+ All Categories
Home > Documents > Piata Mobilierului

Piata Mobilierului

Date post: 05-Nov-2015
Category:
Upload: andreeaalexandra
View: 226 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Piata mobilierului
24
  MOBIL Ă  ŞI ARTICOLE DE  MOBILIER Centrul Român pentru Promovarea Comerț ului  ş i  Investi ț iilor St r ă in e POTEN Ț IALUL  DE  EXPORT  A L  ROMÂNIEI  
Transcript
 • MOBILI

  ARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

  POTENIALUL DE EXPORT AL ROMNIEI

 • StudiulPotenialuldeexportalRomniei:MOBILiARTICOLEDEMOBILIERaparinecolecieiProduseromnetipentrupieeexternelucrrideanalizdepiapentru evaluarea posibilitilor de dezvoltare a exporturilor romneti pe piaainternaional.Lucrrileurmresc spun n evidendimensiunea i structura cereriide importpentruprodusele romnetipeacestepiee i,dupcaz, condiiilepreferenialedeacces pe pia pentru produsele comunitare, stabilite de Uniunea European nrelaiilecomercialecutereri.EvideniereapotenialuluideexportalRomnieipentruacesteprodusesa realizatpe baza prelucrrii i interpretrii celor mai recente date i informaii de comerexterior publicate de instituii naionale i internaionale de profil, constituindrezultatuluneicercetridepiacuprecderedetipstatistic.Lucrarea se adreseaz factorilor de decizie implicai n elaborarea strategiei dedezvoltarearelaiilorcomercialeexternealeRomniei,precumimediuluideafaceriiIMMurilordinaranoastr,caracterulorientativalinformaiilorfiindunpunctdeplecarepentrufundamentareadecizieidediversificareaoferteideexportpepieeleexistenteideptrunderepenoipieededesfacerepentruproduseleromneti.Studiulpoatefivizualizatlawww.romtradeinvest.ro.

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine,2012Toatedrepturilerezervate.Nicioparteaacesteipublicaiinupoatefireprodus,nregistratntrunsistemderedaresautransmisnoriceformsauprinoricemijloace,electronice,electrostatice,bandmagnetic,mecanic, fotocopieresaudealtnatur, frpermisiuneaprealabil nscrisdinparteaCentruluiRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine.

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrineRomania Trade and InvestDireciaAnalizePiaPublicaii

  Autor:CristinaMrscuCoordonator:AlinaBeldescu

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

  CUPRINS CapitolulI Consideraiigenerale 1 CapitolulII PotenialuldeexportalRomnieipentrumobiliarticoledemobilier 3

  2.1. ComerulexterioralRomnieicumobiliarticoledemobilier 32.2. PoziionareaRomnieincomerulinternaionalcumobiliarticoledemobilier 6

  Exporturilemondiale 6 Importurilemondiale 9 ConcurenapepieeledeexportaleRomniei 12

  2.3. PieecupotenialdeabsorbiepentruexporturileRomnieidemobiliarticoledemobilier.TaxevamaleaplicatelaimporturiledemobiliarticoledemobilieroriginaredinUniuneaEuropean.

  16

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 1

  CapitolulIConsideraiigenerale

  PotrivitdatelorprezentatedeAsociaiaProductorilordeMobildinRomnia(APMR),nanul2011,peste75%dinproduciademobilacompaniilordinRomnia,nvaloarede1,82miliardedeeuro,aavut desfacere la export. Piaa intern a absorbit foarte puin din producie, iar consumul sameninutacontinuatsascadnanul2011.n privina condiiilor de fabricare a produselor demobil, pn n prezent o serie de standardenaionaledeprofilau fostaliniate lastandardeleeuropene i internaionale, respectiv laCEN i laISO.Legislaia specific include reglementri ndomeniulprotecieimediului, certificrii, calitii,protecieiconsumatorilorifolosineigenerale.CelmaiimportantlucruestelegatdesiguranidinacestmotivlegislaiacorespunztoarelanivelulUE,cti lanivelnaional,prevedepunerea nvnzarenumaiaproduselordemobilcaresatisfacaceast calitate. n luna iunie 1992, Comisia Europeana a introdus Directiva 92/59/EC pentrusigurana general a produselor, care prevede ca toate bunurile de consum s fie nsoite de uncertificatdegarantareasiguranei.ncepnddin29iulie1994,aceastdirectivaintratnvigoarentoate legislaiilenaionaleale rilordinUE iacoper toateproduselecarenusuntcuprinse ntrodirectivspecific.Pentru productorii de mobilier este foarte important cunoaterea standardului SR 770:2006,Mobilierdelemn.Condiiigeneraledecalitate,revizuitrecent,careprezintcondiiilegeneraledecalitatealemobilierului, cu ncadrarea acestora n condiiile europene, pentru asigurarea competitivitiiproduselordemobilierpepiaaeuropean.Pentru produsele de mobilier sau preluat n anii trecui n special standarde europene privindcerineledesiguranincercrileaferente,caresuntsubincidenaDirectivei2001/95CE,referitoarela sigurana general a produselor.Cerinele de siguran pentrumobilierul pentru copii, pentrumobilierul pliabil sau rabatabil i cel destinat buctriilor sau birourilor fac obiectulmaimultorstandardepreluatedupstandardeeuropeneiinternaionale(exemplu:pentrupaturiplianteSREN7161:1998;pentrupaturi rabatabileSREN11291:2000;pentru leagneSREN11301:1999;pentruscaunenaltepentrucopiiSRENV11781:1998;scauneimesepentruinstituiidenvmntSRENV17292:2003;mobilierpentrubuctriiSREN1153:1998;mobilierdebirou:mesede lucruSREN5272:2003,scaunedelucruSREN13352:2004imobilierdedepozitareSREN140732:2005).Cerinele de ergonomie i cele funcionale pentrumobilier pentru buctrii,mobilier de birou ipentruspaiidenvmnt(nspecialscaune)facobiectulunorstandarde(exemplu:pentrumobilierdebuctrieSREN1116:2004,pentrumesedelucrulabirouSREN5271:2003;pentruscauneimesepentruinstituiiledenvmntSRENV17291:2003.Mobilierul destinat exteriorului, acoperit sau neacoperit, impune condiii speciale de ncleiere iacoperire (finisare,protecie), caredepind nbunpartedematerialele folositepentru ncleiere ifinisare.RecomandrinacestsenssegsescnSR770:2006.Industriamobilei este n principal o industrie de asamblare, care folosete diversematerii primepentruaobineprodusulfinal.Acesteapotfidelalemniplcidelemn,pnlaelementedinmetal,plastic,materiitextile,pieleisticl.

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 2

  Existmultetipuridemobil(deexempluscaune,canapele,dulapuri,mobiledebuctrie,saltele)cuntrebuinrifoartediverse(ncase,coli,birouri).Inzilelenoastre, industriaeuropeanamobileiareunnivelridicatalcalitiiproduciei ntermenitehnici,estetici,dedesignimod,iareoimaginefoartebunlanivelmondial.Sectoruleuropeanalmobileicuprindeaproximativ150.000decompanii,genereazocifrdeafacerideaproape126miliardeeuroiovaloareadugatde38miliardeeuro.Acestsectorestedominatdemicrontreprinderi(86%dintrentreprinderiledemobildinEuropaaumaipuinde10angajai),darexisticivaproductorimari.Companiilemicifuncioneazdeseorica subcontractani ai companiilormaimari, pentru producia unor elemente sau a unor produsesemifinite pentru fabricarea produselor finite sau asamblarea mobilei. Mobila din lemn pentrudormitoare,sufragerii,saloaneialtespaii,alturidemobiladinplasticimetalsuntproduselecelemai fabricate n Uniunea European (38% din valoarea total a produciei de mobil). Un altsubsector important alproduciei este reprezentatdemobiladebirou i scaune (29% i respectiv,17%),precumimobiladebuctrie(12%).Companiicare idesfoaractivitatea n industriamobilei iarticolelordemobilierdinRomniasuntprezentatencataloageledeprofileditatedeCentrulRomnpentruPromovareaComeruluiipostate peweb siteul propriuwww.romtradeivest.ro, seciunea de limba englez Trade, linkulMeetRomanianCompanies,dupcumurmeaz: RomaniaExportDirectory(allsectors),domeniulManufacturing/Manufactureoffurniture; RomaniaFurnitureOffer,catalogrealizatncolaborarecuAsociaiaProductorilordeMobildinRomnia(APMR),www.apmob.ro.

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 3

  CapitolulIIPotenialuldeexportalRomnieipentrumobiliarticoledemobilier

  ConformclasificriiicodificriimrfurilorpentrutranzaciilecomercialeinternaionalestabilitedeNomenclatorulCombinat al SistemuluiArmonizat deClasificarea iCodificareaMrfurilor (SA),categoriadeprodusemobiliarticoledemobiliersencadreazlagrupele:Scaune,chiartransformabilenpaturiiprilelor(codSA9401),Mobilieripridemobilier(codSA9403)iSomiere,articoledepatiarticolesimilare(9404).Avnd n vedere structura ofertei sectorului autohton de producie mobilier, analiza sa realizatpentruurmtoareletreimaricategoriideproduse(agregateceincludsubgrupedeproduseselectatecafiindreprezentativepentruexporturileindustrieiromnetideprofil): Mobildinlemn

  Mobilierdinlemnpentrubirouri,codSA940330; Mobilierdinlemnpentrubuctrii,codSA940340; Mobilierdinlemnpentrudormitoare,codSA940350; Altmobilierdinlemn(pentrusufragerii,livinguri,magazinesaualteutilizri),codSA940360.

  Scaunedinlemn Scaune,alteledectscauneledegrdinsaudecamping,transformabilenpaturi,codSA940140; Scaunecucadrudinlemn,tapiate,codSA940161; Scaunecucadrudinlemn,alteledecttapiate,codSA940169.

  Saltele,articoledepatiarticolesimilare Salteledinaltematerialedectdincauciucsaumaterialeplastice,codSA940429; Articoledepat(alteledectsaltelesausacidedormit),codSA940490.

  2.1. ComerulexterioralRomnieicumobiliarticoledemobilierConformdatelorstatisticepreliminarepentruanul2011publicatedeCentruldeComerInternaional(International TradeCenter ITC/UNCTAD/WTO,Geneva), exporturile totale deMobil din lemnrealizatedeRomnia(grupareadeprodusecodSA940330,codSA940340,codSA940350icodSA940360) au continuat tendina de cretere reluat n anul 2010, majornduse cu 14,5% la 678,3milioane USD. Importurile au crescut cu 15,5% la 145,8 milioane USD (nivel comparabil cu celnregistrat nanul2009).Comerul cuMobil din lemnaatinsnivelurimaxime nanul2008 (806,7milioane USD exporturi i 262,5 milioane USD importuri), iar excedentul balanei comerciale acunoscutocreterenurmtoriitreiani,la532,5milioaneUSD.n cazul grupului Scaune din lemn (cod SA 940140, cod SA 940161 i cod SA 940169), exporturileRomnieiaucrescutnmodconstantdealungulultimilorzeceaniimaiaccentuatdupanul2007.ntreanii2007i2011,livrrileromnetideScaunedinlemnsaumajoratcuoratmedieanualde21,7% la 438,8 milioane USD. Ca i n cazul comerului cu Mobil din lemn, Romnia este netexportatoareScaunedinlemn,balanacomercialajungndlaunexcedentde413,5milioaneUSDnanul2011.

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 4

  Pentru grupareade produse Saltele, articole de pat i articole similare (cod SA 940429 i SA940490),exporturileRomnieiaucrescutdeaproapeoptorinanul2011fadeanul2002,cu22,3%peanfade anul 2007 i cu 37,6% fade anul 2010, la 32,6milioaneUSD.Balana comercial aRomnieipentruSaltele, articoledepat i articole similarea fost,deasemenea,pozitiv nanul2011 (excedentde1,8milioaneUSD).

  Romnia:ComerulinternaionalcuMobiliarticoledemobilier,20022011 Export Import

  Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

  0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  mil.USD

  Mobildinlemn Scaunedinlemn Salteleiarticolemobilier0 100 200 300

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  mil.USD

  Mobildinlemn Scaunedinlemn Salteleiarticolemobilier

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 5

  PrincipalelecategoriidemobilierdinlemnexportatedeRomniaaufost:Mobilierpentrusufragerii,livinguri,magazinesaualtedestinaiidectpentrubirouri,buctriisaudormitoare(codSA940360),Scaunecucadrudinlemn,tapiate(codSA940161),Scaunetransformabilenpaturi(codSA940140)iMobilierpentrudormitoare(codSA940350).

  Romnia:StructuraexporturilordeMobiliarticoledemobilier,2011Creteremedieanual Structura201120072011 20102011 2011CodidenumireSA

  miiUSD % % % ExportMobildinlemntotal,dincare: 678.281 6,2 14,5 100,0940330 Mobilierdinlemnpentrubirouri 4.837 4,1 12,8 0,7940340 Mobilierdinlemnpentrubuctrii 4.372 15,9 19,5 0,6940350 Mobilierdinlemnpentrudormitoare 95.357 0,7 19,6 14,1940360 Altmobilierdinlemn(pentrusufragerii,livinguri,

  magazinesaualteutilizri) 573.715 7,1 14,4 84,6

  ExportScaunedinlemntotal,dincare: 438.756 21,7 24,9 100,0

  940140 Scaune,alteledectscauneledegrdinsaudecamping,transformabilenpaturi 133.726 61,4 15,6 30,5

  940161 Scaunecucadrudinlemn,tapiate 249.905 20,5 32,4 57,0940169 Scaunecucadrudinlemn,alteledecttapiate 55.125 5,1 17,7 12,5

  ExportSalteleiarticoledepattotal,dincare: 30.846 22,3 37,6 100,0

  940429 Salteledinaltematerialedectdincauciucsaumaterialeplastice 5.459 14,3 161,9 17,7

  940490 Articoledepat(alteledectsaltelesausacidedormit) 25.387 23,6 24,9 82,3Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 6

  2.2. PoziionareaRomnieincomerulinternaionalcumobiliarticoledemobilierExporturilemondialentreanii2007i2011,exporturiledeMobildinlemnpepiaainternaionalaucunoscutundeclinnprimii trei ani (scdere cu 12,7%, la aproape 35miliardeUSD n anul 2009), urmat de o creteresubstanial n anul 2010, care sa meninut i n anul urmtor. Contribuii importante att laatenuarearestrngeriioferteidinperioada20072009,ct i la impulsionarearefaceriisaledinanul2010auavuto,nspecial,livrriledinChinaiVietnam.nanul2011,primiizeceexportatorimondialiaurealizat73%din livrrile internaionaledeMobildin lemn, din care: rile asiatice (China, Vietnam i Malaezia) 37%, principalii exportatori dinUniuneaEuropean(Germania,Italia,Polonia,Danemarca,Suedia)31%,iarSUAiCanada5%.Romniaaocupat locul14 n topul exportatorilormondialidinanul 2011, cu678,3milioaneUSDexporturiMobildinlemn,ceeaceareprezentatoponderenexporturilemondiale1,6%.

  ExporturilemondialedeMobildinlemn,20092011(codSA940330,codSA940340,codSA940350icodSA940360)

  2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010Top10exportatorimondiali

  2011 miiUSD % %

  Top5pieededesfacere

  2011Totalexporturimondiale

  dincaredin: 34.979.898 39.749.242 42.485.786 13,6 6,9SUA,Germania,Frana,MareaBritanie,Japonia

