+ All Categories
Home > Documents > PLAN DE MĂSURI JUDEȚEAN...ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a...

PLAN DE MĂSURI JUDEȚEAN...ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a...

Date post: 23-Aug-2021
Category:
Author: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 23 /23
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA ____________________________________________________________________________________________________________ Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro Nr. 755/ 1.02.2021 Avizat, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, Viorica PAVEL PLAN DE MĂSURI JUDEȚEAN PRIVIND PREGĂTIREA ŞI ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CLASA A IX- A, ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 Admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2021-2022, se organizează în conformitate cu: Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale și cercetării științifice nr. 5068 / 2016; Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, prevăzută în anexa nr.1 la Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3566 / 2017, cu modificările ulterioare; Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 5449 / 30.08.2020; Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 5449 / 30.08.2020.
Transcript
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
Nr. 755/ 1.02.2021 Avizat,
PRIVIND PREGTIREA I ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CLASA A IX- A,
ÎNVMÂNT PROFESIONAL DE STAT I ÎNVMÂNT DUAL
PENTRU ANUL COLAR 2021-2022
Admiterea în învmântul profesional de stat i în învmântul dual, pentru anul colar 2021-2022, se organizeaz în conformitate
cu:
Metodologia – cadru de organizare i desfurare a admiterii în învmântul profesional de stat, aprobat prin Ordinul
ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr. 5068 / 2016;
Metodologia – cadru de organizare i desfurare a admiterii în învmântul dual pentru calificri profesionale de nivel 3,
conform Cadrului naional al calificrilor, prevzut în anexa nr.1 la Ordinul ministrului educaiei naionale nr. 3566 / 2017,
cu modificrile ulterioare;
Calendarul admiterii în învmântul profesional de stat pentru anul colar 2021-2022, prevzut în anexa nr. 1 la Ordinul
ministrului educaiei i cercetrii nr. 5449 / 30.08.2020;
Calendarul admiterii în învmântul dual pentru calificri profesionale de nivel 3, conform Cadrului naional al
calificrilor, pentru anul colar 2021-2022, prevzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 5449 /
30.08.2020.
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
Nr.
crt.
monitorizare
Observaii
organizarea admiterii 2021;
2. Transmiterea de ctre unitile de învmânt care au ofert
educaional pentru învmântul profesional de stat, respectiv
pentru învmântul dual la I.S.J. Tulcea, spre aprobare, a
propunerii privind componena comisiei de admitere din
unitatea de învmânt, avizat de consiliul de administraie al
unitii;
08.02.2021
rom, depuse de ctre printe/reprezentant legal, la unitatea de
învmânt de provenien, în vederea înscrierii elevilor pe
locurile speciale pentru romi
certificatului de orientare colar i profesional care atest
existena unei cerine educaionale speciale a elevului
08.02.2021
emise de CJRAE, depuse de ctre printe/reprezentant legal, la
unitile de învmânt de mas, în vederea înscrierii acestora
pe locurile distinct alocate
6. Constituirea, prin decizie, la nivelul unitilor de învmânt
gimnazial (sau liceal care au clasa a VIII-a), a comisiei de
înscriere, comun atât pentru admiterea în învmântul liceal,
cât i pentru admiterea în învmântul profesional, inclusiv
dual
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN TULCEA
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
7. Transmiterea de ctre I.S.J. Tulcea ctre unitile de învmânt
care au ofert educaional pentru învmântul profesional de
stat, respectiv pentru învmântul dual a aprobrii comisiei
de admitere din unitatea de învmânt;
15.02.2021
preedinilor comisiilor de înscriere din unitile de învmânt
gimnaziale i ai comisiilor de admitere din unitile de
învmânt profesional de stat i dual cu privire la înscrierea i
admiterea în învmântul profesional de stat i dual;
15 - 19.02.2021 - Comisia judeean de admitere
9. Informarea de ctre ISJ a unitilor de învmânt gimnazial
despre posibilitatea continurii studiilor de ctre absolvenii
claselor a VIII-a în învmântul profesional de stat i în
învmântul dual.
profesional de stat i dual;
- calendarul i modul de organizare i desfurare a admiterii
în învmântul profesional de stat i dual;
- posibilitatea continurii studiilor dup finalizarea
învmântului profesional / dual.
