PLANSA 1...

Date post:25-Mar-2020
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • BILANȚ TERITORIAL DUPĂ CATEGORIILE DEFOLOSINȚĂ - PROPUS , ORAȘ BERBEȘTI , JUDEȚ VÂLCEA

  BILANT TERITORIAL DUPA CATEGORIILE DE FOLOSINTA - PROPUS

  TERITORIULADMINISTRATIV

  AL UNITATII DE

  BAZA

  CATEGORII DE FOLOSINTA

  TOTALAGRICOLNEAGRICOL

  ARABILPASUNI

  + VII APECAI DE

  COMUNICATIE CURTICONSTRUCTII

  NEPROD.

  EXTRAVILAN 1 081,86 ha 962,57+48,00 ha 4.00 ha 54.78 ha 14.55 ha 596,76 ha 4 863,52 haINTRAVILAN 154,24 ha 7,33 +5,40 ha 1,34 ha 0,00 ha 28.92 ha 0,00 ha 466,38 ha

  TOTAL 1 236,10 ha 969,90 +53,40ha 5,34 ha 7,54 ha 83,70 ha 246,50 ha 596,76 ha 5 329,90ha% DIN TOTAL 45,88 % 54,12 % 100%

  PADURI

  0,00 ha

  VEG. TÂNĂRĂ+TUFIȘURI,MĂRĂCINIȘURI

  135,00 ha

  131,73 ha3,27 ha

  1 791,70 ha231.95 ha

  (strazi , drumuri , amenajariaferente - zona verde , rigole ,etc)RUTIER

  FĂNEȚE149,70 ha

  30,96 ha180,66 ha= 1 023,30ha

  7,54 ha1 791,70 ha

  LIVEZICAI DECOMUNIC.FEROVIAR

  20,33 ha2,97 ha

  23,30 ha

  TOTAL AGRICOL EXTRAVILAN = 2 246,13 haTOTAL NEAGRICOL EXTRAVILAN = 2 617,39 haTOTAL AGRICOL INTRAVILAN = 199,27 haTOTAL NEAGRICOL INTRAVILAN = 267,11 haTOTAL AGRICOL = 2 445,40 haTOTAL NEAGRICOL = 2 884,50 haTOTAL INTRAVILAN PROPUS = 466,38 ha

  AL FOLOSINŢEI SUPRAFEŢELOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV EXISTENTBILANŢ TERITORIAL

  constr.Curți

  CATEGORII DE FOLOSINȚĂ

  % DIN TOTALTOTALINTRAVILAN

  BAZĂAL UNITĂȚII DEADMINISTRATIV

  EXTRAVILAN

  TERITORIUL

  Păduri

  AGRICOL

  Ape

  NEAGRICOLDrumuri

  TOTALNeprod.

  2518.43211.33

  2729.76

  1935.2415.43

  1950.670.026.42

  6.44

  57,09+2,5713,49+20,7370,58+23,30

  106.99160.30267.29

  316.348.22

  324.56

  4943.07429.53

  5372.60100 %49.19 %50.81 %

  +C. F.

  TEREN SPORT

  L

  A

  COM

  UNA

  COPĂ

  CEN

  I

  COMUNA SINEȘTI

  COMUNA ROȘIILE

  COM

  UNA

  ALUN

  UCOMUNA MATEEȘTI

  COMUNA STROEȘTI

  LA DINA

  V. ROSIOARA

  VALEA ZGUBEA

  VALEA RIMA MICA

  DL. ALEXESTI

  DL. ALEXESTIV. RIMA MARE

  VALEA MUTULESTI

  P. SARATA

  V. SASA

  DL. BRANZOAICA

  PD. BRANZOAICA

  V. ROSIOARA

  POIANA CU PELIN

  DRAGULESTI

  DL. DRAGULESTI

  PD. MANASTIRII

  PD. FETEASCA

  POIANA MARE

  PISCUL LUI MIHALACHE

  DL. CHICERACHICERA V. MARE DL. TRESTIA

  VALEA MARE

  DL. LUI STAN

  PADINILE

  V. CADAUSA

  LUNCA TARAIA

  VIA GHERGHIU

  VALE

  A ZG

  UBEA

  P. CADAUSA

  P. BOLNAVI

  V. STRAMBA

  DUMBRAVA

  LANUL DUMBRAVA

  P. TURBATA

  CONACUL LUI CUPANASEI

  INTRA INSUBTERAN

  INTRA INSUBTERAN

  INTRA INSUBTERAN

  INTRA INSUBTERANINTRA IN

  SUBTERAN

  INTRA INSUBTERAN

  INTRA INSUBTERAN

  INTRA INSUBTERAN

  INTRA INSUBTERAN

  INTRA INSUBTERAN

  INTRA INSUBTERAN

  V. DANȚULUI

  DR. P

  ĂM

  ÂNT

  PARC

  P. SORATU

  P. TĂRÂIA

  P. TĂR

  ÂIA

  P. TĂRÂIA

  P. T

  ĂRÂI

  A

  P. T

  ĂRÂI

  A

  P. TĂRÂIA

  P. TĂRÂIA

  ENI

  T GU G

  AMZULE TI

  RO IOARA

  DEALU

  DEALU

  CHILIENI

  VALEAMARE

  PTASLAVESTRI 2

  C. F. Băbeni - Berbești - Alunu

  Spre ColteștiCom. Alunu

  Spre

  Com. Sin

  ești

  Spre

  Com. M

  ateești

  DJ 605A

  DC 135

  DJ 605C

  DJ 676 E

  DJ 676 E

  DC 135

  DC 13

  5

  DC 135

  DJ 605A

  DJ 6

  05A

  DJ 6

  05A

  DJ 6

  05A

  DJ 6

  05A

  DJ 6

  05A

  spre

  Com

  .Co

  păce

  ni

  X X

  X

  XX

  X

  X

  XX

  X

  X

  X

  XX

  X

  X

  XX

  X

  X

  XX

  X

  X

  X

  X

  XX

  X

  X

  XX

  X

  X

  XX

  LIMITE:LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS

  ZONIFICARE:

  LEGENDĂ:

  LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL UNITĂȚII TERITORIALE DE BAZĂLIMITA ZONEI CENTRALE

  APE

  LIMITA ÎNTRE SATE; LIMITA U.T.R.

  DRUMURI COMUNALESTRĂZI (DRUMURI) ÎN LOCALITATE

  DRUMURI:DRUMURI JUDEŢENE

  ZONE DE PROTECȚIE / INTERDICȚIEZONĂ DE PROTECŢIE FAŢĂ DE OBIECTIVELE CU VALOARE DE PATRIMONIUZONĂ DE PROTECȚIE SANITARĂ (surse de apă, staţii de tratare, înmagazinări,stații de epurare ape uzate menajere , platforme de depozitare deşeuri, cimitire)

  ZONĂ DE PROTECȚIE FAŢÃ DE CONSTRUCŢII ŞI CULOARE TEHNICE (centrale şi staţiielectrice, linii de înaltă tensiune : LEA 110 - 37 m)

  CĂI DE COMUNICAȚIE FEROVIARĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE

  TERENURI VEGETAȚIE JOASĂ (tufișuri , mărăcinișurisituată de-a lungul cursurilor de apă și drumurilor)

  PL.1-INCADRARE Sc. 1 : 25 000ORA BERBE TI , JUDEP.U.G. PLAN URBANISTICGENERAL

  Expert tehnicVerificator tehnic atestat

  VERIFICATOR /EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA / DATA

  PROIECTANT GENERAL

  Pr. Maria Dogaroiu

  Urbanism:

  Desenat:

  arh. DOINA NEGOIŢĂ

  Beneficiar:

  Denumirea proiectului:

  Denumirea planşei:

  RM. VÂLCEA cod fiscal RO 1470701

  Şef proiect: arh. DOINA NEGOIŢĂ

  Scara:

  Nr. proiect:

  Faza:

  Nr. planşă:

  REFERAT / EXPERTIZA NR.

  S.C. JOC ART S.R.L.

  P.U.G.

  PL.1

  PLAN URBANISTIC GENERAL iREGULAMENT LOCAL DE URBANISMal Ora ului Berbe ti , Jude 2018

  232123.03.2015

  1: 25 000

  ORA UL BERBE TI ORAȘ BERBEȘTI, STR. PRINCIPALĂ, NR. 256, JUDEȚ VÂLCEA

  ZONA DE SIGURANȚĂ (20 M) SI DE PROTECTIE (100M) A INFRASTRUCTURIIFEROVIARE DE/O PARTE ȘI DE ALTA A AXULUI CĂII FERATE

  TERENURI CE NECESITĂ MĂSURI DE PROTECȚIE / AMELIORAREIMPOTRIVA RISCURILOR NATURALE (INUNDAȚII , ALUNECĂRI)

  FÂNEŢELIVEZIPĂDURI

  VII

  TERENURI PENTRU CONSTRUCŢIIŞI AMENAJĂRI

  ARABILPĂŞUNI

  TERENURI NEPRODUCTIVE

  CONTUR PERIMETRU DE EXPLOATARE AL CARIEREI

  SUPRAFEȚE EXTINSE ALE PERIMETRELOR MINIERE

  ZONE - POSIBIL RISC ALUNECARE- preluare din Studiu Geotehnic

  XXXX

  X X X X

  AutoCAD SHX TextCS

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPP

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextVH

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX Textp

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextFT

  AutoCAD SHX TextFT

  AutoCAD SHX TextFT

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextFT

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX Textp

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextNN

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPP

  AutoCAD SHX TextPP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPP

  AutoCAD SHX TextPP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextCA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextF

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX Textv

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextFL

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextCI

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextCI

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextPARCARE

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextFP

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextPARCARE

  AutoCAD SHX TextPARCARE

  AutoCAD SHX TextPARCARE

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP/PARCARE

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextCP

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX Textv

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextFP

  AutoCAD SHX TextFP

  AutoCAD SHX TextL

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextAG

  AutoCAD SHX TextV

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextPD

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextCA

  AutoCAD SHX TextPDT

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextA

  AutoCAD SHX TextP. TARAIA

  AutoCAD SHX TextDRUM PAMANT

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextDR. PAMANT

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextDR BET

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextD.E. PAMANT

  AutoCAD SHX TextD.E. PAMANT

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextPAMANT

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextP. TARAIA

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextDR PAM

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextDR PAM

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextDR PAM

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextTR. BET.

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextDR PAM

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextDR PAM

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextDR PAM

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextPARCARE

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextLOC DE JOACA

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextPARCARE

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextPARCARE

  AutoCAD SHX TextPARCARE

  AutoCAD SHX TextPARCARE

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextDR PAM

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBET

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextBS

  AutoCAD SHX TextDR PAM

  AutoCAD SHX TextAS

  AutoCAD SHX TextBS

  Sheets and ViewsPLANSA 1 (2)

of 1/1
BILANȚ TERITORIAL DUPĂ CATEGORIILE DE FOLOSINȚĂ - PROPUS , ORAȘ BERBEȘTI , JUDEȚ VÂLCEA BILANT TERITORIAL DUPA CATEGORIILE DE FOLOSINTA - PROPUS TERITORIUL ADMINISTRATIV AL UNITATII DE BAZA CATEGORII DE FOLOSINTA TOTAL AGRICOL NEAGRICOL ARABIL PASUNI + VII APE CAI DE COMUNICATIE CURTI CONSTRUCTII NEPROD. EXTRAVILAN 1 081,86 ha 962,57+48,00 ha 4.00 ha 54.78 ha 14.55 ha 596,76 ha 4 863,52 ha INTRAVILAN 154,24 ha 7,33 +5,40 ha 1,34 ha 0,00 ha 28.92 ha 0,00 ha 466,38 ha TOTAL 1 236,10 ha 969,90 +53,40ha 5,34 ha 7,54 ha 83,70 ha 246,50 ha 596,76 ha 5 329,90ha % DIN TOTAL 45,88 % 54,12 % 100% PADURI 0,00 ha VEG. TÂNĂRĂ +TUFIȘURI, MĂRĂCINIȘURI 135,00 ha 131,73 ha 3,27 ha 1 791,70 ha 231.95 ha (strazi , drumuri , amenajari aferente - zona verde , rigole , etc)RUTIER FĂNEȚE 149,70 ha 30,96 ha 180,66 ha = 1 023,30ha 7,54 ha 1 791,70 ha LIVEZI CAI DE COMUNIC. FEROVIAR 20,33 ha 2,97 ha 23,30 ha TOTAL AGRICOL EXTRAVILAN = 2 246,13 ha TOTAL NEAGRICOL EXTRAVILAN = 2 617,39 ha TOTAL AGRICOL INTRAVILAN = 199,27 ha TOTAL NEAGRICOL INTRAVILAN = 267,11 ha TOTAL AGRICOL = 2 445,40 ha TOTAL NEAGRICOL = 2 884,50 ha TOTAL INTRAVILAN PROPUS = 466,38 ha AL FOLOSINŢEI SUPRAFEŢELOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV EXISTENT BILANŢ TERITORIAL constr. Curți CATEGORII DE FOLOSINȚĂ % DIN TOTAL TOTAL INTRAVILAN BAZĂ AL UNITĂȚII DE ADMINISTRATIV EXTRAVILAN TERITORIUL Păduri AGRICOL Ape NEAGRICOL Drumuri TOTAL Neprod. 2518.43 211.33 2729.76 1935.24 15.43 1950.67 0.02 6.42 6.44 57,09+2,57 13,49+20,73 70,58+23,30 106.99 160.30 267.29 316.34 8.22 324.56 4943.07 429.53 5372.60 100 % 49.19 % 50.81 % +C. F. TEREN SPORT L A COMUNA COPĂCENI COMUNA SINEȘTI COMUNA ROȘIILE COMUNA ALUNU COMUNA MATEEȘTI COMUNA STROEȘTI LA DINA V. ROSIOARA VALEA ZGUBEA VALEA RIMA MICA DL. ALEXESTI DL. ALEXESTI V. RIMA MARE VALEA MUTULESTI P. SARATA V. SASA DL. BRANZOAICA PD. BRANZOAICA V. ROSIOARA POIANA CU PELIN DRAGULESTI DL. DRAGULESTI PD. MANASTIRII PD. FETEASCA POIANA MARE PISCUL LUI MIHALACHE DL. CHICERA CHICERA V. MARE DL. TRESTIA VALEA MARE DL. LUI STAN PADINILE V. CADAUSA LUNCA TARAIA VIA GHERGHIU VALEA ZGUBEA P. CADAUSA P. BOLNAVI V. STRAMBA DUMBRAVA LANUL DUMBRAVA P. TURBATA CONACUL LUI CUPANASEI INTRA IN SUBTERAN INTRA IN SUBTERAN INTRA IN SUBTERAN INTRA IN SUBTERAN INTRA IN SUBTERAN INTRA IN SUBTERAN INTRA IN SUBTERAN INTRA IN SUBTERAN INTRA IN SUBTERAN INTRA IN SUBTERAN INTRA IN SUBTERAN V. DANȚULUI PARC P. SORATU P. TĂRÂIA P. TĂRÂIA P. TĂRÂIA P. TĂRÂIA P. TĂRÂIA P. TĂRÂIA P. TĂRÂIA $iENI TBGU Gg $ AMZULEgTI ROgIOARA DEALU g DEALU g $ CHILIENI VALEA MARE PTA SLAVESTRI 2 C. F. Băbeni - Berbe ș ti - Alunu Spre Col te ș ti Com. Alunu Spre Com. Sinești Spre Com. Mateești DJ 605A DC 135 DJ 605C DJ 676 E DJ 676 E DC 135 DC 135 DC 135 DJ 605A DJ 605A DJ 605A DJ 605A DJ 605A DJ 605A spre Com. Copăceni X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LIMITE: LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS ZONIFICARE: LEGENDĂ: LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL UNITĂȚII TERITORIALE DE BAZĂ LIMITA ZONEI CENTRALE APE LIMITA ÎNTRE SATE; LIMITA U.T.R. DRUMURI COMUNALE STRĂZI (DRUMURI) ÎN LOCALITATE DRUMURI: DRUMURI JUDEŢENE ZONE DE PROTECȚIE / INTERDICȚIE ZONĂ DE PROTECŢIE FAŢĂ DE OBIECTIVELE CU VALOARE DE PATRIMONIU ZONĂ DE PROTECȚIE SANITARĂ (surse de apă, staţii de tratare, înmagazinări, stații de epurare ape uzate menajere , platforme de depozitare deşeuri, cimitire) ZONĂ DE PROTECȚIE FAŢÃ DE CONSTRUCŢII ŞI CULOARE TEHNICE (centrale şi staţii electrice, linii de înaltă tensiune : LEA 110 - 37 m) CĂI DE COMUNICAȚIE FEROVIARĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE TERENURI VEGETAȚIE JOASĂ (tufișuri , mărăcinișuri situată de-a lungul cursurilor de apă și drumurilor) PL.1-INCADRARE B Sc. 1 : 25 000 B B ORAg BERBEgTI , JUDEi P.U.G. PLAN URBANISTIC GENERAL Expert tehnic Verificator tehnic atestat VERIFICATOR /EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA / DATA PROIECTANT GENERAL Pr. Maria Dogaroiu Urbanism: Desenat: arh. DOINA NEGOIŢĂ Beneficiar: Denumirea proiectului: Denumirea planşei: RM. VÂLCEA cod fiscal RO 1470701 Şef proiect: arh. DOINA NEGOIŢĂ Scara: Nr. proiect: Faza: Nr. planşă: REFERAT / EXPERTIZA NR. S.C. JOC ART S.R.L. P.U.G. PL.1 PLAN URBANISTIC GENERAL èi REGULAMENT LOCAL DE URBANISM al Oraèului Berbeèti , Judeì 2018 2321 23.03.2015 1: 25 000 ORAgUL BERBEgTI Ǧ i ORAȘ BERBEȘTI, STR. PRINCIPALĂ, NR. 256, JUDEȚ VÂLCEA ZONA DE SIGURANȚĂ (20 M) SI DE PROTECTIE (100M) A INFRASTRUCTURII FEROVIARE DE/O PARTE ȘI DE ALTA A AXULUI CĂII FERATE TERENURI CE NECESITĂ MĂSURI DE PROTECȚIE / AMELIORARE IMPOTRIVA RISCURILOR NATURALE (INUNDAȚII , ALUNECĂRI) FÂNEŢE LIVEZI PĂDURI VII TERENURI PENTRU CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI ARABIL PĂŞUNI TERENURI NEPRODUCTIVE CONTUR PERIMETRU DE EXPLOATARE AL CARIEREI SUPRAFEȚE EXTINSE ALE PERIMETRELOR MINIERE ZONE - POSIBIL RISC ALUNECARE- preluare din Studiu Geotehnic X X X X X X X X
Embed Size (px)
Recommended