+ All Categories
Home > Investor Relations > Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

Date post: 27-Jan-2015
Category:
Upload: adr-nord
View: 719 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN
16
Ion BODRUG, Director ADR Nord Oportunităţi de investiţii pentru economia Regiunii de Dezvoltare Nord Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
Transcript
Page 1: Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

Ion BODRUG, Director ADR Nord

Oportunităţi de investiţii pentru economia

Regiunii de Dezvoltare Nord

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 2: Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

Regiunea de Dezvoltare Nord

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Suprafaţa - 10,014 km2 (29,6% din teritoriul RM)

Populaţia -1006,7 mii persoane (se încadrează NUTS 2)

Structura RDN - 11 raioane şi 1 municipiu

• 315 UAT• 571 localităţi, inclusiv

20 oraşe şi 551 localităţi

Page 3: Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

Conexiuni internaționale și de transport

11 puncte de conexiune internaţională cu ţările învecinate – România şi Ucraina.

Tipuri de transport accesibile:•Auto•Fluvial•Feroviar•Aerian (Aeroportul internaţional Bălţi

şi Aeroportul Internaţional Mărculeşti).

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 4: Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

În cadrul SDR Nord au fost identificate 3 priorităţi de activitate pentru implementarea obiectivelor:

1. Reabilitarea infrastructurii fizice

2. Susţinere la dezvoltarea sectorului privat şi pieţei forţei de

muncă

3. Îmbunătăţirea mediului ambiant pentru a fi mai atractiv

pentru turişti

Page 5: Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Sectoare economice

Page 6: Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

• industria prelucrătoare

• industria agroalimentară

• industria uşoară

• industria extractivă;

• industria materialelor de construcţie

• industria constructoare de maşini

• producerea şi distribuirea energiei electrice şi termice, gaze şi apă

caldă;

• producerea aparatajului şi instrumentelor medicale, de precizie,

optice.

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Profil industrial

Page 7: Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Valoarea producţiei industriale fabricate în 2011în preţuri curente

81,6 mii lei

40,5 mii lei

113,4 mii lei

115,9 mii lei

36,1 mii lei

80,7 mii lei

117,5 mii lei

874,7 mii lei

777,0 mii lei

443,1 mii lei

3106,4 mii lei

82,1 mii lei

Page 8: Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

53%

15%

13%

8%

2%2%

1%2%1%1% 1% 1%

Ponderea în industria regiuniiBălţi- 52,93%

Soroca - 14,9 5%

Drochia -13,24%

Floreşti -7,55

Donduşeni -2%

Edineţ - 1,93%

Ocniţa -1,39%

Rîşcani - 1,97%

Sîngerei - 1,4%

Făleşti - 1,38%

Briceni-0,69%

Glodeni -0,62%

BĂLŢI

SOROCA

DROCHIA

FLOREŞTI

Page 9: Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

Poli de creștere ai RDN

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

SOROCA- nr. populaţie - 100,1 mii loc.- nr. angajaţi in sectorul industrial – 2,9 mii pers.

EDINEŢ- nr. populaţie - 82,5 mii loc. - nr. angajaţi in sectorul industrial – 1,47 mii pers.

BĂLŢI- nr. populaţie - 149,2 mii loc.- nr. angajaţi in sectorul industrial – 11,4 mii pers.

Page 10: Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

• 70% din suprafaţa RDN constituie terenuri agricole,

• 45% din populaţie economic activă a regiunii este ocupată în

agricultură.

• Principalele produse agricole: cerealele, culturile tehnice şi

pomicole.

• 40% - din producţia agricolă totală pe ţară

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Profil agroindustrial

Page 11: Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

Contribuţia cea mai mare revine :

• Comerţului

• Telecomunicaţiilor

• Serviciilor financiar – bancare.

Industria hotelieră regională include:

• 18 hoteluri şi unităţi de cazare

• capacitate totală de - 2415 de locuri.

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Sectorul serviciilor

Page 12: Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

Potenţialul turistic al regiunii

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

• Patrimoniul turistic al RDN este constituit din 102 de arii protejate de stat cu o suprafaţă totală de cca 16,6 mii ha,

• 20 de muzee, 5 mănăstiri şi 4 schituri, 178 de edificii ecleziastice de importanţă naţională şi regională.

Page 13: Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

Avantaje pentru dezvoltarea şi atragerea investiţiilor străine

• Așezarea geografică favorabilă pentru cooperarea transfrontalieră, puncte de control vamal internaționale cu Ucraina (auto și feroviare) și România (auto),

• Condiții agro-climatice favorabile pentru dezvoltarea agriculturii,

• Potenţial industrial relativ diversificat,

• Infrastructura transportului diversificată și ramificată (rețea densă de drumuri, căi ferate, aeroporturi),

• Resurse acvatice, balneo-turistice ,

• Potenţial didactic de pregătire profesională și universitară.

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 14: Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

Oportunităţi investiţionale

Zonele Economice Libere• Zona Economică Liberă „Bălți”• Zona Economică Liberă „Otaci-Business”• Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti”

Parcurile industriale• Parcul Industrial SA „Răut”• Parcul Industrial „Bălți”• Parcul Industrial „Edineț”• Parcul Industrial „Fălești”

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 15: Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

Concluzii

Atragerea investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord.

va contribui esenţial:

• la creşterea calităţii vieţii populaţiei

• la susţinerea sectorului privat

• la dezvoltarea social-economică a Regiunii de Nord.

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 16: Oportunităţi de investiţii pentru economia RDN

Sediul ADR Nord :Mun. Bălţi,Piaţa Vasile Alecsandri,nr. 8, etaj II

Vă mulțumim pentru atenție!

www.adrnord.md


Recommended