Home > Documents > PENTRU DELEGAREA GESTIUNI, A SERVICIILOR DE …

PENTRU DELEGAREA GESTIUNI, A SERVICIILOR DE …

Date post: 19-Nov-2021
Category:
Author: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 19 /19
Page 1 of 19 STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA GESTIUNI, A SERVICIILOR DE COLECTARE - TRANSPORT DEȘEURI ȘI SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ CAP I ASPECTE GENERALE Denumirea studiului pentru DELEGAREA GESTIUNI PRIN CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA ACORD CADRU, A SERVICIILOR DE COLECTARE - TRANSPORT DEȘEURI ȘI SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ. Autoritatea contractantă: Municipiul Târgu Mureș Municipiul Târgu Mureș este persoana juridică de drept public, are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină. Obiectul studiului Obiectul prezentului studiu îl constituie analiza situaţiei actuale a activităţii de salubrizare (colectare - transport deș euri și salubrizare stradal ă ) în municipiul Târgu Mureș şi fundamentarea necesităţii şi a oportunităţii atribuirii gestiunii serviciului public de salubrizare , prin procedura de achiziţie publică, în baza Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, care va cuprinde următoarele activităţi: A. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale pentru toate categoriile de utilizatori (persoane fizice / persoane juridice), provenind inclusiv din activităţi comeriale/industriale/de interes public desfăşurate de operatorii economici/instituţiile publice cu sediul pe raza Municipiului Târgu Mureș, inclusiv fracţiile colectate separat (f ară a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori); B. Maturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea curăţeniei căilor publice (inclusiv răzuirea rigolelor şi evacuarea deşeurilor necontrolate). Prezentarea municipiului Tîrgu Mureș Descriere generală Municipiul Tîrgu Mureș, orașul de reşedinţă al judeţului Mureș este situat în zona central- nordica a României, pe ambele maluri ale cursului superior al râului Mureș, , la o altitudine de aproximativ 320 m faţă de nivelul mării. Tîrgu Mureș este amplasat la intersecţia a trei zone geografice ale Transilvaniei: Câmpia Transilvaniei, Valea Mureşului și Valea Nirajului.
Transcript
PENTRU DELEGAREA GESTIUNI, A SERVICIILOR DE COLECTARE - TRANSPORT DEEURI I SALUBRIZARE STRADAL ÎN
MUNICIPIUL TÂRGU MURE
CAP I ASPECTE GENERALE Denumirea studiului pentru DELEGAREA GESTIUNI PRIN CONTRACT DE ACHIZITIE
PUBLICA – ACORD CADRU, A SERVICIILOR DE COLECTARE - TRANSPORT DEEURI I SALUBRIZARE STRADAL ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MURE. Autoritatea contractant: Municipiul Târgu Mure Municipiul Târgu Mure este persoana juridic de drept public, are patrimoniu propriu i capacitate juridic deplin.
Obiectul studiului Obiectul prezentului studiu îl constituie analiza situaiei actuale a activitii
de salubrizare (colectare - transport deeuri i salubrizare stradal ) în municipiul Târgu Mure i fundamentarea necesitii i a oportunitii atribuirii gestiunii serviciului public de salubrizare, prin procedura de achiziie public, în baza Legii 98/2016 privind achiziiile publice, care va cuprinde urmtoarele activiti:
A. Colectarea separat i transportul separat al deeurilor municipale pentru toate categoriile de utilizatori (persoane fizice / persoane juridice), provenind inclusiv din activiti comeriale/industriale/de interes public desfurate de operatorii economici/instituiile publice cu sediul pe raza Municipiului Târgu Mure, inclusiv fraciile colectate separat (far a aduce atingere fluxului de deeuri de echipamente electrice i electronice, baterii i acumulatori);
B. Maturatul, splatul, stropirea i întreinerea cureniei cilor publice
(inclusiv rzuirea rigolelor i evacuarea deeurilor necontrolate).
Prezentarea municipiului Tîrgu Mure Descriere general Municipiul Tîrgu Mure, oraul de reedin al judeului Mure este situat în
zona central-nordica a României, pe ambele maluri ale cursului superior al râului Mure, , la o altitudine de aproximativ 320 m fa de nivelul mrii. Tîrgu Mure este amplasat la intersecia a trei zone geografice ale Transilvaniei: Câmpia Transilvaniei, Valea Mureului i Valea Nirajului.
Page 2 of 19
Targu Mure se învecineaz cu comunele Sângeorgiu de Mure, Cristeti, Livezeni, Sântana de Mure si Sâncraiu de Mure.
Suprafa i populaia Municipiul Tîrgu Mure are o suprafaa de 66,96 kmp i o populaie de
134.290 locuitori; sursa: INSSE-Institutul Naional de Statistic Social i Economic - recensmânt 2012).
Clima Clima municipiului Târgu Mure este plcut, de tip continental moderat cu
veri clduroase i ierni reci, aspre. Este influenat de vecintatea Munilor Gurghiu, iar toamna i iarna se
resimte i influenele atlantice de la vest. Trecerea de la iarn la primvar se face, de obicei, la mijlocul lunii martie, iar cea de la toamn la iarn în luna noiembrie.Verile sunt clduroase, iar iernile în general sunt lipsite de viscole.
CAP II DESCRIEREA ACTIVITII DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MURE
Prezentare general
Serviciul public de salubrizare a localitilor, în contextul Legii nr.
101/2006, republicata, se organizeaz în vederea asigurrii igienei, sntii publice, pentru satisfacerea nevoilor populaiei, ale institiiilor publice, cu respectarea normelor de mediu în vigoare.
Principiile de organizare si funcionare a serviciilor de salubrizare stradal ca o component a seviciilor comunitare de utiliti publice sunt:
A. protecia sntii populaiei; B. autonomia local i descentralizarea serviciilor; C. responsabilitatea fa de ceteni; D. conservarea i protecia mediului înconjurtor; E. asigurarea calitii i continuitii serviciului; F. tarifarea echitabil, corelat cu calitatea i cantitatea serviciului prestat; G. nediscriminarea i egalitatea de tratament al utilizatorilor; H. transparena, consultarea i antrenarea în decizii a cetenilor; I. administrarea corect i eficient a bunurilor din proprietatea public sau privat a unitilor administrativ-telitoriale i a banilor publici; J. securitatea serviciului; K. dezvoltarea durabil.
Salubrizarea municipiului Trgu Mure este un serviciu comunitar de utiliti publice, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat i controlat de autoritatea administraiei publice locale.
Page 3 of 19
Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Târgu Mure conine prevederi referitoare la organizarea i funcionarea serviciilor de salubrizare, pentru urmtoarele activiti:
A. colectarea separat i transportul separat al deeurilor menajere i al deeurilor similare provenite din activiti comerciale, din industrie i instituii, inclusiv fracii colectate separat, fr a aduce atingere fluxului de deeuri de echipamente electrice i electronice, baterii i acumulatori; B. sortarea deeurilor municipale i a deeurilor similare în staiile de sortare; C. mturatul, splatul, stropirea i întreinerea cilor publice si a spatiilor verzi; Cadrul legal
Prin raportare la principiul continuitii serviciilor de utilitate public i a atribuiilor ce cad în sarcina autoritilor publice locale în ceea ce privete aceste servicii, se întocmete prezentul studiu de oportunitate, cu respectarea urmtoarelor acte normative:
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utiliti
publice (republicata); Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localitilor
(republicata); Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice locale; Legea nr. 99/2014, pentru modificarea si completarea Legii serviciului
de salubrizare a localitilor nr. 101/2006; OUG nr. 58/2016, pentru modificarea i completarea unor acte
normative cu impact asupra domeniului achiziiilor publice; HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziie public/acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziiile publice;
Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr.21/2002 privind gospodrirea localitilor urbane i rurale;
O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificrile i completrile ulterioare ;
H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea Reglementrilor-cadru de aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
Legea nr. 72 din 28 martie 2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii obligaiilor de plata a unor sume rezultând din contracte încheiate intre profesioniti si intre acetia si autoritile publice locale;
H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naionale privind accelerarea dezvoltrii serviciilor comunitare de utiliti publice;
Ordinul nr. 82 din 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitilor;
Cadrul legal al U.E.
Page 4 of 19
Prin Directiva 75/442 a Comunitii Europene s-a început în 1975 pentru prima dat concret, armonizarea legislaiei referitoare la managementul deeurilor în Comunitatea European. Directiva, schimbat pân astzi de mai multe ori, emitea principalele linii directoare pentru colectarea, tratarea, valorificarea i îndeprtarea deeurilor din locuine. Cerina principal era reprezentat de protecia populaiei statelor membre i de gradul de suportabilitate a mediului fa de activitile legate de managementul deeurilor. Directivele aprute recent conin date de specialitate i trateaz tematica evident mai detaliat.
In acest context, a fost elaborat cadrul general de management al deeurilor, ce cuprinde reglementri referitoare la implementarea legislaiei în domeniul deeurilor, cum ar fi: coordonarea managementului deeurilor (Directiva nr. 75/442/CEE), gestionarea deeurilor periculoase (Directiva nr. 91/689/CEE), a uleiurile uzate (Directiva nr. 75/439/CEE), a nmolurilor de epurare (Directiva nr. 86/278/CEE) sau prevenirea i reducerea efectelor negative ale depozitrii deeurilor (Directiva nr. 99/31/CE). Datele referitoare la deeurile generate, recuperate i depozitate se colecteaz i analizeaz conform statisticii de management al deeurilor (Directiva nr. 2150/2002/CE), iar controlul transporturilor de deeuri în, între i în afara statelor membre se face conform Directivei nr. 259/93/CEE.
Documentul de referin cu privire la achiziiile publice, il reprezint Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014.
CAP. III ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE SI CONDIII DE
FUNCIONARE
Serviciul public de salubrizare in Municipiul Târgu Murese desfoar în conformitate cu legislaia în vigoare privind atribuiile consiliului local în asigurarea serviciilor de salubrizare a municipiului, scopul activitii fiind de asigurarea cureniei generale în Municipiul Târgu Mure prin salubrizarea locurilor publice i a strzilor, prin colectarea, transportul deeurilor menajere, industriale i de alt provenien, precum i luarea msurilor necesare de prevenire, reducere i combatere a factorilor poluani.
Finanarea activitii de salubrizare: buget local ,( respectiv populaia, ageni economici, instituii publice pe baza tarifelor aprobate prin HCL nr. 371 din 19.12.2019 )
Utilizatorii/beneficiarii serviciilor de salubrizare sunt: persoane fizice sau juridice care beneficiaz, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utiliti publice, în condiiile legii, respectiv:
- persoane fizice i asociaii de locatari sau proprietari, locuitori ai municipiului:
- ageni economici care îi desfoar activitatea pe raza Municipiului Trgu - Mure:
- instituii publice cu sedii sau filiale în municipiul Trgu - Mure,
Page 5 of 19
- persoane care tranziteaz municipiul.
(1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, direci ori indireci, definii potrivit Legii serviciilor comunitare de utiliti publice. (2) Dreptul, fara discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum si la informaiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.
Controlul calitii si cantitii serviciilor : Serviciul de salubrizare trebuie s îndeplineasc indicatorii de performan
prevzui în Regulamentul serviciului de salubrizare la nivelul municipiului Târgu Mure. Indicatorii de performan i de evaluare stabilesc condiiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localitilor.
Serviciul Public Administratia Domeniului Public din cadrul Municipiului Trgu -Mure realizeaz activitatea de monitorizare a modului în care se desfoar activitile de salubrizare de ctre prestator, prin intermediul inspectorilor de teren. Controlul acestor serviciilor de salubrizare se realizeaz de catre serviciul de specialitate din cadrul Serviciul Public Administratia Domeniului Public.
Principalele aspecte ce impun realizarea studiului sunt:
Elaborarea studiului de oportunitate reprezint o cerina a Legii nr. 51/2006
a serviciilor comunitare de utiliti publice, republicata, scopul acestuia fiind de a fundamenta si a stabili modalitatea optima de atribuire a serviciului de salubrizare componenta- colectarea si transport deseuri si salubrizarea stradala, a municipiului Trgu - Mure.
Aspectele care impun realizarea studiului:
- modificrile legislative în domeniu care au fost corelate cu legislaia U.E. mai ales modificrile legislative cuprinse in cadrul OUG 74.2018
- respectarea i aplicarea reglementrilor legislative în domeniu, Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificrile i completlile ulterioare care la art.22 alin. 3) prevede Modalitatea de gestiune a serviciilor de utiliti publice se stabilete prin hotrâri ale autoritilor deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcie de natura i starea serviciului, de necesitatea asigurrii celui mai bun raport pre/calitate, de interesele actuale i de perspectiv ale unitilor administrativ-teritoriale, precum i de mrimea i complexitatea sistemelor de utiliti publice. - contractul de atribuire a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Trgu -Mure prin concesionare, încheiat cu operatorul de Salubritate pentru activitile de salubrizare, a expirat la data de 05.01.2020, iar Municipiul Târgu Mure nu are înfiinat serviciu public propriu care s realizeze serviciul de salubrizare pe raza municipiului Târgu Mure. - necesitatea asigurrii si gestionarii eficiente si de calitate a serviciului public de salubrizare stradala si deszpezire; - adoptarea unor soluii, materiale i tehologii performante în vederea creterii
eficienei serviciilor,
- dezvoltarea durabila a serviciilor, utilizarea eficient a fondurilor publice; asigurarea accesului facil al cetenilor la servicii de calitate; - dorina autoritii locale de a asigura un mediu de via curat i sntos locuitorilor municipiului Trgu - Mure. Autoritile deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale au competene exclusive în ceea ce privete înfiinarea, organizarea, gestionarea, coordonarea i atribuirea serviciului de salubrizare a localitilor.
Alegerea modalitii de gestiune a serviciului de salubrizare, în baza Legii
101/2006. republicata, se face prin hotrâri ale autoritilor deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile i programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecrei localiti. Conform prevederilor Legii nr.51/2006, republicat, aceasta poate realiza prin:gestiune direct i gestiune delegat.
In continuare vom prezenta o analiza SWOT, artând punctele tari, punctele slabe, oportunitile si ameninrile/riscurile pentru stabilirea modalitii de delegare a gestiunii aserviciului public de salubrizare a Municipiului Trgu - Mure, variantele studiate fiind :
- prin gestiune direct / delegat (concesionare) sau - delegarea gestiuni prin contract de achizitie publica – acord cadru,
Procesul de luare a deciziilor
Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului
public de salubrizare (colectare - transport deeuri i salubrizare stradal ) reprezint
o cerin obligatorie conform prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinztor care
reprezint baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autoritii contractante. Coninutul
cadru al Studiului este prezentat în legislaie.
Elaborarea acestui studiu reprezint faza premergtoare lansrii procedurilor pentru
gestiunea direct ctre un operator al municipalitii, sau lansrii procedurii de atribuire a
contractului de delegare prin achiziie public, în cazul gestiunii delegate.
Conform legii serviciilor comunitare de utiliti publice nr. 51/2006 gestiunea
serviciiior de utiliti publice se organizeaz i se realizeaz în urmtoarele modaliti:
gestiune direct;
gestiune delegat.
acord - cadru
salubritate (colectare - transport deeuri i salubrizare stradal ) se organizeaz i se
desfoar în conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor de salubritate
elaborate de autoritile locale i aprobate prin hotrâri ale consiliilor locale, dup caz, pe
baza regulamentului-cadru al serviciului de salubritate (colectare - transport deeuri i
salubrizare stradal ).
Bunurile i elementele componente ale sistemelor de salubritate (colectare -
transport deeuri i salubrizare stradal ) aflate în domeniul public sau privat al
administraiei publice respective vor putea fi date în exploatare pentru prestarea
serviciului de salubritate operatorilor autorizai crora li s-a atribuit achiziia serviciului.
Atribuirea bunurilor i a elementelor componente ale sistemelor de salubritate se
poate face fie prin darea în administrare i exploatare operatorilor, în baza hotrârii de
dare în administrare, ori prin gestiune delegat, încheindu-se fie un contract de
concesiune, fie un contract de servicii, în conformitate cu prevederile legislaiei în
vigoare.
În cazul gestiunii directe, autoritile administraiei publice locale îi asum
nemijlocit prestarea serviciului de salubritate (colectare - transport deeuri i
salubrizare stradal ) i toate sarcinile i responsabilitile, potrivit legii, privind
organizarea, coordonarea, exploatarea, finanarea i controlul funcionrii serviciului de
salubritate, precum i administrarea sistemului de utiliti publice aferente.
Sarcina de a satisface nevoile locale ale cetenilor poate fi efectuat de o autoritate
local, pe cont propriu, printr-un compartiment de resort, din cadrul aparatului propriu al
autoritilor locale.
Gestiunea direct se realizeaz prin intermediul operatorilor care fac parte din
structurile proprii ale Autoritii Locale (sau ale unei Asociaii care reprezint Autoritile
Locale), create în conformitate cu Legea nr 51/2006 i care dein o licen pentru
prestarea serviciilor de salubritate stradal i deszpezire.
Activitatea din cadrul compartimentului de specialitate este tratat ca o linie
bugetar distinct în cadrul Autoritii Locale, cu contabilizarea separat a tuturor
activitilor legate de funcionarea serviciului public.
În aceast variant trebuie ca Primaria Tg Mure s îi organizeze un serviciu
propriu de salubrizare. În acest caz, Primria Municipiului Tg Mure va fi organizatoare
de servicii i ordonator de credit, ca rezultat al descentralizrii.
Conform prevederilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 28 alin (2): Gestiunea direct
se realizeaz prin intermediul unor operatori de drept public înfiinai la nivelul
unitilor administrativ-teritoriale, în baza hotrârilor de dare în administrare adoptate
de autoritile deliberative ale acestora.
Aceti operatori pot fi:
compartimente funcionale fr personalitate juridic, organizate în structura
aparatului de specialitate al primarului sau, dup caz, al consiliilor judeene;
servicii publice de interes local sau judeean, specializate, fr personalitate
juridic, înfiinate si organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor
judeene, dup caz, prin hotrâri ale autoritilor deliberative ale unitilor
administrative-teritoriale respective;
servicii publice de interes local sau judeean, specializate, cu personalitate juridic,
înfiinate si organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeene, dup
caz, prin hotrâri ale autoritilor deliberative ale unitilor administrative-
teritoriale respective.
Din analiza datelor prezentate anterior, se observ c varianta gestiunii directe nu este
oportun având în vedere necesitatea obinerii licenelor de operare în domeniul
serviciilor comunitare de utiliti publice, a numeroaselor avize i aprobri în special
referitoare la îndeplinirea cerinelor de calitate i de mediu (exemple: licena ANRSC*,
autorizaie mediu, certificri in domeniu, alte taxe reglementate prin lege).
În aceste condiii, considerm ca gestiunea direct nu este o soluie oportun
deoarece prezint numeroase dezavantaje comparativ cu avantajele identificate i implic
cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local pentru:
- dotarea cu utilaje specifice activitii din cadrul serviciului;
- suplimentarea investiiilor pe parcursul derulrii contractului pentru înnoirea
parcului de utilaje, conform oricror norme care ar putea aprea ulterior
- asigurarea i amenajarea unui sediu, garaj, depozit material, în care s se
desfoare activitatea specific
- costuri de personal mari pentru realizarea activitilor de salubrizare stradal i
deszpezire
privind acordarea licenelor în domeniul serviciilor comunitare de utiliti publice
- numrul minim de personal esle limitat prin Legea nr.273/2006 privind finanele
publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, la un numr de angajai, dar
fundamentând necesarul minim de personal pentru asigurarea desfurrii activitilor în
conformitate cu normativele tehnice pentru activitatea de salubrizare, ar rezulta un numar
de minim 200 angajai.
- Liceniere pe activiti i pe servicii; dotarea operatorului cu mijloacele necesare
desfurrii activitii de salubrizare; dotarea minima va ramane pe toata perioda
concesiunii la dispoziia beneficiarului contractul de delegare prevede îndeplinirea
indicatorilor de performanta care fac referire la activitatea prestata; reinoirea parcului
auto;
-Angajarea de fora de munca si scderea omajului;
-Dezvoltarea capacitii tehnice i materialeîn domeniul gestionrii deeurilor în
Municipiul Târgu Mure conform legislaie specifice parte integranta din documentaia de
atribuire; indicatorii minimali de performanta ai serviciilor de salubrizare pot fi modificai
prin hotrâre a Consiliului Local al municipiului Târgu Mure, pe baza unor studii de
specialitate. încasarea redeventei se constituie o garanie de buna execuie pentru
serviciile prestate; asigurarea unui echilibru cost-beneficiu.
-Existenta unui sistem de management al deeurilor îmbuntit, adaptat particularitilor
i nevoilor municipiului Târgu Mure conform legislaiei specifice.
PUNCTE SLABE
- Implicarea redus a cetenilor în problemele de intretinere a strzilor si trotuarelor;
- Tinând cont de prevederile legale in vigoare Legea nr. 72 din 28 martie 2013 privind
masurile pentru combaterea întârzierii obligaiilor de plata a unor sume rezultând din
contracte încheiate intre profesioniti si intre acetia si autoritile publice locale,
incapacitatea de disponibil in banca, depirea termenului legal de plata duce la penaliti.
- Serviciile prestate trebuie pltite. Aceste plai nu se pot efectua decât din bugetul local.
- Costurile cu plata serviciilor prestate sunt variabile, in funcie de actualizarea
modificarea tarifelor la solicitarea concesionarului.
OPORTUNITI
Prin concesiune se va obine selectarea unui concesionar care s ofere raportul optim
între pre i calitate a serviciilor.
Dotarea minim este folosit exclusiv pentru activitatea concesionat.
AMENINRI
Prin concesiune se va obine selectarea unui concesionar care s ofere raportul
optim între pre i calitate a serviciilor; dotarea minima este folosita exclusiv pentru
activitatea concesionata riscul de a nu adjudeca oferta câtigtoare; risc de a nu avea
contract de salubrizare in derulare la expirarea contractului in vigoare;
-Conform Hotrârii 867/2016,"creterea pe termen lung a costurilor suplimentare
sau imposibilitatea de a asigura serviciile pe termen lung, intarziere in implementare si
majorare de costuri", impact negativ asupra veniturilor financiare ale concesionarului".
- Delegarea prin concesiune a serviciului pe durata amortizrii investiiilor
necesare are un efect negativ asupra urilizatorului ( fiind contrar scopului urmrit de
Page 10 of 19
Legea 51/2006, respectiv de Legea 201/2006 a serviciului de salubrizarea al localitilor
precum si prevederilor Legii concurentei pe pieele serviciilor de salubrizarea a
localitilor.
-Exista posibilitatea ca societatea privata sa intre in insolventa, din incapacitate
temporara de plata sau definitiva, fapt care ar periclita buna desfurare a salubrizrii
localitii;
achiziiilor publice, de aici posibiliti crescute de contestare a procedurii.
GESTIUNE DELEGAT PRIN ACHIZITIE PUBLICA -ACORD CADRU
În contextul aplicrii principiului proporionalitii, autoritatea contractant
trebuie s coreleze necesitatea obiectiv constatat la nivelul aparatului propriu de lucru
cu obiectul contractului, atât din punct de vedere calitativ, cât i cantitativ, aspecte
corelate la rândul lor cu cerinele stabilite în documentele achiziiei.
Cu toate acestea, exist situaii în care autoritatea contractant nu poate stabili cu
exactitate cantitatea necesar încheierii unui contract raportat la nevoile proprii aferente
unui an bugetar sau unei perioade mai lungi de timp.
Pornind de la aceast realitate, legislaia în domeniul achiziiilor publice
reglementeaz utilizarea acordului-cadru, atât ca tehnic de achiziie, cât i ca instrument,
fiind îns considerat o modalitate special de atribuire, de care se poate uza în anumite
situaii specifice .
Astfel, acordul-cadrul, ca instrument în achiziii publice, este definit potrivit art.3
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, cu modificrile i completrile ulterioare, ca fiind acordul încheiat în form scris între una sau mai multe
autoriti contractante i unul ori mai muli operatori economici care are ca obiect
stabilirea termenilor i condiiilor care guverneaz contractele de achiziie public ce
urmeaz a fi atribuite într-o anumit perioad, în special în ceea ce privete preul i,
dup caz, cantitile avute în vedere.
Ca tehnic, acordul-cadru încorporeaz toate demersurile necesare atribuirii
instrumentului acord-cadru, precum i contractelor subsecvente aferente acestuia.
Autoritatea contractant pentru a putea evalua dac utilizarea acordului-cadru este
potrivit sau nu pentru realizarea achiziiilor proprii trebuie s îneleag:
avantajele i dezavantajele utilizrii acestei tehnici;
modalitile diferite de atribuire;
Page 11 of 19
modul în care sunt stabilite condiiile i diferenele dintre acestea;
tipologia domeniului de profil în care activeaz operatorii economici ;
procesul de atribuire a contractelor subsecvente.
În practic, acordul cadru poate îmbrca dou forme:
Acordul – cadru în care toate condiiile sunt stabilite, cu excepia cantitii (în
cazul în care atribuirea contractelor subsecvente se realizeaz fr reluarea
competiiei);
Acordul- cadru în care nu toate condiiile sunt stabilite (în cazul în care atribuirea
contractelor subsecvente se realizeaz cu reluarea competiiei).
Indiferent de forma adoptat, acordul-cadru este potrivit s se atribuie în situaia în
care autoritatea contractant nu deine informaii certe cu privire la cantitatea total ce
urmeaz s fie achiziionat, condiia esenial fiind ca necesitatea s se formeze ad-hoc,
neputând fi anticipat cu precizie momentul apariiei nevoii i anvergura acesteia.
De asemenea, utilizarea acordului cadru nu trebuie s fie raportat la lipsa/inexistena
aprobrii bugetare, respectiv a sursei de finanare, invocând ideea conform creia doar
contractul subsecvent reprezint angajamentul legal, deoarece conduce ctre o denaturare
a pieei de profil angajând astfel operatorii economici în aciunea de concentrare a
resurselor în satisfacerea nevoilor AC/EC fr asigurarea posibilitii de recuperare a
acestora i a unui profit rezonabil într-o perioada de timp clar definit prin frecvena
contractelor subsecvente. În consecin, este important de subliniat fatul c lipsa sursei de
finanare nu reprezint o justificare per se (in sine, prin natura sa) pentru aplicarea
acestei modaliti speciale de atribuire a contractului.
Pe de alt parte, un alt raionament care st la baza utilizrii acordului-cadru ca tehnic
de achiziie este dat de obinerea de economii în ceea ce privete atât costul legat de
achiziia respectiv, cât i timpul necesar derulrii procesului de achiziie.
Potrivit studiilor realizate, cele mai mari economii financiare i de timp se obin atunci
când atribuirea unui acord-cadru este combinat cu achiziia centralizat i utilizarea
fazei finale de licitaie electronic.
Avantajele acordului-cadru constau în:
cât i pentru atribuirea contractelor subsecvente;
posibilitatea încheierii cu un singur operator economic sau cu mai muli operatori
economici în funcie de natura achiziiei, caracteristicile pieei i modalitatea de
fr reluarea competiiei între semnatarii acordului-cadru, în cazul acordului-cadru
încheiat cu mai muli operatori economici;
reluarea competiiei în vederea atribuirii contractelor subsecvente se bazeaz pe o
metodologie simplificat (nu mai este necesar publicarea în SEAP, iar procesul
este deschis numai pentru semnatarii acordului-cadru). Simplitatea procesului în
ceea ce privete atribuirea contractelor subsecvente reprezint un avantaj major,
întrucât accelereaz atribuirea contractelor, crete eficiena i reduce semnificativ
costurile atât pentru autoritile contractante, cât i pentru operatorii economici.
posibilitatea utilizrii de ctre o asociere de autoriti contractante prin agregarea
necesitii acestora, ceea ce poate conduce la economii semnificative.
nu angajeaz fonduri, acestea fiind angajate doar de contractele subsecvente
atribuite ulterior acordului-cadru. În ceea ce privete aceast ultim meniune,
Dezavantajele acordului-cadru au la baz urmtoarele considerente:
nu este pretabil pentru toate tipurile de achiziii.
lipsa certitudinii privind cantitile ce vor fi achiziionate poate s conduc la
demotivarea operatorilor economici de a depune ofert, respectiv de a intra în
relaii comerciale cu autoritatea contractant respectiv.
numrul mare de operatori economici semnatari ai unui acord-cadru poate, de
asemenea, s demotiveze operatorii economici.
tendina de a reduce perioada de timp între stabilirea cantitii necesare i încheierea contractului subsecvent, concretizat în mod practic prin nerespectarea
frecvenei de atribuire a contractelor subsecvente;
în cazul în care acordul-cadru este încheiat pe o perioad mai lung de timp pot
aprea blocri ale pieei, instituirea unor bariere comerciale sau asumarea
achiziionrii unor produse, fr a lua în considerare dinamica pieei datorat unor
modificri ale performanelor tehnologice ale acestora;
în cazul unui acord-cadru în care toate condiiile sunt stabilite, iar obiectul este
reprezentat de produse care au un ritm de uzur moral accelerat, sau produse ale
cror performane tehnologice se modific în mod constant funcie de dinamica
pieei, prin atribuirea contractelor subsecvente se pot achiziiona produse cu
specificaii tehnice inferioare celor care se gsesc pe pia la un anumit moment dat
sau se poate ajunge la situaia în care este imposibil continuarea acordului-cadru
(produsele nu se mai fabric).
Astfel, luând în considerare cele de mai sus, o autoritate contractant trebuie s fie
sigur c tehnica acordului-cadru reprezint un mijloc eficient, economic de a realiza
achiziia în cauz, dar care nu afecteaz nevoile autoritii contractante sau piaa
Page 13 of 19
Acordul-cadru reprezint o modalitate special de atribuire la care autoritile
contractante pot apela atunci când intenioneaz s achiziioneze produse/servicii/lucrri
cu caracter de repetabilitate/recuren, fr a exist îns informaii certe cu privire la
cantitatea total ce urmeaz s fie achiziionat, condiia esenial fiind ca necesitatea s
se formeze ad-hoc, neputând fi anticipat cu precizie momentul apariiei nevoii i anvergura acesteia.
Luând în considerare aspectele generale prezentate mai sus i situaia actual din
municipiul Târgu Mure, unde
- activitatea de salubrizare este asigurat de ctre SC Salubriserv SA, operator
în insolven, cu care a expirat contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare în data de 15.01.2020 i îi presteaz activitatea în baza Art. 33, alin (3) din
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice, republicat, care prevede
c: „Operatorii serviciilor de utiliti publice aflai în oricare dintre situaiile prevzute
la alin. (2) au obligaia, la solicitarea autoritilor administraiei publice locale, de a
asigura continuitatea furnizrii/prestrii serviciilor/activitilor din sfera serviciilor de
utiliti publice pân la data desemnrii noului operator, dar nu mai mult de 90 de
zile”i
licitaiei pentru atribuirea serviciilor de colectare-transport deeuri menajere Zona II-
Târgu Mure, ADI Ecolect va prelua prin operatorul câtigtor aceste componente ale
serviciilor de salubrizare, municipiului Târgu Mure rmânând doar componentele de
salubrizare stradal i deszpezire,
Propunem aprobarea delegarII gestiuni prin contract de achizitie publica – acord
cadru, a serviciilor de colectare - transport deeuri i salubrizare stradal în municipiul
Târgu Mure asigurand urmatoarele avantaje:
- Asigurarea dotrilor minime necesare pentru buna efectuare a serviciului de
salubrizare în funcie de cantitile contractate, cu respectarea normativelor in
vigoare;
- Angajarea de fora de munca si scderea omajului;
- Existenta unui sistem de management al deeurilor îmbuntit, adaptat
particularitilor si nevoilor municipiului Târgu Mure conform legislaiei
specifice.
- Caietul de sarcini prevede îndeplinirea indicatorilor de performanta care fac
referire la activitatea prestata;
- Poate fi constituita garanie de buna execuie pentru serviciile prestate;
Page 14 of 19
- Serviciile prestate trebuie pltite. Aceste plai nu se pot efectua decât din
bugetul local.
- Dotarea minim va fi la dispoziia beneficiarului i nu va fi| în mod
obligatoriu o investiie in cadrul contractului .
- Posibilitatea încheierii acordului cadru cu una sau mai multe oferte eligibile,
posibilitatea de a se finaliza procedura de achiziie si de a fi încheiat contractul
subsecvent intr-un termen foarte scurt, asfel incât sa se asigure funcionalitatea
acestui serviciu de interes public local. - Asigurarea continuitii serviciului de salubrizare; - Actualizarea condiiilor în care se va desfura activitatea de salubrizare în
funcie de cerinele utizatorilor se face la 1 an, aceasta perioad fiind mai adecvat cerinelor utilizatorilor si evoluiei acestei activiti (extindere/modernizare strzi, inovaii tehnice in domeniu, etc.).
Concluzii: In urma analizei SWOT privind atribuirea serviciului public de salubrizare a
municipiului Târgu Mure considerm oportun atribuirea serviciului public de salubrizare (colectare - transport deeuri i salubrizare stradal ) a municipiului Târgu Mure prin acord-cadru, pe o perioad de 2 ani, conform legislaiei privind achiziiile publice.
NECESITATATEA I OPORTUNITATEA DELEGARII GESTIUNII PRIN CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA – ACORD CADRU PENTRU SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PE O DURAT DE 2 ANI
Pentru realizarea studiului de oportunitate privind necesitatea si oportunitatea atribuirii serviciului public de „Salubrizare" prin încheierea unui Acord - cadru pe o durata de 2 an s-a folosit ca metodologie de lucru analiza , privind programele de salubrizare, bugete alocate în 2008-2018 pentru realizarea serviciului de salubrizare stradal, regulamentul de funcionare al serviciului de salubrizare al municipiului Târgu Mure, contracte existente;
Identificarea nevoilor de salubrizare - în continuare se vor detalia nevoile
principalelor grupuri de interese fa de serviciile de salubrizare stradal si deszpezire, modul în care se realizeaz salubrizarea în prezent i gradul de satisfacie al populaiei fa de prestarea acestor servicii în prezent.
Grupuri de interes
Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare (colectare -
transport deeuri i salubrizare stradal ) în municipiul Târgu - Mure se împart în:
Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare: Persoane fizice sau juridice care beneficiaz, direct ori indirect, individual
sau colectiv, de serviciile de utiliti publice, în condiiile legii, respectiv: - persoane fizice i asociaii de locatari sau proprietari, locuitori
ai municipiului:
- ageni economici care îi desfoar activitatea pe raza municipiului Târgu - Mure:
- instituii publice cu sedii sau filiale în municipiul Târgu Mure - persoane care tranziteaz municipiul, e.t.c.
Prestatorii de servicii de salubrizare — au ca obiectiv obinerea unui profit
cat mai mare in schimbul serviciilor oferite. Instituii ale statului care au ca scop protejarea mediului, a sntii
populaiei: Garda de Mediu — printre atribuiile creia se numr urmrirea i controlul aplicrii de ctre persoane fizice i juridice a reglementrilor privind gestionarea deeurilor i recuperarea materialelor reciclabile, dar i aplicarea de sanciuni contravenionale pentru înclcrile prevederilor actelor normative în domeniul proteciei mediului. Agenia Regionala de Protecie a Mediului Mure
printre atribuiile creia se regsesc autorizarea si reglementarea stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia de gestionare a deeurilor, colaborând cu autoritile publice locale în vederea implementrii Planului judeean de gestionare a deeurilor.
Direcia de Sntate Public Mure are ca scop realizarea controlului de stat al respectrii condiiilor igienico-sanitare prevzute de reglementrile legale în domeniul sntii publice. Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunal — ANRSC
— atribuii:pregtirea pieei serviciilor publice de gospodrie comunal pentru intrarea pe pia comunitar; promovarea concurenei i a unei privatizri controlate pe piaa serviciilor publice comunale; Ana liza nevoilor diferitelor grupuri de interese
In general, deeurile urbane (stradale i menajere) i cele industriale se numr printre obiectivele recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact i risc pentru mediu i sntatea public.
Principalele forme de impact i risc determinate de deeurile urbane i industriale, în ordinea în care sunt percepute de populaie, sunt:
1. modificri de peisaj i disconfort vizual 2. poluarea aerului 3. poluarea apelor de suprafa — în cazul depozitrii deeurilor în apropierea râurilor (pe malul acestora) 4. poluarea pânzei de ape freatice — prin infiltraii de substane duntoare rezultate din reaciile chimice ce au loc în depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate 5. modificri ale fertilitii solurilor i ale compoziiei biocenozelor pe terenurile învecinate, în cazul depozitrii neautorizate direct pe pmânt. Din aceste motive, grupurile interesate în realizarea activitii de salubrizare în municipiul Târgu - Mure au diverse nevoi, care vor fi analizate în cele ce urmeaz:
a) Utilizatorii serviciilor de salubrizare s circule pe strzi curate, s se plimbe i s se recreeze în parcuri curate pe perioada verii, în zilele toride,
Page 16 of 19
s circule pe strzi fr praf i care s degaje rcoare, care sunt stropite regulat, s nu fie nevoii s se ude la picioare din cauza blilor produse prin acumulri de ap pe timp de ploaie sau topire a zpezii datorate canalelor înfundate, s nu se accidenteze datorit alunecrii pe strzi acoperite de ghea sau polei, s poat circula cu maina i atunci când ninge, s nu fie nevoii s respire aerul infestat datorit depozitrii clandestine de deeuri.
b) Municipiul Târgu - Mure are ca obiective/nevoi:
- îmbuntirea condiiilor de via ale cetenilor prin promovarea calitii i eficienei serviciilor publice de salubrizare
- creterea calitii vieii cetenilor prin stimularea mecanismelor economiei de pia, realizarea unei infrastructuri edilitare modeme, atragerea investiiilor profitabile pentru comunitatea local
- dezvoltarea durabil a unor servicii care s asigure protecia mediului înconjurtor organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel încît s satisfac nevoile populaiei, ale instituiilor publice i agenilor economici
- realizarea serviciului de salubrizare stradal de calitate, pe un numr cât mai mare de strzi, pân la acoperirea întregului ora, cu costuri minime.
c) Operatorul desemnat sa presteze serviciile de salubrizare: - realizarea unui profit în urma prestrii serviciilor de salubrizare care fac
obiectul acordului cadru. - obinerea unor calificative bune in urma prestrii serviciului de
salubrizare care face obiectul acordului-cadru.
d) Instituii ale Statului - Garda de Mediu, Agenia de Protecie a Mediului Mure, Direcia de Sntate Public Mure, Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunal — A.N.R.S.C. sunt interesate de: - îmbuntirea calitii vieii cetenilor prin meninerea unui climat de igien; - protejarea mediului înconjurtor; - înlturarea surselor de poluare a aerului i apelor provenite de la depozitele de deeuri; - protecia strii de sntate a locuitorilor municipiului Târgu Mure
Argumente care stau la baza atribuirii serviciului de salubrizare prin semnarea unui acord-cadru pentru servicii.
Beneficiile acordului-cadru: - Utilizarea acestei modaliti speciale este de natura sa ofere autoritilor
contractante o serie de beneficii, fiind aplicabila cu preponderenta in cazul unui proces repetitiv de furnizri de produse, servicii sau lucrri ce se intinde pe o perioada determinata de pana la maxim 4 ani.
- Fara a avea un caracter exhaustiv, exemplificam in continuare câteva astfel de beneficii:
Page 17 of 19
- posibilitatea autoritii contractante de a incheia un acord -cadru fara a deine
efectiv la data semnrii resursele necesare achiziiei respective, urmând ca sursa
de finanare sa fie gsita ulterior;pe toata durata pentru care a fost încheiat un
acord-cadru si in funcie de necesitile sale concrete, autoritatea contractanta
va putea atribui ulterior contracte subsecvente aferente, nemaifiind astfel
necesara organizarea de noi proceduri pentru cantitati/servicii/lucrari
suplimentare.
- adjudecarea procedurii cu o singura oferta eligibila.
Cadrul legal privind atribuirea serviciului de salubrizare prin semnarea unui acord-cadru pentru servicii:
Legislaia specifica serviciilor publice de salubrizare:
Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice, republicata;
Legea nr. 101/25.04.2006 a serviciului de salubrizare a localitilor,
republicata;
Legea nr. 99/2014 privind modificarea si completarea Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitilor;
Ordonana nr. 50 din 30 ianuarie 2000 privind masurile de colaborare dintre Ministerul Sanatatii si autoritile administraiei publice locale in aplicarea reglementarilor din domeniul sanatatii publice;
Ordonana de urgenta nr. 92 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitilor nr. 101/2006;
Ordinul nr. 89 din 7 martie 1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru gospodrie comunala si salubritate publica;
Ordonana de urgenta nr. 13 din 20 februarie 2008 pentru mod ificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utiliti publice nr.51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006,
Ordonana Guvernului nr. 21/2002 privind gospodrirea localitilor urbane
si rurale;
Hotrârea de Guvern nr. 1470 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei Naionale de gestionare a deeurilor si a Planului National de Gestionare a Deeurilor;
Ordinul nr. 147 din 31 mai 2004 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sancionare a abaterilor de la reglementrile emise in domeniul de activitate al Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunala;
Ordinul nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deeurilor;
Ordinul Preedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitile specifice serviciului de salubrizare a localitilor; -Ordinul nr. 82 din 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadrcl al serviciilor de salubrizare a localitilor;
Ordinul Preedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitilor;
Ordinul Preedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitilor;
Page 18 of 19
Ordonana Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si frnctionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local
Hotrârea nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementarilor -cadru de aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local. Totodat, Programul Naional de Aderare a României la Uniunea European (PNAR) prevede ca obiectiv prioritar „dezvoltarea managementului serviciilor publice locale", iar prin realizarea acestui obiectiv se urmrete îmbuntirea standardelor serviciilor publice locale, în special cele care privesc activitile de salubrizare a localitilor.
CAP. IV PROCEDURA DE ATRIBUIRE
Toate activitile pentru care se face atribuirea serviciului au impact asupra
mediului i asupra sntii i calitii vieii oamenilor. Prin lege. Municipiului Târgu Mure are obligaia de a asigura desfurarea,
în condiii optime, a acestor activiti, prin organizarea, urmrirea derulrii i monitorizrii lor.
Din analiza situaiei actuale se poate concluziona c în municipiul Târgu Mure, se impune atribuirea acestor servicii confom legislaiei specifice din domeniul achiziiilor publice.
Procedura de atribuire a serviciului de salubritate în municipiul Târgu Mure, ESTE DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA – ACORD CADRU PENTRU SERVICIUL DE COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI SI SALUBRIZARE STRADALa prin semnarea unui acord-cadru de servicii pe o perioada de 2 an. Se va respecta procedura de achiziie public prevzute de legislaia în materie.
Astfel în cazul de fa procedura de atribuire este o msur strict necesar,
perioada de aplicare a procedurilor de licitaie deschis, licitaie restrâns, negociere competitiv sau procedura simplificat nu poate fi respectat din motive de extrem urgen, determinate de evenimente imprevizibile i care nu se datoreaz sub nicio form unei aciuni sau inaciuni a autoritii contractante, mai precis de asigurarea prestrii continue a serviciului de Salubritate.
In aceste situaii se impune intervenia imediat, autoritatea contractant are dreptul de a realiza achiziia public în paralel cu aplicarea procedurii de negociere iar publicarea prealabil a unui anun de participare.
Etapele ce vor fi parcurse pentru atribuire a serviciului: Etapa I: aprobarea Studiului de oportunitate, Etapa II: elaborarea documentaiei pentru atribuirea serviciului de salubrizare (colectare - transport deeuri i salubrizare stradal ) in municipiul Târgu Mure i desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor; Etapa III: publicarea anunului de participare pentru atribuirea serviciului de salubrizare în municipiul Târgu – Mure Etapa IV: Organizarea i desfurarea procedurii, verificarea si evaluarea ofertelor, raportul procedurii; Etapa V: soluionarea contestaiilor (daca este cazul); Etapa VI: încheierea acordului-cadru Etapa VII: încheierea contractului subsecvent .
Page 19 of 19
CAP. V DISPOZIII FINALE
I) proiectul propus este realizabil; II) proiectul rspunde cerinelor autoritii administraiei publice, aceast alternativa
este cea mai avantajoasa Conform prevederilor Legii 98/2016 se va organiza o procedura de achiziie publica
având ca obiect atribuirea serviciului public de salubrizare în municipiul Târgu Mure prin încheierea unui Acord - Cadru pe o perioada de 2 ani
Modul de desfurare a activitii de salubrizare.
Prestarea serviciilor de salubrizare se va face în baza semnrii contractelor
subsecvente acordului-cadru (minim un contract subsecvent/an) încheiate între Municipiul Târgu Mure i prestator.
Modalitatea de atribuire a serviciului
Se face prin semnarea unui acord-cadru având ca obiect asigurarea
serviciilor de salubrizare, cu ofertantul a crui ofert va fi declarat câtigtoare. Potrivit Legii 98/2016, art.3, lit.c „acordul-cadru este acordul încheiat în
form scris între una sau mai multe autoriti contractante i unul ori mai muli operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor i condiiilor care guverneaz contractele de achiziie public ce urmeaz a fi atribuite într-o anumit perioad. în special în ceea ce privete preul i, dup caz, cantitile avute în vedere,
Prestatorul serviciilor va prezenta copia de pe licena A.N.R.S.C. în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului, prin care dovedete c este atestat pentru a presta serviciile aferente.
Prestatorul poate oferi si alte condiii preconizate a fi favorabile unei bune desfurri a activitii serviciului public de salubrizare.
Durata In urma studiului realizat si in conformitate cu prevederile legislaiei in

Recommended