Home >Social Media >Newsletter nr 2_februarie_2014_ed_valcea

Newsletter nr 2_februarie_2014_ed_valcea

Date post:02-Jul-2015
Category:
View:230 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. Europa - direct la tine Newsletter Centrul de Informare EUROPE DIRECT [email protected]|EAN~ Nr. 2 ANTIM IVIREANUL V^LCEA - februarie 2014 Declaraie [n urma misiunii comune de evaluare efectuate de FMI ]i Comisia European` [n [email protected] Echipele Fondului Monetar Internaional ]i Comisiei Europene s-au aflat n vizit` la Bucure]ti n perioada 21 ianuarie 4 februarie 2014, pentru discuii privind prima ]i a doua evaluare, combinate, n cadrul programului economic sprijinit de FMI prin Acordul Stand-By, precum ]i pentru actualizarea situaiei programului preventiv cu Uniunea European` privind balana de pl`i. S-a ajuns la un acord la nivel tehnic. Programul r`mne, n linii mari, n direcia cea bun`. Majoritatea criteriilor de performan` stabilite pentru finele lunii decembrie 2013 au fost ndeplinite sau sunt aproape ndeplinite. Mai multe informaii putei citi [email protected]: http://ec.europa.eu/romania/news/0402201 4_declaratie_in_urma_vizitei_fmi_si_comi siei_europene_ro.htmDeschiderea perioadei de [nregistrare pentru dialogul cu cet`enii al comisarului european Dacian Ciolo] Comisarul european pentru agricultur` ]i dezvoltare rural` Dacian Ciolo] va avea, la Bucure]ti, un dialog cu cet`enii despre viitorul Europei, luni 17 martie 2014, ntre orele 11.00 13.00, n zona Atrium din incinta Bibliotecii Naionale a Romniei (b-dul Unirii, nr. 22, Bucure]ti). Detalii despre nregistrare ]i participare, precum ]i despre seria de dialoguri cu cet`enii n general, se g`sesc [email protected]: http://ec.europa.eu/romania/news/25022 014_dacian_ciolos_in_dialog_cu_cetaten ii_la_bucuresti_ro.htmPublicarea primului raport privind combaterea corupiei [n statele membre UE Corupia continu` s` fie o provocare pentru Europa. Corupia este un fenomen care afecteaz` toate statele membre ale UE ]i cost` economia european` aproximativ 120 de miliarde de euro pe an. Statele membre au avut numeroase iniiative n ultimii ani, ns` rezultatele sunt inegale ]i ar trebui s` se intensifice eforturile pentru prevenirea ]i pedepsirea faptelor de corupie. Acestea sunt cteva dintre concluziile primului raport al UE privind combaterea corupiei, publicat de Comisia European`. Mai multe informaii putei citi [email protected] site-urile: http://ec.europa.eu/romania/news/03022014_raport_ue_combaterea_coruptiei_ro.htm http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-andhuman-trafficking/corruption/anti-corruptionreport/docs/2014_acr_romania_chapter_ro.pdf http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-andhuman-trafficking/corruption/anti-corruptionreport/docs/2014_acr_romania_factsheet_en.pdfPublicarea unui raport ce analizeaz` principalele evoluii ale politicii externe a UE [n domeniul migraiei ntr-un raport recent adoptat, Comisia analizeaz` principalele evoluii din politica extern` a UE n domeniul migraiei n 2012 ]i 2013. Mai multe informaii putei citi [email protected]: http://ec.europa.eu/romania/news/21022014_politica_externa_in_domeniul_migratiei_ro.htmPublicarea rezultatelor studiului Eurobarometru privind utilizarea serviciilor de roaming [n UE ]i [n afara ei Conform rezultatelor unui nou sondaj de opinie efectuat n rndul a 28.000 de cet`eni ai UE, 94% dintre europenii care c`l`toresc n afara `rii lor de origine