15 - 19.02.2021 - Comisia judeean de admitere
10. Transmiterea spre avizare la I.S.J. Tulcea de ctre unitile de
învmânt care au ofert educaional pentru învmântul
profesional de stat, respectiv pentru învmântul dual a
procedurii de preselecie (dup caz), respectiv a procedurii
de admitere, aprobate de consiliul de administraie al unitii
de învmânt.
unitile care au ofert
liceal care au clasa a VIII-a) ctre Comisia de admitere
judeean a Graficului aciunilor de orientare i consiliere a
22 - 26.02.2021
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN TULCEA
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
elevilor de clasa a VIII – a în vederea pregtirii înscrierii în
învmântul profesional / dual i liceal;
Planificarea aciunilor de orientare i consiliere a elevilor de
clasa a VIII-a, cuprinse în graficul mai sus precizat, se va
realiza în colaborare cu C.J.R.A.E Tulcea; în cadrul acestor
aciuni se va pune accent pe contientizarea cerinelor pieei
muncii, respectiv a oportunitilor pentru carier i pentru
continuarea pregtirii profesionale (aciunile se vor
desfura în perioada 1.03 – 14.05.2021)
- C.J.R.A.E Tulcea
liceal care au clasa a VIII-a) ctre Comisia de admitere
judeean a Graficului edinelor de instruire a elevilor de
clasa a VIII-a i a prinilor acestora în vederea înscrierii
în învmântul profesional / dual i liceal;
edinele de instruire a elevilor de clasa a VIII-a i a prinilor
acestora se pot organiza i prin mijloace electronice de
comunicare (telefon, e-mail, videoconferin on-line etc.).
Acestea se organizeaz pentru:
a admiterii în învmântul liceal / profesional de stat / dual;
Prezentarea calendarelor admiterii în învmântul
liceal, profesional i dual;
de aptitudini, admiterea în învmântul seral i
frecven redus.
22 - 26.02.2021 - Directorii unitilor de
învmânt gimnazial (sau liceal
- Comisia judeean de admitere;
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
b) Prezentarea planului de colarizare la învmântul liceal,
profesional de stat i dual;
Prezentarea procedurile de preselecie / admitere în
învmântul liceal, profesional i dual;
Prezentarea aspectelor specifice privind învmântul
dual.
înscriere în clasa a IX-a
(activitile se vor desfura în perioada 17.05 – 11.06.2021)
- Afiarea în unitile de învmânt gimnazial (sau liceal
care au clasa a VIII-a) a Graficului edinelor de instruire a
elevilor de clasa a VIII-a i a prinilor acestora în vederea
înscrierii în învmântul profesional / dual i liceal;
13. - Desfurarea, la nivelul fiecrei uniti de învmânt care are
ofert educaional pentru învmântul profesional de stat a
aciunii "Sptmâna meseriilor", în cadrul creia se vor
organiza urmtoarele aciuni, inclusiv online:
promovarea învmântului profesional i tehnic, în
general, i, în special, a modului de organizare i
funcionare a învmântului profesional, inclusiv
dual;
acestei forme de pregtire;
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
consilierea elevilor din clasa a VIII-a cu privire la
oportunitatea continurii studiilor în învmântul
dual i profesional de stat;
oferta de colarizare pentru învmântul dual i
profesional, condiii de admitere.
practic, menionând suplimentar fa de cele menionate
anterior i aspecte privind perspectivele de angajare dup
finalizarea studiilor.
procedura de preselecie i procedura de admitere.
- Afiarea la sediul unitilor de învmânt care au ofert
educaional pentru învmântul profesional de stat a
urmtoarelor documente i informaii:
procedura de admitere;
i calificri profesionale pentru învmântul
profesional de stat
perioadele de înscriere pentru anul colar 2020 – 2021;
se va meniona în mod expres faptul c se va organiza
o prob suplimentar de admitere în situaia în care
numrul candidailor înscrii la unitatea de
învmânt este mai mare decât numrul de locuri
disponibile, cu precizarea datelor planificate pentru
eventuala prob suplimentar de admitere organizat
în prima i a II-a etap de admitere.
