+ All Categories
Home > Documents > NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din...

NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din...

Date post: 01-Jan-2020
Category:
Author: others
View: 18 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 21 /21
NECULCEA GABRIELA BACAU SERIA 1 GRUPA 1 CURS „INFORMATICA SI TIC PENTRU GIMNAZIU CLS. V” NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIU BACAU SERIA 1 GRUPA 1
Transcript
Page 1: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

CURS „INFORMATICA SI TIC PENTRU

GIMNAZIU CLS. V”

NECULCEA GABRIELA

PORTOFOLIU

BACAU

SERIA 1 GRUPA 1

Page 2: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

Unitatea școlară: Școala Ioniță Sandu Sturdza Săucești Profesor: Gabriela Neculcea Disciplina: Informatică și TIC Clasa: V; Nr. ore/ săpt: 1h

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

ALGORITMI Nr. ore alocat: 16

Conținuturi Competențe

specifice Activități de

învățare Resurse Evaluare

Noțiunea de algoritm

2.1. Discutii privind etapele parcurse in rezolvarea unei situatii din viata cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din viata unui elev?)

Prezentarea etimologiei cuvantului algoritm

Definirea notiunii de algoritm

Exemple de situatii din viata cotidiana a caror rezolvare poate fi descrisa prin pasi.

Joc didactic.

Timp total alocat: 1 oră Discutii privind etapele parcurse in rezolvarea unei situatii din viata cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din viata unui elev?) – 20 minute Prezentarea etimologiei cuvantului algoritm – 3 minute Definirea notiunii de algoritm – 3 minute Exemple de situatii din viata cotidiana a caror rezolvare poate fi descrisa prin pasi – 14 minute Joc didactic. – 10 minute Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: frontală, individuala si pe grupe. Material didactic: www.youtube.com/watch?v=Da5TOXCwLSg

Evaluare curentă formativă: Fisa de lucru

Proprietăți ale algoritmilor

2.1. Prezentarea proprietatilor: generalitate, claritate si finitudine, utilizand exemple si contraexemple.

Timp total alocat: 1 oră Prezentarea proprietatilor: generalitate, claritate si finitudine, utilizand exemple si contraexemple. – 35 minute Fisa de lucru – 15 minute Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: frontală, individuala si pe grupe. Material didactic: Fisa de lucru

Evaluare curentă formativă Fisa de lucru

Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii în funcţie de rolul acestora (de intrare, de ieșire, de manevră)

2.2. Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii în funcţie de rolul acestora (de intrare, de ieșire, de manevră) cu ajutorul unor exemple

Timp total alocat: 2 ore Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii în funcţie de rolul acestora (de intrare, de ieșire, de manevră) cu ajutorul unor exemple. Fisa de lucru Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: frontală, individuala si pe grupe. Material didactic: Fisa de lucru

Evaluare curentă formativă: Fisa de lucru

Page 3: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

Constante și variabile

2.2., 2.3 Exemple de memorare a unor valori in constante si variabile. Prezentarea diferentelor dintre cele doua notiuni.

Timp total alocat: 1 oră Exemple de memorare a unor valori in constante si variabile. Prezentarea diferentelor dintre cele doua notiuni. 30 minute - Fișă de lucru – 20 minute Locație: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: pe grupe şi frontală. Material didactic: - Fișă de lucru

Evaluare curentă formativă Fisa de lucru

Medii grafice interactive - elemente de interfață specifice mediului grafic interactiv

3.2., 3.1,3.3 Elemente de interfata ale mediului grafic interactiv Scratch:

- Bara de meniu - Instrumente de stergere, duplicare, marire, micsorare

- Instrumente pentru modificarea decorului

- Instrumente pentru adaugarea de personaje

- Prezentarea optiunilor din filele: scripturi, costume, sunete

Timp total alocat: 2 ore Elemente de interfata ale mediului grafic interactiv Scratch:

- Bara de meniu - Instrumente pentru modificarea decorului - Instrumente pentru adaugarea de personaje Prezentarea optiunilor din filele: scripturi, costume, sunete - Instrumente de stergere, duplicare, marire, micsorare Locație: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: pe grupe şi frontală. Material didactic: aplicatia Scratch

Evaluare curentă formativă Fisa de lucru

Modalități de reprezentare a structurilor secvențiale și alternative prin blocuri grafice

2.3, 3.1, 3.2, 3.3

Utilizarea unui mediu interactiv care permite implementarea structurii secvențiale și alternative folosind elemente grafice pentru a crea aplicații cu structura secvențială prin operații de mișcare, sunete, vizualizare text etc. - realizarea de aplicații, individual sau în echipă, utilizând un mediu grafic,

Timp total alocat: 3 ore Utilizarea unui mediu interactiv care permite implementarea structurii secvențiale și alternative folosind elemente grafice: - Colectiile: miscare, aspect, sunet, creion, date, evenimente, control, detectie, operatori

- Instrumentele/blocurile colectiilor precizate anterior Locație: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: pe grupe şi frontală. Material didactic: aplicatia Scratch

Expresii (operatori aritmetici, relaționali, logici;

2.3 Realizarea de aplicații, individual sau în echipă, utilizând blocurile din colectiile

Timp total alocat: 2 ore Realizarea de aplicații, individual sau în echipă, utilizând blocurile din colectiile Operatori, Control, Evenimente Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu

Evaluare curentă formativă: aplicații practice conform fișei de

Page 4: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

evaluarea expresiilor)

Operatori, Control, Evenimente

acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: individuală şi frontală. Material didactic: - Fișă de lucru. - aplicatia Scratch

lucru

Structura secvenţială (liniară)

2.1, 2.3 Analizarea unei probleme simple în scopul identificării unei secvențe de pași necesara pentru rezolvarea acesteia. Urmărirea pas cu pas a algoritmilor descriși pentru diferite seturi de date de intrare, selectate astfel încât fiecare caz posibil să fie executat (secvențe de operații)

Timp total alocat: 1 ore Analizarea unei probleme simple în scopul identificării unei secvențe de pași necesara pentru rezolvarea acesteia. Urmărirea pas cu pas a algoritmilor descriși pentru diferite seturi de date de intrare, selectate astfel încât fiecare caz posibil să fie executat (secvențe de operații) Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: individuală şi frontală. Material didactic: - Fișă de lucru. - aplicatia Scratch

Evaluare curentă formativă: aplicații practice conform fișei de lucru

Structura alternativă (decizională)

2.1, 2.3 Identificarea necesității utilizării unei structuri de decizie (alternative) și introducerea în aplicația creată a unor astfel de structuri Urmărirea pas cu pas a algoritmilor descriși pentru diferite seturi de date de intrare, cu identificarea eventualelor cazuri speciale (decizii) Realizarea de aplicații, individual sau în echipă, utilizând un mediu grafic.

Timp total alocat: 3 ore Identificarea necesității utilizării unei structuri de decizie (alternative) și introducerea în aplicația creată a unor astfel de structuri Urmărirea pas cu pas a algoritmilor descriși pentru diferite seturi de date de intrare, cu identificarea eventualelor cazuri speciale (decizii) Realizarea de aplicații, individual sau în echipă, utilizând un mediu grafic. Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: individuală şi frontală. Material didactic: - Fișă de lucru. - aplicatia Scratch - test sumativ

Evaluarea sumativă: test.

Page 5: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Informatică și TIC

Clasa: a V-a

Lecția: Structura secvenţială (liniară) Tipul lecției: Comunicare și însușire de noi cunoștințe

Profesor: Gabriela Neculcea, Școala gimnazială Grigore Tăbăcaru Hemeiuș, Școala

gimnazială Ioniță Sandu Sturdza Săucești

Competențe specifice:

2.1. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană

2.3. Construirea algoritmilor cu ajutorul structurii secvențiale pentru rezolvarea unor probleme simple

La finalul lecției elevii vor fi capabili:

2.1 - să descrie în limbaj natural algoritmi pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană;

2.3 - să construiască algoritmi cu ajutorul structurii secvențiale pentru rezolvarea unor probleme simple

Strategii didactice:

-Metode și procedee didactice:

Expunerea, demostrația, exercițiul, conversația

- Resurse materiale:

Calculatoare,videoproiector, aplicația Scratch, fișă de lucru

- Forme de organizare: activitate frontală, lucru în perechi.