utilizeaz` n mod limitat servicii precum Facebook, din cauza tarifelor ridicate practicate de societ`ile de telefonie mobil` pentru serviciile furnizate n roaming. Conform calculelor efectuate de Comisia European`, companiile care ofer` servicii de telecomunicaii nu beneficiaz` de o pia` de aproximativ 300 de milioane de utilizatori de servicii de telefonie din cauza strategiilor actuale de stabilire a preurilor, cu efecte negative ]i asupra altor ntreprinz`tori, cum ar fi dezvoltatorii de aplicaii pentru dispozitivele mobile. Marea majoritate a romnilor prefer`, de exemplu, cnd c`l`toresc n alte state UE, ori s` apeleze la planuri tarifare speciale n roaming, ori s` ]i cumpere cartele SIM din ara de destinaie. }i romnii fac parte dintre cet`enii UE care prefer`, cnd sunt n str`in`tate, mai degrab` s`-]i utilizeze ct mai puin telefonul mobil, dac` nu chiar s` l nchid`. Mai multe informaii: http://ec.europa.eu/romania/news/17022014_eurobarometru_roaming_ro.htm

2. Nr. 2 NewsletterPagina 2A nceput num`r`toarea invers` pn` la alegerile europeneSursa: http://www.europarl.europa.eu/news/ro/newsroom/content/20140210IFG35536/html/A-%C3%AEnceput-num%C4%83r%C4%83toareainvers%C4%83-p%C3%A2n%C4%83-la-alegerile-europeneBugetul UE explicat Contribuabilii din UE trebuie s` aib` o viziune clar` asupra felului n care sunt cheltuii banii Uniunii ]i trebuie s` ]tie de unde provin ace]tia. Aceste lucruri se pot vedea ntr-o aplicaie, care ar putea contribui la o mai bun` nelegere a felului n care funcioneaz` cadrul financiar multianual ]i bugetele anuale. Cifrele din fiecare ar` sunt prezentate ntr-o perspectiv` european`. Sursa: http://www.europarl.europa.eu/news/ro/newsroom/content/20140211IFG35645/html/Bugetul-UE-explicatPublicarea pachetului lunar de decizii privind cazurile de [nc`lcare a legislaiei UE n pachetul pe care l ntocme]te lunar, coninnd decizii referitoare la cazurile de nc`lcare a legislaiei UE, Comisia European` are n vedere, inclusiv, acionarea n justiie a statelor membre care nu au respectat n mod corespunz`tor obligaiile care le revin n temeiul acesteia. Aceste decizii, care vizeaz` numeroase sectoare, au scopul de a asigura aplicarea corespunz`toare a legislaiei UE, n beneficiul cet`enilor ]i al ntreprinderilor. {n data de 20 februarie, Comisia a luat 121 de decizii, incluznd 18 avize motivate ]i 8 sesiz`ri ale Curii de Justiie a Uniunii Europene. Deciziile referitoare la Romnia au n vedere gropile de gunoi ilegale, cur`area iazurilor de decantare ]i tarifarea corect` pentru utilizarea infrastructurii feroviare. Mai multe informaii: http://ec.europa.eu/romania/news/20022014_pachet_proceduri_neindeplinire_obligatii_februa rie_ro.htm 3. Nr. 2 NewsletterPagina 317 state au depus planuri de implementare a Garaniei pentru Tineret ]i a]teapt` feedback-ul Comisiei [email protected] mai bine de 26 milione de europeni f`r` loc de munc`, ]omajul este una din cele mai mari probleme actuale [n UE. Dintre ace]tia cea mai afectat` categorie sunt tinerii, incidena ]omajului fiind de 2 ori mai mare [n [email protected] lor. Puinele locuri de munc`, la care ace]tia au acces, sunt fie temporare, fie sub nivelul lor de studii. Dar [n acela]i timp ne confrunt`m ]i cu realitatea c`, de cele mai multe ori, sistemul educaional nu corespunde cererii de pe piaa muncii. Din aceste motive se vorbe]te, la nivel european, despre o generaie pierdut`, generaie care nu are acum ]ansa s` profeseze [n domeniul studiat, ]i, probabil