Home > Documents > Morfologia Basmului - Propp

Morfologia Basmului - Propp

Date post: 22-Oct-2015
Category:
Author: gabriel-alexandru-gociu
View: 231 times
Download: 62 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 103 /103
i.8l,.as ?s4 == : :t -9 -o I 4qhi d4i. Adt !D FnrDt. hdnsr d eeb, dr ri . rditrbr q lbudh!6_LvriGdbt!n,i!9 fF$e,6 h tra b Ldsd. r,4ahsiq bu-dui'. zt 6r.1itu qrg6.r-D€ndtd.!dit6 q. tuuhkch tu"bski h,ksnc,.tba rad41i evbdd !i skdDi {ds bs4i c!6'. d; drdc !bE), roL .b4i' drcsd, rhrv*ri. st F&r Fn colvqoF unrt di dc advcsidli. Au op{3i !! dio Ftu, t! - hbii, 6jqt ntu. &, ft d! !€ Ffrq qt cd d. dturot! idodq b3Bqrc !6ete. dooobr dud or do btb. rn.ieB inpodDrr, d& @qrtbF rd,itrtd p$1id !n D"*d !i 6L'od*ito'- ddihd h lrih dd reei diiilbnb 6hunu uNt Btq6r c nnr @dd, k ium. 'oee o 'bdu sj- [email protected], Phcditt4 ftdo&4H sri n*ed junn6j, 'n o&d iudultiei @EpLk, . adodrn ri c4! 6ibr, opql'rc Lbr4ob iD&dt-
Transcript
 • i.8l,.as?s4

  ==

  :

  : t

  -9-o I 4qhi d4i. Adt !D FnrDt.

  hdnsr d eeb, dr ri . rditrbr qlbudh!6_Lvr iGdbt!n, i !9

  fF$e,6 h tra b Ldsd. r,4ahsiq bu-dui'. zt 6r.1ituqrg6.r-Dndtd.!dit6 q. tuuhkch tu"bski h,ksnc,.tba

  rad41i evbdd !i skdDi {ds bs4i c!6'. d; drdc !bE), roL.b4i' drcsd, rhrv*ri. st F&rFn colvqoF unrt di dc advcsidli. Au op{3i !! dio Ftu, t!

  -

  hbii, 6jqt ntu. &, ft d! ! Ffrq qt cd d. dturot! idodqb3Bqrc !6ete. dooobr dud or do btb. rn.ieB inpodDrr,

  d& @qrtbF rd,itrtd p$1id !n D"*d !i 6L'od*ito'- ddihdh lrih dd reei diiilbnb 6hunu uNt Btq6r c nnr @dd,

  k ium. 'oee

  o 'bdu [email protected], Phcditt4 ftdo&4H

  sri n*ed junn6j, 'n

  o&d iudultiei @EpLk, . adodrn ri c4!6ibr, opql'rc Lbr4ob iD&dt-

 • ' S-eqf r hlrrtul!-

  ,*,-;*f;:r"r,"irfir;";,iJii:"'i.t*l-":?.ljfrr.1s.:;n:r-"*r, | -"

  _:::"":'j:.::"j:'^:::_':.:i1"1ff:.{:j1*: ":j-T"l:

  l;.jt+ii,ry,;inff,":,;.*a#J.r::ii*il"-r"rri#i:1fr?*lsS , ;,;;;L";ff*:",:x*-m*';..1s"',f;:##.:,jr*f;F.

  '4-r' I Ad'd # ! /d,.' r^rr i,s1 b dcdLb

 • Purd!dsh Fo; y e;d,Fts;pDdolit i * Mdorqn,. [email protected] [email protected] .q ddo6 h .ro{. d,

  &Fd&r @ft!n3, d!p{dd!. d! n*nufi scbLi ftxeii uhn

  hE!!*q4-L"eoql"hn.c,

  biJrd 6dos6tu. !0r!r: ,/E4rg:g_s!.r, In6!{t Fru brrd ri pa6 dok d jdd. ro [email protected] !

  %dl 'p iosPl ihetqa-LuaL'r .udPoFdqF!

  o cdiiL pqtud . .urq6n su6/id,i urcilE,/n . [email protected]!hhi tu ldd.t

  colddda' ! f ! 'bbu.raI

  rp-pldu4Lrtiinlifti uknoad debuhhi potu ii rnl.tis! c' ur

  d bsi,3r rdlob&r. & @i pqE ,i to6d*r id4pEdr rt .i r!n6do", c4 ddo!*BJL 3 ec

  5iqri bE6e ri 3 EdlbriaJii F&ine '

  @op'd!n-B!oDb-46 @nt,ltri

  ^btn4kw4Ji qtq.'t.

  h acqh rnpEjufti, itrtu hcrc dc lDei rpo4i' cr pDlb [email protected]

  Do6bstr, & rntud .ftbd eL: . .! be h rtu /tosr i [email protected] lFe [email protected] (d! pnn.6ra t w*r), cu idcdiricel dd{-

  Mo4obt;4 tud& a zv\rtde ,r ,rs 34{di h $ii &eia

  ln IrIe vdhhd, ns.!iq'.' FpqH

  ra ro^,cc Fle [email protected], Lrid, FU rm 4i

  tuh I !,t se Ns ,lr.

 • *;ffi5:.t::lnlgbolr-4rr bn! rh db

  .u szibiE lucur do [email protected],.r4,.rg!9.g4L!!&{e,.a,,

  se tdrmh ia!i. s dun'3n dbL

  G ;t ;i!iu& h;,I"r r9l!tlu, Jg.r!,!!-s Q-p.,in" t*;t"i

  \a$L134!9.Legl::- qu'-o- d.n-! .ro6b. . o:4t:.

  b-q4tsB" 3 brc{iJr. {rdr rcsLB $nehF2&d!Eihb.nEilriJl dc Dcobii ei Ei.diit ioturd,. ar Fnsa so No4. lEq6bsrrl. 9i,3Fe . w_ihkdrtrr-a, sredd; ,kre ph*u a o diqclrh & nh eM&i, pteun

  'ft* c!u't uEe aft pthoiFbr dharii opqd ri 3 dsdbdnbr .i !n

  d h:h6n 6uPB ldididlu @!-reiic ier b&, P! ere {q/,b3

  rrr '+_F+{. . rd i n{ :gq4ieeg.-r tullrrbudi s! cFs

  e; -

  dro! +ea .p.- , , , i - . . r " , . " . '=;"n-r . Lp, .st.tu,.tuk dio c4nub tu w,totqn iidri J,-d"

  ", -.d*. --r,-

  .i]iintdc omdui diE @Erilii ii.oicidi4e h nivdur qekd{i !.Dc aftL hsi @ne!b' & ru'rr4r?, ft a4ur tuE, a 6* rrpa-

  nen-ine'Fii!fti'tfi'661fir! t;ift{tu! !rh.&ar *di c !u. ch-!iri:ft,t'a.!dr @ld @dn iu,ih ;I\i6icc$ r.nd ni s dev ur

  "i6._.rFhnPr sP,! L&b. .om!

  'n'6_i.i.rli indidq'ji! ;qt4nr di{ipric dilcs) t.

  .

  '_roinic ;qDdd,rb| 'rordisid" oindd3sc ,@/obrir cr sqriusq

  , d! e,tbsn-3hder ad4ca ,io.

  I $,uoa. hr-r i -o,b4?,

  ,

  ,g_l t .d ino.3

  pd. !k.) , r&vd, h @e,{L F!bd.4

  {ru([email protected] db r ! pd4, si c&f pldbq,tore, cbl tuu!,

  dor&&,ci l i1nd'a, iEelbd'uhl

 • ri B6rb chFctiv (deoh.r6 d! hrucit. ;rode su di euevniEdtLL 6+qa6 !&., ts dc o tsdq [email protected] wobtbi hdrr

  r6ton dc., I d. dt. Frb) dir !4hi lebbsr ,i ,, bbbgr" ln!ryqulF anePrqid 3 povdndui, EFrc*.r6 pasor{riatii po{*(q,

  briqhi dclilui, brur P,{*iiduirn vbli corcrvftitii, co$(61erc cial4ni db dc.), dd u4Frbr*rc GhqFihobsi, FihaDdidc 4c.), pc bdd ertcftiq,s hrtra-, 3 t4o oam.d..- L Difid._r paKb! { ;.

  M*{hbr adqnd (to [email protected]!i pubncaar4hGt b clwlntu biurbeafi, !e

  d.ji Dar', d.o?oeivi o z.lur ri idansrb invdFl&; c.6 ! pFhcsu.

  dod*id @ ftlctbr. a[.r4jre bo.uwd d! lnosbtu Gi th,id,4 4dutbDrr a FP4sh r! u sh.ndc ub utr nlfar de sdht. ri dbiciri pnssE, s6hr uDA!.), ,t natu.

  2. N4rijr4 cr lobe .xrt!!ii, a cs&6t\1d a. !6a4.n lidq ibasdDi c*a 4 sh Dr' 3du dc icdJid!

  $ nue. deisqr eqtrft3q.. .r E eft 4 , bror. D.iinrriib rn ddEnryqu rtseu Gr. i,/z r 23, bibrbenn. de b Dh r).-

  . '+9.!!!"! f 'Pe-e:ruj}l-!3,rsl!!:i rd44eor'6gi:::!4l:ri5rp d-!-o1l.1a-_ry : .,

  t;Ein ,{ ,,:y}!!:-g rlrrp.hrhr ..r ffiiq. t hl,E d- r,r+;eE

  hFbqsd, u& r,d! b6du ebqshsqiadc.frdt6!r' '

  *, .?-1* --*.u

  *ar*, r r-p*i,*r' a*.. a"-

  'n iEpr! s.3i !c hctaibb, d ri t'F

  [email protected]!!ubdigh.iP&d.hc

  Mddqt' b.s,I"i t @ te dt\

  " iq4uour ' , 'n i r l [email protected]&!ngdD&lfu! i* l9d'tuii, &ciei s ffin. Dddblnc(Fhdodldb. sdroF6k, ,ib6rad.) cuElb tn Rdd-de r.!r'it !.n'--& ddcii ri i6b.ni !t--., sblbilduL d nN6 @cetc6ttb {ryriIid obr.ddui !i & 6dtb oplntiotr)

  '.

  tl4 o6ciat !4*t 'pd ini.md. L [email protected] h id

  h' hi lo'' r' !.egsd' r s&,l,,ii,6tu !6d rtu'j'tui idk, o?o

  , dlt Droali d. Pubri.ld PdhE4did! cu ds'*n.

  t' tg"a h.. h- i.'bb. d" r&i. s p'Enonti,i-br! utud!u trd dbdd. 6hD!tr de 3 5eid.

  ':::jm*;:+#ffi,:*.ffidEE6--ffin=:ffi".'.,s- i;;Edi;[email protected]"a'ft d Fa

 • "

  p ! r,, rp h(+s @op.g;

  i i?ifu Aalbka dffinh, d. elek dq 3!aiE uni*i;;i--il i;* p-; *@k.a rrFrhL dair;,d ruEndr.oiieiti{d eEijbci .r ,trqld4i,i q ii &ci r&u Dodarirtbr urei.dae,fri ldcs i Lsdu..

  dehr! 'vgbver,Pdbl i&

  h 6pdft' -"q4,'rd,

  h opd. ribnr! d, rr !p.lr, '4&'

  6rcbril,lnrhdra hr vAdow6kr lslsrEnt. cnd&n ard F.!eb

  dc b* lb &rici d) iu&e unnr dh pdq.iFbr. d.dd6 iolmd

  !b [email protected] .qpb hq4, EbniEd, r Isdqlli ploils do t*a1u:)@r ehF !ndir66 .r

  '6d6ter:lrtodiea h v. ri tu! roi lunnPdkti .!6hdtt, dndani' nad! \,Ea lni dipri s!d, !)ddw"),

  cod; F.. &eau o6rtl6sE ddt [email protected], e !rcbr6 d! *or! !upc sE o {h!:& ,[email protected]"-

  ?4rro '6narni"

  .i d4mv.q @i.,ti6dd steiitdtu rd4i,!lu do dive, d o

  [email protected]{ru.!trh', add ltoP-hEqd bbts cq stdlld vsdoE6uu d p!bri6$i h indt. q piri! r.F de

  '!tq - ns ,i id{-

  rlid [email protected] hiuD.qJr e'k{cbr, i' ftF.w @dul or ih..L ,@bB;!d!d be&t.b qr.dF rtd.ibF dlrqd [email protected]

  0! i!p!.,,nhi [email protected], lrcr todivnibir"i.tc, p. ]e, d*qbdc Peqs'[email protected]'dil/(t @@pr!r d" ,64n ddhi6 .. d,ta'

  (a Nui rour, Jd-t/ndr, p.!h dqr4ure! uRdd

  i &tutiddr ir.E,4 c4 Prrbub,

  did e s ne etslEr re deriiiti senco &s tr rgt rdei c*epii dnin64i h!h(6v. r uiu +oc1t!

  odln4Eh&,uial [email protected] ' ,16'; d d.bEur rq tlhsift.. & [email protected]!Frcnplq.ldlErd siftIar lui, aPeninhd i16*d {de nnonhs .re Eddui- R.N.) d! ri. io 4rqi 6hp. c! mLh!6oboc d! !r! !i

  'kn (6n4n [email protected] ri tqE4i. n!!d) 4

  (!cs' :e.-- t' r1rc, bdmdu Ia A |ld! : P' ..'. k dpu! .1+

  |E:G F' !r!&',dbpe .dupr ErctubFa F+uud. rlelo{ -Fi6rtr-ffi-*.:iErl;Esi ,-ry- d *^ts! ob!*

  dE olr-til!!- iw-uniG cr ts,r,i rq oh [email protected]" + t db.tiotsc6". ;tiilhd ;'ad.!

  "id'nD1ffia'fi_ili6Ei; ffndtri-Eli-t h ode.

  -ptoi"rri: P^t-

  ;;;, e;- ertd! . d6. &d . rn'borui tot.1 ;;cd ri 6ur;

 • ,*,*..,"1.Ib^.*

  " ","*

  d.."u; *

  l r ; *"- . - , . i , , . " , " "

  otu ra,@ nodrbid4. ! . pqpi

  *.-_''1lltlll, r,:bt?5bt*,,d i ryI9seuj!,ra"/g]**.'nrEein4nt'i!u!he;'ae,id-n4'sdsrsh4di j !a,r , r rqro, . -""d, . - , ;*"_, :"^.-(LEr-; rp-4b6mdlnrona.aod,F.ro.prran-o+r. .: . r t , ; . I * & o8r. . ts, tu '

  de ddfiff i-(i r.aii e.n4 Fee.Ddft Du ii dd,i.Jn.rend,. ' .d. . ' .d ' " . l ' r . . . .* ' ; . ' . 'oe'c1o' [email protected] 'onsqd.

  "".* ,. *r*. a*-,i-

  --1,"Eljsglg}-lltidd :/r'4i /4 3

  "* rd..J a ats-

  -.,u...,r: "!:elrje4---e!6r tE q- s1r,4wbtrd o eu

  4*a6!41!U|P{k|djq. . . ' 'JDaare9rcb: 'o l lat ! , " . "n,",.",,, ,, w.b"d..,",,., , l5s!:gE!.t Fs1"-41

  a-r, .* n.-"" , . " . . . i , . , " - - ; . : :_; : -

  ' ' - 6k oF!14' 'ddL Nhd.d

  fll.J:;"t::::: .,"1iilri::,il;",*1,,"::#TJ.*l j;Hffi+r;.*?t.ij:li.:,ff",L.Jtr;,:J.":*:::,idrd6 rn !'u Fdisodr. a/,,ae, Rd,.F"t i-is-.d6. .3ePq6b ar d+JFjux. , i i6h

  ,:

  :1:::tr11Ttu::' (*ebdd u.tr btsriE d! s,4ie D.Lb' r h,n\;kd\Fdd nJ od "@pr!, /!i4E.

  ,rMkiriiiH#?ilitili*:];t"***|rdiil'Il'}"s*l.$:H":i"id*i{{it{T*ilflfffi#ffifrn$r*ffiffi

 • ca e FoDo obr.n!h eh dr sd so .m!ho. tur. s

  -a

  c./ $bndL t rr'./d,8r..

  d e,44 b 'tr!4!F

  q;, om*trbiur dc F,ib uri (u [email protected] lhud hqp Fa6h 4itr ' . . luo ! !

  n t6rtu6 Pv6, ci .4 itd$" '@o'$j t r ' fuD! 'u l '[email protected]

  -$ qP..etl. h .'!e s.lmb

  _-r'4ia tqd.d!. turad d DlEir {.r. rr, hh!, f. r,

  hJsr sls*., rdL! [email protected]/ror*i [email protected] uDci hiEii lFiirurclbBri, ftndaE F rcdide obnduhi, addd pqidr d4parpa

  4 &.d ScBsdi&i. cffi e slrmkr:d,tao, PDF ,dddnE.'d {df h lrni [email protected] t! cs hiE+

  ,4FrrcordFro 6rh, $F-ri

  6britae. turctiior 10! dde) r. cdrht- e ,,r6ta thdiu, aii

  ld. t'pt, ,.hj!b1 iqcdi;i en: ,ca @t bemd dbd @ser 6s I!nb6s. d?do! elie .

  "!tunrjlb a4iddr Flh .l

  iEt4. .EF. ' . i l , jp ioqcesdhpkb ,i $bnod id tin6 h3d6r , [email protected] flrl .cljui. iui

  drs.-r rd{ qe bi" nn rPoi, 'hdivellhcbip&|hu'ditdi

  dc. $ vo! db ei dsidmtl db.9q'&o.gn.e{[email protected]!re, !i LsjtiB, lnri 6!.,!tre,rjqiqt rn lordr ,.1!6! ulot .iE!n- ddd 4!, di! Bliunt tunclblde .. sFijhhdq $ rFqo! F! .lld ol).fl3tiq td.!ov, $qr din f!nbb., 'cMin&'i4I!4urc8*d uni6b' pd![jutui ,,epi!dc i! bftgire de Priucipiqr .. .ddd4b

  dPercfuPldruffld!q'Fd.i 'de dbld.i &fudA a 4dd; [email protected]@Eotiod l lnibt arj .a ur'e, ei4on! s 6ce L3idtu.azGt

  irblte d! uuidgi .. &.e !. ii, .u [email protected] inprt4iiL, !d,iF. '1do}

  ri$" cmd. lo s2r, roEar4s rtc!: P$oejnl o luei

  '$Pofr !c&di!.t Fpdi ri 'lrhruiii

  icdoE , Do{nJn rry$iital4:6rn [email protected] dr'r. I! 3n4it, !n rdi. p{,i, s!w!6 .d!{E Fltiosldc Plidd $bddoi36 ri

  '.ri:!!b

  -"liij6ti6n .d, e"-6.od*ptic, erc, lqhddod

  31ndr o afriftdu i4iuid, bviid.Lr. qr Frh tui riE 3r hdr

  rli !! r.ihtsL uns!. ![d w.ojna dn !td. di3irq Gldq u! [email protected] ddi., !!.isbDF ,i FPe

 • 3r drbdiub 6e' /ddDid & s.s.ub, aj!84 lejr uiddd.E bru, c!

  ""r--!. d!dE'c,[email protected]@PbE{e' ! [email protected]& tu u.u loe /di,r. E tudo"..,,,.. q;,-.r;.,._d

  _._.

  ti .icl hp! dbEiL.d.o FDr @. rr.er [email protected]

  ui6 ro6a srd.. Moldo. cnud er r r'[email protected] .a @i' d. dFd&i qsdE. Df ;iBu

  ffi:*Hrr"i'=q u! ,[email protected]$J5 1d {6r!.r ro Fd! dvts c- obbul4

  mEo & @d [email protected];

  shvj 'o|eebahl [email protected] (d- nobtd P4P f odFn$r

  -=-i1j.tsi:!.r{i o.-u r' ;r'.ffi:iilii:r

  Egii-lg{sJlT'riii:leh.m,.i:diEEEriGc':

  ,ti.q,b d, twlrt6q4 1Na.* a6ti ta [email protected], tu-

  Jdlurn ^rnst,

  drbd qidr '61.d ' fFbd' l4 l ' ' rspl ldrrdlbod"rdur" ursndohi, [email protected], turu|, dsft 4 de tipud

  enitwnvi 4,ttun $tuD'6,rcd\@,i dcl, inu4t!,i, d4e6ei \DoF5qlsi scoqdc dc d6turr),

  b s,c bL ad ddlEici b decaJd e,) t .$ rr .hrqdbr cu

  !' Gr sLhdd iu!4d drntr

  i! sDe$bb, ei&tdib eKlindv' c[u6t' d nd.,d b

  '97]"s. !o! g&i [email protected] 4deb !n c4 e bnD! auld o iqnqft bddq4id6 s!{ad o .b ton4io ,i o de6d'.

  ' t74"'Jqn$u b',n'./i

  tur). 'Bd ri !:aPL dc .[ Gtoda ktuPb e !bnd. Prbe I

  "{'toe&i; or 5F.iwD, Lba a.b

  rqb s4r6, di d! rtEN.5lr loertl rE3q46i, r{Er' '@

  r.capri d!ft6 ...rid.. A!! dio4i1 dcdqm. iDpoenl! !t bo!.ii.triebi.l_d-IlglctncbndlrAL:br ! . . r r t ! Lpnr i t id d66ib.od bo6.r!:4 h osdiu'[email protected] akDlrui, ?r cs de ddd d o ii d$fjq r.d tuBh1i4.eh ei bsrri dnae. 4ibr rBldq.upus &uEibr r4r", i't4, pp, 3s,$) ddn, db peiq afr i! Mol,/,s'. dr 1i \e r,.,,Juhbib r$4d(i

  t+"W;;"?qi ffi i'i?"lf; ,:IFX*&Apryj4+933gEE**: ulsB.d-E FftNs,s b 'q !q4! atu rrq_i:1i5ij1.1 '*,*.* * *_r,.+...he e,.. F;J:{*pdq'* . r ! tur 'p.*uj .esr*""F_,. [email protected],;da-

  -ffiffi ;:tf,'-iff ..if .Jl;j:tri"+::*d'+g:resqad:-! ' *d-rr d .-h

  -";-"rno, @ dEd6ts dr 14 iro iDF_ .*,. * eh & br-"i,. -

  ilqs!rure. p-sajlru. 6 e!ft.- ,!Lq.to !o*"@rr di.:

  ^a @ahi lholc.pdi lEujsri :[email protected] r.m ar,4,rrp'E rn*ri,ui btu i.hi6u6, boiiqri, _"dd ri!

  -!iu,lD_*.,

 • b cr, lii e'4u-.h!L Ga!6cqt. ercdui Fb* pqsoBjcD{bFtu (JotsbF c6dqi @r Elod nqdob3ic 4s 6rs !I]e, d{{shrq. ndsliqD. [email protected]*ai6 p!hhtrt e hf inta!. s2), nri iopd-6b cie. li,jnd rchr ,,Purc1ururcrry tu6-sdit t. r' !i ion.i! dai (nqmai ,,6?br 6 aid! t rep4"@!j.ro, .pecLts !i&ro,- 1Jt41d a pn4dd dt |Qdr. d ar1,Jbjt.,lq pqtn 44t t3u6r I, R.Nl s6i i6!od.n1! r. D*n, rl,4p. 32) nu biddad i /,/ebF! de d46r.ri.

  [email protected] t84iro i Eiqkclea h! h br&frlb. pcEoEjurui d.6e de-an vrur dci.-ri ipri6ti. Edodobsid d. ii&rs idIrh!. hdrq b edld,&, Prcpp udi!'. !d [email protected] 6ntiiii-r&t6lddi i [email protected]!ep!i6ftd rncvbdc4 Molrbd:' * dlsiiq& ! . dds lirbrq 6., L

  '&q4 Fn*ti, Eqp .b*6de-inecar-dqa niEhr tu4itqr6ub ri alElad, Glr anb4d tuituii @n!re, dEhr [email protected]!0i$rni, E4i'atij d4. sd.i. vldi

  dv dcnoadv d dndbunii iuac{iibr

  dF diodkr Fi,qt| f ic IFELi $s&ol

  ln 3r doi! nod, rn phlur 5PeLr,e*e, a, *k. intrFr bnd d. batu ebun [email protected]! h4 inrhit

  FrleLhrb,!br*6" (rnla, P lro).k *tuta shshld a uno. /s4ii eftue, r{ dml1ab, ,'"iiO, hFuNtab din snoiv!, LsBd e rl de'!n't Pe hlp d atu-re, $E dbi o(sibbi enjqrii

  D.6!ld 64sdqi d.drse di *c

  [email protected] Deina b60uhi 6n'tdic $d ri tup, ,,tu-tru!. codshiB P! o .oa6 luc&siutu a/'@'ttq , dbft 6rt moh !d 1itsi, dbb F! ii erBh" li,t, p ro2)

  @#ivol t .&'vdt&d. laP9Fc;&re. (Li$q) itljru" s\nt44n ieDdG, b/,i4ii dc4odnbr [email protected]"0i |c4. '$F{c

  ,,o &6 rcc46 .!g6 di!4i'

  nrbcrkL, intcilir. pdrdqe!,dssinEbG phi ra onineln (Blb'-&e 6drE 3abr.s. bh+vorod! e.), isi,1K tEnlutiit'4iib drt. !D drini !:sL rnddblui.p-ccedirw d! sidr3m b r44ib mbubcuhi r.n_(d. i'lr. p. ,r3) &.

  ' &r.16 tu pdBcipiu dinkc bau dric ,i n.bdrr! -redturd4.rpdluiddkb

  ot "btd&lrr" For6u !n lordvnd.GfuInqbnbade'[email protected]'41

  d!!b 4kdbld ucL oitut&lie [email protected] Fivdur !. cfEp;-ddi* d.

  -.d) "" &, d'

  F f" s'"r"tu', ,,Uilfu.*d -d

  N 6 a [email protected] ljffi1tu,

  mbqitrbM1dcs3ed.o!!&l

  u6 dao ei .vjtu6, fteH. dpu_

  se rnFr3!, koha disPeriq\tI'JdogL !u srpr lbodiPi din

  bgb *tue . @r6nFodtr,

  h lnnd iid, .\tolrr,ra iusfra4 u. ditr @lsdccj,re -ide-

  t&,i,Mb) qi [email protected] -bddE.olsa ri!*d iiH h [email protected]: * rii opt frn4a rkBr! .r4b .o'&r

  h cuGd ewbllci 8e.tubi e&ri lotorii [email protected] r o!!!ih

  I:@!, @nF!!rhr sqlodour!, @nt uon4n ri p.nlftibridju

 • ifl$ .!.na F ".&ft/ nrdc dd rr bEbFd d.Ed {r! 'c

  L4r .e |jso(@,ll)drri" cmdh!: !!rE.r6b, clE E!& d * htsb4r,

  .u 3rgldab Foedt 9t, elEbd, .u d6b 4i5hr.1 die rd.iivd,dbliEodwls:qd!aid6|lJbi6!'d&dlrEHecb'66jc!odsoerndhEg'sdE4'!!lld

  ta6 hea, cu b.i. drtu, ,,rir]4rirtii" tueu Frld .drftotisqLr r! arur @itsci Mdlo,4lrr ,,bF6dodc'd.3dftud .mprd do Egi ,hdrd! {c li. [email protected] E .u lcpu6t: albbrt hh d n6d it dd.rb !{ii e @d'qrn rsu6d r(d a ri nudar b F'@dr *dk rsi _ Lsft b.6!6 !6r&&i ribre aq redsu d*r o *qr& nd.6idd c&riibr, dcklr, d& !! obrisibd! o obric lord tui'4 colcta 5n+d ljnd djEc,ii 6ati a,r !uJi! . urd &dBeie Du lqe Ji iddBFrr j$ d;[email protected] e&t!hd! qu @Ebrb Gii dh."' Add_iba'+d6,'[email protected]" E!d!i!e

  dill @jfu 31 6rY!!jib! rft.tle,Ftub6" d! fi!1, dqpr b3i6b rdsfl tuobdt. }&jntq,$odd.I'[email protected], J{ob6! h sb, dF6 iDi od fniu, df nruiddapd ,[email protected]!r": ie h nepdbF c sbitr autsldc!ts hr! lib

  r 3r e iM 6lttui3 rioPdc d

  'r. rd{tii pd hrdcd i iud dj,kb." ! s.

  @.dmia d ribBhr. . $tu brddinhduc !4i4ibs. Rmno4+ed rc* Ed de, eda, h Modo4n.

  !16" ! .r4d b, l6k n !u $ [email protected] Gr!?scb adr !t6 ddbre c!lqgjolqu! i66c.nr!gedee$

  j3bdq *bil. de rtxs e *irdi ri de c&&Dl. obet.d-44G

  do *!s (ct. i,t4 ,- rt0.

  h'undroqDd!*hofuIqic",dr tulr (i'l'4 p. ee), rid ssqndr. dn cr, d- su! BuJiNq.*i di6E ih'tst" nb't..

  rd !, [email protected] de I3!qb t\lladh rlrul, !. Ilgrbe, Io Fhdljq, p!!h idri .u 4ldcJii rillAFi

  -b 'dudt.b

  r. P4hq e4ii (andd b3, wqndi, &, F de.) tud, drnpdid, c utrbr oibb| 4b,JdEr p'iEd" elli,rq dtril, 6,4&d ai phuisr. .4tr.4d. [email protected] !ri!de, 4rc prd!:

  qitdui ri dbrui iDilidic, rcn5i [email protected] iliFrB b dydd i6a3b.$b|r, Dc &qi ptu6 e rl

  pd$!.je ii odive lii .cj [email protected] e&r

  P!esn*c'rF4j . fudteciibs..it rotun .witurb *qb ddr @d (dod{iv, i!n4dd pleri!'ri r&, c4 a bisdqi nu s i & ) Gul rE uvi

  cob, elidr t'e{ aubE [email protected] sd. ke! ninl4a F [email protected] 0ec!L, $cd., 6d&) d d4b&dt er. nid6 (@!EobFc, oeb&[email protected], n**3L) | nli &i E i ?!tb

  *'*',e'di. i.eldqidoP'rqqdturid &"r'qrd &e4i slfuts&fub!bhglfusihiE,d.6ri

  [email protected] e,ddez&", b &.idj !.rcru.b, & b'ubi (?Ec!9 nJ.& @r*m *@sdft 3edwh (dbr.rut). a{t opditiiL ahr*e,

  ""-

  -6r srcts r! ePeJ.-E.i Put

 • ntrd, od besnur seidlib [email protected]

  " opp' rs o&" @! c a1 q'

  't; 'n! idi . ur'!o nrq.tr ft1.;*, d"..

  -*

  .."&'p""d pbl 'o

  ddi $t'dut @oPttDrarhhror dqG tn M,'rrBi) Du Pd

  i."i;.-".d @'.nd-.-6ndilti dc !i&6d nrk6e Dri bk!' d'Fu:frPqF er i ru o 'Fc nofd

  hnodr ' . ;bs. ! ! ' ' !DLms ". -eiddt're ntrlnh ,,* liteis{ !. ui i*.d fonotgs q idd !hn"d4it bsnd, dnhe dctuad d6Jti: b &rsiu iftdai dnt 1E6d

  I 6n! ir rui hlp (,bt h 6!

  ."^-"1d,1"sl-d*,dbF-. , '

  i,r'.u^o'u -"-t,

  ai u a a *lutii op.'irrroi e4d. ! di4_

  it undlt n4., Gfre un D*o h i [email protected]' !b.) iirh'ia

  l [email protected]! .n- qe!ddiqtt nebft lndnso bhri bsio-dh

  i".-i- *-u""hi. tt rt . tP*a.

  -irr '*'r- -q* 0" i6d! r :c [email protected] a r n "d!

  rd coPu., , ddi!4id .deth*

  9din[deP6bPNli on3ioi de9

  lll

  &[email protected] erEtu! .Fsdb (r44qu! h ryqr @4Eb!ta,

  -mr&ft"it h tGn t ;/'r (Edp' rGsia*.8 6 lte'lrtubik h,s{trt *[email protected], dup. lsofi'rc. snlhrd Gt!q3h! d rn cru& urc! td6l.Eodv vdq Fe $, dir b6). ci r!dlpi dpc @nu!e 4 dhr l4d c6t .44nv, dr di4!nir! M'dobd., !p6t cuD rc4tu, & @?ibhr b *. rv6 &!6D In .dsebJ.bd6ur.F, la l iwbl" l&@[email protected]

  ln.r$&c!.netorqi'bllElnlnLd, Jb i 4. aD qd! [email protected] 4br

  ctFiqh'iltesrggbsdlidfttostu dtulundbs", 4uF e.d,gii .sa ?rcF ri Ilvi sfdsi*, *1 puJio tD pdldDiu, d. @rdL 4 ! dvr+ai cln &4b!d cu

  66 qh tu$dd J.nt$ttu'c'nt* hr L3'rst-*"

  -

  hd""rs ii I! dE [email protected] b tnnul nld

  -p,. Plr.d"ff"ia;;_.1 [email protected] i, @e b'r' rs'a {di_po- [email protected] r i - 'o l ! t r l r r

  - fg_;- h#, d.

  -b-. *--r*,-l

  -*i. a" oaa ar r-a;t, +

  ,\ahrc, tuq.: ,,aeo'ic'. Jdndkd ' !e c& frddunlioqr o !sg';

  '3nrq d Jd ii @ltiui .u lcqri !*ud, ir tuctuE "e [email protected]

  Ac4# [email protected] dre h /'',,,si

  Aqpf ' 'uE.hsi io ' id.+q6m.ft."ioMclbE'fulreDisbri [email protected]&", opdatra d6tr

  reorqbbi, apEr Pulh fiibdd 5r /@lqb*i o o qribb: d6iwbd

  !'d Asr'a @4 dur/6-r Du;"-"t

  -

  ^ ";k .tuid'". e"

  eb. olr burc td "[email protected]" (E

  --* . -" , " , - . , ,

  iJi".-."i. *-" **.; a. "; s&n* ee. o. P.r.d'. et-a

 • Itr, ru lupd|oo{or hDsr d6 .sJr4*b-.; EF. p.; ,*d

  *|hld! !n! !4 lAFft t r 's ! .Pi lb ' .1

  =:li,n ts PY 1..: [email protected]

  od ed !,eket rcdqo t aFr 5Fn hE , G 4r '

  Ld.'* '---.;".,, , ' ; : l

  3i6!n bfth. [email protected] [email protected],.dr!!q addtur bbdcico 6-";;;; D-*,. r,"",l"{qE [email protected] h o dadur nd!

  . ._l!d4t '!

  dFh b6Lad.. .k6; ; ; fu; ; ; ; IopduUbh6lhd:bior l lP{haFitrel fdd.Eseb!qisidtur !d d! 6s.u,ui ,i de t-".rmtrau r.4ra. ua. t::T1:-T1t"t ":1 1' ,t'" 9I 't tui s:46 bor.b!d,pdn"t *

  "fr;!;;;r;;;"[email protected]!-d'id'rrln [email protected]" zrd'd

  "'.d-; nd,, d."-ki ;--.," ;.tu-;; ;b";.;;; l:l-"1::'* **""

  '*' eu [email protected]' kb' [email protected]

  l lAq' 'q 'n l 'Pnt- .D'

  . n:i. P,on 4:;n., a r;

 • nN, on brEd lddtilor cd .m

  Rr + wrh bn' dod:6 lFnn r ru 1'roi'u'r*' *".,

  -*

  ,,"oi"p",a !m Ir detiv itodui @FF ittuihhdoe d6fG h Mo'lorry!) nu ts1qb h aeber linP"r ude T'_"

  ' . r .a. ' . . ' . 'e.*+-.-a-^*" .* ." . ' i " .u. , -a i 'de

  rF{aFr i3ad'bMd_ar* ri,. o" *

  -

  ,."**.,

  -"*ru:6 prri [email protected],+s"o"ir

  r^at" . r*-*-pt---" ! { 'ds qr i r drno"BtB ra

  ;-n uu a-* *tt-"r atcu&i' ,n rti8iu iqdlr d'1iei.iqin6ht4d, nqt&Etu A4urulhr idb d hi

  "rcF (,,btur r! hr

  e-r, i . . . t* . , ";,",,", d.

  ""

  ,,.-..,.,." ",.^.

  ; r ; , ,bF " .nk

  i La ! ,er ' rd q 'Fh !&s.[

 • d dc b Muld,si dh rt woo ddbE n.i j6

  -

  [email protected]*[email protected] hti c., .q .oid16 !fl3qbdi rinit&n

  h 'ft4ir !.d-sbG

  qtil dsfi.e' b|lNhi Plotud h Modo_]!snl 'odddsi fudtnbunsF$nit.ri. Dr cuD Ebti' d. inpridlc w bztr l*n4iik, ra MdJotq,

  o,! c voit 3. Ed4! 14 id.nd.i.ra ddrid dc ,@np.dbfttti dioe" rnt6 /e4i. L .Gqh [email protected]\ ctphdbt L"rlrt b'n, te,'4sd!,i, rd Ildrdbls in .tdrddd4i

  '!,'d. [email protected] F u ds d! b*tu dlPt PrcEni! 04r!8.

  i6!.b) nu absF ler cuFhnilbr drn rtEc dd,

  '[email protected] udupi qibdi !!r dodunb" (itq ! r05l,oidurfri-slirlthriie&!6 Ft i Lt t , , Pr.wQit

  ih.b *- -;"&d-"

  d. eq*r.,' "-o!i..

  u.ilrit.bdau, ck$qq & rnld,ti,t

  Niwbr iueriod e.e punn 3pt, d.svdidt. b!4!rui I'deFr' do dl

  3in.4 r. Mr4dasiei lrnh bluri PEtk. !.!b ddiuobtcirib' hr kvisftc. ti

  'n !

  t.r plea Eprti /ort,@,i d nu6Diii ..!ond a /6,ntd, oii ckium Nddqt a hhFid

  '''4d dqtt ei $Pbrai4ti F4db!!iil.,,nr& [email protected] s ( puka

  M4a4n thtre etu$;

  -n* "Ft d [email protected] *

  -*r Gphr.t nralri. jni,rdt (t 4b

  ..--,

  -.

  r"-' I.ptl" -1""i1,."r .r

  ". r"" q. .- "

  ru sluE !. dc aru p.4c, usMl. !e [email protected]$btr rn @d t{,4'ru 3!-d!

  [email protected]!E {a) rir+d (!) hblsr d4!bt d. .6t:, ,46t4.,..6!{bur ffint (tshd, etde [email protected]@, d &ra llPnddo

  eer6 lrid p6ibire).stn ! fi ri.isi! hpd! Ii 6P6h utadogie btutu adt $bl4htui &r.thL cu 6iht d! ri 3ub *!d-!&obsll.lr:sdql'l:[email protected]. \nie t64n inrhk bl

  ptir d.Ji-86ts E6BIk{ e Mo'lo'4i,i. Retorlr ! tr hr

  fFdtliPeF_I.Pidnjr' '!.cbPtiE't!'{l [email protected]:oat4ghb.dr.t. 6phr d ri dri flanti tu &ilniur retdor lEFc L bvod l

  Nd!&brdq [email protected]/obp" dq1 l,duRiry ly/sdlh*DDd

  r wd p4jdd udc, lFc rulroeEa 4qldd, * hcc uqn! apdEcfulr6b&it!:ddlrqr.aF

  nd bsr lqd Mdl&rd 4{ ri nqq"t ,316 cuvtnbrlr '. tu

  ; v.", td.d ,,"",1,n !,,b,4,* i,t* r d^ *. 78-u.

 • b !d! ,ii?Lcri, ntr.-. (rdrrre! q I n Enr*iid! I D4..i r

  e id.oEbif tk l . ' \ .1ts! ! ' '9, e! oa. delq

  [email protected] | ,,Td& che*bqrc aEqrtc k du [email protected] $ s!eBp!i! p4rJ .!arc*rd-RN.) tsin d46rbre 3r rbE bdf ai; dn._ sqdh!d c. ndieirb t&ht. dn! Niildc rts .qe&. rcffi,[email protected] nfrrqic{! (r,t4, e.33).

  Gp{ibi.a & i8dEc a M'ldqst

  -*" ." , - ; r ,d",br- , -iln , si Dd1 s! 6ai !uri! [email protected]

  , h.r -"

  d. ." p,e". b; a ^-,ED }ldEr dq4ur ri rdhilnr , , chm r.btuq .r.tr rl

  "; '.."--,".n.,bp4-..r qE! s;utu d! bF_

  lD tnq 6'$d a M da.6_dqI

  'd qi e [email protected] h6$r. o vd !6q shw

  Dtrd{, ,tr o F .. E4b tu! d dhd4id hlbr d. [email protected]! . eunddr! !!41ar d.6hr e *!djt do&Ebro Et !o*b &[email protected]! b [email protected] dh .du (&s,s. lsbDr)

  d{ n d! hcd, uDo .m.6*i [email protected] dmpd c4drdi bunuii @ur &'

  -.t ,&.dr6 d ;*du;

  i. lwid.nu i adiphbriElii no6bhi @Deoz4bnar d.hor dc !rcPp

  li &ooioi. h 4*b' d8d u'iFsimshr4 PrinciPnb Mo'r%sni

  '.In ront4 rib .41i, cobb6bn! !3q!6b3r de h Eeb turique d6 Fo6 Eluds din PdL (Rdr^c

  Juh' crina. T,wdan rodo$v *c.) au6bir ri iorc* cxpdiEri: tuuto4

  Prdi, uo uodd rurrv,detrtsi id! i5en4tc ihs,Gn{,fte rc p:Ltdoi rvd a ruacti de

  'echtrq" Gscr on d6iarbhri iq bud Ded diq eo,rhd

  [email protected] d6 Morrr4i.!. PBlnndscEDFb &nrylir lqr codnc de er [email protected] .odhh I'sbrcdrprt cur!L ([email protected] r,r!. de .*4 /ia4r 6b o exis.illrod!. *!!dcL inPriqrca /iru?i dsn sbr{tip atuBr), dewii, ob&i4ii! Mrldr4i" piind cuphdr.ri ecvctrJobd.a'q,i lcr. i/t4, p. 6rl, hannnd bbd*r rodbri! aedd.h re tu{ , i hur l ! [email protected] .r1bn3h ( .nPr ,nd). PEc dc aeuia b widhla/q'ti [email protected], [email protected] dr fuo*ic!4Hdiblii

  -

  r! hbit4 h bs &c!r. oblhe q d,n. brboioErr, dc tt34r! b3rc. ri.ap&ikk erpri

  i g i:158ff i:i r"x.":,trr,"Jril-,,g'J*ir"ii!,ii r IlH ,gi]l#''l"ifif{ l:"": ;'iiit:*r,;,:d"i,-i;trrei-i/&1?:*rTJf":!gll6j,3i! j".rg*:ffi J,Stji'*.:'Hri:rd&,:"Jajt: :,,:i*lid.i1i.fl #-Fl!,*k'*i:a?ffi,;,i,H;,,,

 • Morkbsi |!Ld': loltbh. . Fl& d,&br*r i dr r . on d,rcdpid#!(drr ' rbrdr i i lvcltb e{t; h{r.r, d,Pt4 rcGrt.td-ct,tqarg's c! trqird4r' E !Lm' derb|b-

  I bFti, rsld.d.

  "tjjsF !e!'onr"fD'o u-nua'.u- . *.. a " q-i,bi '4!t-P.{. & '*J

  ':+ ih.-, d "" d," ""-,i-:l*Tl 3:f:'_*.:,::jT:,1aL*, u or. "*l.et-

  -r p"lu &o Eg'q. dqd r{dbr&l

  siFru ptn-* toot' ae a. prd dF - o edu'{ - eJiolopql rddits q (r rh $!a' rhbr hh 3!5qd{ sr & ^L!1;!F .'*- b-,

  't *

  'orrpp, h iFtd(

  -a rnurrb,a'ifu. h

  -d- - a.a.4,[email protected] d AiFt,< 'odi

  "hiii, trild-r,. [email protected]!r; 4. hsd.r !o uqlJ $ek w

  -".,*ieu-. l*u t

  "'a,

  qob. idsrxigt rno d44& 6*i"*,, ,".r*; ;b- &

  --.

  t" -d

  id *b '"phr'

  udht!derost6d(a-d! 'p* i*"a*,aa". .* ,a,et

  ^! , 'qJs'r t r '@! 'q! f r f io ld i6l i.osl96eb,lF'Pn' 'sd

  ""--..u-. .."-";;;to' th d. d! s q looh'*brd

  .*i, '. ". '; ' "a -'*-* -

  ; .* &!. es. h-t*d .-.!bi 'b.*u

  d! dsd '

  Ehr

  -J"i "*ir*ri si d luH osru!

  ,

  Dt&dci i' 'd; ' 'htnl

  nD; 4 &@ y!.^q,!r,dBv

  ,";.- -*;",

  .;.*. -

  ...-."

  -"*' a a" * au, Faba) [email protected]"ar"*

  "t--' "rr- tt c-'r. @.ibl . .g l iahkLT' , rhDi"*.

  "r-ut.".-'r t r.,q,evih! : . rN,. ,n Eotu' h6. - r dB' .hr- J lobdr-n 's! 'n 'g4o'b 'dh,hd.Fb.Di{ ' ! ' fu

  o*'r n"ro a' -&u, ' "

  *'

  -

  u"i -""i,.

  ar "'0..-* g.

  . .4 'due dr t r [email protected]

  nqid v lDoEi3j !P'd.Fd, nprn3 M,,G

  -ststu- o o [email protected]'i dtbr ' ptu l !n'Er' l

  ]i**n ;. ^'"-.."

  *** 'a,rru *"*-'

  a *e rsti ; ; ; ;- ' , J" -r. . ' ' "",d".-.

  ffi::l*'xy:rxm,l: *;fff :"**:: J'"::l'*

  t

 • MORFOLOGIA BASMULUI

  .

 • Z--f

  .s\

  si3

  '.4

  $th

  R

 • lize. Pdlicarea uei senenda luEri s,a dovedit cu lepftinttdir pricim wlMlrlui ei, Am prolcd4r la o r.ducae_meniles: ofdr diaud de conlDur tn [email protected] de votum Ddo alrel de apu"le Drqbula si @bcpnhd n-ar fi losrd$ibrli unui.iriio; obistruil: ea d I[m! cu o {da-tid sau cu un cus de Miode. A treluit sd modilic-nm-lolrmexpunerij. Este adcvlni !, dnt uneh .u.ruri pp a'c nL aiom si le omhici ltrtr o lomi popurain, tle iips&dci din lucrarea de f;fd. Dd, ln _lolida celor de oai 5"',uedm ci, asa cud * DrezirtAa uo lu.r*.a maqr: 6redcGibita orrrroi iuhit;r de bsme.dc bunrvoie ld labi.intul Glu' porimorlisD d basll"r,cd,la caDatul slurlui!in6tro, ne va.ptea drppt o adbra-

  Pcnlru c slua o @unere ei 5ucciNa si mai ue alost r*ar si suilicam ndlie Iuc.uri ce ar li iost de ue.pentd . prLial is'. P llns:' pdrtile tuDlr di jos, luira:rca di .uprindea ,D follm ej iirliala 9r o cdcetdr. a urdbo8a! dod.oiu atnburejr peBouielor (a atde: ea kaLaln uinutrliar ebblmil. d' aDoi;/arij 5le trdelomAnib,sdui: li enu aleru-a'" rEple tabete @spansve (diacue ad rrnac doar hllu':le ln .nqi)j lDqeira [email protected] .-cplqibtd d" ur sludiu naodolopr de ,.ri.d sDmiarn.ts,Inreniia aJro'ului ea a < rdie/e tru numr sruirum no--Iologica a ba.nrlui, (isr etuclu'c lrg{d absotur aDdr. aeestuia, cea ff r' ri iFAdd! nid,e:ea bsnurui ia hit.La rlndur ei, dp

  '1erea eia tui rmrnuntiri. EtmnHF,p.de ruqdea dc fall Du kle decn sr F &i.4 iodividua.rldndu-le, ftu cuDule uidi deleliare .naliz; comDarariv..se gtie tGd .! ciftm$nda elenenrelor co4tidrie axulntrcgii lucrld i pretiS!r6,4 coDctuznle. Cjrirorul avizatva $ sr [email protected] el lnsdsi schit.Le noeke.

  _

  Irstiru$Je DoGtr. g.iinCice mldu efttat utr spnji!subsUnlial. dtndu-ni pGibilitatea de a l.,e u s, hiab deo!D! .u odetri de 9tiiltt cu d.i mntt: dDdistt Cobkbsndui ilr p.llnse So&rarq G6pclictde Slai. Dre,rdatade acad. S. F, OldeabuB. Insliruat & eet*i de pe !r#Utriv*itaba d6 s d di! Lebinsran {Sstia ,,Anti:hiraF.vi.") pr"zidar dc pDr. miv, D. li zet;nin, t ERLE de foFclo a SecoruluiArelecuel l ru lu, l tur i rur i u i de Srat deIstoria artelor, pretdau de sad. V. N. P6ef, au ddzletur,

  pe pirti @stituriv si ln a$adbl!, netodle ii conduznteaLPs "i lt rtri. Pr6din ii initululor adinur, p'a

  'n rialli padh panti a d46aFij 6l;u a'arar unda indircr,,qtrem de prefioa+ ri lir .: lr "\pim .uluror spnin" tr"t"mele de adlncd rdunostinti.

  Proloorul v. M. lnruJri ni a "(ord"r un 5Drnh Drie-redg

  -u otdl deo,eiir. el d rev;zut o Ddro dd L;raie rnfoma di itrifiara, mi.a dat ctteva slaturi ins.anate si, la tnFt ia l iv ; Iu: , lwdrea a foq t r"n mr ' r In.r t r . ur l i d- l " onddteloi. Dai &sti luclare vede as6zi lrmina iipanlur,merilnr rvine Institltubi $i, lndi de !oa!e, ]d Vjktoi Uaxi-r-aovici Jim!6ki, preredintele Sectolrhi Artele cuvintulLi.Imi loi lud lryiduinld J-i dpnm prciunG r' 3i1 F : ne.rnnothnf; lenttu sprijinul ri 5Jaturtle p.imite.

  f:I

 • I DIN ISTORICUL PROAL'IIEI

  "r!bt4 r6!Frfun.iFplfuEbPudllre$!.drh: rr.tu'o, Gidqt, F rtued1ilorEi n b nutFdtF h @.cs shdPdgrvt idtsae! i l rugculn{ ehui !u-i prre +i .dddwdpt dn! od;, !. 6n o ldurcd6 ldprlit k

  'd!: h ibrin tsn

  6ejdG!, aPrtap.

  enFlu 4hdlri @drc, doEdls 3dc

  LitdaauR de sDrcialtat oNacEt{ bMulu nu dtDrea boad. Pe l$F laprul cl F publid pulile lrcrdir,indiqi 6blio8taic'; impun urE-ltoerel @dun-: .tlnai 6ul' + [email protected] rdFr urmeazn, tt ordin.a artidFi,

  ;;i;{[email protected] r"didt.- Ei6fi ni.-I*-6_'ft r du+****lucr;n-exitnr, .l se id.i r lntr-un plan genml intom"liv,b.liitrd opdr d. @erare propriu+i$ r Or, [email protected] Proble'nele ae ordin ftnd.l sln' celccestlrEc uF tuimum d.i!rs.s, scoDtrtidnlri msund anm. ttr solulionua lorlatd cp spuFpft;i. uiiv M. Sprokia de,DT

  'ldlia.rad:..Fard s: )e ddiulrl4ca .u .oncluzure la cee a alu!(;hqatia sdbtifiE li coorinus @.i:nle, co6idrnndc5 d;rsitLul cil6 nu er'. ld.e suticienl pdlru o sin'"/lcuDturntoarc. Sdnla ddrsc, q.dar, ili! @u la cul"cr_"; de mErd sr ra DFI 'cdea ac6lda

  ln Iolcnl er'--dlo. uio&e, tjrd ,i puld tti cde anme vo' ri a'sl.l6dali,6ti

  'i clad dume vom ava purinla si lf ,trtre_

  dsful de luai e l-utri aEte !e [email protected] d olilinpaticuld;.t! sfl.9it, rjrs* cu @liitlare tldurile d -

  r.v{vr -4h \

 • (ne Arp pminc a!6rd nepurir,", oienec inDaeuluil. cre a intrat stiinta b*dului?

  Slg:4aslr il- vind p. itburiciprt. md'eiatltLj. Dr cuIn rc6t

  ':j!imp a lo\' Lemituu o .rcralc .aoirrL: ,n ueivo t6- I\ysdri 6bp'a b.w,a. ttu @ Gr'sd, dcBj!.9ji Polivka', Aubrii rnble* Ii"a;. Lbm at .urs-r.!u wrmi. adututc dir lumealnseaar. Lltimuj [email protected] e,.elDlheiar d" o bioLiqrrfie cupnurtnd tro:'elc Iu.rJ,ii. cdi(;roatp culegrrile ite br"me ri .etetrl " mdr*i"h.orliinderumdl ap'oxituiiv 1200 de uttL'. L{e 5devtuz- (: ?o(fi lhtllni'r ti rut{iat. Eriubte iorimpDtoare, da, nr

  'mDodanle culeqen,.ud d fi O r,.'

  na & noy'fi siu ad"a&a I'i Aiandsipv. (u :G lle 4OO' ' l u rmensa c,1t i d(e de md-

  Fnr l D- iv ind bsdut nu e ' . r rd Duor(al i , b. p, . t i4t ,di. asxar d6.ri*. Ea ble pdst :'5

  'n ehivde diJ; ir,b;

  idsrjruln ri 'n "rhiv. pdh. ui:r.. Unete du ydr" (olarn"ln d

 • ffiffff H"Fl-"hi;;ts*:r#F?,+:.Ti:n$e#?sffi 1{"i*:*'t&"1ffi #;flffiu"*r-rm*xi*.&r$'!...iFSiH#JT:fl :ilk;ya*{,"is,L"rT:'3-i:";;iil;:; ""j:!e-'l.TH#e.,"fiffi"19: ""13:''';i..:i 1;;;.:i..;;rr ptupo'tie? sr +dPo'Htl'';"i; ;!;';l;,1 1",Y,'9::: ::i"#^" lf"ffiiiri*'#,fu i'*pt*"1,"i:^r'*r#irlmil*"b';'.*'""l.;1tr"i]4fl ffi "#u#'m.i*#""giffiHa'm#tffi*"*$nfli**H'E*"ffiffi*,:n*l*H'=*i*,'"--ru'.ffi:ii"$:*,#g*ffi{flit-m*eff{F*hq:'$ixHffi*l':r"L:":iiiFi*"r,:'"'* *:1"h cldificalr, drlrra

  -,"iil,F, nT ::,tr'*'"'*.'it,i",Tii

  De eesr: crl" conduli de iGlid.t ti cuvinrelP lor d G;ssnd celor mtuite il. ei ln rslt Este crrudeFesupugc6 cisw va la(e lTeodati Fq.ala dePa!!r..

 • Md mltt t.meDul dc bff ,,el mcr" *@ tn a6eF id.trni_(,bri, de!.ree unu'ti y.lcli basn poar. fi h-El 5i ta tuoduteror, rr la bodul comi. 5. m ldjci

  r o !|ld Lh!.R.mord ,t'. rn \fir+i. prin ?F anume ,4poroFiilp ou, c.u_ruse

  .nu. sht. "morale" ti yiceweEa?

  ""b:.'iT.Jm##?f,8#m; "icr%or ,.o onrd.u tbpA,lnea p. ,ro,6i- jnrr:;-rrt.-,nn&< o?u NL \om insisra sup,a J-p,rtu: .:, o rctrbF

  _

  crdh..ril9-3E!!ete prn6 &h * re(:"*Jii'ii.i:.F*rH9#,L"iT:.*"",:. 9::^lari, dc comD'*;

  'l d. nede"-i.rE'.;

  "s;b,;; --es,- p'euar. de lo. tD unele !&u.i, .au estr ere.ua,; dde rapr, bpr4ir4 bsnetor terdru dqpe.uhie(le 4reId 8"n{e idpcibixl. 9i &ea

 • [email protected] st se @mpare, 6e pe departe 'tunai,

  c! clasili_or 9i dinalelor, rrdti nu duPt o(hi .iln&lunAati studiere ,,.dr4r'?d a mt{c

  rea pbdteld_$ dirylelo', Ir4 nx,drrecisi

  'i [email protected], {udie e ,/d,rzr'Ida m durdlu?

  O drd F aE -dlin. pDblda clsilE)ni [email protected]',

  aici l;ul DenLru a G* o "pr" iere .o'6punz6to,r" a ac6teiorienrtrir' vod ardta do:: 5 lile,atrF d. >Pnalitat. I

  JnreFsh! un num.:'r hd"aiuN dr marc de articole t norep rviod t.ii.nreh d'J_rileli,' subFlre dF baM Armscaaariadie stnt ueori obti te tlin ele oai !a5teptate u-voare. TreDtat, eL se &umdeei h auolr ioart narc,Idli ca friterialur stfet ruultat sd fie plchdat ll @dssrenarn Noua onEEiF 6'-iirbae+nr- crenld tolndaiLbra ac6tei DrcblFm'. R;Drezdl;li' s'oln rinbtde.re,;R" { .onurA r! Lr'p-h diieritelo' {brede ln fuo-"F" de 4lrbCj.g4a nj]3AqllrM.tcnal,ul 'sF srJDaipodvir iannrdorrbur ,isren 3o-+tno8rcrn_ b'ne Ps la

  strl Lecer; indicele de basfu aklruit de

  4!s!

  ds-6lecie'3-r studiat inddDeplur .r o elmFre 9enec

  un altul, p.rm 9i selectrda

  variintelor nu sLt op.alii cJn\i d putin sioDl. :ubi4eled" bJs Jnr rdr de eLrib les.F tnlra ele,

  "itr de ink,eo-nrare, lncft @i h:dnte ile ilelioitarea [email protected] 6rerecesu !i se suiId. rd nod ,pe.idt e4ra Drobldle.Firi s smr!.r .tudiu, @n eritmt 6E t4ai ic voiaBurulu r5u, o sepd4le obre'i\t liind.leo.ddal4 !u, $siinpll tu neputintl. Sl uh rn emplu. Boh. si P;bvrim"n{aone&! Drin'r. wian "le [email protected] F,.s Hau.* sibaffiul trsui d. Arsn*ia lc rr. 58 (bilrunokutuj bar;Rdbbl'sal h ndl,anaLt ii o Fi. de ajre bJse rusegtj,clid din acelea ld cde BabtuIaF

  sl [email protected] de unJ'.lln ., I ile rod.i D.! ri

  'r ; rcr; bJmrt tta,otAo(Gtil4. D.,?? ne lnkeblD, o d"t. c tndtoio r .ici

  izgoniM lii.ei r'irrege, rmad dc in'ouerpa cu dirurjjii ri'i Sicc buni sr. rrinEl pF uflEle cetdlalre si esr. p..deDid ltar nu r: r'il l,torcrlo, ch !i FEu HaU; sr'

  '

  p, -

  sonific{ri ale imii, . '

  decebie :t ln bdbut ee,xuLiam personilicad de o imeie, id ir cel rus6c :de !nbdrbel. E:le posibil .a, ld vinlred prehdrAi >i Dtsuc!Ltln sde, Morozlo .c sp ri f*ar subjetuica u !i; de [email protected] e subir! indepmdar p"rlect delioir,r, urrr?oaxe aeea prclnile sale vdidt. Corstatim, ajaild, dN dFpMm dr cnrst peneLt obiaiue eftlru [email protected]

 • Fqc d fi cm' oulr spatiu, ie pqtru a [email protected] cdlotbnlede de. @etitorul * 6 iettuit J cii.a*a toJE rzue,re,Acl&'

  l nu ?rre s, eidin% deli cifre, lumite Drzen-thdd*e linpede de ld prinq ved*,Da', ,Dtui de acre !a!t{ti, indfll Ddcatui6re jr

  ?riniFo \erie de Faqe '4une:

  ia ,llificcc et DU dilaCqelile pe carF le f. p Vo kov. lard care ! stnr [email protected]

  iiilt*;B*ffiH*# it&,ffiffiSrcr rnr .

  'n fcl dou. tEsteodrecun

  slldtrju c! ban"l" . u anmal. p-' sd nu tre [email protected]*JredFp' baDe pbpriu /i,e, M"r Aepan.,

  "" imDuoe toue

  bted.: aa..datt pste odre o noriun. indeaiure de Drri:rptu'tu a rc putea [email protected] de er ln o.plnr rin4ie ("ezr 9i ,,rp.bgnrn. lnrlGiiica'ca luiwMdr,l Nu voa disuta in adr-nunr .ltuifica'Fa lui A.rer, r.lbovjnd nbd 6uDr. bdEelor [email protected]>d(e, p..ar. el le clbifta .a o subc"s: .eDeLe.sl tuaEim ld rftr!:. c; inqrodmd"d lrb(tdlor;sk ue.ir+l:I3-44trq ds.:jffi6_rbp:qie De caui. ,pen9r l/:[email protected] nu lui. DudL Adne,gffi ##:briri :si.r'T?;.ii:Y6J\H+ffi#;'#ireulT$ffitorts sru pric.pdec mira.uloei jIZ\ dlte moriF mta_

  oe O!'RiiudiJ. rordatc tdpdl;q cl2q6..rn l!Yolkov mt F rel

  'at apb"pe lut4jt , r 'uv+r si ta adr6a

  Mqda. UDde pldlm, rte pU.l:, beme " to ^d; o [email protected]&,

  ''ter.Ad etF .oll' onaro d" Jr at't , mi/adtas, cea ce

  s.9i lor lDpl) ioan. adberr Sru baeoete tn drr so4l4nirdctl,oati este [email protected]\ cjar,ut [email protected]

  Esie adcvJ "l ^i A"ae nr tr p'oprop @ara ue:(l".ifictr srnr 'ti!rir'":

  jbdaui rLi e imDort&r ,a ,'dltPwr'ad, ti, ca;ta|", pft.ro'a o @nsideiab r vdud !D,r indml lu Aarne $r; priculG p.in alkeh: el \usF

  fr"}idl;#*

  [email protected] [email protected] ArEitd ttr fondur pio6ln.i. O aetd ieficiail. Iar dal tiptrild exisae;Gaea, ele .'isti ;u ra ni,I Lq!4\ea este adsea pur arti-

  I ' vdLr !.dr slkfu /,e i bd.!!4 4.ri, *!4r,

  dr

  velul indicrl de Aee, ci h qivettr) spfrifi.uluj s.Lurr9t,b6o3rol _aE+ilodc lucru desFe a,c von vorbirnci @j ttrziu, Simturddinea qubka.lior ii imposibilj aca:1.-dlllT:l * npq:,;irirp obi4rjF iac si nu ermoru ud rqr h uour qn rrpu:rl. .peiricai.. CcpspordenraoNrc up i krtur d._detmitur ec'" :dewi Ioark apro-

  i; ld-$ig:#ii;ff,ffvr ,Jlll ;ff.il,*I"" T",.";ptu prdkr., (e * q tbdnptq to* dac drleDn .a\r_qron-rcr 14. sut sr a.erar' bsn ra ripuri diGre. pell.il" Iili:_!9.1!ld. ,br dereminrrr dupe p,sstauuia rd attuid dindr m6.1 ete

  "a" -"i

  si,."6i-r" 'f/-n! duDa @ctructE bMului. -um unut g ;ct-4j lalm

  t*l!j-1.?"q I,r"Y. [email protected] Devo,,.!.npw PdEu !n qrsur b4n . .ee. .e nu in,.einri ,drsrw .e purn a texrul cupricjnc 6re4tc:r r, djj s bafle. 2Un :s.d paedeu de ,iiE. ,t ti a" rup. . a*",i*-ffi Hlfl i""'.trJ?::,"fi$,v"" jiJfl;fi l#,:1ffi#Ji*-ikHH"^i#[email protected],".*xlEzuB r, ea

  .o coLtur iturj,, r'vi p. cch, -ea butu.N_e voD strddui sa dovedrb nai

  "t .idi;";pt$!.o''pors' o*-"- .*,i, "

  -ii"a.ttffi -. .

  Am purur ardd coojdLa ,J iucrul"bamului. Or. rj4itiFF? r*. 6a'db /.prinele ri cele tui inpo|tete trepte;;ipt;:'fi:* tfi l.ffi "i1""'i#tr*';"1".,ij /princ

  .lsl'.de rrutifi.a -.,

  "

  t,i r -r.

  g,ii,1" ^"*

  Iira s" aID tac: tnrr o adpd o ..rr reda.r

  ,;,';x*::;::;,*^"*^* --"."

  *',"- -"" "* i

 • *ffir.*!ff",,-r-- [email protected] :dp'r'?:t 1 :tl9i*b*lT'ffi 6AGfi5A t'i'Hu. l.'"--31 :*.1#:i1Tffi::Tffii"'tri1!1ifi#

  "iHSHiii fr;iX"T:-', odc purindapred'sd. c.Bf#ffi;uei.:$ig}strilEair-[otiwl devnln subite irtrP anmt'

  :i ,;::l*.1$.# "di*aE veeroGki rutivul legls!

  @ .."-",. -""".",^i

  ffi,ffffi$rffir#rri:,i}""T,: :t,:"'#;;;;;i dupa "ubi'c'" cjt ''pnaul r l ld dupi

  " l ' ' ! , . . - -_^,

  " ' " " ' "d-""r

  ;i .l; b;'I.i.* ." -d

  po! fi il,vizat' lir al'le ") $iiotusi, mdvele p. .e. veEelovskr lc citcud 6 cimpFdn! divizibilr. Dac: tuoriwl e

 • j 6 al ta: d +a +b +c+r; o a rria: d +b +r +rp a. Dd ac*u ida, @'
 • Acesta tuna !"ra't rul p'oblmelor ar.t de lb'nts,.irrcrul dai DL'i a"i rL l9i podiF pune'nh'bareJ: nJ +;";p; d* nii'i, ,"

  -b"r"'ri, ab$lut inulilrl-d r.P() \u

  e ro,rnna . laaa no..vdtc\ t r .aldnt;

  "-e am t ebLie d.limj

  .""i r*uU. "u,i'i".t

  basul, cum tr'bLir stuitrit -duptmorive sau duDd >ub'..rc? \6pci4li!rul. omul.are rbeireDur i sinDlu bssul, a' do'i ', iie de/brtute ltobhe;ar ;ond.i., M palpabi. pmtr rl 9i $ai aptorDtP ruij-;;;;;; *ia:, i* +ma,r; :nsd oA o qodc ct;i;i-;;;L;"."" ..J.ei" poi oa'' vo'bi de-.vi.la thbiiL* , : , t i i . . ' dbpr pd4i le de.rv lnr ' agt ! 9e ddcdoun tjse delddinaie da uvinte dtslse duts le8"h ";rd;l..d doditiQ"elorl limbawiePsle un dsL 6n rer gra-;-Li.a

  -,ub'dru eirbs$eL turdoea su datun 'auL rem.lia Iocr re ful to lood"!e ale viell irnnrr

  'or*'ldndu+j aFnlia 'o.nai

  *upra lot N ci un dat ron-4 nd

  "n,rc li evotr'-t l{r- si ! Ii{udidt

  ' Si-ra nu s_; l4i_ar 'a Prcb n'le atinse in [email protected]'aro;rre, ln ce n. prjLen., tul,ned reldr numar E ppbledele l"aate d. m.loloCr' Nu dm alinq htte atr4eu*t aoi.niu

  "l cerer:nior i,rori.' lrr pol pirea la

  Dnda v'dere tui inte6eF dech rrceltuiie modolosr!'ii;;;'6;

  '; .""'", bosat in rearizdi Drr o pront-ai

  L1,idi-'_*iJ,. ;: -,

  . ."d.i bcmrrul d ros, rezorvrt'io

  "**Ut", a"l . ti-p"i' a li in G* [email protected] eiist

  ii"i i'i" ioi"iiir i'i a-""'tu.l ce iu rL tGt tnc desP'rihi;i *r'i-6. i"t"r'it..in, ."

  "rlr m.i hportsF !n p'obl+

  -ilr a" +t"lio. c,li

  'nu,i' o lnirin dufle$ tirluri

  ' vm

  :.;i,;i".t;. r$a wdc ck iru dispurdi, de !n c.d&{otbros. ioai.io. codePut o @r"te Preludar.' tuloricniii. i-iosifiLi. Drc. nu vom rti sz dsodp{ooit }.sulh Denile sal6 {mpon{re rn vom pulea el*tu o @mPa'ar; ;recLr, Ia: d,'r trr rrim si @dpdae. ru vomi?.J,-iiu". a' p'tae, t".i'ia ln Probrd;a reratinor Dd&;.*.. *t ,t ;robhd: leitdiii dinr labula 8ta'I 9i.i"-iiaii*r o-i * * *. dovedrcalabili 3a @oparlm

  dou base, [email protected] >: a 'did lealtura din!'e!6d $ 'elrei.,dm + odDarin blsnul.L dtud|.? ta sff$it; br ab

  cum ro,re ll;nile "e vda in @F. roaF aprlele 'tudieriibasnulu *ebuie si iluci ln cele ilin !i6t la solutionarea

  rerei Fd inrortante [email protected], iqct nrezdlvat'-sinuli-tudrned !6di:ior De l;u%x prmln_t, cum poate.lj

  ^e*!li-cad ridilludina [email protected] rl ri "u lmp: rd te6a-brcB sd In Rtrsia.C"tuda, Frdra, lndid,lo Am{ia pieilo'notii i In NoM

  Zdldd;; Dai il [email protected] lintu >e:m de hDtul ci, pe pltuis(onc, utr con'dt lnne tod'e 16r. poloare nu Poat' ijdovdir? Ntr outd $, o rxou Am da,6 opka nostr,auD a v6lei '.iEilildid ta sre5it; Un isronc n"inifidth [email protected] mdoloFei !u va vedca o slnilituilioe rolound. ei erisra hu+devdr, nu

  "a s6iza tuin.id^nle inpoFtdre pdru el si, dhpotri!4, doa' ul .P..ialbr in Eo'fologie va olea rrk n cazul (! se contsll o dco'na'eci lemndele comparate slnt de fapt atJsolut etmnome.

  Puteo, aladar, constata c! d studldea lomlor dePindf.fte mnttd. S, nu evitdm deci numa ana,Uijci brutn 9rmiA-odJ. turcunEla

  ''

  d. ."'a.rerui fmal-abstrat d'Dr66hrel; ai/are. A,'air n !dra bnti li,ocinrdescnt!"aescliil dJnmul,.irteresantelor" colstmctii rle sitrtzar'

 • It. iltEToDA $I rrATERIAlllL

  h6dea!tshuh&i '&rcg&qbIn 6e llddrleo4ub ri cr d p6kri ho obat r! bb e4rib d!

  c4iurc odd

  sI [email protected] obiEtiwl e ne *eDuPr cd sa mi arlliillo pr.laIa, rucrea masd

  ete inchict! baselor I /6ra-if,! ExEtot. basm.lorlalBtice ca o dsle d!6ilia admisa ca iDoteu;' trec6ad dc luN. Atnbdm dddiLtt tedhul ii

  'IdtGtice" bsdetor indse de Aame lnt|e d. 30O 749. E bbd.d+.o-ddiqilirsi6(iald. ::lplejrrd vop ava,G-tpo6i-6n [email protected] ra care vod h ajutreirlre th? v^m hr.'fudeo

  -onrialc a eestor bdd. h pl6nt etn*ru1u, Penlrua o la.e, eoo deterdina el.dhreL. ro$rilurive ale bMelor

  Vom incerca Gi lntli

  f.ltarice r.cuelnd la dujG), id aDoi vm compera bsdilp drpe lq4ilo loi.odpo-ndte. Va tuulta. @rlolosi, .dici o &*cnde a basu'luidu?6 !14il!,!9!qro!ora dupe rapo.tut i6iiE-EFFnE-u9n

  ;."#:il+ffi##-',",,.",,Sd comrdSa urmeto.rele cex.i:L lDpdratul li dd voncutui un wttur Vutturulpe woini( btr-altr

  'nreBtie.2. Motul iL di hi Sdce;Io u .al. Calul ilcenko lnir-alu trnpdrnFe.

  3. [email protected] li dd 1ui Ivfi* o brrcufn, Bnrctrb tl duepe lyan lna-alti lialdretie,4. Iata de lrnplst ti dd lli I%r nn inl, Voinicn din

  inel ll dnc pe Iran tntr-alt4 lmptrdti etc,rln rarunle Mitrtiie, rntrrnimIn catuil.

  _MiNitp lrrtlnin n4Elo_ae&tgllgli n*lm vadh!., :ie schbba a'ffrr p$ooaielo. Gi torodart

  r.FdilLA cd.dedrar rn}rimi mlid'ltg ilcl)el.b. ati

  De utrde ri conciuzia cl basrl atribue [email protected] agJu

  Vi trebui s5 ddpmidrd h (" ni>uii ace\te t,n.tjbsmolulToate colelaF ?mbl.ne vo'-ii :bodare I I

  'rpoi ciiralpunsul @r la Umrlod'ed 'nl'ebare

  prinordiald:clte furctii @t Ji derinitate ln bas?

  alribu'ele), nu se s-bmbd n$E 4dun'le ;au fdi.Sjlr lor

  telae anp!4 altdra, ba, tn cele din an1t, chi.. aiulaslintror dettini, lunctiile hor peGonaje ilc lasn re asupra

  4E..--TRbtrie sd adAueri .l raet.brliLar.t lu-;Elo1oplrta 4 [email protected] tea peFooaie o' ce le tndepurpy, a rosde mult6 vmoe .rord.t! de isioiicn reiisn; tn nitffi ti(,edirle, scaphd lns, 6tondt.. bdn'lui-lwunor. Ne,eleibl r ror q* run laLtdrrle r. turc'i:le rnor 4r

  -u t;.'

  w1

 • g;gffitffi1F,H,,ffi'5ffiFffi$ffi*nr**iugffiffi:#il_ffi',;;pffigirggalgtr;;;;[email protected]:i:-a:

  nai sus Pot fi lomulate pc scurt tn felul

  [email protected];d-ad!4\

  niD) l,Li lnrii de

 • dst fdooo. in lnhs" ltri co!, reEte, lo opirolul ur-dAtor $ b c.l rurl D((m&'5 lrsi ll pu'm [email protected] ahiDirl utuiror: .l& I vom no'r cu A iunaia lnrxnjrlpretutrdd p" pr idul lo '9. . r B | r t . t i . ata l i x [email protected] t^tdid (1n u,1l, ild

  -J Jpd-c ln basmll6rnw), atudi toate luctiilo did basm se vJr alGtribui ti{,r.;ai na$tihe, iid ca vreund st Asi ln aia.a saiei, ste*cltrdl sau st cort.azice reo alta. O asemenea corcluzienu "! d icid..m de qreDrat !m d.sErd\ arreDr.t.arolobdp ?sr5 Lnc, a A .a nr poa'r ;\nb an$ni* -uyliiPmprtr a i ror naEl im. Era d" i r ' .p ' r ' J

  'ezul ie bai nun"lrni a\i.le, il,r nu eulra drcj' und ,inarJ D.nr' '

  k.cDLselc ("nr&ri... Ac6re" srnt monotiDi.. i; mDAdledp .re

  -a v.ror nai !u, >:1r subripuri L primt r;dF,4"d'r @n-lu,e pr- rb.u'd;, LF ,s. .rai ft mate livqr6-:.a cu ddimh de pp ti Cracterul n;oripnal hmrlu' f.nt&ti, .oturiruie s Ep4r cxt.m de (om-plar, J.rpE

  -aruis v, trebui st bai zibovim. Ac*r t.ooDenw! ridi o serte IntEagi de prcblme.Ne afl:n, .taitar, ln lala @lei de-a pafra teze

  mentale a lucrirn nodt.e:tv.lT"tu h6a'!. bdd,ti. iu a :dtu,d @{4vom profd u dmlNthE, de4olrrAa sr tmtau

  l,hdinutill a rlcsto! t.F. eqre lbt [email protected] sr inem mn rclF: srudi6.a banulur s.btri. si !e l.ce (si binai aa ,rrFi lndnpA h lucfu.a de rati) r'nrt dedu.uv, add ae tadtlcteri:l la col.lrzie, Edh.4a lci porre utfu o ordine{ioveBe, lour,lr d,:,llru!;r.a a e* ;it ue, dr umjjitUact btele B6.ral" .h- dinrru lepnt cuno;ute d. ciriror

  Dd, tuainte de a rrece 1a dezrctrrre, rrelni s! slat ilimP. bda .ttui matdial po-'e Ir ea rult" r. La prida w"dere, ed 4ft ce ets n!Ii.drp nij cupriui'toare arfi k.btrjr s! punrm problem sradului d. iror$biliqrc aImomd.lor din oas D*r a;er @d de @.rabiti ar"6re ddfat. se lek toloej un motdial limi ar. oac, rehlabilit-l.a e rFdust, *sr lll{n nu c*e.u purin!: Dtpa

  .[n puM, de rcder. re etic n" D 'rm;eium" Lann darsjal

  'edc In pmcric, (este ti,ixru" e*e |usr6dir de lar,ru,ci prelftl.E urui |w" 6lun de m*rirl d aduce duoasine o lporirc eltreot ! diMtunilo!.lerijii. Nr cdi;[email protected] drrFi.lutui e.k imFlrsta. ri [email protected] Drludrriilui. O sut, de [email protected]

  -

  irti ruterialul Mrd d. tuuuReitnl @Dstituie tu'tri !t de contfol, foarte irrd*BntpdtD cftdiLor. d4r n.pffidrdb inrer.< d. culnnd.r.

 • TII. IUNCTITT-E PERSONAJELOR

  ,;Hm:*PP*+ffi* #f# '

  ordiner oe c&e tr-o ibDune b*mul hsu5i.penku ,i*u" {uoctr; von ddj t) o srionrs erpunse.cf#ft'1"##F:'y?f;ffi*.imel;cedui sN IFm ultirio' o @npr!!e scb4ahcr c arru._rin basfub .r Om az, e:flple', cde, ln Miori alacrurilor. nu ei Hza ni.i pr dcparte dterblul IlIffi

  Vom enums. ln a*t capitol Im4in !.erajelor in

  EIe ,hL ;n.dlio;'aE do$ q5 @delet,'l0t disPuse tn gtupundeErnigare--l&" lul dlnlF slupui ti deridiiie Pste,eldibiE 8:r/t !i d\P.ii"ip" ul no'(a ob*riv eqte [email protected]&-,ti;1El_fiamina'l+, rp&,'&r nu poak coctiltriobie-rul ;E8radlologl s{ev.. sp'"flilee Pot suu'lpedirul drorr. ln rdi.lnt. dr;e', qubtnPirlile 3tind la t^delia sisteor'ru. DEribllt" dari @' jo'nu unri'.9ied.nen"" obiative E:mpkl" 6du{-!u au d4l' E-Tse; a iluka si denonrlra enslolr iunctii ca o, udj&ted. a bd p$l*i. DJpt crstnle s tldinurEh"dr tnir-o \indr nara*urc de Perl4tn;Ge.Jtie, Sai. il" luc|U ddtbdlr rui io' repre'niti^dd;r!l Ddtolost- rl bMlo' irnts.ice tn 8nere r

  I

  ((, [email protected] .uD solrbu erc pur !i siDplu intmdu rn *enatc ptu -Gntsou dndte a lume|li seu, re rin derie_ra condper sarF. Det, [email protected] situlie !u coNiLuieofune

  rrr,,. d. esre iorusr un impondt eJhdr rurlotoaic, n_puna de [email protected] d. nsm vor puta fi [email protected]_ak de

  tc]:krt dk hn6n.i Ja- tni th.cn d, a.ad (defD4ie:Egrry sm @lL$rrotur:..a )"#r"11""i!'i"'i

  jjtrt1.T.3lT il:fl TH:*H.jjpr4 ra dnm.tuDg, ltutndu.i rvsta pe DJd srriae,,('$r. "Jra q (oeuronlt cd p in att. d;tj tn bdli sraine,,

  romet. de ab"enir. la '!.ro, tc

  -"iI;,$:Tl" ne8!srore5,i, ra r,2boi.

  .!u hrbLili"..2. Moo r. ?ni|!i,ot coturiruie o Ionnt initrir, de,

  3, UDryi [email protected] eeb.Eliei thhe stnr cd care Dkacna" uc* {i!c sau .6t.rd6c in ospetje (t, sd ;ritrdap.fle {62t, ,r Dereei fi). s: ulea8r r,u.,:. b ;rdure

  @'. '#:'.'f i)* sP'itnd, *oLLt' tdel

  .-r l!" SrlJle * " ""

  * 4 -d h utt:.. ts4t. .Pr2este t\rEqoiur,.du cunc sd fi r,rr" (641. ,,Dacr ijn; Baba-ias;,ta il s:.lt

  -o ,dbd, .^ ta.i dtlc" (6t). ,,si , dd{x!-i!o rn i.l

  ti chip rDpdErd.. i.a poMcjr ,a d *ibli w,"a i""u",,(rsr ?.d.+q. Po4!:! lla !u plEc!, -dea-der!!- 4lui

  @_gjn, I'rl). [email protected],/reori tnrtLirn ;Tffir_6mi-".iil" :-i"ffi Ha, "iilt;T;s."it ., i:s:este qeori lnt{rffih aEin

  .,,ettL bd DL' (6?Jj m.d. De rtrda Drftul -."-

  pte.tuec ai abic dpoi inLddnlia, del, rn

 • Iapr 'ukdirnea

  cvrdiEeDt.lot 6re. 6Je?,c. irvdJ &Sj-darii Dot aDare r llrl ledruE cu fto DlftuP: ntr-.nFir#Trzifri-iE:Fi;{i;;-a-ni1rtrJii d"$hiir"l.dj (i2s). crt, s$trta sunosr' (r25) -s .onv -br'

  2 Pomn a "-u

  modnerec FDE,iot: o lotu rrstur-nJlar

  " in'e .tj.rier: ailu_deale Surii.c rflp \74l, ia-l d litr

  b oadure De frttDr (157).-S. codv : br'?dru

  "a luarunl. em;n:lrrilor. cdP cu rtsirilloaite lnnos. Aeast !u&te consriruie, se tnlleqe,uD fulblsatEst,nl perltu n4orc.trea care se [email protected], spec(ul ei pluterle de la bun tn*put dedluplmiliei tdot". De bde ri inierd.rijle: nd teii pc uul:satL'lui {c. Pr$d. d aca5: 5 viFlni.ilor PF85t*e nenormnd orleiuieste nomflll Do ri\k mtru d*ldsarea a DtrFt'p';area -s:u md d'i - parldilor, opni

  Hf.:,i:., :T', if ^.,ft ffi fff i+#r,ry*#-t6-cthD sau ta Dddure, indslnir a porunc e [email protected] consecinie 6 si h.di.area inierdicliei {le a o.rseIa D6due s.u de a Dlea lt ctmD.

  rrr- I\tadi.rat .x. atdlLad ldpl =lbcalc.rl s (u,'.ioniele hcllcrrii @eDJnd {omelor u'rdictiei Fr.-

  iiile II ri III alcttuisc laolant h eldent [email protected]'r. A do&itrn ratea DeBhi Doate roarc uPofl fdr: Dnm f.l.le;" lnl)gr itrq in iddinr jr rj, .1" inttzt i. lnroarue prnba.ud a-tntl;ia esre o;hr. O ooruo.a tndeolinile"" 'epu' iae aupo, m m p"u.o cor ' ara.L '

  c i hFrdi4 i

  Un nou pe$naj li rrF rtun an,'rlia ln brs, un P'soraj p" ,

  [email protected] rr puFn nunl/r/,i.,iro{t) Rorlr lui cste rp i

  tlbula liniit famniei fericite. de a adnae cu sino o neloro-cne, de a illba, d a aduce o pasube, Rnuid.etorul loate tideul., dtud, tllharii, vr5iitodea, nma vihesA tc,lAn dsris lnt u catitol aDarte ctrm dnme slnt intro-aEe noi pemnaje tn d6$5trr;.sa a.Jiunii.l AFda., rInlr-cr lorul rpare pe nul r : :ur i i l l \ ine, : r rp 'op'e pe iu ' , r .$sene ln zbo! ek. ei incepe de lndati si &ljoDeze

  \

  rept scop a0dea lo.ului ln.are nntd'u1} 'copi i , Idsur: lcd:pr. la . UBul: . , .bp mj spun. t rmie hdo ratrmuGcooni lmD6ratului?' {l l7l. Ieienetnt:mir rnd.

  -

  atr.rutu "opur lmpdrarului :" ( I 17). reieh.rnl :

  , ,D.rdi l . lur t nstenaFl""{"a? l I I4) . PoDr: , .Cud d.-" j,,Dedddeluti nstenahlea\tiaI (lI4). Pod: ,,

  .a,.d sa i\tudtattn.rn star ltu

  owe 'tlayotii 6u!/d ,i.ti*i tuh

  prituEte rtr rispure direct la l rebarea

  prins Dutele at\ de repede)" (t 4) F"r" l,nDi!ft|u ,,1.;pum,_Ivane. fiu de tusuldLo, unde ti-e &;udsa lbtelppcluneal (120). 'Dh.r or i r r i jnd. : le.uc,

  -d lbdeaeBaba.Icsa 5i unq re p. Unq\, p. Doi-ocl i, pe Tr"i-o.hr I sGcbdesd l5).

  - S. @rv. :dt.

  S. [email protected]@eia rtnt:dtoruhi de citrc victima consti-tuie o lomt r6nmrl6 de i*odne ,.Und. tr-e moarte.,(o.cei' (93).

  -C6 iu e c"l mi d: Sd ic vranlo. De 'rmcEde e ;s lac si eu cu un .al de ,c-l intrer.: Dielral

  3. h nnele @!ri lntllnin o iscodi.e realtatd prin t4epenode-

  - S, conv. : d:.

  sa, Dalta risplnde urslrui: ,,Du-mi ln curte ri atuncr-oI;ulde moi tnlkr, {olo s; sapil" La lnscbrea risherluid6pre pehele prelioAe, nesuJorear rtsDlddr. ,,P$ 1.oul o sa,iruiJ et.. Avem idi$ d44 L^er1lrcli b:psdil.,.desefi !e&te sub lom; dd oi.los. ln aG.4i ;1.6u .int!; >i di&ogt. dhre dma v.rr;8, t oslinlod:

  _Deidam vftregf nu o i..odef. di,r- d.sp.e liica viLr"e,,oelinjoara :t r&plrdp. .NL r'o'bi.

  -tri tlmoas. d"rai o,fiid v lrcgl a'. tatr'. to qrk bosalni i^F-a pdnu'.

 • &. L{[email protected] prin siotmF d aiuimtuj nAzdrivrn.dreului.

  .

  _t fi. r5illd va.a nizdrrvan. (56, 57r. Teiph;_rel potuEqtc st se uF priEe on ich niuda'v;d{r t4, U5),

  -S. tunv : A' t3. R: d ticroturl,"a s u &ear rdld (A rt. laDr nininctnrul r60l.UFul f

  'rl oeizd t821. eocotut tur'trurra (t08).4. Rtrttc;blul lq'lt hdiaa d.i rArJ. {c*t cJz estelntllnit doar o [email protected] datr ?5!.

  5. R;ufa.rrotuisiui4,ji, r; z ta tta ttud decr\ cerePbeilente (Arl. Obie(ul rap'utui st"

  "ir.m de ditprjtacE caz r .dz9r nu 6le r0$.s; l4FSisfdmbar. rpretscunoscb ., hutrcit al. nu irfluengFa2a dBfegDrd-o a.liudi,dupl cm. rcm vedea ci joe, Ar fi lost mnj @el din purrde vedde rosic si ii ,6rit on. e lip d" t^pL dtot 6i a jamna prejudi.if,ii, @nidertnd dr.p' vr.&i!r-;r 1' clac-tomele l,aplrtit. dupi crir..iu'i obi4"lor Est" ,Ge tucobod tehnicptt. d d4imi rm lireva lo Ee Dai t6.tua'e,sinletizlndu Ir pe cclelahc. lar: cnev. .x.DDl.: Pas:rea-&. ro" Iurc d*cl" d" du r ( l02r ; l\ ud r:i

  '

  d m;ur;A mc!, r [email protected] ctrc u [email protected] din @lul @paznrlui a73l Eeienluttur5 p-l.sxl obi$Duit, N cet [email protected] ar rei:Ju' 4145J el.,6 Rbulec.rlorul Dcutn uu,bqk (A.r, Stuion; {o{eochii ctlplri (70, Fata dptmpthr El;Dj!i,d.Fluj KcloEa(r16). Bre drm de remarc.ffapru'd, din Dub.' de aderemdolosic. ffiF lome @nf ituie ioLoda'r sii un nrr. As.de piltu, rlLinb Munde ocrrij h bu.e! si li du.e tnb-irnlv laidc:dtaior. ei shr reJpdai p'in a-.leaer oiitoaceca ?i..l.lalir obiete turaE Bi aooi Du51 t. te. Aceldiiudu* lntlrDoE i o inim scoiri ilin niiDr

  7. Rt\reaabflt Aahian o Lt"*i dsb.,iti" l^,r. O.obicei, Ma*i diqp6ri':e * rrizeazd prin l6lGired unopMpd* wljiioesii rau ptu insFliro'ie Marpra itcdoamepc liul rit e* llircsa rui di5id Denrru r;rdeaua rl2a).Suroril" pb culite ri ec rn i",pa;a Ctei 1,.u. tiniltkcbui.

 • d,a,,ii ea e t [email protected] 6uma'" ca ci rd slle..cuuri se;fi;;-

  "L ie a mue jm;ute

  ' P'Hbij de hx 'tn

  "":h esia Iarl Dritu In asPnenea (arM drvuBuea B

  -*'*-t-*dq#ff*.fr+H'..trffi ft #'"8-S. l'*'*iigl .;,'i;'l 3ll'J fu ea irunar;. a,rage*Ji,'i:"-f,i:Til""::fi '.,:'*,:13';"",*'i:lr'dis:lT

  o,ii'.,!l:!::'1:l' Y;t' ";2;'|t"i !:Wffi :pfrl*#'r:?;ffiidir*ffi

  i"fr ,iiHi:l,'i,T; ;-'.:lii .onvi"g6 \, tnd : \ r, j,-l":l; i+i iY *e;ri l"idP:f i*:i"::j

  *s+;$gl:$*ffiitlitntii ,stJtl Jdtd st

  .r."-"ji" 'r'aii"" ^i '",

  a" ,rtr tutu ie: adome qe rr'este":iii li iiii",i

  "t ;*.: ,u(ie poare dista fl scpa*r'i!1!?i! ",ai*'i' a" a.i..wa

  mur cadc dilrr{ daE hiiiL. -rii';; ip.. a netezi dru'ur 'tlra'!'orurui - c

  tn'n'ilrtrdtulil @n{ilur o Iom; aParte a PrcD 'n'rr

  i#ii.mt+*turlk"d'd:'H#:jl;ii;i;ii; ;; .,," .-., p'.* aoc vi tid sa r'n"ada.-a 't Eiit ;n;ir: rude 4c j R"urta!o'rr c'traa urcrjind-ads) ' ; . f r " i "" ; ;* t i " , , .UF' I l l cPtr t debdbapefmp*at" ;I *il;-'-'r'*,=':. ".i""Tt'Jll'",".r"::1:i,{ii;

  : r : :#, f f i#w%w;iazedlrtE=s. .aN.: ea

  iJ. Ero reaclionee, [email protected],hdati @ sltrt-lolG

  Ioff ale lntel5.iuni'

  -";fu1;r;-; i;".' proprid-lb a-' Dsuru . Abssia

  ;*:';^" ;3* fi .""r, T;ili:::ilifi l,lr.i. "'.,"18ii-'"i" ".i"?.'"lii; o;" ""'i ptuine pri'"i" rapre rur'I.i'po' r @Gdn, r-. adr: f1,fl1j11-1 :1::':11-.1i;5; i' ; j; d-

  -

  *l ryEa4jlp{}.1!ll]:1 ?^T.^"^T:iii !r i"i,iiid"*.i;ka;rnr,an0* sr;,r d'.*d' [email protected]!et RrufNclrodl /,?4r. P, d{41 (A r' zi}:ul.o..r-rry!:

  YIll, Rr"Jdadttuul [email protected] @a.,

  "ikiii7ii'ia ri;i. =(i.:"aa,,s! :, *" - ol:

  Aeasr! iun.lie ate dt?F?aEFnsfll. drca!4r -ea

  * r',;;; ;;. orj;" i" rin de tudo4) vr,jirodeafi riD6t" o" briar i2, FraF (ei nan o rtG' Pe drPratui pilsleail02)

  z ee"rac" rorut r*'r ro* s c" dta sita %tda na'dttMna,,r q,lli'iia, ,-li i"e!a" Iua DdiD njidrrvdna (llllia,, i.

  ';;;;it;-;fi." I'drrea.a (r20' srrru-e'r-

  ma-Barbt(bt tura

 • 2r LUA Fin viol.n, a aidrmld dz&ivancodritui. o abclai a+8" d &$ci [email protected] r4ae ,ilr!podn.etre * Iia ltiad vya fiudR%n: t56. 57i. Tdshelalul [email protected]
 • lcide iA.lr r20) lralii nai ninJL fap& mtr6a (A'l: r02) snra l rxo& lr37t-" i i

  er" t ; . ; ' - , '

  td a ' tu i^ tmsa^ hN tu eta. lA n\ 'F, ' ; d. ,nD.r . r

  ' t Ia.hid ' p. I 'd i r kmn' , : (107) tm' : ' *

  tul mirno/il tine inchis pe Semjon (142)'_ io nr"t*i--r o^";,Na t" '

  .n'd!.'r 'hto t^1r\'

  zneut o cde de sotre pe lrta lmFratulur {6d)t6a A,

  " .a ' $ ;at i ; in ' ' rude kan lP o 'se De:oi--sade sotie (Axv' 6s)U Rrulaa'o ' , l [email protected] 'a . ' n 4t t | ' 'aqi ,a l iq\A') \

  Zn"ul o FF pe _.ra dP isp"rd c: _o manir'c (io'l_ Zmq Ia

  - i ""a p. or i o"nai i d,n ' r ' i u l 'ht . l

  - l&an ' in ' i i

  liau este addintrt de eeeaSr soarta \.o,- 0" n, ."" t t l *1- ln P rude lAr rr ' Sora ura sE{ i

  or.lnce trateh (50)' -iii'n""i;il

  .-t .t'-", . ! @ i4 hnptt 6aPFi \A u)'Zm.;l li3,oijda^u LC6l orhinrF ooaDle' o' lau d? lniD:_"'ii V-iit"",""'i"" t',t. ta h r t tl-.usi piPPtLl {l 16)

  19 Rdu' : . tor l l r ,naz'n:6, i '4Dt lmFBrur\-echpoFnqle

  'r7bo u (9b, S;d d ?nP rl Pjrjo 1t hP:mJE u/ir

  CD aceastJ eonizim lormele de acFune are nd'caror

  - "-* i

  * t . ' ! ' , t r i a* a" "o.

  l r ;bu'e sa'puf d lm: ' ;,"*" .

  't. t*-. no :n-p .u Jrrtnec unui _5L l:n ia

  "r,ii"r" ""*".i.,. e*"";,r ad*p" o d.zvo[d. ldenii'd

  i, ii" i ti." ",

  'e iiTep .r A obssvhd mai atenr a'r.on\ t" la !s a" ' {c bMc su

  'a.Punrr @

  Dle.re o siualie "nume, tn ca'" 'roul F!tr e trps';

  r'ntr-incru oareca. rin onsin6l na",,rha itd6ttd4 - n tt tapr.e d{emina o::u'r; dalod

  '

  @a drn basnd'.b(rprDacL A. De unde )i .on.luia .J l'p'a Poate ! @reEtraa unBhiv,le norlalosi..l raprd d_ piliti s: atrdzd u-m3.oaree cduli Faia de lnp:?i furli?iii.l* i i".",ii, t,r t"i' r ripsErr ac6r rlis* ca-'."d-ndfi:;;' ;"p;" n. {aruiJNn'rmc6

  '!4q89ffiffi#,,r'ii"liiip:. +t;nn;6 domdrlr orndror '1i.i;gii!"-- li';e "i..'t."i rydtui tllt,r:-s1li-i:rd:ji.';i"s', i.; !::;;;;;p";; .: d".pre miles.a rnps ori

  pur i smptu, aap. mrix- l iFd"rdmit l 'Pnnui 'M

  Nr. renFotrar trr dd ar".C nd dupa eine o stue de Lios:.eea tr rrree pe {ou .d inu"p ndl o

  "auEr.li at doil.a,* rlcppe tur( cu sla'"a de ripsr. o a$tasi reD}!t, dmmar pnr o sounp .; Dim4 oar-t ljDs4 * e impusA din ah A,

  ?tr.eputt launtri( de qou..

  sinrm pmiirre e a.^-!rir ca Fnenij "nedortaoa"n

  "+b!ctf,. ou lint o 4r.3dF pertsr ,eu$tr. Du jmDarprjme inteFsl si Dr(i" loriu-Dea

  "ainutA. cuvlnrlt .mdo$.lok" s;6 d bine, ilaralp un sds Dfticula n-pouq' .uroriuneatncaurr.,,\-do_$en por,c x mpyaL: !u ritra /ero, !ar. reEerinrt oDtnmc bine definiit ln )irut crielor

  ' El.mmtut;. ,dr r.

  oculam e6m poare li iomular ln jehl utu6to!:

  .

  \41 .. U^si' dM qilb,it lam !4ji!h

 • derem$r ca alarc e'ru.iurd bsnulli ni'i obiec'ul csreliDs4tc nu o {&". Pnn um.'. lntr'o p"BPec i'{ Eeneral-

  'orfobciu nd 6te nesr J qGlem.tiztm toalF 'a!urlr:

  o" pii"-. nta.*"i tt ""t.

  p;nciPalc rr"und!r" Pe cel'laltedrDt o foro.i slob.l6

  l\i"d aici. ;e aminrim llr! !t v'Pm ce lo"rte ndtebside nir i!."D cu (e"l$ne" Mui riu sau cu e d{{ur p'.;;1";"i I;- d"**: A,", d. p d;. basul o Emelir-;;.dnM trEeoe ru Dnnd:rPa uN riuli de'atre p'or;-;'"

  "i ""."; DFiodi.i.re ArMo cind compcr;d un

  n 5; n.i M & h8m, Fzutd trsr .r utrle flrmerrcqntritue D6tru dk ttln ',

  a baatlui slnl ur'o. k4!ab t*-fu| h;,

  "'"",,

  ou'.m cotur:la ti h razul dF m r>uq. Prin&'Fa $ cruldd unui njsal

  -or+iruie u .lcmPrrmedis noi., dupi .dn vom v'd.r mci dcpunP LrmetrrdaA i A' "iirt ln srtrre oblr3loni Denrru on'e bas ds rda

  'i,iai..r. o'*i't dF rdn6dr ; inrnsi' rP(un6llnd El'

  Jome in ala* celor de ndi 3!s.

  .nJ [email protected] . l ina r(ompz.a, i . ! R%tla I Lnd.,n, t | , .4onpDrui dJlocrru 4Lr: ro adb1. @un. thoodura

  -.sau rimtdea _erouLu de easa-

  t. Sbieu.,p&ttcn i,rlH,brat. dr?n hr aott ^k

  tM,stu o)tu p. td tn wwe (B I De obre.j trnpdErut 4.c , [email protected] puD? q $ tr. strjgtueplbl(- d. duro; 5i $i ,L$rqrererftm oe .tuto. cu J.gdjieti.^

  z. L,arr..tt. tr;hi di. I d :oLiaa,.a(5.r r @rder se tG fts rub rolm unei porunci Iiesu-D c-aa i und 'u8itut. rn prmur. d, .r 6re.Dtr6ri in,o_I lE [email protected]|:n ln. . . l d" ! t doihd_dF(rsaddeh.>eD!bp! ca fficninFrr. ; rtr"rnez. .u ororue:unir.gtrliiffijl5i'ilr;:il$fl *l-ks#iPLejnd de tupr ta luiu.

