Home > Mobile > Plante analizate ayurvedic.docx

Plante analizate ayurvedic.docx

Date post: 14-Jun-2020
Category:
Author: muskupiskish
View: 15 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Merge bine cu Librera Reader modul Rezervați text reflow pe telefoanele mobile.
Embed Size (px)
Popular Tags:
of 162 /162
Plante analizate ayurvedic Degustări an 2000 CONDIMENTE Coriandru Pites , ti, 26 mai 2000 semint , e întregi mestecate efect puternic afrodisiac; • senzat , ii diferite în derulare; la început amar-picant, apoi dulce-emolient, apos, hrănitor, uscat apoi emolient; determină acumularea energiei la nivelul centrilor inferiori (Muladhara s , i Swadhisthana), are efect afrodisiac; reîmprospătător pentru organele de simt , : miros, văz, gust; bun în afect , iuni ORL (suport pentru alte plante); decongestionant hepatic excelent; • act , iune antitumorală (datorită geraniolului) în caz de tumori digestive sau ale aparatului reproducător. Crucea pământului An 6, sâmbătă, 20 mai 2000 1
Transcript

Plante analizate ayurvedic

Degustări an 2000

CONDIMENTE

Coriandru Pites,ti, 26 mai 2000 semint,e întregi mestecate

· efect puternic afrodisiac;

· senzat,ii diferite în derulare;

· la început amar-picant, apoi dulce-emolient, apos, hrănitor, uscat apoi emolient;

· determină acumularea energiei la nivelul centrilor inferiori (Muladhara s,i Swadhisthana), are efect afrodisiac;

· reîmprospătător pentru organele de simt,: miros, văz, gust;

· bun în afect,iuni ORL (suport pentru alte plante);

· decongestionant hepatic excelent;

· act,iune antitumorală (datorită geraniolului) în caz de tumori digestive sau ale aparatului reproducător.

Crucea pământului

An 6, sâmbătă, 20 mai 2000

· dulce, acris,or, foarte put,in amar /cald/ dulce;

· afrodisiac tonic, amplifică energia la nivelul lui Swadhisthana s,i oferă posibilitatea transmutării prin amplificarea polarităt,ii masculine mai ales la bărbat;

· are efect diuretic s,i de energizare a lui Swadhisthana;

· gust s,i efect similar leus,teanului;

· efect calmant s,i regenerator s,i o puternică rezonant,ă cu elementul apas;

· tonic vascular s,i regenerant al membranelor;

· efect de dinamizare a mint,ii senzoriale;

· amplifică orientarea mint,ii către sfera senzorială s,i disponibilitatea către fuziune amoroasă plenară.

Grindelia

An6, 27 mai 2000

· sărat, acru, amar, picant /cald/ picant;

· stare de interiorizare mărită;

· intens efect purificator la nivelul inimii;

· purifică intent,iile s,i Sadhaka pitta;

· emolient, stimulent, tonică cardiac;

· amplifică încrederea în Sine s,i recentrează fiint,a;

· conduce la trezirea sufletului;

· detensionare la nivel hepatic s,i ocular;

· îndepărtează oboseala s,i somnolent,a cu foarte mare us,urint,ă;

· amplifică transmutarea s,i sublimarea energiilor individuale;

· senzat,ie plăcută de us,urare în piept, stare plăcută de trezire s,i reîmprospătare;

· favorizează arderea karmei;

· purifică structura s,i o pregătes,te pentru ascensiunea energiei Kundalini;

· favorizează comuniunea cu entităt,ile spirituale protectoare (îngeras,ul păzitor);

conduce la aprofundarea comuniunii spirituale cu maestrul.

Iarba s,arpelui An 4, 5 iunie 2000

· emolientă s,i hrănitoare;

· are virtut,i afrodisiace (tonice); aduce energie pe Swadhisthana s,i are proprietăt,i imunostimulente;

· este o plantă armonizatoare a energiilor în plan sexual;

· calmantă, anti-VATA s,i purifică VATA datorită combinat,iei de sărat cu amar s,i emolient;

· conferă încredere în Sine, stare de plenitudine vitală;

· bucurie de a trăi;

· expectorantă;

· tonică a aparatului reproducător;

· activare Swadhisthana s,i Anahata s,i ascensionare a energiilor transmutate prin fat,ă (pe meridianul VC);

· amar, sărat /cald/ dulce;

· foarte bună pentru afect,iunile pielii, purificator al limfei s,i la nivel auric;

· bucurie, libertate, expansivitate;

· act,iuni ferm focalizate;

· stare de iubire pură, lipsită de atas,ament dublată de voint,ă puternică s,i control total;

· fixare a ambelor capete ale drumului;

· vitalitate pregnantă.

Isop

An 6, Pites,ti, 22 mai 2000

· activează global s,i energizează amplu zona pieptului, trezes,te s,i dinamizează o stare de trezire a cons,tiint,ei dublată de calm s,i stare de pace lăuntrică;

· purifică structura subtilă la nivelul pieptului;

· amplifică starea de deschidere afectivă;

· trezes,te s,i amplifică starea de umilint,ă;

· alungă îngrijorarea, nelinis,tea, graba, frica s,i nerăbdarea care pot să existe în raporturile noastre cu celelalte fiint,e;

· creează o stare de elevare a cons,tiint,ei s,i amplifică disponibilitatea către cunoas,tere spirituală.

Lăptuca

An6, joi, 8 iunie 2000

· amplifică energia pe centrii inferiori (Swadhisthana s,i Manipura);

· are act,iune afrodisiacă (tonică);

· are gust asemănător cu coada s,oricelului însă mult mai estompat, îmblânzit s,i îndulcit;

· este tonică pentru organele din partea inferioară a corpului (probabil tonic uterin, antihemoroidal, antispastic, diuretic);

· subtil are o act,iune similară cu traista ciobanului (s,i dispunerea frunzelor mari la bază, cu tulpina înaltă s,i subt,ire confirmă), armonizează energia pe primii doi centri de fort,ă, permit,ând apoi sublimarea ei în etajele superioare ale fiint,ei;

· dulce, amar, astringent/ cald/ dulce;

plăcută la gust în final, după ce a îndeplinit efecte purificatoare în partea de jos a corpului;

· calmantă, linis,titoare s,i mai degrabă vulnerară s,i regeneratoare decât cicatrizantă;

· totus,i are act,iune antihemoroidală;

· hrănes,te organele din cavitatea pelviană;

· conferă rafinament în plan erotic;

· temperează tendint,ele intempestive s,i pasionalitatea; • dozează în mod armonios energia la nivelul lui Swadhisthana;

· are un us,or efect încălzitor (diaforetic).

An 6, 10 iunie 2000

· creează stare de pace, împăcare;

· stimulează creativitatea;

· amplifică preocuparea pentru frumos, pentru exprimarea într-o formă clară a tendint,elor armonioase;

· amplifică energia la nivelul lui Swadhisthana;

· creează o excelentă stare de relaxare;

· îmbunează, relaxează, netezes,te;

· amplifică natura as,ezată (domestică);

· condensează energia la nivelul organelor pelviene pe care le tonifică;

· amplifică tendint,a către studiu s,i chiar creează o dispozit,ie adecvată la nivel mental.

Lumânărica

An4, 10 iunie 2000

1

1

1

transmutare s,i sublimare facilitată de plantă odată cu dizolvarea sublinguală;

· stare de verticalitate;

· întărire a structurii;

· purificare pe Sushumna s,i o echilibrare polară;

· energizarea zonei gâtului, bună pentru tiroidă s,i pentru dezechilibre ale lui Vishuddha;

· calm, deconectare, focalizare, îndepărtarea agitat,iei s,i dezordinii;

· amplificarea s,i refacerea ordinii interioare.

Pites,ti, an 6, 12 iunie 2000

· eliminarea durerile colicative s,i flatulent,a;

· elimină VATA blocată;

· ajută la transmutare s,i sublimare;

· energizează Ajna după ce în prealabil calmează s,i purifică gândurile;

· conferă fermitate, fort,ă exemplară;

· capacitate mărită de a oferi un model spiritual autentic celorlalt,i; • energie Yang, aspră, purificatoare;

· astringent /cald/ picant.

Mac

An 4, 27 mai 2000

· calmant, diaforetic, miorelaxant;

· dulce /cald/ dulce;

emolient, plăcut;

· stare de interiorizare, antistimulator al sistemului nervos;

· hrănitor, stare de decongestionare hepatică;

· anticolitic;

· bun în epilepsie;

· stare de vibrat,ie la nivelul membrelor.

Momordica (frunze)

Joi, An6, 15 iunie 2000

· puternic amar, abia în final dulce; un gust amar asimilabil, plăcut s,i purificator;

· senzat,ie de echilibrare energetică în zona plexului solar;

· purificarea tendint,elor către lăcomie, aviditate, hedonism, exces senzorial;

· echilibrare a secret,iilor gastrice;

· activare a lui SAMANA VAYU;

· act,iune la nivelul ficatului, splinei s,i pancreasului;

· echilibrare a raportului sus/jos - zona pieptului/zona abdominală;

· senzat,ie de stabilitate în final;

· scăderea glicemiei, a vâscozităt,ii;

· decongestionant hepatic;

· act,iune excelentă pe RASA, bun pentru afect,iunile pielii s,i ale limfei;

· antiinflamator ganglionar, bun în umflarea ficatului, splinei, ganglionilor limfatici;

senzat,ie us,or astringentă în gât;

· amar, picant, astringent /rece/ picant;

· ajută la slăbit s,i la eliminarea produs,ilor intermediari (AMA) în special din canalele urinare;

· reglează tiroida s,i activează armonios Vishuddha - percept,ie temporală rafinată, elevată.

Fruct

· mai acris,or s,i mai put,in amar;

· probabil fructul este mai bogat în vitamine s,i este indicat în afect,iuni carent,iale: avitaminoze, scorbut;

· bun pentru sistemul nervos (tonic);

· împrospătător al simt,urilor s,i armonizator pentru mintea senzorială (MANAS);

· senzat,ie de integrare temporală favorabilă; curgerea accelerată a timpului;

· savoare a fuziunii cu energia timpului;

· reglator (armonizator) al secret,iilor hormonale s,i endocrine;

· depurativ s,i tonic;

· partea aeriană pentru Kapha, fructul pentru Vata s,i Pitta;

· amar, acru, dulce /rece/ acru;

· fructul este mult mai profund armonizator pentru organism;

· act,ionează preponderent pe zona pieptului (Anahata) s,i reglează Sadhaka Pitta.

Pălăria cucului

An 6, Pites,ti, 16 iunie 2000

activare plăcută, intensă, constantă s,i profund armonizatoare la nivelul lui Muladhara;

· stare de vibrat,ie care cuprinde întreaga zonă a perineului (GUDA MARMA);

· activare a lui Anahata spre final;

· combinat,ie de amar, aromat, dulce /răcoritor/ dulce;

· tonic s,i energizant;

· decongestionant s,i deblocant;

· favorizează transmutarea s,i sublimarea energiei sexuale s,i canalizarea ei pe Sushumna;

· stare de interiorizare mult mărită;

· mare putere de evocare a unor stări s,i trăiri din trecut.

Piretru

An 6, 17 iunie 2000

· s-a difuzat în întregul corp ca o căldură la suprafat,a pielii s,i o amort,ire de suprafat,ă;

· în final a apărut o puternică stare de interiorizare s,i transmutarea s,i sublimare intensă;

· a fost necesară o comandă mentală fermă, puternică pentru revenire;

· stare de luciditate a cons,tiint,ei, dar desprindere s,i atenuare a legăturii cu corpul fizic;

· senzat,ie generală de încălzire, ca s,i cum ar apărea bujori în obraji

(vasodilatat,ie periferică);

· senzat,ie de răcoros aromat pe limbă;

· accelerează schimburile de substant,e la nivel celular;

amplifică frecvent,a de vibrat,ie. Este ca un accelerator de frecvent,ă. Astfel cons,tiint,a se brans,ează puternic pe structura subtilă s,i se detas,ează de fizic;

· stare plăcută de detensionare fizică generală;

· senzat,ie de răcorire la nivelul gurii s,i al tubului digestiv, persistentă;

· umplere a capului s,i cutiei craniene.

Rozmarin

An 6, 3 iunie 2000

· picant, amar /cald/ picant;

· foarte bun sublimator, favorizează transmutarea potent,ialului creator;

· creează tresăriri s,i astfel favorizează deblocarea energiilor din diferite părt,i ale corpului;

· act,ionează purificator la nivelul ficatului;

· diaforetic;

· afrodisiac, ajută la ascensionarea energiilor;

· foarte bun antioboseală;

· vibrat,ii fine la nivelul capului;

· excelentă plantă anti-VATA;

· încălzire s,i vibrat,ie la nivelul brat,elor s,i picioarelor, accelerarea circulat,iei periferice.

Sorbestrea

An 4, 17 iunie 2000

· activare constantă s,i intensă a focarelor energetice STHANA-ROHITA de la nivelul pieptului;

energizare plenară, amplă, activare a lui Avalambhaka Kapha;

· stare de calm, linis,te, plinătate afectivă;

· tonus afectiv mult mărit;

· scade Pitta, amplifică Kapha, s,i amplifică OJAS la nivelul pieptului;

· creează o dispozit,ie hrănitoare, ocrotitoare, tolerantă, plină de bunăvoint,ă s,i sprijin;

· bunătate s,i calm;

· astringent, amar /cald/ dulce;

· la final transmutarea s,i sublimarea energiilor, stare foarte plăcută;

· activează Swadhisthana, dar permite canalizarea energiilor către Ajna;

· echilibrarea polară la nivelul centrilor inferiori;

· armonizează centrii de fort,ă, centrare în zona inimii, acumulare foarte mare;

· stare de pace apoi acumulare - pace;

· meditat,ie cu revelarea Sinelui;

· este bună pentru cres,terea aspirat,iei.

Trandafir An 6

· calmare, interiorizare, netezire;

· sublimare blândă, fluidificare energetică ascensională;

· deschidere afectivă, detensionare;

· foarte bună pentru infect,ii genitale, chlamydia;

· astringent /rece/ dulce.

1

1

1

Vâsc

An 6, Pites,ti

· calmant, linis,titor profund;

· stare de introspect,ie, bun pentru persoanele la care anumite cauze subtile (psihice, mentale sau samskara-uri) determină dereglări de ritm cardiac;

· foarte bună în caz de fobii, anxietate, tulburări de comportament, fibroză pulmonară;

· creează un spat,iu pur, plin de pace s,i protect,ie. Este o plantă parazită, dar în acelas,i timp protectoare.

· este excelent întăritor al pericardului, creează un fel de aură de protect,ie;

· energizează meridianele Pericard, Vase-Sex, rezolvând toate simptomele de dereglare;

· probabil efectul de stimulare apare s,i la alte plante parazite, cum este Sor s,i Frate.

ANTIALIMENTE

Despre industria băuturilor răcoritoare (soft)

Băuturile răcoritoare au fost descrise ca având ”impactul alimentar cel mai vast al corporat,iilor străine în lumea dezvoltată”.

Ele sunt în mod obis,nuit pret,uite doar în cele mai sărace t,ări s,i reprezintă, datorită imaginilor strălucitoare ale reclamelor, simbolul stilului de viat,ă de invidiat al Occidentului.

Datorită sărăciei relative în care se găsesc mult,i oameni din lumea a treia, majoritatea alimentelor sunt neglijate (trecute pe un plan secundar) în favoarea băuturilor răcoritoare.

În Zambia, în 1969, s-a raportat faptul că mai mult,i copii au devenit subnutrit,i pentru că mamele i-au hrănit cu Fanta s,i cu Coke, crezând că este cel mai bun lucru pe care puteau să-l ofere copiilor lor.

În aceea perioadă 54% din copiii grav subnutrit,i internat,i în spitalul de copii din Ndola aveau scrise pe foile de observat,ie ”Fantababy”. Ulterior guvernul zambian a interzis reclamele de Fanta datorită ”influent,ei pe care o au asupra celor săraci”.

Un studiu al Institutului de Alimentat,ie din Rio de Janeiro a relevat că exista un consum ridicat de Coke, Fanta s,i Pepsi, studiul fiind efectuat în mai multe s,coli având elevi cu vârsta cuprinsă între 6 s,i 14 ani.

Tot,i copiii luat,i în studiu prezentau semnele carent,ei de vitamine, în timp ce cel mai sărac dintre cei studiat,i prezenta chiar simptomele lipsei de proteine din corp.

În 1974 un preot mexican a scris că sătenii mexicani credeau că băuturile răcoritoare trebuie consumate în fiecare zi, ceea ce a dus în timp la scăderea consumului de alimente naturale, cum ar fi de exemplu fructele. Unele familii de la t,ară chiar vindeau fructele pe care le obt,ineau, pentru a cumpăra aceste băuturi răcoritoare.

Extinderea funct,ionării companiilor Coca-Cola s,i Pepsi Cola are loc la nivel mondial. Coca – Cola distribuie produsele s,i mărcile sale în peste 155 de t,ări. În Mexic, Coca-Cola s,i Pepsi Cola controlează în jur de 77% din piat,a băuturilor răcoritoare, pe când în Brazilia doar Coca-Cola det,ine 55% din piat,a băuturilor răcoritoare.

Băuturile de tip Cola cont,in aproximativ 10% zahăr – la 330 ml ar intra cam

13 cubulet,e de zahăr. Ribena cont,ine aproximativ 15% zahăr – la 250 ml cam 15 cubulet,e de zahăr. Aceste proport,ii par a fi standard (norme) pentru marea majoritate a băuturilor răcoritoare (except,ie fac băuturile dietetice).

Zaharina, găsită mai ales în varietăt,ile dietetice ale băuturilor răcoritoare, este responsabilă de unele probleme de sănătate, as,a cum au fost asociate în SUA, cu dezvoltarea cancerului vezicii urinare.

În 1991 Comisia Alimentară (Food Commission) a făcut o estimare a mărcilor de băuturi răcoritoare s,i a numărului de produse alimentare, nu doar cele considerate dietetice, care cont,in zaharină precum s,i cele care cont,in zahăr. Ei au ajuns la concluzia că această tendint,ă îngrijorătoare (de a folosi zahăr s,i zaharină) a condus la rezultatele obt,inute în urma unui studiu asupra copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 s,i 5 ani, de către MAFF în 1990; aceste rezultate au arătat că la aces,ti copii există un consum mai mare de 2,5 mg pe Kg – corp. Această valoare este cantitatea zilnică maximă ingerabilă acceptată (în Marea Britanie) (s,i este încă conform recomandărilor EC s,i WHO).

Despre Pepsi Cola

Critica majoră care este adusă Pepsi Cola Inc. este faptul că ea operează (îs,i desfăs,oară activitatea) în t,ări considerate ca având regimuri represive

(opresive). Pepsi Cola Inc. are subsidiare (reprezentant,e, filiale) în Turcia, Filipine, Burma s,i Mexic. De asemenea participă la societăt,i cu capital mixt în India s,i îmbuteliază sticle de Pepsi în China.

În perioada anilor de sanct,iuni economice la care a fost supusă Africa de Sud, Pepsi Cola a continuat să vândă s,i să licent,eze produsele sale în înt,elegere cu o companie din Africa de Sud. Pepsi Cola are de asemenea facilităt,i de testare în laborator, unde sunt desfăs,urate experient,ele efectuate pe animale de laborator. Tot ea sponsorizează experient,e care testează sigurant,a unor anumit,i produs,i.

Pepsi Cola este propietara Kentucky Fried Chicken, cea mai mare ret,ea de restaurante cu servire rapidă a preparatelor din pui cu ies,ire în peste 58 de t,ări. Nu demult KFC a fost în centrul unor proteste desfăs,urate în India.

“PĂCĂLEALA” MARGARINEI

În Nexus Magazine nr. din februarie-martie 1997, Dr. Dane A. Roubos - care s-a ocupat de probleme de nutrit,ie timp de 25 de ani - subliniază efectele negative ale margarinei s,i, în general, ale grăsimilor trans asupra sănătăt,ii oamenilor.

Se s,tie că acizii gras,i sunt esent,iali pentru funct,ionarea normală a celulelor s,i ment,inerea lor în viat,ă. Membrana celulară permite transportul moleculelor s,i mineralelor necesare în interiorul s,i exteriorul celulelor. Membranele celulelor sănătoase nu permit chimicalelor periculoase ca s,i bacteriilor, virusurilor, mucegaiurilor s,i parazit,ilor să pătrundă în celulă. Aceste membrane prezintă, de asemenea, receptori chimici pentru hormoni. Acizii gras,i sunt implicat,i în nenumărate procese chimice din corpul omenesc. Acizii gras,i esent,iali nu pot fi sintetizat,i în corpul nostru s,i, prin urmare, trebuie să fie obt,inut,i din alimentat,ie. Dacă organismul are un aport adecvat de acizi gras,i esent,iali, ei pot fi folosit,i pentru sinteza altor acizi gras,i de care avem nevoie.

Aportul suplimentar de acizi gras,i esent,iali este folositor multor persoane cu alergii, anemie, artrite, candida, cancer, depresii, diabet, boli de piele, eczeme, boli de inimă, scleroză în plăci, inflamat,ii, sindromul premenstrual, psoriazis, infect,ii virale precum s,i în us,urarea proceselor de recuperare.

Acizii gras,i naturali cont,in duble legături cu o anumită configurat,ie, numită de biochimis,ti configurat,ia “cis”. În cazul configurat,iei cis, moleculele sunt astfel legate încât cei doi atomi de hidrogen se află de aceeas,i parte a dublei legături. Aceasta înseamnă că legăturile dintre molecule sunt mai slabe datorită formei lor neregulate, rezultatul constând în scăderea punctului de topire. Numai că în magazine, grăsimile se prezintă în stare solidă la temperatura camerei.

Grăsimile cu duble legături trans sau fără legături (“saturate”) sunt solide la temperatura camerei.

Margarina este făcută prin adăugare de atomi de hidrogen la moleculele de grăsime pentru a le face mai saturate, punctul de topire al grăsimii crescând s,i astfel rămânând solidă la temperatura camerei. Acest proces, numit hidrogenare, necesită prezent,a unui catalizator metalic s,i a temperaturii de aproximativ 500 F (260 C) pentru ca react,ia să aibă loc. Procesul face ca aproximativ jumătate din legăturile cis să se transforme în legături trans.

Hidrogenarea a devenit populară în SUA pentru că acest tip de ulei - hidrogenat - nu se strică sau nu devine rânced la fel de repede ca uleiul obis,nuit s,i, prin urmare, poate să stea mai mult timp în rafturile din magazine. Putet,i lăsa afară un cub de margarină un timp foarte lung (ani) s,i el nu va fi atins de mucegaiuri, insecte sau rozătoare, pentru că margarina nu este un aliment ! Se pare că numai oamenii sunt suficient de incons,tient,i ca s-o mănânce. Deoarece grăsimile din margarină sunt part,ial hidrogenate (nu sunt total saturate), producătorii o pot numi “polinesaturată” s,i ne-o pot vinde nouă ca hrană sănătoasă.

Multe alte substant,e chimice pe bază de grăsimi sunt create atunci când uleiurile sunt part,ial hidrogenate. În lucrarea “Grăsimi care vindecă, grăsimi care omoară”, Udo Erasmus arăta: “Atât de mult,i compus,i diferit,i pot apare în timpul hidrogenării part,iale încât ei depăs,esc cu mult imaginat,ia noastră. Nu este nevoie să spunem că industria ezită să finant,eze sau să publice studii referitoare la tipurile de substant,e chimice produse s,i efectele lor asupra sănătăt,ii.”

Un alt efect secundar al hidrogenării este că în produsul final (margarina) rămâne un reziduu de metale toxice, de obicei nichel s,i aluminiu. Aceste metale sunt folosite drept catalizatori în react,ie, numai că ele ajung să se acumuleze în celulele noastre s,i în sistemul nostru nervos unde “otrăvesc” sistemele enzimatice s,i modifică funct,iile celulare, punând în pericol sănătatea noastră s,i cauzând o mare varietate de probleme. Aceste metale toxice sunt dificil de eliminat în lipsa unor tehnici speciale de dezintoxicare, în timp ce “încărcătura noastră toxică” cres,te constant de-a lungul timpului. Întrucât aceste metale se găsesc din ce în ce mai mult în aer, hrană s,i apă, dozele din organismul nostru pot atinge de-a lungul timpului nivele periculoase.

Deoarece grăsimile trans nu există în natură, organismul nostru nu s,tie cum să le prelucreze, iar ele act,ionează ca s,i otrăvuri în cele mai importante react,ii celulare. Organismul încearcă să le utilizeze ca s,i cum ar fi forme cis iar ele trec prin membranele celulare s,i ajung în locuri în care nu ar trebui să fie.

În ultimii ani, analiza grăsimilor trans din membranele eritrocitelor din sângele uman a indicat o valoare de 20 %, în timp ce această valoare ar fi trebuit să fie 0. Astfel, se poate presupune că s,i membranele altor celule din organism cont,in aceste grăsimi care nu sunt naturale.

Acizii gras,i trans din membranele celulare slăbesc structura s,i funct,ia de protect,ie a membranei. Acest lucru modifică transportul normal al mineralelor s,i al altor nutrient,i prin membrană s,i permite microorganismelor patogene s,i substant,elor chimice toxice să intre mai us,or în celulă. Rezultatul: celule slăbite, bolnave, funct,ionarea necorespunzătoare a organelor s,i slăbirea sistemului imunitar; pe scurt, rezistent,ă scăzută s,i risc crescut de îmbolnăvire. Grăsimile trans pot totodată afecta mecanismul normal de eliminare a colesterolului. În mod normal, ficatul elimină excesul de colesterol în bilă, care este trimisă în vezica biliară ce se varsă în intestinul subt,ire. Grăsimile trans blochează conversia normală a colesterolului în ficat s,i determină cres,terea nivelului de colesterol în sânge. Ele cauzează totodată cres,terea cantităt,ii de lipoproteine cu densitate scăzută, considerate a fi unul din principalii factori ce determină bolile arteriale (scleroza arterelor). În acelas,i timp, grăsimile trans reduc cantitatea de lipoproteine cu densitate ridicată care protejează sistemul cardiovascular de efectele adverse ale lipoproteinelor cu densitate scăzută. Grăsimile trans cresc, de asemenea, nivelul apolipoproteinei A, o substant,ă din sânge care este un alt factor de risc pentru bolile de inimă. Într-adevăr, s-a demonstrat că grăsimile trans cauzează probleme chiar mai grave decât grăsimile animale saturate.

Un alt efect advers al grăsimilor trans în alimentat,ie este sporirea hormonilor pro-inflamatori din corp (prostaglandina E2) s,i inhibarea hormonilor antiinflamatori (prostaglandinele E1 s,i E3). Această influent,ă nedorită exercitată de grăsimile trans asupra balant,ei prostaglandinelor ne poate face mai vulnerabili la stările inflamatorii care, datorită acestei influent,e, se vindecă foarte greu. Prostaglandinele reglează, de asemenea, multe funct,ii metabolice. Cantităt,i extrem de mici pot determina schimbări importante în ce prives,te react,iile alergice, presiunea sanguină, coagularea, nivelele de colesterol, activitatea hormonală, funct,ia imunitară s,i răspunsul la stările inflamatorii.

Multe din aceste probleme datorate grăsimilor trans au fost cunoscute sau bănuite încă de acum 15-20 de ani, dar în SUA au fost complet ignorate. În Europa, grăsimile trans sunt supuse restrict,iilor în alimentat,ie; unele t,ări nu permit mai mult de 0,1 % cont,inut de acizi gras,i trans. În schimb, margarinele din SUA cont,in 30-50 % acizi gras,i trans ! Desigur, industria alimentară neagă orice problemă de acest fel. Între timp, probele s,tiint,ifice continuă să sust,ină afirmat,ia că grăsimile trans contribuie la bolile de inimă s,i posibil s,i la altele.

Dar margarina nu este singurul articol care cont,ine o cantitate importantă de grăsimi trans. Orice “aliment” pe a cărui etichetă scrie “hidrogenat” sau “part,ial hidrogenat” cont,ine grăsimi trans s,i ar trebui să fie evitat.

S-a arătat, de asemenea, că laptele matern al multor mame din SUA cont,ine în exces grăsimi trans s,i este deficitar în acizi gras,i esent,iali. Totodată, în Canada, cercetătorii au analizat laptele de la 198 de mame ce alăptau s,i au descoperit că acizii gras,i trans se aflau în procente variind de la 0,1 până la 17,2 % din cont,inutul total de acizi gras,i. Analizele ulterioare ale acestor grăsimi trans au demonstrat că sursa lor principală au fost uleiurile vegetale part,ial hidrogenate (adică margarina). Aceste analize au arătat, de asemenea, că sporirea nivelului acestor grăsimi trans s-a realizat pe seama acizilor gras,i esent,iali, astfel copiii aflându-se într-un dublu pericol în timpul unei perioade cruciale de dezvoltare.

Acizii gras,i esent,iali sunt necesari pentru dezvoltarea corespunzătoare a t,esuturilor fătului s,i copilului, în special a t,esutului nervos.

Un studiu publicat în “American Journal of Clinical Nutrition” (1967) a arătat diferent,a clară dintre rata cu care se manifestă bolile de inimă în rândul populat,iilor din nordul s,i sudul Indiei. Nordicii mâncau carne s,i aveau nivele ridicate de colesterol. Principala sursă de grăsimi din alimentat,ie era “gheea” (unt clarificat). Sudicii erau vegetarieni s,i aveau nivele mai scăzute de colesterol. În ziua de azi se spune că vegetarienii sunt mult mai put,in expus,i bolilor de inimă dar, de fapt, adevărul a fost exact invers. Vegetarienii bolnavi de inimă erau de 15 ori mai numeros,i decât compatriot,ii lor nordici! În afară de legume care înlocuiau carnea, principala diferent,ă din alimentat,ie o constituie înlocuirea untului tradit,ional, clarifiat (ghee - un aliment adevărat, pur) cu margarina s,i uleiuri vegetale rafinate, polisaturate. Douăzeci de ani mai târziu, revista medicală britanică, arăta cres,terea numărului de decese datorate atacului de cord în rândul indienilor nordici. Aceasta s-a datorat faptului că s,i indienii din nord au înlocuit gheea din alimentat,ia lor cu margarina s,i uleiuri vegetale rafinate.

S-a arătat că procesele de rafinare a uleiurilor distrug acizii gras,i esent,iali s,i crează nivele ridicate de acizi gras,i trans, în timp ce îndepărtează constituient,ii naturali important,i, mineralele s,i vitamina E.

În lucrările “The Facts about Fats” s,i “Fats that Heal, Fats that Kill”, John

Finnegan s,i Udo Erasmus descriu procesul obis,nuit de rafinare a uleiurilor vegetale. Acest proces începe cu semint,ele, care pot cont,ine nivele ridicate de pesticide s,i ierbicide. Semint,ele sunt zdrobite s,i supuse unei serii de tratamente chimice la temperaturi de până la 520 F (271 C). Aceste tratamente includ utilizarea solvent,ilor toxici, a sodei caustice, conservant,ilor, având ca rezultat distrugerea acizilor gras,i esent,iali, pierderea de vitamine s,i minerale s,i formarea acizilor gras,i trans s,i a radicalilor liberi. Acest lucru este exact opusul a ceea ce se dores,te. s,i totul se face în numele unei păstrări cât mai îndelungate în raft s,i a acceptării de către consumator ( ceea ce rămâne după procesare arată bine, curat!). Acelas,i lucru se întâmplă s,i cu uleiurile folosite la procesarea hranei, adică cele care se găsesc în conserve sau cutii. Amintit,i-vă să citit,i etichetele acestora!

În continuare sunt prezentate de către autorul articolului câteva modalităt,i de a îmbunătăt,ii echilibrul acizilor gras,i s,i de a evita ingerarea de grăsimi trans.

1. Consumat,i în fiecare zi semint,e de in proaspăt măcinate. Pentru a obt,ine aproximativ o lingurit,ă de ulei (in amestec cu pudră) măcinat,i 3 lingurit,e de semint,e într-o râs,nit,ă de cafea. Pudra poate fi amestecată cu cereale sau adăugată la iaurt. O putet,i de asemenea amesteca cu suc căldut, de mere s,i putet,i adăuga o banană tăiată felii sau alte fructe pentru a obt,ine un fel de budincă gustoasă, hrănitoare, care va accelera s,i tranzitul dvs. intestinal. Semint,ele de in trebuie consumate în 10-15 minute de la măcinare pentru a mics,ora posibilele probleme generate de oxidare. Atent,ie: înainte de a consuma semint,ele de in, verificat,i dacă nu suntet,i alergici la ele.

2. Folosit,i untul în loc de margarină.

3. O solut,ie s,i mai bună este folosirea untului clarificat (ghee) care se prepară astfel: punet,i într-o crăticioară pe aragaz untul s,i încălzit,i la foc potrivit îndepărtând în continuu spuma de deasupra, până când untul rămâne limpede ca uleiul. După ce s-a limpezit turnat,i untul în borcane. Se spune că, cu cât gheea este mai veche, este mai bună. Vet,i fi surprins,i să constatat,i că putet,i lăsa afară ori cât de mult gheea fără să mucegăiasca sau să se râncezească, aceasta fiind un aliment pur (ca s,i mierea s,i polenul) folosit foarte mult s,i ca medicament, sau ca excipient pentru diverse alifii. Vă recomandăm să consumat,i cât de des putet,i ghee, iar dacă o consumat,i cu miere fit,i atent,i ca proport,ia să nu fie de 1:1 deoarece este o proport,ie nepotrivită.

4. O alternativă la folosirea untului în alimentat,ie este untul de cocos nerafinat.

5. Folosit,i uleiul de măsline sau untul de alune nehidrogenat.

6. Cumpărat,i uleiul în sticle sigilate. Păstrat,i uleiul la rece după ce at,i deschis sticla.

Există încă oameni de s,tiint,ă, în special cei angajat,i sau finant,at,i de industria alimentară, care pretind că nu există suficiente dovezi împotriva grăsimilor trans s,i care citează studii ce argumentează pozit,ia lor. Acesta este “numele jocului” în s,tiint,a epocii moderne, epoca în care sunt implicat,i bani s,i egourile. Oricum, cele mai multe studii din literatura actuală sprijină ideea că aceste grăsimi modificate chimic sunt dăunătoare. În asemenea situat,ii conflictuale trebuie să fim de partea Mamei Natură. Ea este mult mai înt,eleaptă decât vom fi noi vreodată. Amintit,i-vă că cele mai multe informat,ii despre grăsimile trans se cunosc de mult,i ani, dar industria alimentară sau cei din spatele ei au reus,it să le ascundă de cunos,tint,a publicului. Acum, când cunoas,tet,i aceste informat,ii, totul depinde de dvs.

Mult noroc s,i multă sănătate!

PLANTE MEDICINALE MĂCINATE FIN S, I DEGUSTATE

BĂTRÂNIS,

An 4, Sâmbătă, 19 feb. 2000

· activare clară , încă de la început a centrilor S, ahas,rara, Anahata, Ajna, în această ordine.

· creează stare de plinătate, contemplare s,i pătrundere mentală.

· dinamizează atent,ia de tip stare de martor.

· produce o amplă purificare mentală s,i o dinamizare considerabilă a fluxului dorint,elor.

· dorint,a creează o acumulare în minte care este disipată s,i transcensă prin intermediul plantei.

· posibiliate de explorare a resurselor subcons,tiente.

· foarte bună pentru dinamizarea precedată de stoparea dezvoltării lui AMA mentală.

Busuioc

· aromat, sărat, amar, cald, picant;

· senzat,ie intensă de purificare la nivelul gurii;

· absorbt,ie a senzat,iilor către zona capului;

· senzat,ie de us,urare în zona frunt,ii;

· efect încălzitor s,i împrospătător;

· combate tristet,ea s,i melancolia;

· îmbunătăt,es,te tonusul afectiv;

· e o plantă care ne pune în rezonant,ă cu Shiva;

· când e uscată proaspătă are secundar gust sărat-acris,or;

1

1

1

când este uscată are gust amar, secundar astringent;

· purifică căile nazale s,i îmbunătăt,es,te respirat,ia;

· activează zona gâtului.

CAPRIFOI

· astringent, amar, sărat, /rece/, picant.

· gust nu prea plăcut, us,oare nuant,e de dulce la început.

· este antiinflamator, antiseptic urinar, diuretic, dar s,i vomitiv s,i emolient.

· antitoxic s,i astringent;

· antiiritant s,i antigutos; bun pentur eliminare ureei;

· la finalul degustării o activare blândă s,i plăcută a lui Sahasrara, ca o mână pusă pe cres,tet în semn de binecuvântare.

· calmant, linis,titor s,i purificator;

· anti Pitta s,i domolitor al impulsivităt,ii;

· foarte bun pentru cei care au o fire intensă, pasională, impulsivă s,i necontrolată;

· stare de contemplare, blândet,e, atemporalitate;

· stare de retragere în natură, ca la mânăstire sau într-un loc sacru;

· desprindere de tentat,iile lumes,ti s,i de dorint,ele înlănt,uitoare;

· purificator al energiilor angrenate în relat,iile intime, familiale sau apropiate;

· blândet,e, tandret,e, delicatet,e, însă într-o nuant,ă impersonală , transcendentă;

· plantă pentru domolirea Rajas-ului senzorial (pentru stări Rajas ale Manas);

bună pentru cistită;

· bucuria de a trăi - gust sărat;

· asemănare cu păducelul;

· elimină AMA prin amplificarea calităt,ii de us,or;

· stare de anestezie la nivelul gurii asemănător cuis,oarelor.

CĂTUS, NICA

· amară s,i foarte put,in aromată, us,or dulce ca melisa, însă mult mai put,in;

· amar, /cald/, aromat;

· pe ansamblu este încălzitoare, dar are s,i proprietăt,i us,or emoliente;

· este linis,titoare prin îndepărtarea excesului de VATA acumulat în anumite organe, ce t,in în principal de primele două căi ale bolilor;

· interiorizare profundă cu nevoia de reîntoarcere;

· posibilitate de cunoas,tere a naturii proprii;

· permite accesul la nivelul lui CITTA s,i ne permite să ne expansionăm fiint,a s,i să sesizăm care este suportul fundamental al mint,ii;

· plantă amară anti-VATA.

17/10/99

· gust amar s,i us,or aromat, intens purificator al cavităt,ii bucale;

· activează Vishuddha s,i creează o stare de seninătate, calm, subtilitate, serenitate, finet,e;

· este tonică în acelas,i timp, condensează energiile subtile din structură s,i linis,tes,te prin contract,ie. Act,ionează tocmai ca în expresia: ”mi-am adunat fort,ele” s,i prin aceasta este un excelent anti-VATA; îmbunătăt,es,te secret,ia salivară s,i digestivă s,i stimulează în general secret,iile corporale având ca rezultat un efect calmant extraordinar;

· creează o stare plăcută în fiint,ă, o stare de împăcare cu noi îns,ine prin proiectare într-o dimensiune subtilă elevată, plină de simplitate s,i naturalet,e;

· este o plantă care ajută la perceperea stării de shakti s,i dinamizează feminitatea;

· ne ajută să percepem natura proprie;

· creează rotunjime, netezes,te asperităt,ile printr-o foarte fină dozare a energiei aerului;

· se aseamănă mult cu Melisa însă are un caracter mai subtil;

· spre final poate fi resimt,ită aroma volatilă specifică a nepetolului.

19/10/99

· gust amar s,i us,or dulceag;

· stare armonizatoare plăcută;

· capacitate de a găsi mijloace de apropiere între oameni, armonie s,i solut,ii;

· bunădispozit,ie s,i mai ales o stare de încântare s,i de frumos;

· rezonant,ă cu Tripura Sundari, trezes,te foarte mult armonia lăuntrică;

· utilă pentru a percepe stare de VATA armonioasă;

· amar, picant, dulce, /rece/, dulce;

· trezes,te stare de iubire profundă s,i de înt,elegere superioară fat,ă de ceilalt,i.

· o plantă except,ională pentru femei;

· amar, aromat, dulce, /rece/;

dinamizează SOMA chakra (cea mai puternică dinamizare de până acum) s,i stopează arderea ei de către Tejas (ca la pranayama); o energie dulce care coboară s,i umple întreg corpul;

· stare de atemporalitate. Timpul nu e nici condensat, nici dilatat, nu mai e!

· stare de transfigurare s,i de socialitate; am fost proiectată fie în trecut (în Akasha), fie într-o lume paralelă sublimă, într-un loc sacru de init,iere tantrică. Eu însămi eram transfigurată, tantrică s,i se auzea foarte clar o muzică de o factură extaziantă. Mi s-a dinamizat într-u mod foarte armonios feminitatea (armonios s,i polar). În prima parte o fort,ă a dinamizat Sahasrara s,i Vishuddha. Se simt,ea toată curgerea lui Soma infinită s,i din spatele cutiei craniene. Mai târziu a apărut amplificarea gradată foarte armonioasă a energiei nivelului lui 2, urmată de ascensiunea ei prin Anahata, ceea ce genera ascensiune s,i o stare de dăruire, devotament total, asemănător unei init,ieri tantrice. Întregul corp s-a relaxat s,i a intrat instantaneu în stare de meditat,ie. S-au amplificat fluidele (inclusiv cele sexuale) s,i a crescut OJAS. Este o plantă except,ională pentru Pitta, deoarece stopează arderea lui Soma de către Agni.

CĂTUS, NICĂ

An 4, 29 ian. 2000

· linis,titoare s,i amară;

· apare o purificare prin restrângere;

· amar, aromat, astringent, /rece/, picant;

· împrospătătoare;

· amplifică acuitatea senzorială s,i trezes,te simt,urile;

· linis,tes,te acumulările de VATA din sediul specific sau din pranavahasrota;

· reglează fluxul pranic la nivelul lui ANAHATA;

1

1

1

ritmează respirat,ia s,i prin acesta determină armonizarea lui VATA; deschidere la nivel de ANAHATA;

iubire, dăruire, linis,te;

· reas,ezare calmă;

· purificare, subtilitate.

CEPHALOPHORA AROMATICA Mart,i, 15 feb. 2000

· dinamizări intense s,i extrem de complexe în zona capului, în special la nivelul lui Sahasrara;

· amar, /fierbinte/, picant;

· nuant,e de emolient asemănătoare mus,et,elului;

· dinamizare în zona cres,tetului, tâmple, ceafă;

· energizare Anahata la începutul s,i la sfârs,itul degustării;

· încălzes,te s,i energizează zona pieptului (SADHAKA PITTA);

· la final amplifică senzat,ia de fierbinte la nivelul stomacului;

· scade KAPHA, scade VATA, cres,te PITTA;

· este us,or vomitiv

Sâmbătă, an 6

· amar, picant, arzător foarte puternic;

· arde s,i usucă zona pieptului;

· arde mucoasa stomacală - contraindicată în ulcer s,i în orice fel de inflamat,ii ale mucoaselor;

activează bindu-s,ii din zona capului s,i plenar Sahasrara; purifică zona gâtului (Vishuddha); activează Ajna s,i amplifică starea de fort,ă s,i de control;

· neutralizează fulgerător acumulările de AMA;

· trezes,te natura ofensivă, de luptător;

· accentuează contrastele dintre lucruri;

· face perceptibile diferent,ele;

· se opune stării de aglutinare s,i uniformitate; • este bună pentru amplificarea fort,ei discriminării;

· acutizează deosebirile.

An 5

· dislocă Kapha s,i Vata acumulate în zona capului s,i le elimină aproape instantaneu;

· încălzes,te s,i usucă zona capului - bună pentru răceli Kapha s,i Vata, congestii ale sinusurilor, otită;

· fluidifică, dislocă s,i elimină Kapha (o scoate din t,esuturi, din sediile de acumulare) din gură s,i gât, iar apoi s,i din piept - bună pentru brons,ite, răceli etc.

· dislocă Kapha s,i Vata chiar s,i de la nivelul organelor genitale s,i chiar din tot corpul;

· încălzes,te, stimulează digestia;

· elimină AMA s,i Kapha lipicioasă de la nivelul stomacului;

· dinamizează Samana Vayu s,i apare astfel o stare de echilibru psihomental prin combinat,ia amar-picant; se aseamănă cu o combinat,ie piper+mus,et,el+coada s,oricelului;

încălzes,te plăcut tot corpul s,i purifică zona capului; dinamizează Agni s,i Alochaka Pitta, conferă strălucire aurică;

conferă stare de umilint,ă s,i integrare a act,iunilor prin dinamizarea foarte armonioasă a lui Manipura - Sahasrara. Dinamismul esste dublat de centrare,..........., încrederea în sine de umilint,ă s,i bun simt,.

CIUBOT, ICA CUCULUI DE MUNTE (PRIMULA ELASTIOR)

· extrem de plăcută, emolientă, linis,titoare;

· activare intensă, constantă, încălzitoare s,i profundă la nivelul lui Anahata;

· amplifică foarte mult Avalambhaka Kapha;

· conferă stare de protect,ie, iubire maternă, ocrotitoare;

· ilustrează calitatea de moale, umed, neted;

· energie mare la nivelul zonei pieptului;

· ajută la cres,terea sânilor;

· este în rezonant,ă cu Kulasundari Nitya;

· planta amplifică feminitatea s,i trezes,te natura feminină atât la femeie cât s,i la bărbat.

CIUMĂREA

· activare intensă a zonei pieptului s,i a marma-urilor STHANA-ROHITA;

· dinamizarea energiei suport de la nivelul lui ANAHATA - AVALAMBHAKA KAPHA;

· planta ajută la cres,terea sânilor s,i stimulează secret,ia lactată;

· ajută la sublimarea energiei erotice de pe SWADHISTHANA pe ANAHATA s,i trăirea plenară a stării de orgasm la nivelul lui ANAHATA;

1

1

1

dinamizează YONI chakra s,i apoi energizează plenar SWADHISTHANA;

activează APAS s,i VAYU s,i de aceea este foarte bună pentru afect,iunile lui RASA s,i protejează în caz de epidemii;

· această putere se datorează aportului energetic crescut la nivel de ANAHATA;

· activarea lui ANAHATA conferă infailibilitate în fat,a bolilor contagioase, putere protectoare maternă;

· exemplifică foarte bine stare de iubire romantică (PRINANA);

· conferă stare de plenitudine afectivă s,i de tineret,e (exuberant,ă plină);

· amar, acris,or, dulce /fierbinte/ dulce;

· plantă emolientă s,i netezitoare în ciuda prezent,ei gustului amar;

· are proprietăt,i imunostimulente;

· dinamizează profund starea de mult,umire s,i de împlinire;

· purifică energia subtilă a gustului dulce;

· induce o vibrat,ie extrem de plăcută s,i persistentă la nivelul pieptului;

· ajută femeile să aibă sâni frumos,i s,i foarte atrăgători;

· dor de Dumnezeu, dorint,a de a te contopi cu fiint,a iubită;

· disponibilitate erotică printr-o deschidere sufletească profundă, senzualitate rafinată;

· generozitate;

· energizarea sânilor, galactogogă;

· ne pune în rezonant,ă cu energia botezului prin apă, prospet,ime s,i euforie;

· cons,tientizarea mecanismelor de act,iune la nivelul lui Manas;

· dinamizare Yoni chakra;

dinamizare creativitate, flexibilitate; stare de coeziune s,i de a te bucura de viat,ă;

· dinamizare Avalambhaka s,i Tarpaka;

· compasiune, împăcare cu sine;

· moale;

· amplifică senzat,ia tactilă;

· bună pentru cei ce duc grija zilei de mâine;

· elimină delicat resentimentele fat,ă de ceilalt,i, diplomat,ie, acceptare de sine s,i a celorlalt,i, fiecare este necesar as,a cum este;

· foarte bună comunicare.

CIUMĂREA An 6 Pites,ti

· acris,or, amar, sărat /cald/ dulce;

· activează intens zona pieptului pe care o încălzes,te, stimulează transpirat,ia s,i ajută procesele de purificare la nivelul pieptului;

· conferă senzat,ie de plenitudine s,i umplere energetică la nivel de Anahata;

· amplifică controlul asupra energiilor aerului;

· conferă o puternică stare de mult,umire (stare foarte necesară celor care suferă de diabet);

· are efect diaforetic pregnant s,i efectul galactogog este resimt,it sub forma unei activări a focarelor de deasupra sfârcurilor STHANA-ROHITA;

· delicatet,e;

· calmant, sublimare, pace, odihnă, purificare; revitalizant, stimulează energizarea mus,chilor; completitudine, stabilitate, aură de protect,ie; răspândire în tot corpul.

An 6 CLUJ, 3 feb. 2000

· energizare la nivelul capului s,i apoi la nivelul lui Manipura;

· stabilitate, calm, seninătate;

· încălzire la nivelul pieptului s,i în spate;

· efect tonic s,i purificator;

· activare Vishuddha - antiepileptic.

An 6 Bucures,ti, 5 feb. 2000

· amar, sărat, acris,or /cald/ dulce;

· senzat,ie intensă de mult,umire s,i satisfact,ie;

· înlocuirea nevoii de a primi s,i a avidităt,ii de a avea cu o stare de dărnicie energetică vitală s,i de preaplin în plan vital s,i afectiv;

· senzat,ie de umplere energetică în zona pieptului, difuză (Avalambhaka);

· reglează procesele de transmutare s,i sublimare;

· încălzire s,i tendint,a către transpirat,ie;

· efect general purificator cu senzat,ie de relaxare s,i protect,ie;

· cres,terea secret,iei salivare, lactate s,i pancreatice ca fundal general de activare a energiilor apei s,i a stimulării secret,iilor;

· capacitate mărită de stocare a energiilor vitale;

· calmarea mint,ii, limpezime;

· împăcare, mult,umire;

1

1

29

energizare amplă în zona pieptului, senzat,ie de sâni mari, dinamizare afectivă intensă, afectivitate maternă, ocrotire;

· hrănire, concretet,e;

· sadhaka pitta;

· soma;

· purificare, fluidificare, activează apas în corp;

· emolient, neted, lent;

· dinamizare Ajna s,i Sahasrara;

· act,iune pe hipofiză - eliberarea de prolactină - Tarpaka kapha;

· act,iune pe suprarenale (aldosteron - metabolismul apei) s,i timus.

CIUMĂREA

An 6 CLUJ, 3 feb. 2000

· energizare la nivelul capului s,i apoi la nivelul lui Manipura;

· stabilitate, calm, seninătate;

· încălzire la nivelul pieptului s,i în spate;

· efect tonic s,i purificator;

· activare Vishuddha - antiepileptic.

CORIANDRU

· încălzitor blând la nivelul zonei pieptului;

· emolient s,i netezitor;

· foarte us,or asimilabil; aromat s,i purificator, detensionant s,i calmant; plăcut, stimulează secret,ia salivară s,i secret,iile în general; se simte puternic act,iunea antiseptică;

· amplifică atent,ia, blândet,ea s,i spiritul de observat,ie, trezes,te moderat,ia;

· efecte bune asupra ochilor.

CRESON

An 6 CLUJ, 3 feb. 2000

· energizare puternică în zona pieptului (încălzitor: expectorant, deblocant s,i aseptic al căilor respiratorii);

· picant, acris,or /cald/ picant;

· stimulator digestiv, al stomacului (condiment);

· amplifică circulat,ia energetică în zona capului, dilată aura s,i chiar dă senzat,ie de amet,eală;

· purifică sinusurile s,i este anti-kapha;

· activare centri superiori, sublimare puternică;

· bucuria de a trăi, fericire, expansiune, entuziasm;

· putere de a pret,ui ce este valoros;

· ajută legătura cu maestrul s,i cu planurile angelice;

· dinamizare centrii inferiori s,i Sahasrara pe coloană; • ascut,it, pătrunzător;

· desfundă sinusurile.

CUIS, OARELE

· stare de romantism, transfigurare, frumuset,e, pasiune sublimă (amoroasă), poate să dea (în exces) hiperexcitabilitate s,i impulsivitate, dificultate de control al energiei.

Dacă reus,im să canalizăm energia pe Sushumna apare o stare de puritate s,i centrare, deschiderea lui Brahmarandhra. Stare de însuflet,ire (vigoarea funct,ia lui Rakta);

Transmutarea potent,ialului vital s,i creator, sublimare (din Muladhara); Amplifică charisma.

Alochaka Pitta.

Acces la clis,eele akashice.

DUMBRAVNIC Mart,i, an 6, 22 feb. 2000

· dulce, picant, amar, acris,or /fierbinte/ dulce;

· tonic pentru plămâni;

· activare Anahata, efect galactogog probabil;

· purificator al energiilor subtile ale gustului dulce;

· centrare lăuntrică, echilibru mental;

· linis,tirea fluctuat,iilor mentale;

· stare de împăcare cu Sine;

· exemplifică stare de Kapha armonioasă;

· asemănătoare cu plămânărica;

· pentru deficient,e la nivelul sistemului respirator (Vata în pranavahasrota);

· bun în caz de tulburări circulatorii;

· seamănă cu sulfina (cumarină);

· bun anticongestiv s,i pentru dizolvarea cheagurilor de sânge fără agravarea lui Pitta la nivelul sistemului circulator; aduce stare de echilibru, confort, stabilitate, bunăstare fizică;

vitalizant s,i regenerator;

foarte bun pentru cei care se confruntă cu stări de nesigurant,ă, care simt nevoia de protect,ie, de regăsire a naturii lor, care îs,i uită identitate proprie s,i se abat de la linia dharma-ei lor.

Fumarit,a

· senzat,ie răcoritoare s,i plăcută la nivelul corpului;

· disponibilitate mărită de captare s,i absorbt,ie a energiilor prana-ice;

· concizie s,i claritate mentală;

· putere de pătrundere mentală;

· armonizare la nivelul sistemului nervos;

· purificare intensă, plenară s,i complexă, mai ales la nivelul lui VATA DOSHA;

· senzat,ie de prospet,ime;

· este întăritor al inimii.

14/10/99

· gust amar mai pregnant ca în alte dăt,i (cantitate mai mare de plantă);

· în final o senzat,ie răcoroasă puternică la nivelul gurii, care permite o absorbt,ie mărită a energiei prana-ice, stimularea respirat,iei;

· după înghit,ire o senzat,ie intensă de purificare la nivelul stomacului s,i al toracelui (lărgire a pieptului) însot,ită de o efervescent,ă energetică amplă, cu transmutare s,i sublimare s,i îndepărtarea excesului de Kapha din sediul său specific; • plantă anti-Kapha s,i anti-Pitta;

· dinamizarea voint,ei pure.

29

1

29

GHIZDEI (LOTUS CORNICULATUS)

· sărat, amar, dulce, picant (scurt);

· ghizdei, talpa gâs,tii, sulfină - calmant cardiac.

GINSENG ASIATIC

PANAX GINSENG

An 5, 25 / 03/ 2000

· există mai multe specii:

· ginseng american PANAX QUIQUEFOLIUM var. ..............????

· ginseng sălbatic PANAX PSEUDOGINSENG

· ginseng japonez var. Japonicus

· ginseng siberian ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS

· au constituent,i diferit,i;

· plantă cu cinci frunze, forme umane de rădăcini;

· galben maroniu deschis, miros aromatic, gust complex, us,or dulce, amar s,i foarte slab picant;

· cres,te în Nord-Estul Chinei s,i în Coreea de Nord;

· cure îndelungate: 0,5 g zilnic; 1-3 g / zi în cure de 2 săptămâni;

· saponine, glicozide, antioxidant, ulei esent,ial;

· nu e bună pentru copii s,i pentru femei;

· are efect asemănător cu hormonii masculini pentru amplificarea vitalităt,ii s,i a potent,ei;

· efect benefic în cazul în care este nevoie de surplus energetic în situat,ii solicitante;

ficat: măres,te rezistent,a ficatului fat,ă de diferitele hepatotoxice s,i conferă rezistent,ă la radiat,ii;

· cantitatea de spermă cres,te;

· la femei la menopauză amplifică libidoul s,i reface secret,iile vaginale care sunt deficitare după această perioadă;

· surplus hormonal cu reechilibrarea structurii feminine;

· efecte de reînvigorare s,i reîntinerire;

· pentru deficient,ele localizate la plămâni, splină, ficat;

· se recomandă când fiint,a este stresată s,i este bine să fie luat anticipat;

· indicat în convalescent,ă s,i pentru longevitate, luată pe perioade mai lungi, cu atent,ie asupra stărilor care apar.

Administrarea ginsengului se face sub supraveghere:

· tulburări hormonale la femei;

· boli cardiovasculare.

Contraindicat,ii:

· stări de tensiune;

· hipertensiune;

· tulburări menstruale;

· anxietate;

· înainte de culcare;

· pentru persoanele Pitta - produce agitat,ie s,i nervozitate;

· poate fi folosită foarte bine când fiint,a are deficient,e alimentare pentru că elimină foamea s,i setea;

cres,te secret,ia de hormoni estrogeni; la femei poate amplifica secret,ia menstruală;

· să se ia 1-2 doze pe zi.