26.02.2021 - Comisia de admitere judean;
- Comisia de admitere din
unitile care au ofert
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
- Afiarea la sediul unitilor de învmânt care au ofert
educaional pentru învmântul dual a urmtoarelor
documente i informaii:
procedura de admitere;
i calificri profesionale pentru învmântul dual;
perioadele de înscriere pentru anul colar 2020 – 2021;
se vor afia informaii privind probele de admitere i
se va meniona în mod expres faptul c se vor organiza
probe de admitere doar în situaia în care numrul
candidailor înscrii la unitatea de învmânt este mai
mare decât numrul numrul de locuri disponibile sau,
dup caz, independent de numrul de candidai
înscrii, pe numrul de locuri disponibile la solicitarea
operatorilor economici parteneri, cu precizarea datelor
planificate pentru eventualele probe de admitere
organizate în prima i a doua etap de admitere;
se va va meniona în mod expres dac se organizeaz
probe de admitere eliminatorii.
de admitere judeean asupra organizrii sau nu a probelor de
preselecie, respectiv a probelor de admitere eliminatorii
aprobate i avizate la nivel judeean pentru admiterea în
învmântul profesional de stat / dual în anul colar 2020 -
2021
16. Transmiterea de ctre Comisia judeean de admitere a
modelului fiei de înscriere în învmântul profesional de
stat, respectiv dual, precum i a anexelor la fia de înscriere
pentru înscrierea candidailor pe locurile speciale pentru romi
26.02.2021 - Comisia judeean de admitere;
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN TULCEA
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
i pe locurile distinct alocate candidailor cu cerine
educaionale speciale (CES) în unitile de învmânt de mas
17. Consilierea i identificarea opiunilor absolvenilor romi ai
clasei a VIII-a (pentru liceu i învmânt profesional)
28.02 -30.03.2020
- Inspector colar pentru
problemele educaionale ale
cerine educaionale speciale (CES) ai clasei a VIII-a (pentru
liceu i învmânt profesional)
- Inspector colar pentru
19. Organizarea i desfurarea activitilor de orientare i
consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, de ctre unitile de
învmânt gimnazial (sau liceal care au clasa a VIII-a), cu
sprijinul consilierilor colari i a C.J.R.A.E., cu accent pe
contientizarea cerinelor pieei muncii, respectiv a
oportunitilor pentru carier i pentru continuarea
pregtirii prin învmântul profesional / dual i liceal.
1.03 – 14.05.2021 - Directorii unitilor de
învmânt gimnazial (sau liceal
- C.J.R.A.E. Tulcea
20. Organizarea în toate unitile de învmânt gimnazial (sau
liceal care au clasa a VIII-a), a edinelor de instruire a
elevilor i prinilor, cu privire la:
a) Prezentarea metodologiilor de organizare i desfurare
a admiterii în învmântul liceal / profesional de stat /
dual;
liceal, profesional i dual;
învmânt gimnazial (sau liceal
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN TULCEA
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
Prezentarea informaiilor privind desfurarea probelor
de aptitudini, admiterea în învmântul seral i
frecven redus.
informare i instruire cu prinii i elevii privind admiterea pe
locurile distinct alocate pentru elevii cu CES. La edine pot participa, în calitate de invitai, reprezentani ai
unitilor de învmânt liceal, profesional i profesional dual
de mas, specialiti din cadrul CJRAE, precum i ali factori
reprezentativi.
informare/instruire.
12.04 –
18.06.2021
22. - Afiarea ofertei educaionale aprobate pentru învmântul
profesional, respectiv dual, concretizat în domenii de
pregtire i calificri profesionale, la sediul:
unitilor de învmânt gimnazial (sau liceal care au
clasa a VIII-a);
cuprinde operatorii economici parteneri i locurile de practic
disponibile la fiecare dintre acetia.
- Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învmânt liceal
sau profesional pe filiere, profiluri, specializri/domenii de
pregtire, limb de predare;
10.05.2021 - Directorii unitilor de
- Directorii unitilor de
învmânt, comisiile de
- Comisia judeean de admitere;
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
- Crearea bazei de date la nivelul fiecrei uniti de învmânt
gimnazial i la nivel judeean, cuprinzând datele personale ale
elevilor de clasa a VIII-a, în SIIIR, prin verificarea i
corectarea, dup caz, a informaiilor privind elevii i
formaiunile de studiu la care acetia sunt asociai;
- Comisia judeean de admitere;
i postarea acesteia pe site-ul ISJ;
10.05.2021 - Comisia judeean de admitere;
24. - Transmiterea în unitile de învmânt gimnazial a brourilor
cuprinzând informaiile legate de admitere;
- Afiarea în unitile de învmânt gimnazial (sau liceal
care au clasa a VIII-a), pe lâng Graficul edinelor de instruire
a elevilor de clasa a VIII-a i a prinilor acestora în vederea
înscrierii în învmântul profesional / dual i liceal, a unei
adrese de e-mail i a unui numr de telefon dedicate
admiterii.
- Directorii unitilor de
învmânt, comisiile de
25. Afiarea locurilor speciale pentru candidaii romi 10.05.2021 - Comisia judeean de admitere
26. Afiarea locurilor distinct alocate în unitile de
învmânt de mas pentru candidaii elevi cu CES
10.05.2021 - Comisia judeean de admitere
27. Organizarea în toate unitile de învmânt gimnazial (sau
liceal care au clasa a VIII-a), a edinelor de instruire a
elevilor i prinilor, cu privire la:
(b) Prezentarea planului de colarizare la învmântul
liceal, profesional de stat i dual;
Prezentarea procedurile de preselecie / admitere în
învmântul liceal, profesional i dual;
Prezentarea aspectelor specifice privind învmântul
dual.
înscriere în clasa a IX-a
17.05 –
11.06.2021
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN TULCEA
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
edinele de instruire se pot organiza i prin mijloace
electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferin
on-line etc.).
legate de admitere
29. Popularizarea ofertelor educaionale:
24 – 28.05.2020 - C.J.R.A.E. Tulcea;
- Comisia judeean de admitere;
ctre Comisia de admitere judeean a bazei de date cuprinzând
mediile generale de absolvire ale absolvenilor clasei a VIII-a,
precum i a listei elevilor corigeni, repeteni, cu situaia
neîncheiat sau exmatriculai, prin completarea acestor
informaii în aplicaia informatic centralizat;
16.06.2021
unitile de nvmânt
prin confirmarea finalizrii operaiunilor specifice completrii
acestor date în aplicaia informatic centralizat;
17.06.2021
32. - Completarea de ctre secretariatele unitilor de învmânt
gimnazial, la cererea elevilor i a prinilor/ reprezentanilor
legali, a fiei de înscriere în învmântul profesional de stat/
învmântul dual;
candidaii care solicit înscrierea pe locurile speciale pentru
romi i de ctre prinii acestora, asistai de diriginii claselor
a VIII-a, la unitatea de învmânt;
5 – 6.07.2021 - Comisia de nscriere de la
unitile de nvmânt
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
- Eliberarea fiei de înscriere în învmântul profesional i
dual de stat, însoit de anexa fiei de înscriere pentru
candidaii care solicit aceasta.
33. Depunerea fielor de înscriere însoite de anexele cu opiuni ale
candidailor pe locurile speciale pentru romi la ISJ
5 – 6.07.2021 - Comisia de admitere judeean;
34. Repartizarea candidailor pe locurile speciale pentru romi, în
edin public.
