează (ritmicizează) fluxul respirator;

• redă ritmul optim fiint,ei;

111

Page 112: Plante analizate ayurvedic.docx

•• vâscul reface vibrat,ia individuală.

VENTRILICĂ

• amar, sărat, dulce/ rece/ acru (dulce);

• emolientă s,i diaforetică;

• foarte limpezitoare, plăcută, stimulent digestiv;

• activator la nivelul lui Vishuddha, cu us ,oară senzat,ie de contract,ie energetică (probabil benefică în hipertiroidism);

• activare la nivelul lui Sahasrara, punctuală s ,i pregnantă pe întreaga durată a degustării;

• amplifică afectivitatea, profunzimea sentimentelor s,i conferă multă răbdare;

• este utilă pentru armonizarea planului afectiv, împreună cu sânziene s ,i trei frat,i pătat,i;

foarte bună pentru mucoase sau iritat,iii intense;

• fiind bună anti-VATA probabil este utilă la colon iritabil s,i colici.

VERONICA

• amar, astringent, la început picant pătrunzător /rece/ picant;

• foarte puternică interiorizare, pătrundere în lumi subtile paralele;

• efect regenerant, trezitor, împrospătător;

• stimulează atent,ia s,i cres,te puterea de interiorizare;

• ajută la îndepărtarea rădăcinii atas,amentelor;

• purifică Manipura s,i Vishuddha;

112

Page 113: Plante analizate ayurvedic.docx

•• aspră, uscată, rece, limpede, pătrunzătoare;

• binefăcătoare pentru cei îngreunat,i de griji s,i atas,amente (pentru cei Kapha);

• purifică ascendent, zona capului.

Zămos,it,a

• plantă dulce, emolientă, netezitoare / cald / dulce;

• este us,or încălzitoare (prabhava);

• utilă s,i în caz de cistită (încălzitoare);

• emolientă la nivelul mucoaselor, hrănitoare, este un eliminator plăcut;

• stare de bine interior, de calm, stare de us ,urare a gândurilor, răbdare, generozitate, generează senzat,ii plăcute în corp, amplifică bunăstarea.

• emolient, hrănitor, linis,titor, armonizator;

• antispastic s,i foarte bun pentru bodhaka kapha;

fluidifiant s,i plăcut;

• dulce /rece/ dulce;

• readuce starea de bine în corp;

• diaforetic, purifică corpul de toxine.

ZMEUR (frunze)

• astringent, amar, picant;

• aspect buretos;

• după mestecare s,i înghit,ire - dulce;

113

Page 114: Plante analizate ayurvedic.docx

•• astringent /rece/ dulce;

• efect diuretic puternic s,i antiinflamator urinar, purificator al vezicii s ,i rinichilor;

• energizează rinichii s,i deblochează acumulările energetice stagnante;

• antihemoragic prin astringent,ă s,i răcorire;

• puternic absorbant, trage impurităt,ile interioare din t,esuturi să le elimine prin urină;

• activare Muladhara s,i Sahasrara, transmutare energetică urmată de sublimare la nivel de Sahasrara;

• în final plăcut în gură;

• asemănare cu măghiranul;

• gradul de intensitate a lui virya determină subnivelul structuriii mentale influent,ate de plantă.

TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM fam. FABACEAE

• răspândire: pante uscate, dealuri, EUROPA de SUD, ASIA.

114

Page 115: Plante analizate ayurvedic.docx

Utilizări:

• ca semint,e prăjite, măcinate, se condimentează chutney;

• frunzulit,ele proaspăt germinate sunt foarte bogate în Fe; se pun la salate. Frunzele mai mari, mai fragede, se toacă mărunt s ,i se consumă crude sau fierte la aburi;

• maceratul din semint,e înmoaie pielea;

• din pulberea de semint,e amestecată cu ulei se fac rujuri medicinale, balsam de păr;

• semint,ele: - înviorătoare, stimulente;

• stimulent digestiv;

• antifebril;

• alină durerile menstruale;

• comprese pentru boli de piele.