  1. China 7.588.449 10.556.354 11.317.682 39,1 7,2 SUA,Japonia,Singapore,MareaBritanie,Australia

  2. Germania 4.160.663 4.002.032 4.619.152 3,8 15,4 Frana,Austria,Elveia,Olanda,Belgia

  3. Italia 3.701.923 3.704.621 3.977.991 0,1 7,4 Rusia,Frana,Germania,Elveia,SUA

  4. Vietnam 1.408.836 2.659.336 2.685.284 88,8 1,0 SUA,Japonia,MareaBritanie,Australia,Germania

  5. Polonia 1.987.428 2.162.051 2.447.695 8,8 13,2 Germania,SUA,Frana,MareaBritanie,Italia

  6. Malaezia 1.350.369 1.569.206 1.629.118 16,2 3,8 SUA,Japonia,MareaBritanie,Singapore,Australia

  7. SUA 939.947 1.051.272 1.151.487 11,8 9,5 Canada,Mexic,China,MareaBritanie,ArabiaSaudit

  8. Danemarca 1.180.436 1.068.990 1.130.953 9,5 5,8 Norvegia,Germania,Frana,Suedia,MareaBritanie

  9. Suedia 892.228 921.653 1.041.841 3,3 13,0 Norvegia,Danemarca,MareaBritanie,Finlanda,Germania

  10. Canada 945.562 992.331 1.021.470 4,9 2,9 SUA,China,Bermuda,ArabiaSaudit,MareaBritanie

  14. Romnia 561.585 592.334 678.281 5,5 14,5 Germania,Frana,Italia,Olanda,Austria

  Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 7

  ExporturilemondialedeScaune din lemn au evoluat nmod similar celordeMobil din lemndealungulperioadei20072011,oscderefadeanul2007cu9,3%nanul2009la14,5miliardeUSDiurmatdecretericu10,9%i6,4%nurmtoriidoiani.nanul2011,primii treimariexportatorideScaunedin lemnauacoperitaproape60%din livrrilemondiale,dincarenumaiChinaarealizatpeste35%.CreteresusinutaexporturilorromnetideScaunedinlemn(ratamediedecretereafostde21,7%pean ntreanii2007i2011, la438,8milioaneUSD)adeterminatodublareacoteidepiapentruaranoastrntrefurnizoriimondialila2,6%,respectivoplasareadepelocul15pelocul7nierarhiamondialaexportatorilordeastfeldeproduse.

  ExporturilemondialedeScaunedinlemn,20092011(codSA940140,codSA940161icodSA940169)

  2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010Top10exportatorimondiali

  2011 miiUSD % %

  Top5pieededesfacere

  2011Totalexporturimondiale

  dincaredin: 14.493.996 16.078.270 17.098.850 10,9 6,4SUA,Germania,Frana,MareaBritanie,Canada

  1. China 4.578.931 5.770.595 6.052.605 26,0 4,9 SUA,MareaBritanie,Japonia,Canada,Australia

  2. Polonia 1.924.581 2.068.803 2.282.131 7,5 10,3 Germania,Frana,Olanda,Suedia,MareaBritanie

  3. Italia 1.769.130 1.624.420 1.713.181 8,2 5,5 Frana,MareaBritanie,Germania,Belgia,SUA

  4. Vietnam 445.935 726.552 720.473 62,9 0,8 SUA,Germania,MareaBritanie,Frana,Japonia

  5. Germania 676.116 592.615 649.183 12,4 9,6 Elveia,Austria,Olanda,Frana,Belgia

  6. SUA 463.313 541.166 598.822 16,8 10,7 Canada,Mexic,ArabiaSaudit,China,EAU

  7. Romnia 322.603 351.310 438.756 8,9 24,9 Frana,Italia,MareaBritanie,Germania,Olanda

  8. Malaezia 424.420 458.521 397.102 8,0 13,4 SUA,Australia,MareaBritanie,Japonia,Singapore

  9 Belgia 286.209 279.776 270.033 2,2 3,5 Frana,Olanda,Germania,MareaBritanie,Luxemburg

  10. Canada 205.022 236.407 259.206 15,3 9,6 SUA,ArabiaSaudit,MareaBritanie,Italia,Qatar

  Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 8

  ncazulgrupuluideproduseSaltele,articoledepatiarticolesimilare,exporturilemondialeaucrescutcuoratmedieanualde6%ntreanii2007i2011,cretereafiindmultaccentuatnultimiidoiani.China,carearealizatpeste55%dinexporturilemondialedinanul2011 i Indiaau nregistratcelemai importante creteri pentru livrrile de astfel de produse din top zece exportatori mondiali(creterimediianualede10%irespectiv,27%dealungulperioadei20072011).Romniasaaflatprintrefurnizoriicucelemaimarimajorrialeexporturilor(22%peannintervalulde timp20072011), nsnivelul sczut realizat,30,8milioaneUSD (0,3%dinexporturilemondialedinanul2011)anscrisopelocul31nierarhiamondial.

  ExporturilemondialedeSaltele,articoledepatiarticolesimilare,20092011

  (codSA940429iSA940490)

  2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010Top10exportatorimondiali

  2011 miiUSD % %

  Top5pieededesfacere

  2011Totalexporturimondiale

  dincare: 7.651.509 8.962.420 10.313.862 17,1 15,1SUA,Japonia,Germania,Frana,MareaBritanie

  1. China 4.007.613 5.126.934 5.848.432 27,9 14,1 SUA,Japonia,Germania,MareaBritanie,Australia

  2. Germania 373.296 351.942 451.067 5,7 28,2 Austria,Elveia,Frana,Olanda,Polonia

  3. Polonia 395.376 456.214 449.877 15,4 1,4 Germania,Suedia,Frana,Italia,Olanda

  4. India 115.009 162.106 286.452 41,0 76,7 SUA,MareaBritanie,Frana,Germania,Belgia

  5. SUA 215.106 243.993 265.238 13,4 8,7 Canada,Mexic,Japonia,Germania,Australia

  6. Belgia 212.297 204.366 217.075 3,7 6,2 Frana,Olanda,Germania,Spania,MareaBritanie

  7. Estonia 156.910 157.346 207.434 0,3 31,8 Suedia,Finlanda,Frana,MareaBritanie,Germania

  8. Italia 149.511 165.113 194.301 10,4 17,7 Germania,Frana,Slovenia,Japonia,Spania

  9. Danemarca 139.623 154.837 170.532 10,9 10,1 Germania,MareaBritanie,Norvegia,Suedia,Frana

  10. Mexic 139.382 142.993 148.645 2,6 4,0 SUA,Canada,CostaRica,Rep.Dominican,Guatemala

  31. Romnia 17.936 22.414 30.846 22,3 25,0 Germania,Italia,MareaBritanie,Belgia,Suedia

  Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 9

  ImporturilemondialeLivrrileinternaionaledeMobildinlemnauavutnanul2011ungraddeacoperireladesfacerede62%pecelemaimarizecepiee,dincare:SUA 23%, rivesteuropene(Germania,Frana,MareaBritanie,Elveia,Austria,Olanda,Belgia)32%,Japonia4%iCanada3%.

  ImporturilemondialedeMobildinlemn,20092011(codSA940330,codSA940340,codSA940350icodSA940360)

  2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010Top10importatorimondiali

  2011 miiUSD % %

  Top5furnizorilocicotadepiaRomnia(%)

  2011

  Totalimporturimondialedincaren: 34.378.812 37.405.116 39.782.645 8,8 6,4

  China,Germania,Italia,Vietnam,Polonia;

  Romnia(1,6)loc14

  1. SUA 8.085.490 9.434.031 9.278.758 16,7 1,6China,Vietnam,Canada,

  Malaiezia,Indonezia;Romnia(0,1)loc26

  2. Germania 2.571.020 2.671.488 2.999.901 3,9 12,3Polonia,Italia,China,Danemarca,Austria;Romnia(2,3)loc11

  3. Frana 2.544.820 2.626.193 2.559.716 3,2 2,5Germania,China,Italia,

  Spania,Polonia;Romnia(2,7)loc10

  4. MareaBritanie 2.311.219 2.353.199 2.177.506 1,8 7,5China,Germania,Vietnam,

  Italia,Polonia;Romnia(0,9)loc17

  5. Japonia 1.423.698 1.547.171 1.676.605 8,7 8,4China,Vietnam,Indonezia,

  Malaiezia,Thailanda;Romnia(

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 10

  furnizorideMobildin lemn,cucotedepiade2,7% nFrana,2,3% nGermania,2,0% nOlanda,1,7%nBelgia,1,5%nAustriai0,9%nMareaBritanieiElveia.Pepieeleextracomunitaremariimportatoare,ofertaromneascdeastfeldeproduseafostdestuldelimitat.Cerereamondial de Scaune din lemn a avut un grad de concentrare de aproape 70% la nivelulprimelor zece ri importatoare din anul 2011, care sunt, n general, aceleai piee importante dedesfacereipentruMobildinlemn.Deasemenea,principaliicincifurnizorideScaunedinlemnaufostaceiai,cucotepepia internaionalde35,4%pentruChina,13,3%pentruPolonia,10,0%pentruItalia,4,2%pentruVietnami3,8%pentruGermania.

  ImporturilemondialedeScaunedinlemn,20092011(codSA940140,codSA940161icodSA940169)

  2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010Top10importatorimondiali

  2011 miiUSD % %

  Top5furnizorilocicotadepiaRomnia(%)

  2011

  Totalimporturimondialedincaren: 14.899.067 16.739.478 17.278.473 12,4 3,2

  China,Polonia,Italia,Vietnam,Germania;

  Romnia(2,6)loc7

  1. SUA 3.356.894 4.290.224 4.057.157 27,8 5,4China,Vietnam,Canada,Mexic,

  Malaezia;Romnia(0,5)loc9

  2. Germania 1.863.537 1.826.378 1.907.784 2,0 4,5Polonia,China,Ungaria,

  Slovacia,Norvegia;Romnia(3,6)loc6

  3. Frana 1.181.414 1.277.191 1.259.405 8,1 1,4 Italia,China,Polonia,Germania,Romnia(6,2)

  4. MareaBritanie 1.085.892 1.174.885 1.037.646 8,2 11,7 China,Italia,Polonia,Thailanda,Romnia(4,1)

  5. Canada 720.465 878.166 900.413 21,9 2,5China,SUA,Vietnam,

  Italia,Malaezia;Romnia(0,2)loc11

  6. Japonia 551.220 588.319 672.081 6,7 14,2China,Thailanda,Vietnam,

  Malaiezia,Italia;Romnia(0,2)loc18

  7. Australia 444.866 489.312 571.791 10,0 16,9China,Malaiezia,Vietnam,

  Thailanda,Italia;Romnia(

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 11

  Romnia,loculaptenierarhiamondialafurnizorilordeScaunedinlemn,arealizatceamaimarepartea livrrilor totpepieelevesteuropene,cuungraddeacoperireanecesaruluide importpefiecaredinacesteadupcumurmeaz:Olanda(10,2%),Frana(6,2%),Belgia(5,5%),Elveia(4,0%)iGermania(3,6%).Primele zece mari piee de desfacere pentru Saltele, articole de pat i articole similare au cumulataproape 65% din cererea mondial din anul 2011. China, cu livrri de peste 55% din cerereamondial,a fostprincipalul furnizorpentruacestepiee.Lanivelul celormai importantezece riimportatoaredeSaltele,articoledepatiarticolesimilare,Romniaarealizatcotedepiacuprinsentre0,1%(nSUA)i1,1%(nMareaBritanie).

  ImporturilemondialedeSaltele,articoledepatiarticolesimilare,20092011

  (codSA940429iSA940490)

  2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010Top10importatorimondiali

  2011 miiUSD % %

  Top5furnizorilocicotadepiaRomnia(%)

  2011

  Totalimporturimondialedincaren: 7.582.321 8.832.454 9.863.740 4,8 11,7

  China,Germania,Polonia,India,SUA;Romnia(0,3)loc31

  1. SUA 1.800.850 2.248.414 2.248.591 1,9 0,0 China,Mexic,India,Pakistan,Canada;Romnia(

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 12

  ConcurenapepieeledeexportaleRomnieiRomniaexportat nmajoritatea rilormari importatoaredeMobil i articoledemobilier,maialesvesteuropene,realizndcotedepiademaxim10,2%nOlandapentruScaunedinlemni2,7%nFranapentruMobildinlemn.Concurenapecelemaiimportantezecepieededesfaceredepeplaninternaional este relativ ridicat, avnd n vedere cprimii cinci furnizori aipieei respective auasiguratcelpuin70%dincerereade import.PrincipaliicompetitoriaiRomnieipeacestepieeaufost,cuprecdere,exportatoriidinAsia (China,Vietnam,Malaezia, Indonezia i India) iUniuneaEuropean(nspecialGermania,PoloniaiItalia).nafaracelormaimarizecepieededesfacere,Romniaarealizatcotedepiarelativbunepentru: MobildinlemnnMoldova(45,6%dincerereadeimportdeastfeldeproduseaacesteiri),Italia(7,6%)i(4,4%);

  Scaunedin lemn n Italia (41,5%dincerereade importdeastfeldeproduseaacestei ri),Turcia(23,4%), Grecia (20,3%), Spania (16,2%), Polonia (11,4%), Cehia (8,4%), Austria (7,6%), Suedia(6,3%),EAU(5,0%)iRusia(4,1%);

  Saltele,articoledepatiarticolesimilarenMoldova(29,5%dincerereadeimportdeastfeldeproduseaacesteiri).

  PrincipaliicompetitoriaiRomnieipepieeleexportMobiliarticoledemobilier,2011

  Export CreteremedieanualPonderentotalexportRomnia

  Top20pieededesfacereexportRomnia

  20112011 20072011 20102011 2011

  Top5furnizorilocicotadepiaRomnia(%)

  2011 miiUSD % % %

  MobildinlemnExportRomniatotal,dincaren: 678.281 6,2 14,5 100,0

  1. Germania 137.410 1,3 13,2 20,3 Polonia,Italia,China,Danemarca,Austria;Romnia(2,3)loc11

  2. Frana 103.734 14,3 7,3 15,3 Germania,China,Italia,Spania,Polonia;Romnia(2,7)loc10

  3. Italia 101.837 2,6 19,7 15,0 Germania,Polonia,China,Romnia(7,6),Frana

  4. Olanda 53.596 4,5 36,1 7,9 Germania,Belgia,China,Indonezia,Polonia;Romnia(2,0)loc10

  5. Austria 50.398 5,8 19,2 7,4 Germania,Italia,Polonia,Elveia,Turcia;Romnia(1,5)loc6

  6. MareaBritanie 28.726 22,7 3,1 4,2 China,Germania,Vietnam,Italia,Polonia;Romnia(0,9)loc17

  7. Belgia 25.474 12,1 16,0 3,8 Germania,Olanda,China,Polonia,Italia;Romnia(1,7)loc9

  8. Elveia 23.647 0,0 14,0 3,5 Germania,Italia,Frana,Austria,Polonia;Romnia(0,9)loc9

  9. Moldova 18.084 10,6 9,2 2,7 Romnia(45,6),Ucraina,Italia,Turcia,China

  10. Suedia 16.248 11,8 8,5 2,4 Polonia,China,Danemarca,Lituania,Italia;Romnia(1,9)loc10

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 13

  Export CreteremedieanualPonderentotalexportRomnia

  Top20pieededesfacereexportRomnia

  20112011 20072011 20102011 2011

  Top5furnizorilocicotadepiaRomnia(%)

  2011 miiUSD % % % 11. SUA 14.157 4,2 38,2 2,1 China,Vietnam,Canada,Malaezia,Indonezia;Romnia(0,1)loc26

  12. Spania 13.263 11,3 11,7 2,0 Germania,Italia,China,Portugalia,Polonia;Romnia(1,3)loc14

  13. Polonia 12.731 20,4 53,7 1,9 China,Suedia,Danemarca,Italia,Lituania;Romnia(1,4)loc14

  14. Cehia 8.096 0,1 9,8 1,2 Polonia,Germania,Slovacia,Austria,Italia;Romnia(0,6)loc1515. Ungaria 7.223 5,7 95,5 1,1 Polonia,Germania,Austria,Italia,Suedia;Romnia(1,7)loc8

  16. Ucraina 6.481 8,1 5,6 1,0 Italia,China,Polonia,Romnia(4,4),Germania

  17. Rusia 5.611 2,3 40,7 0,8 Italia,China,Germania,Polonia,Ucraina;Romnia(1,4)loc10

  18. Estonia 5.339 62,9 25,3 0,8 Italia,Polonia,Germania,China,Lituania;Romnia(0,2)loc24

  19. Cipru 5.065 24,5 15,2 0,7 Italia,China,Grecia,Malaezia,Polonia;Romnia(0,6)loc16

  20. Danemarca 4.326 3,2 19,3 0,6 Suedia,China,Germania,Estonia,Lituania;Romnia(1,3)loc11Scaunedinlemn

  ExportRomniatotal,dincaren: 438.756 21,7 24,9 100,0

  1. Frana 90.188 36,0 11,0 20,6 Italia,China,Polonia,Germania,Romnia(6,2)

  2. Italia 74.669 19,5 33,4 17,0 Romnia(41,5),China,Germania,Polonia,Ungaria

  3. MareaBritanie 46.569 30,8 55,4 10,6 China,Italia,Polonia,Thailanda,Romnia(4,1)

  4. Germania 39.757 15,0 8,0 9,1 Polonia,China,Ungaria,Slovacia,Norvegia;Romnia(3,6)loc6

  5. Olanda 32.678 24,8 41,7 7,4 China,Polonia,Romnia(10,2),Germania,Belgia

  6. Spania 23.226 95,4 23,2 5,3 China,Portugalia,Romnia(16,2),Italia,Vietnam

  7. Belgia 20.831 28,8 14,7 4,7 Italia,China,Olanda,Polonia,Germania;Romnia(5,5)loc6

  8. Suedia 19.142 7,3 43,1 4,4 Polonia,China,Lituania,Danemarca,Estonia;Romnia(6,3)loc6

  9. Grecia 9.351 42,7 4,6 2,1 Italia,Romnia(20,3),China,Turcia,Bulgaria

  10. Polonia 8.621 16,7 10,5 2,0 China,Romnia(11,4),Malaezia,Vietnam,Italia

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 14

  Export CreteremedieanualPonderentotalexportRomnia

  Top20pieededesfacereexportRomnia

  20112011 20072011 20102011 2011

  Top5furnizorilocicotadepiaRomnia(%)

  2011 miiUSD % % %

  11. Turcia 8.522 62,8 103,6 1,9 China,Romnia(23,4),Italia,Vietnam,Indonezia

  12. Austria 8.233 25,2 56,2 1,9 Germania,Polonia,Italia,Romnia(7,6),Ungaria

  13. ArabiaSaudit 6.547 81,0 80,9 1,5 China,Egipt,SUA,Italia,EAU;Romnia(3,2)loc6

  14. SUA 6.101 19,6 32,3 1,4 China,Vietnam,Canada,Mexic,Malaezia;Romnia(0,5)loc915. Elveia 5.977 193,6 7,9 1,4 Germania,Italia,Polonia,Frana,Austria;Romnia(4,0)loc6

  16. EAU 5.515 41,3 27,1 1,3 China,Italia,Polonia,Romnia(5,0),Germania

  17. Rusia 4.412 31,9 133,7 1,0 Italia,China,Serbia,Ucraina,Polonia;Romnia(4,1)loc7

  18. Cehia 4.259 47,6 22,6 1,0 Polonia,Romnia(8,4),Germania,China,Slovacia

  19. Portugalia 3.359 59,7 1,8 0,8 Spania,Italia,China,Olanda,Romnia(5,2)

  20. Israel 2.846 54,2 3,5 0,6 China,Italia,Turcia,Cipru,SUA;Romnia(2,0)loc8

  Saltele,articoledepatiarticolesimilareExportRomniatotal,dincaren: 30.846 22,3 37,6 100,0

  1. Germania 4.723 17,2 67,2 15,3 China,Polonia,Danemarca,Ungaria,Austria;Romnia(0,7)loc18

  2. Italia 4.570 43,8 6,6 14,8 China,Germania,Polonia,Bulgaria,Turcia;Romnia(2,4)loc93. MareaBritanie 4.285 40,4 42,0 13,9 China,India,Germania,Polonia,Irlanda;Romnia(1,1)loc12

  4. Suedia 3.520 5,3 12,6 11,4 Polonia,China,Norvegia,Estonia,India;Romnia(0,7)loc10

  5. Belgia 2.933 30,0 28,6 9,5 China,Olanda,Frana,Germania,Polonia;Romnia(2,6)loc8

  6. Frana 2.349 16,7 103,7 7,6 China,Belgia,Polonia,India,Danemarca;Romnia(0,6)loc19

  7. Spania 1.599 182,1 101,4 5,2 China,Portugalia,Germania,Estonia,Polonia;Romnia(0,5)loc9

  8. Grecia 1.009 33,8 288,1 3,3 China,Polonia,Turcia,Germania,Italia;Romnia(0,7)loc18

  9. Turcia 829 54,2 200,4 2,7 China,ZoneLibere,Polonia,India,Italia;Romnia(0,7)loc10

  10. Moldova 772 21,1 167,1 2,5 Romnia(29,5),China,Turcia,Olanda,Belarus

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 15

  Export CreteremedieanualPonderentotalexportRomnia

  Top20pieededesfacereexportRomnia

  20112011 20072011 20102011 2011

  Top5furnizorilocicotadepiaRomnia(%)

  2011 miiUSD % % % 11. Polonia 723 12,7 64,7 2,3 China,Germania,Estonia,Lituania,Ungaria;Romnia(0,8)loc12

  12. Olanda 646 120,5 552,5 2,1 China,Belgia,Polonia,Germania,India;Romnia(0,2)loc21

  13. EAU 634 54,7 220,2 2,1 China,India,Pakistan,Italia,Germania;Romnia(0,3)loc28

  14. Rusia 507 0,9 55,0 1,6 China,CoreeadeSud,Turcia,Italia,Germania;Romnia(0,9)loc1615. Austria 483 20,1 76,9 1,6 Germania,China,Polonia,Cehia,Bulgaria;Romnia(0,5)loc21

  16. ArabiaSaudit 355 105,6 206,0 1,2 China,India,Kuweit,Pakistan,EAU;Romnia

  17. Cipru 211 37,7 2100,0 0,7 Grecia,China,Polonia,MareaBritanie,Italia;Romnia(0,5)loc17

  18. Israel 154 37,6 266,7 0,5 China,Cipru,Italia,Polonia,SUA;Romnia(0,2)loc27

  19. Ungaria 107 7,0 51,4 0,3 Polonia,Slovenia,Germania,Slovacia,Austria;Romnia(0,5)loc12

  20. Bulgaria 90 96,2 260,0 0,3 Polonia,MacedoniaFRY,China,Turcia,Slovenia;Romnia(1,2)loc14Not:...ExporturileraportatedeRomniapeaceastrelaienuseregsescnraportrilestatisticedeimportalriirespective.Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 16

  2.3.PieecupotenialdeabsorbiepentruexporturileRomnieidemobiliarticoledemobilier.TaxevamaleaplicatelaimporturileacestorproduseoriginaredinUniuneaEuropeanPebazacelormairecentedatestatisticedecomerinternaionalreferitoarelatrendulimporturilorpeoseriedecinciani(20072011)icretereaanualizatnregistratn2011(sursadatelor:InternationalTradeCentre/UNCTAD/WTO,Geneva),au fostselectatecelemaidinamicepieededesfacere (ratemediianualedecretereacereriide importdepeste5%dea lungulperioadeideanaliz)ca fiindpieepotenialepentrucreterea idiversificareaexporturilorromnetidemobiliarticoledemobilierianume,pentru:

  creterimediianuale20072011 depeste50%: ArabiaSaudit; de2550%: Brazilia,Siria,Turkmenistan; de1525%: Algeria,Azerbaidjan,China,India,Liban,