7.07.2021 - Comisia de admitere judeean;
Etapa I de admitere pe locurile distinct alocate candidailor cu CES în unitile de învmânt de masa
35. - Completarea de ctre secretariatele unitilor de învmânt
gimnazial, la cererea elevilor i a prinilor/ reprezentanilor
legali, a fiei de înscriere în învmântul profesional de stat/
învmântul dual;
candidaii care solicit înscrierea pe locurile speciale pentru
elevii cu CES i de ctre prinii acestora, asistai de diriginii
claselor a VIII-a, la unitatea de învmânt;
- Eliberarea fielor de înscriere în învmântul profesional i
dual de stat, însoite de anexele fielor de înscriere pentru
candidaii care solicit aceasta.
unitile de nvmânt
36. Depunerea fielor de înscriere însoite de anexele cu opiuni
pentru locurile alocate pentru candidaii cu CES la ISJ
5 – 6.07.2021 - Comisia de admitere judeean;
37. Repartizarea candidailor pe locurile distinct alocate
candidailor cu CES în învmântul de masa, în edin
public, i comunicarea rezultatelor candidailor.
7.07.2021 - Comisia de admitere judeean;
Etapa I de admitere în învmântul profesional de stat i în învmântul dual:
38. - Completarea de ctre secretariatele unitilor de învmânt
gimnazial, la cererea elevilor i a prinilor / reprezentanilor
5 - 8.07.2021
unitile de nvmânt
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
legali, a fiei de înscriere în învmântul profesional de
stat / învmântul dual;
care solicit acest lucru;
39. Înscrierea candidailor la unitile de învmânt care au ofert
educaional pentru învmântul profesional / dual
5 - 8.07.2021
profesional de stat / dual;
probelor de preselecie / probelor suplimentare de admitere
(inclusiv posibilitatea redistribuirii la celelalte calificri) pentru
admiterea în învmântul profesional;
eventualelor probe eliminatorii.
unitile care au ofert
cu numrul de candidai înscrii pentru admiterea în
învmântul profesional / dual
unitile care au ofert
învmântul profesional de stat, în unitile de învmânt în
care s-a decis organizarea acestora;
- Afiarea la sediu i transmiterea ctre Comisia judeean de
admitere a rezultatelor probelor de preselecie la sfâritul
fiecrei zile în care au fost susinute probele respective,
împreun cu precizarea privind posibilitatea înscrierii
9 - 10.07.2021 - Comisia de admitere din
unitile care au ofert
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
candidailor respini la o alt unitate de învmânt care ofer
locuri la învmântul profesional/ dual la care nu s-au
organizat probe de preselecie/ eliminatorii.
43. - Derularea probelor eliminatorii pentru admiterea în
învmântul dual, în unitile de învmânt în care s-a decis
organizarea acestora;
admitere a rezultatelor probelor eliminatorii la sfâritul fiecrei
zile în care au fost susinute probele respective, împreun cu
precizarea privind posibilitatea înscrierii candidailor respini
la o alt unitate de învmânt care ofer locuri la învmântul
dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în
învmântul profesional la unitile la care nu s-au organizat
probe de preselecie
unitile care au ofert
învmântul dual, respectiv
profesional de stat
44. - Ridicarea de ctre candidaii respini a fielor de înscriere 9 - 12.07.2021 - Comisia de admitere din
unitile care au ofert
nu au organizat sesiune de preselecie/ eliminatorii;
- Înscrierea candidailor care nu s-au înscris în perioadele de
înscriere prevzute mai sus, cei care au renunat la locul ocupat
în sesiunea de preselecie, precum i cei respini la probele
eliminatorii organizate în învmântul dual
9 - 12.07.2021 - Comisia de admitere din
unitile care au ofert
profesional de stat / dual;
proba de admitere pentru învmântul dual, împreun cu
12.07.2021 - Comisia de admitere din
unitile care au ofert
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
precizarea privind posibilitatea posibilitatea redistribuirii la
celelalte calificri pentru care nu s-a organizat proba
suplimentar, în situaia în care candidaii au optat în fia de
înscriere pentru aceste calificri;
inclusiv dual.
pentru învmântul dual
unitile care au ofert
învmântul profesional / proba de admitere în învmântul
dual
unitile care au ofert
învmântul profesional / proba de admitere în învmântul
dual dup rezolvarea contestaiilor;
unitile care au ofert
- Transmiterea, utilizând aplicaia informatic
candidailor declarai admii i a celor respini la admiterea în
învmântul profesional/dual, de ctre toate unitile de
învmânt;
unitile care au ofert
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
51. - Validarea de ctre comisia de admitere judeean a
candidailor declarai admii la învmântul profesional de stat
i dual;
admii i a celor respini la învmântul profesional de stat /
dual;
de ctre candidaii admii;
- Afiarea precizrilor prin care candidaii admii la clase /
grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se
afl sub efectivul minim necesar constituirii formaiunilor
de studii, sunt întiinai c dup depunerea dosarelor de
înscriere vor fi înmatriculai sub rezerva completrii în urma
etapei a II-a de admitere a numrului de locuri minim necesar,
iar în ituaia în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa
suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate
decide redistribuirea, prin Comisia judeean de admitere, a
candidailor, în cadrul unei edine publice la care vor fi invitai
s participe.
- Comisia de admitere din
unitile care au ofert
dual de ctre candidadii declarai respini;
17 - 20.07.2021 - Comisia de admitere din
unitile care au ofert
unitile de nvmânt
gimnazial.
53. Depunerea dosarelor de înscriere de ctre candidaii admii 17 - 20.07.2021 - Comisia de admitere din
unitile care au ofert
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
54. Transmiterea la Comisia de admitere judeean, de ctre toate
unitile de învmânt care au ofert educaional pentru
învmântul dual, a situaiei locurilor rmase libere
20.07.2021 - Comisia de admitere din
unitile care au ofert
judeean.
56. Transmiterea de ctre Comisia judeean de admitere la toate
unitile de învmânt profesional/dual a situaiei rezolvrii
cazurilor speciale.
57. - Transmiterea de ctre Comisia judeean de admitere la toate
unitile de învmânt gimnazial, a situaiei locurilor libere
pentru etapa a II-a de admitere la învmântul profesional de
stat i în învmântul dual;
21.07.2021 - Comisia de admitere judeean;
58. - Afiarea de ctre unitile de învmânt profesional/ dual a
candidailor înmatriculai i a situaiei cu locurile rmase
libere în învmântul profesional i dual dup depunerea
dosarelor de înscriere în etapa I de admitre i rezolvarea
cazurilor speciale;
judeean de admitere a listelor actualizate cu candidaii
înmatriculai i a situaiei locurilor neocupate la învmântul
profesional i distinct la învmântul dual.
22.07.2021 - Comisia de admitere din
unitile care au ofert
59. - Afiarea de ctre toate unitile de învmânt gimnazial a
listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în
învmântul profesional de stat, distinct pentru dual;
22.07.2021 - Comisia de nscriere de la
unitile de nvmânt
gimnazial.
60. - I.S.J. afieaz i public pe pagina de internet lista locurilor
libere pentru etapa a II-a de admitere;
22.07.2021 - Comisia de admitere judeean;
INSPECTORATUL COLAR
JUDEEAN TULCEA
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
ETAPA A II-A DE ADMITERE
Etapa a II-a de admitere pe locurile speciale pentru romi
61. Afiarea locurilor speciale libere pentru candidaii romi,
disponibile pentru etapa a II-a de admitere
21.07.2021 - Comisia de admitere judeean
62. - Secretariatele unitilor de învmânt gimnazial
completeaz, la cererea elevilor i a prinilor/reprezentanilor
legali pentru minori, fia de înscriere în învmântul
profesional i dual pentru candidaii crora nu li s-au eliberat
fie de înscriere în etapa I;
- Completarea opiunilor în anexa fiei de înscriere de ctre
candidaii care solicit înscrierea pe locurile speciale pentru
romi i de ctre prinii acestora, asistai de diriginii claselor a
VIII-a, la unitatea de învmânt;
- Eliberarea de ctre unitile de învmânt gimnazial a fielor
de înscriere pentru învmântul profesional i dual pentru
candidaii crora nu li s-au eliberat fie de înscriere în etapa I
de admitere.
unitile de nvmânt
gimnazial;
63. Depunerea fielor de înscriere însoite de anexele cu opiuni ale
candidailor pe locurile speciale pentru romi la ISJ
22 - 23.07.2021 - Comisia de admitere judeean
64. Repartizarea candidailor pe locurile speciale pentru romi în
edin public
24.07.2021 - Comisia de admitere judeean
Etapa a II-a de admitere pe locurile distinct alocate candidailor cu CES în unitile de învmânt de masa
65. Afiarea locurilor speciale libere pentru candidaii cu CES,
disponibile pentru etapa a II-a de admitere
21.07.2021 - Comisia de admitere judeean
66. - Secretariatele unitilor de învmânt gimnazial
completeaz, la cererea elevilor i a prinilor/reprezentanilor
legali pentru minori, fia de înscriere în învmântul
22 - 23.07.2021 - Comisia de nscriere de la
unitile de nvmânt
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
profesional i dual pentru candidaii crora nu li s-au eliberat
fie de înscriere în etapa I;
- Completarea opiunilor în anexa fiei de înscriere de ctre
candidaii care solicit înscrierea pe locurile speciale pentru
elevii cu CES i de ctre prinii acestora, asistai de diriginii
claselor a VIII-a, la unitatea de învmânt;
- Eliberarea, de ctre unitile de învmânt gimnazial, a
fielor de înscriere în învmântul profesional i dual, însoite
de anexele fielor de înscriere pentru candidaii care solicit
aceasta, pentru candidaii crora nu li s-au eliberat fie de
înscriere în etapa I de admitere.
67. Depunerea de ctre candidai a fielor de înscriere însoite de
anexele cu opiuni pentru locurile alocate pentru candidaii cu
CES la ISJ.
68. Repartizarea candidailor pe locurile distinct alocate
candidailor cu CES în învmântul de masa, în edin
public, i comunicarea rezultatelor candidailor.
24.07.2021 - Comisia de admitere judeean
Etapa a II-a de admitere în învmântul profesional de stat i în învmântul dual:
69. Eliberarea de ctre unitile de învmânt gimnazial a fielor
de înscriere pentru candidaii crora nu li s-au eliberat fie de
înscriere în etapa I de admitere;
22 – 26.07.2021 - Comisia de nscriere de la
unitile de nvmânt
gimnazial;
70. Înscrierea candidailor care nu au participat la etapa I de
admitere sau care au participat dar nu au fost repartizai/admii
sau au fost admii, dar nu i-au depus dosarele de înscriere la
liceu sau învmântul profesional/dual, la unitile de
învmânt profesional/dual, pe baza fielor de înscriere pentru
învmântul profesional i a anexei cu fia de opiuni pentru
învmântul dual.
unitile care au ofert
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
71. - Afiarea la sediul unitilor de învmânt profesional/dual a
listei candidailor înscrii în învmântul profesional / dual.
- Afiarea informaiilor privind desfurarea probei de
preselecie/eliminatorii, respectiv a probei suplimentare de
admitere/probei de admitere, în cazul în care acestea se
organizeaz, precum i a listei candidadilor.
26.07.2021 - Comisia de admitere din
unitile care au ofert
cu numrul de candidai înscrii pentru admiterea în
învmântul profesional/ dual
unitile care au ofert
probei suplimentare de admitere, în cazul în care acestea se
organizeaz;
unitile care au ofert
pentru învmântul dual
unitile care au ofert
învmântul profesional / proba de admitere în învmântul
dual
unitile care au ofert
proba de admitere;
unitile care au ofert
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
- Calcularea mediilor finale de admitere;
- Transmiterea listei candidailor declarai admii i a celor
respini ctre Comisia judeean de admitere.
învmântul profesional/ dual;
77. Validarea de ctre Comisia de admitere judeean a listei
candidadilor declarai admii în învmântul profesional de
stat/ dual;
listei candidailor admii i a celor respini în învmântul
profesional de stat/dual;
de ctre candidaii admii, respectiv ridicarea fielor de
înscriere de ctre cadidaii respini.
01.08.2021 - Comisia de admitere din
unitile care au ofert
78. - Depunerea dosarelor de înscriere, la unitile de învmânt la
care candidaii au fost declarai admii;
- În cazul retragerii fielor de înscriere sau nedepunerii
dosarelor de înscriere de ctre candidadii admii, pe locurile
eliberate de acetia pot fi admii ali candidai, în ordinea
rezultatelor obinute la admiterea organizat în aceast etap,
cu condiia încadrrii în termenul de depunere a dosarelor de
înscriere.
unitile care au ofert
79. - Transmiterea de ctre comisia de admitere din unitatea de
învmânt, în format electronic i în scris, ctre Comisia
judeean de admitere a listelor actualizate cu candidaii
înmatriculai i a situaiei locurilor neocupate la învmântul
profesional i distinct la învmântul dual.
- Unitile de învmânt profesional/dual la care se
organizeaz probe de preselecie / eliminatorii, dar care, în
urma consultrii cu operatorii economici i cu acordul acestota,
sunt interesate s îi completeze locurile libere, în cadrul
aciunilor de repartizare i redistribuire organizate de ctre
5.08.2021 - Comisia de admitere din
unitile care au ofert
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
Comisia de admitere judeean, informeaz în scris Comisia de
admitere judeean cu privire la acest accord.
Repartizri i redistribuiri pe locurile libere i rezolvarea cazurilor speciale de ctre comisia de admitere judeean
80. - Afiarea de ctre Comisia de admitere judeean a listei cu
locurile libere i a graficului activitilor de repartizare i
redistribuire pe locurile libere i de rezolvare a cazurilor
special.
- Afiarea graficului, pe zile i interval orare, a activitilor de
repartizare i redistribuire pe locurile libere i de rezolvare a
cazurilor speciale.
81. - Rezolvarea cazurilor speciale de ctre Comisia de admitere
judeean;
- Repartizarea de ctre Comisia judeean de admitere a
absolvenilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost
declarai admii în etapele anterioare sau care nu s-au înscris;
- Rezolvarea de ctre Comisia judeean de admitere a
situaiilor de la nivelul unitilor de învmânt la care, în urma
celor dou etape de admitere, nu s-au constituit în limitele
legale formaiunile de studiu, prin redistribuirea candidailor
admii la clase/grupe i calificri la care nu s-au constituit
efectivele minime legale.
- Rezolvarea situaiilor se face în edina public la care sunt
invitai candidaii care au fost admii la calificri pentru care
nu s-au întrunit cndiiile minime de constituire a formaiunilor
de studiu.
82. - Afiarea de ctre unitile de învmânt profesional/ dual a
candidailor înmatriculai i a situaiei cu locurile rmase libere
dup depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor
8.08.2021 - Comisia de admitere din
unitile care au ofert
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86 E-mail: [email protected]; www.isjtulcea.ro
speciale, repartizrile i distribuirile realizate prin Comisia
judeean de admitere.
repartizrilor i redistribuirilor, prin confirmarea încheierii
operaiunilor specific în aplicaia informatic centralizat.
9.08.2021 - Comisia judeean de admitere
Not:
1. Se va realiza un portofoliu al clasei i un panou cu afiaje, cu privire la aspectele admiterii în clasa a IX-a, pentru anul colar 2021-2022.
2. Pentru cazurile excepionale în care se înregistreaz absolveni ai clasei a VIII-a din seria curent care nu au fost înmatriculai nici la
învmântul liceal i nici la învmântul profesional sau dual pân la data de 9 august 2021 i care solicit înmatricularea în învmântul
profesional sau dual de stat, în anul colar 2021-2022, inspectoratul colar va soluiona solicitrile acestora, pe locurile libere la învmântul
profesional sau dual, cu acordul unitilor de învmânt i al operatorilor economici parteneri ai unitilor de învmânt pân la data
începerii anului colar 2021-2022.
Inspector colar General Adjunct,
Inspector colar pentru învmânt profesional i tehnic
i pentru învmântul particular,

Recommended