Notă:

• Semint,ele cont,in substant,e tip hormoni, care amplifică secret,ia lactată.

• Au efect anticoncept,ional, afrodisiac; la bărbat,i determină cres,terea părului, la femei este un tonic uterin.

• Scad colesterolul din sânge s,i glicemia (bun pentru diabetici).

LYCOPUS EUROPAEUS fam. LAMIACEAE

• Răspândire: mlas,tini, margini de pâraie, râulet ,e, râuri; EUROPA, ASIA de NV.

Utilizări:

115

Page 116: Plante analizate ayurvedic.docx

părt,ile aeriene au substant,e astringente, calmante, fortifiant cardiace pentru anxietate, TBC, aritmii cardiace.

Din sucul plantei se obt,ine o vopsea neagră cu care t,iganii ghicitori îs,i vopseau pielea mai demult.

Notă:

Specia apropiată, Lycopus virginicus, cu aromă de mentă, este un astringent s ,i calmant mai eficace. Ambele specii cont,in substant,e anticoncept,ionale.

ISATIS TINCTORIA fam. BRASSICACEAE

Răspândire: locuri uscate, ruinate; EUROPA CENTRALĂ, ASIA de VEST.

Utilizări:

• din părt,ile aeriene prin macerare se obt ,ine o vopsea de culoare indigo. Astăzi se foloses,te doar la întărirea, înviorarea, fixarea vopselei obt ,inute din planta indigo. Plinius descrie că în secolul I în Britania femeile îs ,i vopseau părul cu ea în ritualurile de sacrificare. Soldat ,ii lui Iulius Caesar o foloseau la vopsirea simbolurilor, a semnelor de luptă.

Frunzele erau utilizate ca antihemoragice, pentru vindecarea rănilor s ,i inflamat,iilor (cataplasme).

Notă: În India de Nord din specia Isaits indigotica se obt,ine vopsea albastră(se foloses,te tradit,ional).

NIGELLA SATIVA fam RANUNCULACEAE

Răspândire: miris,ti; ASIA de SUD-VEST; regiunea mediteraneană.

Utilizări:

• semint,ele au parfum de căps,uni, au gust piperat s,i sunt uleioase.Proaspete sau prăjite sunt condimente foarte populare în India, Egipt, Grecia, Turcia, pentru aromatizarea curry-ului, a mâncărurilor de legume s,i leguminoase.

116

Page 117: Plante analizate ayurvedic.docx

• semint,ele sunt carminative, stimulent digestiv, sudorifice, vermifuge, galactogoge, îndepărtează insectele (în India se pun în haine).

• din pulberea de semint,e se făcea mai demult un praf dulce, despre care se sust,inea că dacă este inspirată redă simt,ul mirosului pierdut.

• se utilizează semint,ele s,i uleiul volatil.

OPUNTIA FICUS-INDICA fam. CACTACEAE Răspândire: MEXIC

Din fructele bogate în suc s,i în substant,e hrănitoare se făceau medicamente s,i extract alcoolic.

GALEGA OFFICINALIS fam. FABACEAE

Răspândire: lunci, marginea râurilor; EUROPA CENTRALĂ s,i de SUD.

Utilizări:

• sucul obt,inut prin presarea părt,ilor verzi se foloses,te la prepararea cas,cavalurilor;

• lăstarii floriferi: împrospătători, diuretici, antifebrili, vermifugi, galactogogi (la om s,i la vaci pot cres,te secret,ia lactată chiar cu 50%);

• scade glicemia (nivelul zahărului din sânge) - bună pentru diabet.

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA (+ ECHINACEA PURPUREA) fam. ASTERACEAE

Răspândire: păduri uscate, deschise, stepe ierboase; partea mijlocie a AMERICII de NORD.

Utilizări:

• s-a demonstrat că rizomul este unul dintre cel mai eficiente fortifiante ale imunităt,ii, amplificând fără efecte secundare capacitatea de rezistent ,ă a organismului;

• antiviral s,i antibacterian;

• boli alergice s,i contagioase - (nu conjunctivită);

117

Page 118: Plante analizate ayurvedic.docx

• rol important în cercetarea vindecării SIDA.

118

Page 119: Plante analizate ayurvedic.docx

AGASTACHE sp. (A. FOENICULUM, A. RUGOSA, A. NEOMEXICANA) fam. LAMIACEAE

Răspândire: păduri umede, podis,uri; AMERICA de NORD.

Utilizări:

• amerindienii tratau cu ceaiul boli brons,ite (exces KAPHA);

• astăzi frunzele cu aromă de anason sunt folosite ca: condiment, în potpuri (A. foeniculum), ceai.

Notă:

• în Europa a ajuns prin apicultori (din flori se obt ,ine o miere deschisă la culoare, aromată);

• A. Rugosa are frunza cu aromă de mentă (se foloses ,te în China ca plantă medicinală);

• A. neomexicana - condiment.

• seamănă cu LOFANTUS.

ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA fam. PAPAVERACEAE

Răspândire: terenuri nefertile, bine afânate. Utilizări:

• frunzele erau fierte sau uscate pe pietre încinse de către amerindieni;

• părt,ile aeriene - sedativ (calmant), mai ales al durerilor de dint ,i;

• substant,ele active determină: preluarea de oxigen de către sânge, asimilarea vitaminei A.

• la copii determină insomnii, hipermis,care, tuse încăpăt,ânată;

• pentru adult,i este somnifer.

OCIMUM GRATISSIMUM fam. LAMIACEAE

119

Page 120: Plante analizate ayurvedic.docx

Răspândire: tropice, INDIA, AFRICA de VEST (multă lumină).

Tulpină lemnoasă, arbustiferă, frunze cu aromă de lămâie.

Utilizări:

• în China s,i Ghana frunzele sunt folosite ca stimulent digestiv, condiment, ceai.

• în India, planta întreagă se utilizează pentru reumatism, lumbago; frunzele sunt antifebrile, amplifică respirat ,ia (pentru tuse, tuse măgărească, guturai), mus,cături de s,erpi veninos,i, diaree, râie.

• sucul de frunze: inflamat,ie oculară.

Notă:

• în India s,i Africa de Vest mai demult funzele se foloseau pentru curarisirea bolilor venerice.

SANICULA EUROPEAE fam. APIACEAE (Umbeliferae) Răspândire: păduri

umbroase, calcaroase; EURASIA

sanare (lat.) = a vindeca

Utilizări:

• rădăcina s,i mugurii, lăstarii tineri: depurativi;

• boli de piele, diaree, tuse, afect,iuni urinare, afect,iuni hepatice, hemoragii interne, enterocolită (de la stomac s,i intestine);

• extern: gargare, cataplasme pentru răni, băi cu plantă pentru bolile de piele.

STACHYS OFFICINALIS (syn. BETONICA OFFICINALIS) fam. LAMIACEAE

Răspândire: stepe înierbate, păduri luminoasse, însorite; EURASIA

Utilizări:

părt,i aeriene: înlocuitor de ceai, t,igări medicinale, stimulente;

120

Page 121: Plante analizate ayurvedic.docx

• substant,e active us,or calmante, sedative, îmbunătăt,esc circulat,ia sangvină s,i determină astfel o mult mai bogată circulat ,ie sangvină la nivelul creierului;

• tratează migrena, nelinis,tea nervoasă, tulburările digestive, alcoolismul;

• extern: vindecarea rănilor.

SAPONARIA OFFICINALIS fam. CARYOPHYLLACEAE

Răspândire: păduri deschise, lunci, zăvoaie; EURASIA Utilizări:

• florile se pun în salate; în bere pentru a face spumă;

• rizomul, tulpina s,i frunzele cont,in saponine, utile pentru: înmuierea apei, păr degradat, curăt,irea tenului sensibil, acnee, psoriazis, eczeme.

• rizomii din plantele bătrâne de 2-3 ani sunt toxici. Substant ,ele lor sunt: expectorante, diuretice, laxative, coleretic-colagoge. Înainte de utilizarea internă rizomul trebuie curăt,at de substant,ele toxice. În India rizomi curăt,at,i sunt consumat,i de femeile care alăptează pentru cres,terea cantităt,ii de lapte.

• florile uscate sunt bune în potpurri.

Notă:

Din săpunarit,a fiartă în apă lipsită de calcar se face un detergent foarte valoros cu care se reînprospătează s,i se curăt,ă pânzele, carpetele, dantelele vechi din muzee.

SANGUISORBA MINOR fam. ROSACEAE

Răspândire: ierburis,uri uscate, ierburile dintre stânci; EURASIA, AFRICA N.

Utilizări:

121

Page 122: Plante analizate ayurvedic.docx

frunzele sunt foarte bogate în vitamina C s,i au un gust us,or de castravet,i. Ele stimulează digestia s,i sunt folosite la aromatizarea salatelor, cas,cavalurilor, supelor.

• planta răcores,te pielea înros,ită sau arsă de soare, este înviorătoare, us ,or diuretică;

• protejează împotriva cariilor de dint,i.

Notă:

sanguis (lat.) = sânge , sorbea (lat.) = a lega: puterea de vindecare a rănilor, antihemoragic intern.

FILIPENDULA ULMARIA fam. ROSACEAE

Răspândire: malul apelor cu sol fertil, EUROPA, ASIA VEST.

Utilizări:

• florile - se aromatizează berea din miere (braga?), vinurile condimentate, gemurile, dulcet,urile.

• uscate - pentru parfumarea lenjeriei s,i a apei de fat,ă astringente;

• mugurii florali, bogat,i în acid salicilic serveau mai demult la fabricarea aspirinei.

Paradoxal, substant,ele active ale plantei au totus,i un efect benefic asupra stomacului. Florile sunt folosite în: ulcere, migrene, frisoane, diaree, arsuri stomacale, calmant al durerilor (analgezic), antiinflamator (bun pentru reumatism).

Plantă tinctorială - lăstarii floriferi - galben-verzui - tulpinile s ,i frunzele albastru; rădăcinile - negru.

Notă:

Odinioară era planta sfântă a druizilor. Regina Elisabeta I a Angliei o aprecia foarte mult.

EUPATORIUM PURPUREUM fam. ASTERACEAE Răspândire: păduri cu

sol cu humus mult, CANADA de EST, SUA.

122

Page 123: Plante analizate ayurvedic.docx

Utilizări:

rizom - substant,e sudorifice, diaforetice - antifebril;

• calmează crampele mestruale; artrite?

• dureri reumatice, afect,iuni ale rinichilor, afect,iuni urinare;

• din semint,e amerindienii extrăgeau vopsea roz pentru textile.

Notă: perfoliatum, E. cannabinum, E. purpureum - antitumorale; E.

adoratum - vermifug, antihemoragic (părt,ile verzi), în China.

HERACLEUM SPHONDYLIUM fam. APIACEAE

Răspândire: poieni, fânet,e, păduri foioase, EURASIA, AMERICA de NORD.

Utilizări:

Se consumă rădăcinile, frunzele fragede, tulpina, fierte la aburi sau preparate în bere.

Din părt,ile aeriene se face tinctură în caz de slăbire generală.

Amerindienii foloseau rădăcina de la crucea pământului grat ,ioasă (H. sphondylium ssp. montanum) pentru: guturai, tuse, gripă, dureri de cap, faringită, antispasmodic.

Comprese pentru reumatism, cucuie, lovituri.

Din rădăcină se extrage psoralenul care se utilizează în: psoriazis, în restabilirea pigmentat,iei pielii în cazul arsurilor, în leucemie s,i SIDA. Notă: Sucul plantei la lumină poate produce iritat,ii ale pielii.

PHYTOLACCA AMERICANA fam. PHYTOLACCACEAE

Răspândire: prundis,uri, soluri fertile, multă lumină, AMERICA CENTRALĂ s ,i de NORD.

Utilizări:

• tulpina după fierbere îndelungată este comestibilă.

123

Page 124: Plante analizate ayurvedic.docx

• rădăcina: antiinflamator, expectorant, omoară germenii - bună pentru laringită, faringită, dureri articulare.

