+ All Categories
Home > Documents > Orasul Oravita Profilul Comunitatii

Orasul Oravita Profilul Comunitatii

Date post: 22-Oct-2015
Category:
Upload: marc-simona
View: 75 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
17
PROFILUL COMUNITĂŢII – ORAŞUL ORAVIŢA Aşezarea geografică şi cadrul natural : 1. Date generale ale judeţului/oraşului Poziţia geografică; Oraşul Oraviţa este amplasat în partea de sud-vest a judeţului Caraş Severin, în preajma paralelei de 45°, având o suprafaţă totală de 164,16 km 2 şi are în componenţa sa două localităţi subcomponente (Ciclova Montană, Marila) şi patru sate aparţinătoare (Broşteni, Răchitova, Brădişorul de Jos, Agadici). Localitatea se învecinează la 20 km spre Est cu oraşul Anina, la 49 km spre Nord-Vest cu municipiul Reşiţa, la 48 km spre Sud cu oraşul Moldova Nouă, la 105 km spre Nord- Vest cu municipiul Timişoara. La 18 km. Spre Sud se află punctul de control vamal şi de frontieră – NAIDĂŞ – prin care se face legătura cu Republica Serbia şi Muntenegru. Relief; Relieful deşi, preponderant premontan, se caracterizează printr-o mare diversitate. Suprafeţe întinse de dealuri şi câmpii, oferă condiţii propice dezvoltării agriculturii, viticulturii, agro-turismului. De menţionat este şi reţeaua hidrografică bogată. Pârâul Oraviţa, traversează oraşul şi satul Broşteni, împreunându-se, înainte de satul Greoni, cu pârâul Lişavei, apoi cele trei izvoare de la Ciclova Montană: Simeon, Moşului şi Călugăra care formează pârâul Ciclova. La fel de importante sunt şi cele două lacuri, amenajate între anii 1724 – 1733, o dată cu dezvoltarea industrială a zonelor miniere, la intrarea în oraş, acum în curs de reamenajare. Subtipul climatic bănăţean, specific zonei acestei zone geografice, se caracterizează prin circulaţia maselor de aer atlantic din vest şi prin invazia maselor de aer mediteranean din sud, ceea ce conferă un caracter moderat regimului termic, cu frecvente perioade de încălzire în timpul iernii, cu primăveri timpurii şi cantităţi medii multianuale de precipitaţii relativ ridicate. Climatul în Defileul Dunării este mediteranean, caracterizat printr-o temperatură medie anuală mai ridicată decât în restul ţării, cea din zona Oraviţa fiind edificatoare: 11,8 ºC, cea mai ridicată valoare din ţară. Cantitatea medie anuală de precipitaţii la Oraviţa este de 806,0 mm. Zona stepei şi silvostepei ocupă suprafeţe restrânse în câmpia de vest unde pajiştile spontane au fost ocupate de plante de cultură. În luncile râurilor cresc sălcii, plopi şi ulmi. Pe dealurile vestice creşte cu preponderenţă gorunul, alături de cer, garniţă, tei, stejar pufos, formând etajul quercineelor. Pentru faună, acest ţinut cu un climat aparte reprezintă limita nordică a arealului de răspândire a multor specii. Păsările sunt nelipsite: privighetoarea, mierla, cucul, sturzul - abundă în toate anotimpurile.Dintre animalele specifice pădurilor de foioase frecvente sunt lupul, şoarecele gulerat, veveriţa, pârşul, jderul de pădure, mistreţul, căprioara, iepurele, cocoşul de munte, ierunca. Apele de munte sunt bogate în păstrăv indigen, lipan, mreană de munte.
Transcript
Page 1: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

PROFILUL COMUNITĂŢII – ORAŞUL ORAVIŢA

• Aşezarea geografică şi cadrul natural :

1. Date generale ale judeţului/oraşului

• Poziţia geografică;Oraşul Oraviţa este amplasat în partea de sud-vest a judeţului Caraş Severin, în preajma

paralelei de 45°, având o suprafaţă totală de 164,16 km2 şi are în componenţa sa două localităţi subcomponente (Ciclova Montană, Marila) şi patru sate aparţinătoare (Broşteni,

Răchitova, Brădişorul de Jos, Agadici).

Localitatea se învecinează la 20 km spre Est cu oraşul Anina, la 49 km spre Nord-Vest cu municipiul Reşiţa, la 48 km spre Sud cu oraşul Moldova Nouă, la 105 km spre Nord- Vest cu municipiul Timişoara. La 18 km. Spre Sud se află punctul de control vamal şi de frontieră – NAIDĂŞ – prin care se face legătura cu Republica Serbia şi Muntenegru.

• Relief;Relieful deşi, preponderant premontan, se

caracterizează printr-o mare diversitate. Suprafeţe întinse de dealuri şi câmpii, oferă condiţii propice dezvoltării agriculturii, viticulturii, agro-turismului. De menţionat este şi reţeaua hidrografică bogată. Pârâul Oraviţa, traversează oraşul şi satul Broşteni, împreunându-se, înainte de satul Greoni, cu pârâul

Lişavei, apoi cele trei izvoare de la Ciclova Montană: Simeon, Moşului şi Călugăra care formează pârâul Ciclova. La fel de importante sunt şi cele două lacuri, amenajate între anii 1724 – 1733, o dată cu dezvoltarea industrială a zonelor miniere, la intrarea în oraş, acum în curs de reamenajare.

Subtipul climatic bănăţean, specific zonei acestei zone geografice, se caracterizează prin circulaţia maselor de aer atlantic din vest şi prin invazia maselor de aer mediteranean din sud, ceea ce conferă un caracter moderat regimului termic, cu frecvente perioade de încălzire în timpul iernii, cu primăveri timpurii şi cantităţi medii multianuale de precipitaţii relativ ridicate. Climatul în Defileul Dunării este mediteranean, caracterizat printr-o temperatură medie anuală mai ridicată decât în restul ţării, cea din zona Oraviţa fiind edificatoare: 11,8 ºC, cea mai ridicată valoare din ţară.

Cantitatea medie anuală de precipitaţii la Oraviţa este de 806,0 mm.Zona stepei şi silvostepei ocupă suprafeţe restrânse în câmpia de vest unde pajiştile

spontane au fost ocupate de plante de cultură. În luncile râurilor cresc sălcii, plopi şi ulmi. Pe dealurile vestice creşte cu preponderenţă gorunul, alături de cer, garniţă, tei, stejar pufos, formând etajul quercineelor. Pentru faună, acest ţinut cu un climat aparte reprezintă limita nordică a arealului de răspândire a multor specii. Păsările sunt nelipsite: privighetoarea, mierla, cucul, sturzul - abundă în toate anotimpurile.Dintre animalele specifice pădurilor de foioase frecvente sunt lupul, şoarecele gulerat, veveriţa, pârşul, jderul de pădure, mistreţul, căprioara, iepurele, cocoşul de munte, ierunca. Apele de munte sunt bogate în păstrăv indigen, lipan, mreană de munte.

Page 2: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

Caracteristic în această zonă este vântul denumit Coşava, deosebit de intens în sectorul vestic al Defileului Dunării, pe direcţia sud-est către nord-est. Acest vânt se manifestă cu intensitate în Oraviţa din direcţia Răcăjdia spre nord. Un alt curent puternic este canalizat pe valea pârâului Oraviţa, până scapă în zona de câmpie şi scade în intensitate.

Rezervaţia naturală Valea Ciclovei – Oraviţa – este rezervaţie botanică şi cuprinde zona Muntelui Rol, Valea Călugărului, Corcana şi o parte din Muntele Simion. Suprafaţa este de 218,90 ha.

Cadrul natural – obiective de interes turistic

Calea ferată Oraviţa – Anina

De la Oraviţa porneşte spre Anina, printr-un peisaj absolut încântator, cea mai veche cale ferată montană din ţară (34 Km), cu 15 tuneluri si 30 viaducte, de un pitoresc captivant, neîntrecut în ţară, pe care mai circulă şi astăzi locomotive cu aburi.

Mânăstirea ”Călugăra”

Mănăstirea a fost întemeiată în 1859, pe locul unei străvechi chilii monahale. Construcţia bisericii actuale s-a terminat în 1861. Iconostasul este sculptat de Aurel Cotârlă din Oraviţa şi pictat de N. Popovici în 1943. Astăzi, aceasta reprezintă sursa de hrană spirituală a locuitorilor zonei, şi a celor care o vizitează.

Pădurea de liliac

Făcând parte din rezervaţia naturală Valea Ciclovei, este perfect asemănătoare cu pădurea de liliac de la Ponoare, jud. Mehedinţi.

Gorunul cu icoana

Un loc renumit datorită icoanei sfinte care este bătută pe trunchiul său, icoana a carei autor s-a pierdut în negura timpului. La mică distanţă de "Gorunul cu icoana" se găseşte o superbă cascadă pe tuf calcaros de aproximativ 10-12 m numită "Cascada de la Piatra Moale"

Poiana Iuliei

Înconjurat de păduri de foioase si conifere, în mijlocul poienii se găseşte un canton silvic, construit în mod tradiţional, loc excelent pentru recreere.

Page 3: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

Piatra Rolului Nou

Reprezentată de o stânca solitară de calcar care ţâşneşte din mijlocul padurii (987 m), Piatra Rolului Nou este vizibilă de la mari depărtări, străjuind cu sfinţenie întreaga vale a Caraşului.

Peştera lui Adam Neamţu

Călătorul care vizitează această peşteră aşezată în inima muntelui, este transbordat în vremurile de demult pe vremea celebrului haiduc Adam Neamţu care a folosit peştera în vremuri de restrişte.

Peştera Padina Popii

Un alt loc pitoresc la care se ajunge urcând din Ciclova Montană pe versantul nordic al Rolului.

CONEXIUNI CU ALTE ZONE TURISTICE

Cheile Nerei

Obiectiv turistic de o rară frumuseţe, Cheile Nerei se evidenţiază prin relieful accidentat, văi abrupte şi pereţi verticali. Mersul este posibil pe poteci înguste, din loc în loc întâmpinându-ne specii de flori specifice locului ca: mojdreanul, cărpiniţa, liliacul salbatic, alunul turcesc, etc.

De o frumuseţe sălbatică este şi "Lacul Dracului", aflat la o înălţime de 700 m despre care se spune că nu i s-a descoperit fundul, având probabil o legatură subterană cu râul Nera. Este un lac întunecat, înfricoşător la prima vedere, care însă dezvăluie privirii imagini unice. Este considerat monument al naturii.

Cheile Minişului

Aflate în Depresiunea Valea Almăjului. Străbat Munţii Aninei la o distanţă de aproximativ 40 km de oraşul Oraviţa. Obiective: Paralela 45, Cascada Bigăr, Barajul şi Lacul de Acumulare Gura Golâmbului, Păstrăvăria.

Page 4: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

Cheile Caraşului

Străbat traseul Caraşova, Prolaz, Platoul Iabalcei, Comarnic. Se întinde pe o distanţă de 12,5 Km, iar aceasta se poate parcurge în 2 ore şi 30 de minute. Traseul parcurge Cheile Caraşului care oferă un peisaj impresionant ce a lăsat amintiri deosebite tuturor turiştilor care au trecut pe aici. Peştera Liliecilor şi Peştera de după Cârşe sunt două dintre cele mai deosebite creaţii ale apei în calcarele cheilor. Peştera Comarnic, singura peşteră turistică din Banat deservită de un ghid este o bijuterie a carstului bănăţean.

• Număr de locuitori;

Conform ultimului recensamânt efectuat în anul 2002, numărul total de locuitori este de 15,263.

Structura pe naţionalităţi

rom âni

m aghiari germ ani rom i alte le0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

români maghiari germani romi altele

Români = 14.341

Maghiari = 248

Germani = 239

Romi = 362

Altele = 73

Page 5: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

• Descrierea economico-socială a oraşului (pe scurt);

Ultimii 50 de ani de evoluţie a oraşului, s-au materializat în înfiinţarea şi dezvoltarea Exploatării Miniera Banat-Oraviţa, care a desfăşurat cu obiect de activitate: mineritul, specializat în extragerea uraniului la Ciudanoviţa şi Lişava, exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului prin fostul UFET Oraviţa, mici ateliere meşteşugăreşti şi de prestări de servicii în sistemul cooperatist; Cartierul de locuit din Zona Gării s-a dezvoltat parţial şi ca oraş-dormitor pentru parte din muncitorii de pe fosta platformă industrială de la Crivina (Anina).

Perioada de după anul 1989 a însemnat o cotitură în evoluţia oraşului şi localităţilor aparţinătoare, prin disponibilizarea masivă a muncitorilor din minerit şi apoi ca urmare a închiderii platformei de la Termocentrala de la Crivina; problematica ce a apărut, a fost cea specifică tuturor fostelor zone monoindustriale, unde a apărut un excedent de forţă de muncă care nu a putut fi absorbită.

Dezvoltarea localităţii în ultimii 15 ani a fost lentă, caracterizată de menţinerea unui şomaj ridicat, cu problematica specifică acestei stări de fapt.

• Administraţia locală Oraviţa

-PRIMĂRIA ORAŞULUI ORAVIŢA-CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ORAVIŢAStrada 1 Decembrie 1918 Nr. 60; 325600 – Oraviţa

Cod fiscal 3227963Tel. 0255/571133Fax. 0255/572815E-mail oravita @cs.ro Web: www.oravita.ro

În actuala structură şi componenţă, Primăria oraşului Oraviţa funcţionează începând de

după decembrie 1989; de fapt este continuatoarea, în concordanţă cu legislaţia română în vigoare a vechii administraţii locale, care iniţial a fost organizată în subordinea a două primării, cea a Oraviţei Montane şi cea a Oraviţei Române, corespunzătoare modului de împărţire administrativă a teritoriului oraşului, conform evidenţelor austro-ungare de la 1847, existente şi astăzi la cartea funciară a zonei.

Cadrul legal de funcţionare este Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Structura veniturilor anuale, pentru ultimii trei ani, respectiv anii 2003 , 2004 şi 2005 :

pentru anul 2003 în RON

TOTAL VENITURI 5.002.035,3Sursa de venit Suma Procent din

venitul anual

- Venituri populaţie 324.977,5 6 %- Venituri persoane juridice 154.499,8 3%- Alte venituri 685.773,5 14 %

Total venituri proprii 1.165.250,8 23 %- cote defalcate impozit pe venit 1.643.480,6 33%- cote TVA 2.081.801,3 42%- subvenţii de la buget stat 5.000,0 1%- subvenţii alte bugete 106.502,6 2%

Page 6: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

Pentru anul 2004 în RON

TOTAL VENITURI 6.180.621,4Sursa de venit Suma Procent din

venitul anual

- Venituri populaţie 298.947,0 5%- Venituri persoane juridice 233.302,6 4%- Alte venituri 715.746,3 12%

Total venituri proprii 1.247.995,9 20%- cote defalcate impozit pe venit 2.203.657,5 36%- cote TVA 2.588.500,0 41%- subvenţii de la buget stat 4.000,0 1%- subvenţii alte bugete 95.468,0 2%

Pentru anul 2005 în RON

TOTAL VENITURI 7.759.189Sursa de venit Suma Procent din

venitul anual

- Venituri populaţie 365.949 5%- Venituri persoane juridice 257.506 3%- Alte venituri 585.148 8%

Total venituri proprii 1.208.603 16%- Venituri impozit pe venit 1.288.812 17%- Sume din TVA 5.057.106 65%- subvenţii de la buget stat 114.659 1%- subvenţii de la alte bugete 73.234 1%

Numărul angajaţilor cu normă întreagă şi a celor angajaţi temporar pe categorii

Total posturi bugetare 143din care:

• Demnitari 2• functii publice 34• functii contractuale 107

Page 7: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

STAT DE FUNCTIIPrivind functiile publice din cadrul

Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Oravita

Nr crt

Functia publica

De conducere De executie

Compartiment / Birou / Seviciu

Clasa Grad Treapta de salarizare

Nr de posturi

1 SECRETAR 12 ARHITECT

SEFCONSILIER Comp.Urbanism I Superior S 1 1

3 SEF BIROU CONSILIER Birou F.-Cont. I Superior S 2 14 SEF BIROU CONSILIER Serv.Public.Comunitar

Local de .Evid. Pers.I Superior S 1 1

* TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE 4

1 REF.de SPECIALIT. Comp.Urbanism II Superior SSD 1 22 REF de SPECIALIT. Comp. Urbanism II Superior SSD1 3 13 CONSILIER Comp.Imp. si taxe I Superior S 2 14 CONSILIER Comp.Imp. si taxe I Principal S 2 15 REFERENT Comp.Imp. si taxe III Superior M 1 16 REFERENT Comp.Contabilitate III Superior M 1 17 REFERENT Comp.Contabilitate III Superior M1 3 28 CONSILIER JURIDIC Comp.Juridic I Asistent S 2 19 CONSILIER Comp.Cadastru I Superior S 2 110 CONSILIER Comp.Agricol I Superior S 1 111 INSPECTOR Comp.Autorit.tutel. I Asistent S 2 112 REFERENT Comp.Asist.Sociala III Superior M 2 113 CONSILIER Comp.Asist.Sociala I Superior S 3 114 INSPECTOR Comp.Integrare

Europeana.si InformaticaI Debutant S 1

15 REFERENT. Comp.Integrare Europeana.si Informatica

III Superior M 1 1

16 AUDITOR Comp.Audit I Principal S 1 117 CONSILIER Comp.Res. Umane I Asistent S 3 118 REFERENT Comp.Com.-Transport. III Superior M 1 119 REFERENT Comp.Protectie Civila. III Asistent M 3 120 CONSILIER S.P.C.L.E.P.-Comp

Stare CivilaI Debutant S 1

21 REFERENT S.P.C.L.E.P.-CompStare Civila

III Superior M 1 1

22 REFERENT S.P.C.L.E.P- Comp. Informatica

III Superior M 1 3 1

23 REFERENT S.P.C.L.E.P.- Comp Evidenta Populatiei

III Superior M 1 1

24 CONSILIER S.P.C.L.E.P.- Comp Evidenta Populatiei

I Debutant S 1

25 REFERENT C.Urbanism,C.Imp.si taxe,C.Resurse Umane,C.Integrare Europ.si Inf.

III Debutant M 4

** TOTAL FUNCTII PUBLICE : DE EXECUTIE 30

*** TOTAL GENERAL FUNCTII PUBLICE

34

Page 8: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

Numărul consilierilor locali – 17

• Infrastructura tehnico – edilitară

- reţea de alimentare cu apă potabilă- reţea de alimentare cu energie electrică- drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale- reţea feroviară - reţea de telefonie naţională - reţea de telefonie mobilă- reţea de cablu TV şi acces Internet- reţea de difuzare a presei- Banca Raiffeisen- Administraţia Financiară- 2 filiale CEC- Judecătorie- Post poliţie orăşenească- Inspectoratul Poliţiei de Frontieră- 3 farmacii - 2 puncte consiliere nutriţie şi vânzare produse naturiste

Page 9: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

• Potenţialul de afaceri

Activitatea economică în oraşul Oraviţa, se axează în special pe prelucrarea şi exploatarea lemnului, dată fiind poziţia oraşului, în zona preponderent montană.

O altă ramură dominantă este comerţul şi alimentaţia publică. Într-un procent mai scăzut se înregistrează şi societăţi cu alte domenii de activitate: prelucrarea laptelui, transport, turism, servicii publice, construcţii, etc.

În prezent, la nivelul oraşului sunt înregistraţi un număr de 155 agenţi economici privaţi, în următoarea structură :

Tabel agenti comerciali:

NR. CRT DENUMIRE ACTIVITATE NR.

CRT DENUMIRE ACTIVITATE

1 A.F. STEFANOVICI STEFCOM Magazin mixt 79 S.C. ”ETERNDET” S.R.L. Magazin pompe funebre

2 A.F. “MIHĂILĂ COMBI” Magazin mixt 80 S.C. ”EUROSEBY” S.R.L. Magazin alcool Magazin mobilă

3 A.F. ” TUDOR AMELY” Comerţ industrial 81 S.C. ”EUROTRANS URSU” S.R.L. Restaurant cu bar Hotel

4 A.F. ”BOC TRAIAN” Magazin mixt 82 S.C. ”GENDERDEVA” S.R.L. Magazin produse industriale

5 A.F. ”COTOVANU DORIMAR” Magazin alimentar 83 S.C. ”GIMAYO TRANS” S.R.L. Transport persoane şi marfă

6 A.F. ”DRIGA” Magazin mixt 84 S.C. ”GODEXIM TRANS” S.R.L. Transport persoane

7 A.F. ”PONORAN VICHI & DENI” Chioşc mixt 85 S.C. ”HALAS & FLORITAN” S.R.L. Restaurant

8 A.F. ”STIRBU” Magazin mixt 86 S.C. ”HC ANEAS” S.R.L. Casă amanet

9 A.F. ”VELCOTĂ” Magazin mixt 87 S.C. ”HELP TRANS” S.R.L.

Magazin mixt Depozit en-gros Magazin mixt Magazin mixt Supermarket Cafenea cu bar

10 A.F. ”ŢEICU DAIANA” Chioşc mixt 88 S.C. ”HIMALAYA” S.R.L. Magazin industrial Magazin second hand

11 A.F. BÎTEA BOGDAN Magazin mixt 89 S.C. ”ILEANA & DOINA” S.R.L. Loto-Prono

12 A.F. BORCA ”LORY” Magazin industrial 90 S.C. ”IM COVIANMIR TRANS” S.R.L. Alte activităţi recreative

13 A.F. COADA ADECO Magazin industrial 91 S.C. ”IMB MILOŞ” S.R.L. Alimentaţie publică

14 A.F. DRAGAN Chioşc mixt 92 S.C. ”ÎNCĂLŢĂMINTEA” S.R.L.

Magazin industrial Magazin industrial Magazin industrial Magazin alimentar Magazin alimentar

15 A.F. HERNEA ”COCO” Magazin mixt 93 S.C. ”JOLLY ELEFANT” S.R.L. Restaurant – pizzerie

16 A.F. HRISTEA VASILE Magazin mixt 94 S.C. ”LEOPARD” S.R.L. Brutărie

17 A.F. JURITA Prestări servicii 95 S.C. ”LESCO B.A.C.” S.R.L. Magazin mixt

18 A.F. LAZAR ”OVI” Magazin mixt 96 S.C. ”LEVIO COMIMPEX” S.R.L. Producţie muştar

19 A.F. MAVRIGU Magazin industrial 97 S.C. ”LEXEURO-BUSINESS” S.R.L. Magazin mixt

Page 10: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

20 A.F. SANDA Prestări servicii 98 S.C. ”LILIANA SERVCOM” S.R.L. Chioşc A.P.

21 CABINET MEDICAL Cabinet medical 99 S.C. ”LIMA COM” S.R.L. Magazin textile

22 CABINET STOMATOLOGIC Cabinet stomatologic 100 S.C. ”LINA VIN COM” S.R.L. Magazin alimentar

23 COOP. CONSUM Magazin mixt 101 S.C. ”LIVCART” S.R.L. Librărie

24 P.F. ”GHERMAN VUCU ADAM” Prestări servicii 102 S.C. ”LUDUŞAN” S.R.L. Chioşc mixt

25 P.F. ”MAROCICO SANDU” Taximetrie 103 S.C. ”LUKOIL DOWNSTREAM” S.R.L. Staţie PECO

26 P.F. BOGDAN IOAN LUCIAN Sifonărie 104 S.C. ”LYRAFARM 2003” S.R.L. Farmacie

27 P.F. MITAR TITIAN Tâmplărie 105 S.C. ”M & I” S.R.L. Magazin industrial

28 P.F. PETCU RUSALINA Magazin Pompe Funebre 106 S.C. ”MAMIA PREST” S.R.L. Atelier foto

29 P.F. POPOVICI OCTAVIAN Monumente funerare 107 S.C. ”MANA PLAST” S.R.L.

Magazin industrial, tâmplărie, geamuri termo, jaluzele

30 P.F. SÂRBU PAVEL Prestări servicii 108 S.C. ”MANON COMIMPEX” S.R.L. Magazin industrial

31 P.F. SAVA ”FLORY SAV” Magazin pescăresc 109 S.C. ”MANUEL & DANIEL” S.R.L. Snack bar şi terasă

32 PIAŢA AGROALIMENTARĂ Produse agricole + industriale 110 S.C. ”MARCOTRANS” S.R.L.

Telefonie mobilă, accesorii; Magazin industrial

33 PRIMĂRIA ORAŞ ORAVIŢA Piaţa Agroalimentară 111 S.C. ”MARMAN SERVCOM” S.R.L. Magazin industrial

34 S.C. ”2 EMME 2 PL” S.R.L. Producţie pantofi 112 S.C. ”MAXIM-COM” S.R.L. Magazin mobilă

35 S.C. ”A.C. TERRA BLUE” S.R.L. Magazin mixt 113 S.C. ”MELISSA FARM” S.R.L. Farmacie

36 S.C. ”AC KRISTOFAN” S.R.L. Magazin industrial 114 S.C. ”MIHUŢ SERVICE” Magazin industrial, piese şi accesorii auto

37 S.C. ”ACVILA” S.R.L. Magazin mixt 115 S.C. ”MOBIALEX” S.R.L. Bar Bar Atelier tâmplărie

38 S.C. ”ADC PRO & SAU” S.R.L. Obiecte artizanale, petarde, artificii 116 S.C. ”MODA LUX” S.R.L. Magazin industrial

39 S.C. ”AGROBANAT” S.A.

Magazin agroalimentar Magazin agroalimentar Magazin agroalimentar

117 S.C. ”MODEST COM” S.R.L. Magazin industrial

40 S.C. ”ALEX TRANS” S.R.L. Transport călători 118 S.C. ”MODEST SECO COM” S.R.L. Transport persoane

41 S.C. ”ALI & DANI” S.R.L. Magazin industrial 119 S.C. ”NERA COMP TOC” S.N.C. Auto-service

42 S.C. ”ALINA COLLECTION” S.R.L. Magazin industrial 120 S.C. ”NIKO” S.R.L. Restaurant; Magazin mixt; Chioşc mixt

43 S.C. ”ANGAL” S.R.L.Pariuri sportive şi comercializare cartele telefonice

121 S.C. ”NINA & GABI” S.R.L. Magazin mixt

44 S.C. ”AQUA VITAE PREST” S.R.L. Sifonărie 122 S.C. ”ORMAN IMPEX” S.R.L. Sifonărie

45 S.C. ”ARCATIM” S.A. Farmacia 36 Arcatim 123 S.C. ”OTIMAN COM” S.R.L.

Restaurant ”Coroana”; Magazin carne

Page 11: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

46 S.C. ”AURICA PROD COM” S.R.L. Magazin industrial 124 S.C. ”PAJURA” S.R.L. Restaurant cu bar şi cazare

47 S.C. ”AUTO – NERA” S.A.Autogara; Autogara; Spălătorie

125 S.C. ”PANSTAR” S.R.L. Fabrica de pâine

48 S.C. ”AUTO PETRE COM” S.R.L. Reparaţii auto 126 S.C. ”PERSAM & COMP” S.R.L.

Magazin mixt Magazin mixt Magazin mixt Depozit en-gros Magazin mixt Magazin mixt

49 S.C. ”AUTO-ALEX” S.R.L.

Depozit en-gros şi en-detail – industrial; Magazin industrial; Magazin industrial; Depozit en-gros

127 S.C. ”PIMEN COM” S.R.L. Magazin industrial

50 S.C. ”BÂRZAVA NOUĂ COM” S.R.L. Magazin industrial 128 S.C. ”POP FLOARE & DUMITRU ANA” Magazin industrial

51 S.C. ”BĂLEANU SERVCOM” S.R.L. Televiziune cablu 129 S.C. ”PRESTOR” S.R.L. Atelier mecanic

52 S.C. ”BEST VYMA” S.R.L. Magazin industrial 130 S.C. ”PROFI NAS” S.R.L. Xerox, birotică

53 S.C. ”BLEAŞ COM” S.R.L. Chioşc alimentar 131 S.C. ”RECONTRACT” S.R.L. Magazin industrial

54 S.C. ”BODO PROD” S.R.L. Alimentaţie publică 132 S.C. ”ROCKSYDEEA” S.R.L. Magazin industrial Calculatoare

55 S.C. ”BORBOS SIMONA DANIELA” S.R.L. Magazin mixt 133 S.C. ”RODI & DOINI” S.R.L. Magazin industrial

56 S.C. ”BURCIU UNIVERSAL” S.R.L. Magazin industrial 134 S.C. ”RODIPET” S.A.Chioşc presă Chioşc presă Chioşc presă Chioşc presă Chioşc presă

57 S.C. ”C.M. NICORALU” Chioşc alimentar; Magazin industrial 135 S.C. ”RUJA” COM S.R.L. Magazin mixt

58 S.C. ”CALEN” S.N.C. Magazin industrial Librărie 136 S.C. ”SAMMY 2000” S.R.L. Centru carne Centru

carne

59 S.C. ”CAR DAN TRANS” S.R.L. Maxi Taxi 137 S.C. ”SEBA & CLAU 2003” S.R.L. Chioşc ap; Atelier preparate carne

60 S.C. ”CLAMINA” S.R.L. Magazin second-hand 138 S.C. ”SNAGOV PROD COM” S.R.L. Magazin mixt

Magazin mixt

61 S.C. ”CLASSIC SERV COM” S.R.L.Laborator cofetărie; Snack bar; Cofetărie

139 S.C. ”SPOREA COM” S.R.L. Magazin industrial Magazin industrial

62 S.C. ”CO-HA INTERNATIONAL” S.R.L. Atelier Bijuterie 140 S.C. ”STEAUA DE VEST” S.R.L. Moară

63 S.C. ”COMEX” S.R.L.Colectare materiale refolosibile

141 S.C. ”STEFANO CATTANI” S.R.L. Prelucrare material lemnos

64 S.C. ”CONDOR-EX” S.R.L.

Magazin mixt Magazin mixt Magazin electrocasnice Depozit materiale reciclabile

142 S.C. ”STEFMARALF” S.R.L.Transport călători şi marfă intern şi internaţional

65 S.C. ”COSMIFLOR” S.R.L. Alimentaţie publică 143 S.C. ”SYMMETRIA” S.R.L. Difuzare presă; Difuzare presă

Page 12: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

66 S.C. ”CRAFTY TINKER” S.R.L. Articole ceramice; Magazin industrial 144 S.C. ”TIM-LIFT” S.R.L. Comerţ aparate uz

gospodăresc

67 S.C. ”CRYSLEX COMPANY” S.R.L. Magazin industrial 145 S.C. ”TOP STUDIO PREST” S.R.L. Casete audio video

68 S.C. ”DAMASUS TRADE” S.R.L. Magazin alimentar 146 S.C. ”TORENT COM” S.R.L.Prelucrare material lemnos; Magazin mixt; Fast food

69 S.C. ”DARCOV-GLAF” S.R.L. Magazin mobilă; Magazin mobilă 147 S.C. ”TRI ASSOS IMPEX” S.R.L. Magazin industrial

70 S.C. ”DELTAROL” S.R.L. Magazin mixt Magazin mixt 148 S.C. ”UNIMAG IMPEX” S.R.L. Magazin industrial

71 S.C. ”DEN & SEBA” S.R.L. Magazin mixt 149 S.C. ”UNITA” S.A. Asigurări

72 S.C. ”DIACONESCU TRANS IMPEX” S.R.L. Magazin mixt 150 S.C. ”UNIVERSAL PROD COM” S.R.L. Magazin alimentar

73 S.C. ”DISTINCT FASHION” S.R.L.Magazin industrial; Atelier service auto

151 S.C. ”VALCOMARS OIL” S.R.L. Staţie PECO

74 S.C. ”DOING” S.R.L. Magazin industrial 152 S.C. ”VILELLA INTER” S.R.L. Prelucrare material lemnos

75 S.C. ”DOLORES” S.R.L. Magazin industrial 153 S.C. ”ZAME LAVARAZIONI MECCANICHE” S.R.L.

Fabricarea articolelor de feronerie

76 S.C. ”DRUMEŢIA” S.R.L. Magazin industrial 154 S.C. ”ZAMFIR 2000” S.R.L. Cofetărie

77 S.C. ”DSO DESIGN” S.R.L. Magazin industrial; Alimentaţie publică 155 S.C. ”ZELITINA” S.R.L. Magazin industrial

78 S.C. ”ERASCO” S.R.L. Casino ”Casablanca”

Evoluţia agenţilor economici pe ultimii 5 ani:

Page 13: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

120 147 139 144 150 1550

100

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Agenţi economici

61%

7% 5%12% 15%

0%10%20%30%40%50%60%70%

Com ert Productie Transport Servicii Alte le

Dom enii de activitate

• Rata de ocupare a forţei de muncă. Şomajul

Raportat la o populaţie activă de aproximativ 5000 persoane, înregistrăm în evidenţe un număr de 872 şomeri, însă în valoare absolută, rata şomajului este mult mai mare, dacă ţinem cont de totalul locuitorilor care nu mai beneficiază de nici un fel de măsuri de protecţie socială. Situaţia este urmarea directă a fostei dezvoltări monoindustriale (minerit) a zonei, în curs de restructurare în momentul de faţă.

structura şomerilor pe grupe de vârstă

sub 25 ani; 15%

între 25 - 35 ani; 30%între 35 - 45

ani; 40%

peste 45 ani; 15%

Structura şomerilor pe categorii socio-profesionale:

Page 14: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

necalificaţi45%calificaţi

45%

absolvenţi învăţământ

superior5%

abs. Înv. Postliceal

5%

Raportat la cerinţele pieţei forţei de muncă, tendinţa de ocupare a acesteia este preponderent în sectorul agricol şi în cel al prestărilor de servicii, fiind organizate prin Oficiul forţei de muncă Oraviţa cursuri de calificare pentru meseriile de :

- zidar- dulgher- tamplar manual- fierar - betonist- bucatar- brutar- ospatar - barman- vanzator- operator calculator- contabil

La nivelul oraşului se înregistrează un procent de 15 % familii cu un nivel de trai scăzut, sub pragul sărăciei, din care un număr de 65 persoane sunt asistate, primind hrană la Cantina de ajutor social şi 840 persoane primesc ajutor social.

Educaţie

La nivelul oraşului Oraviţa, învăţământul este reprezentat de 2 licee, 3 scoli generale, cu învăţământ primar şi gimnazial, 1 creşă – cămin, 4 grădiniţe din care una şi în limba germană, o şcoală de muzică. Apoi, la nivelul localităţilor aparţinătoare şi satelor arondate, funcţionează încă 5 grădiniţe şi şcoli generale şi o şcoală specială pentru copii cu nevoi speciale.

Page 15: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

Repartizarea elevilor şi cadrelor didactice pe şcoli

455

36

524

36

986

67164

18

159

19

393

200

100200300400500600700800900

1000

LiceulTeoretic

”Grl.Dragalina”

Grup ScolarAgricol

Şc. Nr. 1 Şc. Nr. 2 Şc. Nr. 3 Grădiniţe

eleviprofesori

• Sănătate

Activitatea sanitară se desfăşoară în:- 2 spitale- 1 cămin spital pentru persoane cu deficienţe neuropsihice- 3 centre pentru minori cu deficienţe neuropsihice- 7 dispensare urbane- Cadre medicale: - cu studii superioare: - cu studii medii:

• Cultură, Religie

Aşezăminte :

- Culturale:

Teatrul "Mihai Eminescu"

Construit în anul 1816, în stil baroc, după modelul teatrului din Viena este cel mai vechi teatru din ţară, pe scena căruia s-au perindat trupe din Austria, Germania, Ungaria, de la Teatrul Naţional Bucureşti, ca şi personalităţi de seamă ca Mihai Eminescu şi George Enescu.

De asemenea reprezintă prima clădire de teatru din piatră, din sud-estul Europei, ca şi prima clădire din Europa luminată cu ajutorul lămpilor cu acetilenă.

Page 16: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

Casa de Cultură ”Mihai Eminescu”

Construită pe structura celui de-al doilea cinematograf din Banat - Casa Belgrader cu primele proiecţii în 1913 - Casa de Cultură Oraviţa găzduieşte şi organizează manifestări de anvergură naţională:

• Festivalul-concurs "George Motoia Craiu" - ediţia 6 • Tabăra Internaţională de Creaţie Literară - ediţia 9 • Zilele Eminescu la Oraviţa (concurs naţional de creaţie literară)- ediţia 12 • Editarea revistei literară Confluenţe • Cenaclul literar "Mihai Novac" coordonat de poetul Gheorghe Azap

Farmacia muzeu Knoblauch

Cea mai veche farmacie din Oraviţa - aparţinând familiei Knoblauch - datează din anul 1796.

Astăzi, acest spaţiu a devenit "muzeul farmaciei". În Oraviţa sunt conservate, de asemenea, clădiri şi valori culturale din secolele XVIII-XIX.

Biblioteca Orăşenească ”Simeon Mangiuca”

Funcţionează ca unitatea aparţinătoare Primăriei Oraviţa, şi deserveşte un număr de aprox. 2800 elevi, precum şi alţi utilizatori frecvenţi.

- Religioase

- Catedrala oraşului Oraviţa, biserica "Adormirea Maicii Domnului"

A fost ridicată în anul 1718 de către ctitorul Dimitrie Hagi, din banii comunităţii locale

- Biserica Romano – Catolică Oraviţa Montană

Ridicată la un an după alungarea turcilor de către Eugeniu de Savoia, în anul 1718, biserica este decorată cu picturi care imită zona înconjurătoare, pe fundal apărând chiar Muntele Rol.

Page 17: Orasul Oravita Profilul Comunitatii

- Biserica Greco – Catolica Oraviţa Română

- Biserica Ortodoxă Oraviţa Română

Aşezată pe ruinele unei vechi mănăstiri, biserica poartă numele patronului oraşului. O dată cu hramul acesteia se celebrează Sărbătoarea oraşului. La pictarea Bisericii Sf. Ilie au contribuit pictori celebri printre care şi renumitul pictor Dimitrie Turcu

-


Recommended