Home >Documents >Nr. 20 – Noiembrie 2010 ... tor anomalii congenitale ale fătului cum sunt spina bi-fida sau...

Nr. 20 – Noiembrie 2010 ... tor anomalii congenitale ale fătului cum sunt spina bi-fida sau...

Date post:01-Apr-2021
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • HIV HEPATITE INSTRUIRE PREVENIRE TRATAMENT

  Nr. 20 – Noiembrie 2010

 • Sumar

  Invitatul ediției 1 Info medical 2

  Info asistență socială 3 Info asistență psihologică 4 Educație pentru sănătate 6

  Reflecții în oglindă 7 Centrele de Excelență 8

  Mesaje de la beneficiari 9 Noutăți despre HIV și hepatite 10

  Activități ale fundației 11

  Școala Internațională „Medicina HIV în 2010” Constanța, 2-4 septembrie

 • 1

  Invitatul ediției

  În ultimii ani ne confruntăm cu infecţii deo-sebit de severe, care ne dezarmează pe noi, medicii. În ciuda tratamentului intensiv instituit, multe vieţi se pierd....

  Ne tot întrebăm ce ne scapă de sub control, ce nu putem stăpâni...

  Sunt mecanisme care ne depășesc. Trebuie să cău- tăm alte metode.

  Tratamentul sepsisului nu înseamnă numai antibi- oterapie. Ci, din contră, doar o mică parte sau...dimpo- trivă, antibioticele pot fi chiar periculoase.

  Antibioterapia este o știinţă, dar și o artă. Trebuie folosită doar de către cei iscusiţi și doar atunci când este nevoie.

  Nenumărate studii au arătat că, în secţiile de tera- pie intensivă, mortalitatea prin sepsis rămâne, în conti- nuare, ridicată, chiar dacă sunt folosite antibioticele cele mai potente de către oamenii cei mai competenţi.

  Deci, care este problema? Problemele sunt și unele știute, dar și altele pe care abia acum specialiștii din în- treaga lume se străduiesc să le descopere, în speranţa că vor putea stăpâni avalanșa care se declanșează în mo- mentul constituirii sepsisului. Sunt activate mecanisme și căi numai parţial cunoscute, care, uneori, nu mai pot fi stăpânite. În fiziopatogenia sepsisului sunt implicaţi numeroși factori care mediază răspunsul imun. Este greu de stăpânit această “furtună a citokinelor”, dar nu imposibil.

  Această problemă a constituit și obiectul recen- tei întâlniri internaţionale a specialiștilor din domeniu, care a avut loc la Institutul Pasteur din Paris, între 1 și 3 septembrie a.c.

  Specialiștii de marcă din toată lumea și-au unit eforturile în încercarea de a schimba tratamentul și prognosticul sepsisului. Președintele forumului a fost Konrad Reinhart, din Clinica ATI din Jena, Germa- nia, însoţit fiind pe parcursul prezentărilor de alţi pro- fesori de renume internaţional: Tom Marshall, din To- ronto, Canada; Jean-Louis Vincent, din Belgia; Edward Abraham, din Birmingham, SUA; Derek Angus, din Pittsburg, SUA; Thierry Roger, din Lausanne, Elveţia; Jean-Paul Mira și Xavier Nassif, din Paris; Steven Opal, din Pawtucket, SUA; Richard Hotchkiss, din St. Louis, SUA; Mervyn Singer, din Londra; Gordon Bernard, din Nashville, SUA; Simon Finfer și Stephen MacMahon,

  din Sydney, Australia și încă multe alte somităţi în do- meniu, pe care, cu scuzele de rigoare, spaţiul nu-mi per- mite să le amintesc.

  Au fost prezentate nenumărate studii inovatoare, atât în ceea ce privește mecanismul intim de acţiune (citokine imunomodulatoare), la un anumit nivel (re- ceptori specifici), cât și în ceea ce privește diagnosticul (biomarkeri în sepsis) și tratamentul adecvat la nivel macro: fluid resuscitation și micro: anticorpi mono- clonali, etc.

  Tematica abordată, deși se constituie într-un tot unitar, a fost secţionată, disecată până la cel mai mic amănunt; fiecare era supraspecializat pe o mică, o foarte mică problemă și și-a prezentat cercetarea în domeniu și rezultatele obţinute, astfel încât, la sfârșitul expunerii toţi să împărtășească din acel “secret” obţinut cu greu, cu foarte multă muncă și ca un corolar, totul să contri- buie la o cât mai bună cunoaștere și rezolvare a acestei probleme, printr-o prismă nouă, asfel încât, prin efor- tul colectiv al specialiștilor, să se poată salva mai multe vieţi...

  Dr. Stela Halichidis Manager General

  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța

  Tratamentul sepsisului, o adevărată provocare

 • 2

  Opţiunea de a avea un copil este o hotărâre importantă, care poate schimba considerabil stilul de viaţă, din punct de vedere emoţional, psihic, finan- ciar, practic și social. Fiinţa mică care se formează în pântecul mamei aduce în familie emoţii, așteptări pline de speranţă, dar uneori și clipe de neliniște, de îngrijo- rări. Pentru a cunoaște pașii pe care copilul nenăscut încă îi face spre lume, pentru ca viitoarele mame să fie scutite de îngrijorări inutile în timpul sarcinii, sunt ne- cesare o serie de investigaţii de la analize de sânge până la ecografii de ultimă oră.

