+ All Categories
Home > Documents > Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28...

Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28...

Date post: 26-Apr-2021
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
138
Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 2 3 3 4 4 12-01- 2009 14-01- 2009 13-01- 2009 14-01- 2009 13-01- 2009 14-01- 2009 13-01- 2009 14-01- 2009 12 12 12 12 12 12 12 12 VULPESCU DINU SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALA PLOIESTI SA DUMITRU VASILE TANASE VALENTIN-MIHAI SI SIMONA PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI CRISTEA PAUL PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI BAICU MARIANA - LUCRARI DE DESFIINTARE - CLADIRI CU FUNCTIUNI DE LOCUINTE INDIVIDUALE - LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELE DE UTILITATI URBANE - BRANSAMENT GAZE - LUCRARI DE DESFIINTARE - CLADIRI CU FUNCTIUNI DE LOCUINTE INDIVIDUALE - LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELE DE UTILITATI URBANE - BRANSAMENT ELECTRIC - LUCRARI DE DESFIINTARE - CLADIRI CU FUNCTIUNI DE LOCUINTE INDIVIDUALE - LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELE DE UTILITATI URBANE - RACORD CANALIZARE - LUCRARI DE DESFIINTARE - CLADIRI CU FUNCTIUNI DE LOCUINTE INDIVIDUALE - LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTE CONSTRUCTII INGINERESTI - IMPREJMUIRE - LUCRARI DE CONSTRUIRE - CLADIRI CU FUNCTIUNI DE LOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRE NOUA 12 1 1 1 1 1 1 36 - judetul Prahova municipiul/orasul/comuna PLOIESTI cod postal ...... Strada MIRON COSTIN nr. 55B bl. .... sc. ...... et. ..... ap. ......... - judetul Prahova municipiul/orasul/comuna PLOIESTI cod postal ...... Strada BRADULUI nr. 4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. ......... - judetul Prahova municipiul/orasul/comuna PLOIESTI cod postal ...... Strada ROMANA nr. 56 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. ......... - judetul Prahova municipiul/orasul/comuna PLOIESTI cod postal ...... Intrarea FOISOR nr. 5 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. ......... - judetul Prahova municipiul/orasul/comuna PLOIESTI cod postal ...... Strada ROMANA nr. 52 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. ......... - judetul Prahova municipiul/orasul/comuna PLOIESTI cod postal ...... Strada TANINULUI nr. 26 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. ......... - judetul Prahova municipiul/orasul/comuna PLOIESTI cod postal ...... Strada ROMANA nr. 54 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. ......... - judetul Prahova municipiul/orasul/comuna PLOIESTI cod postal ...... Strada BAICOI nr. 30A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. ......... Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 Nr. Crt. Nr. Aut. Data Emiterii Per. Valab. Prel. (luni) Denumire Solicitant Localizare Obiectiv Valoare (mil. lei) Scopul Lucrarilor Durata executiei (luni) Data inceperii lucrarilor Data finalizarii lucrarilor 27-01- 2009 15-01- 2009 14-01- 2009 15-01- 2009 14-01- 2009 15-01- 2009 14-01- 2009 15-01- 2009 27-01- 2010 14-01- 2010 13-01- 2010 14-01- 2010 13-01- 2010 14-01- 2010 13-01- 2010 15-01- 2012 expirata expirata expirata expirata expirata expirata expirata expirata 0,0570 0,0004 0,0048 0,0008 0,0038 0,0029 0,0042 0,2322 luni luni luni luni luni luni luni luni
Transcript
Page 1: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

2

2

3

3

4

4

12-01-2009

14-01-2009

13-01-2009

14-01-2009

13-01-2009

14-01-2009

13-01-2009

14-01-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

VULPESCU DINU

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

DUMITRU VASILE

TANASE VALENTIN-MIHAI SI SIMONA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

CRISTEA PAUL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

BAICU MARIANA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

12

1

1

1

1

1

1

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIRON

COSTIN nr. 55B bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BRADULUI

nr. 4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROMANA nr.

56 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Intrarea FOISOR nr.

5 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROMANA nr.

52 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TANINULUI

nr. 26 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROMANA nr.

54 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BAICOI nr.

30A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

27-01-2009

15-01-2009

14-01-2009

15-01-2009

14-01-2009

15-01-2009

14-01-2009

15-01-2009

27-01-2010

14-01-2010

13-01-2010

14-01-2010

13-01-2010

14-01-2010

13-01-2010

15-01-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0570

0,0004

0,0048

0,0008

0,0038

0,0029

0,0042

0,2322

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 2: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 2

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

13-01-2009

14-01-2009

13-01-2009

14-01-2009

14-01-2009

20-01-2009

14-01-2009

17-02-2009

14-01-2009

20-01-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

DUMITRU VASILE

SC SDFEE PLOIESTI SA

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

IONITA FLOAREA

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

POPESCU MARIANA

DUMITRU AURELIA

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONEXIUNE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

1

1

1

1

1

12

1

12

12

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROMANA nr.

60 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Democratiei

nr. 29 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROMANA nr.

58 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 295 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOPOLEnr. 44C bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Crisan nr. 51

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ACVILEI nr.

18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOPOLE

nr. 39 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VASLUI nr.

2D bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SIMION

BARNUTIU nr. 30 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

14-01-2009

15-01-2009

14-01-2009

15-01-2009

15-01-2009

21-01-2009

15-01-2009

23-03-2009

15-01-2009

21-01-2009

13-01-2010

14-01-2010

13-01-2010

14-01-2010

14-01-2010

21-01-2010

14-01-2010

23-03-2010

15-01-2010

20-01-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0071

0,0005

0,0042

1,4378

0,0004

0,0131

0,0004

0,1911

0,0859

0,0009

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 3: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 3

19

20

21

22

23

24

25

26

27

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14-01-2009

20-01-2009

14-01-2009

20-01-2009

14-02-2009

20-01-2009

12-01-2009

20-01-2009

20-01-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

PILICA IONUT SORIN

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

POPA MARLENA

OPREA FLORIAN

RADU MIRCEA-FLORIAN

RATA ELENA

VISAN GEORGIANA LOREDANA

POPESCU ELENA-VIORICA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

1

12

1

12

12

1

12

36

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DOGARILOR

nr. 2A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DOBROGEI

nr. 28 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

MUSETELULUI nr. 48 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOPOLE

nr. 19 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PICTOR

ROSENTHAL nr. 2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PELINULUI

nr. 32 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALUNILOR

nr. 12 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VORNICULBOLDUR nr. 46 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

15-01-2009

21-01-2009

15-01-2009

19-01-2010

15-02-2009

21-01-2009

13-01-2009

21-01-2009

12-03-2009

14-01-2010

21-01-2010

14-01-2010

19-01-2011

15-02-2010

20-01-2010

13-01-2010

21-01-2012

12-03-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0003

0,0167

0,0004

0,1179

0,0140

0,0032

0,0182

0,2651

0,4080

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 4: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4

28

29

30

31

32

33

34

35

14

15

15

16

16

17

17

18

23-01-2009

20-01-2009

27-01-2009

03-02-2009

27-01-2009

03-02-2009

20-01-2009

09-02-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

SC CENTRUL MEDICAL MEDIURGSRL

IANCU GABRIEL

TEODORIU VIORICA

GRIGORE OANA

SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

DUMITRASCU MARIA

SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

PASCU NICOLAE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

12

12

12

24

12

24

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CLEMENTEI

nr. 43 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VASILE

ALECSANDRI nr. 30 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NUCILOR nr.

4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ELENA

DOAMNA nr. 47 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 140 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PINULUI nr. 9

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHEGRIGORE CANTACUZINO nr. 65 bl. .... sc.

...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CORLATESTI

nr. 3 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

24-01-2009

21-01-2009

28-01-2009

04-02-2009

28-01-2009

04-02-2009

21-01-2009

10-02-2009

24-01-2010

20-01-2010

28-01-2010

04-02-2010

28-01-2011

04-02-2010

21-01-2011

10-02-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,4520

0,0065

0,0106

0,0589

0,1301

0,0589

0,0120

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 5: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 5

36

37

38

39

40

41

42

18

19

19

20

20

21

21

27-01-2009

09-02-2009

27-01-2009

09-02-2009

27-01-2009

17-02-2009

27-01-2009

12

12

12

12

12

12

12

AVRAM MARIANA

PITIS GEORGETA ELVIRA

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

HARASIM JANIL

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

SC GIFAMO CONSTRUZIONI SRL

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- Nomenclator abandonat - LUCRARI DECONSTRUIRE - 1. CONSTRUCTIIADMINISTRATIVE - CLADIRE NOUA -ALTE CLADIRI NEREZIDENTIALE(GARAJE ,ETC.)- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - AMENAJARE SEDIUBANCA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - RECOMPARTIMENTAREINTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - AMPLASARE FIRMALUMINOASA- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - AMPLASARE FIRMALUMINOASA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - RECOMPARTIMENTAREINTERIOARA- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - MODIFICARE

12

12

6

12

6

12

6

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALEXANDRUDEPARATEANU nr. 10 bl. .... sc. ...... et. .....

ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRAIAN nr.

63 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 185 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada IZVOARE nr.

134 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard BUCURESTI nr. 24A bl. 1C sc. ...... et. ..... ap. PARTER

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RADU DE LA

AFUMATI nr. 61 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

BARAOLTULUI nr. 3A bl. F sc. ...... et. .....ap. PARTER

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

28-01-2009

04-08-2009

28-01-2009

10-02-2009

28-01-2009

20-03-2009

28-01-2009

28-01-2010

04-08-2010

27-01-2010

10-02-2010

27-01-2010

20-03-2010

27-01-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0143

0,0751

0,3158

0,0167

0,1444

0,0379

0,2110

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 6: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 6

43

44

45

46

47

48

49

50

22

22

23

23

24

24

25

25

11-03-2009

27-01-2009

25-02-2009

27-01-2009

20-01-2009

25-02-2009

11-03-2009

27-01-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

SANDULESCU D-TRU

SC ROMARD SRL

NICULAE TIBERIUS

SC CARPROM TEHNOSERV SRL

SC BLANKA CONSTRUCT SRL

TARIDA PASCALE

SC OMV PETROM SA

POPESCU ALEXANDRU-TITI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -DESFIINTARI - LOCUINTE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON - LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

12

1

12

36

6

12

12

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BRADULUI

nr. 3 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

88A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NATIUNII nr.

46 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NATIUNII nr.

44 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ENERGIEI nr.

22 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. 1 bl. 37E sc. ...... et. ..... ap. 2

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

53 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada POMPELOR

nr. 8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CAINENI nr.

32 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

12-03-2009

28-01-2009

26-02-2009

18-03-2009

21-01-2009

26-02-2009

12-03-2009

28-01-2009

12-03-2010

27-01-2010

26-02-2010

18-03-2012

20-01-2010

26-02-2010

12-03-2010

28-01-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1605

0,0037

0,1702

0,3619

0,0040

0,0246

0,4853

0,4504

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 7: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 7

51

52

53

54

55

56

57

58

59

26

26

27

27

28

28

29

29

30

11-03-2009

25-02-2009

11-03-2009

27-01-2009

11-03-2009

27-01-2009

11-03-2009

27-01-2009

18-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC INDY CAR SRL

ION VASILICA

OLTEANU ELENA-MADALINA

CONSTANTIN MARIA

ROTARU NICOLETA DANIELA

SC DOMENIA CREDIT IFN SA

ROTARU NICOLETA DANIELA

JARNEA LENUTA

SCURTU COSTIN OCTAVIAN

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - REPARARE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - MODIFICARE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

12

24

12

24

12

1

12

6

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

BRANCOVEANU VODA nr. 64 bl. .... sc. ......et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada POPA

FARCAS nr. 65 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SIRET nr. 6

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DOCTOR

VICTOR BABES nr. 12 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIRCEA CEL

BATRAN nr. 70 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal 2000 TOMA CARAGIU

nr. 13 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIRCEA CEL

BATRAN nr. 68 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RADU

STANIAN nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. 7

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TABLA BUTII

nr. 2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

12-03-2009

13-07-2009

14-10-2009

28-01-2009

12-03-2009

28-01-2009

12-03-2009

28-01-2009

19-03-2009

12-03-2010

13-07-2011

14-10-2010

28-01-2011

12-03-2010

27-01-2010

12-03-2010

27-01-2010

19-03-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0257

0,0037

0,1440

0,0100

0,1323

0,0050

0,0485

0,0030

0,0998

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 8: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 8

60

61

62

63

64

65

66

67

30

31

31

32

32

33

33

34

27-01-2009

18-03-2009

27-01-2009

18-03-2009

25-02-2009

25-03-2009

27-01-2009

01-04-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

POAMA DUMITRU

SC KAUFLAND ROMANIA SCS

NICHITA IOANA

URZICA ALEXANDRU

VULPESCU DINU

GHITA AUREL

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

CONSTANTIN EUGENIA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

1

12

36

12

24

12

1

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada IALOMITEI nr.

2E bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea DN 72

TARGOVISTE- PLOIESTI KM 76 nr. 8 bl. ....sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MOS IONROATA nr. 37 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BAICOI nr.

39 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIRON

COSTIN nr. 55B bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PACURETI

nr. 16 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

BRANDUSELOR nr. 19 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CODRUL

COSMINULUI nr. 5 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

28-01-2009

19-03-2009

01-01-2010

20-03-2009

26-02-2009

26-03-2009

28-01-2009

02-04-2009

27-01-2010

19-03-2010

01-01-2013

20-03-2010

26-02-2011

26-03-2010

27-01-2010

02-04-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0058

0,0465

0,3893

0,0318

0,1410

0,0501

0,0007

0,1474

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 9: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 9

68

69

70

71

72

73

74

75

76

34

35

35

36

36

37

37

38

38

27-01-2009

01-04-2009

27-01-2009

06-04-2009

27-01-2009

15-04-2009

27-01-2009

11-02-2009

15-04-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

MARGARIT CRISTIAN IONUT

SC ARTSANI COM SRL

MOCANU ADRIAN

BRATU ION

ENE AURELIA

SC IPIP SA

SC BRITISH AMERICAN TOBACCOROMANIA SRL

BARBOIU MONALISA VIORICA

SN GN ROMGAZ

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CONSTRUCTII - COMERCIALE -CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

1

12

1

12

1

12

24

36

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRAIAN

SAVULESCU nr. 2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MUZELOR

nr. 38 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SPITALULUI

nr. 25 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PACURETI

nr. 8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada IZLAZULUI

nr. 47 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOLAE

BALCESCU nr. 19 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

LABORATORULUI nr. 17-19 bl. .... sc. ......et. ..... ap. .........

- judetul Prahova, municipiul/orasul/comunalocalitatea PLOIESTI, localitatea PLOIESTI,

tarlaua 13, lotul ......, imobil 179/82

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Targovistei

nr. 8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

28-01-2009

02-04-2009

28-01-2009

23-04-2009

28-01-2009

23-04-2009

28-01-2009

28-03-2009

16-04-2009

27-01-2010

02-04-2010

27-01-2010

23-04-2010

27-01-2010

23-04-2010

28-01-2011

28-03-2012

16-04-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0030

0,0001

0,0042

0,0049

0,0011

0,1881

0,1020

0,4760

0,1507

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 10: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 10

77

78

79

80

81

82

83

84

85

39

39

40

40

41

41

42

42

43

03-02-2009

15-04-2009

03-02-2009

15-04-2009

03-02-2009

15-04-2009

10-02-2009

15-04-2009

09-02-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

TRIFAN CRISTIAN

IOAN AURELIA-NINA

SELARU SORIN

MITREA MARIUS MARCEL

INP CABINET DE EXPERTIZACONTABILA NEGULESCU CAMELIA

SC ELECTRO SERVICE ONEL - CO

SC IKAT SRL

DUMITRU DAN LEONARD

APOSTOL LUCIANA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -MODIFICARE

1

12

36

12

1

12

24

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PERIS nr. 6

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PUTNA nr.

32 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RACHITEI nr.

5 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOLAE

TITULESCU nr. 41 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRAIAN nr.

63 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

TRANSILVANIEI nr. 71 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea DN 72

TARGOVISTE- PLOIESTI KM 76 nr. 8 bl. ....sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CEZAR

BOLLIAC nr. 27 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALBA IULIA

nr. 38 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

04-02-2009

16-04-2009

09-03-2009

16-04-2009

04-02-2009

16-04-2009

09-02-2010

16-04-2009

10-02-2009

03-02-2010

16-04-2010

09-03-2012

16-04-2010

03-02-2010

16-04-2010

09-02-2012

16-04-2010

10-02-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0005

0,0372

0,3203

0,1084

0,0031

0,1619

1,8796

0,1628

0,0120

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 11: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 11

86

87

88

89

90

91

92

93

94

43

44

44

45

45

46

46

47

47

10-06-2009

03-02-2009

24-04-2009

03-02-2009

24-04-2009

02-03-2009

24-04-2009

10-02-2009

24-04-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

NICULAE MARIAN

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

DAMOC SILVIU-DANIEL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

COSTEA MIRCEA-ALEXANDRU

SC TRANSMARIN SRL

BUDULECI COSTEL ROBERT

VASILESCU GEORGETA

CARPEN FLORIN

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA APA POTABILA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE TURISM -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE TURISM -SCHIMBARE DESTINATIE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

12

12

12

12

12

24

12

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 102 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- intr. LACAUTI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DUNARII nr.

10 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. VANTULUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Crisului nr. 1

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GRADINARI

nr. 3 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

REZERVOARELOR nr. 22 bl. .... sc. ...... et...... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BAHLUIULUI

nr. 4 bl. 144 sc. C et. P ap. 44

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

MESTEACANULUI nr. 1 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

11-06-2009

04-02-2009

28-04-2009

04-02-2009

12-05-2009

03-03-2009

25-04-2009

11-05-2009

01-06-2009

11-06-2010

04-02-2010

28-04-2010

04-02-2011

12-05-2010

03-03-2011

25-04-2010

11-05-2010

01-06-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,3126

0,0508

0,1465

0,1724

0,0175

0,1501

0,0378

0,0030

0,1145

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 12: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 12

95

96

97

98

99

100

101

102

103

48

48

49

49

50

50

51

51

52

03-02-2009

24-04-2009

10-02-2009

14-05-2009

10-02-2009

30-04-2009

10-02-2009

14-05-2009

09-02-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PAUN FILOFTEIA

POPESCU EDUARD-MIHAI

VLAD CRISTIAN NICOLAE

GHEORGHE MIHAI

SC STOCOL SET SRL

ARICIU GEORGETA-STELUTA

VUIU CARMEN MIHAELA

GLIGORE FLORENTINA-LIA

NICOLAE MAGDALENA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON - LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

1

12

1

12

1

12

12

12

6

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada EROILOR nr.

99 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RAULUI nr. 1

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TUDOR

VLADIMIRESCU nr. 16 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PRIMAVERII

nr. 4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 35 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DELFINULUI

nr. 4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LIBERTATII

nr. 11 bl. 89 sc. A et. P ap. 1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BUSUIOCULUI

nr. 13 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. 1 bl. 37E sc. ...... et. 2 ap. 6

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

04-02-2009

25-04-2009

11-02-2009

15-05-2009

11-02-2009

14-05-2009

11-02-2009

15-05-2009

12-02-2009

03-02-2010

25-04-2010

10-02-2010

15-05-2010

10-02-2010

14-05-2010

11-02-2010

15-05-2010

09-02-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0084

0,0180

0,0054

0,0767

0,0065

0,0386

0,0030

0,0239

0,0040

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 13: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 13

104

105

106

107

108

109

110

111

52

53

53

54

54

55

55

56

14-05-2009

10-02-2009

14-05-2009

09-02-2009

14-05-2009

10-02-2009

14-05-2009

09-02-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12 PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

POPA MARLENA

VRABIE VICTOR VIOREL

SC UNILEVER ROMANIA SA

SC SERVICII DE GOSPODARIREURBANA PLOIESTI SRL

SC UNILEVER ROMANIA SA

STOICA DAN GABRIEL

UDROIU LAURENTIU-GABRIEL

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DETRANSPORT

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE DESFIINTARE - RETELEDE UTILITATI URBANE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - STATIE DEEPURARE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

12

12

12

24

12

24

12

24

- str. LEBEDEI

- str. APELOR

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOPOLE

nr. 19 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

MICSUNELELOR nr. 9 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 291 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CATINEI nr.

17A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 291 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada COLINII nr.

103B bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PRAHOVEI

nr. 18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

15-05-2009

15-05-2009

19-05-2009

11-02-2009

15-05-2009

11-02-2009

15-05-2009

28-02-2009

15-05-2011

15-05-2010

19-05-2010

11-02-2011

15-05-2010

11-02-2011

15-05-2010

28-02-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1713

0,0038

0,0079

0,0985

0,0423

0,0440

0,0958

0,1490

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 14: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 14

112

113

114

115

116

117

118

119

56

57

57

58

58

59

59

60

14-05-2009

09-02-2009

14-05-2009

10-02-2009

26-05-2009

09-02-2009

14-05-2009

10-02-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

DUNA GIGI

STAN OCTAVIAN

ONOIU CONSTANTIN CATALIN

DIDU CRENGUTA

IORDANESCU MIHAELA-VASILICA

INP DIRECTIA SANITAR VETERINARA-SERVICIUL SANATATE

ANIMALAPRAHOVA

DAD DANIELA

SC DENTANA SRL

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- SCHIMBARE DESTINATIE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA ELECTRICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - ALIMENTARECU ENERGIE ELECTRICA - LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - SCHIMBAREDESTINATIE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

12

1

12

6

12

1

12

6

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BARBUSTIRBEI nr. 49 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BUREBISTA

nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALEXANDRUODOBESCU nr. 57 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Piata VICTORIEI nr. 5

bl. B EST sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TISMANA nr.