SCENARIU DIDACTIC

1. Momentul organizatoric:

Metoda: conversația

Timp: 5 minute

Activitatea profesorului: verifică prezența, asigură/pregătește cele necesare pentru

desfășurarea activității (fișe de lucru, PC, videoproiector).

Activitatea elevilor:

Deschiderea calculatorului.

Page 6: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

2. Captarea atenției și prezentarea titlului lecției

Scop: Elevii să intre în atmosfera lecției cu atenție și curiozitate maximă.

Metode: conversația, explicația, expunerea

Materiale didactice:

Planșă cu un exemplu de algoritm liniar

Timp:10 minute

Activitatea profesorului:

Prezintă o introducere în domeniu cu ajutorul unui exemplu din viața cotidiană:

Page 7: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

Profesorul prezintă planșa de mai sus pe videoproiector si explică elevilor pașii:

Page 8: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

Iată cum se desfășoară un proces secvențial de colectare a mierii din stupi de către

bunicul Elinei, care este apicultor cu experiență și face acest lucru in fiecare an.

1. Cercetează fagurii din stup.

2. Îndepărtează toate albinele de pe faguri.

3. Elimină ceara care acoperă fagurii

4. Introduce fagurii într-un dispozitiv rotitor care îl ajută să extragă mierea din ei

5. Colectează mierea în vase speciale

Utilizează această activitate pentru a începe o discuție despre importanța pașilor care

trebuie respectați pentru a forma o structură liniară a unui algoritm. Activitățile efectuate,

pas cu pas, de bunicul Elinei, într-o anumită ordine, respectă o structură liniară din

cadrul algoritmului extragerii mierii din stup.

Anunță și scrie pe tablă titlul ”Algoritmi – structura secvențială (liniară)” și

obiectivele lecției.

Activitatea elevilor: Elevii ascultă, urmăresc planșa și răspund solicitărilor profesorului.

3. Dirijarea învățării : 2.1, 2.3

2.1

Scop: Elevii vor descrie o activitate, folosind o secvență de pași.

Metode: conversația, explicația, exercițiul, învățarea prin descoperire, observarea,

algoritmizarea, studiul de caz.

Materiale didactice: Anexa 1 - fișa de lucru 1 construită pe exemplul anterior din planșă

Timp: 20 minute

Activitatea profesorului:

Împarte elevilor fișa de lucru 1

Întreabă elevii și-i ajută să descopere care sunt pașii algoritmului de calcul a cantității de

miere din doi stupi

Scrie pe tablă pașii:

Citește a.

Citește b.

Calculează a + b.

Afișează valoarea a + b

Page 9: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

Structura liniară reprezintă un set de activități finite, executate într-o anumită ordine,

pentru implementarea unui algoritm.

Întrebări de reflecție:

- Ce pași avem de urmat pentru a reprezenta o structura liniară de calculare a sumei a

două numere?

Răspunsul este: citirea variabilelor, calculul sumei, afișare suma

- Ce pași avem de urmat pentru a reprezenta o structura liniară de calculare a

produsului a două numere?

Răspunsul este: citirea variabilelor, calculul produsului, afișare produs

2.3

Construirea algoritmilor cu ajutorul structurii secvențiale pentru rezolvarea unor

probleme simple:

Scop: Elevii vor construi algoritmi cu ajutorul structurii liniare (secvențiale)

Metode: conversația, explicația, exercițiul, învățarea prin descoperire, observarea,

algoritmizarea, studiul de caz.

Materiale didactice: Aplicația Scratch, Anexa 2 - fișa de lucru 2 cu exerciții

Timp: 20 minute

Activitatea profesorului:

Arată pe videoproiectorul conectat la un calculator cum se realizează în Scratch

programul pentru algoritmul de calcul a cantității de miere din doi stupi, bazat pe

algoritmul scris anterior pe tablă.

Implementarea secvenței se poate face cu blocurile grafice din zona Scripturi, grupul: Evenimente, Detecție, Date, Aspect, Operatori.

Page 10: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

Rulează algoritmul creat, arătând elevilor cum funcționează acesta pentru diferite date

de intrare.

Împarte elevilor fișa de lucru 2 care conține probleme care se vor rezolva cu ajutorul

structurii liniare

Pentru exercițiul 1 din fișa 2, răspunsul așteptat de la elevi este:

a.

variabilele de care avem nevoie: l (lățimea), L (lungimea), P (perimetrul), A (aria).

b.

Citește lățimea (l)

Citește Lungimea (L)

Calculează P = 2*l + 2*L (perimetrul)

Calculează A =l*L (aria)

Afișează valoarea P

Afișează valoarea A

c.

Page 11: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

Pentru exercițiul 2 din fișa 2, răspunsul așteptat de la elevi este:

a.

variabilele de care avem nevoie: x, y, A.

b.

Citește x

Citește y

Calculează A=3*x+2*y

Afișează valoarea A

c.

Activitatea elevilor:

deschid aplicația Scratch;

urmăresc explicațiile profesorului;

răspund solicitărilor profesorului;

completează fișa de lucru cu informațiile lipsă;

se împart în echipe de 2-3, în funcție de numărul calculatoarelor din laborator

Page 12: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

prezintă colegilor algoritmii pe care i-au propus pentru activitatea aleasă de ei;

evaluează produsele activității echipei și oferă soluții.

Strategii pentru lucrul diferențiat:

- elevii care lucrează mai repede discută cu profesorul soluția găsită și rezolvă în plus

activitățile din temă.

- elevii care lucrează mai încet sunt îndrumați de profesor, acesta explicându-le ce au de făcut,

astfel încât să poată realiza sarcinile de lucru.

4. Tema pentru acasă : rezolvarea cerințelor trecute pe fișa de lucru, la secțiunea

”TEMĂ”

Bibliografie:

http://www.informaticainscoli.ro/doku.php

Manual Informatică și TIC clasa a V-a editura Litera

Page 13: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

Structura secvenţială (liniară)

Un exemplu din viața cotidiană:

Activitățile efectuate, pas cu pas, de bunicul Elinei, într-o anumită ordine, respectă o structură liniară din cadrul algoritmului extragerii mierii din stup.

fișa de aplicație 1 – cerința 1: Dintr-un stup s-a extras o cantitate de miere, notată cu a, iar din alt stup o altă cantitate de miere, notată cu b. Cantitatea totală de miere este suma celor două variabile a și b. Pași:

Citește a.

Citește b.

Calculează a + b.

Afișează valoarea a + b

Structura liniară (sau secvențială) → un set de activități finite, executate într-o anumită ordine, pentru implementarea unui algoritm.

Algoritmul în Scratch:

Să exersăm: fișa de aplicație, cerințele 2 și 3 Pentru acasă: fișa de evaluare

Page 14: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

FIȘA DE EVALUARE STRUCTURA LINIARĂ

1. Notați două activități din viața de zi cu zi. Pentru fiecare activitate, identificați

tipurile de date necesare și scrieți succesiunea de pași necesară realizării

activității.

2. Avem 3 elevi pe numele: Maria, Matei si Ioana, care trebuie să cumpere caiete

pentru școală. Fiecare cumpără un anumit număr de caiete, diferit de al celorlalți.

Scrieți un algoritm care calculează suma plătită în total de cei trei elevi, respectând

următoarele cerințe:

a. Determinați care sunt variabilele necesare calculării sumei

b. Scrieți algoritmul în limbaj natural

c. Implementați în aplicația Scratch algoritmul de calcul

Indicație: avem nevoie de prețul unui caiet și de numărul de caiete cumpărate de fiecare elev.

Cu ajutorul acestora calculăm suma plătită în total de cei trei elevi.

Page 15: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

FIȘA DE EVALUARE STRUCTURA LINIARĂ - rezolvată

3. Notați două activități din viața de zi cu zi. Pentru fiecare activitate, identificați

tipurile de date necesare și scrieți succesiunea de pași necesară realizării

activității.

Activitate 1:

Prepaparea unui ou fiert:

Cumpără ouă

Pregătește un ibric

Umple ibricul cu apă

Pune oul în ibricul cu apă

Deschide aragazul

Pune ibricul pe aragaz

Lasă oul să fiarbă 10 min

Ia ibricul de pe aragaz si lasă-l la răcit.

Activitate 2:

Calculare cât costă o trusă de desen care conține planșe, acuarele, pensule:

Află preț planșe

Află număr planșe de cumpărat

Află preț acuarele

Află număr acuarele de cumpărat

Află preț pensula

Află număr pensule de cumpărat

Calculează costul total după formula: cost total = preț planșă*număr planșe + preț acuarele*număr acuarele + preț pensulă*număr pensule

Page 16: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

4. Avem 3 elevi pe numele: Maria, Matei si Ioana, care trebuie să cumpere caiete

pentru școală. Fiecare cumpără un anumit număr de caiete, diferit de al celorlalți.

Scrieți un algoritm care calculează suma plătită în total de cei trei elevi, respectând

următoarele cerințe:

a. Determinați care sunt variabilele necesare calculării sumei

b. Scrieți algoritmul în limbaj natural

c. Implementați în aplicația Scratch algoritmul de calcul

Indicație: avem nevoie de prețul unui caiet și de numărul de caiete cumpărate de fiecare elev.

Cu ajutorul acestora calculăm suma plătită în total de cei trei elevi.

a. variabilele de care avem nevoie: nr1 (numărul de caiete cumpărate de

Maria), nr2 (numărul de caiete cumpărate de Matei), nr3 (numărul de

caiete cumpărate de Ioana), p (pretul unui caiet), S (suma totală plătita

de cei 3 elevi).

b.

Citește nr1

Citește nr2

Citește nr2

Citește p

Calculează S=nr1*p+nr2*p+nr3*p

Afișează valoarea S

c.

Page 17: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

Page 18: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

FIȘA DE APLICAȚIE STRUCTURA LINIARĂ

1. Dintr-un stup s-a extras o cantitate de miere, notată cu a, iar din alt stup o altă cantitate de miere, notată cu b. Cantitatea totală de miere este suma celor două variabile a și b.

Scrieți în limbaj natural pașii necesari calculării sumei celor două variabile, a și b:

2. Calculați perimetrul și unui dreptunghi astfel:

a. Determinați care sunt variabilele necesare pentru a calcula perimetrul și

aria

b. Scrieți algoritmul în limbaj natural pe fișa de lucru

c. Implementați în aplicația Scratch algoritmul de calcul

3. Calculați valoarea expresiei A=3*x + 2*y astfel:

a. Determinați care sunt variabilele necesare calculării expresiei

b. Scrieți algoritmul în limbaj natural pe fișa de lucru

c. Implementați în aplicația Scratch algoritmul de calcul

Page 19: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

FIȘA DE APLICAȚIE STRUCTURA LINIARĂ - rezolvată

4. Dintr-un stup s-a extras o cantitate de miere, notată cu a, iar din alt stup o altă cantitate de miere, notată cu b. Cantitatea totală de miere este suma celor două variabile a și b.

Scrieți în limbaj natural pașii necesari calculării sumei celor două variabile, a și b:

Citește a.

Citește b.

Calculează a + b.

Afișează valoarea a + b

5. Calculați perimetrul și unui dreptunghi astfel:

a. Determinați care sunt variabilele necesare pentru a calcula perimetrul și

aria

b. Scrieți algoritmul în limbaj natural pe fișa de lucru

c. Implementați în aplicația Scratch algoritmul de calcul

a. variabilele de care avem nevoie: l (lățimea), L (lungimea), P (perimetrul),

A (aria).

b.

Citește lățimea (l)

Citește Lungimea (L)

Calculează P = 2*l + 2*L (perimetrul)

Calculează A =l*L (aria)

Afișează valoarea P

Afișează valoarea A

c.

Page 20: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1

6. Calculați valoarea expresiei A=3*x + 2*y astfel:

a. Determinați care sunt variabilele necesare calculării expresiei

b. Scrieți algoritmul în limbaj natural pe fișa de lucru

c. Implementați în aplicația Scratch algoritmul de calcul

c. variabilele de care avem nevoie: x, y, A.

d.

Citește x

Citește y

Calculează A=3*x+2*y

Afișează valoarea A

c.

Page 21: NECULCEA GABRIELA PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · situatii din viata Fisa de lucru cotidiana (ex: care sunt etapele din programul unei zile din

NECULCEA GABRIELA

BACAU SERIA 1 GRUPA 1


Recommended