  Evoluţia tehnologică a adus după sine trecerea de la ecografia 2D la 3D. Imaginile captate de sonda eco- grafică și succesiunea lor sunt recompuse și redate într-o imagine în relief pe monitorul calculatorului. Astfel se pot efectua măsurători de volum ale diferitelor structuri analizate (cap, membre, organe interne) informaţiile ob- ţinute fiind mult mai numeroase decât cele de la ecogra- fia bidimensională. Folosind principiul cinemotagrafiei ecografia 4D este de fapt o succesiune de imagini tridi- mensionale pe care ochiul uman o sesizează ca fiind în mișcare, putând fi depistată orice malformaţie a fătului.

  Ecografia este o procedură nedureroasă care poate confirma o sarcină și care oferă părinţilor și medicului informaţii precise despre starea fătului, a placentei și a lichidului amniotic. Ecografia nu are efecte negative asupra mamei și nici asupra bebelușului, expunerea la ultrasunete fiind de numai o fracțiune de secundă.

  Ecografele 3D și 4D oferă imagini fidele ale bebelușului astfel încât îl putem vedea cum clipește, cum înghite, cum

  doarme, cum zâmbește sau cum își suge degețelul. După dezvoltarea tehnicilor de investigaţie prin

  care se pot vizualiza orice anomalii fetale, s-a observat și o scădere a numărului de copii care se nasc cu mal- formaţii, datorită depistării sarcinilor cu probleme și a întreruperii la timp a evoluţiei lor.

  O ecografie realizată cu un astfel de ecograf perfor- mant, între săptămânile 22-24 de sarcină poartă numele de morfologie fetală. Ea urmărește identificarea anumi- tor anomalii congenitale ale fătului cum sunt spina bi- fida sau despicătura palatină, anomalii fetale cardiace, digestive, renale, ale feței, ale sistemului osos.

  În funcție de gravitatea anomaliei descoperite la ecografie, se hotărăște împreună cu gravida ce este de făcut mai departe. Anumite probleme de sănătate ale fătului pot fi remediate încă din perioada sarcinii.

  Ecografia morfologică fetală este oricum foarte emoționantă pentru ambii părinți, însă un plus îl poate aduce faptul că se poate vedea atât de bine chipul copi- lului (părinţii primesc chiar poze).

  Este foarte bine ca orice gravidă să ia în serios im- portanţa acestei ecografii, deoarece problemele care nu pot fi corectate înainte de naștere se vor urmări până la momentul nașterii, când fătul poate primi imediat ajutorul de care are nevoie.

  Este firesc să vă doriţi ce e mai bine pentru copilul dvs., să știţi cum se dezvoltă, cât este de sănătos, cu cine seamănă și de aceea efectuarea unei morfologii fetale nu este deloc de neglijat.

  Dr. Mirela Paraschiv Medic specialist obstetrică-ginecologie

  Info medical

  Morfologia fetală în sarcină

  Ce spune mămica Gabi după ce a efectuat acest examen important “A fost o experienţă plină de emo- ţie... Am mers împreună cu soţul meu. Cu multă răb- dare medicul ne-a ajutat să “vedem” bebelușul printre imaginile neclare de pe ecran. Conform măsurători- lor se încadra în standarde, i-am putut număra dege- ţelele. Am plecat de la cabinet foarte încântaţi și cu inima ușoară”.

 • 3

  Guvernul, primăriile, persoanele cu handicap şi asistenţii personali

  Nu este titlul vreunui film şi nici a unei po-vești, este o realitate urâtă care nu are nicidecum criza ca justificare: asistenţii personali ai persoanelor cu handicap au fost concediaţi sub diferite motive: Primă- riile nu au bani la bugetul local; nu s-au mai primit bani de la bugetul de stat, nici măcar după rectificarea buge- tară din luna august.

  În judeţul Constanţa concedierile colective au în- ceput din luna mai, ca urmare a unei adrese primite de Primării de la Ministerul Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Judeţului Constanţa care „su- gera trimiterea persoanelor implicate (însoţitorii per- soanelor cu handicap) în șomaj – soluţie real posibilă”. Folosindu-se de un document al unei instituţii care și-a depășit competenţele legale, au fost încălcate drepturile persoanei cu handicap (Constituţia României și Legea 448/2006), concedierea colectivă a celor care îngrijesc persoane cu handicap fiind o măsură incorectă, injustă și inumană. Ca să dăm un exemplu, Primăria Orașului Murfatlar nu a mai acordat nici măcar șomaj la înce- tarea contractului de muncă cu asistenţii personali, fă- când presiuni asupra lor să semneze pentru ca persoana cu handicap să primească indemnizaţie, deși el avea ne- voie de îngrijire 24 de ore din 24.

  Primind aceste vești de la cei cărora le acordă ser- vicii medicale și psihosociale, nouă instituţii și organi- zaţii nonguvernament

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended