Home >Documents >Plan de Reorganizare SC AGREGATE EST ... Debitoarea SC AGREGATE EST SRL prin Administratorul special...

Plan de Reorganizare SC AGREGATE EST ... Debitoarea SC AGREGATE EST SRL prin Administratorul special...

Date post:31-Dec-2019
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • PLAN DE REORGANIZARE “SC AGREGATE EST SRL” _____________________________________________________________________________

  Plan de Reorganizare

  SC AGREGATE EST SRL

  Elaborat de

  SC AGREGATE EST SRL

  Prin administrator special

  Partene Vlad

  1

 • PLAN DE REORGANIZARE “SC AGREGATE EST SRL” _____________________________________________________________________________

  Septembrie 2012

  PLAN DE REORGANIZARE

  SC AGREGATE EST SRL

  1.Preambul

  1.1 Justificarea legala

  Reglementarea legala care sta la baza intocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2006 privind procedura insolvenței.

  Conform legii, se stabilesc doua sectiuni distincte, respectiv Sectiunea a V-a (Planul), şi Sectiunea a VI-a (Reorganizarea).

  Prin prisma acestor prevederi legale se ofera şansa debitorului faţă de care s-a deschis procedura prevazuta de legea mai sus mentionata sa-şi continue viata comerciala, reorganizandu-şi activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 95 (1): „ va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitațile și specificul activitații debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței fața de oferta debitorului, și va cuprinde masuri concordante cu ordinea publica (…)” ( Art.95 alin.1 din Legea 85/2006 ).

  Facem mentiune ca societatea nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile Legii 85/2006 privind procedura insolventei de la infiintare acesteia si pana in prezent . Nici societatea si niciun membru al organelor sale de conducere , nu a fost condamnata definitiv pentru niciuna dintre infractiunile expres prevazute de art 94 alin 4 al legii privind procedura insolventei . Prin urmare , din acest punct de vedere conditiile legale prevazute de lege pentru propunerea unui plan de reorganizare sunt intrunite.

  1.2 Autorul planului si durata acestuia

  Debitoarea SC AGREGATE EST SRL prin Administratorul special in baza dispozitiilor art. 94 alin 1 (b) din legea 85/2006 depune prezentul Planul de reorganizare al SC AGREGATE EST SRL. Planul este depus de catre Administratorii care si-au indeplinit acest rol prin prisma verificarii, respectiv respectarii tuturor prevederilor prevazute de legea insolventei .

  In vederea acoperirii intr-o cat mai mare masura a pasivului societatii debitoare , se propune implementarea planului de reorganizare pe durata maxima prevazuta la art 95 alin 3 din Legea 85/2006 , si anume 3 (trei) ani de la data confirmarii acestuia de catre judecatorul sindic. De asemenea , pe durata reorganizarii , activitatea societatii debitoare va fi condusa de catre administratorul special al acesteia , acesta pastrandu-si

  2

 • PLAN DE REORGANIZARE “SC AGREGATE EST SRL” _____________________________________________________________________________

  dreptul de administrare sub supravegherea administratorului judiciar . In situaţia in care nu se vor gasi conditii optime pentru derularea componentelor mecanismului reorganizarii, cu acordul a doua treimi din creditorii aflati in sold dupa trecerea a cel mult 18 luni , se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu inca 12 luni .

  1.3 Scopul planului

  Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006, reglementat de art.2, şi anume acoperirea pasivului debitorului in insolventa. De asemenea, unul din scopurile propunerii prezentului plan este asigurarea pentru creditorii societații a unui nivel al recuperarii creanțelor superior celui de care aceștia ar avea parte in cadrul unei ipotetice proceduri de faliment.

  Principala modalitate de realizare a acestui scop, in conceptia moderna a legii, este reorganizarea debitorului şi mentinerea societatii in viata comerciala, cu toate consecintele sociale şi economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevata functia economica a procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvarii societatii aflate in insolventa, prin reorganizare, inclusiv restructurare economica, şi numai in subsidiar, in conditiile eşecului reorganizarii sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor.

  Reorganizarea prin continuarea activitatii debitorului presupune efectuarea unor modificari structurale in activitatea curenta a societatii aflate in dificultate, mentinandu- se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfaşurare a activitatii la noua strategie, conform cu resursele existente şi cu cele care urmeaza a fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite sa faca activitatea de baza a societatii profitabila.

  Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2006, trebuie sa satisfaca scopul reorganizarii lato sensu, anume mentinerea debitoarei in viata comerciala şi sociala, cu efectul mentinerii serviciilor debitorului pe piata.

  Totodata, reorganizarea inseamna protejarea intereselor creditorilor, care au o şansa in plus la realizarea creanţelor lor. Aceasta pentru ca, in conceptia moderna a legii, este mult mai probabil ca o afacere functionala sa produca resursele necesare acoperirii pasivului decat lichidarea averii debitoarei aflate in faliment. Argumentele care pledeaza in favoarea acoperirii pasivului societații debitoare prin reorganizarea activitatii acesteia sunt accentuate cu atat mai mult in actualul context economic caracterizat printr-o acuta criza de lichiditați si scaderea semnificativa a cererii pentru achizitia de bunuri mobile si imobile, precum cele existente in patrimoniul societatii. In acest context economic incercarea de acoperire a pasivului societații debitoare prin lichidarea bunurilor din patrimoniul acesteia va necesita un interval de valorificare destul de ridicat generat de inexistența unei cereri sustinute pentru activele societatii. De asemenea, trebuie menționat faptul ca unele din bunurile existente in patrimoniul societații sunt uzate din punct de vedere moral, existand posibilitatea ca procedura de lichidare a acestora sa ridice reale dificultați in ceea ce privește valorificarea acestora potrivit destinației lor.

  3

 • PLAN DE REORGANIZARE “SC AGREGATE EST SRL” _____________________________________________________________________________

  Conceptual reorganizarea inseamna trasarea realista a unor obiective ce trebuie atinse in orizontul de timp planificat , sub aspectul angajarii unor noi afaceri a imbunatatirii calitatii si cantitatii produselor si serviciilor existente . Planul de reorganizare constituie o adevarata strategie de redresare , bazata pe adoptarea unei politici corespunzatoare de management , marketing, organizatoric si structurale toate menite sa transforme societatea din una aflata in dificultate intr-un competitor viabil generator de plus valoare si beneficii .

  1.4 Rezumatul planului de reorganizare. Conditii si masuri

  In temeiul art. 94 alin. 1 lit. (b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, prezentul Plan de reorganizare este propus de catre administratorul judiciar Capital Insol SPRL al societati debitoare SC Agregate Est SRL. (in insolventa) – denumita in continuare „Debitoarea”, „Societatea” sau „SC Agregate Est SRL” in colaborare cu debitoarea. Destinatarii acestui Plan de reorganizare – denumit in continuare „Planul” sunt judecatorul sindic şi creditorii inscrişi in tabelul definitiv de creanţe .

  Conditiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activitatii debitoarei , conform art. 94 alin. 1 lit. (b) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile și completarile ulterioare au fost indeplinite, dupa cum urmeaza:

  - Debitoarea si-a manifestat intentia de a-si reorganiza activitatea ; - Posibilitatea de reorganizare a activitații Societații a fost exprimata de catre

  administratorul judiciar cu ocazia depunerii “ Raportului asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa “.

  - Tabelul definitiv de creanțe impotriva SC Agregate Est SRL a fost depus la dosar și afișat la data de 03.04.2012, planul fiind propus in interiorul termenului prevazut de art. 94 lit b din Legea nr. 85 / 2006 ; debitoarea nu a mai fost subiect al procedurii instituite de Legea 85/2006 , nici societatea si nici un membru al organelor de conducere nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre infractiunile prevazute la art 94 alin 4 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei .

  Planul prevede ca metodă de reorganizare continuarea activitatii curente in vederea acoperirii pasivului intr-o masura cat mai adecvata . Continuarea activitatii curente se va efectua sub supravegherea creditorilor si a administratorului judiciar care prin intermediul rapoartelor financiare vor cunoaste permenent evolutia societatii si vor putea lua masuri in timp real pentru ameliorarea unor eventuale abateri de la plan . Supravegherea activitatii curente este dublata de necesitatea atingerii unor obiective tinta stabilite prin planul de reorganizare care se refera cel putin la un anumit nivel al gradului de incarcare a capacitatilor de productie, la un anumit nivel al veniturilor si la un cuantum prestabilit al distribuirilor de sume . Termenul de executare a Planului este de 3 ani de la data confirmarii acestuia cu posibilitatea de prelungire

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended