Home >Documents >PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE SANATATE LA ... · PDF file5,30% boli si tulburari...

PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE SANATATE LA ... · PDF file5,30% boli si tulburari...

Date post:10-Sep-2019
Category:
View:27 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE SANATATE LA NIVELUL SPITALULUI MUNICIPAL GHERLA

  INFIINTAREA SI FUNCTIONAREA UNITATII DE TRANSFUZIE SANGE

  1

  PLANUL DE MANAGEMENT AL SPITALULUI GHERLA

  PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE

  SANATATE LA NIVELUL SPITALULUI MUNICIPAL

  GHERLA

  INFIINTAREA SI FUNCTIONAREA UNITATII DE

  TRANSFUZIE SANGE

  PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 6 LUNI

  AUTOR : DR. GHETE IULIA-LIGIANA – MEDIC PRIMAR

  DATA : 08 DECEMBRIE 2017

  LOCUL : SPITALUL MUNICIPAL GHERLA

  JUDETUL CLUJ

 • PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE SANATATE LA NIVELUL SPITALULUI MUNICIPAL GHERLA

  INFIINTAREA SI FUNCTIONAREA UNITATII DE TRANSFUZIE SANGE

  2

  CUPRINS

  CUPRINS ................................................................................................................................. 2

  A.Prezentare si analiza de situatie .......................................................................................... 3

  1.Profilul si pozitionarea spitalului..................................................................................... 3

  2.Caracteristici relevante ale populatiei deservite ............................................................. 3

  3.Structura spitalului ........................................................................................................... 4

  5.Situatia resurselor umane ................................................................................................. 5

  6.Activitatea spitalului ........................................................................................................ 6

  7.Situatia financiara a spitalului ........................................................................................ 8

  8.Problemele spitalului ........................................................................................................ 9

  9.Analiza SWOT a spitalului .............................................................................................. 9

  B.Proiectul de management .................................................................................................. 12

  1.Problematica prioritara abordata ................................................................................... 12

  2.Scopul planului ............................................................................................................... 12

  3.Obiective propuse ........................................................................................................... 13

  4.Activitatile necesare ....................................................................................................... 13

  5.Graficul Gantt de planificare a activitatilor in timp ..................................................... 15

  6.Resurse umane ................................................................................................................ 15

  7.Sursele de finantare identificate .................................................................................... 16

  8.Rezultatele asteptate ....................................................................................................... 16

  9.Indicatori vizati ............................................................................................................... 17

  Bibliografie ............................................................................................................................ 19

 • PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE SANATATE LA NIVELUL SPITALULUI MUNICIPAL GHERLA

  INFIINTAREA SI FUNCTIONAREA UNITATII DE TRANSFUZIE SANGE

  3

  A. Prezentare si analiza de situatie

  1.Profilul si pozitionarea spitalului

  Spitalul Municipal Gherla, unitate sanitara publica cu paturi, cu personalitate juridica

  aflat in subordinea Primariei si a Consiliului Local Gherla, deserveste o populatie de peste

  47.500 locuitori, din care 28.000 de sex feminin, locuitori ai municipiului Gherla si ai

  comunelor arondate cu un numar de 85 sate. Este un spital de tip general, ierarhizat ca unitate

  de categoria a IV–a potrivit OMS 744/2014, cu un numar de 90 paturi si care asigura servicii

  de asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua si de zi. Spitalul este situat

  la o distanta de 45 km de Cluj-Napoca - centru universitar si la 15 km de Dej, teritoriul

  spitalului reprezentand 6% din locuitorii judetului Cluj, cu densitatea de 64 locuitori/ km2.

  2.Caracteristici relevante ale populatiei deservite

  Populatia deservita de acest spital este in numar de peste 47.500 locuitori, din care

  58,94% de sex feminin si 41,06% sex masculin (diagrama 1).

  Diagrama 1, Repartizarea populatiei in functie de sex

  Sursa Wikipedia

 • PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE SANATATE LA NIVELUL SPITALULUI MUNICIPAL GHERLA

  INFIINTAREA SI FUNCTIONAREA UNITATII DE TRANSFUZIE SANGE

  4

  In functie de grupele de varsta: 0-14 ani - 13%, 15-65 ani - 71% si peste 65 ani - 16%

  (diagrama 2).

  Diagrama 2 Repartizarea populatiei in furctie de varsta

  Sursa Wikipedia

  Tabel 1 Indicatori demografici din anul 2014

  Sursa Statistica DSP Cluj

  3.Structura spitalului

  Conform structurii organizatorice aprobate de Ministerul Sanatatii prin Ord 632/01.08

  2010 Spitalul Municipal Gherla are 90 de paturi, din care:

  • Sectia Medicina Interna contine 20 paturi;

  • Sectia Pediatrie contine 25 paturi;

  • Compartimentele de : Chirurgie care contine 10 paturi; ATI care contine 5 paturi;

  Obstetrica-Ginecologie care contine 15 paturi;

  Neonatologie care contine 5 paturi;

  Neurologie care contine 10 paturi;

  • 5 paturi pentru spitalizarea de zi : 3 sectia Interne; 2 sectia Chirurgie;

  • 5 paturi insotitori in sectia pediatrie.

  13%

  71%

  16%

  REPARTIZAREA POPULATIEI IN FUNCTIE DE VARSTA

  0-14 ANI 15-65 ANI PESTE 65 ANI

  INDICATORI DEMOGRAFICI IN 2014

  SPITAL GHERLA SI TERITORIILE ARONDATE

  NATALITATE 8,3 la mia nascuti vii

  MORTALITATE GENERALA 12,5%

  SPOR NATURAL -4,3 la mia de locuitori(-144 persoane)

  MORTALITATE INFANTILA 1 deces 0-1 an

  MORBIDITATE 14,9 % de locuitori cu BOALA HIPERTENSIVA 6,43% de locuitori cu BOLI CARDIOVASCULARE

  2,57% de locuitori cu TUMORI MALIGNE 2,27% de locuitori cu BPOC

 • PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE SANATATE LA NIVELUL SPITALULUI MUNICIPAL GHERLA

  INFIINTAREA SI FUNCTIONAREA UNITATII DE TRANSFUZIE SANGE

  5

  Structura spitalului mai include: camera de garda, un bloc operator, statie de sterilizare,

  laborator analize medicale, o famacie cu circuit inchis, un compartiment de prevenire si

  control al infectiilor asociate actului medical, un laborator radiologie si imagistica medicala,

  un cabinet planificare familiala, un cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, un

  dispensar TBC, ambulatoriu integrat de specialitate: medicina interna, cabinet acupunctura,

  obstetrica –ginecologie, neurologie, psihiatrie si aparatul functional. Laboratoarele deservesc

  atat paturile cat si ambulatoriul.

  4.Situatia dotarii spitalului Dotari: 3 Ecografe din care 1 eco dopler, 1 electroencefalograf EEG-spectrum 2, aparat

  de radiologie pe locatie in curs de montare si autorizare de punere in functiune, autoanalizor

  pentru biochimie KONELAB 20 I, analizor de hemoleucograma Abacus + cu 3 DIFF,

  autoanalizor AIA 360, analizor sumar urina, thrombotimer, doua microscoape, o centrifuga,

  thermostat, hota cu flux laminar, 3 frigidere pentru reactivi, autoclav, scaun de recoltare pentru

  punct de recoltare in policlinica.

  5.Situatia resurselor umane

  Conform statului de personal, nr.4058, la data de 01.07.2017, spitalul are un numar de

  167.25 posturi, din care 144 ocupate, iar 23.25 vacante(se observa un deficit de personal de

  13.90%).

  • Personal sanitar cu pregatire medicala superioara(medici): 30.5 posturi din care 5.50 vacante.

  • Alt personal superior (functii de conducere): 3 posturi din care 0 vacant.

  • Personal sanitar mediu(asistenti medicali, asistenti de farmacie, tehnicieni sanitari, moase, laboranti si alte categorii de personal sanitar cu studii medii asimilate):

  68.75 posturi din care 6.75 vacante.

  • Personalul sanitar auxiliar (infirmiere, agenti de DDD, brancardieri, baiesi, gipsari, namolari, ambulantieri si alte categorii de personal sanitar asimilate personalului

  sanitar auxiliar): 39 posturi din care 4 vacante.

  • Tesa : 14 posturi din care 4 vacante.

  • Muncitori si personal de deservire (portar, sofer, muncitor, bucatari): 12 posturi din care 3 vacante.

 • PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE SANATATE LA NIVELUL SPITALULUI MUNICIPAL GHERLA

  INFIINTAREA SI FUNCTIONAREA U

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended