Home >Government & Nonprofit >Newsletter MFE - martie 2014

Newsletter MFE - martie 2014

Date post:02-Jul-2015
Category:
View:133 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Newsletterul oficial al Ministerului Fondurilor Europene
Transcript:
  • 1. Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a fost prezent miercuri, 5 martie a.c., la reuniunea anual a Autoritilor de Management pentru Programul Operaional Sectorial DezvoltareaResurselorUmane(POSDRU) i pentru Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative (PODCA). La ntrunire au participat reprezentani ai Direciei Generale pentru Ocuparea Forei deMunc,AfaceriSocialeiIncluziunedin cadrulComisieiEuropene,aiAutoritiide Audit din cadrul Curii de Conturi a Romniei, ai Autoritii de Certificare i Plat din cadrul Ministerului Finanelor Publice, ai AM POS DRU i AM PODCA, dar i reprezentani ai organismelor intermediarePOSDRU.Discuiileauvizat eficientizarea sistemului de atragere a fondurilor structurale i de coeziune de ctrearanoastr. TransferulrecentadouAutoritiideManagementlaMFEreprezintunpasimportantnreformarea ntreguluisistemdeimplementare.Pornimastfelunprocesdesimplificareastructuriiinstituionalecare trebuie s fie mai eficient i s sprijine beneficiarii. n cadrul reuniunii de astzi, am discutat, n principal,despredeficienelemajorenimplementareaPOSDRU,iarnbazainformaiilorprezentatede AM POS DRU reprezentanii MFE urmeaz s identifice un prim set de soluii. Acestea vor viza finalizareaevaluriiproiectelordepusenvaraanului2013,finalizareacontractriifonduriloreuropene, evitareadezangajriiautomateafonduriloralocatelanivelulacestuiprogrami,nunultimulrnd, corectareainformaiilordinSMISSistemulUnicdeManagementalInformaiei,adeclaratministrul FondurilorEuropene,EugenTeodorovici. Reamintim c ncepnd cu data de 1 martie, au fost transferate n subordinea MFE Autoritile de Management POS DRU i POS CCE (Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice). Urmrimcreareaunuisistemlastandardeeuropeneiv reamintesccastfeldemsuriaudatrezultatenotabile ncdinlunamaiaanului2012.Romniaancasatpeste 1,2 miliarde de euro din fondurile structurale i de coeziune n luna februarie 2014, sum care reprezint aproape 25% din ncasrile din perioada 20072013. Toate aceste recorduri n cascad nregistrate n luna februariea.c.,830demilioanedeeurofondurieuropene ntrosingurzi,20februariea.c.,inc304,6milioane euro,nziuaurmtoare,21februariea.c.,sedatoreaz tocmai msurilor adoptate de ctre actualul Guvern al Romniein2013,unanfoartebundinpunctdevedere alabsorbieifondurilor.Maimult,lanceputulluniincurs, martie 2014, a mai fost transferat de ctre Comisia Europeansumade55demilioanedeeuro, aadugat ministrulFondurilorEuropene,EugenTeodorovici. Ministrulfondurilor europene, Eugen Teodorovici, a participatlareuniunea anualaAutoritilor deManagement POSDRUiPODCA 5martie2014

2. MinistrulEugen Teodorovici solicit AMPOSCCE semnarea contractelorde finanarepnla finalul lunii aprilie2014 Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a fost prezent,ndatade6martiea.c., la evenimentul Programul OperaionalSectorialCreterea Competitivitii Economice instrument n sprijinul competitivitii ntreprinderilor, organizat de Autoritatea de ManagementPOSCCE. Cu acest prilej, Ministrul FondurilorEuropeneadeclarat cpnnlunaaprilieaacestui an trebuie semnate toate contractele de finanare pentru care nu a fost finalizat nc evaluareaiacerutconducerii AutoritiideManagementPOS