va avea dificultate s` intre pe sectorul de pia` corespunzator inclusiv dup` redresarea economic`, [email protected] ca ]i competiie proaspeii absolveni ai anilor respectivi. Uniunea European` a dezvoltat o serie de iniiative pentru a veni [n [[email protected] acestei grave probleme, cum ar fi: garania pentru tineret, un cadru de calitate standard pentru stagiile de training, programul Erasmus Plus, [nv`area limbilor str`ine, recunoa]terea calificarilor profesionale. Garania pentru tineret este o reform` ambiioas` la nivel UE care are ca scop acordarea ajutorului tuturor oamenilor cu [email protected] sub 25 de ani s` []i g`seasc` un loc de munc`,11februarie-ziua num`ruluieuropean deurgen`112 Majoritatea europenilor nu prea ]tiu nc` la ce num`r s` sune atunci cnd, aflndu-se ntr-o ar` str`in`, ses` participe la programe de formare continu`, s` g`seasc` o ucenicie sau stagiatur` [n termen de 4 luni din momentul [n care ]i-au pierdut locul de munc` sau ]i-au terminat preg`tirea academic`. Conform unui comunicat de pres` publicat de Comisia European`, 17 state membre au depus deja planul lor final de implementare a Garaniei pentru Tineret, [n timp ce celalalte 11 [nc` []i preg`tesc strategiile. Lszl Andor, Comisarul Europeancel puin dublat` de c`tre fiecare stat beneficiar, [email protected] Fondul Social European alocat de UE. Garania pentru tineret are ]i un cost fiscal pentru statele membre (Organizaia Internaional` a Muncii a estimat costul de [nfiinare a Garaniei pentru Tineret [n Zona euro la 21 miliarde euro pe an). Totu]i, costul inactivit`ii e mult mai mare. Fundaia European` pentru {mbun`t`irea Condiiilor de Via` ]i Munc` (Eurofound) asursa: Comisia European` http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-13_en.htm?locale=en pentru Ocuparea Forei de Munc`, Afaceri sociale ]i Incluziune subliniaz` c`: Este [n interesul fiec`rui stat membru s` acioneze repede ]i s` pun` la punct m`suri practice pentru a ajuta tinerii s` []i g`seasc` un loc de munc` sau s` [email protected]` aptitudini ce [i poate ajuta [n g`sirea unui loc de munc` [n viitor. Unele regiuni din 20 de state membre sunt eligibile pentru finanare adiional` din partea Iniiativei privind Ocuparea forei de munc` pentru Tineri (Youth Employment Initiative) din cauza ratei ridicate a ]omajului [n [email protected] tinerilor (mai mult de 25% [n cel puin o regiune). {ntre aceste state se afl` ]i [email protected] Suma trebuieestimat c` pierderea economic` a UE, [n cazul [n care tineretul nu lucreaz`, nu ia parte la stagiaturi sau preg`tiri profesionale, este de peste 150 miliarde euro [n 2011 (1.2% din Produsul Intern Brut al UE), sub form` de indemnizaii ]i pierderi la nivel de venituri ]i impozite. Acestea se adaug` la costurile pe termen lung pe care le presupune ]omajul la economie, societate ]i la persoanele [n cauz`, cum ar fi riscul de a nu se angaja [n viitor ]i s`r`cia. Costul inactivit`ii este, a]adar, foarte mare: schema Garaniei pentru tineret este o investiie. Scopul Garaniei pentru tineret este s` se asigure c` niciun [email protected]`r nu este l`sat f`r`confrunt` cu o situaie de urgen`. n urma unui sondaj Eurobarometru, efectuat la sfr]itul lunii ianuarie a anului 2014, a reie]it c` 49% din europeni nu ]tiu c` pot contacta serviciile de urgen` la num`rul 112. n ciuda eforturilor depuse de-a lungul mai multor ani, existena acestui servi

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended