+ All Categories

orar

Date post: 26-Aug-2014
Category:
Upload: dragoiu-catalin
View: 723 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
16
ORAR ANUL I IC SEMESTRUL II 2011 – 2012 ORA ZIUA 8 00 10 00 10 00 12 00 12 00 14 00 14 00 16 00 16 00 18 00 18 00 20 00 INFORMATICĂ – lucrari – As. Serban P23 EDUCATIE FIZICA Baza nautica As. Georgescu Luni ANALIZA MATEMATICA II -curs- As. Badea A0 INFORMATICA APLICATA II -curs- Conf. PETAC A0 A0 - curs - As. Stanescu DESEN TEHNIC SI INFOGRAFICA I DESEN TEHNIC – lucrari – As. Stanescu CE4 TOPOGRAFIE – lucrari – As. Buta CE4 INFORMATICĂ – lucrari – As. Serban P23 DESEN TEHNIC – lucrari – As. Stanescu CE5 TOPOGRAFIE – lucrari – As. Buta CE4 RM lab B4 S.l. Gelmambet Marti RM lab B4 S.l. Gelmambet TOPOGRAFIE - curs - Prof. Maftei A0 REZISTENTA MATERIALELOR I - curs - S.l. Gelmambet A0 REZISTENTA MATERIALELOR - seminar – S.l. Gelmambet CE1 RM lab B4 S.l. Gelmambet P2 Apetrei ELECTROTEHNICA DESEN TEHNIC – lucrari – As. Stanescu CE1 ELECTROTEHNICA P2 Apetrei RM lab B4 S.l. Gelmambet REZISTENTA MATERIALELOR - seminar – S.l. Gelmambet CE1 ELECTROTEHNICA P2 Apetrei DESEN TEHNIC – lucrari – As. Stanescu CE4 Miercuri P2 Apetrei ELECTROTEHNICA ANALIZA MAT. – sem – As. Badea S11 S11 – sem – MECANICA Conf. Constantin MECANICĂ II - curs - Conf. Constantin CP1 EDUCATIE FIZICA Baza nautica As. Georgescu – sem – MECANICA Conf. Constantin CS1 CS1 ANALIZA MAT. – sem – As. Badea LB. ENGLEZĂ - seminar - As. Ionitiu S12 TOPOGRAFIE – lucrari – As. Buta CE4 INFORMATICĂ – lucrari – As. Serban P23 Joi ELECTROTEHNICA Conf. Constantin - curs – CP1 INFORMATICĂ – lucrari – As. Serban P23 TOPOGRAFIE – lucrari – As. Buta CE4 LB. ENGLEZĂ - seminar - As. Ionitiu S12 Vineri
Transcript
Page 1: orar

ORAR ANUL I IC SEMESTRUL II 2011 – 2012

ORA ZIUA

800 1000

1000 1200

1200 1400

1400 1600

1600 1800

1800 2000

INFORMATICĂ – lucrari –

As. Serban P23

EDUCATIE FIZICA Baza nautica As. Georgescu

Luni

ANALIZA MATEMATICA II

-curs-

As. Badea A0

INFORMATICA APLICATA II -curs- Conf. PETAC A0

A0- curs - As. Stanescu

DESEN TEHNIC SIINFOGRAFICA I

DESEN TEHNIC – lucrari –

As. Stanescu CE4

TOPOGRAFIE – lucrari –

As. Buta CE4

INFORMATICĂ – lucrari –

As. Serban P23 DESEN TEHNIC

– lucrari – As. Stanescu CE5

TOPOGRAFIE – lucrari –

As. Buta CE4

RM lab B4 S.l. Gelmambet

Marti

RM lab B4 S.l. Gelmambet

TOPOGRAFIE

- curs -

Prof. Maftei A0

REZISTENTA MATERIALELOR I

- curs -

S.l. Gelmambet A0

REZISTENTA MATERIALELOR

- seminar –

S.l. Gelmambet CE1

RM lab B4 S.l. Gelmambet

P2 Apetrei ELECTROTEHNICA

DESEN TEHNIC – lucrari –

As. Stanescu CE1

ELECTROTEHNICA P2 Apetrei

RM lab B4 S.l. Gelmambet

REZISTENTA MATERIALELOR

- seminar –

S.l. Gelmambet CE1

ELECTROTEHNICA P2 Apetrei

DESEN TEHNIC – lucrari –

As. Stanescu CE4

Miercuri

P2 Apetrei

ELECTROTEHNICA

ANALIZA MAT. – sem – As. Badea S11

S11 – sem – MECANICA

Conf. Constantin

MECANICĂ II

- curs -

Conf. Constantin CP1

EDUCATIE

FIZICA Baza nautica

As. Georgescu

– sem – MECANICA Conf. Constantin CS1

CS1 ANALIZA MAT. – sem –

As. Badea

LB. ENGLEZĂ

- seminar -

As. Ionitiu S12

TOPOGRAFIE – lucrari –

As. Buta CE4

INFORMATICĂ – lucrari –

As. Serban P23

Joi

ELECTROTEHNICA Conf. Constantin - curs – CP1

INFORMATICĂ – lucrari –

As. Serban P23

TOPOGRAFIE – lucrari –

As. Buta CE4

LB. ENGLEZĂ

- seminar -

As. Ionitiu S12

Vineri

Page 2: orar

SEMESTRUL II ORAR I IEC 2011 - 2012

ORA ZIUA 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1800 2000

Luni

RM lab B4S.l. Gelmambet

ANALIZA MATEMATICA II

-curs-

As. Badea A0

INFORMATICA APLICATA II -curs- Conf. PETAC A0

A0- curs - As. Stanescu

DESEN TEHNIC SIINFOGRAFICA I

EDUCATIEFIZICA

Baza nauticaAs. Georgescu

Marţi INFORMATICĂ

– lucrari – As. Serban P23

TOPOGRAFIE

- curs -

Prof. Maftei A0

REZISTENTA MATERIALELOR I

- curs -

S.l. Gelmambet A0

Miercuri

MECANICA – sem – Conf. Constantin CE5

CE5 – sem –

ANALIZA MAT.As. Badea

MECANICĂ II

- curs -

Conf. Constantin CP1

TOPOGRAFIE

– lucrari –

As. Buta CP2

REZISTENTA MATERIALELOR

- seminar –

S.l. Gelmambet CP1

Joi

ELECTROTEHNICA Conf. Constantin - curs – CP1

LB. ENGLEZĂ

- seminar -

As. Ionitiu CE5

DESEN TEHNIC

– lucrari –

As. Stanescu CE5

P2-lucr-

ApetreiELECTROTEHNICA

Vineri

Page 3: orar

ORAR ANUL II IC SEMESTRUL II 2010 – 2011

ORA ZIUA

800 1000

1000 1200

1200 1400

1400 1600

1600 1800

1800 2000

GEOTEHNICA –lucrari-

Ing. Cazacu S13 MF –lab- S.l. Nitescu CP1

Luni

T.E.P. -sem- S.l. Gelmambet CE1

MF –lab- S.l. Nitescu CP1

BETON ARMAT SI PRECOMPRIMAT I

- curs -

S.l. Vintila CE1

STATICA CONSTRUCTIILOR II

- curs -

Conf. Tepes S12

MECANICA FLUIDELOR -sem- Conf. Omer CS1

S11As. Badea

ANALIZ.NUM. –sem-

EDUCATIE FIZICA Baza nautica As Georgescu

GEOTEHNICA –lucrari-

Ing. Cazacu S13

Marti

ANALIZ. NUM. –sem- As. Badea S11

CS1-sem- Conf. Omer

MECANICA FLUIDELOR

MECANICA FLUIDELOR SI HIDRAULICA

- curs -

Conf. Omer CE1

B.A.P. I – lucrari – S.l. Vintila CP2

STATICA CONSTRUCTIILOR II

seminar Conf. Tepes S12

GEOTEHNICA –lucrari- Ing. Cazacu S13

B.A.P. I – lucrari – S.l. Vintila CP2

Miercuri

GEOTEHNICA –lucrari- Ing. Cazacu S13

STATICA CONSTRUCTIILOR II

seminar Conf. Tepes S12

TEORIA ELASTICITATII SI PLASTICITATII - curs - CE1 S.l. Gelmambet T.E.P. S11 S.l. Gelmambet

As Georgescu EDUCATIE FIZICA

Baza nautica

Joi

GEOTEHNICA

curs

S.l. Ciurea S12

GEOTEHNICA curs S.l. Ciurea S12

S12Lect. Dobos

- curs –ANALIZA NUMERICA

S.l. Nitescu CP1 MF –lab-

LB. ENGLEZĂ seminar

As. Ionitiu S12 B.A.P. I – lucrari – S.l. Vintila CP2

S.l. Nitescu CP1 MF –lab-

Vineri

B.A.P. I – lucrari – S.l. Vintila CP2

LB. ENGLEZĂ seminar

As. Ionitiu S12

- curs - DISCIPLINE

SOCIO – UMANE Gheorghe S12

Page 4: orar

SEMESTRUL II ORAR 2IEC 2011 - 2012

ORA ZIUA 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1800 2000

Luni

CONTABILITATE II

-curs-

Conf. Melnic A02

T.E.P. -sem- S.l. Gelmambet CE1

-sem-CONTABILITATEing. Gurau A02

BETON ARMAT SI PRECOMPRIMAT I

-curs-

S.l. Vintila CE1

STATICA CONSTRUCTIILOR II

-curs-

Conf. Tepes S12

Marţi

MANAGEMENTUL SI INGINERIA

VALORII

-curs-

Prof. Chircor P25

MANAGEMENTUL SI INGINERIA VALORII Prof. Chircor -sem- S35

Miercuri

GEOTEHNICA

–lucrari-

Ing. Cazacu S13

STATICA C-TIILOR II

-sem-

Conf. Tepes S12

TEORIA ELASTICITATII SI PLASTICITATII S.l. Gelmambet - curs - S11

BAZELE ECONOMIEI -sem- Puscaciu C1M12

As GeorgescuBaza nautica

EDUCATIE FIZICA

Joi

BAZELE ECONOMIEI

-curs-

Puscaciu A0

GEOTEHNICA

-curs-

S.l. Ciurea S12

GEOTEHNICA -curs- S.l. Ciurea S12

Vineri

B.A.P. I

– lucrari–

S.l. Vintila CP2

LB. ENGLEZĂ

-sem-

As. Ionitiu S12

-curs-DISCIPLINE

SOCIO – UMANEGheorghe S12

Page 5: orar

SEMESTRUL II ORAR 3 ACH 2011 - 2012

ORA ZIUA 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1800 2000

Luni

DINAMICA CONSTRUCTIILOR SI INGINERIE SEISMICA

- curs -

S.L. Popa A0

CONSTRUCTII DIN BETON ARMAT I

- curs -

S.l. Gelmambet CP1

P.A.C. – curs – S.l. Vintila CE1

Marţi

MASINI HIDR. SI STATII DE POMPARE

- curs-

Conf. Constantin CE1

REGULARIZARI DE RAURI SI COMBATEREA INUNDATIILOR

- curs -

Prof. Hancu S12

CONSTRUCTII CIVILE I

- curs -

S.l. Nicolescu CP1

Miercuri

M.H.S.P. - lucrari - Conf. Constantin CP1

H.S.H. -lucrari -

As. Buta CS1

REGULARIZARI DE RAURI

- proiect –

As. Buta CS1

HIDRAULICA SUBTERANA SI HIDROGEOLOGIE

-curs-

As. Buta CP2

Joi

P.A.C.

-lucrari –

As. Stanescu CE2

DINAMICA CONSTRUCTIILOR SI INGINERIE SEISMICA

-lucrari -

S.l. Popa CE3

Vineri

CONSTRUCTII DE B.A. I

- lucrari -

ing. Tudose CE4

CONSTRUCTII CIVILE I

– proiect –

ing. Trandafirescu CE4

Page 6: orar

SEMESTRUL II ORAR 3 CCIA 2011 - 2012

ORA ZIUA 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1800 2000

Luni

DINAMICA CONSTRUCTIILOR SI INGINERIE SEISMICA

- curs -

S.L. Popa A0

CONSTRUCTII DIN BETON ARMAT I

- curs -

S.l. Gelmambet CP1

P.A.C. – curs – S.l. Vintila CE1

Marţi

CONSTRUCTII CIVILE I

- curs -

S.l. Nicolescu CP1

CONSTRUCŢII LEMN

- curs –

S.l. Draghici CS1

CTII LEMN –lucrari- S.l.Draghici CS1

DINAMICA SI INGINERIE SEISMICA - lucrari –

S.l. Popa CE3

CONSTRUCTII CIVILE I – proiect–

ing. Tudose CP2 Miercuri

CONSTRUCŢII METALICE II

- curs –

S.l. Tenea CE1

CONSTRUCTII METALICE

- proiect –

S.l. Tenea CS1 CONSTRUCTII CIVILE I – proiect–

ing. Tudose CE5

INSTALATII lucrari S.l.Nitescu CE5

Joi DINAMICA SI INGINERIE

SEISMICA - lucrari –

S.l. Popa CE3

INSTALATII CS1 - curs - S.l. Nitescu

CS1 S.l.Nitescu

lucrari INSTALATII

CONSTRUCTII DE B.A. I - lucrari -

ing. Tudose CE4 P.A.C.

– lucrari – ing. Ghencea P23

Vineri P.A.C.

– lucrari – ing. Ghencea P23

CONSTRUCTII DE B.A. I - lucrari -

ing. Tudose CE4

Page 7: orar

SEMESTRUL II ORAR 3 IEC 2011 - 2012

ORA ZIUA 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1800 2000

Luni

DINAMICA CONSTRUCTIILOR SI INGINERIE SEISMICA

- curs -

S.L. Popa A0

CONSTRUCTII DIN BETON ARMAT I

- curs -

S.l. Gelmambet CP1

P.A.C. – curs – S.l. Vintila CE1

Marţi

BAZELE MANAGEMENTULUI

-curs-

Prof. Negoescu CE3

DINAMICA SI INGINERIE SEISMICA

- lucrari –

S.l. Popa CE3

CONSTRUCTII CIVILE I

- curs -

S.l. Nicolescu CP1

P.A.C.

– lucrari –

ing. Ghencea P23

Miercuri CONSTRUCTII DE B.A. I

- lucrari - ing. Tudose CE5

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE

CONSTRUCTII

-curs-

S.l. Paduraru CS1

DREPT CIVIL SI ADMINISTRATIV

-curs-

Lect. Botina CE3 DREPT

CIVIL SI ADMIN. -sem-

Lect. Botina CE3

Joi

CONSTRUCTII CIVILE I

– proiect –

ing. Trandafirescu CE3

BAZELE MANAGEMENTULUI

-seminar-

As. Filip CP2 -sem-

MANAG. PR. C-TII S.l. Paduraru CP2

Vineri

Page 8: orar

SEMESTRUL II ORAR 3 IFDR 2011 - 2012

ORA ZIUA 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1800 2000

Luni

DINAMICA CONSTRUCTIILOR SI INGINERIE SEISMICA

- curs -

S.L. Popa A0

CONSTRUCTII DIN BETON ARMAT I

- curs -

S.l. Gelmambet CP1

P.A.C. – curs – S.l. Vintila CE1

CS1 - proiect –

As. Buta REGULARIZARI DE RAURI

REGULARIZARI DE RAURI - proiect – As. Buta CP1

Marţi

MASINI HIDR. SI STATII DE POMPARE

- curs-

Conf. Constantin CE1

REGULARIZARI DE RAURI SI COMBATEREA INUNDATIILOR

- curs -

Prof. Hancu S12

CONSTRUCTII CIVILE I

- curs -

S.l. Nicolescu CP1

DINAMICA CONSTRUCTIILOR SI INGINERIE SEISMICA

-lucrari -

S.l. Popa CE4

Miercuri

H.S.H. -lucrari - As. Buta CS1

M.H.S.P. - lucrari -

Conf. Constantin CP1

P.A.C.

-lucrari –

As. Stanescu CE2

HIDRAULICA SUBTERANA SI HIDROGEOLOGIE

-curs-

As. Buta CP2

Joi

Vineri

CONSTRUCTII DE B.A. I

- lucrari -

ing. Tudose CE5

CONSTRUCTII CIVILE I

– proiect –

ing. Trandafirescu CE5

Page 9: orar

ORAR ANUL IV ACH SEMESTRUL II 2011 - 2012

ORA ZIUA

800 1000

1000 1200

1200 1400

1400 1600

1600 1800

1800 2000

Luni

CONSTRUCTII

HIDROTEHNICE II -curs-

Prof. Breaban CE5

CONSTRUCTII

HIDROTEHNICE II -proeict-

S.l. Vintila CE5

PORTURI

-curs-

Prof. Hancu S14

PORTURI

-sem-

S.l. Nitescu CE3

Marţi

TLC II

-curs-

Prof. Florea A0

INGINERIA MEDIULUI -curs- CE3 Prof. Rosu - proiect- CE1 As. Buta

AMENAJARI

HIDROTEHNICE

CONSTRUCTII DIN LEMN

-curs-

S.l. Draghici CS1

MANAGEMENT IN CONSTRUCTII

- curs -

Paduraru A0

Miercuri

AMENAJARI HIDROTEHNICE

-curs-

Prof. Hancu S14

SIGURANTA CONSTRUCTIILOR

-curs-

S.l. Vintila CE1

SIGURANTA C-TIILOR -sem- CP1 Sl Vintila - lucrari- CE2 S.l. Draghici

CONSTRUCTII

DIN LEMN

Joi

MANAGEMENT IN CONSTRUCTII

- lucrari-

Paduraru CE4

TLC II -lucrari-

S.l. Nitescu CS2

Vineri

Page 10: orar

SEMESTRUL II ORAR 4 CCIA 2011 - 2012

ORA ZIUA 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1800 2000

CTII AGRIC. –lucr- ing. Ionita CE5

CONSTRUCTII CIVILE III - proiect -

ing. Ionita CE5

REABILITARE - lucrari –

Ing. Ianocoglo CE5

CE5

ing. Ionita –lucr- CTII AGRIC.

REABILITARE - lucrari –

Ing. Ianocoglo CP2 Luni

CE3

ing. Ionita –lucr- CTII AGRIC.

T.L.C. II - lucrari –

As. Nitescu CE3

CONSTRUCTII CIVILE III

- curs –

SL. Draghici CP1

T.L.C. II - lucrari –

As. Nitescu CP1

CONSTRUCTII CIVILE III - proiect -

ing. Ionita CE3 Marţi

TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII II

- curs–

Prof. Florea A0

INGINERIA MEDIULUI -curs- Prof. Rosu CE1

C-TII AGRICOLE - curs-

CE1 SL. Draghici

MANAGEMENT IN CONSTRUCTII II

- curs –

Sl. Paduraru A0 REABILITARE

- lucrari – Ing. Ianocoglo CE4

MANAG. IN C-TII

- lucrari - As. Filip CP1

T.L.C. II - lucrari –

As. Nitescu CE3

FUNDATII SPEC. –lucr- S.l. Ciurea S13

- sem - SIG. CTIILOR

CE2 S.l. Vintila

lucrari FUNDATII SPEC.

S13 S.l. Ciurea Miercuri

MANAG. IN C-TII - lucrari -

As. Filip CE5

CONSTRUCTII CIVILE III - proiect -

ing. Ionita CE4

SIGURANTA CONSTRUCTIILOR

- curs -

Sl. Vintila CE1

SIG. CTIILOR - sem - S.l. Vintila

CE2 lucrari FUNDATII SPEC.

S13 S.l. Ciurea

MANAG. IN C-TII - lucrari -

As. Filip CE5 Joi

REABILITAREA SI CONSOLIDAREA

CONSTRUCTIILOR

- curs -

S.L. Draghici CE1

FUNDATII SPECIALE

- curs -

Sl. CIUREA CP1

Vineri

Page 11: orar

SEMESTRUL II ORAR 4 IEC 2011 - 2012

ORA ZIUA 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1800 2000

Luni

MARKETING - sem - S.l. Topalu S11

–sem- ING. SI MANAG.

CALITATII S.l. Topalu S11

MARKETING

- curs -

S.l. Topalu P25

MANAGEMENT STRATEGIC

- curs -

S.l. Filip CS1

MANAGEMENT STRATEGIC - sem - S.l. Filip CS1

Marţi

TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII II

- curs–

Prof. Florea A0

INGINERIA MEDIULUI -curs- Prof. Rosu CE1

M.R.U. - sem –

S.l. Filip CP2

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

- curs –

S.l. Filip CP2

MANAGEMENT IN CONSTRUCTII II

- curs –

Sl. Paduraru A0

Miercuri

T.L.C. II

- lucrari –

As. Nitescu CS2

REABILITARE SI CONSOLIDARE

- lucrari –

Ing. Ianocoglo CS2

Joi

REABILITAREA SI CONSOLIDAREA

CONSTRUCTIILOR

- curs -

S.L. Draghici CE1

MANAGEMENT IN CONSTRUCTII II

- lucr -

S.l. Filip CE1

Vineri INGINERIA SI MANAGEMENTUL CALITATII

- curs - Prof. Naum ACN

(Amfiteatru corp nou)

Page 12: orar

ORAR ANUL IV IFDR SEMESTRUL II 2011 - 2012

ORA ZIUA

800 1000

1000 1200

1200 1400

1400 1600

1600 1800

1800 2000

Luni

DRENAJE

- proiect-

As. Buta CE4

TLC II

- lucrari -

As. Stanescu CE4

AMENAJARI HIDROTEHNICE - lucrari- As. Buta CE4

Marţi

TLC II

- curs -

Prof. Florea A0

INGINERIA MEDIULUI - curs - CE5 Prof. Rosu - curs - CE1 As. Stanescu

IRIGATII

DRENAJE

- curs -

Prof. Rosu CE5

MANAGEMENT IN CONSTRUCTII

- curs -

Paduraru A0

Miercuri

AMENAJARI HIDROTEHNICE

- curs -

Prof. Hancu S14

DEZVOLTARE RURALA - lucrari - - lucrari - Sl. Nitescu CE4 CE4 IRIGATII

As. Stanescu

Joi

MANAGEMENT IN C-TII - lucrari - As. Paduraru CP1

DEZVOLTARE RURALA

- curs -

Prof. Hancu S14

- curs - CE5

Mihalcea

C-TII HIDROTEHNICE

Vineri

- curs -

CE5 Mihalcea

C-TII HIDROTEH.

- lucrari -

CE5 Mihalcea

C-TII HIDROTEH.

EXPLOATAREA SIST. HIDROAMEL. -proiect- Iordache CS1

EXPLOATAREA SIST. HIDROAMEL. -curs- Iordache CS1

EXPLOATAREA SIST. HIDROAMEL. -curs- Iordache CS1

Page 13: orar

ORAR ANUL I IS SEMESTRUL II 2011 - 2012

ORA ZIUA

800 1000

1000 1200

1200 1400

1400 1600

1600 1800

1800 2000

Luni

INGINERIE

SEISMICA SI SEISMOLOGIE

-lucrari-

SL. Popa CE2

MATERIALE AVANSATE -sem- SL. Draghici P23 SL. Tenea - curs - CE1 STRUCTURI

METALICE SPECIALE

Marţi

INGINERIE

SEISMICA SI SEISMOLOGIE

-curs- Prof. Breaban CE5

MATERIALE AVANSATE

-curs-

SL. Draghici CE5

Miercuri

STRUCTURI METALICE SPECIALE CE4 -curs- - curs – S.l. Tenea sapt.4,8,12,14 P23

Popaescu CONSTRUCTII

SPECIALE DIN B.A.

STRUCTURI METALICE SPECIALE CE4 -sem- - curs - S.l. Tenea sapt.4,8,12,14 P23

Popaescu CONSTRUCTII

SPECIALE DIN B.A.

Joi

CONSTRUCTII SPECIALE DIN B.A. CE4 -lucrari- - curs – Croitoru sapt.4,8,12

CE4 Popaescu

CONSTRUCTII SPECIALE DIN B.A.

CONSTRUCTII SPECIALE DIN B.A. CE4 -lucrari- - curs – Croitoru sapt.4,8,12 CE4

Popaescu CONSTRUCTII

SPECIALE DIN B.A.

Vineri

SIGURANTA STRUCTURILOR

-curs-

SL. Vintila CE2

SIGURANTA STRUCTURILOR -seminar- SL. Vintila CE2

Page 14: orar

ORAR ANUL I IMPC SEMESTRUL II 2011 - 2012

ORA ZIUA

800 1000

1000 1200

1200 1400

1400 1600

1600 1800

1800 2000

Luni

EPI

-curs-

S.l. Filip CS1

EPI

-seminar-

S.l. Filip CS1

Marţi

EFICIENTA INVESTITIILOR

-curs-

S.l.Tenea CE3

EFICIENTA INVESTITIILOR

-seminar-

S.l.Tenea CE3

Miercuri

MANAGEMENTUL RESURSELOR

UMANE

-curs-

S.l.Draghici CS1

DREPT IN AFACERI -curs- Lector Botina CE3

Joi

-curs- CE5

Ing. Mihalcea

IMPACTUL C-TIILOR

ASUPRA MEDIULUI

LB. ENGLEZA

-seminar-

SL Baca CE5

Vineri

Page 15: orar

ORAR ANUL I IMRA SEMESTRUL II 2011 - 2012

ORA ZIUA

800 1000

1000 1200

1200 1400

1400 1600

1600 1800

1800 2000

Luni

TRANSPORTUL POLUANTILOR

-curs-

Conf. Omer CE3

TRANSPORTUL POLUANTILOR

-seminar-

Conf. Omer CE2

Marţi

GIS

-curs-

Prof. Maftei CE2

GIS

-seminar-

Prof. Maftei CE2

Miercuri

MANAMENTUL INTEGRAT AL

RESURSELOR DE APA

-curs-

Prof. Rosu CE5

RISC LA INUNDATII SI SECETA -curs- CE2 Prof. Maftei -sem- CE2 Prof. Maftei

RISC LA INUNDATII

SI SECETA

Joi

RISC LA

INUNDATII SI SECETA

-curs-

As. Buta CE2

RISC LA INUNDATII SI

SECETA -seminar-

As. Buta CE2

Vineri

MANAMENTUL INTEGRAT AL

RESURSELOR DE APA

-seminar-

As. Buta CE3

Page 16: orar

ORAR MASTER IC ANUL I SEMESTRUL II 2011 - 2012

ORA ZIUA

800 1000

1000 1200

1200 1400

1400 1600

1600 1800

1800 2000

Luni

MANAGEMENTUL

MEDIULUI IN PORTURI

-curs-

Prof. Florea CE1

MATERIALE AVANSATE -sem- SL. Draghici CE1 Prof. Florea - sem - CE1 MANAG.

MEDIULUI IN PORTURI

Marţi

INGINERIE

SEISMICA SI SEISMOLOGIE

-curs- Prof. Breaban CE5

MATERIALE AVANSATE

-curs- SL. Draghici CE5

Miercuri

INGINERIE SEISMICA SI

SEISMOLOGIE

-laborator-

SL. Popa CE2

Joi

STRUCTURI MARITIME

SI OFF-SHORE - curs -

Joavina CE3

STRUCTURI MARITIME

SI OFF-SHORE - lucrari -

Joavina CE3

Vineri

SIGURANTA STRUCTURILOR

-curs-

SL. Vintila CE2

CE2

-sem- SL. Vintila

SIGURANTA STRUCTURILOR

Sambata

STRUCTURI MARITIME

SI OFF-SHORE - curs -

Joavina CE3

STRUCTURI MARITIME

SI OFF-SHORE - lucrari -

Joavina CE3


Recommended