+ All Categories
Home > Documents > MUZEUL DE ARHITECTURĂ POPULARĂ „PĂDUREA VERDE ÎN …

MUZEUL DE ARHITECTURĂ POPULARĂ „PĂDUREA VERDE ÎN …

Date post: 04-Nov-2021
Category:
Upload: others
View: 12 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
1
MUZEUL DE VERDE" ÎN ACTUALITATE Un colectiv de cu dragoste de profesiunea lor , începea în anul 1961 cercetarea de teren prin satele bogate în atât de din zonele ale Banatului. lor au început se obiectiveze în transferul, în 1971, în cadrul unei din Muzeul Banatului, al priJilelor case, al unei cinci ln anul 1975, un ghid al de la Verde care, în curs de organizare, pe atunci , tezauriza patru case opt pive, câteva vâltori (mori de De atunci Muzeul Verde" patrimoniul de monumente de ajungând salveze protejeze 16 la care se 12 de mori, ateliere) centrul civic al satului (cu biserica de la Tapla -1746; de la Bama-Lugoj - aproximativ 1860; de la - zona Lugoj casa de la în în anul 1921 ); acesta din se va definitiva prin transferarea unui birt din Bâlna, a Vaiaga etc. Cuin la 1824 trei fabrici de ce se diverselor ateliere dovada unor numeroase etnografii propus reflecte în muzeul lor atât materialele de de cât tehnicile de lucru specifice culturii rurale. Expresive sunt casa cu atelier de olar secolului XIX) de la la sud de Lipova; casa de olar cu de la (secolul XIX). Muzeul cuprinzând 16,5 ha teren (având 850 m liniari) a fost închis în 1987 pentru renovare, dar ani aceea n-a mai beneficiat nici de nici de împrejmuire , de în 1990 afectându-i trasee ale cu case interesat de soarta muzeului etnografic în aer liber , directorul Muzeului Banatului a - într-o - colegilor din altor la inaugurarea din 19 mai 1995 a redeschiderii Muzeului Verde" bucuria sentimentul fericit prilejuite de acest eveniment din colectivului de muzeografi, o cu rememorarea procesului de formare dezvoltare a acestei de tezaurizare a valorilor monumentale ale satelor Aflam cu ocazie procesul de revigorare a muzeului în prin restaurarea consolidarea valorilor E. sale, va cuprinde patru etape, pentru care s-au alocat , pentru început, în 1995, 96 milioane lei: 1. cele patru de - de secol XIX-început de secol XX, restaurate puse în valoare în prima parte a anului 1995; 2. la 15 septembrie 1995 urmau se efectueze la obiectivele din centrul civic al muzeului , de la Zold secolului XIX) , ateliere de 3. refacerea de la Jebil transferarea de la Slatina-Nera (a doua a secolului XIX), refacerea seriei de 4. refacerea obiectivelor din sectorul de mori de din zona Behela, afluent al ca moara de la ce face parte dintr-o de mori , cu de la - zona Valea Obiectivele etapelor 3-4 erau fie definitivate în anul 1996. Manifestarea redeschiderii muzeului s-a bucurat de unor din partea Ministerului Culturii, de la Muzeelor de la presa de specialitate, precum a unor de la rriuzeele de profil din din Dolj, Gorj, Vâlcea . ln cuvântul prefectul Ioan a vorbit despre acestui act de muzeul fiind redat publicului spre vizitare ani de zile , când i-au fost închise, despre a de muzeografi care au adunat cu valorile monumentale integrându-le în cultura acestui muzeu de prim rang putând servi drept cadru pentru diferite printre care aceea de întâlnirea cu fiii Banatului. Profesorul Gheorghe Luchescu, consilier la Inspectoratul pentru al sugestiv muzeul, al prim nucleu cu casele restaurate conform ultimelor procedee în acest domeniu , este o expresie a ideii a unui mit, acela al prin întoarcerea la muzeului sugerând unitatea dar unitatea de arhaice de Obiectele arhitecturale originale prezentate în muzeu, cu unor culturale originale, de calitate , se vor cu succes , presupunem, de activizare a unor ce pot avea loc în chiar muzeului. 89 http://patrimoniu.gov.ro
Transcript
Page 1: MUZEUL DE ARHITECTURĂ POPULARĂ „PĂDUREA VERDE ÎN …

MUZEUL DE ARHITECTURĂ POPULARĂ „PĂDUREA VERDE" ÎN ACTUALITATE

Un colectiv de cercetători bănăţeni, entuziaşti şi cu dragoste de profesiunea lor, începea în anul 1961 cercetarea de teren prin satele bogate în cultură etnografică , populară, atât de diferenţiată, din zonele tradiţionale ale Banatului. Strădaniile lor au început să se obiectiveze în transferul, în 1971, în cadrul unei secţii din Muzeul Banatului, al priJilelor două case, al unei gospodării ţărăneşti şi cinci oloiniţe.

ln anul 1975, un ghid al Timişului menţiona Secţia muzeală de la Pădurea Verde care, în curs de organizare, pe atunci , tezauriza patru case ţărăneşti , opt pive, câteva oloiniţe şi vâltori (mori de apă) . De atunci şi până astăzi , Muzeul „Pădurea Verde" şi-a îmbogăţit patrimoniul de monumente de arhitectură şi civilizaţie populară, ajungând să salveze şi să protejeze 16 gospodării tradiţionale , la care se adaugă 12 instalaţii de tehnică populară (văiegi , mori, oloiniţe şi ateliere) şi centrul civic al satului (cu biserica de la Tapla -1746; şcoala de la Bama-Lugoj - aproximativ 1860; primăria de la Sărăzani - zona Lugoj şi casa naţională de la Babşa în funcţiune şi astăzi, ridicată în anul 1921 ); acesta din urmă se va definitiva prin transferarea unui birt din Bâlna, a gospodăriei Vaiaga etc.

Cuin la 1824 fiinţau trei fabrici de ţiglă şi sticlă ce se alăturau diverselor ateliere făcând dovada existenţei unor numeroase meşteşuguri tradiţionale , etnografii bănăţeni şi-au propus să folosească şi să reflecte în muzeul lor atât materialele de construcţie de preferinţă tradiţionale, cât şi tehnicile de lucru specifice culturii rurale.

Expresive sunt casa cu atelier de olar (sfârşitul secolului XIX) de la Birchiş, la sud de Mureş , lângă Lipova; casa de olar cu coină şi vatră deschisă de la Jupâneşti (secolul XIX).

Muzeul cuprinzând 16,5 ha teren (având astăzi împrejmuiţi 850 m liniari) a fost închis în 1987 pentru renovare, dar câţiva ani după aceea n-a mai beneficiat nici de pază , nici de împrejmuire, şoseaua de centură amenajată în 1990 afectându-i parţial trasee ale uliţelor cu case tradiţionale ţărăneşti.

Vădit interesat de soarta muzeului etnografic în aer liber, directorul Muzeului Banatului a dezvăluit - într-o discuţie colocvială - colegilor din reţeaua naţională şi altor invitaţi aflaţi la inaugurarea din 19 mai 1995 a redeschiderii Muzeului „ Pădurea Verde" bucuria şi sentimentul fericit prilejuite de acest eveniment din viaţa colectivului de muzeografi, o dată cu rememorarea procesului de formare şi dezvoltare a acestei instituţii de tezaurizare a valorilor monumentale tradiţionale ale satelor bănăţene.

Aflam cu această ocazie binevenită că procesul de revigorare a activităţii muzeului în speţă, prin restaurarea şi consolidarea valorilor

E. ANCUŢA-RUŞINARU

sale, va cuprinde patru etape, pentru care s-au alocat, pentru început, în 1995, 96 milioane lei:

1. cele patru gospodării , clădiri de vamă - sfârşit de secol XIX-început de secol XX, restaurate şi puse în valoare în prima parte a anului 1995;

2. până la 15 septembrie 1995 urmau să se efectueze lucrări la obiectivele din centrul civic al muzeului, gospodăria de la Zold (sfârşitul secolului XIX) , două ateliere de fierărie şi rotărie ;

3. refacerea gospodăriilor de la Babşa, Jebil şi Căvăşău, transferarea gospodăriei de la Slatina-Nera (a doua jumătate a secolului XIX), refacerea seriei de oloiniţe ;

4. refacerea obiectivelor din sectorul de mori şi văiegi (stupă de bătut pănura) din zona Behela, afluent al Begăi , ca moara de la Topleţ, ce face parte dintr-o suită de şapte mori , asemănătoare cu Rezervaţia de la Rudăria (judeţul Caraş-Severin) - zona etnografică Valea Almăjului.

Obiectivele etapelor 3-4 erau prevăzute să fie definitivate în anul 1996.

Manifestarea redeschiderii muzeului s-a bucurat de prezenţa unor reprezentanţi din partea Ministerului Culturii, de la Direcţia Muzeelor şi colecţiilor şi de la presa de specialitate, precum şi a unor specialişti de la rriuzeele de profil din ţară , din judeţele : Argeş , Dolj, Gorj, Vâlcea ş.a. . ln cuvântul său, prefectul judeţului Timiş, Ioan Paştiu , a vorbit

despre importanţa acestui act de cultură , muzeul fiind redat publicului spre vizitare după mulţi ani de zile, când porţile i-au fost închise, despre strădaniile a două generaţii de muzeografi care au adunat cu minuţiozitate valorile monumentale tradiţionale, integrându-le în cultura naţională , spaţiile acestui muzeu de prim rang putând servi drept cadru pentru diferite manifestări , printre care şi aceea prilejuită de întâlnirea cu fiii Banatului.

Profesorul Gheorghe Luchescu, consilier şei la Inspectoratul pentru cultură al judeţului Timiş, arăta sugestiv că muzeul, al cărui prim nucleu cu casele restaurate ştiinţific conform ultimelor procedee în acest domeniu, este o expresie a reconsiderării ideii naţionale , a revigorării unui mit, acela al regăsirii identităţii prin întoarcerea la creaţia tradiţională, construcţiile muzeului sugerând unitatea arhitecturală, dar şi unitatea de abordări arhaice de tehnică populară.

Obiectele arhitecturale originale prezentate în muzeu, împreună cu desfăşurarea unor manifestări culturale originale, de bună calitate, se vor alătura cu succes, presupunem, acţiunilor de activizare a unor meşteşuguri tradiţionale, ce pot avea loc în chiar ambianţa muzeului.

89

http://patrimoniu.gov.ro

Recommended