CCE mobilizare total n vederea recuperrii decalajelor dintrecut. Valoarea proiectelor rmase nc n diverse faze de evaluareicontractareestedeaproximativ300milioanede euro,dincaremajoritateasuntproiectedeinvestiiimari, importante pentru economia naional. Actualul Guvern esteunulcaresusinefoartemultsectorulprivat,celcruia iseadreseazacestprogram.Nuvascundfaptulcanul 2014esteunuldificilpentructrebuiescontinumceea ceamnceputn2013,adicsnupierdemnicimcarun euro din banii europeni. Am reuit acest lucru n 2013, aadarsepoate,inusuntmultestatelecareaufcutacest lucru.Acumtrebuiesnepropunemointimainalt,iar pentru aceasta avem nevoie, n mod obligatoriu, de un sistem de implementare eficient si simplificat. Este un obiectiv pe care mi propun sl atingem pn la finalul acestuian.Nutrebuiesreuimsfacemdoarabsorbie, ciisperfectmunmodeldeimplementarecaresaib impact n economia romneasc, a subliniat Eugen Teodorovici. nceeaceprivetetransferulAutoritilordeManagement POS CCE i POS DRU n subordinea MFE, ministrul a artatcosimplificareasistemuluii,implicit,oreducerea birocraiei,vaconducelaevitareaunorpresiuninejustificate asupra beneficiarilor. Este foarte important ca noi s contientizm c trebuie s lucrm pentru beneficiari. Aceastamidorescsfiementalitateacucarespornimpe acestdrummpreun,aexplicatEugenTeodorovici. 6martie2014 Not: Reamintimcdeladatade1martie2014,AutoritiledeManagementPOSCCEiPOSDRUaufost transferatelaMinisterulFondurilorEuropene. 3. Ministrulfonduriloreuropenesantlnitcupartenerii socialiimplicainproiectePOSDRU 12martie2014 Ministrulfonduriloreuropene,EugenTeodorovici,aavutmari,11martiea.c.,ontrevederecuparteneriisociali implicainproiectePOSDRUpentruadiscutadespreproblemelepecarelentmpinnimplementareidespre soluiileidentificatedeacetia.AutoritateadeManagementafosttransferatnsubordineaMinisterulFondurilor Europenencepndcudatade1martie2014. MinisterulFondurilorEuropenevaaveaoabordarecutotulnoudeacumnainte.Vreausfiiparteneriimei delucrunacestdemerscasputemidentificaireparaoctmaimareparteadisfunciilordinsistem.Am fcutoseriedeverificrinaceastperioadiavemofotografieclarpetotceeacenseamnPOSDRU. Vpropuncaacestasfiemomentulncarepornimctreoaltmanierdelucru.Aveitotsprijinulmeui midorescfoartemultacestparteneriatcudumneavoastr.Vpropunsavemntlnirilunarencares marcmrezolvareaunorprobleme,identificareadesoluiiismergemmaideparte,respectndtermenele deimplementareiregulileComisieiEuropenepentrufiecareproiectnparte,adeclaratministrulFondurilor Europene,EugenTeodorovici. PrincipaleleproblemeidentificatedeparteneriisocialinimplementareaproiectelorPOSDRUvizeazevaluareai contractareaproiectelor,procesareacererilorderambursareiacererilordeplat,nerespectareatermenelordeplat dectreAutoritateadeManagementPOSDRU,precumicomunicareadeficitarcubeneficiarii. MinisterulFondurilorEuropenevapublicapesiteulwww.fonduriue.ro,undocumentcarevacentralizapropunerile partenerilordedialog,urmndcaacestasfieactualizat,ncazulfiecreipropuneri,cuinformaiireferitoarelastadiul transpuneriinpractic.nfinal,ministrulFondurilorEuropenealansatunapelctretoateONGuriledinardeaveni nntmpinareademersuluisuideadeveniparteareformeidinsistem,contribuindlatransmitereaproblemelorcu care se confrunt dar i a unor soluii pe care fiecare le identific. Propunerile sunt ateptate pe adresa [email protected] Lareuniuneauparticipatpeste20deONGuriialipartenerisociali,dinrndulmembrilorComitetuluideMonitorizare POSDRU. 