12 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CORLATESTI

nr. 11 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CERCELUS

nr. 10 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MALU ROSU

nr. 116 bl. 13A sc. ...... et. ..... ap. 22

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

15-05-2009

10-02-2009

15-05-2009

11-02-2009

27-05-2009

10-02-2009

15-05-2009

16-02-2009

15-05-2010

09-02-2010

15-05-2010

10-02-2010

27-05-2010

09-02-2010

15-05-2010

10-02-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1052

0,0015

0,0035

0,0050

0,0412

0,2749

0,0050

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 15: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 15

120

121

122

123

124

125

126

127

128

60

61

61

62

62

63

63

64

64

19-05-2009

09-02-2009

26-05-2009

09-02-2009

19-05-2009

09-02-2009

26-05-2009

10-02-2009

26-05-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

IOAN TIBERIU

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

FEKETE IOSIF CAROL

OTP BANK ROMANIA SA

STOIAN COSTINEL

SC ZADUMIT COM PROD SRL

VLAICULESCU MARIA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

MOHOR MARIANA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - AMPLASARE FIRMALUMINOASA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - RECOMPARTIMENTAREINTERIOARA- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - SCHIMBAREDESTINATIE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

12

12

12

6

12

12

12

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SALVA

VISEU nr. 7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. REDUTEI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BERESTI nr.

13 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard BUCURESTI

nr. 2B bl. 15A sc. ...... et. P ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LACULUI nr.

12 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 192 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GORASLAU

nr. 6 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. AGRICULTORI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada COMETULUI

nr. 18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

12-06-2009

10-02-2009

27-05-2009

16-02-2009

20-05-2009

10-02-2009

27-05-2009

05-08-2010

27-05-2009

12-06-2010

10-02-2011

27-05-2010

09-02-2010

20-05-2010

10-02-2010

27-05-2010

05-08-2012

27-05-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0751

0,2907

0,1292

0,1077

0,0030

0,2180

0,0042

0,0521

0,1029

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 16: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 16

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

10-02-2009

26-05-2009

09-02-2009

26-05-2009

09-02-2009

10-06-2009

04-06-2009

09-02-2009

04-06-2009

09-02-2009

10-06-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC QUATTRO INVESTMENT PROJECT

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC DISBEV SERV SRL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

VICOL IOSEFINA ELENA

COLEA MARIA

SC KARINA IMPEX SRL

SC CONI SRL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

TUDORIE NICULAE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- EXTINDERE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

12

12

12

12

12

12

36

24

12

12

12

- str. COMANA

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VALENI nr.

72 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. ZMEULUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STADIONULUI

nr. 18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. DUMBRAVENI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DRUMUL

SERII nr. 15 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CARPENULUI

nr. 49 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee PRISLOP nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRIBUNEI nr.

14 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. PORUMBACU

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MORENI nr. 1

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

11-02-2009

27-05-2009

10-02-2009

27-05-2009

10-02-2009

11-06-2009

05-06-2009

10-02-2009

05-06-2009

10-02-2009

11-06-2009

11-02-2011

27-05-2010

10-02-2011

27-05-2010

10-02-2011

11-06-2010

05-06-2012

10-02-2011

05-06-2010

10-02-2011

11-06-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1007

0,0730

0,3423

0,0860

0,0646

0,0144

0,1519

0,0265

0,0357

0,0533

0,0536

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 17: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 17

140

141

142

143

144

145

146

147

148

70

71

71

72

72

73

73

74

74

17-02-2009

04-06-2009

17-02-2009

15-06-2009

17-02-2009

10-06-2009

17-02-2009

02-03-2009

15-06-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL

STANCIU IOANA

CALOTA CRISTIAN

DRAGOMIR STEFAN

SC DISTRIGAZ SUD BUCURESTI SA

JINGULESCU VASILE

SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL

SC FIDELITY INVESTMENT GROUPSRL

SABAREANU DUMITRU

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

1

12

36

12

1

12

1

6

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CARPENULUI

nr. 2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada EROILOR nr.

56 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada FERIGII nr. 33

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MECET nr. 21

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

99 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOLAE

TITULESCU nr. 35A bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DRUMUL

SERII nr. 1B bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Piata VICTORIEI nr. 3

bl. UNIREA sc. B et. 2 ap. 1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. 94 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

18-02-2009

05-06-2009

01-04-2009

16-06-2009

18-02-2009

11-06-2009

18-02-2009

03-03-2009

16-06-2009

17-02-2010

05-06-2010

01-04-2012

16-06-2010

17-02-2010

11-06-2010

17-02-2010

02-03-2010

16-06-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0004

0,0103

0,3743

0,0728

0,0004

0,0225

0,0005

0,0030

0,1999

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 18: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 18

149

150

151

152

153

154

155

156

157

75

75

76

76

77

77

78

78

79

14-01-2009

14-08-2009

03-03-2009

06-07-2009

06-07-2009

25-02-2009

06-07-2009

25-03-2009

06-07-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

DUMITRU AURELIA

SC TIMESET AUTO SRL

IONITA FLOAREA

GRIGORE NICU

CALCAN MARIA

NITESCU ANNE-MARIE

SERBAN GEORGE

PETRESCU OANA LIVIA

SC CIOCARLIA SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE

24

12

24

12

12

24

12

24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VASLUI nr.

2D bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TUDOR

VLADIMIRESCU nr. 98 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Crisan nr. 51

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 32 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 30 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada JUPITER nr.

16 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CLEMENTEI

nr. 32 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PALTINIS nr.

32 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VLAD TEPES

nr. 21A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea NORDULUI

nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

27-03-2009

05-04-2010

14-05-2009

07-07-2009

07-07-2009

26-02-2009

07-07-2009

26-03-2009

07-07-2009

27-03-2011

05-04-2011

14-05-2011

07-07-2010

07-07-2010

26-02-2011

07-07-2010

26-03-2011

06-07-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,3623

0,0600

0,3213

0,1855

0,0042

0,1288

0,0136

0,5729

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 19: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 19

158

159

160

161

162

163

164

165

79

80

80

81

81

82

82

83

17-02-2009

06-07-2009

17-02-2009

16-07-2009

25-02-2009

16-07-2009

17-02-2009

16-07-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

ILIE FLORENTIN

IONITA ELENA

SAVU LUMINITA-NICOLETA

ENE RAFAEL-MIHAI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

DUTA NICOLAE

IOACHIM WILHELM

SC EKATRUST SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

12

12

24

12

12

12

24

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DELFINULUI

nr. 12A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CERNICA nr.

17 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ORZARI nr.

14 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SNAGOV nr.

14 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. LUNCA PRUTULUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALEXANDRUODOBESCU nr. 53 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Dambovita

nr. 53 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHEGRIGORE CANTACUZINO nr. 198 bl. .... sc.

...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

18-02-2009

07-07-2009

10-04-2009

14-06-2010

11-05-2009

17-07-2009

17-02-2010

17-07-2009

18-02-2010

07-07-2010

10-04-2011

14-06-2011

11-05-2010

17-07-2010

17-02-2012

17-07-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0021

0,0772

0,0230

0,0809

0,3530

0,0096

0,4498

0,1774

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 20: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 20

166

167

168

169

170

171

172

173

174

83

84

84

85

85

86

86

87

87

17-02-2009

17-02-2009

29-07-2009

22-07-2009

25-03-2009

25-02-2009

29-07-2009

26-05-2009

29-07-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

VISAN GEORGIANA LOREDANA

SC PAMTECK DEVELOPMENT SRL

FLADMO ANISOARA

SC SICCOM GRUP SRL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC PETROSTAR SA

RIZEA ADRIAN

SC PETROSTAR SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- CONSTRUIRE TUBULATURA HOTA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

12

1

1

12

1

12

12

24

12

- str. ORZARI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALUNILOR

nr. 12 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. 166 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ANUL 1907

nr. 59 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 110 bl. 11A sc. ...... et. P ap. .........

- str. LANARIEI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

REZERVOARELOR nr. 6 bl. .... sc. ...... et...... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LUCA

ARBORE nr. 36 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

REZERVOARELOR nr. 6 bl. .... sc. ...... et...... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

11-05-2009

18-02-2009

30-07-2009

23-07-2009

26-03-2009

11-05-2009

30-07-2009

27-05-2009

30-07-2009

11-05-2010

17-02-2010

29-07-2010

23-07-2010

25-03-2010

11-05-2010

30-07-2010

27-05-2011

30-07-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,2845

0,0021

0,0025

0,0040

0,0021

0,2939

0,0070

0,1289

0,0495

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 21: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 21

175

176

177

178

179

180

181

182

183

88

89

90

90

91

91

92

92

93

29-07-2009

29-07-2009

25-02-2009

29-07-2009

25-02-2009

29-07-2009

03-08-2009

26-05-2009

03-08-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ZOTA GHIORGHI

BURDUJA DANIEL

SC VODAFONE ROMANIA SA

ENEA PAVEL

BANU EUGEN-MARCEL-DORU

POLL ANDREI

COCIU DOINITA

SOARE IONUT-ADRIAN-MUGUREL

TOTAN CONSTANTIN

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RETELE DETELEFONIE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

12

12

1

12

1

12

12

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALEXANDRU

VLAHUTA nr. 6 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada IALOMITEI nr.

23 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Piata 1 DECEMBRIE1918 nr. 7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BUZESTI nr.

32 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CAINENI nr.

26A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SLT. EROUVASILE CONSTANTINOIU nr. 21 bl. .... sc.

...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DACIEI nr. 4-

6 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VICTORIEI nr.

7 bl. C4 sc. ...... et. PARTER ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NUCILOR nr.

7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

30-07-2009

30-07-2009

26-02-2009

24-02-2010

26-02-2009

30-07-2009

04-08-2009

15-07-2009

04-08-2009

30-07-2010

30-07-2010

25-02-2010

24-02-2011

25-02-2011

30-07-2010

04-08-2010

15-07-2010

04-08-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0008

0,0040

0,0600

0,0214

0,0012

0,0022

0,0510

0,0050

0,0954

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 22: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 22

184

185

186

187

188

189

190

191

192

93

94

94

95

95

96

96

97

97

25-02-2009

03-08-2009

25-02-2009

14-08-2009

25-02-2009

03-08-2009

09-03-2009

14-08-2009

25-02-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

BOTEZ GEORGE SORIN NICULAE

IACOB MIHAELA

IONESCU MIHAIL-VALENTIN

BETEREZ NICOLAE

GHITA ISABELA

POPESCU IOLANDA

SC VALDOR SRL

SC PUNCT OCHIT PUNCT LOVIT SRL

BURLOIU OANA-ANCA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -MODIFICARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- EXTINDERE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON

12

12

1

12

36

12

36

12

6

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada FORTUNEI

nr. 8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

TRANSILVANIEI nr. 39 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. 167 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BARBU

STIRBEI nr. 2A bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VRANCEI nr.

18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DREPTATII

nr. 25 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Piata VICTORIEI nr.

1. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STEJARULUI

nr. 9 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Piata VICTORIEI nr. 4

bl. CCVEST sc. A et. 4 ap. 23

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

01-04-2009

04-08-2009

26-02-2009

15-08-2009

26-02-2009

08-12-2009

16-04-2009

15-08-2009

26-02-2009

01-04-2010

04-08-2010

25-02-2010

15-08-2010

26-02-2012

08-12-2010

16-04-2012

15-08-2010

25-02-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0114

0,1527

0,0047

0,0889

0,3229

0,1057

0,6475

0,1082

0,0020

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 23: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 23

193

194

195

196

197

198

199

200

201

98

98

99

99

100

100

101

101

102

11-03-2009

14-08-2009

25-02-2009

26-08-2009

25-02-2009

26-08-2009

25-02-2009

26-08-2009

03-09-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PURTUC ANCA DANIELA

SC BAUPARTNER SRL

MITREA VASILICA

SC PETROCONSULT SRL

ZECHERU AADRIAN NICOLAE

BESNEA VICTOR GERY

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

CHISAMERA LIDIA

PANDELUS VIOLETA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -MODIFICARE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - FOSASEPTICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

24

12

1

12

36

12

12

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GENERAL

TRAIAN MOSOIU nr. 11 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RUDULUI nr.

230 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TARCAULUI

nr. 91 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIORITA nr.

9 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MORENI nr.

22A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Bobalna nr.

27 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- SPIRU HARET

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada EROUL

NECUNOSCUT nr. 20 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TUNARI nr. 7

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

12-03-2009

24-03-2010

26-02-2009

27-08-2009

26-02-2009

27-08-2009

26-02-2009

27-08-2009

04-09-2009

12-03-2011

24-03-2011

25-02-2010

27-08-2010

26-02-2012

27-08-2010

26-02-2011

27-08-2010

04-09-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,3529

0,3765

0,0021

0,0005

0,2565

0,0405

0,1287

0,0651

0,0719

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 24: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 24

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

102

103

103

104

104

105

105

106

107

107

25-02-2009

09-09-2009

11-03-2009

03-09-2009

25-02-2009

09-09-2009

25-02-2009

03-03-2009

03-03-2009

16-09-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC ATISIMO SRL

ONEL NICOLAE

UNGUREANU GHEORGHE

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SOARE MIHAI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

URZEALA ADRIAN-VALENTIN

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CONSTRUCTII - RETELE DE UTILITATIURBANE - BRANSAMENT APA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

12

12

36

12

12

12

12

12

12

12

- LIREI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRAIAN nr.

52 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NOVAC nr. 8

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DUNARII nr.

5 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. CRANGULUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOVALEI

nr. 16 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. GAZETEI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. FN. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada EROILOR nr.

2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

26-02-2009

10-09-2009

12-03-2009

04-09-2009

11-05-2009

10-09-2009

26-02-2009

04-03-2009

04-03-2009

03-03-2010

26-02-2011

10-09-2010

12-03-2012

04-09-2010

11-05-2010

10-09-2010

26-02-2011

04-03-2010

04-03-2010

03-03-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1986

0,0375

0,4132

0,0896

0,4910

0,0789

0,2278

0,0524

0,0438

0,0594

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 25: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 25

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

03-03-2009

16-09-2009

03-03-2009

16-09-2009

03-03-2009

16-09-2009

03-03-2009

23-09-2009

03-03-2009

23-09-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

STROE MARIUS SEBASTIAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

CHIVU VIOREL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

RADULESCU CRISTINA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PETRESCU IONUT-MARIUS

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

ANTON DUMITRU

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. FN. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIRCEA CEL

BATRAN nr. 54 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- str. POSTAVARUL

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BUJORILOR

nr. 16 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. 147 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. FN. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 169 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PLOPILOR

nr. 26 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

04-03-2009

23-10-2009

04-03-2009

17-09-2009

04-03-2009

17-09-2009

04-03-2009

24-09-2009

04-03-2009

24-09-2009

04-03-2010

23-10-2010

04-03-2011

17-09-2010

04-03-2010

17-09-2010

04-03-2010

24-09-2010

04-03-2010

24-09-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1886

0,0057

0,0531

0,1685

0,0599

0,0769

0,1690

0,0015

0,2666

0,0693

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 26: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 26

222

223

224

225

226

227

228

229

230

113

113

114

114

115

115

116

116

117

03-03-2009

30-09-2009

03-03-2009

14-10-2009

03-03-2009

30-09-2009

03-03-2009

14-10-2009

03-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

DINU RADU

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

IONESCU LUMINITA-GEORGETA-MARIA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC CALLIOPE SRL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

TUDORACHE ALEXANDRU

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE DESFIINTARE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

12

12

12

12

12

12

12

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BUNA

VESTIRE nr. 140 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALEXANDRUVLAHUTA nr. 15 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- str. VORNICUL BELDIMAN

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ELENA

DOAMNA nr. 64 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

ASACHI nr. 11 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

04-03-2009

01-10-2009

04-03-2009

15-10-2009

04-03-2009

01-10-2009

04-03-2009

15-10-2009

04-03-2009

04-03-2010

01-10-2010

04-03-2010

15-10-2010

04-03-2011

01-10-2010

04-03-2010

15-10-2010

04-03-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0548

0,0836

0,0766

0,0897

0,2733

0,0012

0,1067

0,0052

0,0711

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 27: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 27

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

117

118

118

119

120

120

121

122

122

123

14-10-2009

03-03-2009

14-10-2009

03-03-2009

03-03-2009

28-10-2009

03-03-2009

03-03-2009

09-11-2009

03-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

121

12

12

12

FLOREA ADRIAN

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

STAN CRISTIAN MIHAIL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

A PROTAN SRL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

BUTARU CLAUDIA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA APA POTABILA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard

PETROLULUI nr. 54 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- str. REZERVOARELOR

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DOCTOR

GHEORGHE PETRESCU nr. 26 bl. .... sc. ......et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. FN. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CORLATESTI

nr. 15 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. FN. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. FN. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STADIONULUI

nr. 18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. FN. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

15-10-2009

04-03-2009

15-10-2009

04-03-2009

04-03-2009

29-10-2009

04-03-2009

04-03-2009

10-11-2009

04-03-2009

15-10-2010

04-03-2011

15-10-2010

04-03-2010

04-03-2010

29-10-2010

04-03-2010

03-04-2019

10-11-2010

04-03-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0249

0,5077

0,0572

0,0594

0,0484

0,2899

0,1428

0,0961

0,0014

0,2755

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 28: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 28

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

09-11-2009

09-11-2009

11-03-2009

03-03-2009

09-11-2009

03-03-2009

09-11-2009

09-11-2009

11-03-2009

03-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

TOMA ADRIANA-ELENA

NICOARA GEORGETA

POPA SIMONELA-ILEANA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

IONESCU TEODOR GHEORGHE

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC FRANCISC DISTRIBUTION SRL

CRACIUN CULINA

SC PARALELA 45 TURISM SRL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- AMPLASARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - RANFORSARESISTEM RUTIER

12

12

36

12

12

12

12

12

1

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MORENI nr.

55 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

MUSETELULUI nr. 29 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHIGHIULUI

nr. G93 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. MAIOR SONTU

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ULIERULUI

nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. FN. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Targovistei

nr. 8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PUTNA nr.

60 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 171 bl. 26D sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. FLORILOR

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

10-11-2009

10-11-2009

02-06-2009

04-03-2009

07-04-2010

04-03-2009

10-11-2009

10-11-2009

12-03-2009

04-03-2009

10-11-2010

10-11-2010

02-06-2012

04-03-2011

07-04-2011

04-03-2010

10-11-2010

10-11-2010

11-03-2010

04-03-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0469

0,0046

0,4684

0,2525

0,1433

0,0621

0,0250

0,0042

0,0010

0,2347

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 29: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 29

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

09-11-2009

03-03-2009

09-11-2009

03-03-2009

16-11-2009

03-03-2009

16-11-2009

03-03-2009

16-11-2009

03-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ENE VERONICA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC SERVICII DE GOSPODARIREURBANA PLOIESTI SRL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

NICOARA GEORGETA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SOARE ELENA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

POPESCU ALEXANDRU

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE DESFIINTARE - RETELEDE UTILITATI URBANE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Caliman nr.

32 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- aleea CATINEI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

MUSETELULUI nr. 29 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ZIMBRULUI

nr. 37A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOLAE

FILIMON nr. 28A-28B bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

10-11-2009

04-03-2009

10-11-2009

04-03-2009

17-11-2009

04-03-2009

23-01-2010

04-03-2009

16-10-2010

04-03-2009

10-11-2010

04-03-2010

10-11-2010

04-03-2010

17-11-2010

04-03-2010

23-01-2011

04-03-2010

16-10-2011

04-03-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0444

0,0721

0,0120

0,0518

0,0055

0,1717

0,1160

0,0705

0,0582

0,1221

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 30: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 30

261

262

263

264

265

266

267

268

269

133

134

134

135

135

136

136

137

137

16-11-2009

03-03-2009

25-11-2009

03-03-2009

25-11-2009

03-03-2009

25-11-2009

03-03-2009

25-11-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

RIZEA RODICA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

MUSETOIU LOREDANA-SPERANTA SIMERCALDI NAZARIO

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

LICHE ADRIAN SILVIU

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

MARINESCU RAZVAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PANAIT NICULAE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA CANALIZARE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

12

12

12

12

12

12

12

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DUCA VODA

nr. 25 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DAMBULUI

nr. 24 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VERONICA

MICLE nr. 22 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TACHE

IONESCU nr. 11 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 16 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. FN. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHIOCEI nr.

19 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

17-11-2009

04-03-2009

26-11-2009

04-03-2009

26-11-2009

04-03-2009

26-11-2009

04-03-2009

01-04-2010

17-11-2010

04-03-2010

26-11-2010

04-03-2010

26-11-2010

04-03-2010

26-11-2010

04-03-2010

01-04-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0042

0,2116

0,0020

0,0656

0,0184

0,1940

0,0056

0,0276

0,0227

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 31: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 31

270

271

272

273

274

275

276

277

278

138

138

139

140

140

141

141

142

142

03-03-2009

07-12-2009

03-03-2009

09-12-2009

11-03-2009

03-03-2009

09-12-2009

03-03-2009

09-12-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

LUPU RADU

TSHOUVA DROR

IONESCU GHE DOBRIN

BANCU AUREL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

MARES - ISBASOIU CATALINA -ADRIANA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC HAUSPLAN STUDIO SRL

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - ALIMENTARECU ENERGIE ELECTRICA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

12

12

1

12

36

12

12

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. FN. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MALU ROSU

nr. 12 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. 88 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada COSTACHENEGRUZZI nr. 49 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GORUNULUI

nr. 26 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

BRANCOVEANU VODA nr. 11 bl. .... sc. ......et. ..... ap. .........

- str. CIOPLEA

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RUDULUI nr.

14A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

04-03-2009

08-12-2009

04-03-2009

05-01-2010

12-03-2009

04-03-2009

10-12-2009

04-03-2009

22-11-2010

04-03-2010

08-12-2010

03-03-2010

05-01-2011

12-03-2012

04-03-2010

10-12-2010

04-03-2011

22-11-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1092

0,0430

0,0187

0,0694

0,2545

0,0827

0,0059

0,2482

0,0260

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 32: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 32

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

143

143

144

144

145

145

146

146

146

147

01-04-2009

16-12-2009

03-03-2009

09-12-2009

03-03-2009

09-12-2009

03-03-2009

16-12-2009

27-01-2009

03-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SIMA MARIAN

SC ROMGROUP INSTAL CONSTRUCTSRL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PENA VASILE

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

BELDIMAN GHEORGHE

SC VEROSKIP TRADING SRL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE TURISM -MODIFICARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE TURISM -SCHIMBARE DESTINATIE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI SPORTIVE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE

12

12

12

12

12

24

12

12

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GOLESTI nr.

29 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RAHOVEI nr.

5 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. FN. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. FN. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STADIONULUI

nr. 26 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MORENI nr.

2C bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

CALOMFIRESCU nr. 2 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

02-04-2009

17-12-2009

04-03-2009

10-12-2009

04-03-2009

10-12-2009

04-03-2009

28-07-2010

18-05-2009

04-03-2009

02-04-2010

17-12-2010

04-03-2010

10-12-2010

04-03-2010

10-12-2011

04-03-2010

28-07-2011

18-05-2011

04-03-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0974

0,0020

0,0829

0,2925

0,0452

1,4340

0,0955

0,0071

4,7287

0,1170

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 33: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 33

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

147

148

148

149

149

150

150

151

152

153

16-12-2009

11-03-2009

16-12-2009

11-03-2009

24-12-2009

11-03-2009

24-12-2009

11-03-2009

11-03-2009

11-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SERBAN MIHAI-CATALIN

VASILESCU GHEORGHE

SC MECCA PLAST SERVICE SA

MATEESCU ALEXANDRINA-CARMEN

DOBRE TEODOR

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRICOP FLORIN BOGDAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -MODIFICARE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE

12

12

12

36

12

12

12

12

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada UNGHIULUInr. 11 B bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada COLINII nr.

91 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada APELOR nr.

2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GORUNULUI

nr. 23 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROMULUS

nr. 1B bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROSIORI nr.

25 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

17-12-2009

12-03-2009

17-12-2009

19-10-2009

25-12-2009

12-03-2009

08-04-2010

12-03-2009

12-03-2009

12-03-2009

17-12-2010

12-03-2010

17-12-2010

19-10-2013

25-12-2010

12-03-2010

08-04-2011

12-03-2010

12-03-2010

12-03-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0102

0,0300

0,0167

0,4184

0,1174

0,2697

0,1705

0,2718

0,0516

0,1921

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 34: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 34

299

300

301

302

303

304

305

306

154

155

156

157

158

159

160

161

11-03-2009

18-03-2009

07-05-2009

18-03-2009

11-03-2009

18-03-2009

11-03-2009

11-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

TALANGA ADRIAN

SC PAULUS SRL

SERGENT ALINA-AURELIA

SC COSMOTE ROMANIAN MOBILETELECOMMUNICATIONS SA

SC ERAXUM TOTAL SRL

NITA ADRIAN

PISAU VIRGIL-VALENTIN

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -CONSOLIDARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - STATIEDE BAZA PENTRU SERVICII DETELEFONIE MOBILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

12

24

1

36

12

36

6

24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ANA

IPATESCU nr. 34 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea NORDULUI

nr. 1A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea NORDULUI

nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada IAZULUI nr. 7

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TITAN nr. 11

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

BRANDUSELOR nr. - bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee

PROFESORILOR nr. 6 bl. 37C sc. C et. 3 ap.56

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

12-03-2009

23-03-2009

08-05-2009

19-03-2009

12-03-2009

19-03-2009

27-03-2009

12-03-2009

12-03-2010

23-03-2012

07-05-2010

19-03-2012

12-03-2010

19-03-2012

11-03-2010

12-03-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1464

0,0987

0,0070

0,1583

0,1501

0,7198

0,0030

0,1820

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 35: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 35

307

308

309

310

311

312

313

314

162

163

164

165

166

167

168

168

11-03-2009

11-03-2009

11-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

07-01-2009

25-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

SORESCU VALENTIN

BADEA DRAGOS-CRISTIAN

BRATU ELENA

SC DISTRIGAZ SUD BUCURESTI SA

SC DISTRIGAZ SUD BUCURESTI SA

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

IOACHIM WILHELM

OPREA FLORIAN

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON - LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - AMPLASARE FIRMALUMINOASA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - RECOMPARTIMENTAREINTERIOARA- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

1

6

1

1

1

6

12

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MATEI

BASARAB nr. 15 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

BASARABILOR nr. 9 bl. K11 sc. A et. 2 ap.3

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VASILE

ALECSANDRI nr. 18 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PLUTELOR

nr. 25 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DUMBRAVEI

nr. 12 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CUZA VODA

nr. 6 bl. A8 sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Dambovita

nr. 53 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard

PETROLULUI nr. 36A bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

15-04-2009

12-03-2009

12-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

20-03-2009

08-01-2009

26-03-2009

11-03-2010

11-03-2010

11-03-2010

18-03-2010

18-03-2010

18-03-2010

08-01-2010

26-03-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0022

0,0040

0,0040

0,0009

0,0009

0,3481

0,0014

0,3951

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 36: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 36

315

316

317

318

319

320

321

322

323

169

170

171

173

174

175

176

177

178

18-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

19-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

MANEA GELU_CRISTIAN

RUSINA ELENA-DANIELA

SC RDS SI RCS

SC DISTRIGAZ SUD BUCURESTI SA

NEGREA DAN

PETRE VALERIA ANASTASIA

SC ELECTRICA -S D E E SA

GALES DUMITRU

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - STATIEDE BAZA PENTRU SERVICII DETELEFONIE MOBILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA GAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -RETEHNOLOGIZARE DISTRIBUTIEENERGIE ELECTRICA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA APA POTABILA

36

1

1

1

12

12

1

1

6

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CASIN nr. 4

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARIN

BRUTARU nr. 3 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... POSTEI nr. 71 bl.

B3 sc. 1 et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRAIAN nr.

63 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Mandra nr.

10 bl. 4 sc. ...... et. P ap. 6

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Mandra nr.

10 bl. 4 sc. B et. 1 ap. 8

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIRCEA CEL

BATRAN nr. - bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Caliman nr.

43 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. BARBU CONSTANTINESCU

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

20-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2012

18-03-2010

18-03-2010

18-03-2010

19-03-2010

19-03-2010

19-03-2010

18-03-2010

18-03-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,2260

0,0040

0,0217

0,0019

0,0137

0,0137

0,0295

0,0052

0,1304

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 37: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 37

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

18-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

25-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC METROPOL CONSULT AF

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

SC DISTRIGAZ SUD BUCURESTI SA

SC CADIMI BLUE SRL

DRAGOI PETRE

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC VIGO FOOD SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA CANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA APA POTABILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA CANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- AMENAJARE TERASA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- EXTINDERE

1

6

6

1

36

1

6

12

12

24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHEGRIGORE CANTACUZINO nr. 298 bl. .... sc.

...... et. ..... ap. .........

- str. SUCEAVA

- aleea CALMATUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada FRATIEI nr. 5

bl. 2 sc. ...... et. 1 ap. 23

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SINAII nr. 8

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIORITA nr.

15 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- sos. NORDULUI

- str. DOAMNA STANCA

- str. DREPTATII

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... STEFAN GRECEANU

nr. 8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

26-03-2009

18-03-2011

18-03-2010

18-03-2010

18-03-2010

19-03-2013

18-03-2010

18-03-2010

19-03-2011

19-03-2010

26-03-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0305

0,0973

0,0675

0,0005

0,3827

0,0118

0,9426

0,1451

0,2958

0,0173

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 38: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 38

334

335

336

337

338

339

340

341

342

189

190

191

192

193

194

195

196

197

18-03-2009

18-03-2009

25-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

18-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC SCHNELL LEITUNG SA

DUMITRU VASILE

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

BURTEA CORNELIA-ALIS

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

BANU MIRCEA

PAVEL STELIAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -CONSOLIDARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON - LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

12

36

36

12

1

12

6

6

12

- str. LEULUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CARPENULUI

nr. 30 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MESTERULMANOLE nr. 15 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea VESTULUI nr.

FN. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TINERIMII nr.

30 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. DOGARI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee Stanisoarei nr.

4 bl. 122 sc. A et. ..... ap. 9

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee

BRUMARELELOR nr. 6 bl. 122 sc. G et. 2ap. 131

- str. BOGDAN VODA

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

19-03-2009

19-03-2009

11-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2009

19-03-2011

19-03-2012

11-03-2012

19-03-2011

18-03-2010

19-03-2011

18-03-2010

18-03-2010

19-03-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,3168

1,1056

0,1990

8,6553

0,0025

0,1206

0,0030

0,0020

0,1227

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 39: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 39

343

344

345

346

347

348

198

199

200

201

202

203

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

18-03-2009

01-04-2009

12

12

12

12

12

12

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

DOVANCA VASILE

BISERICA CRESTINA BAPTISTA ELIMPLOIESTI

SC UNILEVER ROMANIA SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA CANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - AMENAJAREPARCARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEAGREMENT - REABILITARE LOCURIDE JOACA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE CULTURASI CULT - CLADIRE NOUA

1

6

12

6

36

24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TUDOR

VLADIMIRESCU nr. 79 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NUCETULUI

nr. F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BRANCIOG

nr. - bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

GRIGORE CANTACUZINO nr. 265 bl. 14 sc. B et. P ap. 47

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LIBERTATIInr. 10 A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

26-03-2009

26-03-2009

26-03-2009

26-03-2009

03-06-2009

02-04-2009

25-03-2010

25-03-2010

26-03-2010

25-03-2010

03-06-2012

02-04-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0007

0,5885

0,0208

0,0030

0,1060

0,0752

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 40: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 40

349

350

351

352

204

205

206

207

30-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - ALEI PIETONALE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - ACCESE CAROSABILE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - AMENAJAREPARCARI- ALTE SCOPURI - INTOCMIRE SIAVIZARE PUZ- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - PLATFORME DESEURIMENAJERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - SISTEMATIZAREVERTICALA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE RETEA CANALIZARE

12

1

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LIBERTATII

nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PLUTELOR

nr. 26A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. CAPORAL TRAIAN DUMITRESCU

- str. POETUL ANGHEL

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

29-03-2010

26-03-2009

23-08-2010

23-08-2010

29-03-2012

25-03-2010

23-08-2012

23-08-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

3,1402

0,0004

1,0749

0,2841

luni

luni

luni

luni

Page 41: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 41

353

354

355

356

357

358

359

360

208

209

210

211

212

213

214

215

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- RETEA CANALIZARE

12

12

12

12

12

12

12

12

- str. PESCARUS

- str. OITUZ

- str. PICTOR ISCOVESCU

- str. BOIAN

- str. CHINDIEI

- str. Olimpului

- str. Zorilor

- str. SALVADOR

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1432

0,5770

0,7615

0,3459

0,2003

0,1338

0,1103

0,2075

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 42: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 42

361

362

363

364

365

366

367

368

369

216

217

218

219

220

221

222

223

224

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA CANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA CANALIZARE

12

12

12

12

12

12

12

12

12

- str. FAGARAS

- str. OTELULUI

- str. GRAURULUI

- str. Ghe. Sion

- str. DIACONUL CORESI

- str. ARON VODA

- str. TINERIMII

- str. CORABIEI

- str. ALBESTI

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,6958

0,0649

0,2791

0,1592

0,2981

0,2335

0,9163

0,0888

0,1896

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 43: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 43

370

371

372

373

374

375

376

377

378

225

226

227

228

229

230

231

232

233

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC NOVO INVEST CO SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- AMPLASARE

12

12

12

12

12

12

12

12

1

- str. CERASULUI

- str. TURNATORULUI

- str. BODOCULUI

- intr. CLABUCET

- str. ARNOTA

- str. Grausorului

- str. AMZEI

- str. GRANICERI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 17-25 bl. A4 sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

23-08-2010

26-03-2009

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

23-08-2012

25-03-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1782

0,3065

0,5251

0,1364

0,1549

0,1796

0,8720

0,0990

0,0150

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 44: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 44

379

380

381

382

383

384

385

386

234

235

236

237

238

239

240

241

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

25-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

BANCA ROMANA DE CREDITE SIINVESTITII SA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

POSTELNICESCU CRISTIANVALENTIN

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

ROMANIA CABLE SYSTEMS SRL

SC ANUNTUL TELEFONIC SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - AMPLASARE FIRMALUMINOASA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - STATIEDE BAZA PENTRU SERVICII DETELEFONIE MOBILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -MODIFICARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - SCHIMBAREDESTINATIE

1

12

36

12

12

1

3

24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard

INDEPENDENTEI nr. 23 BIS bl. .... sc. ...... et...... ap. .........

- str. TROMPETEI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROMANA nr.

78 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. TOMIS

- str. ALBISOR

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 321B bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 8 bl. 33C sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. 109 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

26-03-2009

23-08-2010

26-03-2009

23-08-2010

23-08-2010

26-03-2009

26-03-2009

26-03-2009

25-03-2010

23-08-2012

26-03-2012

23-08-2012

23-08-2012

25-03-2010

25-03-2010

26-03-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0200

0,1169

0,1481

0,0954

0,2470

0,0004

0,0217

0,0173

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 45: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 45

387

388

389

390

391

392

393

394

395

242

243

244

245

246

247

248

249

250

25-03-2009

01-04-2009

01-04-2009

01-04-2009

01-04-2009

01-04-2009

06-04-2009

01-04-2009

01-04-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC RCS SI RDS SA

NICULAE TIBERIUS

UNICREDIT TIRIAC BANK SA

SC RDS SI RCS

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

RIZEA CLAUDIU CONSTANTIN

SC SAINT GOBAIN CONSTRUCTIONPRODUCTS ROMANIA SRL

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - STATIEDE BAZA PENTRU SERVICII DETELEFONIE MOBILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - RECOMPARTIMENTAREINTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - AMPLASARE FIRMALUMINOASA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - STATIEDE BAZA PENTRU SERVICII DETELEFONIE MOBILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA APA POTABILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA CANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - PLATFORMABETONATA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

3

36

6

3

6

6

1

12

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea VESTULUI nr.

20 bl. 101 sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NATIUNII nr.

46 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NATIUNII nr.

44 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea NORDULUI

nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 122 bl. 16C sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. VARATEC

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee VITIOAREI nr.

F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada IZLAZULUI

nr. 49 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 233 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 107A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

26-03-2009

10-04-2009

15-02-2010

02-04-2009

02-04-2009

02-04-2009

07-04-2009

02-04-2009

02-04-2009

25-03-2010

10-04-2012

15-08-2010

01-04-2010

01-04-2010

01-04-2010

06-04-2010

02-04-2010

01-04-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0213

0,6776

0,2500

0,0213

0,1118

0,1231

0,0022

0,3550

0,0004

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 46: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 46

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

251

252

253

255

256

257

258

259

260

261

262

01-04-2009

01-04-2009

01-04-2009

01-04-2009

01-04-2009

01-04-2009

01-04-2009

01-04-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

12

12

12

12

12

24

12

12

12

12

12

12

12

12

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

FRATILESCU PAUL MIHAI

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

ENE SILVIU-DANIEL

STANCIU DANIEL CRISTIAN

VAGAUNESCU ILIE

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA APA POTABILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA APA POTABILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - AMPLASARE FIRMALUMINOASA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - RECOMPARTIMENTAREINTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

6

1

6

1

24

24

1

6

12

12

12

- str. NEGRU VODA

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LEBEDEI nr.

14 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. VASILE PARVAN

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea BUFTEA nr.

32 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NUCETULUI

nr. 4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- p-ta. VICTORIEI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea BUFTEA nr.

31 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 199A bl. 5A sc. ...... et. PARTER ap..........

- str. NEPTUN

- str. HANIBAL

- str. MOTILOR

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

02-04-2009

02-04-2009

02-04-2009

02-04-2009

02-04-2009

08-05-2009

02-04-2009

30-04-2009

18-11-2009

31-03-2009

09-09-2009

01-04-2011

01-04-2010

01-04-2011

01-04-2010

02-04-2011

08-05-2011

01-04-2010

01-04-2010

18-11-2010

31-03-2011

09-09-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1033

0,0070

0,1676

0,0004

0,0047

0,1058

0,0005

0,3182

0,2707

0,1456

0,2445

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 47: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 47

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

30-03-2009

30-03-2009

01-04-2009

01-04-2009

01-04-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

BANCA COMERCIALA INTESASANPAOLO ROMANIA SA

ALBU OVIDIU-ALEXANDRU

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- AMPLASARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA GAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

12

12

1

36

1

12

12

12

12

12

12

- str. PETRONIU

- str. MITROPOLITUL VARLAAM

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ION

MAIORESCU nr. 4 bl. 33U1 sc. ...... et. P ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHEGRIGORE CANTACUZINO nr. 169 bl. .... sc.

...... et. ..... ap. .........

- str. CENTURA DE EST

- str. SCAIENI

- str. CERCULUI

- str. MORENI

- intr. TRANSFORMATORULUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada IZVOARE nr.

F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. SATURN

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

31-03-2009

09-09-2009

22-05-2009

02-04-2009

02-04-2009

24-11-2009

06-11-2009

31-03-2009

31-03-2009

09-12-2009

06-11-2009

31-03-2011

09-09-2010

01-04-2010

02-04-2012

01-04-2010

24-11-2010

06-11-2010

31-03-2011

31-03-2011

09-12-2010

06-11-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0825

0,0558

0,0064

0,2461

0,0054

0,5828

0,1455

0,9158

0,1430

1,9044

0,4431

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 48: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 48

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

01-04-2009

01-04-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-04-2009

30-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

DRAGOMIR MIHAILA-VASILICA-LUCIA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

12

12

12

12

12

12

1

24

12

12

12

12

- str. TITEIULUI

- str. VINTILEANCA

- str. RUBINELOR

- str. PACURETI

- str. VICTORIEI

- str. LIVEZILOR

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea DN 72

TARGOVISTE- PLOIESTI KM 76 nr. KM.8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada 8 MARTIE nr.

17 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. BUSTENARI

- str. GHIGHIULUI

- str. AZUGA

- str. BAICOI

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

31-03-2009

31-03-2009

27-10-2009

24-11-2009

05-11-2009

31-03-2009

02-04-2009

13-04-2009

04-05-2010

31-03-2009

05-11-2009

31-03-2009

31-03-2011

31-03-2011

27-10-2010

24-11-2010

05-11-2010

31-03-2011

01-04-2010

13-04-2011

04-05-2012

31-03-2011

05-11-2010

31-03-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,2199

1,1326

0,2625

0,8148

0,4048

0,2198

0,0012

0,3148

0,7642

1,8898

0,7094

0,5341

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 49: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 49

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

- str. Tanarul Muncitor

- str. TINTEA

- str. PETRE NEGULESCU

- str. CODRUL COSMINULUI

- str. CRINULUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SANTIERULUI

nr. F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. VALTER MARACINEANU

- str. VASILE BOIERESCU

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ANA

LUGOJANA nr. F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- str. Calugareni

- str. VAII

- str. INOTESTI

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

04-05-2010

31-03-2009

31-03-2009

18-11-2009

09-09-2009

29-10-0200

02-11-2009

31-03-2009

02-11-2009

06-11-2009

31-03-2009

31-03-2009

04-05-2012

31-03-2011

31-03-2011

18-11-2010

09-09-2010

30-03-2010

02-11-2010

31-03-2011

02-11-2010

06-11-2010

31-03-2011

31-03-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

1,0440

0,2884

0,3241

0,1389

0,2769

0,3222

0,2811

0,3286

0,2918

0,2973

0,4764

1,0563

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 50: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 50

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

06-04-2009

01-04-2009

01-04-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PARA LUCIAN

SC GEOMIKE COM SRL

ROMANIA CABLE SYSTEMS SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - STATIEDE BAZA PENTRU SERVICII DETELEFONIE MOBILA

12

12

12

12

12

12

12

12

12

36

1

3

- str. COMETULUI

- str. VASILE LUCACIU

- str. SEVASTOPOL

- str. PRINCIPATELE UNITE

- str. FECIOAREI

- str. POSADA

- str. TRAIAN

- str. GANDULUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MUNTENIEI

nr. F.N bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ZAVOIULUI

nr. 3 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... POSTEI nr. F.N. bl.

.... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee Scorusului nr.

2 bl. 15 sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

05-11-2009

31-03-2009

31-03-2009

31-03-2009

31-03-2009

31-03-2009

05-11-2009

31-03-2009

24-11-2009

07-04-2009

02-04-2009

02-04-2009

05-11-2010

31-03-2011

31-03-2011

31-03-2011

31-03-2011

31-03-2011

05-11-2010

31-03-2011

24-11-2010

07-04-2013

01-04-2010

01-04-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,3215

0,2713

0,2061

0,2719

0,0671

0,0197

1,4450

0,2929

0,3977

0,2922

0,0009

0,0216

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 51: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 51

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

01-04-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

30-03-2009

06-04-2009

06-04-2009

06-04-2009

06-04-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC TEHNOSTRADE SRL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

IONESCU NICOLAE

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

BADULESCU LAURENTIU ION

- ALTE SCOPURI - ORGANIZARE DESANTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA APA POTABILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

24

12

12

12

12

12

12

6

1

12

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea DN 72

TARGOVISTE- PLOIESTI KM 76 nr. 8 bl. ....sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. GRIGORE ALEXANDRESCU

- str. URANUS

- str. JUPITER

- str. PETRU PONI

- str. CICERO

- str. 13 SEPTEMBRIE

- str. PACII

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VALENI nr.

82 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. FN. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BUNA

VESTIRE nr. 13C bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

02-04-2009

05-11-2009

06-11-2009

06-11-2009

31-03-2009

31-03-2009

02-11-2009

07-04-2009

07-04-2009

07-04-2009

07-04-2009

02-04-2011

05-11-2010

06-11-2010

06-11-2010

31-03-2011

31-03-2011

02-11-2010

06-04-2010

06-04-2010

07-04-2010

06-04-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0497

0,1238

0,1745

0,4927

0,2578

0,2967

0,5224

0,0628

0,0066

0,2405

0,0058

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 52: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 52

465

466

467

468

469

470

471

472

473

321

322

323

324

325

326

327

328

329

06-04-2009

06-04-2009

06-04-2009

06-04-2009

06-04-2009

06-04-2009

15-04-2009

06-04-2009

06-04-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

MAZILU VASILE

SC SUDOFIIM SERV SRL

CERNAT CONSTANTIN-CRISTIAN

GHEORGHE MIRELA

SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL

VASILE ELENA - MIRUNA

MINEA MARIN

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA APA POTABILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON - LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDARELA RETEAUA DE TERMOFICARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA

1

6

24

1

6

1

12

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRAIAN nr.

90 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- b-dl. PETROLULUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Intrarea MORILOR

nr. 6 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TARCAULUI

nr. 41 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BAHLUIULUI

nr. 8 bl. 146 sc. B et. 4 ap. 62

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NEPTUN nr.

12 A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 46 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ZANOAGA

nr. 11 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MATEI

BASARAB nr. 33 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

07-04-2009

07-04-2009

01-04-2010

07-04-2009

07-04-2009

07-04-2009

16-04-2009

03-03-2010

07-04-2009

06-04-2010

06-04-2010

01-04-2012

06-04-2010

06-04-2010

06-04-2010

16-04-2010

03-03-2011

07-04-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0008

0,7154

0,2177

0,0049

0,0070

0,0011

0,1075

0,0063

0,0149

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 53: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 53

474

475

476

477

478

479

480

330

331

332

333

334

335

336

06-04-2009

06-04-2009

24-04-2009

06-04-2009

06-04-2009

29-04-2009

24-04-2009

12

12

12

12

12

12

12 12

GEORGESCU IOAN

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

NITA GABRIELA

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

ZECHERU AADRIAN NICOLAE

NICULESCU STEFAN

NICOLAE ELENA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -MODIFICARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA GAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

12

1

36

1

12

24

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOPOLE

nr. 9 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

BRANDUSELOR nr. 31A bl. .... sc. ...... et...... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada APRODULPURICE nr. 18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada THEODORAMAN nr. 22-24 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada THEODORAMAN nr. 22G bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MORENI nr.

22A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PUTNA nr.

42 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LUCERNEI nr.

14 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

25-04-2009

07-04-2009

25-04-2009

07-04-2009

07-04-2009

05-05-2009

25-04-2009

25-04-2010

06-04-2010

25-04-2012

06-04-2010

07-04-2010

05-05-2011

25-04-2013

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0017

0,0005

0,2689

0,0025

0,0011

0,2510

0,4520

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 54: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 54

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

15-04-2009

15-04-2009

15-04-2009

15-04-2009

15-04-2009

15-04-2009

15-04-2009

15-04-2009

15-04-2009

15-04-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SANDULESCU D-TRU

SERBAN MARIA

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

PIRVAN FLORIN

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

MARES COSMIN

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

INP POLITIA LOCALA PLOIESTI

RADU FLORICA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CONSTRUCTII - LOCUINTE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA GAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE - AMPLASARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON

36

1

1

1

1

6

1

1

6

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BRADULUI

nr. 3 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MALU ROSU

nr. 109 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... INULUI nr. 7 bl. ....

sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TITAN nr. 16

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard

PETROLULUI nr. 101 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee CATINEI nr. 17

bl. 37A sc. ...... et. ..... ap. 44

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Caliman nr.

72A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada FLORARILOR

nr. 50 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. B-dul Republicii

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SPATAR

MILESCU nr. 9A bl. 102E sc. ...... et. P ap. 4

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

16-04-2009

16-04-2009

16-04-2009

16-04-2009

16-04-2009

16-04-2009

16-04-2009

16-04-2009

16-04-2009

16-04-2009

16-04-2012

15-04-2010

15-04-2010

15-04-2010

15-04-2010

15-04-2010

15-04-2010

15-04-2010

15-04-2010

16-04-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,2700

0,0041

0,0027

0,0013

0,0002

0,0010

0,0003

0,0004

0,3003

0,0040

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 55: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 55

491

492

493

494

495

496

497

498

499

347

348

349

350

351

352

353

354

355

15-04-2009

24-04-2009

15-04-2009

15-04-2009

15-04-2009

24-04-2009

15-04-2009

15-04-2009

15-04-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12 RADU CONSTANTIN

DAVID NICOLAE

GRADINARIU MAGDALENA-DANIELA

SC CARBOCHIM SRL

ZANFIR GABRIEL

SC GEODAN TRANS SRL

SC TIHE SERV SRL

SC BRITISH AMERICAN TOBACCOROMANIA SRL

SC CALSONIC KANSEI ROMANIA SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON - LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - ALEI PIETONALE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE - EXTINDERE

6

36

1

1

36

12

1

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Podul Inalt nr.

3 bl. 138B2 sc. B et. 4 ap. 37

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada POSADA nr.

6 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRAIAN nr.

58 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard BUCURESTI

nr. 64 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada FERIGII nr. 31

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CENTURA DEEST nr. 23 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DOCTOR

GHEORGHE PETRESCU nr. 27 bl. .... sc. ......et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

LABORATORULUI nr. 17-19 bl. .... sc. ......et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea DN 72

TARGOVISTE- PLOIESTI KM 76 nr. KM.8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

16-04-2009

22-03-2010

16-04-2009

16-04-2009

16-04-2009

25-04-2009

16-04-2009

16-05-2009

28-04-2009

15-04-2011

22-03-2013

15-04-2010

15-04-2010

16-04-2012

25-04-2010

15-04-2010

16-05-2010

28-04-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0040

0,1563

0,0027

0,0029

0,0870

0,0214

0,0040

0,1100

1,5915

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 56: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 56

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

24-04-2009

24-04-2009

24-04-2009

24-04-2009

24-04-2009

24-04-2009

24-04-2009

24-04-2009

24-04-2009

24-04-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC VEYARY SRL

SC IONDRAS COMPANY PRODEXIMSRL

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

DRAGOMIR MIHAILA-VASILICA-LUCIA

IACOB MIHAI-RUDOLF

LUNGU GHE

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- SCHIMBARE DESTINATIE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA CANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA APA POTABILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA CANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

6

1

6

6

6

1

1

1

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard

PETROLULUI nr. 31 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROMANA nr.

109 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. MIHAI BRAVU

- str. LEULUI

- aleea PETROCHIMISTILOR

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada 8 MARTIE nr.

17 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada FURNALULUI

nr. 2B bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada FURNALULUI

nr. 2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LUMINISULUI

nr. 24 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- INULUI

- str. AMURGULUI

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

25-04-2009

25-04-2009

25-04-2009

25-04-2009

25-04-2009

25-04-2009

25-04-2009

25-04-2009

25-04-2009

25-04-2009

24-04-2010

24-04-2010

24-04-2010

24-04-2010

24-04-2010

24-04-2010

24-04-2010

24-04-2010

25-04-2011

25-04-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0300

0,0051

0,0467

0,2163

0,0544

0,0040

0,0016

0,0019

0,1807

0,0281

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 57: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 57

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

24-04-2009

24-04-2009

24-04-2009

24-04-2009

28-04-2009

24-04-2009

24-04-2009

24-04-2009

24-04-2009

24-04-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC PETROTEL LUKOIL SA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

BANICA CORNELIA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC UNILEVER ROMANIA SA

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

CALOTA CRISTIAN

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

SC I.R. COLOURS PROD SRL

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA APA POTABILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA CANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CONSTRUCTIEPROVIZORIE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA APA POTABILA

36

12

1

12

36

6

1

6

24

6

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 235 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BANU

MARACINE nr. F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VIILOR nr.

F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. AZURULUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 291 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. GAGENI

- intr. PETUNIEI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada FERIGII nr. 33

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. DEALUL CU PIATRA

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea DN 72

TARGOVISTE- PLOIESTI KM 76 nr. KM.8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. SLT. EROU CALIN CATALIN

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

25-04-2009

25-04-2009

25-04-2009

25-04-2009

29-04-2009

25-04-2009

25-04-2009

25-04-2009

25-04-2009

25-04-2009

25-04-2012

25-04-2011

24-04-2010

25-04-2011

29-04-2012

24-04-2011

24-04-2010

24-04-2010

25-04-2011

24-04-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

2,2562

0,0950

0,0023

0,0549

0,2100

0,2690

0,0008

0,0782

0,1381

0,1026

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 58: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 58

520

521

522

523

524

525

526

527

528

376

377

378

379

380

381

382

383

384

24-04-2009

24-04-2009

28-04-2009

28-04-2009

28-04-2009

28-04-2009

28-04-2009

28-04-2009

28-04-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

DAVID CATALIN

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

SC ELECTRICA -S D E E SA

SC VIGRA MARKETING SERVICESSRL

IONITA TUDOR

NICOLAIE FRUSINA

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

DAMOC SILVIU-DANIEL

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA CANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - ALIMENTARECU ENERGIE ELECTRICA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DESANATATE - RECOMPARTIMENTAREINTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DESANATATE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA APA POTABILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA APA POTABILA

1

6

6

36

24

12

6

36

6

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STRANDULUI

nr. 24B bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. RAPSODIEI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 19 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada AVRAM

IANCU nr. 4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada COLINII nr.

71A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova, municipiul/orasul/comunalocalitatea PLOIESTI, localitatea PLOIESTI,

tarlaua 8, lotul ......, imobil 102/4

- str. AUREL VLAICU

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DUNARII nr.

10 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. PORUMBACU

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

25-04-2009

25-04-2009

29-04-2009

29-04-2009

06-05-2009

29-04-2009

29-04-2009

06-05-2009

29-04-2009

24-04-2010

24-04-2011

28-04-2010

29-04-2012

06-05-2011

29-04-2010

28-04-2010

06-05-2012

28-04-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0061

0,6299

1,3738

0,0914

0,1775

0,0195

0,1624

0,1030

0,0267

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 59: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 59

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

30-04-2009

28-04-2009

30-04-2009

28-04-2009

28-04-2009

28-04-2009

28-04-2009

28-04-2009

28-04-2009

28-04-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

MILITARU LAURENTIU

PAUN MARINA-ANDREEA

DOBRE VASILE

SC EMPORIKI BANK ROMANIA SA

PANDELE EDUARD-PETRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

RATA ELENA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- AMPLASARE - LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

36

36

36

6

12

12

12

12

12

24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CRANGULUI

nr. 12 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GRANICERI

nr. 5 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada APELOR nr.

2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. 1 bl. 37E sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 181 bl. 3A sc. ...... et. ..... ap. 20

- str. MUZELOR

- str. MATASARI

- str. FRUNZELOR

- str. DOCTOR VICTOR BABES

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PELINULUI

nr. 32 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

01-05-2009

17-05-2009

01-05-2009

01-06-2009

29-04-2009

29-04-2009

29-04-2009

29-04-2009

29-04-2009

29-04-2009

01-05-2012

17-05-2012

01-05-2012

28-04-2010

29-04-2010

29-04-2011

29-04-2011

29-04-2011

29-04-2011

29-04-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,2950

0,1562

0,1849

0,5175

0,0030

0,2250

0,0200

0,0344

0,2477

0,2963

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 60: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 60

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

14-05-2009

28-04-2009

28-04-2009

30-04-2009

30-04-2009

29-04-2009

30-04-2009

30-04-2009

30-04-2009

30-04-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

TRUSCA STELUTA-OANA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

DUMITRU OCTAVIAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

FRANGULEA STEFAN TIBERIUS

ROTARU GABRIELA

UNTU COSTEL FLORIN

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

36

12

36

12

12

36

6

1

1

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada IZVOARE nr.

99BIS bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. AUSTRULUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRIBUNEI nr.

6 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. FLORARILOR

- str. FUNDENI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHIGHIULUI

nr. 2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

113C bl. 124 sc. B et. 3 ap. 33

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SPITALULUI

nr. 7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ACVILEI nr.

21 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

LABORATORULUI nr. 5A bl. .... sc. ...... et...... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

15-05-2009

29-04-2009

29-04-2009

01-05-2009

01-05-2009

30-04-2009

01-05-2009

01-05-2009

01-05-2009

01-05-2009

15-05-2012

29-04-2011

29-04-2012

01-05-2011

01-05-2011

30-04-2012

30-04-2010

30-04-2010

30-04-2010

30-04-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,2640

0,0448

0,3520

0,2957

0,1636

0,3053

0,0040

0,0026

0,0007

0,0004

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 61: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 61

549

550

551

552

553

554

555

556

557

405

406

407

408

409

410

411

412

413

30-04-2009

30-04-2009

30-04-2009

19-05-2009

30-04-2009

30-04-2009

30-04-2009

30-04-2009

14-05-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

BISNEL MIHAELA

LUNGU GHE

SC KONTI INTERNATIONAL GAMESSRL

MANEA ALINA-OLGA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PERSINARU FLORENTINA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

MOGOS CLAUDIA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON - LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- AMPLASARE - LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - AMENAJAREFANTANA PIETONALA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CLADIRENOUA

1

6

1

6

12

12

36

36

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALUNILOR

nr. 12 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GENERAL

VASILE MILEA nr. 3 bl. B1 sc. A et. 3 ap. 9

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LUMINISULUI

nr. 24 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VERONICA

MICLE nr. F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VORNICEI nr.

11 bl. 67A sc. ...... et. ..... ap. 4

- b-dl. REPUBLICII

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DACIEI nr. 1

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LIBERTATII

nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

01-05-2009

01-05-2009

01-05-2009

20-05-2009

12-05-2009

27-06-2009

01-05-2009

28-09-2009

15-05-2009

30-04-2010

30-04-2010

30-04-2010

19-05-2010

12-05-2010

27-06-2010

01-05-2012

28-09-2012

15-05-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0006

0,0040

0,0004

0,1252

0,0030

0,2824

0,2104

18,4740

0,0196

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 62: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 62

558

559

560

561

562

563

564

565

566

414

416

417

418

419

420

421

422

423

14-05-2009

26-05-2009

14-05-2009

14-05-2009

19-05-2009

14-05-2009

14-05-2009

14-05-2009

14-05-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC NORDEXIM COFFEE SERVICESRL

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

HARBIC SORIN-CONSTANTIN

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

SC HALE SI PIETE SA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE - CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELETEHNOLOGICE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - RANFORSARESISTEM RUTIER- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE RETEA CANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE RETEA CANALIZARE

36

1

12

1

24

12

12

1

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea DN 72

TARGOVISTE- PLOIESTI KM 76 nr. KM.8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ACVILEI nr.

27B bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada 8 MARTIE nr.

8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VORNICULBELDIMAN nr. 3 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GRIVITEI nr.

15 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. EUFROSIN POTECA

- str. ALECU RUSSO

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DELFINULUI

nr. 39 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. ALECU RUSSO

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

15-05-2009

27-05-2009

10-08-2009

15-05-2009

20-05-2009

15-05-2009

15-05-2009

15-05-2009

05-08-2010

15-05-2012

26-05-2010

10-08-2010

14-05-2010

20-05-2011

15-05-2011

15-05-2011

14-05-2010

05-08-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

1,1431

0,0003

0,0120

0,0005

0,4133

0,2983

0,2877

0,0005

0,1462

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 63: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 63

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

424

425

426

427

428

429

430

431

432

434

14-05-2009

19-05-2009

14-05-2009

14-05-2009

14-05-2009

14-05-2009

14-05-2009

07-05-2009

14-05-2009

14-05-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12 PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

STOICA ALEXANDRINA

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

PAUN ELENA

RADUCANU MIHAIL

DIACONU ELENUTA

CHIRCA IONEL

A PAROHIA NASTEREA DOMNULUIAF

ROMANIA CABLE SYSTEMS SRL

NICOLAE MADALIN MIHAI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - MODERNIZARESTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - STATIEDE BAZA PENTRU SERVICII DETELEFONIE MOBILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

12

36

1

1

1

24

24

36

3

12

- str. TITAN

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 182B bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CRANGULUI

nr. 60 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

CALABREAZA nr. 1 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VERONICA

MICLE nr. 18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SNAGOV nr.

19 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RAZOARE

nr. 16 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 286 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHEGRIGORE CANTACUZINO nr. 30 bl. .... sc.

...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

26-07-2010

20-05-2009

15-05-2009

15-05-2009

15-05-2009

15-05-2009

15-05-2009

08-05-2009

15-05-2009

15-05-2009

26-07-2012

20-05-2012

14-05-2010

14-05-2010

14-05-2010

15-05-2011

15-05-2011

08-05-2012

14-05-2010

15-05-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

1,0654

1,0640

0,0008

0,0022

0,0019

0,0996

0,0528

0,3482

0,0216

0,0050

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 64: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 64

577

578

579

580

581

582

583

584

435

436

437

438

439

440

441

442

14-05-2009

14-05-2009

14-05-2009

14-05-2009

14-05-2009

14-05-2009

14-05-2009

14-05-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

INP BIROU NOTARIAL -TUDOSEMARIA SI TUDOSE GEORGE-RADU

VASILE GEORGETA

LAZAR ION

AVRAM ELENA MIRELA

BUZEA NICOLAE

SULTANA CRISTINEL

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

CARPEN FLORIN

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - SCHIMBAREDESTINATIE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CONSTRUCTII - LOCUINTE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -MODIFICARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA APA POTABILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA

6

36

12

12

12

24

6

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GENERAL

TRAIAN MOSOIU nr. 2 bl. TOLSTOI sc. D et.DEMISOL ap. 19

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GENERAL

TRAIAN MOSOIU nr. 2 bl. TOLSTOI sc. D et.DEMISOL ap. 20

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MOLIFTULUI

nr. 11 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ANOTIMPULUI

nr. 1 bl. 38B sc. B et. ..... ap. 23

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada IZVOARE nr.

64 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RAFOV nr.

15 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TINERIMII nr.

64 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. DREPTATII

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

MESTEACANULUI nr. 1 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

15-05-2009

15-05-2009

15-05-2009

15-05-2009

15-05-2009

15-05-2009

15-05-2009

01-06-2009

14-05-2010

15-05-2012

15-05-2010

15-05-2010

15-05-2010

15-05-2011

14-05-2011

01-06-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0050

0,0617

0,0030

0,0080

0,0107

0,0123

0,2197

0,0080

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 65: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 65

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

19-05-2009

26-05-2009

19-05-2009

19-05-2009

19-05-2009

19-05-2009

26-05-2009

19-05-2009

19-05-2009

19-05-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC IMAXIM SRL

STEFAN IOANA

SC ORANGE ROMANIA SA

COSTEA MIRCEA-ALEXANDRU

MARIN CONSTANTIN

MATEI IOAN

BADEA ALEXANDRU

NITA MIHAI

DILIMOT ALEXANDRU-FLORIN

GHEORGHE MIRELA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DESANATATE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RETELE DETELEFONIE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -MODIFICARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -MODIFICARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

36

36

12

36

24

36

36

36

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 231 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PENES

CURCANUL nr. 14A bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada POLIGONULUI

nr. 5-7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Crisului nr. 1

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BARBU

STIRBEI nr. 2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TINERIMII nr.

39C bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TREI IERARHI

nr. 4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DIMITRIE

BOLINTINEANU nr. 2 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PIELARI nr.

37 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NEPTUN nr.

12 A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

27-05-2009

27-05-2009

20-05-2009

07-06-2009

20-05-2009

20-05-2009

27-05-2009

29-05-2009

20-05-2009

20-05-2009

27-05-2012

27-05-2012

20-05-2010

07-06-2012

20-05-2011

19-05-2010

27-05-2012

29-05-2012

20-05-2012

19-05-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,3887

0,0868

0,1000

0,2014

0,0337

0,0646

0,1840

0,1037

0,0033

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 66: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 66

595

596

597

598

599

600

601

453

455

456

457

458

459

460

26-05-2009

26-05-2009

26-05-2009

26-05-2009

26-05-2009

26-05-2009

26-05-2009

12

12

12

12

12

12

12

NICA GEORGETA

IOAN TIBERIU

MIHAI CRISTINEL

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - FOSASEPTICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - FOSASEPTICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

36

36

1

1

1

1

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VIOLETELOR

nr. 15 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SALVA

VISEU nr. 7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 60 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 243 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GRANICERI

nr. 39 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BUCEGI nr. 5

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard

INDEPENDENTEI nr. 12 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

10-07-2009

29-06-2009

27-05-2009

27-05-2009

27-05-2009

27-05-2009

27-05-2009

10-07-2012

29-06-2012

26-05-2010

26-05-2010

26-05-2010

26-05-2010

26-05-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,7001

0,3814

0,0042

0,0011

0,0003

0,0007

0,0006

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 67: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 67

602

603

604

605

606

607

608

609

461

462

463

465

466

467

468

469

26-05-2009

26-05-2009

26-05-2009

26-05-2009

26-05-2009

26-05-2009

26-05-2009

26-05-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

CAPRARU C.MARIAN

ENESCU GEORGE

NEAGU DRAGOS VALENTIN

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

DAFINESCU MARIAN

DIMA ZAHARIA SI DIMA SMARANDA

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - FOSASEPTICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA APA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

36

12

1

1

1

36

1

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALEXANDRULAPUSNEANU nr. 4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 297 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PACII nr. 1

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NEPTUN nr.

12 A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard BUCURESTI

nr. F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DOCTOR

TOMA IONESCU nr. 30 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PRAGA nr.

24 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PLEVNEI nr.

4A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

20-05-2010

27-05-2009

27-05-2009

27-05-2009

27-05-2009

27-05-2009

27-05-2009

27-05-2009

20-05-2013

27-05-2010

26-05-2010

26-05-2010

26-05-2010

27-05-2012

26-05-2010

26-05-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,2512

0,0446

0,0036

0,0003

0,0004

0,0348

0,0061

0,0003

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 68: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 68

610

611

612

613

614

615

616

617

470

471

472

473

474

475

476

477

26-05-2009

04-06-2009

26-05-2009

26-05-2009

26-05-2009

26-05-2009

26-05-2009

26-05-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

VRABIE VICTOR VIOREL

SC CONSTRUCTII MUNTENIA SRL

IANCULESCU LUCIAN-ROBERT

DINU ELISABETA

SC CLARFON SRL

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

SC SERVICII DE GOSPODARIREURBANA PLOIESTI SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CONSTRUCTII CU CARACTERPROVIZORIU - FIRME SI RECLAME

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE - CLADIRE NOUA

36

36

36

12

1

1

1

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

MICSUNELELOR nr. 9 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada POLIGONULUI

nr. 2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROSIORI nr.

8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SOLDAT

EROU NICOLAE ARHIP nr. 3 bl. 99 sc. ......et. ..... ap. 2

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SLT. EROU

CALIN CATALIN nr. 6 bl. 1 sc. A et. PARTERap. 2

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LUPENI nr.

137C bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

STANJENEILOR nr. 15 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CATINEI nr.

17A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

02-06-2009

05-06-2009

16-05-2010

27-05-2009

27-05-2009

27-05-2009

27-05-2009

27-05-2009

02-06-2012

05-06-2012

16-05-2013

27-05-2010

26-05-2010

26-05-2010

26-05-2010

27-05-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,2345

0,7148

0,2354

0,0030

0,0035

0,0003

0,0003

0,5074

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 69: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 69

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

04-06-2009

04-06-2009

04-06-2009

04-06-2009

04-06-2009

04-06-2009

04-06-2009

04-06-2009

04-06-2009

06-07-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

DOBRE VASILE

VASILE IULIANA

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

POPA DUMITRU

SC RCS SI RDS SA

URSACHE VASILE-CRISTIAN

SC CENTRUL MEDICAL JOLIMED SRL

ONICI MARIAN CATALIN

STEFAN GIANINA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA CANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - STATIEDE BAZA PENTRU SERVICII DETELEFONIE MOBILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

6

1

6

1

3

1

3

36

1

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CAMELIEI nr.

8 bl. 41 sc. D et. 2 ap. 71

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ANUL 1907

nr. 9 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- aleea ZARANDULUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Enachita

Vacarescu nr. 26 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHEGRIGORE CANTACUZINO nr. 281 bl. B1 sc.

...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CLOPOTEI

nr. 17 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CONSTANTEI

nr. 3 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

Cosmonautilor nr. 2A bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DEZROBIRII

nr. 7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VINTILEANCA

nr. 20 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

05-06-2009

05-06-2009

05-06-2009

05-06-2009

05-06-2009

05-06-2009

05-06-2009

05-06-2009

05-06-2009

07-07-2009

04-06-2010

04-06-2010

04-06-2010

04-06-2010

04-06-2010

04-06-2010

04-06-2010

05-06-2012

04-06-2010

06-07-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0015

0,0047

0,2984

0,0035

0,0185

0,0029

0,0101

0,2680

0,0010

0,0007

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 70: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 70

628

629

630

631

632

633

488

489

490

491

492

493

04-06-2009

04-06-2009

04-06-2009

10-06-2009

10-06-2009

10-06-2009

12

12

12

12

12

12

SC SUNRISE MEDICALCLINIC SRL

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

BRATOSIN STEFAN

GHITA STELA

POPESCU ANA CARMEN

IORDANESCU MIHAELA-VASILICA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DESANATATE - SCHIMBARE DESTINATIE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DESANATATE - RECOMPARTIMENTAREINTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DESANATATE - RAMPA PERSOANE CUHANDICAP- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DESANATATE - AMPLASARE FIRMALUMINOASA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE DESFIINTARE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

12

6

36

36

24

24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 301 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHIGHIULUI

nr. G 67 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PACURETI

nr. 16 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MOS IONROATA nr. 18B bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TISMANA nr.

12 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

05-06-2009

05-06-2009

25-06-2009

11-06-2009

08-07-2009

11-06-2009

05-06-2010

04-06-2010

25-06-2012

11-06-2012

08-07-2011

11-06-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1900

0,0690

0,3749

0,1980

0,4440

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 71: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 71

634

635

636

637

638

639

494

495

496

497

498

499

10-06-2009

10-06-2009

10-06-2009

19-06-2009

10-06-2009

10-06-2009

12

12

12

12

12

12 12

TANASE VLADIMIR

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

MIROIU SILVIA

CRETESCU IOANA-CATALINA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SIMA VASILE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - FOSASEPTICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA GAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON

1

1

36

24

3

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TACHE

IONESCU nr. 18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHEGRIGORE CANTACUZINO nr. 30 bl. .... sc.

...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DELFINULUI

nr. 12 E bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SCULPTORI

nr. 23 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. CENTURA DE EST

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MALU ROSU

nr. 59 bl. 140D sc. ...... et. ..... ap. 2

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

11-06-2009

11-06-2009

22-06-2009

29-06-2009

11-06-2009

01-07-2009

10-06-2010

10-06-2010

22-06-2012

29-06-2011

10-06-2010

01-07-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0088

0,0003

0,3415

0,1308

0,0037

0,0060

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 72: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 72

640

641

642

643

644

645

646

500

501

502

503

504

505

506

04-06-2009

10-06-2009

10-06-2009

15-06-2009

10-06-2009

15-06-2009

19-06-2009

12

12

12

12

12

12

12

TOMA CORINA-VALENTINA

COSTEA PETREA

IACOB MIHAI-RUDOLF

COJOCARU DAMIAN

BUCURESCU DANIEL COSTEL

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

IONETE FLORINEL-LUCIAN

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCOANE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON - LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON

6

1

1

36

6

1

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... POSTEI nr. 75 bl.

B1 sc. ...... et. 9 ap. 34

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada FANTANELE

nr. 7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada FURNALULUI

nr. 2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada FURNALULUI

nr. 2B bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada APRODULPURICE nr. 68 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ION

MAIORESCU nr. 14 bl. 33N2 sc. ...... et. .....ap. 11

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada FANTANELE

nr. 23 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CLEMENTEI

nr. 16 bl. 26N sc. ...... et. ..... ap. 1

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

05-06-2009

11-06-2009

11-06-2009

09-07-2009

11-06-2009

16-06-2009

20-06-2009

04-06-2010

10-06-2010

10-06-2010

09-07-2012

10-06-2010

15-06-2010

20-06-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0090

0,0047

0,0012

0,2514

0,0040

0,0008

0,0030

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 73: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 73

647

648

649

650

651

652

653

654

507

508

509

510

511

512

513

514

15-06-2009

15-06-2009

15-06-2009

15-06-2009

15-06-2009

15-06-2009

15-06-2009

22-07-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC PETROTEL LUKOIL SA

PAUN ELENA

SIMION MIHAELA

FOLEA CARMEN-MANUELA

POPESCU VASILE

SC ORION IMOBILIARE SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -MODIFICARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CLADIRENOUA

1

1

36

1

1

36

24

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GARLEI nr. 9

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SCAIENI nr.

12 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 235 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

CALABREAZA nr. 1 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 238 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LUPENI nr.

155 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIRCEA CELBATRAN nr. 104 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TUDOR

VLADIMIRESCU nr. 79 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

16-06-2009

16-06-2009

16-06-2009

16-06-2009

16-06-2009

15-07-2009

16-06-2009

23-07-2009

15-06-2010

15-06-2010

16-06-2012

15-06-2010

15-06-2010

15-07-2012

16-06-2011

23-07-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0004

0,0003

0,2108

0,0010

0,0044

0,1368

0,1154

0,2463

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 74: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 74

655

656

657

658

659

515

516

517

518

519

15-06-2009

04-06-2009

15-06-2009

19-06-2009

19-06-2009

12

12

12

12

12

CRISTIAN ALEXANDRU

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC CONFECTIA SOCIETATECOOPERATIVA MESTESUGAREASCA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

ANDREI VICTOR-VALERIU

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CONSTRUCTII - LOCUINTE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - INLOCUIRECONDUCTA REPARTITIE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

24

6

36

24

24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PUTUL CUAPA RECE nr. 23 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 185 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. B-dul Republicii

- str. LIBERTATII

- sos. VESTULUI

- str. MALU ROSU

- str. LAMAITEI

- aleea IEZERULUI

- aleea CIUCULUI

- str. BARAOLTULUI

- str. VASLUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LUPENI nr.

72A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

16-06-2009

29-06-2009

16-06-2009

06-07-2009

20-06-2009

16-06-2011

04-06-2010

16-06-2012

06-07-2011

20-06-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,2254

0,0212

0,5215

3,2656

0,0739

luni

luni

luni

luni

luni

Page 75: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 75

660

661

662

663

664

665

666

667

520

521

522

523

524

525

526

527

03-08-2009

19-06-2009

19-06-2009

19-06-2009

24-06-2009

24-06-2009

06-07-2009

06-07-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

SC DISBEV SERV SRL

STANCIU IOANA

SABAREANU DUMITRU

EFTIMIE ELENA

SC PRAMAC GROUP SRL

TUDOSE STELIAN

ANDREESCU IOAN

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -CONSOLIDARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- AMPLASARE FIRMA LUMINOASA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

36

36

36

12

12

24

1

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STADIONULUI

nr. 18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada EROILOR nr.

56 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. 94 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MAGURII nr.

4 bl. 33 sc. ...... et. ..... ap. 2

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PIRAMIDEI nr.

5 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

CURCUBEULUI nr. 18 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada POPA

FARCAS nr. 67 A bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MORENI nr.

22 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

04-08-2009

20-06-2009

20-06-2009

20-06-2009

01-07-2009

25-06-2009

07-07-2009

07-07-2009

04-08-2012

20-06-2012

20-06-2012

20-06-2010

01-07-2010

25-06-2011

06-07-2010

06-07-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1130

0,3178

0,7829

0,0040

0,0120

0,0569

0,0048

0,0009

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 76: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 76

668

669

670

671

672

673

674

675

528

529

530

531

532

533

534

535

06-07-2009

29-07-2009

06-07-2009

06-07-2009

06-07-2009

24-06-2009

06-07-2009

06-07-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

SCARACIRJA DRAGA

SAVA ANA

MOHOR PAUL

SC CONI SRL

CARSTEA GABRIELA

MINEA VALENTIN

STAICU FLOAREA

BADILA TANIA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

12

36

36

36

1

36

1

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALEXANDRUODOBESCU nr. 5 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada FURNICA nr.

2C bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada COMETULUI

nr. 18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRIBUNEI nr.

14 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LUCA

ARBORE nr. 32 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BARZAVA

nr. 4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Intrarea MACAZULUI

nr. 7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CUZA VODA

nr. 13 bl. D6 sc. ...... et. 6 ap. 18

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

07-07-2009

30-10-2009

26-07-2009

07-07-2009

07-07-2009

20-07-2009

07-07-2009

17-06-2009

07-07-2010

30-10-2012

26-07-2012

07-07-2012

06-07-2010

20-07-2012

06-07-2010

06-07-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0364

0,1553

0,1261

1,1156

0,0007

0,4510

0,0011

0,0040

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 77: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 77

676

677

678

679

680

681

682

536

537

538

539

540

541

542

06-07-2009

06-07-2009

06-07-2009

06-07-2009

06-07-2009

06-07-2009

03-07-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

SC PRADIS SRL

CRISTEA MIHAI-DANIEL

ZDRAILA FLORIAN

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - ALEI PIETONALE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - AMENAJAREPARCARI- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON - LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - REPARARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - RECOMPARTIMENTAREINTERIOARA

36

24

6

1

1

1

24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STRANDULUI

nr. 160 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Bobalna nr.

60 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ZIMBRULUI

nr. 7 A bl. 135B sc. ...... et. 4 ap. 18

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

TESATORILOR nr. 20 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TUNARI nr. 1

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIERLEI nr.

36 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VALENI nr.

42 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

20-07-2009

01-08-2009

15-07-2009

07-07-2009

07-07-2009

07-07-2009

25-06-2010

20-07-2012

01-08-2012

06-07-2010

06-07-2010

06-07-2010

06-07-2010

25-06-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

2,2864

0,0129

0,0030

0,0005

0,0007

0,0006

3,6236

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 78: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 78

683

684

685

686

687

688

689

690

543

544

545

546

547

548

549

550

06-07-2009

06-07-2009

06-07-2009

06-07-2009

06-07-2009

03-07-2009

06-07-2009

06-07-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

IONESCU ALEXANDRA

BRATU DANIEL CATALIN

STEFANA ENACHE-CONSTANTIN

COLEA MARIA

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

ENE IULIANO

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - AMPLASARE FIRMALUMINOASA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - RECOMPARTIMENTAREINTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA CANALIZARE

1

6

6

1

36

6

1

1

- judetul Prahova, municipiul/orasul/comunalocalitatea PLOIESTI, localitatea PLOIESTI,

tarlaua 39, lotul ......, imobil 562/33

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 116 bl. 210 sc. ...... et. 7 ap. 32

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BAHLUIULUI

nr. 9 bl. 141 sc. B et. 2 ap. 29

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CRIVATULUI

nr. 22 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CARPENULUI

nr. 49 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SLT. EROUCALIN CATALIN nr. 12 bl. K6 sc. ...... et. P

ap. .........

- str. Bobalna

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LUPENI nr.

137C bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

07-07-2009

07-07-2009

07-07-2009

07-07-2009

07-07-2009

08-07-2009

07-07-2009

07-07-2009

06-07-2010

06-07-2010

06-07-2010

06-07-2010

07-07-2012

03-07-2010

06-07-2010

06-07-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0006

0,0020

0,0020

0,0012

0,8739

0,3628

0,1116

0,0013

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 79: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 79

691

692

693

694

695

696

697

698

551

552

553

554

555

556

557

558

09-07-2009

09-07-2009

09-07-2009

09-07-2009

09-07-2009

09-07-2009

09-07-2009

09-07-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

CALCAN MARIA

RADU ROBERT-HORIA

NEAGU MARIUS DANIEL

VALUSESCU ELENA

BARBU BOGDAN-GABRIEL

TAMASAN RALUCA-MIHAELA

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

IONITA ELENA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -CONSOLIDARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - REABILITARERETEA CANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

24

6

12

1

12

12

6

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada JUPITER nr.

16 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Democratiei

nr. 96 bl. E sc. A et. 3 ap. 16

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BAHLUIULUI

nr. 8 bl. 146 sc. A et. PARTER ap. 3

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BICAZULUI

nr. 4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee CIUCULUI nr. 6

bl. 172 sc. A et. P ap. 2

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GENERAL

EREMIA GRIGORESCU nr. 13 bl. 82 sc. ......et. ..... ap. 2

- str. SERGENT EROU GHEORGHE MATEESCU

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CERNICA nr.

17 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

10-07-2009

23-07-2009

17-10-2009

10-07-2009

10-07-2009

27-07-2009

10-07-2009

10-07-2009

10-07-2011

09-07-2010

17-10-2010

09-07-2010

10-07-2010

27-07-2010

09-07-2010

10-07-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0797

0,0020

0,0040

0,0031

0,0020

0,0030

0,1783

0,1802

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 80: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 80

699

700

701

702

703

704

559

560

561

562

563

564

09-07-2009

16-07-2009

16-07-2009

09-07-2009

09-07-2009

09-07-2009

12

12

12

12

12

12

BABACIU MITRITA

POPESCU ELENA

POPESCU GEORGE-BOGDAN

SC PETROTEL LUKOIL SA

SC PETROTEL LUKOIL SA

SC PETROTEL LUKOIL SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - FOSASEPTICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA

12

36

24

36

36

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee ZAMORA nr. 5

bl. 175 sc. ...... et. ..... ap. 62

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee ZAMORA nr. 5

bl. 175 sc. D et. P ap. 62

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard BUCURESTI

nr. 32B bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALBA IULIA

nr. 36 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 235 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 235 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 235 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

10-07-2009

26-09-2009

17-07-2009

10-07-2009

10-07-2009

10-07-2009

10-07-2010

26-09-2012

17-07-2011

10-07-2012

10-07-2012

10-07-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0030

0,1188

0,0149

0,4264

0,6315

0,4451

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 81: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 81

705

706

707

708

709

565

567

568

571

572

14-08-2009

22-07-2009

16-07-2009

22-07-2009

22-07-2009

12

12

12

12

12

12 GRIGORE NICU

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

DUDUIANU MIHUT GEORGE

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - REPARARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - SCHIMBAREDESTINATIE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - INLOCUIRECONDUCTA REPARTITIE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA GAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA GAZE

36

12

1

6

3

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 32 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 30 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. B-dul Republicii

- str. LIBERTATII

- sos. VESTULUI

- str. MALU ROSU

- str. LAMAITEI

- aleea IEZERULUI

- aleea CIUCULUI

- str. BARAOLTULUI

- str. VASLUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Colonia

Teleajen nr. 2 bl. VILA 230 sc. ...... et. .....ap. .........

- str. CENTURA DE EST

- str. STRANDULUI

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

03-05-2010

02-03-2010

17-07-2009

23-07-2009

24-07-2009

03-05-2014

02-03-2011

16-07-2010

22-07-2010

22-07-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,2089

0,2618

0,0031

0,0097

0,0591

luni

luni

luni

luni

luni

Page 82: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 82

710

711

712

713

714

715

716

717

573

574

575

576

577

578

579

580

16-07-2009

22-07-2009

22-07-2009

16-07-2009

22-07-2009

20-07-2009

22-07-2009

22-07-2009

12

12

12

12

12

12

12

12 12

BUCLUC IOAN

ENESCU LUCIAN-MARIUS

SC ARTSANI COM SRL

TARIDA CORNELIA

BOGDAN VASILE VIOREL

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

STANESCU LOREDANA FLORINA

MITREA MARIUS MARCEL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -PLATFORMA BETONATA AUTO- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - SCHIMBAREDESTINATIE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON - LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

12

24

12

36

24

1

1

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALEXANDRUODOBESCU nr. 88 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MUZELOR

nr. 38 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BARZAVA

nr. 3 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VASILE LUPU

nr. 59 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 331C bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BAHLUIULUI

nr. 13 bl. 154B sc. A et. 4 ap. 18

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOLAE

TITULESCU nr. 41 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

17-07-2009

22-07-2009

17-08-2009

01-09-2009

23-07-2009

21-07-2009

23-07-2009

23-07-2009

17-07-2010

22-07-2011

17-08-2010

01-09-2012

23-07-2011

20-07-2010

22-07-2010

23-07-2013

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0030

0,0285

0,8535

0,5750

0,1115

0,0004

0,0060

0,3931

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 83: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 83

718

719

720

721

722

723

724

725

726

582

583

584

585

586

587

588

589

590

22-07-2009

22-07-2009

31-07-2009

29-07-2009

29-07-2009

03-08-2009

29-07-2009

23-07-2009

29-07-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SERGENT ALINA-AURELIA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

FILIPESCU EMILIAN-RAZVAN

PITIS GEORGETA ELVIRA

LUCA MARCEL CONSTANTIN

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

DATCU ANTONETA-COCA

SC ORION CONSTRUCTII SA

BOTOCAN ELENA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

1

1

36

36

12

12

12

6

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRAIAN

SAVULESCU nr. 25 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Democratiei

nr. 24 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRAIAN nr.

63 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRAIAN VUIA

nr. 19 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LUMINISULUI

nr. 10 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TUDOR

VLADIMIRESCU nr. 79 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Colonia

Teleajen nr. 2 bl. VILA 230 sc. ...... et. .....ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

23-07-2009

23-07-2009

01-08-2009

17-08-2009

30-07-2009

04-08-2009

30-07-2009

24-07-2009

30-07-2009

22-07-2010

22-07-2010

01-08-2012

17-08-2012

30-07-2010

04-08-2010

30-07-2010

23-07-2010

29-07-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0010

0,0006

0,3050

0,4200

0,0008

0,2033

0,0072

0,0096

0,0031

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 84: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 84

727

728

729

730

731

732

733

734

591

592

593

594

595

596

597

598

22-07-2009

29-07-2009

29-07-2009

29-07-2009

31-07-2009

29-07-2009

27-07-2009

29-07-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

ALBULESCU CATALIN-GABRIEL

NISTOR NICOLAE

IONESCU ENE-EMANUEL

TUDOR VICTOR

PANTECE ROMULET

SC MEDICOVER SRL

SC SCHOMBURG ROMANIA SRL

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- SCHIMBARE DESTINATIE- AMPLASARE FIRMA LUMINOASA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

12

36

36

1

6

3

24

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GRIGORE

TOCILESCU nr. 6 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova, municipiul/orasul/comunalocalitatea PLOIESTI, localitatea PLOIESTI,

tarlaua 20, lotul ......, imobil 293/58

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ZMEULUI nr.

21 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

Cosmonautilor nr. 23 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MUGURILOR

nr. 2 BIS bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STEFAN CELMARE nr. 47A bl. M4 sc. ...... et. P ap. CORP

A

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea DN 72

TARGOVISTE- PLOIESTI KM 76 nr. KM.8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard BUCURESTI

nr. 64 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

23-07-2009

15-09-2009

19-09-2009

30-07-2009

01-08-2009

31-07-2009

28-07-2009

30-07-2009

23-07-2010

15-09-2012

19-09-2012

29-07-2010

31-07-2010

29-07-2010

28-07-2011

29-07-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1336

0,5393

0,3147

0,0029

0,0016

0,0503

0,0011

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 85: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 85

735

736

737

738

739

740

741

599

600

601

602

603

604

605

29-07-2009

29-07-2009

31-07-2009

29-07-2009

29-07-2009

29-07-2009

29-07-2009

12

12

12

12

12

12

12

SC ANUNTUL TELEFONIC SRL

ENESCU IONUT-MARIAN

SC TOTAL CONSTRUCTCONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE

SI AGRICOLE SRL

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIEPRAHOVA

CORETCHI ANA

DUMITRASCU MARIA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - FOSASEPTICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA GAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CONSTRUCTII CU CARACTERPROVIZORIU - CORPURI SI PANOURIDE AFISAJ

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON - LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

1

36

1

12

6

6

24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. 109 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PLUTELOR

nr. 43 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRAIAN nr.

90 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STRANDULUI

nr. 61A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CUZA VODA

nr. 8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 167 bl. 27C sc. ...... et. 4 ap. 11

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PINULUI nr. 9

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

30-07-2009

30-07-2009

01-08-2009

30-07-2009

30-07-2009

30-07-2009

30-07-2009

29-07-2010

30-07-2012

31-07-2010

30-07-2010

29-07-2010

29-07-2010

30-07-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0007

0,3161

0,0033

0,0081

0,0049

0,0030

0,4293

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 86: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 86

742

743

744

745

746

747

748

749

606

607

608

610

611

612

613

614

31-07-2009

14-08-2009

29-07-2009

14-08-2009

31-07-2009

31-07-2009

31-07-2009

03-08-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

INP BANCA MILLENNIUM SA

POPESCU ANCA CODRINA

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLG1G2 G3

SC ROMSTAL IMEX SRL

SC APA NOVA PLOIESTI SRL

SC CRAMELE HALEWOOD SA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

TOTAN CONSTANTIN

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- AMPLASARE - LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - REABILITARETERMICA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA ELECTRICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - POSTTRANSFORMARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA APA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CONSTRUCTII CU CARACTERPROVIZORIU - CHIOSCURI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

6

1

12

12

12

3

6

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAIL

KOGALNICEANU nr. 2 bl. C1 sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Piata VICTORIEI nr. 7

bl. B1 sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TUDOR

VLADIMIRESCU nr. 39 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada 13

DECEMBRIE nr. 18 bl. G3 sc. A et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STRANDULUI

nr. 61A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. GATERULUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

92 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NUCILOR nr.

7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

01-08-2009

15-08-2009

30-07-2009

15-08-2009

01-08-2009

01-08-2009

01-08-2009

04-08-2009

31-07-2010

14-08-2010

30-07-2010

15-08-2010

01-08-2010

31-07-2010

31-07-2010

04-08-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,3802

0,0074

0,1439

0,2480

0,2873

0,0500

0,0443

0,2700

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 87: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 87

750

751

752

753

754

755

756

757

615

616

617

618

619

620

621

622

17-08-2009

03-08-2009

11-09-2009

03-08-2009

03-08-2009

26-08-2009

14-08-2009

03-08-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

SC QUATTRO INVESTMENT PROJECT

CONSTANTIN EUGENIA

GOIA NICOLETA

BETEREZ NICOLAE

DUTA IONUT

CRISTEA DORIN-ADRIAN

COSTEA EMIL

VOICEA DANIELA-ANTENITA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -COPERTINA AUTO- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CONSTRUCTII - LOCUINTE -EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON

36

36

36

36

24

36

36

6

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VALENI nr.

72 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CODRUL

COSMINULUI nr. 5 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BARBU

STIRBEI nr. 2A bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALEXANDRUODOBESCU nr. 53 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TATARANI

nr. 14 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TINERIMII nr.

33 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 16 bl. 33A2 sc. ...... et. 6 ap. 21

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

30-07-2010

04-08-2009

12-09-2009

04-08-2009

04-08-2009

10-09-2009

08-08-2010

04-08-2009

30-07-2013

04-08-2012

12-09-2012

04-08-2012

04-08-2011

10-09-2012

08-08-2013

03-08-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

7,0408

0,2500

0,0816

0,2744

0,0529

0,2492

0,2341

0,0040

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 88: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 88

758

759

760

761

762

763

764

765

623

624

625

626

627

628

629

630

03-08-2009

03-08-2009

03-08-2009

03-08-2009

14-08-2009

03-08-2009

03-08-2009

14-08-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

DUMITRU MARIAN

VLAICU CONSTANTIN

IACHIMCIUC DANIELA CONSTANTA

CIOBANU DORINA

IVANESCU CRISTINA

MARGARIT CRISTIAN IONUT

TANASE VLADIMIR

RISTOIU NICULAE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -CONSOLIDARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

6

6

1

1

36

1

24

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CAMELIEI nr.

2 bl. 45 sc. B et. ..... ap. 47

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada 24 IANUARIE

nr. 5 bl. E sc. ...... et. P ap. 7

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

MUSETELULUI nr. 11 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DUMBRAVENI

nr. 9 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada IZVOARE nr.

36 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRAIAN

SAVULESCU nr. 2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TACHE

IONESCU nr. 18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

89 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

04-08-2009

04-08-2009

04-08-2009

04-08-2009

15-08-2009

04-08-2009

04-08-2009

15-08-2009

03-08-2010

03-08-2010

03-08-2010

03-08-2010

15-08-2013

03-08-2010

04-08-2011

14-08-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0030

0,0010

0,0023

0,0013

0,2930

0,0021

0,2579

0,0052

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 89: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 89

766

767

768

769

770

771

772

773

774

631

632

633

634

635

636

637

638

639

14-08-2009

14-08-2009

14-08-2009

14-08-2009

14-08-2009

14-08-2009

14-08-2009

14-08-2009

14-08-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC SISTEMATIC IMPEX SRL

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC BCOM TEHNOLOGIES SRL

MANEA MIHAI

SC ACONITOM DAS SRL

VOICILA GINA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CONSTRUCTII CU CARACTERPROVIZORIU - FIRME SI RECLAME

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHIOCEI nr.

23 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada UDRISTE

NASTUREL nr. 10 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PROFESORDOCTOR RAINER nr. 8 bl. .... sc. ...... et. .....

ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 23 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 161 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHEDOJA nr. 13 bl. 35D2 sc. ...... et. P ap. 3

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOPOLE

nr. 50 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TUDOR

VLADIMIRESCU nr. 112 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LEBEDEI nr.

14 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

15-08-2009

15-08-2009

15-08-2009

15-08-2009

15-08-2009

15-08-2009

15-08-2009

15-08-2009

15-08-2009

14-08-2010

14-08-2010

14-08-2010

14-08-2010

14-08-2010

14-08-2010

14-08-2010

14-08-2010

14-08-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0058

0,0003

0,0003

0,0088

0,0027

0,0005

0,0054

0,0009

0,0005

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 90: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 90

775

776

777

778

779

780

781

782

783

640

641

642

643

644

645

646

647

648

14-08-2009

14-08-2009

14-08-2009

17-08-2009

26-08-2009

26-08-2009

04-06-2009

01-09-2009

26-08-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

COCIU DOINITA

SC ELECTRICA SERV -ELECTRICAMUNTENIA NORD SA

INP SPITALUL OBSTETRICAGINECOLOGIE

SIMIONESCU NICOLAE

DINCA DUMITRU

SC FABISSIMO GROUP SRL

FATU IULIA-ELENA

SC POLISERV JG (PJG) SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE - INCHIDEREBALCOANE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DESANATATE - REABILITARE TERMICA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CONSTRUCTII CU CARACTERPROVIZORIU - CHIOSCURI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -CONSOLIDARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

1

36

6

12

1

24

12

36

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PANCIU nr.

13B bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DACIEI nr. 4-

6 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ANDREI

MURESANU nr. 58 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 116 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NATIUNII nr.

75 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CEZAR

BOLLIAC nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee ARINULUI nr. -

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CERCELUS

nr. 3 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VERONICAMICLE nr. 14A bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

15-08-2009

15-08-2009

15-08-2009

21-09-2009

27-08-2009

21-09-2009

05-06-2009

02-09-2009

27-08-2009

14-08-2010

15-08-2013

14-08-2010

21-09-2010

26-08-2010

21-09-2011

05-06-2010

02-09-2012

27-08-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0006

0,1777

0,0219

0,5157

0,0015

0,1490

0,0196

0,0589

0,0042

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 91: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 91

784

785

786

787

788

649

650

651

652

653

26-08-2009

26-08-2009

18-08-2009

26-08-2009

26-08-2009

12

12

12

12

12

ARICIU CONSTANTIN

IACOB MIHAELA

SC UNITEHNICA SRL

POPA ROXANA

URZICA ALEXANDRU

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - FOSASEPTICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON - LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

36

36

36

6

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DELFINULUI

nr. 4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

TRANSILVANIEI nr. 39 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PARIS nr. 6

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VICTORIEI nr.

1 bl. MERCUR sc. D et. 2 ap. 2

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BAICOI nr.

39 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

27-08-2009

21-09-2009

19-08-2009

27-08-2009

27-08-2009

27-08-2012

21-09-2012

19-08-2012

26-08-2010

27-08-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,3580

0,6231

2,6386

0,0040

0,2517

luni

luni

luni

luni

luni

Page 92: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 92

789

790

791

792

793

794

654

655

656

657

657

658

14-10-2009

03-09-2009

26-08-2009

03-09-2009

26-08-2009

26-08-2009

12

12

12

12

12

12

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC ANVELOS SRL

POLL ANDREI

STANCULESCU MARIA

DINU RODICA

BARBU FILIP

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - INLOCUIRECONDUCTA REPARTITIE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - FOSASEPTICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON

12

36

36

1

36

6

- str. POLIGONULUI

- str. MALU ROSU

- str. ELENA DOAMNA

- str. LAPUSNA

- str. VASILE LUPU

- str. CUZA VODA

- str. VLAD TEPES

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada EROILOR nr.

29 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SLT. EROUVASILE CONSTANTINOIU nr. 21 bl. .... sc.

...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROZMARIN

nr. 26 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee BIRUINTEI nr.

10 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CAMELIEI nr.

20 bl. 22A sc. B et. 1 ap. 26

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

02-03-2010

04-09-2009

27-08-2009

04-09-2009

03-09-2009

27-08-2009

02-03-2011

04-09-2012

27-08-2012

03-09-2010

03-09-2012

26-08-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1994

0,1426

0,2275

0,0012

0,0545

0,0020

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 93: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 93

795

796

797

798

799

800

659

660

661

662

663

664

26-08-2009

26-08-2009

04-09-2009

26-08-2009

26-08-2009

26-08-2009

12

12

12

12

12

12

SC FAMAITAL MARKET IMP EXP SRL

VICOL IOSEFINA ELENA

RIZEA CLAUDIU CONSTANTIN

NEDELCU GABRIEL

INP SPITALUL DE PEDIATRIE

NICULESCU CRISTINA-MIRELA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DESANATATE - CONSOLIDARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

12

36

36

36

36

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

STANJENEILOR nr. 5 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DRUMUL

SERII nr. 15 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RAFOV nr.

79 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 241D bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TUDOR

VLADIMIRESCU nr. 127 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

LABORATORULUI nr. F.N. bl. .... sc. ...... et...... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

27-08-2009

21-04-2010

05-09-2009

06-09-2009

27-08-2009

05-03-2010

27-08-2010

21-04-2013

05-09-2012

06-09-2012

27-08-2012

05-03-2013

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0150

0,3322

0,5375

0,3922

1,5383

0,5551

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 94: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 94

801

802

803

804

805

806

807

808

665

666

667

668

669

670

671

672

09-09-2009

26-08-2009

26-08-2009

26-08-2009

26-08-2009

03-09-2009

03-09-2009

04-09-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

SC SOLEXPERT COMPANY SRL

NEAGU GEORGIAN-ELVIS

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC SERVICII DE GOSPODARIREURBANA PLOIESTI SRL

MIHAI STEFAN

SC ELECTRICA -S D E E SA

SC SYNEVO ROMANIA SRL

SC KAUFLAND ROMANIA SCS

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - AMENAJAREPARCARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - PLATFORMABETONATA - LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- REABILITARE FANTANA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE PUNCT ALIMENTARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- SCHIMBARE DESTINATIE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

36

36

1

3

12

12

6

24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea DN 72

TARGOVISTE- PLOIESTI KM 76 nr. KM.8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GRAURULUI

nr. 24 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STRANDULUI

nr. 24B bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. - bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RUDULUI nr.

161 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. TRAIAN

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VASILE LUPU

nr. 2 bl. 32F sc. ...... et. P ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea DN 72

TARGOVISTE- PLOIESTI KM 76 nr. KM.8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

10-09-2009

27-08-2009

27-08-2009

27-08-2009

27-08-2009

04-09-2009

04-09-2009

05-09-2009

10-09-2012

27-08-2012

26-08-2010

26-08-2010

27-08-2010

04-09-2010

03-09-2010

05-09-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

3,6886

0,1146

0,0003

0,1718

0,0051

0,0531

0,0095

7,7300

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 95: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 95

809

810

811

812

813

814

815

816

817

673

674

675

676

677

678

679

680

681

03-09-2009

03-09-2009

03-09-2009

03-09-2009

03-09-2009

03-09-2009

03-09-2009

09-09-2009

09-09-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC UNILEVER ROMANIA SA

COSTEANU ANA

MARINESCU STELIAN

VASILE TUDOR

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC PIESE SCHIMB SI MATERIALESRL

ANASTASESCU FLORICA

TUDORIE NICULAE

LAZAR ZAHARIA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - MODIFICARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

24

36

36

24

1

1

6

36

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 291 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DUMBRAVEI

nr. 17 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

MICSUNELELOR nr. 25 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Crisan nr. 39

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Crisan nr. 29

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada POMPELOR

nr. 3 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... STEFAN GRECEANU

nr. 3 bl. L4 sc. ...... et. 3 ap. 10

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MORENI nr. 1

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ION

CREANGA nr. 3A bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

04-09-2009

21-09-2009

21-09-2009

04-09-2009

04-09-2009

04-09-2009

04-09-2009

15-09-2009

10-09-2009

04-09-2011

21-09-2012

21-09-2013

04-09-2011

03-09-2010

03-09-2010

03-09-2010

15-09-2012

09-09-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0429

0,1783

0,2720

0,0645

0,0004

0,0055

0,0030

0,4488

0,0033

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 96: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 96

818

819

820

821

822

823

824

682

683

684

685

686

687

688

27-08-2009

16-09-2009

09-09-2009

09-09-2009

09-09-2009

09-09-2009

30-09-2009

12

12

12

12

12

12

12

SC TENGELMANN REAL ESTATEINTERNATIONAL ROMANIA SCS

MARCU ION

NICULAE MARIAN

ILIE ION

VISAN GABRIEL RAZVAN

DIBU AURELIA

ION RUXANDRA-MARIANA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - AMENAJAREPARCARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - AMENAJARE INCINTA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - FOSASEPTICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

36

36

36

1

1

1

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GRADINARI

nr. 42 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 228 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 102 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VORNICUL

BOLDUR nr. 4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHIOCEI nr.

33 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CAINENI nr.

6A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LOGOFAT

TAUTU nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

28-08-2009

17-09-2009

02-10-2009

10-09-2009

10-09-2009

10-09-2009

06-09-2010

28-08-2012

17-09-2012

02-10-2012

09-09-2010

09-09-2010

09-09-2010

06-09-2013

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,9000

0,8735

0,4855

0,0008

0,0037

0,0013

0,2651

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 97: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 97

825

826

827

828

829

830

831

832

833

689

690

691

692

693

694

695

696

697

16-09-2009

09-09-2009

09-09-2009

09-09-2009

16-09-2009

09-09-2009

16-09-2009

09-09-2009

09-09-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12 BELITSIANIS CAMELIA-EMILIANA

SC PETROTEL LUKOIL SA

NICORESCU IULIAN-ADRIAN

SC PETROTEL LUKOIL SA

ZOTA GHIORGHI

SC MARAGET PROD SRL

ENACHE MARIUS

BUTOI STEFANA

PUSCASU ADRIAN COSTEL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CONSOLIDARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - RETEHNOLOGIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

36

36

36

36

36

36

36

1

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 235 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TINTEA nr. 1

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 235 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALEXANDRU

VLAHUTA nr. 6 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CORLATESTI

nr. 15A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

LABORATORULUI nr. F.N. bl. .... sc. ...... et...... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CRINULUI nr.

1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PETRARCA

nr. 25 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

20-09-2011

10-09-2009

10-09-2009

10-09-2009

17-09-2009

10-09-2009

24-11-2009

10-09-2009

10-09-2009

20-09-2015

10-09-2012

10-09-2012

10-09-2012

17-09-2012

10-09-2012

24-11-2012

09-09-2010

09-09-2010

prelungita

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0944

0,9649

0,1756

0,6826

0,5194

0,0552

0,4111

0,0013

0,0189

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 98: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 98

834

835

836

837

838

839

840

841

842

698

699

700

701

702

703

704

705

706

09-09-2009

09-09-2009

09-09-2009

09-09-2009

09-09-2009

09-09-2009

09-09-2009

09-09-2009

03-08-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

VASILE SILVIA

OLTEANU ELENA-MADALINA

SAMOILA MIRCEA

SC LORIC CONSTRUCT SRL

SC PETROTEL LUKOIL SA

SC PETROTEL LUKOIL SA

SC PETROTEL LUKOIL SA

STOICESCU VALENTIN CRISTIAN

SC INSPET SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -CONSOLIDARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - RECONSTRUIRE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

1

36

36

36

36

36

36

1

24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada OLTULUI nr.

46 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SIRET nr. 6

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SATURN nr.

40 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DIMITRIE

BOLINTINEANU nr. 21 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 235 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 235 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 235 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PROFESOR

ION TH. GRIGORE nr. 9 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

10-09-2009

14-10-2009

10-09-2009

17-09-2009

10-09-2009

10-09-2009

10-09-2009

10-09-2009

10-09-2009

09-09-2010

14-10-2012

10-09-2013

17-09-2012

10-09-2012

10-09-2012

10-09-2012

09-09-2010

10-09-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0009

0,3337

0,6521

0,2298

0,4345

0,3017

0,0952

0,0089

0,0621

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 99: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 99

843

844

845

846

847

848

849

850

851

707

708

709

710

711

712

713

714

715

09-09-2009

09-09-2009

09-09-2009

09-09-2009

16-09-2009

16-09-2009

16-09-2009

16-09-2009

16-09-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12 12

WILLIAMS PAUL KEVIN

CONSTANTIN MIRELA

DUMITRU CLAUDIA

SC CIOCARLIA SA

BEDO ANDREI CATALIN

GARBEA GHEORGHE

MARINESCU MIHAI

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

STROE MARIUS SEBASTIAN

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - ALIMENTARECU ENERGIE ELECTRICA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

1

1

1

12

1

1

24

1

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PLUGARILOR

nr. 7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VINTILEANCA

nr. 20 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MESTERULMANOLE nr. 15 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea NORDULUI

nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

TESATORILOR nr. 15 A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TARCAULUI

nr. 10 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Intrarea

TRANSFORMATORULUI nr. 2 bl. .... sc. ......et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

90 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIRCEA CEL

BATRAN nr. 54 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

10-09-2009

10-09-2009

10-09-2009

10-09-2009

17-09-2009

17-09-2009

21-09-2009

17-09-2009

21-09-2009

09-09-2010

09-09-2010

09-09-2010

10-09-2010

16-09-2010

16-09-2010

21-09-2011

16-09-2010

21-09-2013

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0029

0,0013

0,0030

0,0764

0,0014

0,0030

0,1246

0,0005

0,3410

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 100: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 100

852

853

854

855

856

857

858

859

860

716

717

718

719

720

721

722

723

724

16-09-2009

16-09-2009

16-09-2009

16-09-2009

16-09-2009

16-09-2009

30-09-2009

23-09-2009

23-09-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

POPESCU ELENA-VIORICA

PANAIT IOAN

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

STOICA EUGEN

RADULESCU CRISTINA

SC CASA DE SCHIMB VALUTAR TAFEXCHANGE SRL

JUDE FLORICA

BUIAC CIPRIAN-IONUT

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

36

6

1

1

12

12

24

24

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VORNICULBOLDUR nr. 46 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee PICHETULUI nr.

1 bl. 14 D sc. A et. 3 ap. 19

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAZETEI nr.

5 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BUZESTI nr.

18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. 147 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada UNIRII nr. 6

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MATEI

BASARAB nr. 38 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada AZURULUI

nr. 10 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 152M bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

17-09-2009

20-11-2009

17-09-2009

17-09-2009

17-09-2009

26-11-2009

01-10-2009

24-09-2009

24-09-2009

17-09-2012

16-09-2010

16-09-2010

16-09-2010

17-09-2010

26-11-2010

01-10-2011

24-09-2011

23-09-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,4080

0,0020

0,0003

0,0029

0,0028

0,0040

0,0746

0,2105

0,0004

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 101: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 101

861

862

863

864

865

866

867

868

869

725

726

727

728

729

730

731

732

733

23-09-2009

23-09-2009

23-09-2009

23-09-2009

23-09-2009

23-09-2009

30-09-2009

23-09-2009

23-09-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ROTARU CONSTANTIN

CROITORU STEFAN

OANCEA NICOLETA

CONSTANTIN GELU

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

TANASE ADRIANA

ZAMFIR MIHAI

ROTARU FLORIN

DUMITRU CLAUDIA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -CONSOLIDARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

36

1

12

24

1

1

24

36

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PLUTELOR

nr. 39 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BERESTI nr.

8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BUSTENARI

nr. 14 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PRAGA nr. 2

- 4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PELINULUI

nr. 30 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada OLTULUI nr.

45 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHEGRIGORE CANTACUZINO nr. 137 bl. .... sc.

...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIRCEA CEL

BATRAN nr. 70 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MESTERULMANOLE nr. 15 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

24-09-2009

24-09-2009

24-09-2009

24-09-2009

24-09-2009

24-09-2009

12-05-2010

24-09-2009

24-09-2009

24-09-2012

23-09-2010

24-09-2010

24-09-2011

23-09-2010

23-09-2010

12-05-2012

24-09-2012

23-09-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1171

0,0027

0,0565

0,0636

0,0005

0,0042

0,0100

0,0429

0,0008

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 102: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 102

870

871

872

873

874

875

876

877

734

735

736

737

738

739

740

741

23-09-2009

30-09-2009

30-09-2009

23-09-2009

30-09-2009

30-09-2009

30-09-2009

30-09-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

NICULAE STELIANA

ION MIHAIL

ZECHERU DRAGOS

SC ORION CONSTRUCTII SA

INP MUZEUL DE ISTORIE

PETRACHE ELENA MIHAELA

PETRESCU MAGDA

GLIGORE FLORENTINA-LIA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -MODIFICARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -CONSOLIDARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - ALIMENTARECU ENERGIE ELECTRICA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

36

24

36

12

36

12

36

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NATIUNII nr.

46 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CANDIANOPOPESCU nr. 7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Intrarea MORILOR

nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TUDOR

VLADIMIRESCU nr. 79 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOLAE

BALCESCU nr. 25 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee

PETROCHIMISTILOR nr. 1B bl. 5B sc. A et...... ap. 3

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MURELOR

nr. 28 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BUSUIOCULUI

nr. 13 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

24-09-2009

05-10-2009

01-10-2009

24-09-2009

01-10-2009

01-10-2009

01-10-2009

01-10-2009

24-09-2012

05-10-2011

01-10-2012

24-09-2010

01-10-2012

01-10-2010

01-10-2012

01-10-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0328

0,1033

0,4016

0,1056

0,1936

0,0060

0,0454

0,1804

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 103: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 103

878

879

880

881

882

883

884

885

886

742

743

744

745

746

747

748

749

750

23-09-2009

30-09-2009

30-09-2009

30-09-2009

30-09-2009

30-09-2009

30-09-2009

30-09-2009

30-09-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC SERVICII DE GOSPODARIREURBANA PLOIESTI SRL

SUDITU DAN

SC ROMTELECOM SA

IONASCU GEORGE

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

MANACHE VASILE

SC TELRAMO SRL

CONSTANTINESCU CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - ALIMENTARECU ENERGIE ELECTRICA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON - LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI SPORTIVE -CLADIRE NOUA

12

24

12

36

12

12

1

1

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIRCEA CEL

BATRAN nr. 81 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 177 bl. 10E sc. A et. 6 ap. 15

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Democratiei

nr. 51 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RAZOARE

nr. 25 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova, municipiul/orasul/comunalocalitatea PLOIESTI, localitatea PLOIESTI,

tarlaua 55, lotul ......, imobil 695/18

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NUFARULUI

nr. 4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee SCOLII nr. 2 bl.

.... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

24-09-2009

19-10-2009

01-10-2009

01-10-2009

23-11-2009

01-10-2009

01-10-2009

01-10-2009

01-10-2009

24-09-2010

19-10-2011

01-10-2010

01-10-2012

23-11-2010

01-10-2010

30-09-2010

30-09-2010

01-10-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0155

0,0040

0,1111

0,4397

0,2877

0,0101

0,0055

0,0032

1,0000

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 104: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 104

887

888

889

890

891

892

893

894

751

752

753

754

755

756

757

758

24-09-2009

06-10-2009

06-10-2009

06-10-2009

06-10-2009

06-10-2009

06-10-2009

06-10-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

BAICU RADU-LIVIU

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

MANOLOIU PAUL

SC HIPERDIA SA

VLADUTA ION

BADEA FLORINEL-MIHAIL

SC RDS SI RCS

SC RDS SI RCS

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CONSTRUCTII - LOCUINTE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - FOSASEPTICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DESANATATE - RECOMPARTIMENTAREINTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

- MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - STATIEDE BAZA PENTRU SERVICII DETELEFONIE MOBILA

36

1

36

24

36

12

3

3

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOLAE

FILIMON nr. 9 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard

PETROLULUI nr. 52A bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PLUTELOR

nr. 27C bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

100 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RAFOV nr.

10 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SIMION

BARNUTIU nr. 17 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee

METALURGISTILOR nr. 2 bl. 56A sc. A et...... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee

PROFESORILOR nr. 1A bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

25-09-2009

07-10-2009

07-10-2009

07-10-2009

06-10-2010

07-10-2009

07-10-2009

07-10-2009

25-09-2012

06-10-2010

07-10-2012

07-10-2011

06-10-2013

07-10-2010

06-10-2010

06-10-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,6361

0,0006

0,2424

0,3084

239,4286

0,0015

0,0149

0,0166

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 105: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 105

895

896

897

898

899

900

901

759

760

761

762

763

764

765

30-09-2009

06-10-2009

06-10-2009

06-10-2009

06-10-2009

06-10-2009

05-10-2009

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

ALEXANDRU MIHAELA ROXANA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

PATRASCU ELENA-DOMNITA

SC AUTOKAT SRL

ANDREI DOINA

URZEALA ADRIAN-VALENTIN

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- INSTALATII AFERENTE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

1

12

1

24

36

36

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 58 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PLAIESILOR

nr. 39 B bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

BRANDUSELOR nr. 48 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VENIAMIN

COSTACHE nr. 48 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 416A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHIGHIULUI

nr. 12 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada EROILOR nr.

2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

01-10-2009

07-10-2009

07-10-2009

07-10-2009

15-10-2009

07-10-2009

03-03-2010

30-09-2010

07-10-2010

06-10-2010

07-10-2011

15-10-2012

07-10-2012

03-03-2013

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0137

0,0006

0,0005

0,1070

2,7186

0,3064

0,2093

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 106: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 106

902

903

904

905

906

907

908

909

766

767

768

769

770

771

772

773

06-10-2009

06-10-2009

14-10-2009

05-10-2009

06-10-2009

06-10-2009

14-10-2009

14-10-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

UNGUREANU GHEORGHE

SC PRODCOM MIXT SRL

PETRESCU IONUT-MARIUS

INP SPITALUL JUDETEAN DEURGENTA

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL 48NORD

ILIE ANETA SI IOAN

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

TENCIU LUCIA-IOANA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DESANATATE - CONSOLIDARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DESANATATE - RECOMPARTIMENTAREINTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - REABILITARETERMICA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -CONSOLIDARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -MODIFICARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

36

1

24

24

24

24

1

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DUNARII nr.

5 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROMANA nr.

75 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 169 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BUNA

VESTIRE nr. 3 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CAMELIEI nr.

3A bl. 48 sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VRANCEI nr.

50 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VIILOR nr. 58

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada EROUL

NECUNOSCUT nr. 11 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

07-10-2009

07-10-2009

15-10-2009

06-10-2009

07-10-2009

03-05-2010

15-10-2009

19-01-2010

07-10-2012

06-10-2010

15-10-2011

06-10-2011

07-10-2011

03-05-2012

14-10-2010

19-01-2013

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,1213

0,0027

0,0115

0,4856

0,4214

0,0720

0,0007

0,3212

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 107: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 107

910

911

912

913

914

915

916

917

774

775

776

777

778

779

780

781

14-10-2009

14-10-2009

14-10-2009

30-11-2009

06-10-2009

14-10-2009

14-10-2009

14-10-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

GALITZ GEORGETA MANUELA

IOAN VALENTIN

MANACHE VASILE

SC AROCHIM SRL

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

COCOS ALAIN MADALIN

SC ASESOFT INTERNATIONAL SA

IONESCU LUMINITA-GEORGETA-MARIA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - SCHIMBAREDESTINATIE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DESANATATE - CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI FINANCIARBANCARE - AMENAJARE SEDIUBANCA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

12

36

24

36

24

1

1

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DECEBAL nr.

10 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PUTNA nr.

32 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada EROILOR nr.

147 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 246 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TACHE

IONESCU nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TORCATORI

nr. 13 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROMANA nr.

41 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOPOLE

nr. 66 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

15-10-2009

15-10-2009

15-10-2009

25-10-2010

26-10-2009

15-10-2009

15-10-2009

17-08-2010

15-10-2010

15-10-2012

15-10-2011

25-10-2013

26-10-2011

14-10-2010

14-10-2010

17-08-2013

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,2726

0,1675

0,0175

1,2320

0,4166

0,0012

0,0071

1,0039

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 108: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 108

918

919

920

921

922

923

924

925

782

783

784

785

786

787

788

789

14-10-2009

06-10-2009

14-10-2009

14-10-2009

14-10-2009

14-10-2009

13-10-2009

13-10-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

CONSTANTIN MARIAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

MIHAI CARMEN-FLORENTINA

PETRE CONSTANTIN

GHEORGHE MIHAI

ZAROSCHI NATALIA

INP ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL67BIS SC. A+B

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL 24VEST

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA ELECTRICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON - LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - REABILITARETERMICA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - REABILITARETERMICA

1

1

6

24

36

1

24

24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

MICSUNELELOR nr. 8 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Bobalna nr.

26 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SERGENT

EROU GHEORGHE MATEESCU nr. 18 bl. 10sc. ...... et. ..... ap. 167

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NATIUNII nr.

77 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PRIMAVERII

nr. 4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MALU ROSU

nr. 58 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Infratirii nr.

5A bl. 67BIS sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Infratirii nr. 1

bl. 24 sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

15-10-2009

07-10-2009

15-10-2009

15-10-2009

25-10-2009

15-10-2009

14-10-2009

14-10-2009

14-10-2010

06-10-2010

14-10-2010

15-10-2011

25-10-2012

14-10-2010

14-10-2011

14-10-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0014

0,0167

0,0040

0,1469

1,3862

0,0043

2,9052

1,0909

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 109: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 109

926

927

928

929

930

931

932

933

934

790

791

792

793

794

795

796

797

798

07-09-2009

14-10-2009

14-10-2009

28-10-2009

14-10-2009

28-10-2009

28-10-2009

28-10-2009

28-10-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

A ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.13, 14, 15

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

IONITA GHEORGHE

JIPA CARMEN

NITU CORNEL

CIOROBONTEA MARIAN

DINU RADU

MARINESCU FLORIN-MIHAI

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - REABILITARETERMICA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

24

1

1

1

24

1

36

1

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee LEVANTICA nr.

1 bl. 13 sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RACHITEI nr.

5 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

MAGHIRANULUI nr. 7 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PESCARUS

nr. 6 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VASILECONTA nr. 10 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MESTERULMANOLE nr. 2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BUNA

VESTIRE nr. 140 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada 13

SEPTEMBRIE nr. 14 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LANARIEI nr.

7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

08-09-2009

15-10-2009

15-10-2009

29-10-2009

15-10-2009

29-10-2009

01-04-2010

29-10-2009

29-10-2009

08-09-2011

14-10-2010

14-10-2010

28-10-2010

15-10-2011

28-10-2010

01-04-2013

28-10-2010

28-10-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,8903

0,0007

0,0013

0,0011

0,0534

0,0017

0,2354

0,0050

0,0009

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 110: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 110

935

936

937

938

939

940

799

800

801

802

803

804

28-10-2009

09-11-2009

28-10-2009

28-10-2009

28-10-2009

28-10-2009

12

12

12

12

12

12

FEKETE IOSIF CAROL

BALAN DAVID OVIDIU

NECULA MARIUS DANIEL

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC VIGO REAL ESTATE SRL

APOSTOLESCU STEFANA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - FOSASEPTICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE - CONSOLIDARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

36

1

36

1

36

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BERESTI nr.

13 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LASTUNULUI

nr. 8A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BUNA

VESTIRE nr. 120 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRAIAN

SAVULESCU nr. 2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STEFAN CELMARE nr. 8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NUCILOR nr.

4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

13-11-2009

10-11-2009

29-10-2009

29-10-2009

29-10-2009

29-10-2009

13-11-2012

09-11-2010

29-10-2012

28-10-2010

29-10-2012

29-10-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,3717

0,0058

0,4882

0,0005

4,1890

0,4851

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 111: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 111

941

942

943

944

945

946

947

805

806

807

808

809

810

811

16-10-2009

28-10-2009

28-10-2009

28-10-2009

28-10-2009

28-10-2009

28-10-2009

12

12

12

12

12

12

12

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

DEFTU CONSTANTIN-CATALIN

RADU ADRIANA-SORINA

MIHAI CARMEN

SC URBAN ELECTRONIC SRL

IONESCU LUMINITA-GEORGETA-MARIA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA GAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - SCHIMBAREDESTINATIE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA ELECTRICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - POST TRAFO- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - ALEI PIETONALE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

12

1

12

6

6

12

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard

INDEPENDENTEI nr. 5 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada IALOMITEI nr.

2E bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CAMELIEI nr.

20 bl. 22A sc. ...... et. ..... ap. 24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VICTORAS

nr. 6 bl. 18G sc. ...... et. 4 ap. 18

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MALU ROSU

nr. 77A bl. 106B sc. B et. P ap. 20

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. 30 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. 28 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALEXANDRUVLAHUTA nr. 15 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

17-10-2009

29-10-2009

10-09-2010

29-10-2009

10-02-2010

29-10-2009

29-10-2009

17-10-2010

28-10-2010

10-09-2011

28-10-2010

28-10-2010

29-10-2010

29-10-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0066

0,0005

0,0030

0,0030

0,0040

0,2824

0,4062

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 112: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 112

948

949

950

951

952

953

954

955

956

812

813

814

815

816

817

818

819

820

28-10-2009

04-11-2009

04-11-2009

04-11-2009

28-10-2009

28-10-2009

28-10-2009

28-10-2009

09-11-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC COSMOTE ROMANIAN MOBILETELECOMMUNICATIONS SA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC CALLIOPE SRL

SC CALLIOPE SRL

SC CALLIOPE SRL

SC CALLIOPE SRL

SC VODAFONE ROMANIA SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - STATIEDE BAZA PENTRU SERVICII DETELEFONIE MOBILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REPARATIE CAPITALASTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REPARATIE CAPITALASTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REPARATIE CAPITALASTRADA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- MINI-MAGAZIN CU TOALETAECOLOGICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- MINI-MAGAZIN CU TOALETAECOLOGICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- MINI-MAGAZIN CU TOALETAECOLOGICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- MINI-MAGAZIN CU TOALETAECOLOGICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

12

12

12

12

12

12

12

24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MAGURII nr.

4 bl. 33 sc. A et. ..... ap. .........

- str. GHEORGHE DOJA

- str. RAPSODIEI

- str. Bobalna

- str. GENERAL EREMIA GRIGORESCU

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea VESTULUI nr.

F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. LIBERTATII

- str. EROILOR

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard BUCURESTI

nr. 39 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

29-10-2009

18-11-2009

18-11-2009

18-11-2009

08-09-2010

15-09-2010

08-09-2010

15-09-2010

18-10-2010

28-10-2010

18-11-2010

18-11-2010

18-11-2010

08-09-2011

15-09-2012

08-09-2012

15-09-2012

18-10-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,8949

0,4206

1,1427

0,0158

0,0155

0,0158

0,0156

0,1538

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 113: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 113

957

958

959

960

961

962

821

822

823

824

825

826

28-10-2009

09-11-2009

28-10-2009

04-11-2009

28-10-2009

28-10-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC CALLIOPE SRL

SC HSL INVEST SRL SRL

SC CALLIOPE SRL

SC CALLIOPE SRL

SC CALLIOPE SRL

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- MINI-MAGAZIN CU TOALETAECOLOGICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA ELECTRICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - POSTTRANSFORMARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- MINI-MAGAZIN CU TOALETAECOLOGICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- MINI-MAGAZIN CU TOALETAECOLOGICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- MINI-MAGAZIN CU TOALETAECOLOGICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

12

12

12

12

12

1

- str. CAMELIEI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

109 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- str. DELTEI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

DOJA nr. F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BARZAVA

nr. 3 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

15-09-2010

10-11-2009

27-10-2011

03-11-2011

27-10-2011

29-10-2009

15-09-2011

10-11-2010

27-10-2013

03-11-2013

27-10-2013

28-10-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0132

0,4167

0,0154

0,0153

0,0156

0,0005

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 114: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 114

963

964

965

966

967

968

827

828

829

830

831

832

28-10-2009

09-11-2009

28-10-2009

09-11-2009

09-11-2009

09-11-2009

12

12

12

12

12

12

SC SARTENES SRL

ROTUNJEANU CRISTIAN-MARIAN

TARIDA RAIMOND

INP UNIVERSITATEA GEORGEBARITIU

IONESCU MIRCEA

IACOB BOGDAN-FLORIN

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - RECOMPARTIMENTAREINTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE - SCHIMBAREDESTINATIE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

12

36

1

24

24

1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Piata MIHAI

VITEAZUL nr. 2 bl. 37G sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Piata MIHAI

VITEAZUL nr. 2 bl. 37F sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

BRANDUSELOR nr. 42 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BARZAVA

nr. 3 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 291A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova, municipiul/orasul/comunalocalitatea PLOIESTI, localitatea PLOIESTI,

tarlaua 39, lotul ......, imobil 569/6

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SCAIENI nr. 6

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

29-10-2009

10-11-2009

29-10-2009

18-11-2009

17-04-2010

10-11-2009

29-10-2010

10-11-2012

28-10-2010

18-11-2011

17-04-2012

09-11-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0500

0,4111

0,0032

2,5000

0,0328

0,0021

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 115: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 115

969

970

971

972

973

974

975

976

977

833

834

835

836

837

838

839

840

841

09-11-2009

09-11-2009

04-11-2009

09-11-2009

04-11-2009

04-11-2009

09-11-2009

09-11-2009

09-11-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC EKATRUST SRL

SC VODAFONE ROMANIA SA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC HSL INVEST SRL SRL

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

IANCU GABRIEL

NICHIFOR DINU

STAN CRISTIAN MIHAIL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - MODIFICAREPROIECT AUTORIZAT

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA CANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

1

12

12

1

1

1

1

1

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHEGRIGORE CANTACUZINO nr. 360A bl. .... sc.

...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BAHLUIULUI

nr. 12 bl. 149 sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. DAMBULUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

109 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CRANGULUI

nr. 70 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROMANA nr.

41 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VASILE

ALECSANDRI nr. 30 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VERII nr. 8

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DOCTOR

GHEORGHE PETRESCU nr. 26 bl. .... sc. ......et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

10-11-2009

10-11-2009

05-11-2009

10-11-2009

05-11-2009

05-11-2009

10-11-2009

10-11-2009

30-11-2009

09-11-2010

10-11-2010

05-11-2010

09-11-2010

04-11-2010

04-11-2010

09-11-2010

09-11-2010

30-11-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0015

0,0350

0,2764

0,0522

0,0010

0,0006

0,0030

0,0049

0,3297

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 116: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 116

978

979

980

981

982

983

984

985

986

842

843

844

845

846

847

848

849

850

09-11-2009

04-11-2009

09-11-2009

09-11-2009

09-11-2009

09-11-2009

09-11-2009

09-11-2009

09-11-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

MARIN IOAN

BAJAN MARIUS

SC COSMOTE ROMANIAN MOBILETELECOMMUNICATIONS SA

PREDA ANDREEA-GABRIELA

SC CIOCARLIA SA

SC CIOCARLIA SA

SC ALROD CONSULT SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA GAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - STATIEDE BAZA PENTRU SERVICII DETELEFONIE MOBILA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - FOSASEPTICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- MODIFICARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

12

1

1

12

12

36

12

24

24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DOCTOR

CAROL DAVILA nr. 24A bl. .... sc. ...... et...... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada IZVOARE nr.

20 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea BUFTEA nr. 5

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee

BRUMARELELOR nr. 8 bl. 123 sc. A et.PARTER ap. 3

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 155 bl. 40 sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada FERIGII nr. 12

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea NORDULUI

nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea NORDULUI

nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada POLIGONULUI

nr. 2 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

10-11-2009

05-11-2009

10-11-2009

10-11-2009

10-11-2009

26-02-2010

10-11-2009

10-11-2009

10-11-2009

10-11-2010

04-11-2010

09-11-2010

10-11-2010

10-11-2010

26-02-2013

10-11-2010

10-11-2011

10-11-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0244

0,0010

0,0035

0,0030

0,0564

0,4813

0,2420

0,0975

0,0140

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 117: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 117

987

988

989

990

991

992

993

994

995

851

852

853

854

856

857

858

859

860

09-11-2009

09-11-2009

09-11-2009

25-11-2009

09-11-2009

09-11-2009

09-11-2009

09-11-2009

09-11-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC MINERAL EXCHIM SRL

SC AUTOMAR SRL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

JINGULESCU VASILE

SAFTOIU CRISTIAN-GABRIEL

IONITA DORINA

MINESCU VASILE

CONSTANTIN ALINA

SC COCA COLA HBC ROMANIA SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - MODIFICARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REFACERE SISTEMRUTIER

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- AMPLASARE FIRMA LUMINOASA

24

36

12

24

1

6

1

1

24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea DN 72

TARGOVISTE- PLOIESTI KM 76 nr. KM.8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

LABORATORULUI nr. 33-35 bl. .... sc. ......et. ..... ap. .........

- str. PROFESOR DOCTOR RAINER

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOLAE

TITULESCU nr. 35A bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STADIONULUI

nr. 23 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee IEZERULUI nr.

4 bl. 133 sc. C et. IV ap. 19

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LUPENI nr.

139 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CRAITELOR

nr. 18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHEGRIGORE CANTACUZINO nr. 285 bl. .... sc.

...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

10-11-2009

01-12-2009

10-11-2009

20-04-2010

10-11-2009

10-11-2009

10-11-2009

10-11-2009

10-11-2009

10-11-2012

01-12-2012

10-11-2011

20-04-2012

09-11-2010

09-11-2010

09-11-2010

09-11-2010

10-11-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

1,5686

0,2097

0,1282

0,0756

0,0066

0,0015

0,0007

0,0029

0,1150

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 118: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 118

996

997

998

999

1000

1001

861

862

863

864

865

866

09-11-2009

25-11-2009

09-11-2009

16-11-2009

09-11-2009

09-11-2009

12

12

12

12

12

12

MOROIANU VALENTINA

SC BERGENBIER SA

POP GHEORGHE ALEXANDRU

STOICESCU VALENTIN CRISTIAN

NICOLAE ALIN

BUTARU CLAUDIA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA ELECTRICA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE -CONSOLIDARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

12

24

1

3

36

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHEGRIGORE CANTACUZINO nr. 277 bl. B3 sc.

...... et. ..... ap. 1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHEGRIGORE CANTACUZINO nr. - bl. .... sc. ......

et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHEGRIGORE CANTACUZINO nr. 287 bl. .... sc.

...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea DN 72

TARGOVISTE- PLOIESTI KM 76 nr. KM.8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada IZVOARE nr.

110 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PROFESOR

ION TH. GRIGORE nr. 9 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada INOTESTI nr.

25 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STADIONULUI

nr. 18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

10-11-2009

22-03-2010

10-11-2009

17-11-2009

10-11-2009

10-11-2009

10-11-2010

22-03-2012

09-11-2010

16-11-2010

10-11-2012

10-11-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0030

1,4907

0,0010

0,0071

0,2357

0,0928

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 119: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 119

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

867

868

869

870

871

872

873

874

875

05-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

16-11-2009

16-11-2009

25-11-2009

16-11-2009

16-11-2009

25-11-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12 PAROHIA SF TREI IERARHI

SC TUDFIN COM SRL

PITIS GEORGETA ELVIRA

IONITA DUMITRU

ILEA AUREL

STOIAN IONUT

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - AMENAJAREPARCARE

36

6

36

1

1

1

1

1

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee PORTITA nr. 1

bl. 9 sc. ...... et. P ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRAIAN nr.

63 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STEFAN

OCTAVIAN IOSIF nr. 17 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DORNA nr.

22 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STEJARULUI

nr. 24 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada 13

DECEMBRIE nr. 18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PROFESOR

ION TH. GRIGORE nr. 9 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- str. RARISTEI

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

06-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

17-11-2009

17-11-2009

26-11-2009

17-11-2009

17-11-2009

01-09-2010

06-11-2013

25-11-2010

26-11-2012

16-11-2010

16-11-2010

25-11-2010

16-11-2010

16-11-2010

01-09-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,9559

0,0090

0,4122

0,0027

0,0016

0,0039

0,0009

0,0006

0,1821

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 120: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 120

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

876

877

878

879

880

881

882

883

884

19-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

19-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

09-12-2009

25-11-2009

25-11-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SAVA MIHAI

SC ATISIMO SRL

MIHAI DENIS

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - AMENAJAREPARCARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - AMENAJAREPARCARI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - AMENAJAREPARCARI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - AMENAJAREPARCARI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

12

12

12

12

1

1

36

36

12

- str. SERGENT EROU GHEORGHE MATEESCU

- str. VITEJILOR

- str. Enachita Vacarescu

- str. SLT. EROU MOLDOVEANU MARIAN

- str. SLT. EROU MOLDOVEANU MARIAN

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard

PETROLULUI nr. 105 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada EROILOR nr.

1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 181 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRAIAN nr.

52 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada NICOLAE

TITULESCU nr. 68 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee GODEANU nr.

4 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

01-09-2010

01-10-2010

26-07-2010

26-07-2010

26-11-2009

26-11-2009

10-12-2009

26-11-2009

26-11-2009

01-09-2011

01-10-2011

26-07-2011

26-07-2011

25-11-2010

25-11-2010

10-12-2012

26-11-2012

26-11-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0623

0,1601

0,3218

0,5673

0,0004

0,0031

0,4389

0,4910

0,0430

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 121: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 121

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

885

886

887

888

889

890

892

893

894

895

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

STANCIU IOANA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

12

12

12

12

12

1

12

12

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... POSTEI nr. 36 bl.

.... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Bobalna nr.

26 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROSIORI nr.

28 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada STADIONULUI

nr. 9 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RUDULUI nr.

94 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada EROILOR nr.

56 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALEXANDRULAPUSNEANU nr. 19 bl. .... sc. ...... et. .....

ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee IEZERULUI nr.

5-7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRESTIOAREI

nr. 29 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee ARINULUI nr. 2

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2010

26-11-2010

26-11-2010

26-11-2010

26-11-2010

25-11-2010

26-11-2010

26-11-2010

26-11-2010

26-11-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0430

0,0430

0,0430

0,0430

0,0430

0,0046

0,0430

0,0430

0,0430

0,0430

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 122: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 122

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SANDU RADU

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

12

12

12

12

12

12

12

12

36

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PATRIEI nr. 3

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard BUCURESTI

nr. 25 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Piata 1 DECEMBRIE1918 nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Intrarea GRINDULUI

nr. 5 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 58 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee ARINULUI nr. 2

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SLT. EROU

MOLDOVEANU MARIAN nr. 14 bl. .... sc. ......et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee SECELENILOR

nr. 3 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DORULUI nr.

9 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GENERAL

EREMIA GRIGORESCU nr. 4 bl. .... sc. ...... et...... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2010

26-11-2010

26-11-2010

26-11-2010

26-11-2010

26-11-2010

26-11-2010

26-11-2010

26-11-2012

26-11-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0430

0,0430

0,0430

0,0430

0,0430

0,0430

0,0430

0,0430

0,0530

0,0430

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 123: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 123

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

906

907

908

909

910

911

912

913

914

25-11-2009

25-11-2009

07-12-2009

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

25-11-2009

09-12-2009

23-11-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

COMENDANT LUCICA-MIOARA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

GHEORGHE MARILENA CAMELIA

ALDESCU ONORIU BOGDAN

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

VRINCEANU CARMEN MARIANA

SC VALDOR SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - AMENAJARE LOC DEJOACA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CONSTRUCTII CU CARACTERPROVIZORIU - CHIOSCURI- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE TURISM -EXTINDERE

12

12

1

12

12

1

1

1

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee DEDITEL nr. 2

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIRCEA CEL

BATRAN nr. 97 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHIGHIULUI

nr. G 96 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ANOTIMPULUI

nr. 1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BIBESCUVODA nr. F.N. bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 174 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CASIN nr. 6

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 242 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CONSTANTINDOBROGEANU GHEREA nr. 15 bl. .... sc. ......

et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

26-11-2009

26-11-2009

08-12-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

26-11-2009

10-12-2009

24-11-2009

26-11-2010

26-11-2010

07-12-2010

26-11-2010

26-11-2010

25-11-2010

25-11-2010

09-12-2010

24-11-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0430

0,0430

0,0007

0,0430

0,0015

0,0077

0,0005

0,0033

4,2000

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 124: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 124

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

915

916

917

919

920

921

922

923

924

27-11-2009

09-12-2009

27-11-2009

09-12-2009

27-11-2009

09-12-2009

07-12-2009

09-12-2009

09-12-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SC HSL INVEST SRL SRL

SC SINCLAIR GROUP SRL

SC SERVICII DE GOSPODARIREURBANA PLOIESTI SRL

NITU TIBERIU MIHAIL

SC ARTIMA SA

PREDA ANDREEA-GABRIELA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

GHEORGHE LUCIAN

SC AUTOKAT SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

1

1

12

36

12

1

1

12

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

109 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ARBORILOR

nr. 44 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHIOCEI nr.

18A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 17-25 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada FERIGII nr. 12

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PESCARUS

nr. 6 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 299F bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 416A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

28-11-2009

10-12-2009

28-11-2009

16-04-2010

27-11-2009

10-12-2009

08-12-2009

10-12-2009

17-03-2010

27-11-2010

09-12-2010

28-11-2010

16-04-2013

27-11-2010

09-12-2010

07-12-2010

10-12-2010

17-03-2011

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0006

0,0010

0,6292

0,4783

0,7525

0,0007

0,0008

0,0177

0,0154

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 125: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 125

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

925

926

927

928

929

931

932

933

09-12-2009

07-12-2009

07-12-2009

07-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

07-12-2009

09-12-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

DUMITRU PETRE-PAVEL

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SPIRIDON IOAN

PADIU VASILE

IOANICESCU GHEORGHE

VASILE GEORGE

SC CENTRUL MEDICAL MEDIURGSRL

GEORGESCU IOAN

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - FOSASEPTICA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE - CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - SCHIMBAREDESTINATIE

36

1

1

1

24

24

36

36

- judetul Prahova, municipiul/orasul/comunalocalitatea PLOIESTI, localitatea PLOIESTI,

tarlaua 36, lotul ......, imobil 495/18

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CRANGULUI

nr. 12 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LUPENI nr.

143 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada LANARIEI nr.

1 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROMANA nr.

90A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee ROMANESTI

nr. 5 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CLEMENTEI

nr. 43 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VALENI nr.

18 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

22-06-2010

08-12-2009

08-12-2009

08-12-2009

10-05-2010

01-03-2010

08-12-2009

05-02-2010

22-06-2013

07-12-2010

07-12-2010

07-12-2010

10-05-2012

01-03-2012

08-12-2012

05-02-2013

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,3244

0,0008

0,0012

0,0022

0,2129

0,1054

0,4560

0,6003

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 126: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 126

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

934

935

936

937

938

939

940

09-12-2009

07-12-2009

09-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

12

12

12

12

12

12

12

SC LECARRO AUTOMOBILE SRL

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

NICOLAE MARIANA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE - CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIADMINISTRATIVE - INTRARE INLEGALITATE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

- MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

36

12

24

6

6

6

6

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard BUCURESTI

nr. 50 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIRCEA CELBATRAN nr. 122 bl. .... sc. ...... et. ..... ap.

.........

- str. DOMNISORI

- str. DOMNISORI

- b-dl. BUCURESTI

- b-dl. BUCURESTI

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

10-12-2009

08-12-2009

10-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

10-12-2012

08-12-2010

10-12-2011

16-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,2806

0,2845

0,3084

0,0051

0,0051

0,0051

0,0051

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 127: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 127

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

941

942

943

944

945

946

947

948

949

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

07-12-2009

07-12-2009

07-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12 12

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

SC SOT PAN GROUP SRL

SC SOT PAN GROUP SRL

SC SOT PAN GROUP SRL

DANAC MARIN

SC HAUSPLAN STUDIO SRL

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CONSTRUCTII CU CARACTERPROVIZORIU - CHIOSCURI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CONSTRUCTII CU CARACTERPROVIZORIU - CHIOSCURI

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

6

6

6

6

12

12

12

12

12

- str. Calarasi

- str. DELTEI

- str. BACIULUI

- str. INDUSTRIEI

- aleea CHIMIEI

- str. GAGENI

- str. BAHLUIULUI

- sos. VESTULUI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada POSADA nr.

3 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RUDULUI nr.

14A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

08-12-2009

08-12-2009

08-12-2009

17-12-2009

15-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

08-12-2010

08-12-2010

08-12-2010

17-12-2010

15-12-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0051

0,0051

0,0051

0,0051

0,0151

0,0086

0,0086

0,0075

0,0108

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 128: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 128

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

950

951

952

953

954

955

956

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

12

12

12

12

12

12

12

DEACONU EDMOND

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

24

6

6

6

6

6

6

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VALENI nr.

48 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- str. SPATAR MILESCU

- str. Calarasi

- aleea PRISLOP

- str. BRANCIOG

- str. Facliei

- str. Crisan

- str. Enachita Vacarescu

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2011

16-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,6274

0,0051

0,0051

0,0051

0,0051

0,0051

0,0051

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 129: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 129

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

957

958

959

960

961

962

963

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

12

12

12

12

12

12

12

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

SC CONTOURGLOBAL SOLUTIONS(PLOIESTI) SRL

SC ROMTELECOM SA

HOREIC VICTORIA

SC TIAB SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA ELECTRICA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - PARCARI AUTO- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - ALEI PIETONALE

6

6

6

12

6

1

36

- str. FRASINET

- str. SERGENT EROU GHEORGHE MATEESCU

- str. CAMELIEI

- sos. DN 72 TARGOVISTE- PLOIESTI KM 76

- str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO

- b-dl. REPUBLICII

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TRAIAN

SAVULESCU nr. 7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea DN 72

TARGOVISTE- PLOIESTI KM 76 nr. KM.8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

18-01-2010

16-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

17-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

18-01-2013

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0051

0,0051

0,0051

1,3827

0,0051

0,0006

1,6136

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 130: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 130

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

964

965

966

968

969

970

971

972

16-12-2009

16-12-2009

24-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

SC ROMTELECOM SA

NICULAE MARIAN

NECULA MARIUS DANIEL

SC ROMTELECOM SA

DAN MIHAELA

RADU ELENA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA TELEFONIE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - ALIMENTARECU ENERGIE ELECTRICA - LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

6

1

1

6

1

1

6

6

- intr. CASTOR

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MARASESTI

nr. 102 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BUNA

VESTIRE nr. 120 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- str. VORNICEI

- aleea Targsor

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SNAGOV nr.

8 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada 8 MARTIE nr.

14 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- aleea PROFESORILOR

- str. ELENA DOAMNA

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

17-12-2009

17-12-2009

25-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

16-12-2010

16-12-2010

24-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0051

0,0052

0,0051

0,0621

0,0026

0,0031

0,0051

0,0051

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 131: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 131

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

973

974

975

976

977

978

979

15-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

12

12

12

12

12

12

12

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - REALIZARE BRETEADE LEGATURA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

1

6

6

6

6

6

6

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHEGRIGORE CANTACUZINO nr. F.N. bl. .... sc.

...... et. ..... ap. .........

- aleea PETROCHIMISTILOR

- str. MIHAI BRAVU

- aleea SECELENILOR

- str. RUDULUI

- b-dl. REPUBLICII

- str. CARPENULUI

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

16-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

15-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,6744

0,0051

0,0051

0,0051

0,0051

0,0051

0,0051

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 132: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 132

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

980

981

982

983

984

985

986

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

15-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

SC ROMTELECOM SA

DANESCU ELENA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

6

24

6

6

1

6

6

- SCOLII

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALEXANDRU

GLINKA nr. 19 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- str. PLAIESILOR

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CARPENULUI

nr. 50 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- b-dl. PETROLULUI

- str. CURCUBEULUI

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

17-12-2009

16-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

16-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

16-12-2010

16-12-2012

16-12-2010

16-12-2010

15-12-2010

16-12-2010

16-12-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0051

0,0347

0,0051

0,0051

0,0006

0,0051

0,0051

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 133: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 133

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

987

988

989

989

990

991

992

16-12-2009

16-12-2009

16-12-2009

18-02-2009

24-12-2009

18-12-2009

18-12-2009

12

12

12

12

12

12

12

SC ROMTELECOM SA

SC ROMTELECOM SA

DUMITRESCU IULIA

SC URBAN ELECTRIC SRL

SC LIDL ROMANIA SCS

VASILESCU CORNELIA

MARES - ISBASOIU CATALINA -ADRIANA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE -MODERNIZARE CONTAINER TIP SREXISTENT- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - AMENAJARE ACCESCAROSABIL IN INCINTA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - CAI DECOMUNICATIE - AMENAJAREPARCARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- AMPLASARE FIRMA LUMINOASA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

6

6

24

36

36

12

36

- str. EUFROSIN POTECA

- intr. PETUNIEI

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 291 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada RAFOV nr. 5

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

BRANCOVEANU VODA nr. 11 bl. .... sc. ......et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

17-12-2009

17-12-2009

17-12-2009

19-02-2009

15-07-2010

06-12-2010

03-05-2010

16-12-2010

16-12-2010

17-12-2011

19-02-2012

15-07-2013

06-12-2011

03-05-2013

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0051

0,0051

0,0821

0,1716

1,1322

0,0155

0,5688

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 134: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 134

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

993

994

995

996

998

1000

1003

1004

1116

18-12-2009

18-12-2009

18-12-2009

24-12-2009

18-12-2009

24-12-2009

24-12-2009

24-12-2009

07-01-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

STEFAN MARIA

BUDASU NICULINA-MARIA

CRISTESCU LAURENTIU

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

SC BERGENBIER SA

ANDREI ANGELICA

SC UNILEVER ROMANIA SA

JERCAN ALEXANDRU MIRCEA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTAPA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA GAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTGAZE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE

1

1

1

1

1

36

1

24

12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada VLAD TEPES

nr. 40 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada BORZESTI

nr. 11 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

MESTEACANULUI nr. 1 bl. .... sc. ...... et. .....ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada SIGHET nr. 3

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHEGRIGORE CANTACUZINO nr. 287 bl. .... sc.

...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GHEORGHE

SINCAI nr. 30 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard REPUBLICII

nr. 291 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada AUREL

VLAICU nr. 7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

19-12-2009

19-12-2009

19-12-2009

25-12-2009

19-12-2009

05-01-2010

25-12-2009

08-01-2010

08-01-2009

18-12-2010

18-12-2010

18-12-2010

24-12-2010

18-12-2010

05-01-2013

24-12-2010

08-01-2012

08-01-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0012

0,0010

0,0010

0,0012

0,0004

1,1665

0,0020

0,2560

0,0011

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 135: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 135

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1122

1124

1126

1128

1129

1130

1132

07-01-2009

07-01-2009

07-01-2009

07-01-2009

07-01-2009

07-01-2009

07-01-2009

12

12

12

12

12

12

12

SC SUDOFIIM SERV SRL

SC PETROTEL LUKOIL SA

PERSINARU FLORENTINA

LAMBRU STEFAN CRISTIAN

PIRVU MARIUS MARIAN

CIURARU FLORIN

STAN ALINA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNIINDUSTRIALE - CLADIRE NOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON - LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - BRANSAMENTELECTRIC

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON

36

36

36

36

6

1

6

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TARCAULUI

nr. 41 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada MIHAI BRAVU

nr. 235 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada DACIEI nr. 1

bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada UDRISTE

NASTUREL nr. 34 bl. .... sc. ...... et. ..... ap..........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Intrarea BREBENEI

nr. 2 bl. 3 sc. A et. 5 ap. 24

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PELINULUInr. 15 A bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada CUZA VODA

nr. 13 bl. D6 sc. ...... et. 4 ap. 12

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

08-01-2009

08-01-2009

08-01-2009

08-01-2009

08-01-2009

08-01-2009

09-01-2009

08-01-2012

08-01-2012

08-01-2012

08-01-2012

07-01-2010

07-01-2010

07-01-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,4129

1,4354

0,2105

0,4171

0,0060

0,0004

0,0040

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 136: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 136

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

07-01-2009

07-01-2009

07-01-2009

07-01-2009

07-01-2009

14-01-2009

14-01-2009

20-01-2009

14-01-2009

12

12

12

12

12

12

12

12

12

6

SC DISTRIGAZ SUD - SUCURSALAPLOIESTI SA

TANCAU PERPETUA AB.VIAGERATANCAU ANA

SARPE CONSTANTIN

ANGHEL STEFAN MARCEL

SIMION ADRIAN

CHELMUS VASILE

COARNA MIHAELA-IULIANA

POPA DANIEL CONSTANTIN

ANTONESCU GEORGETA-CRISTINA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - STATIE DEREGLARE MASURARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - EXTINDERERETEA GAZE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - CONSTRUIRESI INCHIDERE BALCON

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - EXTINDERE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - REPARARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - INCHIDEREBALCON - LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE - EXTINDERE

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

12

12

36

36

36

6

12

6

6

- sos. CENTURA DE VEST

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee

RASNOVENILOR nr. 1 bl. 54 sc. A et. P ap.1

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada TINERIMII nr.

13 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada Cosarilor nr.

7 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ALBISOR nr.

44 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Alee

PETROCHIMISTILOR nr. 2B bl. 12C sc. ......et. 3 ap. 12

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada

CURCUBEULUI nr. 27 bl. 3H1 sc. A et.PARTER ap. 2

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GAGENI nr.

115 bl. 111 sc. F et. 1 ap. 106

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

08-01-2009

08-01-2009

16-12-2009

06-04-2009

08-01-2009

15-01-2009

15-01-2009

23-01-2009

22-06-2009

08-01-2010

08-01-2010

16-12-2012

06-04-2012

08-01-2012

14-01-2010

15-01-2010

20-07-2010

14-01-2010

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

1,0393

0,0020

0,0650

0,2757

0,2444

0,0040

0,0030

0,0040

0,0030

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 137: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 137

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

14-01-2009

14-01-2009

20-01-2009

20-01-2009

20-01-2009

20-01-2009

27-01-2009

12

12

12

12

12

12

12

SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

A ASOCIATIA ROMANA DE LUPTAIMPOTRIVA DROGURILOR PLOIESTI

PRAHOVA

CONSTANTINESCU VICTORIA

SC KAUFLAND ROMANIA SCS

DINU DORINEL

TUDOSE VASILE

UNIVERSITATEA PETROL SI GAZEPL.

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- AMENAJARE TERASA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- MODIFICARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DE ANEXE -CLADIRE NOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - ALTECONSTRUCTII INGINERESTI -IMPREJMUIRE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE- RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA

- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DELOCUINTE INDIVIDUALE - CLADIRENOUA- LUCRARI DE CONSTRUIRE - RETELEDE UTILITATI URBANE - RACORDCANALIZARE- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - RECOMPARTIMENTAREINTERIOARA- LUCRARI DE CONSTRUIRE -CLADIRI CU FUNCTIUNI DEINVATAMANT - REPARARE

36

6

36

24

36

36

36

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard BUCURESTI

nr. 26 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Piata VICTORIEI nr. 5

bl. B EST sc. ...... et. P ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada ROSIORI nr.

12 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Sosea VESTULUI nr.

9 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada PLUTELOR

nr. 50 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Strada GARLEI nr.

20 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

- judetul Prahova municipiul/orasul/comunaPLOIESTI cod postal ...... Bulevard BUCURESTI

nr. 39 bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .........

Nr.Crt.

Nr.Aut.

DataEmiterii

Per.Valab.

Prel.(luni)

DenumireSolicitant

LocalizareObiectiv

Valoare(mil. lei)

ScopulLucrarilor

Durataexecutiei

(luni)

Datainceperiilucrarilor

Datafinalizariilucrarilor

15-01-2009

15-01-2009

01-04-2009

21-01-2009

21-01-2009

21-01-2009

28-01-2009

15-01-2012

14-01-2010

01-04-2012

21-01-2011

21-01-2012

21-01-2012

28-01-2012

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

expirata

0,0589

0,0080

0,5186

0,0070

0,2267

0,1579

0,3282

luni

luni

luni

luni

luni

luni

luni

Page 138: Perioada: 01-01-2009 / 31-12-2009 - PloiestiIntocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 4 28 29 30 31 32 33 34 35 14 15 15 16 16 17 17 18 23-01-2009 20-01-2009 27-01-2009 03-02-2009

Intocmit: DINESCU OVIDIU - SEF SERVICIU, 04-09-2014 138


Recommended