+ All Categories
Home > Documents > OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ...

OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ...

Date post: 18-Mar-2016
Category:
Upload: simeon
View: 76 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
Definiţie. Două triunghiuri se numesc asemenea dacă au laturile respectiv proporţionale şi unghiurile opuse lor respectiv congruente. ∆ ABC  ∆ MNP . OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC  ∆ ABC - PowerPoint PPT Presentation
18
Prof. Puricic Prof. Puricic ă ă Mihaela Mihaela Asem Asem ănarea ănarea triunghiurilor triunghiurilor Cazuri Cazuri Test Test Teoreme Teoreme Definitie Definitie Aplicatii 1 Aplicatii 1 Aplicatii 2 Aplicatii 2 Două triunghiuri se numesc asemenea dacă au laturile respectiv proporţionale şi unghiurile opuse lor respectiv congruente. OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: · reflexivă: ∆ ABC∆ ABC · simetrică: ∆ ABC∆ MNP ∆ MNP∆ ABC; · tranzitivă: ∆ ABC∆ MNP şi ∆ ABC∆ QRS ∆ MNP∆ QRS. ∆ ABC∆ MNP . ; ; ; P C N B M A MP AC NP BC MN AB Defini ţie
Transcript
Page 1: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2

Două triunghiuri se numesc asemenea dacă au laturile respectiv proporţionale şi unghiurile opuse lor respectiv congruente.

OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este:

·        reflexivă: ∆ ABC∆ ABC

·        simetrică: ∆ ABC∆ MNP ∆ MNP∆ ABC;

·        tranzitivă: ∆ ABC∆ MNP şi ∆ ABC∆ QRS ∆ MNP∆ QRS.

∆ ABC∆ MNP

.;;

;

PCNBMAMPAC

NPBC

MNAB

Definiţie

Page 2: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2

O paralelă la una din laturile unui triunghi, formează cu celelalte două laturi, sau cu prelungirile lor, un triunghi asemenea cu cel dat.

∆ ABC

MAB, N AC ∆ AMN∆ ABC

MN║BC

Demonstraţie:

a)      M(AB)

Din MN║BC şi AB,AC-secante AMN≡ABC; ANM≡ACB (corespondente) (1), iar conform reflexivităţii, MAN≡BAC.

În ∆ ABC, MN║BC .ACAN

ABAM

Teoreme

Page 3: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

Fie NP║AB, P(BC)

MNPB-paralelogram [MN]≡[BP]

 Se obţine (2)

Din (1) şi (2) ∆ AMN∆ ABC.

b)   B(AM)

Demonstraţia rămâne aceeaşi,

construind CD║AM.

c) A(BM).

Construim NP║AB, P[CB

(B între P şi C).

BCPB

ACAN

BCMN

ACAN

ABAM

BCMN

ACAN

Teoreme

Page 4: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

Dacă două triunghiuri sunt asemenea,atunci raportul ariilor lor este egal cu pătratul raportului de asemanare.

-Deci, dacă A`B`C` ~ ABC

. 2'2'2222'''''''

RR

rr

mm

ll

hh

aa

AA

a

a

a

a

a

a

ABC

CBA

Obs: Se numesc triunghiuri echivalente, triunghiurile care au aceeaşi arie

Teoreme

Page 5: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

Cazul 1 (UU)

∆ ABC∆ MNP.

 

Cazul 2 (LUL)

∆ ABC∆ MNP.

 

 Cazul 3 (LLL)

∆ ABC∆ MNP.

Demonstraţii:

 Fie D(AB, astfel încât [AD]≡[MN] şi DE║BC, E (AC. Conform teoremei fundamentale a asemănării ∆ ADE∆ ABC. Se demonstrează, în ipotezele fiecăruia dintre cele trei cazuri, că ∆ ADE≡∆ MNP şi deci ∆ ABC∆ MNP.

;;

NBMA

;

;

MAMPAC

MNAB

MPAC

NPBC

MNAB

Cazuri de asemanare

Page 6: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

Gasiti erorile din ’’demonstratie’’,comentati si rezolvati

corectÎn triunghiul ABC, M (AB),

N(AC). Dacă MN este antiparalelă la BC, AM=4 cm, MB=2 cm şi AN=2 cm,atunci NC=……..cm.

A

B C

M N

2442

424

xxxNC

ANMBAM

1.

Aplicatii

Page 7: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

În triunghiul MNP, E (MN), F(MP). Dacă EF este paralelă la BC, EM=3 cm, EN=6 cm, EF=5 şi MF =4 cm. Aflati lungimile (NP) şi (FP).

M

N

P

E

F FPNPFPMF

NPEF

ENME 45

63

NP=10cm; FP=8cm .

Aplicatii 1

Page 8: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

A

B

C

D

E

Determinati distanta de la un observator aflat in punctul B de pe mal, la copacul A de pe malul celalalt.

Puncte inaccesib

ile

Page 9: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

Se realizează din ţăruşi, conform desenului, un triunghi ABC şi un segment DE, paralel cu BC, astfel încât punctele A, D, B şi respectiv A, E, C să fie coliniare. Din teorema fundamentală a asemănării, pentru triunghiul ABC şi paralela DE║BC avem , adică AD= . Toate lungimile DE, DB, BC pot fi măsurate (sunt pe acelaşi mal cu observatorul).După măsurători calculul e simplu utilizând formula de mai sus, ne dă distanţa AD.

Solutie

DEBCDBDE

Definiţie

TeoremTeoremee

Aplicaţii

TestTest

CazuriCazuri

Page 10: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

Puncte inaccesib

ile

Un vânător are o puşcă AB, lungă de 1,20 m. Partea AD de la un capăt al puştii până la trăgaci este 1/3 din puşcă. El ocheşte o pasăre C care se află la 100 m depărtare de el.Dar vânătorului îi tremură mâna şi din cauza aceasta , în momentul când apasă pe trăgaci puşca se roteşte în jurul capătului A astfel încât punctul D se ridică cu un segment DE=2 mm.

Cu câţi m deasupra ţintei trece glonţul?

Page 11: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AC=100m =10000cm . DE=2mm=0,2cm, AB=1,20m=120cm, AD=40cm

DE ||MC ADE~ ACM

MC=50cm=0,5m

31

ABAD

MCDE

ACAD

Definiţie

TeoremTeoremee

Aplicaţii

TestTest

CazuriCazuri

Solutie

Page 12: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

A

B C E

D

Determinarea înălţimii unei piramidei cu ajutorul umbrei (metoda a fost introdusă de Thales din Milet).

ABC~ DCE

Puncte inaccesib

ile

Page 13: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2

Test de evaluare

clasa a VII-a - Asemănarea triunghiurilor

 Pentru fiecare problema rezolvata corect realizezi 20 de puncte!

Numele elevului:  

1. In triunghiul dreptunghic ABC, m(<A)=90 se construieşte înălţimea AD, D (BC). Cate perechi de triunghiuri asemenea s-au format?

a)1 b)2 c)3 d)0 

2. Pe laturile triunghiului ABC se consideră punctele E si F, E (AB), F (AC) astfel încât AE·AB=AF·AC. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?

i) EF||BC ii) m(<F)=m(<B) iii) ∆ AEF ∆ ABC

a)i b)ii c)iii 

3. Fie triunghiul ABC şi triunghiul MNP. Dacă AB=(2/5)NP , AC=0.4MN, 15BC=6MP. Care din următoarele propoziţii sunt adevărate?

a) ∆ ABC nu este asemenea cu ∆ NPM ;

b) ∆ ABC∆ NPM ; 

 

TestTest

Page 14: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2

4. In triunghiul ABC se duce mediana [AM], iar prin centrul de greutate al triunghiului se duce DE||BC, D (AB), E (AC). Daca BD=6, AE=10, stabiliţi care din următoarele afirmaţii sunt adevărate:

a) AD=12; AB=18; EC=5; AC=15

b) AD=4; AB=10; EC=5; AC=15

c) AD=12; AB=18; EC=15; AC=25

5. Pentru două triunghiuri asemenea valoarea raportului de asemănare este 0.5 iar aria unuia dintre ele este 100 cm2. Aria celui de-al doilea triunghi este:

a) 400 cm2

b) 25 cm2

c) 400 cm2 sau 25 cm2

SolutiiSolutii

TestTest

Page 15: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

1. c)

    (∆ ABC∆ DBA; ∆ ABC∆ DBC; ∆ ABD∆ CAD)

2. b) ∆ AEF∆ ACB <F≡<B

<EAF≡<CAB

m(<F)=m(<B)

3. b)

∆ ABC∆ NPM

ABAF

ACAE

5252

52

MPBCMNACNPAB

MPBC

MNAC

NPAB

SolutiSolutiii

Page 16: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

4) a) G-centrul de greutate al ∆ ABC (1)

DE║BC(G(DE), M (BC) ) DG║BM ∆ ADG∆ ABM

(2)

 

Din (1) şi (2)

 AD=12 ; AB=AD+BD AB= 18.

 GE║MC ∆ AGE∆ AMC AC= 15;

 EC=AC-AE EC=5.

5) c) C1: A1=100 cm2, avem A2 = 400 cm2

C2: A2=100 cm2, avem A1= 25 cm2

 

32

AMAG

GMAG

ABAD

32

ABAD

232

ADAB

AD12

BDAD

ACAE

AMAG

AC10

32

2

2

1 5,0AA

41100

2

A

2

2

1 5,0AA

41

1001

A

SolutiSolutiii

Page 17: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2

Aplicatii 2

• În triunghiul ascuţitunghic ABC, C1 este piciorul înălţimii din C iar M piciorul medianei din B. Fie P intersecţia dreptelor CC1 cu BM. Dacă BM=CC1 şi m(PAC)=300, demonstraţi că: a) PACABM; b) ΔMPCΔMBC; c) triunghiul ABC este echilateral.

• Fie M mijlocul laturii BC a unui triunghi ABC şi O mijlocul lui AM. Găsiţi valoarea raportului , unde {P}=OCAB. AB

AP

Page 18: OBS: Relaţia de asemănare între două triunghiuri este: ·        reflexivă: ∆ ABC ∆ ABC

Prof. PuricicProf. Puricică ă

MihaelaMihaela

AsemAsemănarea ănarea triunghiurilortriunghiurilor

CazuriCazuri

TestTest

TeoremeTeoremeDefinitieDefinitie

Aplicatii 1Aplicatii 1

Aplicatii 2Aplicatii 2

• Fie triunghiul ABC cu AB=AC=a şi BC=b. Se prelungeşte latura BC dincolo de C cu segmentul CE astfel încât BD·CE=a2. Paralela prin B la AD intersectează AB în P, BM CP={Q}. Demonstraţi că BQPABC şi

• Se dă triunghiul ABC în care P este mijlocul laturii BC. Fie M(AB), N(AC)astfel încât MN BC şi {Q}=MPBN. Perpendiculara în Q pe dreapta AC intersectează pe AC în R şi paralela prin B la AC în T. Arătaţi că: a) TP MR; b) MRQPRQ.

Aplicatii 2

2

ba

PBAP

MCAM


Recommended