+ All Categories
Home > Documents > NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse...

NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse...

Date post: 17-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 15 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 32 /32
NR. CRT DOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI CALIFICAREA PROFESIONALĂ SCOALA DE PROVENIENȚĂ PROF. ÎNDRUMATORI PROBA SCRISĂ PROBA PRACTICĂ PUNCTAJ FINAL PREMIUL 1 Protecția mediului XI DASCĂLU V. MIHAELA ALEXANDRA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamț Lupei Emilia Istrate Monica Pârlea Eugenia 81 95 88 Premiul I 2 Protecția mediului XI TOMA ILINCA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Colegiul Tehnic "Petru Poni" Niță Maricica Gavril Paraschiva 82 93 87.5 Premiul II 3 Protecția mediului XI BURCĂ CARMEN ALEXANDRA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Colegiul Tehnic "Petru Poni" Niță Maricica Gavril Paraschiva 79 95 87 Premiul III 4 Protecția mediului XI ASAFTEI IULIANA ELENA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Colegiul Tehnic "Petru Poni" Niță Maricica Gavril Paraschiva 70 96 83 Mențiune 5 Protecția mediului XI CIOCAN ANDREEA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Colegiul Tehnic ”Danubiana”, Roman Ungureanu Doina Buzdugan Maricica 67 99 83 Mențiune 6 Protecția mediului XI CÎMPEAN G. DELIA CRISTINA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Liceul „Carol I” Bicaz Cuciuc Antonela Cenușă Diana 67 99 83 Mențiune 7 Protecția mediului XI GOGU CAMELIA GABRIELA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Colegiul Tehnic ”Danubiana”, Roman Ungureanu Doina Buzdugan Maricica 66 100 83 Mențiune 8 Protecția mediului XI STAN ALEXANDRU CONSTANTIN Tehnician ecolog și protecția calității mediului Colegiul Tehnic "Petru Poni" Niță Maricica Gavril Paraschiva 68 98 83 Mențiune 9 Protecția mediului XI TAMAȘ C. ALEXANDRA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamț Lupei Emilia Istrate Monica Pârlea Eugenia 60 98 79 10 Protecția mediului XI ȘENDREA SIMONA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Colegiul Tehnic ”Danubiana”, Roman Ungureanu Doina Buzdugan Maricica 64 80 72 11 Protecția mediului XI APETREI ANCA Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Roșca Gianina Șerban Adriana 69 72 70.5 12 Protecția mediului XI DASCĂLU D. BOGDAN Tehnician ecolog și protecția calității mediului Liceul „Carol I” Bicaz Cuciuc Antonela Cenușă Diana 60 81 70.5 13 Protecția mediului XI GÂRBULEŢI I. NECULAI Tehnician ecolog și protecția calității mediului Liceul „Carol I” Bicaz Cuciuc Antonela Cenușă Diana 53 85 69 14 Protecția mediului XI ȘUTU IOAN Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Roșca Gianina Șerban Adriana 60 77 68.5 15 Protecția mediului XI BARB-DUDAN I. ELENA- MIHAELA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Liceul „Carol I” Bicaz Cuciuc Antonela Cenușă Diana 57 73 65 16 Protecția mediului XI TINCA S. NINA MĂDĂLINA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Liceul „Carol I” Bicaz Cuciuc Antonela Cenușă Diana 54 63 58.5 17 Protecția mediului XI PAȘCU ANA MARIA Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Roșca Gianina Șerban Adriana 50 63 56.5 18 Protecția mediului XI COJOCARU FLORENTINA MĂDĂLINA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț Mîndricel Ana Adina Luiza Rusu Oana Ana Camelia 54 ABSENT 19 Protecția mediului XI COBZARU D. ELENA KARINA Tehnician ecolog și protecția mediului Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamț Lupei Emilia Istrate Monica Pârlea Eugenia 50 ABSENT REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII domeniul Protecția mediului, clasa a XI-a
Transcript
Page 1: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂ

PROF.

ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

PUNCTAJ

FINALPREMIUL

1 Protecția mediului XIDASCĂLU V. MIHAELA

ALEXANDRA

Tehnician ecolog și

protecția calității mediului

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Lupei Emilia

Istrate Monica

Pârlea Eugenia

81 95 88 Premiul I

2 Protecția mediului XI TOMA ILINCATehnician ecolog și

protecția calității mediuluiColegiul Tehnic "Petru Poni"

Niță Maricica

Gavril Paraschiva82 93 87.5 Premiul II

3 Protecția mediului XIBURCĂ CARMEN

ALEXANDRA

Tehnician ecolog și

protecția calității mediuluiColegiul Tehnic "Petru Poni"

Niță Maricica

Gavril Paraschiva79 95 87 Premiul III

4 Protecția mediului XIASAFTEI IULIANA

ELENA

Tehnician ecolog și

protecția calității mediuluiColegiul Tehnic "Petru Poni"

Niță Maricica

Gavril Paraschiva70 96 83 Mențiune

5 Protecția mediului XI CIOCAN ANDREEATehnician ecolog și

protecția calității mediului

Colegiul Tehnic ”Danubiana”,

Roman

Ungureanu Doina

Buzdugan Maricica67 99 83 Mențiune

6 Protecția mediului XICÎMPEAN G. DELIA

CRISTINA

Tehnician ecolog și

protecția calității mediuluiLiceul „Carol I” Bicaz

Cuciuc Antonela

Cenușă Diana67 99 83 Mențiune

7 Protecția mediului XIGOGU CAMELIA

GABRIELA

Tehnician ecolog și

protecția calității mediului

Colegiul Tehnic ”Danubiana”,

Roman

Ungureanu Doina

Buzdugan Maricica66 100 83 Mențiune

8 Protecția mediului XISTAN ALEXANDRU

CONSTANTIN

Tehnician ecolog și

protecția calității mediuluiColegiul Tehnic "Petru Poni"

Niță Maricica

Gavril Paraschiva68 98 83 Mențiune

9 Protecția mediului XI TAMAȘ C. ALEXANDRATehnician ecolog și

protecția calității mediului

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Lupei Emilia

Istrate Monica

Pârlea Eugenia

60 98 79

10 Protecția mediului XI ȘENDREA SIMONATehnician ecolog și

protecția calității mediului

Colegiul Tehnic ”Danubiana”,

Roman

Ungureanu Doina

Buzdugan Maricica64 80 72

11 Protecția mediului XI APETREI ANCA Tehnician ecolog şi

protecţia calităţii mediului

Colegiul Tehnic "Ion Creangă"

Tg. Neamţ

Roșca Gianina

Șerban Adriana69 72 70.5

12 Protecția mediului XI DASCĂLU D. BOGDANTehnician ecolog și

protecția calității mediuluiLiceul „Carol I” Bicaz

Cuciuc Antonela

Cenușă Diana60 81 70.5

13 Protecția mediului XI GÂRBULEŢI I. NECULAI Tehnician ecolog și

protecția calității mediuluiLiceul „Carol I” Bicaz

Cuciuc Antonela

Cenușă Diana53 85 69

14 Protecția mediului XI ȘUTU IOAN Tehnician ecolog şi

protecţia calităţii mediului

Colegiul Tehnic "Ion Creangă"

Tg. Neamţ

Roșca Gianina

Șerban Adriana60 77 68.5

15 Protecția mediului XIBARB-DUDAN I. ELENA-

MIHAELA

Tehnician ecolog și

protecția calității mediuluiLiceul „Carol I” Bicaz

Cuciuc Antonela

Cenușă Diana57 73 65

16 Protecția mediului XITINCA S. NINA

MĂDĂLINA

Tehnician ecolog și

protecția calității mediuluiLiceul „Carol I” Bicaz

Cuciuc Antonela

Cenușă Diana54 63 58.5

17 Protecția mediului XI PAȘCU ANA MARIATehnician ecolog şi

protecţia calităţii mediului

Colegiul Tehnic "Ion Creangă"

Tg. Neamţ

Roșca Gianina

Șerban Adriana50 63 56.5

18 Protecția mediului XICOJOCARU

FLORENTINA MĂDĂLINA

Tehnician ecolog și

protecția calității mediului

Colegiul Tehnic Forestier Piatra

Neamț

Mîndricel Ana Adina

Luiza Rusu Oana Ana

Camelia

54 ABSENT

19 Protecția mediului XICOBZARU D. ELENA

KARINA

Tehnician ecolog și

protecția mediului

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Lupei Emilia

Istrate Monica

Pârlea Eugenia

50 ABSENT

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul Protecția mediului, clasa a XI-a

Page 2: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

20 Protecția mediului XICORFU C. MARIA

LORENA

Tehnician ecolog și

protecția mediului

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Lupei Emilia

Istrate Monica

Pârlea Eugenia

50 ABSENT

21 Protecția mediului XIPĂDURARU NARCISA

ALEXANDRA

Tehnician ecolog și

protecția calității mediului

Colegiul Tehnic Forestier Piatra

Neamț

Mîndricel Ana Adina

Luiza Rusu Oana Ana

Camelia

50 ABSENT

22 Protecția mediului XIPOPESCU N MARIA

NICOLETA ȘTEFANIA

Tehnician ecolog și

protecția mediului

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Lupei Emilia

Istrate Monica

Pârlea Eugenia50 ABSENT

23 Protecția mediului XIȘTIRBU D.M. ANA

ANDREEA

Tehnician ecolog și

protecția mediului

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Lupei Emilia

Istrate Monica

Pârlea Eugenia

50 ABSENT

24 Protecția mediului XIVIVIRSCHI C. VLAD

CĂTĂLIN

Tehnician ecolog și

protecția calității mediuluiLiceul „Carol I” Bicaz

Cuciuc Antonela

Cenușă Diana50 ABSENT

25 Protecția mediului XI BOGUS DUMITRUTehnician ecolog şi

protecţia calităţii mediului

Colegiul Tehnic "Ion Creangă"

Tg. Neamţ

Roșca Gianina

Șerban AdrianaABSENT ABSENT

26 Protecția mediului XICIOCAN Ș, EUGEN

COSMIN

Tehnician ecolog și

protecția mediului

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Lupei Emilia

Istrate Monica

Pârlea Eugenia

ABSENT ABSENT

27 Protecția mediului XICRISTESCU G.C.

GEOREGIANA JEANINE

Tehnician ecolog și

protecția mediului

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Lupei Emilia

Istrate Monica

Pârlea Eugenia

ABSENT ABSENT

28 Protecția mediului XI SÎEA SABRINA IULIANATehnician ecolog și

protecția calității mediului

Colegiul Tehnic Forestier Piatra

Neamț

Mîndricel Ana Adina

Luiza Rusu Oana Ana

Camelia

ABSENT ABSENT

29 Protecția mediului XITOFAN ANDREI

ALEXANDRU

Tehnician ecolog și

protecția mediului

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Lupei Emilia

Istrate Monica

Pârlea Eugenia

ABSENT ABSENT

Page 3: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI CALIFICAREA PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂ

PROF.

ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

REZULTAT

FINALPREMIUL

1 Protecția mediului XII NECHITA C. SORINA VASILICA Tehnician ecolog și protecția mediuluiColegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Paleu Mariana

Lupei Emilia

Istrate Monica

98 100 99 Premiul I

2 Protecția mediului XII HERCIU BIANCA IONELATehnician ecolog și protecția calității

mediului

Colegiul Tehnic "Petru

Poni"

Gavril Paraschiva

Șugaru Claudia96 100 98 Premiul II

3 Protecția mediului XII CRĂCIUN C. OANA MARIA Tehnician ecolog și protecția mediuluiColegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Paleu Mariana

Lupei Emilia

Istrate Monica

86 98 92 Premiul III

4 Protecția mediului XIICOVATARIU V. ALEXANDRA

GEORGIANATehnician ecolog și protecția mediului

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Paleu Mariana

Lupei Emilia

Istrate Monica

77 95 86 Mențiune

5 Protecția mediului XII TOMESCU V. GABRIELA IULIANA Tehnician ecolog și protecția mediuluiColegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Paleu Mariana

Lupei Emilia

Istrate Monica

65 98 81.5 Mențiune

6 Protecția mediului XII BĂRBIERU C. CĂTĂLINA ANA Tehnician ecolog și protecția mediuluiColegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Paleu Mariana

Lupei Emilia

Istrate Monica

61 100 80.5

7 Protecția mediului XIIROȘU P. V. DUMITRU

ALEXANDRUTehnician ecolog și protecția mediului

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Paleu Mariana

Lupei Emilia

Istrate Monica

62 95 78.5

8 Protecția mediului XIITEODORESCU V. ȘTEFAN

SEBASTIANTehnician ecolog și protecția mediului

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Paleu Mariana

Lupei Emilia

Istrate Monica

62 90 76

9 Protecția mediului XIICOJOCARU D. PETRONELA

DUMITRIȚATehnician ecolog și protecția mediului

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Paleu Mariana

Lupei Emilia

Istrate Monica

50 90 70

10 Protecția mediului XII STAMATE M. DIANA ANDREEA Tehnician ecolog și protecția mediuluiColegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Paleu Mariana

Lupei Emilia

Istrate Monica

50 ABSENT ABSENT

11 Protecția mediului XII AVASILCĂI G. LAURA ANDREEA Tehnician ecolog și protecția mediuluiColegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Paleu Mariana

Lupei Emilia

Istrate Monica

ABSENT ABSENT ABSENT

12 Protecția mediului XII MIHOC LORENA NARCISATehnician ecolog și protecția calității

mediului

Colegiul Tehnic "Petru

Poni"

Gavril Paraschiva

Mitrea IuliaABSENT ABSENT ABSENT

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul Protecția mediului, clasa a XII-a

Page 4: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI CALIFICAREA PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂPROF. ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

REZULTAT

FINALPREMIUL

1 Industrie alimentară XI DOCHIȚA VASILICA

LĂCRĂMIOARATehnician analize produse alimentare

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Casian Marian Cercel

George 97 100 98.5 Premiul I

2 Industrie alimentară XI AVASILCĂI N. MIHAELA

MANUELATehnician analize produse alimentare

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Casian Marian Cercel

George Agafiței Ana-Maria96 100 98 Premiul II

3 Industrie alimentară XI MANEA C. NICOLETA

GEORGIANATehnician analize produse alimentare

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Casian Marian Cercel

George Agafiței Ana-Maria97 99 98 Premiul II

4 Industrie alimentară XI BÎGU MĂDĂLINAIONELA Tehnician analize produse alimentareColegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Casian Marian Cercel

George 91 98 94.5 Premiul III

5 Industrie alimentară XI MANTEA E. MIHAELA Tehnician analize produse alimentareColegiul Tehnic "Ion Creangă"

Tg. NeamţBuzdea Gheorghita 89 100 94.5 Premiul III

6 Industrie alimentară XI FUIOAGĂ IULIA MARIA Tehnician analize produse alimentare CT "Danubiana" Roman

Aldea Smona, Iliescu

Lămîiţa, Constantinescu

Mirela, Beresoaie Simona

70 100 85 Mențiune

7 Industrie alimentară XI GABOR V. VLAD- VASILE Tehnician analize produse alimentareColegiul Tehnic "Ion Creangă"

Tg. NeamţBuzdea Gheorghita 86 84 85 Mențiune

8 Industrie alimentară XI COȘUBA GEORGE Tehnician analize produse alimentareColegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Casian Marian Cercel

George 83 85 84

9 Industrie alimentară XI CIOCODAN BIANCA

VIORICATehnician analize produse alimentare

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Casian Marian Cercel

George 80 86 83

10 Industrie alimentară XI VIRVARA V. DUMITRITA Tehnician analize produse alimentareColegiul Tehnic "Ion Creangă"

Tg. NeamţBuzdea Gheorghita 77 88 82.5

11 Industrie alimentară XI PURCEL S. ION Tehnician analize produse alimentareColegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Casian Marian Cercel

George Agafiței Ana-Maria68 92 80

12 Industrie alimentară XI LEONTE ALINA ELENA Tehnician analize produse alimentare CT "Danubiana" Roman

Aldea Smona, Iliescu

Lămîiţa, Constantinescu

Mirela, Beresoaie Simona

50 90 70

13 Industrie alimentară XI ANTOCHIE V. ADRIAN-

CONSTANTINTehnician analize produse alimentare

Colegiul Tehnic "Ion Creangă"

Tg. NeamţBuzdea Gheorghita 78 ABSENT

14 Industrie alimentară XI ASIMINEI C. IUSTINA-

GEORGIANATehnician analize produse alimentare

Colegiul Tehnic "Ion Creangă"

Tg. NeamţBuzdea Gheorghita 72 ABSENT

15 Industrie alimentară XI HILOHE C. SABRINA-

ELENATehnician analize produse alimentare

Colegiul Tehnic "Ion Creangă"

Tg. NeamţBuzdea Gheorghita 57 ABSENT

16 Industrie alimentară XI IOSUB R. I. ANDREEA Tehnician analize produse alimentareColegiul Tehnic "Ion Creangă"

Tg. NeamţBuzdea Gheorghita 79 ABSENT

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul Industrie alimentară, clasa a XI-a

Page 5: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂ

PROF.

ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

REZULTAT

FINALPREMIUL

1 Industrie alimentară XIIPODOLEANU

MĂDĂLINA IONELATehnician analize produse alimentare

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Casian Marian Cercel

George 91 100 95.5 Premiul I

2 Industrie alimentară XIIPLUGARU IULIANA

ANDREEATehnician analize produse alimentare

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Casian Marian Cercel

George 55 100 77.5 Premiul II

3 Industrie alimentară XIIAIRINEI COSMINA

MIHAELATehnician analize produse alimentare

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Casian Marian Cercel

George 54 98 76 Premiul III

4 Industrie alimentară XIIMITOC IONELA

GABRIELATehnician analize produse alimentare CT "Danubiana" Roman

Iliescu Lămîiţa,

Bordeianu Genoveva,

Constantinescu Mirela

52 100 76 Premiul III

5 Industrie alimentară XII DICU VLAD GABRIEL Tehnician analize produse alimentareColegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Casian Marian Cercel

George 52 96 74 Mențiune

6 Industrie alimentară XII ȚAPU GINA - MĂDĂLINA Tehnician analize produse alimentareColegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Casian Marian Cercel

George 50 96 73

7 Industrie alimentară XII ILIE BIANCA ELENA Tehnician analize produse alimentare CT "Danubiana" Roman

Iliescu Lămîiţa,

Bordeianu Genoveva,

Constantinescu Mirela

50 95 72.5

8 Industrie alimentară XII DANDU GEORGE Tehnician analize produse alimentareColegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Casian Marian Cercel

George 40 ABSENT

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul Industrie alimentară clasa a XII-a

Page 6: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂPROF. ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

REZULTAT

FINALPREMIUL

1 Mecanică XI PÎRVU R ROBERT Tehnician transporturiColegiul Tehnic de

Transporturi Piatra Neamț

Albu Iacob Cristina,

Stahie Maria90 90 90 Premiul I

2 Mecanică XI DICU GABRIEL Tehnician transporturiColegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Antoniu Adriana

Cozma Mariana

Sava Cristinica

86 90 88 Premiul II

3 Mecanică XI ROSU DANIEL MARIAN Tehnician prelucrări mecanice Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Munteanu Nicoleta

Barbu Doina

Lemnaru Minadora

Iordache Elena

86.5 89.5 88 Premiul II

4 Mecanică XI APETRI MIRCEATehnician mecanic pentru

întreţinere şi reparaţii

Colegiul Tehnic "Ion Creangă"

Tg. Neamţ

Iftime Iulian

Iftime Mihaela70.5 89.5 80 Premiul III

5 Mecanică XISAVA C ADRIAN

ALEXANDRUTehnician transporturi

Colegiul Tehnic de

Transporturi Piatra Neamț

Albu Iacob Cristina,

Stahie Maria73.5 86.5 80 Premiul III

6 Mecanică XI DIACONU ALIN IONUŢ Tehnician transporturiColegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Antoniu Adriana

Dăscăliţa ISava Cristinica70 82 76 Mențiune

7 Mecanică XI VIȘAN CĂTĂLIN IONUȚ Tehnician prelucrări mecanice Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Munteanu Nicoleta

Barbu Doina

Lemnaru Minadora

Iordache Elena

82.5 69.5 76 Mențiune

8 Mecanică XIISACHE V. IONUŢ

CIPRIAN

Tehnician mecanic pentru

întreţinere şi reparaţii

Colegiul Tehnic "Ion Creangă"

Tg. Neamţ

Iftime Iulian

Iftime Mihaela93 44 68.5

9 Mecanică XICĂLĂRAȘU D

ALEXANDRU MARCELTehnician transporturi

Colegiul Tehnic de

Transporturi Piatra Neamț

Albu Iacob Cristina,

Stahie Maria62.5 74 68.25

10 Mecanică XI POPA C NECULAE PETRU Tehnician transporturiColegiul Tehnic de

Transporturi Piatra Neamț

Albu Iacob Cristina,

Stahie Maria66.5 58 62.25

11 Mecanică XI CIUCHI ALIN Tehnician transporturiColegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Antoniu Adriana

Dăscăliţa Ina Manuela

Sava Cristinica

59.5 64 61.75

12 Mecanică XI GAVRIL RAREŞ VASILE Tehnician transporturiColegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Antoniu Adriana

Dăscăliţa Ina Manuela

Sava Cristinica

63 57 60

13 Mecanică XI BLAJ ALEX IULIAN Tehnician prelucrări mecanice Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Munteanu Nicoleta

Barbu Doina

Lemnaru Minadora

Iordache Elena

53.5 59.5 56.5

14 Mecanică XICIOCĂNEL GEORGE

COSMIN

Tehnician mecanic pentru

întreţinere şi reparaţii

Colegiulș Tehnic Forestier

Piatra Neamț

Smău Giovana Chele Ion

Popa Valentina55.5 49 52.25

15 Mecanică XICIOBANU GHEORGHIȚĂ

DANIEL

Tehnician mecanic pentru

întreţinere şi reparaţii

Colegiulș Tehnic Forestier

Piatra Neamț

Smău Giovana Chele Ion

Popa Valentina61.5 39 50.25

16 Mecanică XI CARAMIDA MIHAITehnician mecanic pentru

întreţinere şi reparaţii

Colegiul Tehnic "Ion Creangă"

Tg. Neamţ

Iftime Iulian

Iftime Mihaela68 ABSENT

17 Mecanică XIMIHUȚ VASILICĂ-

GABRIELTehnician mecatronist

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Scutaru Gheorghe

StanciuCarmen-Simona

Horlescu Gabriela

59 ABSENT

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul Mecanică, clasa a XI-a

Page 7: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

18 Mecanică XIDEACONU DUMITRU-

CIPRIANTehnician mecatronist

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Scutaru Gheorghe

StanciuCarmen-Simona

Horlescu Gabriela

43.5 ABSENT

19 Mecanică XINECHITA CONSTANTIN

DENISTehnician mecatronist

Colegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Antoniu Adriana

Dăscăliţa Ina Manuela

Sava Cristinica

45 ABSENT

20 Mecanică XIACUNUNEI GHEORGHE-

BOGDANTehnician mecatronist

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Scutaru Gheorghe

StanciuCarmen-Simona

Horlescu Gabriela

ABSENT ABSENT

21 Mecanică XICIUCANU

CONSTANTIN-ALINTehnician mecatronist

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Scutaru Gheorghe

StanciuCarmen-Simona

Horlescu Gabriela

ABSENT ABSENT

22 Mecanică XICUMPAT ALEXANDRU-

GABRIELTehnician mecatronist

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Scutaru Gheorghe

StanciuCarmen-Simona

Horlescu Gabriela-

Brândușa

ABSENT ABSENT

23 Mecanică XIIACOB FLAVIO-

ALFREDOTehnician mecatronist

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Scutaru Gheorghe

StanciuCarmen-Simona

Horlescu Gabriela

ABSENT ABSENT

24 Mecanică XISCURTU EMILIAN-

GABRIELTehnician mecatronist

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Scutaru Gheorghe

StanciuCarmen

Horlescu Gabriela

ABSENT ABSENT

25 Mecanică XI VIȚELARU SEBASTIANTehnician mecanic pentru

întreţinere şi reparaţii

Colegiul Tehnic "Ion Creangă"

Tg. Neamţ

Iftime Iulian

Iftime MihaelaABSENT ABSENT

26 Mecanică XI ZAHARIA MIHAI Tehnician prelucrări mecanice Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Munteanu Nicoleta

Barbu Doina

Lemnaru Minadora

Iordache Elena

ABSENT ABSENT

Page 8: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂ

PROF.

ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

REZULTAT

FINALPREMIUL

1 Mecanică XIIMIRLESCU ANDREI

ALEXANDRU

Tehnician mecanic pentru

întreţinere şi reparaţii

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Iftime Iulian

Iftime Mihaela98 90 94 Premiul I

2 Mecanică XIIAPETRI

ALIN- CONSTANTIN

Tehnician mecanic pentru

întreţinere şi reparaţii

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Iftime Iulian

Iftime Mihaela77 86 81.5 Premiul II

3 Mecanică XIISTĂNILĂ GB

CONSTANTIN VLADTehnician mecatronist

Colegiul Tehnic de

Transporturi Piatra NeamțStahie Maria 73.5 74 73.75 Premiul III

4 Mecanică XIIGRĂDINARU EDUARD

GABRIELTehnician mecatronist

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Scutaru Mihaela-Elena

Dragomir Eleonora

Horlescu Gabriela

50 90 70 Mențiune

5 Mecanică XIIMOTFOLEA IOAN

ANDREITehnician mecatronist

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Scutaru Mihaela-Elena

Dragomir Eleonora

Horlescu Gabriela

37 ABSENT

6 Mecanică XII BARNA PETRIȘOR Tehnician mecatronistColegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Scutaru Mihaela-Elena

Dragomir Eleonora

Horlescu Gabriela

ABSENT ABSENT

7 Mecanică XII RUSU I GABRIEL Tehnician transporturiColegiul Tehnic de

Transporturi Piatra Neamț

Albu Iacob Cristina,

Stahie Maria

Mihăeș Daniela

ABSENT ABSENT

8 Mecanică XII TODIRICĂ ANDREI Tehnician mecatronistColegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Scutaru Mihaela-Elena

Dragomir Eleonora

Horlescu Gabriela

ABSENT ABSENT

9 Mecanică XII VIȚELARU SEBASTIANTehnician mecanic pentru

întreţinere şi reparaţii

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Iftime Iulian

Iftime MihaelaABSENT ABSENT

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul Mecanică, clasa a XII-a

Page 9: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂ

PROF.

ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

REZULTAT

FINALPREMIUL

1Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI DÎNCĂ RITA CERASELA

Tehnician operator

tehnică de calcul

Liceul Tehnologic Sfântul

Ioan de La Salle

Tutu Mihai, Tudorică

Mihai, Ifrim Cătălin75 85 80 Premiul I

2Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI

APOSTOL CLAUDIU

ALEXANDRU

Tehnician în

automatizări

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Dobromir Sofia

Sauciuc Gheorghe 53 95 74 Premiul II

3Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI

NEBOISA RAMONA-

ELENA

Tehnician de

telecomunicaţii

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Stanciu Carmen-Simona

Horlescu Gabriela

Irimia Mihai

Baciu Virgil Mihai

57 91 74 Premiul II

4Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI BLAJ DENISA DANIELA

Tehnician operator

tehnica de calcul

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Pitirici Loredana

Plosnita Lacramioara

Ungureanu Marelena

Curpăn Daniel

72 72 72 Premiul III

5Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI OANA IONUȚ

Tehnician în

automatizări

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Dobromir Sofia

Sauciuc Gheorghe 57 87 72 Premiul III

6Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI

POPA GABRIEL

ALEXANDRU

Tehnician operator

tehnica de calcul

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Pitirici Loredana

Plosnita Lacramioara

Ungureanu Marelena

Curpăn Daniel

86 58 72 Premiul III

7Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI

IRIMIA ALIN-

CONSTANTIN

Tehnician operator

tehnică de calcul

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Horlescu Gabriela

Stanciu Carmen-Simona

Baciu Virgil Mihai

54 86 70 Mențiune

8Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI

MOȘICA CONSTANTIN-

AURELIAN

Tehnician de

telecomunicaţii

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Stanciu Carmen-Simona

Horlescu Gabriela

Irimia Mihai

Baciu Virgil Mihai

50 90 70 Mențiune

9Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI

PERICICA ANDREI

CLAUDIU

Tehnician operator

tehnica de calculColegiul Tehnic "Petru Poni" Tudorica Mihai 52 88 70 Mențiune

10Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI

SÎRGHE RĂZVAN

IONUȚ

Tehnician operator

tehnica de calcul

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Pitirici Loredana

Plosnita Lacramioara

Ungureanu Marelena

Curpăn Daniel

53 87 70 Mențiune

11Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI

ȘTEFANACHE ANDREI

MIHAI

Tehnician în

automatizări

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Dobromir Sofia

Sauciuc Gheorghe 54 86 70 Mențiune

12Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI DOBOȘ SEBASTIAN

Tehnician operator

tehnică de calcul

Liceul Tehnologic Sfântul

Ioan de La Salle

Tutu Mihai, Tudorică

Mihai, Ifrim Cătălin65 74 69.5

13Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI NEGURICI ANA MARIA

Tehnician operator

tehnica de calcul

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Stolnean Mărioara

Ungureanu Marelena

Curpăn Daniel

61 75 68

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul Electronică, automatizări, telecomunicații, clasa a XI-a

Page 10: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

14Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI

RUSU RAREȘ

CONSTANTIN

Tehnician operator

tehnica de calcul

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Pitirici Loredana

Plosnita Lacramioara

Ungureanu Marelena

Curpăn Daniel

70 66 68

15Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI BÎTÎCĂ ALEXANDRU

Tehnician operator

tehnica de calcul

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Pitirici Loredana

Plosnita Lacramioara

Ungureanu Marelena

Curpăn Daniel

57 75 66

16Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI

MOLDOVANU IONUȚ

DANIEL

Tehnician operator

tehnica de calcul

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Pitirici Loredana

Plosnita Lacramioara

Ungureanu Marelena ,

Curpăn Daniel

57 75 66

17Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI SCURTU ȘTEFAN

Tehnician operator

tehnică de calcul

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Horlescu Gabriela

Stanciu Carmen-Simona

Baciu Virgil Mihai

51 81 66

18Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI

CIUCHINA DRAGOS

MARIAN

Tehnician operator

tehnica de calculColegiul Tehnic "Petru Poni" Tudorica Mihai 50 78 64

19Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI IRIMIA PETRU DORIN

Tehnician operator

tehnică de calcul

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Horlescu Gabriela

Stanciu Carmen-Simona

Baciu Virgil Mihai

50 78 64

20Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI

DASCĂLU GEORGE

EDUARD

Tehnician în

automatizări

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Dobromir Sofia

Sauciuc Gheorghe 50 ABSENT

21Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI FECHITA EMANUEL

Tehnician operator

tehnica de calculColegiul Tehnic "Petru Poni" Tudorica Mihai ABSENT ABSENT

22Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI

LENDEA ADRIAN

CONSTANTIN

Tehnician în

automatizări

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Dobromir Sofia

Sauciuc Gheorghe ABSENT ABSENT

23Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI

LEONTE COSMIN

DUMITRU

Tehnician în

automatizări

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Dobromir Sofia

Sauciuc Gheorghe ABSENT ABSENT

24Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI

NOVAC IONELA

MADALINA

Tehnician operator

tehnica de calculColegiul Tehnic "Petru Poni" Tudorica Mihai ABSENT ABSENT

25Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI SANDU IOAN

Tehnician în

automatizări

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Dobromir Sofia

Sauciuc Gheorghe ABSENT ABSENT

26Electronică, automatizări,

telecomunicațiiXI TICU VASILE VALENTIN

Tehnician în

automatizări

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Dobromir Sofia

Sauciuc Gheorghe ABSENT ABSENT

Page 11: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂPROF. ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

REZULTAT

FINALPREMIUL

1Electronică, automatizări,

telecomunicațiXII PETRIȘOR NARCIS

Tehnician operator tehnică

de calcul

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Stolnean Mărioara

Plosnita Lacramioara

Ungureanu Marelena

Curpăn Daniel

94 100 97 Premiul I

2Electronică, automatizări,

telecomunicațiXII IANCU ANDREI IULIAN

Tehnician operator tehnică

de calcul

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Stolnean Mărioara

Plosnita Lacramioara

Ungureanu Marelena

Curpăn Daniel

83 97 90 Premiul II

3Electronică, automatizări,

telecomunicațiXII

JITARU ȘTEFAN

Tehnician de telecomunicaţiiColegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Stanciu Carmen-Simona

Horlescu Gabriela

Irimia Mihai

Baciu Virgil Mihai

81 99 90 Premiul II

4Electronică, automatizări,

telecomunicațiXII DIAC ANA MARIA

Tehnician operator tehnica de

calculColegiul Tehnic "Petru Poni" Tudorica Mihai 76 94 85 Premiul III

5Electronică, automatizări,

telecomunicațiXII GHIBA IONUȚ ANDREI

Tehnician operator tehnică de

calcul

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Dobromir Sofia

Sauciuc Gheorghe 74 96 85 Premiul III

6Electronică, automatizări,

telecomunicațiXII MĂRTIȘCĂ VICENȚIU

Tehnician operator tehnică de

calcul

Liceul Tehnologic Sfântul

Ioan de La Salle

Tutu Mihai, Tudorică

Mihai, Ifrim Cătălin70 100 85 Premiul III

7Electronică, automatizări,

telecomunicațiXII MIRON ANDREI-RĂZVAN

Tehnician operator tehnică de

calcul

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Horlescu Gabriela

Stanciu Carmen-Simona

Baciu Virgil Mihai

75 95 85 Premiul III

8Electronică, automatizări,

telecomunicațiXII

OJICĂ TUDOR

GHEORGHE

Tehnician operator tehnică de

calcul

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Horlescu Gabriela

Stanciu Carmen-Simona

Baciu Virgil Mihai

76 94 85 Premiul III

9Electronică, automatizări,

telecomunicațiXII MĂRTINAȘ EGIDIU

Tehnician operator tehnică de

calcul

Liceul Tehnologic Sfântul

Ioan de La Salle

Tutu Mihai Tudorică

Mihai Ifrim Cătălin62 98 80 Mențiune

10Electronică, automatizări,

telecomunicațiXII

PETRARIU ALEXANDRU

BETUEL

Tehnician operator tehnică de

calcul

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Dobromir Sofia

Sauciuc Gheorghe 64 96 80 Mențiune

11Electronică, automatizări,

telecomunicațiXII

PRISACA VASILE

COSMIN Tehnician de telecomunicaţii

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Stanciu Carmen-Simona

Horlescu Gabriela

Irimia Mihai

Baciu Virgil Mihai

53 91 72

12Electronică, automatizări,

telecomunicațiXII

GHIUZAN OVIDIU

XAVERIU

Tehnician operator tehnica de

calculColegiul Tehnic "Petru Poni" Tudorica Mihai ABSENT ABSENT

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul Electronică, automatizări, telecomunicații, clasa a XII-a

Page 12: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂ

PROF.

ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

REZULTAT

FINALPREMIUL

1Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXI DÎSCĂ PAUL

Tehnician desenator pentru

construcții și instalații

Liceul Tehnologic Sfântul

Ioan de La Salle

Ploșniță Traian,

Bulgagiu Eugen92 100 96 Premiul I

2Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXI

ANDRO IONUȚ

ALEXANDRU

Tehnician desenator pentru

construcții și instalații

Liceul Tehnologic Sfântul

Ioan de La Salle

Ploșniță Traian,

Bulgagiu Eugen92 90 91 Premiul II

3Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXI

BONTAȘ REBECA

ELENA

Tehnician desenator pentru

construcţii şi instalaţii

Colegiul Tehnic "Petru

Poni"

Deaconu Iolanda

Hurjui Mirela91 91 91 Premiul II

4Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXI DIAC FLAVIAN

Tehnician desenator pentru

construcţii şi instalaţii

Colegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Cărpuşor Crina

Stoia Mioara91 91 91 Premiul II

5Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXI MICULAICIUC LENUȚA

Tehnician desenator pentru

construcţii şi instalaţii

Colegiul Tehnic "Petru

Poni"

Deaconu Iolanda

Hurjui Mirela91 89 90 Premiul III

6Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXI

ROTARU IOANA -

ANDREEA

Tehnician desenator pentru

construcţii şi instalaţii

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”,

Piatra-Neamț

Căldare Mihaela

Istrate Ana

Stanciu Carmen-

Simona

91 89 90 Premiul III

7Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXI SOCIU DRAGOȘ IOSIF

Tehnician desenator pentru

construcții și instalații

Liceul Tehnologic Sfântul

Ioan de La Salle

Ploșniță Traian,

Bulgagiu Eugen

Ifrim Cătălin

90 90 90 Premiul III

8Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXI

MAXIMIUC

ALEXANDRA MARICELA

Tehnician desenator pentru

construcţii şi instalaţii

Colegiul Tehnic "Petru

Poni"

Deaconu Iolanda

Hurjui Mirela88 90 89

9Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXI RUSU RAMONA ELENA

Tehnician desenator pentru

construcţii şi instalaţii

Colegiul Tehnic "Petru

Poni"

Deaconu Iolanda

Hurjui Mirela88 90 89

10Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXI OLARU MĂDĂLINA

Tehnician desenator pentru

construcţii şi instalaţii

Colegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Cărpuşor Crina

Stoia MioaraABSENT ABSENT

11Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXI

SCRIPCARU COSMIN

FRANCISC

Tehnician desenator pentru

construcţii şi instalaţii

Colegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Cărpuşor Crina

Stoia MioaraABSENT ABSENT

12Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXI VODĂ ANDREI

Tehnician desenator pentru

construcţii şi instalaţii

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”,

Piatra-Neamț

Căldare Mihaela

Istrate Ana

Stanciu Carmen-

Simona

ABSENT ABSENT

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, clasa a XI-a

Page 13: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂ

PROF.

ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

REZULTAT

FINALPREMIUL

1Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXII

BĂCĂOANU CAMELIA

LOREDANA

Tehnician desenator pentru

construcţii şi instalaţii

Colegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Cărpuşor Crina

Stoia Mioara

Adăscăliței

Marinela

91 98 94.5 Premiul I

2Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXII APREUTESEI PETRU

Tehnician pentru construcții

și lucrări publiceColegiul Tehnic "Petru Poni"

Deaconu Iolanda

Hurjui Mirela

Stan

Mihaela

80 100 90 Premiul II

3Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXII FARCAȘ ALIN MIHAI

Tehnician desenator pentru

construcții și instalații

Liceul Tehnologic Sfântul

Ioan de La Salle

Ploșniță Traian

Bulgagiu Eugen

Ifrim Cătălin

90 90 90 Premiul II

4Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXII MĂRTIȘCĂ CLAUDIU

Tehnician desenator pentru

construcții și instalații

Liceul Tehnologic Sfântul

Ioan de La Salle

Ploșniță Traian

Bulgagiu Eugen

Ifrim Cătălin

88 92 90 Premiul II

5Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXII ROȘU ȘTEFAN CĂTĂLIN

Tehnician pentru construcții

și lucrări publiceColegiul Tehnic "Petru Poni"

Deaconu Iolanda

Hurjui Mirela

Stan

Mihaela

90 90 90 Premiul II

6Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXII BLAGA IONUȚ

Tehnician desenator pentru

construcţii şi instalaţii

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Căldare Mihaela

Istrate Ana

Horlescu Gabriela-

Brândușa

70 90 80 Premiul III

7Construcţii, instalaţii şi lucrări

publiceXII RACARIU ANDREI

Tehnician desenator pentru

construcţii şi instalaţii

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Căldare Mihaela

Istrate Ana

Horlescu Gabriela-

Brândușa

60 80 70 Mențiune

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, clasa a XII-a

Page 14: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂ

PROF.

ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

REZULTAT

FINALPREMIUL

1 Industrie textilă și pielărie XIAPETRI B. MARIA

LUANA

Tehnician designer

vestimentar

Liceul Tehnologic "D.

Leonida" Piatra Neamț

Negrea Rodica,

Rachieru Mihaela,

Moisă Cornelia

95 100 97.5 Premiul I

2 Industrie textilă și pielărie XIȘTEFAN C. ALEXANDRA

GABRIELA

Tehnician designer

vestimentar

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”,

Piatra-Neamț

Șalaru Constanța

Dunăre Liliana

Nicolau Ionela

84 100 92 Premiul II

3 Industrie textilă și pielărie XIPAL ALEXANDRA

IUSTINATehnician în industrie textilă

Liceul Tehnologic

NisiporeștiPascal Gabriela 70 93 81.5 Premiul III

4 Industrie textilă și pielărie XISAVIN M.I. ȘTEFANIA

ANDRA

Tehnician designer

vestimentar

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”,

Piatra-Neamț

Șalaru Constanța

Dunăre Liliana

Nicolau Ionela

60 100 80 Mențiune

5 Industrie textilă și pielărie XIVÎRLAN I. ALEXANDRA

IUSTINA

Tehnician designer

vestimentar

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”,

Piatra-Neamț

Șalaru Constanța

Dunăre Liliana

Nicolau Ionela

70 90 80 Mențiune

6 Industrie textilă și pielărie XICIOCOIU M. ELENA

MIHAELA

Tehnician designer

vestimentar

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”,

Piatra-Neamț

Șalaru Constanța

Dunăre Liliana

Nicolau Ionela

60 84 72

7 Industrie textilă și pielărie XIBUTNARIU P. KARINA

BIANCATehnician în industrie textilă

Liceul Tehnologic

NisiporeștiPascal Gabriela 60 80 70

8 Industrie textilă și pielărie XI BURSUC C. SORINA ELENATehnician designer

vestimentar

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”,

Piatra-Neamț

Șalaru Constanța

Dunăre Liliana

Nicolau Ionela

60 75 67.5

9 Industrie textilă și pielărie XIBARABULĂ N.I. TUDOR

ANDREI

Tehnician designer

vestimentar

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”,

Piatra-Neamț

Șalaru Constanța

Dunăre Liliana

Nicolau Ionela

absent absent

10 Industrie textilă și pielărie XIISTRATE N. ELENA

DAIANA

Tehnician designer

vestimentar

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”,

Piatra-Neamț

Șalaru Constanța

Dunăre Liliana

Nicolau Ionela

absent absent

11 Industrie textilă și pielărie XI RUSU I. ANA ROBERTATehnician designer

vestimentar

Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”,

Piatra-Neamț

Șalaru Constanța

Dunăre Liliana

Nicolau Ionela

absent absent

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul Industrie textilă și pielărie, clasa a XI-a

Page 15: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂ

PROF.

ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

REZULTAT

FINALPREMIUL

1 Industrie textilă și pielărie XII LEONTE A. DENISA ELENATehnician designer

vestimentar

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Dunăre Liliana

Iovu Sanda 70 90 80 Premiul I

2 Industrie textilă și pielărie XII TAMAȘ M. ALEXANDRATehnician designer

vestimentar

Colegiul Tehnic „Gheorghe

Cartianu”, Piatra-Neamț

Dunăre Liliana

Iovu Sanda absent absent

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul Industrie textilă și pielărie, clasa a XII-a

Page 16: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL

CLAS

ANUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂ

PROF.

ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

REZULTAT

FINALPREMIUL

1Fabricarea produselor

din lemnXI

BARTICEL V. ALIN

MĂDĂLIN

Tehnician în prelucrarea

lemnuluiLiceul Tehnologic Nisiporești

Nicolau Elena Farcaș

Mariean90 94 92 Premiul I

2Fabricarea produselor

din lemnXI PREDA ANDREEA ELENA

Tehnician proiectant produse

finite din lemn

Colegiul Tehnic Forestier

Piatra Neamț

Dunăre Constantin

Paiu Iulian88 92 90 Premiul II

3Fabricarea produselor

din lemnXI ANTON P. SILVIU IONUȚ

Tehnician în prelucrarea

lemnuluiLiceul Tehnologic Nisiporești

Nicolau Elena Farcaș

Mariean89 87 88 Premiul III

4Fabricarea produselor

din lemnXI

VÎNTURĂ P. MARCEL

DANIEL

Tehnician în prelucrarea

lemnuluiLiceul Tehnologic Nisiporești

Nicolau Elena Farcaș

Mariean89 81 85 Mențiune

5Fabricarea produselor

din lemnXI

ZIDARU IULIANA

EUGENIA

Tehnician proiectant produse

finite din lemn

Colegiul Tehnic Forestier

Piatra Neamț

Dunăre Constantin

Paiu Iulian51 85 68

6Fabricarea produselor

din lemnXI

BĂLAN BIANCA

ANDREEA

Tehnician proiectant produse

finite din lemn

Colegiul Tehnic Forestier

Piatra Neamț

Dunăre Constantin

Paiu IulianABSENT ABSENT

7Fabricarea produselor

din lemnXI PÎRVU I. MARIUS DENICS

Tehnician în prelucrarea

lemnuluiLiceul Tehnologic Nisiporești

Nicolau Elena Farcaș

MarieanABSENT ABSENT

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul Fabricarea produselor din lemn, clasa a XI-a

Page 17: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂPROF. ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

REZULTAT

FINALPREMIUL

1Fabricarea

produselor din lemnXII PARASCHIV PAVEL

Tehnician proiectant

produse finite din lemn

Colegiul Tehnic Forestier

Piatra Neamț

Dunăre Constantin

Paiu Iulian94 86 90 Premiul I

2Fabricarea

produselor din lemnXII DAVID P. SABINA

Tehnician in

prelucrarea lemnuluiLiceul „Carol I” Bicaz Cehan Gabriela 75 86 80.5 Premiul II

3Fabricarea

produselor din lemnXII

ARUXANDEI V. ANA-

GABRIELA

Tehnician în

prelucrarea lemnului

Liceul Tehnologic

Gh.Ruset

Roznovanu,Roznov

Japalela Tamara-Veronica 69 80 74.5 Premiul III

4Fabricarea

produselor din lemnXII BARCAN G. ELENA

Tehnician în

prelucrarea lemnului

Liceul Tehnologic

Gh.Ruset

Roznovanu,Roznov

Japalela Tamara-Veronica 60 87 73.5 Mențiune

5Fabricarea

produselor din lemnXII BULAI V. VASILE-ALIN

Tehnician în

prelucrarea lemnului

Liceul Tehnologic

Gh.Ruset

Roznovanu,Roznov

Japalela Tamara-Veronica 68 79 73.5 Mențiune

6Fabricarea

produselor din lemnXII DOBREA IOAN COSMIN

Tehnician proiectant

produse finite din lemn

Colegiul Tehnic Forestier

Piatra Neamț

Dunăre Constantin

Paiu Iulian75 72 73.5 Mențiune

7Fabricarea

produselor din lemnXII

TEODORESCU

BOGDAN

Tehnician în

prelucrarea lemnului

Liceul "Mihail Sadoveanu"

Borca

Armanu Laura

Bălăcianu

Dumitru

68 79 73.5 Mențiune

8Fabricarea

produselor din lemnXII

OBADĂ ȘTEFAN

IULIAN

Tehnician proiectant

produse finite din lemn

Colegiul Tehnic Forestier

Piatra Neamț

Dunăre Constantin

Paiu Iulian56 89 72.5

9Fabricarea

produselor din lemnXII

NISTOR M. BIANCA-

NICOLETA

Tehnician în

prelucrarea lemnului

Liceul Tehnologic

Gh.Ruset

Roznovanu,Roznov

Japalela Tamara-Veronica 70 74 72

10Fabricarea

produselor din lemnXII

BORDEA G.

GHEORGHIȚĂ

Tehnician în

prelucrarea lemnului

Liceul Tehnologic

Gh.Ruset

Roznovanu,Roznov

Japalela Tamara-Veronica 68 74 71

11Fabricarea

produselor din lemnXII SAFTA FLOREA

Tehnician proiectant

produse finite din lemn

Colegiul Tehnic Forestier

Piatra Neamț

Dunăre Constantin

Paiu Iulian62 80 71

12Fabricarea

produselor din lemnXII NICA I. ANDREEA

Tehnician in

prelucrarea lemnuluiLiceul „Carol I” Bicaz Cehan Gabriela 63 72 67.5

13Fabricarea

produselor din lemnXII HĂLĂCIUGĂ IONUŢ

Tehnician în

prelucrarea lemnului

Liceul "Mihail Sadoveanu"

Borca

Armanu Laura

Bălăcianu

Dumitru

52 53 52.5

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul Fabricarea produselor din lemn, clasa a XII-a

Page 18: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

14Fabricarea

produselor din lemnXII

SCURTU N.

MAGDALENA

Tehnician in

prelucrarea lemnuluiLiceul „Carol I” Bicaz Cehan Gabriela 57 ABSENT

15Fabricarea

produselor din lemnXII

ARDELEANU BOGDAN

FLORIN

Tehnician in

prelucrarea lemnului

Liceul Tehnologic

Nisiporești

Nicolau Elena

Farcaș MarieanABSENT ABSENT

16Fabricarea

produselor din lemnXII

BÂRSĂNUC PAUL-

ANDREI

Tehnician în

prelucrarea lemnului

Liceul "Mihail Sadoveanu"

Borca

Armanu Laura

Bălăcianu

Dumitru

ABSENT ABSENT

Page 19: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂ

PROF.

ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

PUNCTAJ

FINALPREMIUL

1Electric, electrotehnic,

electromecanicXI TIBA ROMEO ALIN

Tehnician in instalatii

electrice

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Ploșniță Lăcrămioara

Ungureanu Marelena

Răucescu Monica

93 100 96.5 Premiul I

2Electric, electrotehnic,

electromecanicXI

BRASOVANU ANDREI

CONSTANTIN

Tehnician in instalatii

electrice

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Ploșniță Lăcrămioara

Ungureanu Marelena

Tutu Mihai

93 90 91.5 Premiul II

3Electric, electrotehnic,

electromecanicXI PASCARIU COSMIN

Tehnician in instalatii

electrice

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Ploșniță Lăcrămioara

Ungureanu Marelena

Tutu Mihai

83 100 91.5 Premiul II

4Electric, electrotehnic,

electromecanicXI COCUTI ALEXANDRU

Tehnician in instalatii

electrice

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Ploșniță Lăcrămioara

Ungureanu Marelena

Răucescu Monica

71 91 81 Premiul III

5Electric, electrotehnic,

electromecanicXI GRĂMADĂ IULIAN

Tehnician în instalaţii

electrice

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Ioan Lucian

Zamă Cristinel

Mantea Constantin

67 95 81 Premiul III

6Electric, electrotehnic,

electromecanicXI ȚUȚUIANU VALENTIN

Tehnician în instalaţii

electrice

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Ioan Lucian

Zamă Cristinel

Mantea Constantin

59 85 72 Mențiune

7Electric, electrotehnic,

electromecanicXI

URSACHE GABRIEL-

ALEXANDRU

Tehnician în instalaţii

electrice

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Ioan Lucian

Zamă Cristinel

Mantea Constantin

50 80 65

8Electric, electrotehnic,

electromecanicXI

BOGHIAN G GIORGIANA

ADRIANA

Tehnician in instalatii

electrice

Colegiul Tehnic "Petru

Poni"

Ilie Cristian, Negrescu

Lucian, Schipor IoanABSENT ABSENT

9Electric, electrotehnic,

electromecanicXI

NECHITA I MALINA

RALUCA

Tehnician in instalatii

electrice

Colegiul Tehnic "Petru

Poni"

Ilie Cristian, Negrescu

Lucian, Schipor IoanABSENT ABSENT

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul Electric, electrotehnic, electromecanic, clasa a XI-a

Page 20: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA

NUMELE

ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂ

PROF.

ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

PUNCTAJ

FINALPREMIUL

1Electric, electrotehnic,

electromecanicXII

RĂȘCHITOR

ROBERT

Tehnician în

instalaţii electrice

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Ioan Lucian

Zamă Cristinel

Mantea Constantin

86 98 92 Premiul I

2Electric, electrotehnic,

electromecanicXII AGACHI ȘTEFAN

Tehnician in

instalatii electrice

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Ploșniță Lăcrămioara

Ungureanu Marelena

Tutu Mihai

83 86 84.5 Premiul II

3Electric, electrotehnic,

electromecanicXII

MÎRȚ PAUL

TIBERIU

Tehnician in

instalatii electrice

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Ploșniță Lăcrămioara

Ungureanu Marelena

Tutu Mihai

70 99 84.5 Premiul II

4Electric, electrotehnic,

electromecanicXII ANTĂL ALIN

Tehnician in

instalatii electrice

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Ploșniță Lăcrămioara

Ungureanu Marelena

Tutu Mihai

66 81 73.5 Premiul III

5Electric, electrotehnic,

electromecanicXII POPA GEORGIANA

Tehnician in

instalatii electrice

Liceul Tehnologic

" Vasile Sav" Roman

Ploșniță Lăcrămioara

Ungureanu Marelena

Tutu Mihai

54 70 62

6Electric, electrotehnic,

electromecanicXII

ATODIRESEI I

DRAGOS

Tehnician in

instalatii electrice

Colegiul Tehnic "Petru

Poni"

Ilie Cristian, Negrescu

Lucian, Schipor Ioan50 71 60.5

7Electric, electrotehnic,

electromecanicXII

TĂNĂSELEA

VALENTIN

CĂTĂLIN

Tehnician în

instalaţii electrice

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Ioan Lucian

Zamă Cristinel

Mantea Constantin

60 60 60

8Electric, electrotehnic,

electromecanicXII MURARU FLORIN

Tehnician în

instalaţii electrice

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamţ

Ioan Lucian

Zamă Cristinel

Mantea Constantin

54 64 59

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul Electric, electrotehnic, electromecanic, clasa a XII-a

Page 21: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂPROF. ÎNDRUMATORI

PUNCTAJ

PROBĂ

SCRISĂ

PUNCTAJ

PROBĂ

PRACTICĂ

PUNCTAJ

FINALPREMIUL

1 Agricultură XI

AMĂRINEI ALEXANDRA

MĂLINA Tehnician agromontan

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamț

Iftime Brândușa Ionela, Roșu

Irinuca, Roșu Petruț89 100 94.5 Premiul I

2 Agricultură XI ISTRATE IUSTIN Tehnician agromontan

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamț

Iftime Brândușa Ionela, Roșu

Irinuca, Roșu Petruț87 95 91 Premiul II

3 Agricultură XI ANDONE GEANINA Tehnician agromontan

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamț

Iftime Brândușa Ionela, Roșu

Irinuca, Roșu Petruț86 80 83 Premiul II

4 Agricultură XI VARTOLOMEI GEORGIANA Tehnician agromontan

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamț

Iftime Brândușa Ionela, Roșu

Irinuca, Roșu Petruț72 80 76 Mențiune

5 Agricultură XI BERCIU ROXANA ELENA Tehnician agromontan

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamț

Iftime Brândușa Ionela, Roșu

Irinuca, Roșu Petruț70 70 70

6 Agricultură XI

HODOROGEA EMILIA

GABRIELA Tehnician agromontan

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamț

Iftime Brândușa Ionela, Roșu

Irinuca, Roșu Petruț65 75 70

7 Agricultură XI CIOCOIU ANDREEA Tehnician agromontan

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamț

Iftime Brândușa Ionela, Roșu

Irinuca, Roșu Petruț53 70 61.5

REZULTATE FINALE -OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII-ETAPA JUDEȚEANĂ

domeniul AGRICULTURĂ, clasa a XI-a

Page 22: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRT

DOMENIU

LCLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂ

PROF.

ÎNDRUMATORI

PUNCTAJ

PROBĂ

SCRISĂ

PUNCTAJ

PROBĂ

PRACTICĂ

PUNCTAJ

FINALPREMIUL

1 Agricultură XIICIOCOIU ALEXANDRA-

ELENA

Tehnician în

agricultură

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamț

Iftime Brândușa

Ionela, Roșu Irinuca,

Roșu Petruț

76 90 83 Premiul I

2 Agricultură XIIGRUMĂZESCU

LAVINIA

Tehnician în

agricultură

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamț

Iftime Brândușa

Ionela, Roșu Irinuca,

Roșu Petruț

75 85 80 Premiul II

3 Agricultură XII DORNEANU IOANA Tehnician agromontanColegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamț

Iftime Brândușa

Ionela, Roșu Irinuca,

Roșu Petruț

72 70 71 Premiul II

4 Agricultură XIICHIRILĂ FLORENTINA-

NICOLETA

Tehnician în

agricultură

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamț

Iftime Brândușa

Ionela, Roșu Irinuca,

Roșu Petruț

70 70 70 Mențiune

5 Agricultură XII ZAMFIR ANA Tehnician agromontanColegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamț

Iftime Brândușa

Ionela, Roșu Irinuca,

Roșu Petruț

64 75 69.5

6 Agricultură XIIAMIHĂILESEI

LUCIANA-GEORGIANATehnician agromontan

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamț

Iftime Brândușa

Ionela, Roșu Irinuca,

Roșu Petruț

68 70 69

7 Agricultură XIITĂNASĂ PAULINA

LAVINIA Tehnician agromontan

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. Neamț

Iftime Brândușa

Ionela, Roșu Irinuca,

Roșu Petruț

65 70 67.5

REZULTATE FINALE- OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII-ETAPA JUDEȚEANĂ

domeniul AGRICULTURĂ, clasa a XII-a

Page 23: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

Domeniul: ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ

Clasa: a XI - a

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂPROF. ÎNDRUMATORI

Punctaj

proba

scrisa

Punctaj

proba

practică

Punctaj

finalPremiul

1

Economic,

administrativ, comertXI VEZETEU C. NICIOLETA

Tehnician în activități

economiceLTEA P. Neamt

Apetrei Cristina, Banu

Oana, Butnaciuc Elena,

Ciobănucă Liliana

81 81.5 81.25 Premiul I

2

Economic,

administrativ, comertXI LICIMAN ELENA

Tehnician în activități

economiceLTEA P. Neamt

Berza Ana Maria, Hodrea

Elena Luminița, Panțiru

Teodora

81 75.5 78.25 Premiul II

3

Economic,

administrativ, comertXI

OGLINZANU ROXANA

PETRONELA

Tehnician în activităţi

economice

Liceul "Vasile Conta" Tîrgu

Neamţ

Ioniche AnişoaraAsofiei

Maria Monica72 75.5 73.75 Premiul III

4Economic,

administrativ, comertXI EREMA TEODORA

Tehnician in activitati

economiceLiceul Carol I Bicaz Balint Valeria 67 78 72.5 Mențiune

5

Economic,

administrativ, comertXI IRINA BIANCA

Tehnician în activităţi

economice

Liceul "Vasile Conta" Tîrgu

Neamţ

Ioniche AnişoaraAsofiei

Maria Monica61 82 71.5 Mențiune

6

Economic,

administrativ, comertXI VICOL ANA MARIA Tehnician în administraţie

COLEGIUL TEHNIC "ION

CREANGĂ" TG. NEAMŢ

Apetrei Elena

Neculau Ana Maria71 69 70 Mențiune

7

Economic,

administrativ, comertXI

CIUCANU C.C. IONUȚ

CRISTIAN

Tehnician în activități

economiceLTEA P. Neamt

Apetrei Cristina, Ailincăi

Maria, Butnaciuc Elena,

Pancu Cornelia

80 54.5 67.25

8

Economic,

administrativ, comertXI CROITORU IULIA SORANA

Tehnician in activităţi

economice

COLEGIUL TEHNIC "ION

CREANGĂ" TG. NEAMŢ

Apetrei Elena

Neculau Ana

Maria

71 63 67

9

Economic,

administrativ, comertXI MURARU DANIEL

Tehnician în activităţi

economice

Liceul "Vasile Conta" Tîrgu

Neamţ

Ioniche AnişoaraAsofiei

Maria Monica55 76 65.5

10

Economic,

administrativ, comertXI DĂILĂ SILVIU IOAN

Tehnician în activităţi

economice

Liceul "Vasile Conta" Tîrgu

Neamţ

Ioniche AnişoaraAsofiei

Maria Monica65 65.5 65.25

11 Economic, XI PINTILIE VASILE CODRIN Tehnician in activitati Liceul Carol I Bicaz Balint Valeria 58 60.5 59.25

14

Economic,

administrativ, comertXI FECHET CLAUDIA RAMONA

Tehnician in activitati

economiceColegiul Tehnic "Petru Poni"

Juravle Cristina, Nechifor

Maria, Stolnicu Simona,

Curpăn Adina

52 50 51

15

Economic,

administrativ, comertXI

CĂPRARU ALEXANDRU

IULIAN

Tehnician în activități

economiceLTEA P. Neamt

Berza Ana Maria, Hodrea

Elena Luminița, Panțiru

Teodora

51 50 50.5

16

Economic,

administrativ, comertXI BEJAN CARINA RALUCA

Tehnician in activitati

economiceColegiul Tehnic "Petru Poni"

Juravle Cristina, Nechifor

Maria, Stolnicu Simona,

Curpăn Adina

50 50 50

12

Economic,

administrativ, comertXI

CIOBANU C. ELENA

CRISTINA

Tehnician în activități

economiceLTEA P. Neamt

Berza Ana Maria, Hodrea

Elena Luminița, Panțiru

Teodora

54 Absent

13 Economic, XI ONIGA IOAN GABRIEL Tehnician in activitati Liceul Carol I Bicaz Balint Valeria 51 Absent

17

Economic,

administrativ, comertXI BOGLIS CLAUDIA

Tehnician in activitati

economiceColegiul Tehnic "Petru Poni"

Juravle Cristina, Nechifor

Maria, Stolnicu Simona,

Curpăn Adina

49 Absent

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”

Etapa judeţeană – 24-28 februarie 2018

Page 24: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂPROF. ÎNDRUMATORI

Punctaj

proba

scrisa

Punctaj

proba

practică

Punctaj

finalPremiul

18

Economic,

administrativ, comertXI

TELEUCĂ RĂZVAN

ALEXANDR

Tehnician în activități

economiceLTEA P. Neamt

Berza Ana Maria, Hodrea

Elena Luminița, Panțiru

Teodora

48 Absent

19

Economic,

administrativ, comertXI IONICĂ CARMEN GABRIELA

Tehnician în activități

economiceLTEA P. Neamt

Berza Ana Maria, Hodrea

Elena Luminița, Panțiru

Teodora

43 Absent

20

Economic,

administrativ, comertXI OANCEA ANA MARIA

Tehnician în activităţi

economice

Colegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Ivanciu Alexandra

Stafie Corina

Popiţan Emanuela

38 Absent

21

Economic,

administrativ, comertXI

GHERCĂ CRISTINA

PETRONELA

Tehnician în activităţi

economice

Colegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Ivanciu Alexandra

Stafie Corina

Popiţan Emanuela

Absent Absent

22

Economic,

administrativ, comertXI SEVCENCO NICOLETA

Tehnician în activităţi

economiceCT "Danubiana" Roman

Grigoraş Simona, Moisă

Elena, Căpraru Daniela,

Butnaru Mintenica

Absent Absent

23

Economic,

administrativ, comertXI MURA VALERIA

Tehnician în activităţi

economiceCT "Danubiana" Roman

Grigoraş Simona, Moisă

Elena, Căpraru Daniela,

Butnaru Mintenica

Absent Absent

24

Economic,

administrativ, comertXI AFTENI MARIN

Tehnician în activităţi

economiceCT "Danubiana" Roman

Grigoraş Simona, Moisă

Elena, Căpraru Daniela,

Butnaru Mintenica

Absent Absent

Page 25: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

Domeniul: ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ

Clasa: a XII - a

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂPROF. ÎNDRUMATORI

Punctaj

proba

scrisa

Punctaj

proba

practică

Punctaj

finalPremiul

1Economic,

administrativ, comertXII

PETRACHI

VIORICA MIHAELA

Tehnician în activităţi

economiceCT „Petru Poni” Roman

Juravle Cristina, Nechifor

Maria, Stolnicu Simona,

Curpăn Adina 84.5 96 90.25 Premiul I

2Economic,

administrativ, comertXII

CURECHERIU

CONSTANTIN

Tehnician în activităţi

economiceLiceul CAROL I, Bicaz Balint Valeria

79 91.5 85.25 Premiul II

3Economic,

administrativ, comertXII CRĂESCU GABRIEL

Tehnician în activităţi

economiceCT „SPIRU HARET”

Ursan Dorina, Stoian Diana

Mihaela, Gudula Roxana

Elena 78 78 78 Premiul III

4Economic,

administrativ, comertXII

MANOLACHE

ANDREEA

Tehnician în activităţi

economice

Liceul "Vasile Conta"

Tîrgu Neamţ

Ioniche Anişoara, Timofte

Lorena Ionela 76.5 70 73.25 Mențiune

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”

Etapa judeţeană - 24-28 februarie 2018

Page 26: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

Domeniul: Turism și alimentație publică

Clasa: a XI a

NR.

CRTDOMENIUL

CLAS

ANUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂPROF. ÎNDRUMATORI

Punctaj

proba

scrisa

Punctaj

proba

practică

Punctaj

finalPremiul

1

Turism și alimentație XI

DÂSCĂ MARIA PETRONELA

Tehnician în turism CT "Danubiana" Roman

Pandelea Luminiţa, Grigoraş Simona,

Moisă Elena, Butnaru Mintenica,

Costache Lăcrămioara, Netedu Eva 84 95 89.5

Premiul I

2Turism și alimentație XI

CIMPOER CĂTĂLINA

ELENATehnician în turism

Colegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Ivanciu Alexandra, Gagniuc Georgeta,

Bîtîcă Luminiţa 80 89 84.5Premiul II

3

Turism și alimentație XI

DIOR MARIA ALEXANDRA

Tehnician în turism CT "Danubiana" Roman

Pandelea Luminiţa, Grigoraş Simona,

Moisă Elena, Butnaru Mintenica,

Costache Lăcrămioara, Netedu Eva 69 95 82

Premiul III

4Turism și alimentație XI

ANTON OANA -

ALEXANDRATehnician în turism

Colegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Ivanciu Alexandra, Gagniuc Georgeta,

Bîtîcă Luminiţa 79 81 80Mențiune

5Turism și alimentație XI

GAIȚĂ FLORENTINA

IUSTINATehnician în turism LTEA P. Neamt

Dobrea Mihaela, Berza Ana Maria,

Apetrei Cristina, Ciorsac Mihaela 74 77 75.5Mențiune

6Turism și alimentație XI

BRACON V. IRINA ELENATehnician în turism

CT "ION CREANGĂ" TG.

NEAMŢ

Niculescu Eugenia, Olariu Mihaela

Toboșaru Cristina 64 83 73.5Mențiune

7Turism și alimentație XI

TULBURE GEORGIANA -

GRAŢIELATehnician în hotelărie

Colegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Stafie Corina, Gagniuc Georgeta, Bîtîcă

Luminiţa 65 79 72

8Turism și alimentație XI

BEŞLEAGĂ DELIA -

LORENATehnician în turism

Colegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Ivanciu Alexandra, Gagniuc Georgeta,

Bîtîcă Luminiţa 58 83 70.5

9Turism și alimentație XI

ILAŞCU DENISA

GEORGIANATehnician în turism

Colegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Ivanciu Alexandra, Gagniuc Georgeta,

Bîtîcă Luminiţa 80 59 69.5

10Turism și alimentație XI

ZAHARIA GEROGIANATehnician în hotelărie

Colegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Stafie Corina, Gagniuc Georgeta, Bîtîcă

Luminiţa 60 70 65

11Turism și alimentație XI

CAZACU TUDORTehnician în turism CT „SPIRU HARET”

Ursan Dorina, Corlăţeanu Lilia Raluca,

Gudula Roxana Elena 73 53 63

12Turism și alimentație XI

BARTNIC E. DENISA-ELENA

Tehnician în

gastronomie

Liceul Tehnologic "D.

Leonida" Acuculiței Ancuța, Amariei Mariana 59 64 61.5

13Turism și alimentație XI

GURLAN V.S. VASILICA

IONUȚ Tehnician în turism LTEA P. Neamt

Dobrea Mihaela, Berza Ana Maria,

Apetrei Cristina, Ciorsac Mihaela 61 62 61.5

14Turism și alimentație XI

STAN LOREDANATehnician în turism CT „SPIRU HARET”

Ursan Dorina, Corlăţeanu Lilia Raluca,

Gudula Roxana Elena 61 59 60

15Turism și alimentație XI

SĂRMĂŞANU P. ANCATehnician în turism

CT "ION CREANGĂ" TG.

NEAMŢ

Niculescu Eugenia, Olariu Mihaela

Toboșaru Cristina 54 66 60

16Turism și alimentație XI

CONDURACHI C. OANA

ELENA

Tehnician în

gastronomie

Liceul Tehnologic "D.

Leonida" Acuculiței Ancuța, Amariei Mariana 56 57 56.5

17Turism și alimentație XI

GHIUREŞ LARISATehnician în turism CT „SPIRU HARET”

Ursan Dorina, Corlăţeanu Lilia Raluca,

Gudula Roxana Elena 62 50 56

18Turism și alimentație XI

BURUIANĂ Ș. ANDREEA

MIHAELA

Tehnician în

gastronomie

Liceul Tehnologic "D.

Leonida" Acuculiței Ancuța, Amariei Mariana 56 55 55.5

19Turism și alimentație XI

IFTIME LARISATehnician în turism CT „SPIRU HARET”

Ursan Dorina, Corlăţeanu Lilia Raluca,

Gudula Roxana Elena 51 57 54

20Turism și alimentație XI

ATĂNĂSOAIE TEONATehnician în turism CT „SPIRU HARET”

Ursan Dorina, Corlăţeanu Lilia Raluca,

Gudula Roxana Elena 54 51 52.5

21

Turism și alimentație XI SAMSON N. KAREN

AMALIA

Tehnician în

gastronomieLTEA P. Neamt Alexandrescu Anda, Lungu Mădălina,

Panțiru Teodora, Olariu Eugen 54 Absent

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”

Etapa judeţeană - 24-28 februarie 2018

Page 27: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL

CLAS

ANUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂPROF. ÎNDRUMATORI

Punctaj

proba

scrisa

Punctaj

proba

practică

Punctaj

finalPremiul

22Turism și alimentație XI

COJOCARU V. RALUCA

DIANATehnician în turism

CT "ION CREANGĂ" TG.

NEAMŢ

Niculescu Eugenia, Olariu Mihaela,

Aciocîrlănoaei Geta 51 Absent

23

Turism și alimentație XI AANEI C. ALEXANDRU

VASILE

Tehnician în

gastronomieLTEA P. Neamt Alexandrescu Anda, Lungu Mădălina,

Panțiru Teodora, Olariu Eugen 50 Absent

24Turism și alimentație XI

TROFIN T. MARIATehnician în turism

CT "ION CREANGĂ" TG.

NEAMŢ

Niculescu Eugenia, Olariu Mihaela

Toboșaru Cristina Absent Absent

25Turism și alimentație XI

VRÎNCEANU C. ANDREEATehnician în turism

CT "ION CREANGĂ" TG.

NEAMŢ

Niculescu Eugenia, Olariu Mihaela ,

Aciocîrlănoaei Geta Absent Absent

Page 28: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

Domeniul: Turism și alimentație publică

Clasa: a XII a

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂPROF. ÎNDRUMATORI

Punctaj

proba

scrisa

Punctaj

proba

practică

Punctaj

finalPremiul

1 Turism și alimentație

XII CAPRARU DELIA ANA MARIATehnician în turism LTEA P. Neamt

Gheorghiu Doina Georgeta,

Dobrea Mihaela, Buruiană

Gianina 100 100 100

Premiul I

2 Turism și alimentațieXII VIERU ANDREEA GEORGIANATehnician în turism

Colegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Ivanciu Alexandra

Gagniuc Georgeta 76 95 85.5Premiul II

3 Turism și alimentațieXII VIERU RAMONA ELENA Tehnician în turism

Colegiul Tehnic "Miron

Costin" Roman

Ivanciu Alexandra

Gagniuc Georgeta 75 67 71Premiul III

4 Turism și alimentațieXII AANIȚEI A. ALEXANDRA Tehnician în gastronomie

Liceul Tehnologic "D.

Leonida" Jitaru Raluca, Amariei Mariana 50 56 53

5 Turism și alimentațieXII ANDRICA C. DUMITRIȚA Tehnician în gastronomie

Liceul Tehnologic "D.

Leonida" Jitaru Raluca, Amariei Mariana 50 50 50

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”

Page 29: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂPROF. ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

REZULTAT

FINALPREMIUL

1 SILVICULTURĂ XINEAGU MARIANA

LENUTA

Tehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Colegiul Tehnic Forestier

Piatra Neamț

Macovei Ionel Alexandru

Atudorei Silviu Constantin74 88 81 Premiul I

2 SILVICULTURĂ XI GOLEANU ALFREDTehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Liceul "Mihail Sadoveanu"

Borca

Lăpuşneanu Cătălina

Bălăcianu Dumitru74 82 78 Premiul II

3 SILVICULTURĂ XILUPU DENIS

CONSTANTIN

Tehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Colegiul Tehnic Forestier

Piatra Neamț

Macovei Ionel Alexandru

Atudorei Silviu Constantin73.5 76 74.75 Premiul III

4 SILVICULTURĂ XICANDREA MARCEL-

MARIAN

Tehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Liceul "Mihail Sadoveanu"

Borca

Lăpuşneanu Cătălina

Bălăcianu Dumitru85 64 74.5 Mențiune

5 SILVICULTURĂ XICRISTEA IOACHIM-

SORIN

Tehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Liceul "Mihail Sadoveanu"

Borca

Lăpuşneanu Cătălina

Bălăcianu Dumitru76 68 72 Mențiune

6 SILVICULTURĂ XI TĂRÎŢĂ DANIEL-VASILETehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Liceul "Mihail Sadoveanu"

Borca

Lăpuşneanu Cătălina

Bălăcianu Dumitru67.5 70 68.75

7 SILVICULTURĂ XI CORDUNEANU FLORINTehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Liceul "Mihail Sadoveanu"

Borca

Lăpuşneanu Cătălina

Bălăcianu Dumitru68.5 63 65.75

8 SILVICULTURĂ XI MURARIU IOANTehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. NeamţManolache Vasile 57 68 62.5

9 SILVICULTURĂ XI IACOB DENISA-ELENATehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. NeamţManolache Vasile 68.5 53 60.75

10 SILVICULTURĂ XINĂFĂREANU FLORIN

CONSTANTIN

Tehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Colegiul Tehnic Forestier

Piatra Neamț

Macovei Ionel Alexandru

Atudorei Silviu ConstantinABSENT ABSENT

11 SILVICULTURĂ XI STOIAN MIHAELATehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. NeamţManolache Vasile ABSENT ABSENT

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul SILVICULTURĂ, clasa a XI-a

Page 30: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂPROF. ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

REZULTAT

FINALPREMIUL

1 SILVICULTURĂ XII PREDA CLAUDIUTehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Colegiul Tehnic Forestier

Piatra Neamț

Macovei Ionel Alexandru

Atudorei Silviu Constantin79 94 86.5 Premiul I

2 SILVICULTURĂ XII MARIAN MIHAIU IULIANTehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Colegiul Tehnic Forestier

Piatra Neamț

Macovei Ionel Alexandru

Atudorei Silviu Constantin72 91 81.5 Premiul II

3 SILVICULTURĂ XIIBUTUNOI IONEL

MARIAN

Tehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Colegiul Tehnic Forestier

Piatra Neamț

Macovei Ionel Alexandru

Atudorei Silviu Constantin66 91 78.5 Premiul III

4 SILVICULTURĂ XII MAXIM DUMITRELTehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Liceul "Mihail Sadoveanu"

Borca

Lăpuşneanu Cătălina

Bălăcianu Dumitru80 73 76.5 Mențiune

5 SILVICULTURĂ XIIIOSUB CONSTANTIN

COSMIN

Tehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Colegiul Tehnic Forestier

Piatra Neamț

Macovei Ionel Alexandru

Atudorei Silviu Constantin64 72 68

6 SILVICULTURĂ XIIIOVU ANDREI-

GEORGIAN

Tehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. NeamţManolache Vasile 54 77 65.5

7 SILVICULTURĂ XII ZAHARIA LUCIAN-IONUȚTehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. NeamţManolache Vasile 58 73 65.5

8 SILVICULTURĂ XIIMAXIM CONSTANTIN-

LUCIAN

Tehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Liceul "Mihail Sadoveanu"

Borca

Lăpuşneanu Cătălina

Bălăcianu Dumitru56 69 62.5

9 SILVICULTURĂ XII CUCOLEA MARIUSTehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. NeamţManolache Vasile 62 60 61

10 SILVICULTURĂ XIITANASĂ NARCIS-

GABRIEL

Tehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Liceul "Mihail Sadoveanu"

Borca

Lăpuşneanu Cătălina

Bălăcianu Dumitru60 60 60

11 SILVICULTURĂ XIIUNGUREANU IONUȚ-

MĂDĂLIN

Tehnician în silvicultură şi

exploatări forestiere

Colegiul Tehnic "Ion

Creangă" Tg. NeamţManolache Vasile ABSENT ABSENT

REZULTATE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII

domeniul SILVICULTURĂ, clasa a XII-a

Page 31: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

Domeniul: ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC

Clasa: a XI - a

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂPROF. ÎNDRUMATORI

PROBA

SCRISĂ

PROBA

PRACTICĂ

REZULTAT

FINALPREMIUL

1Estetica și igiena corpului

omenescXI GOGONEL CĂTĂLINA Coafor stilist LTEA P. Neamt

Tuvichi Laura,

Biteanu Anisoara,

Regepi Georgeta 94 100 97

Premiul I

2Estetica și igiena corpului

omenescXI BURLACU SABRINA Coafor stilist LTEA P. Neamt

Tuvichi Laura,

Biteanu Anisoara,

Regepi Georgeta86 95 90.5

Premiul II

3Estetica și igiena corpului

omenescXI ROTARIU SORINA Coafor stilist LTEA P. Neamt

Tuvichi Laura,

Biteanu Anisoara,

Regepi Georgeta 84 95 89.5

Premiul III

4Estetica și igiena corpului

omenescXI MAHU CRISTINA Coafor stilist LTEA P. Neamt

Tuvichi Laura,

Biteanu Anisoara,

Regepi Georgeta 76 100 88

Mențiune

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”

Etapa judeţeană - 24-28 februarie 2018

Page 32: NR. CALIFICAREA SCOALA DE PROF. PROBA PUNCTAJ PREMIUL … · CONSTANTIN Tehnician analize produse alimentare Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Tg. Neamţ Buzdea Gheorghita 78 ABSENT

Domeniul: ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC

Clasa: a XII - a

NR.

CRTDOMENIUL CLASA NUMELE ELEVULUI

CALIFICAREA

PROFESIONALĂ

SCOALA DE

PROVENIENȚĂ

PROF.

ÎNDRUMATORI

Nota

proba

scrisa

Nota

proba

practică

Nota

finalăPREMIUL

1Estetica și igiena

corpului omenescXII

LUPU T. IONELA-

ANDREEACoafor stilist LTEA P. Neamt

Tuvichi Laura,

Biteanu Anisoara,

Regepi Georgeta 89 100 94.5

Premiul I

2Estetica și igiena

corpului omenescXII

CORFU M. EMA-

GABRIELACoafor stilist LTEA P. Neamt

Tuvichi Laura,

Biteanu Anisoara,

Regepi Georgeta 81 100 90.5

Premiul II

3Estetica și igiena

corpului omenescXII

SĂNDULESCU V.

CERASELACoafor stilist LTEA P. Neamt

Tuvichi Laura,

Biteanu Anisoara,

Regepi Georgeta 81 95 88

Premiul III

4Estetica și igiena

corpului omenescXII

CONSTANTIN E.C.

ANDREEA-MONICACoafor stilist LTEA P. Neamt

Tuvichi Laura,

Biteanu Anisoara,

Regepi Georgeta

Absent Absent

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”

Etapa judeţeană - 24-28 februarie 2018


Recommended