+ All Categories
Home > Technology > Perspective Internationale In As

Perspective Internationale In As

Date post: 12-Nov-2014
Category:
Upload: antropologie
View: 2,505 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
 
Embed Size (px)
of 24 /24
Perspective Internaţionale în Asistenţă Socială Master Grupuri de Risc şi Servicii Sociale de Suport http://sites.google.com/site/grupuriderisc
Transcript
Page 1: Perspective Internationale In As

Perspective Internaţionale în Asistenţă Socială

Master Grupuri de Risc şi Servicii Sociale de Suport

http://sites.google.com/site/grupuriderisc

Page 2: Perspective Internationale In As

Asistenţă internaţională

- concept lansat în perioada postbelică, marginal până prin ’90

Concept complex (Healy, 2008): - analize comparative (politici, practici, sisteme de asist.soc.)-probleme sociale globale (drog, sex comercial, HIV, ITS) - practici internaţionale (modele de intervenţie) - asistenţă internaţională publică şi privată (ONU, ong-uri) - conferinţe şi colaborări profesionale internaţionale (ISW, EASSW)- relaţii interguvernamentale (acorduri bilaterale), - network-ingul în domeniu/viziune globală (reţele profesionale).

“…. a venit timpul să redefinim misiunea și formele asistenței sociale și educației profesionale pentru a deveni relevante noilor condiții

globalizante” (Lyons, K., et al, 2006, pg. 204).

Page 3: Perspective Internationale In As

Problemele provocate de războaie şi dezastre naturale

- războaiele (ex. Irak) şi atacurile teroriste (ex. 11 sept. 2001)- tsunami (ex. 2004 din Oceanul Indian), -uraganele şi tornadele (ex. New Orleans – uraganul Katrina),- cutremurele devastatoare (în ultima vreme în Turcia, Iran şi China)- incendiile devastatoare care au distrus oraşe întregi (Roma, Londra, Dresda);- inundaţiile de mari proporţii din Europa - Elvetia, Romania/Banat

vezi Central Intelligence Agency - The World Factbook https://www.cia.gov

Page 4: Perspective Internationale In As

Victime ale Uraganelor

New Orleans (Louisiana), după Katrina 2005

Page 5: Perspective Internationale In As

Victime - cutremur China 2008

Page 6: Perspective Internationale In As

Victime ale incendiilor - New York şi Londra

Page 7: Perspective Internationale In As

Victime inundaţii – Banat 2005

Page 8: Perspective Internationale In As

Victime -Tsunami 2004, Oceanul Indian (Tailanda, Indonezia, Sri Lanka, Somalia)

Page 9: Perspective Internationale In As

Problemele sociale clasice (sărăcie, inegalitate socială şi economică etc.) îmbracă noi faţete solicitând practici şi intervenţii inovatoare în sfera serviciilor sociale (ex. Consilii Comunitare Consultative, Masa pe Roate, Big Brother, Mentorat pentru Mamele Tinere, Vreau in Clasa a Noua, Ambulanţa Socială, Schimb de Seringi, etc).

- majoritatea statelor se confruntă cu probleme moderne legate de locuire, îmbătrânire şi modificare a structurilor familiale, şomajul, dependenţă socială, comunităţi de imigranţi şi refugiaţi, HIV/SIDA, drog, prostituţie, ITS, probleme de mediu, etc.

...\Filme sociale\Iarna demografica\Demographic Winter - the decline of the human family.avi

Page 10: Perspective Internationale In As

Foto 1-2: Sărăcia la româniFoto 3: Acţiune umanitară în Africa

Sărăcie

Marginalizare

Excludere socială

Dependenţă socială

Pierderi şi traume

Page 11: Perspective Internationale In As

Haiti – No commentPremiul UNICEF – cea mai bună fotografie 2008

Page 12: Perspective Internationale In As

Acţiunile militare, economice şi sociale ale unui stat afectează în mod direct întreaga lume: creşterea prețului barilului de petrol, dezechilibre pe pieţele financiare, etc.;

- intervenţia militară a SUA în Irak, a Rusiei în Georgia, etc.

- căderea pieţei imobiliare din SUA – criza financiară mondială,

- protestele studenţeşti din SUA anilor’60 împotriva războiului/autorităţii statului

- muzica internaţională ce promova activismul social: Beatles - activism politic anii’ 60, Joan Baez - cântece cu tematică socială anii’ 60, Bob Dylan - anii’ 60 mişcarea drepturilor civile, Bob Marley - activist jamaican, Madona - mişcarea feministă din anii’ 80, etc)

Lumea ca un “sat global” (McLuhan)

Page 13: Perspective Internationale In As

Victime - conflicte armate (Afganistan 2008)

Page 15: Perspective Internationale In As

Copiii soldaţi

Page 16: Perspective Internationale In As

Internaționalizarea pierderilor și a consecințelor

- pierderea afectează indivizi, familii, comunități și chiar națiuni - durerea și suferința o întâlnim în școli, în centrele de plasament, în adăposturi sociale și campusuri pentru refugiați, în căminele pentru vârstnici și spitalele pentru persoanele cu boli cronice

- durerea se leagă de sărăcie/exploatare/excludere socială

...\Filme sociale\Holocaut\Hoslocaust.ppt

..\Filme sociale\Filme Persoane Dizabilitati\motivation_ro.mpeg

- Copii abuzați, maltratați și exploatați- Comunități de refugiați (dezrădăcinarea și schimbarea stilului de viață) -Comunități aflate în conflict armat

Page 17: Perspective Internationale In As

Refugiaţi

Page 18: Perspective Internationale In As

Avansul tehnologic

Baze de date internationale.doc

Comunicare globală: posibilităţile de interacțiune profesională între comunităţile de asistenţi sociali au întrecut până şi profeţiile lui Jules Verne:-internet, -wireless, PDA,- baze de date internaţionale,- motoare de căutare avansată, -Iphone, -video-conferinţe, etc.

Welcome to the Central and Eastern European Online Library (ceeol)

Page 19: Perspective Internationale In As

Asistenţa internaţională publică şi privată: UNICEF, USAID, UNAIDS, UNDP, UNODC, World Vision, Peace Corp, etc. ce dezvoltă programe de asistenţă tehnică şi financiară ţărilor aflate în curs de dezvoltare.

- acorduri bilaterale între state cu privire la anumite aspecte ale vieţii sociale, inclusiv acorduri referitoare la protecţie socială.

- programele europene PHARE, POSDRU iar în domeniul cercetării programele LLP, FP7, ENOTHE.

http://www.unodc.org http://www.unicef.org http://www.wvi.org/wvi/wviweb.nsf

Page 20: Perspective Internationale In As

Conferinţele internaţionale - facilitează inter-cunoaşterea, - schimbul de know how, - diseminarea cercetărilor de excelenţă şi a practicilor de specialitate- dezvoltarea reţelelor formale şi informale în domeniu, - dezbateri pe diverse teme (ex. privatizarea în as. soc)

Ex:“International Social Work in the 21st Century“ (SUA, 2008): repatriere, imigraţie, locuire, adopţie etc.„Social Action in Europe: Different Legacy and Common Challenges?” (Croaţia, 2009)

www.ifsw.org

Page 21: Perspective Internationale In As

Conferinţă Internaţională de Asistenţă Socială, 2008

Page 22: Perspective Internationale In As

Viziune globală în asistenţă socială

- strategii şi programe inovatoarea care să dezvolte servicii pentru probleme sociale care se manifestă global.

- IFSW ca reprezentat internațional al asistenței sociale are asociații afiliate în 80 de state și 470 000 de membri ce provin din Europa, America de Nord, America de Sud, Asia, Africa, țările din fosta URSS.

International Consortium for Social Development

Page 23: Perspective Internationale In As

NASW, 2008

Page 24: Perspective Internationale In As

Bibliografie Buzducea, D, 2009, Sisteme moderne de asistenţă socială,

Edit. Polirom, Iaşi

Buzducea, D, 2008, Perspective internaţionale în asistenţă socială, în Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, vol 23, Edit. Lumen, Iași, pp. 37-49.

Cox D, Pawar M, 2006, International Social Work: issues, strategies and programs, London: Sage

Glicken, M,D, 2007, Social Work in the 21 st Century, Sage Publications.

Healy, L, 2008, International Social Work. Professional Action in an Interdependent World, 2 ed., OUP, USA.

Lawrence, S, Lyons K (eds), 2008, Introducing International Social Work, Exeter: Learning Matters.

Lyons, K, Manion, K, Carlsen, M, 2006, International Perspectives on Social Work. Global Conditions and Local Practice, Palgrave, Macmillan, New York


Recommended