  Maroc,Qatar,Tunisia;

  Mobildinlemn(codSA940330,codSA940340,codSA940350icodSA940360)

  de515%: Armenia,Australia,EAU,Rusia,Uzbekistan.

  creterimediianuale20072011 depeste50%: India; de2550%: Algeria,ArabiaSaudit,Azerbaidjan,Brazilia,

  China,Liban,Pakistan,Tunisia,Turkmenistan; de1525%: Belarus,Kyrgyzstan,Maroc,Uruguay;

  Scaunedinlemn(codSA940140,codSA940161icodSA940169)

  de515%: Armenia,Australia,AfricadeSud,EAU,Georgia,Rusia,Taiwan,Turcia,.

  creterimediianuale20072011 depeste50%: ArabiaSaudit,Tadjikistan,Turkmenistan; de2550%: Argentina,Brazilia,EAU,Maroc,Tunisia,

  Vietnam; de1525%: Armenia,Indonezia,Liban,Mexic,Moldova,

  Rusia,Turcia;

  Saltele,articoledepatiarticolesimilare

  (codSA940429icodSA940490)

  de515%: Japonia,Olanda,Suedia,Australia,Elveia,Norvegia,Singapore,Polonia,Taiwan,Portugalia,China,AfricadeSud,Slovacia,Lituania,BosniaHeregovina,Serbia,Bulgaria,Algeria,Uzbekistan.

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 17

  nceeacepriveteaccesuldenaturtarifarpepieelecupotenialdecreteresemnificativacereriide import,estede reinut faptulc,oseriededinaceste riaplic taxevamalede importpentrumobilieriarticoledemobilierdeoriginedinUniuneaEuropeanlaunniveldestulderidicat,ceeacefacemaipuinatractivdestinaiarespectivpentruexporturileromneti.Totui,celemaimultedinrileselectatenuaplictaxevamaledeimportpentrulivrrilecomunitaredeastfeldeprodusesaupracticoprotecie tarifarrelativsczut,astfelcexporturileromnetipotbeneficiadecondiiilefavorabiledeaccespeacestepiee.Taxevamaleaplicatedeuneleri*laimporturiledeMobiliarticoledemobilierdinUniuneaEuropean Importator Taxavamal2012

  Australia 5%dinvaloareaFOBArabiaSaudit 15%Armenia 10%Algeria 15%Azerbaidjan 15%Brazilia 18%China 0%EAU 5%India 10%Qatar 5%Liban 12%Maroc 0%Rusia 15%saunumaipuinde0,8euro/kg;

  0,75euro/kg;15%Siria 40%Tunisia 0%Turkmenistan 2%

  Mobildinlemn(codSA940330,codSA940340,codSA940350icodSA940360)

  Uzbekistan 30%

  AfricadeSud 0%Algeria 15%ArabiaSaudit 15%Armenia 10%Australia 5%dinvaloareaFOBAzerbaidjan 15%Brazilia 18%Belarus 15%darnumaipuinde0,7euro/kg;

  15%darnumaipuinde1,4euro/kg

  Scaunedinlemn(codSA940140,codSA940161icodSA940169)

  China 0%

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 18

  Importator Taxavamal2012India 10%EAU 5%Georgia 0%Kyrgyzstan 0%Liban 12%Maroc 0%Pakistan 40%;25%Rusia 15%darnumaipuinde0,7euro/kg;

  15%darnumaipuinde1,4euro/kgTaiwan 0%Tunisia 0%Turcia 0%Turkmenistan 2% 0%Uruguay 18%

  Algeria 15%AfricadeSud 0%Armenia 10%Argentina 18%ArabiaSaudit 15%Australia 0%;5%dinvaloareaFOBBosniaHeregovina 0%Brazilia 18%China 10%EAU 5%Elveia 0%Indonezia 10%Japonia 3,8%Liban 8%Maroc 0%Mexic 0%Moldova 0%Norvegia 0%Rusia 20%darnumaipuinde2euro/kgSerbia 8%;3,2%;1,6%Singapore 0%

  Saltele,articoledepatiarticolesimilare(codSA940429icodSA940490)

  Tadjikistan 15%

 • PotenialuldeexportalRomnieiMOBILiARTICOLEDEMOBILIER

  CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 19

  Importator Taxavamal2012Taiwan 6,8%;9%Tunisia 0%Turcia 0%Turkmenistan 2%Uzbekistan 30%Vietnam 25%;20%

  Not:*Seleciacuprinderilecuceamaimarecereredeimportinanul2011(riextracomunitaredintop20importatorimondiali)irilecucelemaimarirateanualedecretereaimporturilornregistratentreanii20072011inanul2011fadeanul2010.Sursa:ComisiaEuropean,DirectoratulGeneralpentruComer,Bazadedateprivindaccesulpepia.

 • ColeciaProduse romneti pentru piee externe lucrrideanalizdepiainternaionalpentruevaluareacapacitiideimportapieelorexterne

  pentruproduseromneticupotenialdeproducieiexport

  Potenialul de export al Romniei

  2011 2012 Lapteiproduselactate

  UleiurivegetaleFructedepdure

  CiupercideculturVinuri

  StruguriApemineraleMierenatural

  Produseagroalimentare

  Mobiliarticoledemobiliernclminte

  ncursdeapariie:

  Semineoleaginoase Mereisucdemere

  Toatelucrrilepotfiaccesatepewebsiteulnostru www.romtradeinvest.ro

  seciuneaComer/Informaredocumentarecomercial/Pieeexterne/StudiiianalizedepiaProduseromnetipentrupieeexterne

 • Romania Trade and InvestCentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

  StradaApolodornr.17,Sector5,BucuretiTelefon:+40213185050Fax:+40213111491

  [email protected]


Recommended