4. Not: LucrrilederestaurareiextindereaobiectivuluidepatrimoniuHanulGabroveniaufostfinanateidingranturiSEEinorvegiene, contractatenperioadadeprogramare20042009.Valoareagranturiloralocateacestorlucrriestede2,5mil.euro,adic35%din costultotalallucrrilor. Finanrileaufostacordatentimpulperioadeideprogramarecaresancheiat.nactualaperioaddeprogramarepegranturiSEE &norvegiene,20092014,Romniabeneficiazdegranturinvaloaredeaprox.306mil.euro.Dinaceastsum,aproximativ21 milioanedeeurosuntdestinatesusineriipatrimoniuluicultural,diversitiinculturiarte(prindouprogrameConservareai revitalizareapatrimoniuluiculturalinaturaliPromovareadiversitiinculturiartncadrulpatrimoniuluiculturaleuropean). Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a vizitat stadiul lucrrilor de restaurare i extindere a obiectivului de patrimoniuHanulGabroveni MinistrulFondurilorEuropene,EugenTeodorovici,aparticipatastzi,13 martiea.c.,mpreuncuPrimarulGeneralalCapitalei,SorinOprescu,la vizita de verificare a stadiului lucrrilor de restaurare i extindere a obiectivului de patrimoniu Hanul Gabroveni. Cu acest prilej, Eugen TeodoroviciaapreciatcapariianCentrulIstoricaunuiimportantspaiu culturaljoacunrolesenialnprocesuldepoziionareaBucuretiuluila nivelulmarilorcapitalealelumii. Ministerul Fondurilor Europene a sprijinit un proiect cu o importantcomponentcultural.Mbucurnespuscgestionm aceastlucrare.AmavutnPrimarulGeneralunadevratpartener, astfel nct n luna iunie a acestui an vom putea organiza aici ntlnirea anual aferent Mecanismelor Financiare SEE i norvegian20092014,adeclaratministrulFondurilorEuropene. EugenTeodorovicisaartatmulumitdestadiulidecalitatealucrrilor, partea veche a hanului, cea finanat n parte din granturi SEE i norvegiene, fiind deja finalizat. La rndul su, Primarul General al Capitalei,SorinOprescu,asubliniatcansamblulvagzduiuncentru culturalartisticlastandardeeuropene,carevacuprindeslidespectacol irepetiii,deexpoziie,seminarislieducative(scoaldebalet). Centrulculturalmultifuncionalvadezvoltadiferiteactivitilegate de arta reprezentrii scenice, arte plastice, formare profesional continu, organizare i stocare de informaie, administraie, informareculturalituristic.Suntfoartemulumitdefelulncare salucrat.Aratctmaiaproapedeoriginal.Esteunmonumentcare vadevenipilondedezvoltarepentruceeacenseamnproiectde culturlanivelulBucuretiului,aexplicatedilulCapitalei. nceeaceprivetecosturilederealizare,ceidoioficialiauexplicatc acesteaaufostasiguratedinmaimultesurse:bugetullocalalPrimriei Municipiului Bucureti, contribuia Mecanismului Financiar Spaiul Economic European, prin Ministerul Culturii, Cultelor i Patrimoniului Naional,prinUnitateadeManagementaProiectelorSEE(UMP). 13martie2041 Fotocredit:PMB 5. Ministrulfonduriloreuropene,EugenTeodorovici,i parteneriisocialiimplicainproiectePOSCCEau agreatunparteneriatpentrueficientizareaprogramului Ministrulfonduriloreuropene,EugenTeodorovici,aavutvineri,14martiea.c., ontrevederecuparteneriisocialiimplicainproiecteimplementatencadrul ProgramuluiOperaionalCretereaCompetitivitiiEconomice(POSCCE) pentruadiscutadespreproblemelepecarelentmpinnimplementarei despre soluiile identificate de acetia. Autoritatea de Management a fost transferatnsubordineaMinisterulFondurilorEuropenencepndcudata de1martie2014.Cuacestprilej,ministrulFondurilorEuropeneleapropus celorprezenioschimbareaabordriii,totodat,amentalitiicuprivirela manieradeutilizarea

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended