Home >Documents >Pasari Terminat

Pasari Terminat

Date post:05-Jul-2018
Category:
View:223 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  1/46

  UNIVERSITATEA DE 󰅞TIINTE AGRICOLE 󰅞I MEDICINĂ

   VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IA󰅞I

  FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

  PROIECTARE TEHNOLOGICĂ LA DISCIPLINA

  CREŞTEREA PĂSĂRILOR

  TEMĂ PROIECT  „ÎNFIINŢAREA UNEI UNITĂŢI AVICOLE CU O CAPACITATE ANUALĂ

  DE PRODUCŢIE DE 247000 CAPETE PUI BROILER”

  Coordonatori:

  Prof. univ. dr. Marius Giorgi USTUROI

  Lect. dr. Răzvan RADU-RUSU

  Student: Lascăr Delia-Mirela

  1

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  2/46

  Iaşi

  2015-2016

  CUPRINS

  Capitoll I !"#o$i %&ti'i(ati)................................................................................................................................

  1.1. Legislaţia în vigoare cu privire la înfiinţarea unei unităţi avicole...........................................pag 3 1.2. Oportunitatea înfiinţării exploataţiei......................................................................................pag 4 1.3. Amplasarea unităţii şi caracteristicile acesteia......................................................................pag 5

  Capitoll II Di#"&io*a$"a +i '*(,io*all &"(to$li -" $"p$o-(,i" ti*"$"t p.$i*,i /TP.....................................

  2.1. lemente !e calcul pentru tineret părinţi..............................................................................pag " 2.2. #imensionarea sectorului tineret părinţi...............................................................................pag $

  2.2.1. %alculul efectivului anual !e păsări...............................................................................pag &

  2.2.2 %alculul necesarului !e construcţii...............................................................................pag 1' 2.2.3. %alculul necesarului !e fura(e................................................................................................ 2.2.4. %alculul necesarului !e apă........................................................................................pag 11 2.2.5. %alculul necesarului !e ec)ipamente te)nologice......................................................pag 12 2.2.". *ecesarul !e energie..................................................................................................pag 14 2.2.$. %alcule economice la sectorul !e +,..........................................................................pag 1&

  Capitoll III Di#"*&io*a$"a +i '*(,io*all &"(to$li -" $"p$o-(,i" p.$i*ti a-l,i /PA.........................pag 1-

  3.1. lemente !e calcul pentru părinţi a!ulţi..............................................................................pag 2' 3.2. %alcule !e !imensionare pentru sectorul părinţi a!ulţi.......................................................pag 21

  3.2.1. %alculul efectivului anual !e păsări.............................................................................pag 22 3.2.2. %alculul necesarului !e construcţii..............................................................................pag 24

  3.2.3. %alculul necesarului !e fura(e.....................................................................................pag 25 3.2.4. %alculul necesarului !e apă.......................................................................................pag 2" 3.2.5. %alculul necesarului !e ec)ipament te)nologic..........................................................pag 2$ 3.2.". *ecesarul !e energie............................................................................................................. 3.2.$. %alcule economice la sectorul !e părinţi a!ulţi...........................................................pag 2&

  Capitoll IV Di#"*&io*a$"a +i '*(,io*all &"(to$li -" i*(1a,i"............................................................pag 2-

  4.1. lemente !e calcul pentru !imensionarea staţiei !e incuaţie..................................................... 4.2. %alcule !e !imensionare a staţiei !e incuaţie.............................................................................

  4.2.1. %alculul efectivului anual !e păsări........................................................................................ 4.2.2. %alculul necesarului !e aparate pentru incuaţie.................................................................. 4.2.3. %alculul necesarului !e energie electrică............................................................................... 4.2.4. /epartiţia la incuaţie a pro!ucţiei !e ouă............................................................................. 4.2.5. %alcule economice la staţia !e incuaţie....................................................................pag 32

  Capitoll V Di#"*&io*a$"a +i '*(,io*a$"a &"(to$li -" p$o-(,i" /pi 1$oil"$................................................

  5.1. lemente !e calcul pentru puii roiler................................................................................pag 33 5.2. %alcule !e !imensionare a sectorului !e creştere pui carne.........................................................

  5.2.1. %alculul efectivului !e pui roiler............................................................................................ 5.2.2. %alculul necesarului !e construcţii......................................................................................... 5.2.3. %alculul necesarului !e fura(e................................................................................................ 5.2.4. %alculul necesarului !e apă.......................................................................................pag 44 5.2.5. %alculul necesarului !e ec)ipamente te)nologice......................................................pag 4& 5.2.". *ecesarul !e energie..................................................................................................pag 42 5.2.$. %alcule economice la sectorul !e pui roiler !e găină................................................pag 43

  Capitoll VI 2

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  3/46

  Cal(ll "'i(i"*,"i "(o*o#i(" a "ploata,i"i a)i(ol"................................................................pag 44

  CONCLU3II I RECO!ANDĂRI..................................................................................................pag 45

  BIBLIO5RAFIE

  Capitolul I

  Memoriu justificativ 1.1 Legislaţia î vigoare cu privire la îfiiţarea uei e!ploataţii agricole

    "istaţa faţ# $e uit#ţile i$ustriale %i faţ# $e locurile pu&lice se sta&ilesc pe &a'a Legii $e protecţie a me$iului r.1()*1++2, $istaţa faţ# $e $rumuri tre&uie s# asigure o 'oa $e protecţie preva'ut# î -r$iul r.)*1+)+ al Miisterului /griculturii %i I$ustriei

  /limetare %i aume $e 22 m faţ# $e $rumurile aţioale0 2 m faţ# $e cele ju$eţee %i 1 mfaţ# $e $rumurile comuale.   "e asemeea tre&uie respectate %i o serie $e legi saitar3veteriare4 3 -M 5*210 supaveg6erea saitar3veteriar# a efectivelor, 3 78 r.519*25 privi$ regimul $e comeciali'are a oualor, 3 - 2*55)**22 privi$ comerciali'area c#rii $e pasare. 1.(.Legislaţia aţioal# cu privire la îfiiţarea uei e!ploataţii agricole :avicole;   /rt. 1. 3  îţelesul pre'eţei or$oaţe $e urgeţ#0 pri a $e pro$ucţie se îţelege perioa$a corespu'atoare caracteristicilor &iologice ale pro$uselor sau grupelor $e pro$use agricole0 umit %i a agricol.

    /rt. +. 3 :1;

  (

 • 8/16/2019 Pasari Terminat

  4/46

  costrucţii $e spaţii $e pro$ucţie0 $e stocare0 $e protecţia me$iului0 costrucţii $e a$#posturi î 'oote6ie0 sere0 plataţii $e pomi0 viţ# $e vie0 6amei0 c#p%uerii etc. :2; ?o$urile %i sursele $e fiaţare0 precum %i mo$ul $e acor$are a facilit#ţilor preva'ute la ali. :1;0 care u sut reglemetate e!pres pri acte ormative speciale0 se sta&ilesc aual pri 6ot#r=re a 8uverului0 îaite $e îceperea aului agricol.   /rt. 1. 3

   &; corectarea amplas#rii eraţioale a uor categorii $e folosiţ# faţ# $e asam&lul elemetelor teritoriale0 relief0 cetre $e pro$ucţie0 cai $e comuicaţie0 caale $e $esecare0 caale $e irigaţii, c; cre%terea suprafeţei categoriilor superioare $e folosiţ#0 î special a celei ara&ile, $; crearea uor suprafeţe compacte0 pe fiecare categorie $e folosiţ#0 $e $imesiui ecoomice î ca$rul fiecarei e!ploataţii agricole,

  e; puerea î valoare a tereurilor sla& pro$uctive petru agricultur#, f; corelarea permaet# a co$iţiilor social3ecoomice locale cu cele ecologice, g; aplicarea re'ultatelor cercetarii stiiţifice î $omeiu.   /rt. 1+. 3 -rgai'area tereului pa%uilor cost# î $elimitarea uit#ţilor $e e!ploatare î fucţie $e speciile $e aimale0 umarul acestora0 $e relieful tereului0 atura lucrarilor $e îm&uat#ţiri fuciare0 sursele $e ap#0 costrucţiile utilitare aferete %i asigurarea leg#turilor fucţioale cu satele0 comuele0 ora%ele %i cetrele $e colectare0 prelucrare %i valorificare a

   pro$uselor.   /rt. 2. 3 Sta&ilirea reţelei $e $rumuri agricole cost# î amplasarea si $imesioarea acesteia0 pe &a'a legislaţiei î

Embed Size (px)
Recommended