+ All Categories
Home > Documents > P1, Tema 1

P1, Tema 1

Date post: 03-Feb-2016
Category:
Upload: suiad
View: 233 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
EVRO- Comunicare orala
11
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte în OAMENI ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: [email protected] Web: www.didacticalimbiiromane.ro Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului „Perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor.” Contract POSDRU/157/1.3/S/133900 Nume: Suia Daniela Florina Lucreţia Grupă: ………19……….…. Tema 1 ASCULTARE: SCENARIU CLASA: a IV-a DOMENIU CONTEXT SARCINI ACTIVITĂȚI TEXT Personal Sala de clasă Ora de istorie afle informaţii despre organizarea unei expoziţii despre Egiptul Antic. Ascultare pentru a deprinde informaţii Articol dintr- un ziar citit clar şi rar ABILITĂȚI Poate procesa texte la diferite viteze de rostire Poate discrimina sunetele limbii Poate repera cu uşurinţă informaţii specifice din textele audiate Poate identifica cuvintele-cheie dintr-un text Poate ierarhiza informaţiile dintr-un text audiat Poate discrimina elementele esenţiale şi detaliile dintr-un text audiat Poate face inferenţe logice, explicative şi Pag. 1/11
Transcript
Page 1: P1, Tema 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIAUNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE LITERE

Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-NapocaTel.: (00) 40 - 740 - 077521Fax: (00) 40 - 364 - 815679

E-mail: [email protected]: www.didacticalimbiiromane.ro

Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prinProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”Titlul proiectului „Perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor.”Contract POSDRU/157/1.3/S/133900

Nume: Suia Daniela Florina Lucreţia

Grupă: ………19……….….

Tema 1

ASCULTARE: SCENARIU CLASA: a IV-a

DOMENIU CONTEXT SARCINI ACTIVITĂȚI TEXT

Personal Sala de clasăOra de istorie

Să afle informaţii despre organizarea unei expoziţii despre Egiptul Antic.

Ascultare pentru a deprinde informaţii

Articol dintr-un ziar citit clar şi rar

ABILITĂȚI Poate procesa texte la diferite viteze de rostire Poate discrimina sunetele limbii Poate repera cu ușurință informații specifice din textele audiate Poate identifica cuvintele-cheie dintr-un text Poate ierarhiza informațiile dintr-un text audiat Poate discrimina elementele esențiale și detaliile dintr-un text audiat Poate face inferențe logice, explicative și pragmatice în textele cu

tematică familiară Poate folosi cunoștințele generale despre lume, experiența personală

și contextul (scopul și cadrul comunicării) pentru a interpreta mesajul textului

Poate recunoaște multe funcții ale intonației (atitudine, sentimente și emoții etc.)

MICROACTIVITĂȚI

Pag. 1/9

Page 2: P1, Tema 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIAUNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE LITERE

Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-NapocaTel.: (00) 40 - 740 - 077521Fax: (00) 40 - 364 - 815679

E-mail: [email protected]: www.didacticalimbiiromane.ro

DECODEAZĂ

IDENTIFICĂ/REPEREAZĂ/ÎNȚELEGE LA NIVEL LITERAL

Contextul comunicăriiInformaţia importantăInformaţii specifice

ÎNȚELEGE ȘI INTERPRETEAZĂ Punctele esenţialeInformaţiile oferite de text

ANALIZEAZĂ ȘI EVALUEAZĂ Punctele esenţiale Informaţiile oferite de text şi allege ceea ce se potriveşte

TRĂSĂTURILE TEXTULUI text scurt, informativ, un articol dintr-un ziar

referitor la organizarea unei expoziţii pe tema “Egiptul Antic”, citit clar şi rar

lungime: aproximativ 400 de cuvinte informaţii specifice (loc, timp, preţ etc) un singur punct important pe item (excepţie

sarcina 2) cu structură clară: întrebare –răspuns prezenţa unor elemente specifice tipului de text

audiat

SARCINA 1 ASCULTARE

DESCRIERE GENERALĂ

Elevii ascultă prima parte a unui articol despre realizarea unei expoziţii cu tema “Secretele Egiptul Antic”, apoi rezolvă un exerciţiu de alegere a variantei corecte de răspuns.

SURSEhttp://www.tion.ro/istoria-altfel-copiii-invitati-la-bastion-pentru-a-descoperi-misterele-faraonilor/1571234

TRĂSĂTURILE TEXTULUI

AUTENTICITATE Varianta originală; rostită clar şi rar

LUNGIME Aproximativ 400 de cuvinte

SUPORT VIZUAL Nu

TIP DE ITEMI/ NUMĂR Alegere duală/ 4 itemi

CERINȚĂAscultaţi prima parte a unui articol despre organizarea unei expoziţii cu tema „Egiptul Antic” şi alegeţi variantele corecte.

CONDIȚII 5 minuteSCHEMĂ DE NOTARE 1 punct pe item/ maximum 4 puncte

Pag. 2/9

COMPETENȚESTRATEGICĂ Activarea cunoştinţelor anterioare şi a schemelor mentale pentru a

înţelege şi a interpreta mesajulDeducerea/aproximarea sensului cuvintelor necunoscute cu ajutorul contextului şi al co-textului

PRAGMATICĂFuncțională

Descrierea de evenimenteFormularea de întrebăriExprimarea condiţiei, a concesiei

DiscursivăDistingerea informaţiilor relevanteIdentificarea structurii ierarhice a informaţiilorSesizarea modului de funcţionare a unor conectori simpli şi complecşi

LINGVISTICĂ Gramaticală Propoziţii dezvoltateDiferite moduri şi timpuri verbaleRelatare obiectivă

Lexicală Timp liberExpoziţiiIstorie

Page 3: P1, Tema 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIAUNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE LITERE

Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-NapocaTel.: (00) 40 - 740 - 077521Fax: (00) 40 - 364 - 815679

E-mail: [email protected]: www.didacticalimbiiromane.ro

SARCINA 2 ASCULTARE

DESCRIERE GENERALĂElevii ascultă tot articolul despre realizarea unei expoziţii cu tema “Egiptul Antic”, apoi completează organizatorul grafic cu informaţiile solicitate.

SURSEhttp://www.tion.ro/istoria-altfel-copiii-invitati-la-bastion-pentru-a-descoperi-misterele-faraonilor/1571234

TRĂSĂTURILE TEXTULUI

AUTENTICITATE Varianta originală; rostită clar şi rar

LUNGIME Aproximativ 400 de cuvinte

SUPORT VIZUAL Nu

TIP DE ITEMI/ NUMĂR Completare organizator grafic/6 itemi

CERINȚĂAscultaţi tot articolul despre organizarea unei expoziţii cu tema „Secretele Egiptul Antic” şi completaţi cu informaţiile potrivite casetele de mai jos:

CONDIȚIIElevii vor asculta de două ori textul; sarcina se rezolvă în timpul audiţiei

SCHEMĂ DE NOTARE 1 punct pe item/6 puncte maximum

Pag. 3/9

Page 4: P1, Tema 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIAUNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE LITERE

Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-NapocaTel.: (00) 40 - 740 - 077521Fax: (00) 40 - 364 - 815679

E-mail: [email protected]: www.didacticalimbiiromane.ro

SARCINA 3 ASCULTARE

DESCRIERE GENERALĂElevii ascultă un articol despre realizarea unei expoziţii cu tema “Secretele Egiptul Antic”, apoicompletează spaţiile libere cu informaţiile potrivite.

SURSEhttp://www.tion.ro/istoria-altfel-copiii-invitati-la-bastion-pentru-a-descoperi-misterele-faraonilor/1571234

TRĂSĂTURILE TEXTULUI

AUTENTICITATE Varianta originală; rostită clar şi rar

LUNGIME Aproximativ 400 de cuvinte

SUPORT VIZUAL Nu

TIP DE ITEMI/ NUMĂR Itemi semideschişi/ 3 item

CERINȚĂAscultaţi prima parte a unui articol despre organizarea unei expoziţii cu tema „Egiptul Antic” şi completţi spaţiile punctate cu informaţiile potrivite.

CONDIȚII 5 minuteSCHEMĂ DE NOTARE 1 punct pe item/ maximum 3 puncte

Pag. 4/9

Page 5: P1, Tema 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIAUNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE LITERE

Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-NapocaTel.: (00) 40 - 740 - 077521Fax: (00) 40 - 364 - 815679

E-mail: [email protected]: www.didacticalimbiiromane.ro

Transcrierea textului

Istoria altfel! Copiii, invitati la Bastion pentru a descoperi misterele faraonilorScris de Simina Bratu 

Prima parte 

Ateliere de făcut bijuterii antice, despre hieroglife sau despre mumificare! Acestea sunt

doar câteva dintre metodele interactive prin care micuții din Timișoara vor putea să descopere

„Secretele Egiptului Antic”.

Evenimentul va debuta pe 16 septembrie, la Bastionul Theresia. Aici copiii cu vârste între

6 și 14 ani vor putea să descopere, alături de părinți sau profesori, tainele faraonilor, ale Egiptului

Antic și nu numai. Pentru micuți au fost pregătite o mulțumi de activități spectaculoase, cu scop

educativ.

Spre exemplu, copiii vor putea să intre într-o piramidă, să se așeze pe tronul unui faraon,

să deschidă un sarcofag sau să-și creeze singuri amulete după modelul celor care existau în

antichitate.

Desigur, fiecare activitate la care vor participa va fi însoțită de explicații și date istorice.

Spre deosebire de o expoziție clasică, aici, copiii vor avea ocazia să studieze îndeaproape

exponatele.

De asemenea, până acum, evenimentul s-a bucurat de succes în alte orașe din țară precum

București sau Cluj.

A doua parte

Cei care doresc să nu rateze expoziția vor putea să-și procure bilete începând de miercuri,

16 septembrie, de la Bastionul Theresia, Str. Martin Luther nr.4. Un bilet pentru copiii sub 14 ani

costă 20 de lei, iar pentru adulți este 35 de lei. De asemenea, există biletele de familie, pentru mai

multe persoane, unde prețurile sunt cuprinse între 70 și 80 de lei.

Expoziția se va desfășura până pe 30 noiembrie în mansarda B1 a Bastionul Theresia din

strada Martin Luther nr. 4 și poate fi vizitată în fiecare zi, de marți până duminică, între 10.00 –

19.00 (pauză 14.00-15.00).

Pag. 5/9

Page 6: P1, Tema 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIAUNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE LITERE

Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-NapocaTel.: (00) 40 - 740 - 077521Fax: (00) 40 - 364 - 815679

E-mail: [email protected]: www.didacticalimbiiromane.ro

FIȘA PROFESORULUI

Sarcina 1 (5 minute- 4 puncte)

Ascultaţi prima parte a unui articol despre organizarea unei expoziţii cu tema „Egiptul Antic” şi alegeţi variantele corecte.

a) Autoarea articolului se numeşte Simona Bratu.

Autoarea articolului se numeşte Simina Bratu.

b) Expoziţia are loc în Timişoara.

Expoziţia a avut loc la Timişoara.

c) Elevii, însoţiţi de părinţi sau profesori, vor putea participa la diverse activităţi educative.

Elevii, însoţiţi de părinţi sau profesori, vor putea participa la o expoziţie clasică

d) Expoziţia nu a fost prezentă în alte oraşe din tară.

Expoziţia a fost prezentă în alte oraşe din ţară.

Sarcina 2 (5 minute-6 puncte)

Ascultaţi tot articolul despre organizarea unei expoziţii cu tema „Secretele Egiptului Antic” completaţi cu informaţiile potrivite casetele de mai jos:

Pag. 6/9

1. Localitatea în care are loc expoziţia:

2. La expoziţie pot participa:

4. Preţul biletelor:Copii-Adulţi-Familie-

5. Expoziţia se va închide în data de:

6. Zilele în care poate fi vizitată expoziţia:

3. Exemple de activităţi:

Page 7: P1, Tema 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIAUNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE LITERE

Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-NapocaTel.: (00) 40 - 740 - 077521Fax: (00) 40 - 364 - 815679

E-mail: [email protected]: www.didacticalimbiiromane.ro

Sarcina 3 (5 minute-3 puncte)

Ascultaţi prima parte a unui articol despre organizarea unei expoziţii cu tema „Egiptul

Antic” şi completţi spaţiile punctate cu informaţiile potrivite.

a) Expoziţia „Secretele Egiptului Antic” organizează ateliere de (1)................, despre

(2)...................... şi despre (3) ..... ...................

b) Copiii vor avea ocazia să se aşeze pe (4)............... şi să observe interiorul unei

(5) ..............

c) Expoziţia este închisă în timpul pauzei de prânz de la ora (6).................. la ora

(7) ..............................

Pag. 7/9

Page 8: P1, Tema 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIAUNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE LITERE

Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-NapocaTel.: (00) 40 - 740 - 077521Fax: (00) 40 - 364 - 815679

E-mail: [email protected]: www.didacticalimbiiromane.ro

FIȘA ELEVULUISarcina 1

Ascultaţi prima parte a unui articol despre organizarea unei expoziţii cu tema „Secretele

Egiptul Antic” şi alegeţi variantele corecte.

b) Autoarea articolului se numeşte Simona Bratu.

Autoarea articolului se numeşte Simina Bratu.

b) Expoziţia are loc în Timişoara.

Expoziţia a avut loc la Timişoara.

c) Elevii, însoţiţi de părinţi sau profesori, vor putea participa la diverse activităţi educative.

Elevii, însoţiţi de părinţi sau profesori, cor putea participa la o expoziţie clasică

d) Expoziţia nu a fost prezentă în alte oraşe din tară.

Expoziţia a fost prezentă în alte oraşe din ţară.

Sarcina 2

Ascultaţi tot articolul despre organizarea unei expoziţii cu tema „Secretele Egiptului Antic”

completaţi cu informaţiile potrivite casetele de mai jos:

Pag. 8/9

1. Localitatea în care are loc expoziţia:

2. La expoziţie pot participa:

4. Preţul biletelor:Copii-Adulţi-Familie-

5. Expoziţia se va închide în data de::

6. Zilele în care poate fi vizitată expoziţia:

3. Exemple de activităţi:

Page 9: P1, Tema 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIAUNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE LITERE

Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-NapocaTel.: (00) 40 - 740 - 077521Fax: (00) 40 - 364 - 815679

E-mail: [email protected]: www.didacticalimbiiromane.ro

Sarcina 3 (5 minute-3 puncte)

Ascultaţi prima parte a unui articol despre organizarea unei expoziţii cu tema „Egiptul

Antic” şi completţi spaţiile punctate cu informaţiile potrivite.

a) Expoziţia „Secretele Egiptului Antic” organizează ateliere de (1)................, despre

(2)...................... şi despre (3) ..... ...................

b) Copiii vor avea ocazia să se aşeze pe (4)............... şi să observe interiorul unei

(5) ..............

c) Expoziţia este închisă în timpul pauzei de prânz de la ora (6).................. la ora

(7) ..............................

Pag. 9/9


Recommended