• frunza - antimicotică.

Notă: În cantităt,i mari este laxativ, vomitiv, toxic.

Substant,ele active întăresc sistemul imunitar. Bună pentru gripă, herpes, leucemie.

• tumori abdominale, “topes,te masele abdominale”

RHEUM OFFICINALE fam. POLYGONACEAE Utilizări:

• rizomii - laxativi, stimulează pofta de mâncare, stimulent digestiv, în cantităt,i mici sunt astringent,i - buni pentru constipat,ie, diaree s,i alte probleme digestive.

• în medicina chineză pentru dizolvarea cheagurilor de sânge, detoxifierea ficatului, hepatită, febră, dureri abdominale, inflamat,ii, arsuri(antiseptic, antiinflamator - comprese);

• antitumoral - cercetări chinezes,ti.

• pet,iolii comestibili sunt us,or laxativi;

• substant,ele din rizomi îndepărtează petele de rugină;

• plantă tinctorială - galben.

Notă: Rh. Palmatum are proprietăt,i s,i utilizări asemănătoare. În China se foloses,te de mai mult de 3000 de ani.

POLYGONUM BISTORTA fam. Polygonaceae

Răspândire: păduri, lunci umede, EUROPA, ASIA de NORD s,i VEST.

Utilizări:

124

Page 125: Plante analizate ayurvedic.docx

• din lăstarii de primăvară s ,i din rizomii macerat ,i în apă se fierbe o băutură înviorătoare;

• rizomii s,i frunzele astringente sunt antihemoragice;

125

Page 126: Plante analizate ayurvedic.docx

• rizomi - se prepară o solut,ie de clătit pentru candidoza bucală, boli cu exces de KAPHA (respirator), gingivite; • în caz de diaree se fac clisme;

• rizomi - la tăbăcirea pielii.

Notă: În China specia stoloniferă P. Multiflorum este folosită pentru tuberculi: înviorător, laxativ, antispasmodic, antibacterian - amet ,eli, spasme, tetanus, încărunt,ire precoce.

Substant,ele ei active amplifică prospet,imea mentală.

OROBANCHE ALBA fam. OROBANCHACEAE

Răspândire: ierburis,uri uscate, tufănis,uri, EUROPA, CHINA.

Plantă parazită, îndeosebi pe leguminoase, labiate s ,i solanacee (floarea soarelui). Flori cu parfum de cuis,oare.

Utilizări:

Toată planta are efecte tămăduitoare, dar în special rădăcina.

Extern: comprese cu efect foarte astringent; Intern: calmant,

us,or laxativ, tonic muscular.

Recomandat pentru convalescent,i după o boală foarte lungă sau comot,ie cerebrală mai us,oară, impotent,ă, tulburări de menopauză, menstruat,ii foate abundente.

În China speciile de Orobanche alba sunt considerate afrodisiace.

Notă: Speciile de O. foarte probabil să aibă multiple efecte vindecătoare.

ONOPORDON ACANTHIUM Fam. ASTERACEAE

Răspândire: asociată cu buruieni, miris ,ti, EUROPA de VEST până în ASIA MIJLOCIE.

Utilizări:

Calatidiile cărnoase (cuiburile florifere) curăt ,ate de spini se fierb sau se fierb la aburi s,i se consumă cu unt.

Tulpinile opărite s,i decojite se consumă crude sau fierte cu ot ,et s,i ulei. Din semint,e mai demult se presau pentru ulei comestibil s,i de iluminat.

126

Page 127: Plante analizate ayurvedic.docx

Cu perii din lăstari se umpleau perne. Cu sucul frunzelor în uz intern se tratează tumorile canceroase, extern inflamat,iile.

Rădăcinile : anti-KAPHA.

Notă: Plantă simbol al Scot,iei.

Frunzele proaspete se pun pe răni.

PASSIFLORA INCARNATA fam. PASSIFLORACEAE

Răspândire: sol mijlociu fertil, lumină sau semiîntuneric, Estul SUA.

Plantă liană.

Utilizări:

Fructele zemoase, parfumate servesc la prepararea răcoritoarelor, înghet ,atelor. Amerindienii cu extractul plantei vindecau ochii umflat ,i, inflamat,i, iar rădăcina o foloseau ca tonic general.

Frunzele - sedativ, calmant care nu produce dependent ,ă - insomnii, anxietate nervoasă, palpitat,ii intense, hipertensiune;

• moderează tonusul muscular - astm, intestine iritabile pe bază nervoasă, epilepsie;

• comprese pentru inflamat,ii, mâncărimi ale pielii.

Notă: Fructul sp. P. Edulis (comestibilă) s ,i al P. Quadragularis (urias ,) este grenadilla.

DIOSCOREA VILLOSA fam. DIOSCORACEAE

Răspândire: păduri umede, mlas,tini, SUA, MEXIC.

Liană.

Utilizări:

Rizomul cont,ine diosgenină (steroidsaponină) care este materia primă a anticoncept,ionalelor obt,inute pe cale sintetică. Cont,ine s,i alte steroide printre care cortizon (reumatisme, antiinflamator), hidrocortizon (eczeme, analgezic la menstruat,ie, la travaliu);

Notă: opposita - rizomi - în afect,iunile rinichilor, plămânilor, stomacului.

127

Page 128: Plante analizate ayurvedic.docx

D. bulbifera - mus,cături de s,erpi veninos,i, faringită, inflamat,ii.

Tot din această familie face parte s,i untul pământului (Tannus communis).

MAHONIA AQUIFOLIA fam. BERBERIDACEAE

Răspândire: teritorii deschise din zonele temperate, partea de VEST a AMERICII de NORD.

Utilizări:

Rădăcina s,i lăstarii subterani au act,iune depurativă - boli de piele: eczeme, acnee, psoriazis, herpes.

Extractul este stimulent al funct,iei ficatului, intestinelor, stimulent al poftei de mâncare, alină amet,elile, are efect benefic asupra durerilor articulare.

Femeile gravide este bine să evite folosirea plantei.

Tinctorial - rădăcinile ??????

Notă: Mallonia japoneză (M. Japonica) frunzele au efect antitumoral.

ILEX CASSINE (VOMITORIA) fam. AQUIFOLIACEAE

Răspândire: soluri umede, drenate, afânate, AMERICA CENTRALĂ arbust dioic.

Utilizări:

Frunzele tonice, vomitive erau consumate ca ceai de luptătorii amerindieni înainte de sfaturile de luptă, în scopul purificării.

Fructele cu sâmburi sunt foarte toxice, foarte vomitive; erau administrate în situat,ii de mare pericol s,i simptome de grave intoxicat,ii.

Notă: Între speciile din genul ILEX există foarte multe care au un cont ,inut ridicat de cofeină cu efect tonic din arbustul de mate (I. Paraguariensis) se prepară mate-ul, băutura preferată, foarte populară a sudamericanilor.

Efecte: tonic, diuretic, laxativ, relaxant muscular, scade pofta de mâncare, amplifică capacităt,ile mentale.

Amazonienii consumă I. Guayusa (frunze).

Laurul comun (I. Aquifolium) existent la noi nu are proprietăt ,i tonice, dar se utilizează în exces de KAPHA.

RUBIA TINCTORUMExemplarele de 2 ani cont,in în rădăcină o substant,ă ros,u strălucitor - alizarina

128

Page 129: Plante analizate ayurvedic.docx

- care se foloses,te la vopsirea hainelor, părului, pielii, s,i mai este cercetată în dezvoltările anormale ale oaselor, deoarece este capabilă să intre în structura t,esutului osos tânăr.

Rădăcina are substant,e diuretice - litiază renală: dizolvă s ,i împiedică dezvoltarea calculilor renali. Parte aeeriană - laxativă.

În China, R. Cordifolia (rădăcina) - îmbunătăt ,es,te circulat,ia sangvină, reglează fluxul menstrual, este utilizată pentru inflamat ,iile articulare, hepatită. Cercetările desfăs,urate în China au arătat că toate speciile de Rubia sunt antitumorale.

129


Recommended