Degustare:

· foarte mare calm, interiorizare, mult,umire;

· stare de meditat,ie;

· putere de concentrare;

· senzat,ie de mărire a secret,iei biliare.

GURA LUPULUI AN 6

· amar, acru, astringent /rece/ acru;

· la început dinamizează intens s,i pătrunzător ANAHATA s,i activează energetic zona pieptului;

· purifică Avalambhaka s,i activează în special Sadhaka pitta;

· foarte bun calmant prin activarea s,i armonizarea energiilor gustului acru;

· conferă stare de limpezime în plan mental s,i afectiv (psihic) datorită combinat,iei speciale de amar s,i acru = limpede;

· tinde să energizeze treptat zona capului printr-un proces de unificare între ANAHATA s,i AJNA: minte în inimă s,i inimă în minte;

· purifică gradat, lent, zona capului, cu senzat,ie de dilatare în regiunea tâmplelor, de us,urint,ă, activare marma-uri tâmple;

· us,urint,ă în fixarea obiectelor mentale s,i a stărilor asociate;

· cres,te concentrarea mentală;

amplifică capacitatea de cons,tientizare;

· ANAHATA + AJNA, plantă care trezes,te cons,tiint,a, amplifică SATTVA s,i se opune mai ales agitat,iei s,i perturbării datorate excesului de RAJAS;

· produce echilibru în corp în final;

· are efecte us,or stimulatoare asupra apetitului;

· gust plin de sevă, reîmprospătătoare, claritate, limpezire, destresare, efectul apei vii;

· amplifică AGNI, unitate interioară;

· armonizator;

· revenire în matca proprie;

· purifică Citta;

· singurătatea tainică a lui Dumnezeu;

· reorganizează din interior;

· somn lucid;

· reechilibrantă;

· stare androginală;

· caută ce e adevărat în fiecare dintre noi;

· bună în boli nervoase, cons,tiint,ă adormită, karmă grea, sublimare.

AN 6, 08. 01. 2000

· amar, acru /rece/ acru-dulce;

· are efect de stimulare a apetitului, tonică amar;

· energizează la început ANAHATA s,i apoi evoluează către energizarea lui AJNA;

îmbunătăt,es,te s,i favorizează evocarea stărilor de fericire trăite anterior;

· permite redinamizarea trăirilor spirituale s,i a stărilor benefice din trecut;

· ne ajută să ne descoperim menirea s,i să ne situăm dincolo de înlănt,uirile planului social;

· ne permite să ne manifestăm specificul individual în mod armonios;

· este o plantă care calmează excesul de RAJAS de la nivel mental;

· ne ajută să ne orientăm energiile s,i preocupările într-o direct,ie creatoare, conformă cu specificul nostru;

· amplifică starea de minte în inimă s,i inimă în minte;

· pune mintea într-o dispozit,ie calmă, linis,tită s,i o face aptă pentru meditat,ie;

· dinamizează s,i amplifică energia la nivelui lui SAHASRARA;

· echilibrează fiint,a.

· capacitate de revelare a unor probleme; cons,tientizarea corpului cauzal, acces la Citta;

· limpede;

· acces la akasha; dinamizarea memoriei, trezirea memoriei stărilor spirituale;

· utilă pentru psihoterapeut,i;

· transparent,a cons,tiint,ei;

· unificarea contrariilor;

· cres,te puterea de concentrare;

· utilă pentru cei ce suferă de sindromul de abstinent,ă.

An 6, Pites,ti

1

1

1

o exemplificare caracterizată de o foarte clară percept,ie a efectelor subtile induse;

· plantă care dinamizează ANAHATA s,i AJNA în ordine;

· încălzes,te mai întâi inima s,i recentrează fiint,a (trezirea sufletului);

· apoi se face o trecere gradată a focalizării energetice în AJNA, cu o mare putere de pătrundere mentală s,i concentrare;

· este dinamizată capacitatea de transmutare s,i sublimare la nivelul lui AJNA a feluritelor dorint,e s,i t,eluri s,i sesizarea rostului esent,ial care este indus de acestea;

· planta ne ajută să ies,im din iluzie s,i să realizăm lăuntric ceea ce este esent,ial;

· amplifică puterea de concentrare a mint,ii s,i aptitudinea de observator;

· dinamizează o stare de calm contemplativ profund la nivelul lui AJNA chakra;

· unifică inima cu mintea în mod armonizator s,i intens din punct de vedere energetic;

· la început are un us,or efect diaforetic s,i purificator la nivelul energiilor acumulate în sfera lui ANAHATA chakra;

· trezes,te apoi apetitul s,i calmează focul excesiv din fiint,ă;

· amar, acru /rece/ acru;

· profund efect echilibrant;

· stare plăcută de efervescent,ă la nivelul lui AJNA (vibrat,ii intense în zona din mijlocul frunt,ii)

· stare de meditat,ie asemănătoare cu laya yoga cu mantra AUM;

· detensionare, purificare; claritate mentală, contemplare; activare zona capului;

· trezirea sufletului, revelarea Sinelui.

IARBA SFÂNTULUI ION

An 4, 12 feb. 2000

· o stare except,ională de pace interioară, de calm al mint,ii s,i al cons,tiint,ei indus prin dinamizarea lui Sahasrara;

· stare de pace s,i resorbt,ie în Sine;

· efect antiseptic asupra tuturor acumulărilor perturbatoare;

· anesteziantă pentru tendint,ele rajasice;

· puternică rezonant,ă spirituală, de sacralitate;

· purificator al vederii s,i detensionant în zona capului, bun pentru organele de simt,;

· îmbunătăt,es,te simt,ul auzului s,i al mirosului;

· amar /fierbinte/ picant.

LIMBA MIELULUI

· sărat, astringent - rece - dulce;

· într-adevăr o plantă cu gust sărat, o plantă grea, puternică, densă, hrănitoare;

· un puternic aport energetic vital în zona s,oldurilor cu focar de iradiere zona rinichilor (probabil act,iunea alterativă asupra glandelor suprarenale);

· planta imprimă un proces de coborâre a energiilor, este foarte grea s,i ajunge să dinamizeze intens s,i amplu Muladhara;

· se simte cres,terea energiei sexuale;

ajută la formarea de shukra; hrănes,te oasele bazinului; întăres,te ASTHI DHATU;

· conferă stabilitate, puterea elefantului;

· puternic aport de minerale care conferă senzat,ia de hrănire;

· tendint,a la somnolent,ă;

· după înghit,ire foarte rapid s-a simt,it efectul diuretic s,i o us,oară activare la nivelul secret,iei gastrice;

· planta activează în ordine: Shleshaka, Bodhaka s,i Kledhaka Kapha;

· o plantă foarte Kapha, cu prithivi s,i un excelent antidot pentru stările de VATA crescută deoarece se proiectează exact în sediul de acumulare a lui VATA unde aduce un puternic aport vital;

· amplificarea calităt,ii de GREU antrenează eliminarea excesului de apă din corp;

· planta stimulează suprarenalele s,i astfel determină prin diureză efecte benefice în cazurile acumulărilor de apă în corp: edem, retent,ie urinară.

11/10/99

· linis,tes,te fiint,a s,i îndepărtează tensiunile;

· amplifică OJAS-ul în structura subtilă s,i astfel conferă încredere s,i capacitatea de a găsi solut,ii simple s,i răspunsuri fires,ti la preocupările s,i dilemele existente;

· se resimte puternic caracterul antiinflamator printr-o senzat,ie de fluiditate s,i răcoare în cap, spate s,i în spatele ochilor;

· face fiint,a blândă, calmă s,i împăciuitoare; amplifică disponibilitatea creatoare s,i inspirat,ia; amplifică disponibilitatea către unitate s,i prietenie, consens, colaborare, coparticipare;

· disipează tensiunile s,i netezes,te raporturile;

· reîntineritoare (RASAYANA).

12/10/99

· linis,titoare s,i împăciuitoare;

· ne împacă cu noi îns,ine s,i cu ceilalt,i;

· creează disponibilitate către comunicare;

· întăres,te s,i armonizează legăturile spirituale în cadrul grupurilor omogene;

· conferă substant,ă aspirat,iilor s,i intuit,iilor benefice;

· sust,ine init,iativele prin hrănirea formelor gând(gând+energie+emot,ie) care derivă din acestea;

· planta amplifică energia OJAS de la nivel afectiv s,i mental;

· dinamizează centrii de fort,ă;

· crează un fel de euforie calmă, as,ezată, mai degrabă însuflet,irea specifică energiei gustului sărat;

· însuflet,es,te, animă s,i energizează.

LIMBA MIELULUI

An 6, 08. 01. 2000

· sărat, amar, dulce/ rece/ dulce;

· foarte hrănitoare s,i consistentă;

· amplifică energia concretizării s,i cristalizării;

sust,ine din punct de vedere vital structura fizică; întăres,te rezistent,a; amplifică starea de coeziune s,i unitate;

· este purificatoare s,i împrospătătoare;

· la început este resimt,ită ca încălzitoare datorită act,iunii diaforetice;

· apoi este răcoritoare, relaxantă s,i purificatoare cu act,iune febrifugă;

· este utilă în afect,iunile (infect,iile) mucoaselor s,i cavităt,ii bucale;

· antiinflamatoare la nivel fizic s,i la contact fizic (uz extern)

· degajare a pieptului s,i plămânilor;

· blândet,e, relaxare, mult,umire;

· senzat,ie de apropiere s,i afectivitate sporită;

· hrănire, cres,terea densităt,ii, vitalitate;

· stare de copilărie.

LOFANTUS Pites,ti 5, 21/06/99

· dulce, picant /rece(II)/ dulce

· nuant,e de acris,or s,i us,or amar;

· act,iune intensă în zona capului;

· planta act,ionează pe Tarpaka kapha s,i probabil vindecă problemele organelor de simt,;

· deschidere energetică la nivelul sinusurilor; energizare laringe, gât;

40

40

1

energizare piept (întărire), fermitate (probabil bună în insuficient,a cardiacă);

· are o act,iune tonic cardiacă, stimulatoare;

· plantă cu act,iune subtilă utilă în bolile inimii s,i ale capului (celor de tip Pitta);

· utilă în caz de polipi;

· reglează fluxul respirator - polar;

· dinamizează Ajna;

· produce o intensă stare de interiorizare a mint,ii;

· senzat,ie spat,ială asemănătoare rezonant,ei cu Akasha;

· de asemeni e bună în afect,iunile ORL;

· suflul ascendent;

· are caracter emolient, moale s,i neted;

· principiile fierbint,i sunt volatile, în final virya este răcoritoare;

· este un bun stimulator al secret,iei gastrice s,i utilă în atonia gastrică, hiposecret,ie;

· e o plantă care armonizează Kapha din interior;

· e utilă celor care se confruntă cu stări de confuzie mentală, de atas,ament sau de tulburare a mint,ii, plictiseală; • aduce energia mult,umirii în fiint,ă;

· gust dulce persistent s,i după.

Elena dulce, picant, sălciu; act,ionează pe Anahata (polarizantă); expansiune energetică, deblocare Prana Vayu; efect de răcorire pe Muladhara; stare de euforie, plutire, us,urime

Gabi

· mentolat răcoros cu încălzire lentă;

· aromat s,i picant, emolient;

· act,ionează pe Manipura, Swadhisthana, Muladhara s,i apoi ascendent;

· acuitate acustică s,i vizuală;

· respirat,ie amplă s,i profundă.

