Home >Documents >OFERTA de formare profesional¤’ continu¤’ pentru anul ¥colar ......

OFERTA de formare profesional¤’ continu¤’ pentru anul ¥colar ......

Date post:26-Feb-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • OFERTA DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012- 2013

  Casa Corpului Didactic Prahova

  OFERTA de formare profesională continuă

  pentru anul şcolar 2017-2018

 • OFERTA de formare profesională continuă pentru anul şcolar 2017-2018 Casa Corpului Didactic Prahova

  ___________________________________________________ 1

  Casa Corpului Didactic

  PRAHOVA

  ______________________________

  OFERTA

  de formare profesională continuă

  pentru anul şcolar 2017-2018

  Str. Democrației nr. 35, Ploiești,

  jud. Prahova, cod 100559

  Tel/Fax: +40 (0)244 577 338

  www.ccdph.ro

  ccdprahova@gmail.com

  Avizat,

  Inspector şcolar general,

  Prof. Angelescu-Oprea Nicolae

  http://www.ccdph.ro/ mailto:ccdprahova@gmail.com

 • OFERTA de formare profesională continuă pentru anul şcolar 2017-2018 Casa Corpului Didactic Prahova

  ___________________________________________________ 2

  CUPRINS

 • OFERTA de formare profesională continuă pentru anul şcolar 2017-2018 Casa Corpului Didactic Prahova

  ___________________________________________________ 3

  A. PROGRAME ACREDITATE

  Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivare

  în invățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor

  (Furnizor: Casa Corpului Didactic Prahova)

  - public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  - durata/ perioada: 120 ore

  - număr credite profesionale transferabile: 30

  - acreditat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 3114/01.02.2016

  -program categoria 1, durata acreditării - 3 ani

  - locaţia: Casa Corpului Didactic Prahova și filiale

  Management şi comunicare

  (Furnizor: Casa Corpului Didactic Prahova)

  - public ţintă: institutori, învăţători, educatoare

  - durata/ perioada: 90 ore

  - număr credite profesionale transferabile: 30

  - în curs de acreditare

  - locaţia: Casa Corpului Didactic Prahova și filiale

  Asigurarea calității în unitățile școlare

  (Furnizor: Casa Corpului Didactic Prahova)

  - public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  - durata: 45 ore

  - număr credite profesionale transferabile: 11

  - în curs de acreditare

  Calitate în managementul inspecţiei şcolare

  (Furnizor: Casa Corpului Didactic Prahova)

  - public ţintă: personal didactic din învăţământul preuniversitar

  - durata: 52 ore

  - număr credite profesionale transferabile: 13

  - acreditat O.M.E.C.S. 3680/08.04.2015

  - program categoria a 3-a, durata acreditării - 3 ani, modul mediu

  - locaţia: Casa Corpului Didactic Prahova și filiale

  Instrumente multimedia în școală

  (Furnizor: Casa Corpului Didactic Prahova)

  - public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  - durata: 40 ore

  - număr credite profesionale transferabile: 10

  - acreditat prin O.M.E.C.S. nr.3680/08.04.2015

  - program categoria a 3-a, durata acreditării – 3 ani

  - locaţia: Casa Corpului Didactic Prahova şi filialele

  - certificare: Atestate de formare continuă însoţite de Fişa competenţelor şi a disciplinelor

 • OFERTA de formare profesională continuă pentru anul şcolar 2017-2018 Casa Corpului Didactic Prahova

  ___________________________________________________ 4

  Tehnologii Informaționale Computerizate

  (Furnizor: Casa Corpului Didactic Prahova)

  - public ţintă: cadre didactice și didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar

  - durata: 100 ore

  - număr credite profesionale transferabile: 30

  - în curs de acreditare

  Prevenirea comportamentului violent în școală

  (Furnizor: Casa Corpului Didactic Prahova)

  - public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  - durata: 48 ore

  - număr credite profesionale transferabile: 12

  - în curs de acreditare

  Educaţia pentru valori comportamentale şi atitudini

  (Furnizor: Casa Corpului Didactic Prahova)

  - public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  - durata/ perioada: 60 ore

  - număr credite profesionale transferabile: 15

  - acreditat prin O.M.E.C.S. nr.3680/08.04.2015

  - program categoria a 3-a, durata acreditării – 3 ani

  - locaţia: Casa Corpului Didactic Prahova şi filialele

  - certificare: Atestate de formare continuă însoţite de Fişa competenţelor şi a disciplinelor

  Istoria recentă a României

  (Furnizor: Casa Corpului Didactic „GRIGORE TABACARU” Bacău)

  - public ţintă: personalului didactic din învăţământul preuniversitar cu specializarea istorie

  - durata/ perioada: 90 ore

  - număr credite profesionale transferabile: 25

  - acreditat prin O.M.E.C.S. nr. 4623/27.07.2015

  - program categoria a 1, durata acreditării – 3 ani

  - locaţia: Casa Corpului Didactic Prahova

  - certificare: Atestate de formare continuă însoţite de Fişa competenţelor şi a disciplinelor

  Școala Incluzivă - Școală pentru Toți

  (Furnizor: Casa Corpului Didactic București)

  - public ţintă: personal didactic din învățământul preuniversitar

  - durata/ perioada: 60 ore (30 ore face to face, 30 ore online)

  - număr credite profesionale transferabile: 15

  - acreditat prin O.M.E.C.S. nr. 6217/23.12.2016

  - program categoria a 2-a, durata acreditării – 3 ani

  - locaţia: Casa Corpului Didactic Prahova

  - certificare: Atestate de formare continuă însoţite de Fişa competenţelor şi a disciplinelor

 • OFERTA de formare profesională continuă pentru anul şcolar 2017-2018 Casa Corpului Didactic Prahova

  ___________________________________________________ 5

  Informatică și TIC pentru gimnaziu clasa a V-a

  (Furnizor: Casa Corpului Didactic Brăila)

  - public ţintă: cadre didactice care predau Informatică și TIC în învăţământul preuniversitar

  - durata/ perioada: 60 ore

  - număr credite profesionale transferabile: 15

  - acreditat prin O.M.E.C.S. nr. 4586/09.08.2017

  - program categoria 1, durata acreditării – 4 ani

  - locaţia: Casa Corpului Didactic Prahova

  - certificare: Atestate de formare continuă însoţite de Fişa competenţelor şi a disciplinelor

  JOBS – formarea pentru orietare și consiliere în cariera elevilor

  (Furnizor: Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic)

  - public ţintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

  - durata/ perioada: 48 ore

  - număr credite profesionale transferabile: 12

  - acreditat prin O.M.E.C.S. nr. 4586/09.08.2017

  - program categoria a 3-a, durata acreditării – 3 ani

  - locaţia: Casa Corpului Didactic Prahova

  - certificare: Atestate de formare continuă însoţite de Fişa competenţelor şi a disciplinelor

 • OFERTA de formare profesională continuă pentru anul şcolar 2017-2018 Casa Corpului Didactic Prahova

  ___________________________________________________ 6

  B. PROGRAMELE PROPUSE PENTRU AVIZAREA M.E.N..

  A fi dascăl azi

  1. Criterii curriculare:

  • Denumirea programului: A fi dascăl azi

  • Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  • Justificare (necesitate, utilitate): A fi profesor e un har, trebuie să te naşti pentru asta, şi dacă faci bine, cu dăruire, lucrul pentru care ai fost dotat sau trimis în

  lume, atunci acest lucru te poate face fericit. Fericit e profesorul care îşi face meseria cu dragoste şi dăruire, fericit medicul, fericit preotul

  ş.a.m.d. În plus, anumite profesii au parcă şi ceva mai nobil, prin aceea că ele constă în servirea celorlaţi. Iar a fi profesor înseamnă a-i

  servi, a le aduce servicii elevilor sau studenţilor. A-i face mai bogaţi în cunoştinţe, uimiri, curiozităţi, interese, a le explica, a-i învăţa, a le

  deschide ochii asupra frumuseţii lumii - iar acest lucru poţi să îl faci indiferent dacă eşti profesor de matematică, de desen sau poate chiar

  şi de contabilitate. Pentru că a fi profesor nu înseamnă doar a informa, ci şi a forma. Nu înseamnă doar a prezenta inteligibil nişte

  cunoştinţe, ci şi a lucra cu intelectul, sufletul şi conştiinţa elevilor sau studenţilor. A-şi lăsa amprenta asupra devenirii, fiinţei lor. Şi asta

  înseamnă responsabilitate. Cursul se adresează cadrelor didactice

  • Durata (număr de ore de formare): 24 ore

  • Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului):

  ▪ Competenţe vizate:

  - facilitarea identificării stilului personal;

  - manifestarea unei conduite inovative în plan profesional;

  - dezvoltarea competenţelor de comunicare cu publicul ţintă şi relaţionare instituţională;

  - manifestarea unei conduite (auto)reflexive as

Embed Size (px)
Recommended