Geta

· picant, dulce, mentolat, aromat;

· stare de purificare dată de uleiul volatil (emolient) purifică sinusurile, arborele brons,ic;

· purificare prin transpirat,ie;

· încălzes,te ochii - claritate a vederii;

· act,ionează asupra vocii, caldă s,i catifelată, purifică Swadhisthana s,i Muladhara;

· meditat,ie Ajna, Sahasrara;

· cres,te Pitta;

· respirat,ie us,oară s,i plăcută;

· stare de înălt,are (plantă viguroasă);

· asemănătoare cu cânepa (tulpina groasă).

Dan

· picant/ încălzire/ picant-mentolat;

· emolient, act,ionează pe Muladhara, Swadhisthana, Manipura cu sublimare în Vishuddha; • cerc de fort,ă în zona gâtului;

· clarifică ideile, mintea.

Maria

· mirodenie orientală;

· bună la mâncărurile grase;

· act,ionează pe Manipura s,i în zona gâtului.

Stelut,a

· iute, picant, aromat /cald/ picant;

· act,iune rapidă la nivelul capului, purificare astrală;

· energizare Yang, dinamizare Vyana, purificare Swadhisthana;

· trezire Kundalini, efecte complexe; • Vidul inimii, mental, din Sahasrara;

· stare de laya cu prima mantră.

S, tefania

· aromat, mentolat; plantă hidrofilă/ cald/ picant; s-a identificat cu noi;

45

1

45

purificarea aurei; cavitatea nazală, ochi, activare urechi; ajută la cres,terea percept,iei auditive;

· cres,te focul digestiv;

· cres,te Vata, armonizează Pitta, scade Kapha;

· act,ionează preponderent la nivelul capului, Ajna; • detas,are, bună dispozit,ie, optimism;

· elimină energiile perverse din aură.

Dumitru

· aromat, dulce/ cald/;

· Vishuddha, Anhata, Ajna;

· întăres,te aparatele respirator s,i circulator;

· verde s,i violet, stare de euforie s,i zbor.

Kati

· efecte pregnante mai ales după;

· tonifiere, purificare, elevare;

· claritate mentală, acuitate vizuală;

· activare Sahasrara, energizare picioare pe partea internă;

· efectul de moale, fin, catifelat, emolient, plăcut.

Anghel aromat, mentolat,...............

· gât, Anahata, Sahasrara, Manipura, Swadhisthana (us,or), Ajna puternic s,i deosebit;

· armonizează fiint,a spirituală;

· act,iuni: răcoritor, emolient, detensionant, depurativ;

Indicat,ii: insuficient,ă cardiacă, polipi, afect,iuni ORL, laringită, atonie gastrică, hiposecret,ie gastrică, dureri de stomac, tahicardie.

· ORL, gastrice, pitta;

· sinuzită, laringită, brons,ită, gastrită, atas,ament, depresie;

· pentru ochi;

· emolient, încălzitor, calmant, sedativ.

Dan

· amigdalită, brons,ită, laringită.

Maria

· stimulează secret,iile: rinită, brons,ită, hiposecret,ie gastrică, atonie gastrică;

· tonic general, stimulent - depresii.

Stelut,a

· pentru stări tamasice, centrează fiint,a.

Dumitru

respirator s,i circulator (afect,iuni mai mici); faringite, depresie, laringită.

Geta

· cardiopatie ischemică.

Gabi

· pentru amet,eli, dureri de cap, migrene.

Elena

· afect,iuni respiratorii, calmant, tonic, us,urare;

· decongestiv.

Anghelaru

· brons,ită, amigdalită.

Cristina

· împrospătarea ochilor, Ajna, urechi, gât;

· stare de linis,te s,i încredere.

Andrei

· reumatism.

Ileana

· zona capului, gât (Vishuddha), ochi, tonifiere;

· zona urechilor, masaj zona capului; masajul capului cu ulei.

29

29

45

22 /06/ 99

· o intensă energizare centrală, ca un fel de tub energetic ferm, de la Muladhara până la Sahasrara, activare Kundalini, senzat,ie de orgasm s,i ascensiune energetică;

· dinamizare subtil sonoră;

· plantă utilă pentru simt,ul echilibrului;

· emolientă la nivelul gâtului;

· stare de centrare lăuntrică, armonizare s,i echilibrare polară a centrilor de fort,ă;

· ascensiune întocmai ca Udana;

· picant, dulce /rece/ dulce;

· plantă cu caracter pătrunzător însă extrem de benefică s,i plăcută din punct de vedere fizic;

· amplifică aspectul solar al lui Anahata;

· înt,elegere s,i iubire plină de compasiune;

· echilibrează fiint,a, plantă tantrică;

· stare de iubire paternă.

Andreea

· dulce, picant asemănătoare cu rostopasca;

· preia energiia de la aspectele de jos;

· act,ionează aproape de concret;

· act,ionează în zona inimii;

· Sushumna.

Gigi

· dinamizare foarte puternică;

· stare de răcoare;

· dulce, picant /rece/ dulce;

· energizare limbă;

· fluxuri energetice în zona Anahata spate;

· dinamizare Vishuddha, pratyahara;

· cons,tiint,a în spat,iul interior, pătrundere Citta;

· pantă calmantă în plan psihic;

· dinamizare psihică;

· cres,te Kapha, armonizează Pitta, scade Vata.

Liana

· dulce, picant /rece/ picant;

· us,or, rece, umed, limpede, rapid;

· hrănes,te (apas);

· foc/apă, aer/apă;

· Avalambhaka (sust,inere la nivel superior);

· nu are ceva grosier;

· picant /rece/ subtil - dinamizare vitală;

· energizare la nivel afectiv (geniu);

· energizare mentală;

· comunicare s,i exprimare, conexiuni de idei;

cres,te Avalambhaka (apas s,i tejas); Sadhaka, Samana s,i Prana;

afrodisiac; percept,ia timpului;

· shukra;

· bucurie s,i încântare.

Cătălin

· armonizează Pitta, Kapha s,i Vata, rece, subtil, limpede;

· ciudat de purificator;

· vârtej care se amplifică;

· pornes,te de la nivelul lui Manipura, armonizare;

· stare de bine, armonie, bunăstare s,i calm;

· sentiment de sacru s,i împlinire spirituală;

· aerisire la nivelul fiint,ei;

· Vyana Vayu;

· ...............nervi, reglator cardiac, antibiotic, diuretic, sedativ, afrodisiac.

Irina

· dulce, picant, amar, astringent /cald/;

· activare Ajna (centrează toate energiile);

· ax fronto-occipital;

· încălzire urechi s,i activare Vishuddha;

1

1

1

curăt,ă mintea s,i o face pătrunzătoare; sinusuri;

elimină tamasul din Ajna; dinamizare us,oară a inimii (ca la îngeri);

· dinamizare Manipura - în caz de blocaj la nivelul plexului solar.

Otilia

· dulce, picant, astringent /rece/ dulce; • curăt,ire sinusuri, urechi, gură;

· activare în ..............

· dinamizare Ajna, apoi Vishuddha s,i apoi Anahata; • ca la o stare de după pranayama (purifică fiecare energie);

· mental: purifică manas ............

· dinamizare mâini, picioare, fiecare meridian;

· toate blocajele se duc - activare Sushumna;

· stare de pranayama puternică (aduce prana).

Marilena

· dulce, picant /rece/ dulce;

· Soma s,i Vishuddha (akasha s,i apas), majja;

· creează legături între lucruri disparate;

· cres,te inteligent,a creatoare, puterea de integrare;

· viziuni intuitive;

repaus mental; cons,tientizarea hiatusurilor, transei, srota-urilor; perfect,iune, esent,ializare, privare de perspectivă; subtil, limpede, fluid;

· nevroze s,i probleme psihice de tip Vata;

· activare zona capului - Tarpaka;

· scade Vata s,i Pitta, cres,te Kapha;

· plantă a lunii într-o zodie de aer;

· legături între cons,tient s,i subcons,tient;

· act,ionează ca sedativ nervin, carminativ, aperitiv.

Otilia

· akasha - se sublimează brusc în altceva.

Geta

· dulce, picant / / dulce;

· act,iune puternică;

· direct în zona stomacului;

· cres,te imunitatea; curgerea energiei prin toate meridianele;

· calmant, energie profundă, ca o apă din adânc;

· se deblochează peste tot;

· stare de us,urare;

· energie afectivă s,i emot,ională;

stabilizare în afectiv s,i emot,ional; pentru cei cu labilitate afectivă; sentimente stabile s,i relat,ii de lungă durată; bună pentru indiferent,ă afectivă, iritabilitate emot,ională;

· pentru cres,terea imunităt,ii (timus); • pentru tuse iritativă, brons,ite, traheite;

· pentru cancere pulmonare.

Otilia

· facilitează stare de vid beatific plin (majja).

Csilla

· răspunde la natura lui Dumnezeu;

· cum creează Universul;

· dulce, picant, tridosha;

· percept,ia unor vârtejuri spirale;

· ?????? De creat,ie a lui Dumnezeu;

· câmpuri subtile creatoare;

· condensarea unor energii subtile în energii grosiere;

· stare orgasmatică (plăcerea de a crea);

· cum are loc nas,terea la nivel cosmic;

· femeile care au dureri la nas,tere sunt bolnave. Orice nas,tere e sacră; Maria a trăit o stare plenară de fericire. dilatare foarte mare a corpului (urias,);

1

29

1

la nivelul pieptului, cuprindere univers; dorint,a de a te elibera de tot ce te leagă;

aspectul de resorbt,ie (Udana Vayu), sublimare, pratyahara totală, vid total;

· ascensiune s,i canalizare spre esent,a divină;

· reintegrare în Dumnezeu;

· celora care sunt fermi focalizat,i de a merge pe calea tantrică;

· akasha;

· afrodisiac, galactogog, carminativ, sedativ, analgezic al tractului digestiv - pentru depresii, impotent,ă.

Mariana

· dulce, picant, astringent /rece/ dulce;

· dinamizare pe Muladhara (vitalitate);

· sublimare din Muladhara în Sahasrara;

· stare de vid mental, pratyahara;

· dinamizarea Ajna, purificare manas;

· purificarea ochilor s,i sinusurilor;

· percept,ie modificată asupra timpului asemănător lui Dhumavati (armonizare s,i purificare).

Costică

· dulce, picant /cald/ picant;

· Ajna, luciditate, vitalitate ???????

activare Vishuddha, trezirea intuit,iei, Manipura;

amplificarea bucuriei de a trăi; armonizarea s,i ????????? a energiilor; activare Muladhara, energizare vitală elevată;

· suflet trezit, aspirat,ie;

· dincolo de minte, Sushumna;

· limpede, subtil, dens, stabil, umed, fluid, mobil; • Tarpaka, Alochaka, Sadhaka, Prana, Vyana;

· disipare a tendint,ei de a clasifica.

Otilia

· stare de Sat-Chit-Ananda;

· s,i aici s,i dincolo, fericire.

Eugen

· dulce, picant /rece/ picant;

· încântare care hrănes,te sufletul;

· ascute mintea;

· stare de meditat,ie;

· control al mint,ii.

Cristian

· cons,tientizare facilă a tridentului lui Shiva în fiint,ă;

· Sushumna, explozie de energie; energii rafinate;

percept,ie multidimensională în cap; dinamizare Vishuddha, vârtejuri în ambele sensuri; stare de meditat,ie (la revenire sunt dinamizate);

· foarte bună pentru intuit,ii asupra planurile de jos;

· sus: caracter de condensare; • sunt surprinse toate fazele coborârii;

· dinamizare sub-dosha-e Akasha.

· plantă Yang;

· administrare înainte de Maithuna;

· priză superioară de cons,tiint,ă.

Miruna

· activare Ajna (amplifică great,a)

Ema

· relaxare spontană;

· adună energiile din exterior apoi urcă;

· stare de abandon s,i libertate profundă spirituală.

Cristian

· insolat,ie, oboseală de tip Vata;

· dischinezie biliară, elimină spasmele, tensiunile, blocajele - coleciste setate, ciudate; insuficient,ă vertebră lombară;

29

29

29

hipertiroidie (hipo-); mus,chi; Ganesha.

LOFANTUS

· calmează iritat,iile gâtului, este anticonvulsivă s,i antitusivă (antispastică?);

· elimină blocajele de la nivelul arborelui brons,ic (ramurile mari);

· energizare la nivelul urechilor (purificare);

· linis,te s,i calm, amplificarea capacităt,ii de a ierta;

· dulce, picant /cald/ dulce;

· poate să apară senzat,ie de acru atunci când planta absoarbe apa din mediu (este hidrofilă);

· energizare intensă Anahata s,i Vishuddha, purificare nadi-uri cap s,i gât;

· voint,ă de tip superior;

· cres,terea capacităt,ii de percept,ie a energiilor subtile;

· rezonant,ă cu energiile abundent,ei cu sublimare a energiilor în Ojas;

· efect hrănitor, împlinitor;

· acuitate vizuală s,i auditivă crescute;

· capacitate de a privi din inimă Universul;

· afrodisiac, cres,te dorint,a de joc s,i fantezii erotice;

· ferm în act,iune;

· te ajută să învet,i lect,ia cu us,urint,ă;

Tarpaka Kapha - continuitatea cons,tiint,ei la trecerea dintr-o stare în alta;

· trezes,te BANA LINGAM - plenitudine, iubire atotputernică.

MĂTĂCIUNE

· plantă emolientă, netezitoare, caldă, moale, fină, pătrunzătoare;

· picant aromat, acris,or, dulce, amar /caldă/ acră;

· act,ionează puternic la nivelul lui Anahata unde încălzes,te s,i deblochează;

· amplifică Sadhaka pitta s,i astfel rezolvă mecanismele defensive de tipul compensării;

· elimină gazele s,i VATA acumulată în partea medie a colonului;

· amplifică AGNI, cres,te puterea digestivă;

· conferă limpezime s,i hotărâre;

· stimulează secret,ia gastrică s,i este un tonic stomacal;

· poate constitui un excelent remediu pentru echilibrare (dinamizează Samana Vayu);

· în asociere cu plante aromate: roinit,ă (K -dulce/dulce), mătăciune (P acru/acru), cătus,nică (V - picant/amar);

· ajută la cristalizarea individualităt,ii s,i amplifică inteligent,a;

· este mediatoare s,i interior;

· detensionare la nivelul ochilor. 25/10/99

· picant, acru, dulce, us,or amar;

· plăcută la gust, în final dulce-acris,or;

limpezitoare s,i înviorătoare; amplifică luciditatea, calmează mintea; amplifică puterea de focalizare; are act,iune centrată, puternică;

· dinamizează funct,iile ficatului s,i splinei;

· amplifică VIGOAREA;

· centrează fiint,a s,i conferă echilibru;

· trezes,te s,i amplifică starea de calm controlat s,i de sigurant,ă în act,iune;

· hrănes,te privirea.

26/10/99

· foarte putenică interiorizare;

· activarea lui Ajna s,i putere de pătrundere mentală. Amplifică focul subtil al inteligent,ei;

· amplifică s,i rafinează puterea de percept,ie subtilă;

· conferă putere de focalizare, o condensare blândă s,i plăcută a energiilor la nivelul centrilor de fort,ă 3, 4, 6, 1.

· permite pătrunderea la nivele din ce în ce mai subtile ale mint,ii;

· stare de absorbt,ie atemporală a cons,tiint,ei;

· este o plantă plăcută s,i favorabilă pentru meditat,ie, introspect,ie s,i pentru activare armonioasă a centrilor din zona capului;

· elimină VATA în exces din toate zonele corpului;

· scade VATA, cres,te Pitta, armonizează Kapha;

· amplifică starea de luciditate s,i spiritul de observat,ie;

1

1

1

la final energizare 5 persistentă; sublimarea pasiunilor inferioare.

MĂTĂCIUNE An 4

· senzat,ie plăcută de prospet,ime la nivelul gurii;

· activare subtilă a lui MANIPURA;

· cres,terea focului digestiv s,i deblocarea energiei la nivelul ficatului;

· reîmprospătare a vederii, acuitate vizuală s,i îndepărtarea oboselii;

· împăcare cu sine s,i încredere în sine datorită armonizării lui MANIPURA;

· purificare s,i us,oară încălzire la nivelul zonei pieptului;

· îndepărtează efectele tensiunii (acumulări de PITTA - oboseală de tip PITTA);

· regenerantă s,i reîntineritoare;

· face ca totul să fie un joc;

· act,iune pe Manipura;

· bună dispozit,ie, elevare, relaxare activă;

· controlul mint,ii.

MENTA CREAT, Ă

· puternic stimulator s,i picant la început;

· calmant al căilor respiratorii;

· purificator s,i aseptizant, antiviral;

stimulator al mis,cărilor peristaltice; induce stare de vibrat,ie la nivelul lui MANIPURA s,i a lui AJNA; stimulează atât digestia fizică cât s,i cea mentală; activează AJNA s,i stimulează discernământul;

· încălzes,te s,i împrospătează zona pieptului;

· ideea de stimulare peristaltică este prezentă chiar în forma creat,ă a frunzelor de mentă creat,ă;

· este categoric un stimulator al apetitului, digestiei, peristaltismului;

· combate toate tipurile de acumulări (kapha, pitta, vata) din tubul digestiv;

· act,ionează pe Manas, scoate tendint,ele de acolo s,i le pune în ordine, limpezes,te, te ajută să comunici mai bine; deschidere către aflux energetic subtil;

· cres,te Agni, mobilitatea;

· energizare extremităt,i, activare Vyana;

· act,iune pe ficat; clarifică vederea (energizarea ochilor);

· relaxează sfincterele, decongestionează;

· activare Anahata, curăt,irea căilor respiratorii;

· calmarea fluctuat,iilor mentale, activare Ajna;

· stare de vibrat,ie în corp.

MENTA (piperita)

act,ionează preponderent pe zona pieptului; categoric menta creat,ă este mai caldă; una e respiratorie s,i alta e digestivă;

mai picantă s,i mai put,in difuzată;

mai put,in us,oară, mai temperată, mai sublimantă, focalizare pe MANIPURA, ANAHATA, AJNA;

· act,ionează în subcons,tient;

· mintea e mai put,in mobilă;

· stimulează;

· act,ionează pe nivele mai profunde;

· componente cu gust amar s,i astringent;

· nu mai apar vibrat,ii aurice;

· stabilă;

· este constipantă datorită gustului astringent.

MENTA CREAT, Ă An 6, mart,i 01/ 02/ 2000

· puternic purificator al căilor respiratorii;

· mult mai mobilă decât menta obis,nuită;

· stimulent al peristaltismului;

· mai caldă ca menta obis,nuită;

· nu este constipantă, act,ionează preponderent pe Manipura;

· decongestionant digestiv s,i împrospătător al vederii;

· linis,tire s,i protect,ie; foarte bun pentru Pitta - netezes,te; luciditate, activare mentală, stare de martor; purificare în întreaga fiint,ă;

eterată, subtilă; afrodisiac; stimulent digestiv, cres,te AGNI; răcoare plăcută;

· fluiditate, elimină blocajele VATA;

· puternic coleretic-colagog.

An 6, PITES, TI, 7 feb. 2000

· foarte intensă dinamizare mentală;

· trezire s,i energizare Ajna, capacitate de concentrare mărită, perceperea fluxurilor mentale;

· amplificarea aspectului Yang la nivelul aurei ce o dură senzat,ie de deplasare spre dreapta a corpului subtil s,i focalizare distinctă pe structura fizică;

· stimularea digestiei s,i a circulat,iei energetice în membre, îmbunătăt,irea fluxurilor;

· senzat,ie de difuziune energetică în zona capului;

· cres,terea poftei de mâncare s,i stimulare fizică s,i mentală generală;

· picant, acru /cald/ acru;

· urcare energetică pe coloană până în zona capului;

· energizare zona capului;

· linis,te; claritate mentală; act,iune pe Vishuddha, Manipura; purificare, răcoare în zona ficatului

1

64

64

MOMORDICA An 6, 4 martie 2000

· senzat,ie de hrănire amară, ca un fel de hrănire purificatoare;

· întăres,te aura s,i elevează rezonant,ele negative (de altfel este semnificativă asemănarea cu tecile de fasole - toate sunt învelis,urile fructului, recoltate înainte de maturarea acestuia);

· senzat,ie emolient-amară, tonică s,i regenerantă;

· efect cert de îmbunătăt,ire a metabolismului apei în corp;

· act,iune diuretică;

· este protector al mucoaselor;

· repune fiint,a pe o direct,ie ascendentă, într-o stare de adolescent,ă continuă;

· aduce senzat,ie de prospet,ime persistentă;

· reglează foarte bine apetitul, echilibrează raportul dorint,ă/necesitate;

· este o plantă care amplifică cons,tiint,a necesităt,ilor reale s,i priza de cons,tiint,ă asupra fiziologiei corpului fizic;

· amar, acris,or, dulce /rece/ acru;

· normalizator al metabolismului;

· la începutul degustării aduce un aport energetic substant,ial la nivelul pieptului (Anahata) însă o energie pură, plenară, dinamizată;

· este puternic reechilibrant;

· este un aliment cu valent,e spirituale s,i este indicat în dieta yoghinilor.

An 6, Pites,ti, 13 martie 2000 purificator intens al zonei abdominale; senzat,ie de us,urare a zonei centrale (proiect,ie fizică a pancreasului);

în final foarte intens,i fiorii pe spate, în special zona rinichilor s,i apoi din Muladhara s,i din aparatul uro-genital sublimare intensă (vibrat,ie) urmată de senzat,ie de răcoare s,i us,or; limpezire s,i trezire a cons,tiint,ei;

· stare de prospet,ime s,i poftă de viat,ă;

· apetit crescut, blând s,i armonios;

· ordonare energetică în spectrul de rezonant,ă al energiilor apei (APAS TATTVA);

· amar, dar hrănitor s,i plăcut;

· amar /rece/ acru (echilibrant);

· reglator al metabolismului apei;

· transmutare s,i sublimare a energiilor excedentare de la nivelul lui Swadhisthana.

MONARDA An 6, 8 feb. 2000

· picant, iute, sărat /cald/ picant;

· activează stabil s,i pătrunzător Anahata, Vishuddha s,i Ajna;

· este o combinat,ie armonioasă între cimbru (Thymus) timol s,i mentă

(carvacrol);

· are de asemeni aromă de piper s,i hrean;

· este o plantă puternic anti-kapha;

· încălzes,te zona pieptului;

· are caracter expectorant, are caracter antiastmatic;

utilă pentru purificarea căilor respiratorii superioare; utilă în caz de sinuzită;

deschide Ajna chakra, ajută la îndepărtarea tulburărilor mentale, a confuziei, a proiect,iilor iluzorii;

· ajută obiectivarea s,i priza de cons,tiint,ă lucidă asupra a ceea ce este esent,ial;

· elimină energiile subtile psihice s,i mentale care sunt stagnante;

· are act,iune pătrunzătoare s,i stabilizantă;

· dizolvă acumulări vâscoase din fiint,ă;

· ajută


Recommended