  ",,,:; !..y.:i,,*...e !"_.yrr, (8... Nda pov6r+rp

  ffi;;r#if"g#1T',,1.r,-{*ii{tit'i",'';i"+Tl*,;?; lijHi'tr",?,f;1,1 iJj:f r'.HT" .TAXi;:,fl s,il#iqH#ft ;["# "*dltr*H*rr#*ffi:It-'#.',',1#:;f *.ru*i**qi**?Tir,i;rH."r##-:::i j*s.,*rftiffi :#"#.;i+ff+r*;a;[*:i$x*','*:"1ffi

  "j

  Ix. N.no/[email protected] w lil6aaAreozd o $Adi^tt

  'au o w#ffi#ffi,

  l r . liht aorMi.dtt, dadht i se

  de &en r"l oot fi nd'lr dt?titD) Dac!ot3lt quunbaict 6re irDita .ad izitfriin de t&I 5i /t / ,zsdd,ttl tMa b' ca ibtt,D" ielngonir. ldF \6

  -c p6'uPe de,ora elo;

  ';m+r. eoul b6nuluBFJ"la (b:jar'J)izgbnits

  sar Ldsot sd Ptd ldel,:i{i

  r

  sau rapi6. ln smenea b3'de DLi rnrllnp .a]llabri iddoul d est tip !o.te Ji numitui jos rt&r bsmle (u eroi ciIel d cele din a doue aierbrie Mate.ia.l nGttu nu 6n_line exmlle h care hsnul sd lmdrea*a dftpecdutebr,

 • ffi#3**ffi-ffi*l#*,:*+r';d*li'f i'*""1{+i"ffi'$'i:,ffi :**rgs*E+g+r,:'ff*ug,r*x+-Mi'Kffi;'i"t*f ,ii l'""

  -t :iT; ::" ;iiql'."!$f ;;;:.,1:,::: ;i;J;i J;;;i;,r;!e, D,oPr'-zis' A"",t mo-Y-A'*L'.-1ir'i ii""i e.t* ba'D"re ro cde.dod 6 i m"'.,1:.]" ;|:: :;;;;r'"-.i nriil,. subsjtuilr nJ (uooscffj11;:'.'".i;!j"?: ;.i;;i . drep' @re ad6'ti d'-'5lip*9ta ln bas6ele respdd{

  i+l+::rl*'#r*,#'W;+Ht*xffin"':f;,r#ffi#'jitl:"{''} ;: ri[\i'; i:ffi

  -ffi ;":";q';rl{;ii"".':ffi *"r"li:{{'1""'::i"::'#l*l'":l'

  ' . . \ ', , L ' ! , \ , 11, / \ - v - , / t . - r .

  tium 6te firul c;ularorutui. [email protected] io;bM cinsd. -rari

  _',Eonita rdr, ccapariri m *" "rua-i,1"-,:l-iGir iiuEfesre pe eodt-v:cbbi. sdrul .oratr oral I m;[email protected]

  Indifcrnr de lapiul dlcd r*e .rtrllbr !4uin0lnimdela o depl6d. in >pctira6dur. rnrEga& iun" * d..trlmrr tnh-u sinru roc.

  atdr ptsarec esie. dimpohiva, datu-ra, ca;rtd un icdaclq de r!sa, - /.

  Erlfulelp A.B. ., I co-nsliri. tnprenn^ ,M.rt4 d. itu- I-

  ffi;rfu.?gc,, @smdll

  'r umzi der4r&a acdunii //

  rl(n noo trFor., r,'Jace aptu ria: ri pnm .o-"@ (gyla\, \a !.ecis, tuhizorul. De obicei t 6re ta*,u, rnmp'ror pe dtu. * o--. ,.....u. ,*i'i'#l Ivr. rolmr. de dpflF a peaoncjetorl. Fje d 6k c_ruteto;.

  -

  re d e.te vi.tiE , erou- obtine dc la et o un&lra (de realj /'dffiqmr, ,ar rr va pemte qr prnr calit naoorcani. /r.dnR oe a oDFne baaua ntudrahni, .roului ti .51e dat Ise ue rn [email protected] cltona a .I iuni lof c ditertre, cdc @mreu"[email protected] ta inituea uneltei dedtrvane Jn poleria tui.

  -

  ..

  *It. EroLt 6k ? h ktt.au.is.odn, aru,t.k., prqd-Bd6t dnla ttkhta t , .. 4alLsn i*tefi ;s *aidont qn;d,a.d (d"r. +?rr6i-rur-E;;:ddni6niiD s.lconv.: D).

  r. DMahI lt :[email protected] pa .,a, (D rl. Babc.Iaa o !un"pe rar. (A Ia i t'ea!5 in .i , (58r. BoSarrrii pM-un prc-pun_a.ou ui J h s rjsld tr.i di rnabali (123). Tr, atuo-. sutor ra nu1or (ml oMtrzi'" ,ub prcsilnea vFt i @o_dit'ne: 66)iTFram d" slljbs ta podutpru'iro,, Eni ii,bri.(/r) lml trbuc ,a rs-ulte t:-I s: &toJm: vi.sLl [email protected] (I2T). [t5ruL, rJ rl, cuptorut oferA o br&$ [email protected] d.simpl6 {61). Brbr-Iaga ii prpun. eroului sd se cul* cur:la

  "i (1011. Zd"ul li propur. c. rioi.c o piahd srirgL

  "d o piaE! D, e, Irar.i ince(A did D,6Drie initiarivdsd o.'idi.e Bab"-t"ga n Diopure -rc:rui .l piizeuca o bo"gn.rF de repe {94J erc.

  2. [email protected] iJ .at'td t: irod.ii, ,r [email protected] (D rt. puremcoNjqa r.art lofr, dFp'

  "

  roml did6d! a h-_.lrii. Salutul ii E.odtec slni p,"uerre 9i ir [email protected] ma su(

 • ffi, *";?J:,1:. "i j1''"tl ilJ',;:.:ift rj_?i &17leru' uPi t "eMn indlnerc.,a(a .roor_rpund.8m$ldn, el n, obtrle njnr, daci ,n_pume-cuvuacrce

  '

  se da un .at, un palot erc.,t t24 \d i s.l4.d v ,@ss

  'D1..5' easti tomi inbre, un"or. -ucaimt unej tnr,_dr. va\a oaga p- emu: ,i\u_ni n n(a din .atue,ad,Ln.u o4ele laoatd_ t.aga-h irr,-o baflc Nrata, rnqmdl+ s re

  ';s;delii.demin, m.rpr _Err einresr,9, /ide zr * k.rrop5u" /s6) r.urJ 'o*4'e d

  yeeali rue_mulc rl hlDur rt lu. I' rllaia o.tri tom, oc ru;em;F!u de{harF postuni

  'D baJLr nr. 10s, ir are tdi-& an"Lpe [email protected],rorrp propre fi:tor

  -ej ,t p.r,"cc, lei ropri1- CtphtLl.a4 \ti ln d,b-d,Dr,. ohrt.d*arJfu

  "[email protected] sar qrbep. dh c4ptiv'rarp (64) D,acut c.,e t(hjshn s th I rr bag. Pc.otdat s I etibdze t,30,. [email protected] apaeF re fie spn. .u arte ruvbre, du_buli;atis4 lda, dr ru.dd*ea pre;hbjLj d donabnnuj h . dp_Ihtare, $a, dc pfldr, dac: In ba$lr nr 6t 5(e pfi;duutspadurr a.oeG {apr, nu poaLe f,.oGidftti o fur,eoesnesaErd.. ea bu r(e defi >, [email protected] rusAninl;

  uftroda a capnwru'.- 5. mv.: iD..5..E'N .n. dg.t \d d1& p. Liw,^ LD|J, Am uLt"aab{qera @trr. lorDr &rp, o sirbdivjtbr i Dreed;nri.

  rntr+oflar: , tuBanbt q [email protected] o -pu!i, ticetuur Era tfu uD 4itrEl, [email protected] J-lomrF. Eroul D,ird [email protected]' ea il roae. s;.idFadrmulLt00b),Ercrl6 [email protected]!i

  m4nu-ts aurat. * to,!e !,ma3; e h Itue cu lA {s6)o,. Erout [email protected]

  ^adt \d z?b&6n t4b-o ,"dn r'.l. DiiurE rd!,basa q -mparta tnt F e: b,oi.s ti odaiuj 00n.Ls 4sn r6 (eaft nu toh,r.,n tnrordrarihac,.tdo;wd_

  'ry","-*.*""I.- o.r. ri-er. c, poi t;pd4i ;n stlv:,

  7 .

  4tn -F"!i:,ti

  (D1- La drci, \orbidd. ruqrErnFj"ro^mtM o cldr, indrptrdplr,, id 'omele ror . ">[email protected] pdrd .o!!'d.r, t! mod .oo\enlrondt, sp.e d flitc usErm pr" h(ir.al d" rcrare ro"re valFrdijlc d,err.tdr,

  s\. -Maq,bqci_en'

  ii{i$:!l}i,ffi ruH.fr +}it*:"i:,..rN:

  fri,ffi"ffiptfirffiffiffiffiftri'ffi:iffi

  xtu.

  msdtu ate 60 ltui (E ).

  t."H4;'n"h*-*i,n";"1;;A'[.,"r,".,po"i,,*,

  i i'* r:!&i'"t:,' A:zEl' i:"f':x E'li,.,*Y,*;,Y,**! ;"iil Tailll,' -l;ou".r

 • 4. E/ati dd dsbrl rdbtitutui (E'),s- Etdt ./'1d. ba aet ;@e ii c*. ad-t tcsa @ ti$a lEt).6 EttuL te,liba't..la i ii iLoa.a bi 6 4 s unLu

  rE6l Ru.oim,"" Rtoi crl"!' i dsDu$ Gau.dra !e,n.o-itA de o-rusinhre dP lrnDileaur akase tui ad6d d rPl;Mc o allr :e&t'" doul li iAa?i oblBindu i de pLldt 'Ialde dxDe ;eeara rt+ din aEul lur, id el l5i lnsutqreDtla dn; obiactele (are d(lail9sen cedta {Ev')

  7. E;/ItL. ndlt '4n14 ad/M!

  (Er) Ur"ori a'6te*n4.d co;ound rurMinldor ." li fuPs{i adrAlte alt'-i',i

  'i* ii.rj* Dd:)i ,mp r de bun tatea emuru F"tc

  iia. iir'ii* ""':o-.t"'*'F

  tM pritr rala (dei (6qr' F^r-nai cu rr. t"r ri:lieio. u p"re: @Ntid o subclli ap>rhi-"i

  -"4'a. -

  b'd'oi4 de ihli" sDF slcva Dor'nruiii

  'j'i5j-lii.La. t" **+i sJbdd! ii rn .r 'dpordnilo rusrriBne (66)A' Etusl .;ard d. .b6a a i || dtiadt

  ^te a bt uarart

  cr ^i;tal(k b; an ^(k ro\"

  d k loto'a'd hbohtd k'.Err Fnnlnd-; D_ Baba raRa c: irrate cd < tnrre rn'uoror';out o in^\ida,"o,o .62). Eroi .c lmb-a.a h rah) '! weFiii*"r" 'iir..r"i e,b"i-ia"

  'i r" hbr&6 pe adtsc. r aF

  ii,i. rl"u-it:" >" Ia'ci rt.la!: I Iti odorre rctsk (601vriinor lA;rne e ln.usi qids! pc munlclP o_ 'dre v'D

  'e-i Dirr,eMr Pe e.ou (136)

  "" ,* ,;*;;,l;ti.

  '

  ;i ,"v!E4 [email protected] [email protected] 'Et\'1n-ri", i,ioa "

  t" ta, aot tl;to4tt' d' t^daLd l"taa"iiaii-i-itaiir-"

  pa.a ha+;hna lci ei' i t ddd6'iEtq l,bsul of{d ozdurlr psLoqul caF caera Mgtrr P'li,-"ii-i" rr'*t't u'r"i"t'i n&dr;\u- caz&ul s'cepuLr'',n;i,t

  'i *-*"r* a" i.a"ta o4brulur st-i taie dcuru

  .2ntr1 reiirtasd !stlel in pose5it brtortrru1 (rrr,

  1r anniF{cdul,r "urturulai ud;a-lEdririEFrridf trI

  r. Uruhe tnzd,rtwd ate ttMisd Ailut lFL). ^.6ttip de tRGniiere de [email protected] c.reterul ui ris,Edn.Mo?ul daruie9!.

  'o cdl, hd.lp din .ods rlrruiec iie.&[email protected]

  fl :'J1rffi *1# *tuf.i:iff{ffiri#H.ift;ln(h.F tmj (u o ,lplsrne lb-srhenea c,fui. ddtFe,nl. o !do4!p darerialt odcare si nu @nslirur ornealrs nAzdrava' a (F ). Dcd [email protected] a e.ouruj s losr neFiiv{ rrtum'{% poarr sd nu atbe Id rF de ) \au ma'^a inblntd cu o .'

  'nr: rizbu"r.. Eroul6te dinar. lrrne

  loqat ln stsa de gheaiA, arunc.t su! o sttn.z, i-se ideo curea din riel.i sDintlii ll co r.l.

  2 !!!!!li_-e:!!_Aj!44 (F',. B;ba ra!5 q-jrtul subcare se a : .dabrs zbursro"r (83) Marut ,rarr pe !a-

  al. 'ErmFni denMiFa d. uehe rrzdlavd..r fomprrde transdte.c slnt umStoarele:

  ranul de la c&e poate ij luat cald nrz&Alan a7A).S JJtptlt4-!t!:-I!!e!Bi tFl). ,,vraii orul a ie9ir p- tul

  a dese&t pe d$p o bu-; ri a spus: Ei, fraiitor; v;dr y-,t'uca st.?-o \edmr

  -Ateali-vc tn i (78t6,! "+#f E#i;'#K&,,:'1,*? ""tl #n;ddzdrs\re (ll2) etc Produerer unelre;dzdrav;r [email protected] mn)dtuie o lomA inremedia$i prodJce'e, [email protected] rhrcrutui

  'o ldl 160):_ \pcFhr Gemene cruri-s. mnw : Fr\

  . !. E/?st_9b|,,. rtt, in ,nltdft 4;;2't1a ad'atarhd (s!no Giscrd 1E5l lqn \"de un cal D.,lnp ?i

  't ttr.atecd ri3r,

  6.G").

  FtI

  o ,n &AoMd 6t bdutd sM ,nkdt .Fl, Stricr,57),7.V

  nu.vn de-a fa.e @ o fon6.a trds;iaeni: cu

 • b.ae,&6Fa, torft _repdl pcrF fi c6rdo6ti LoDvo_

  ims{i"##lj.msi#;rn#:*:r"ru" "

  i; !*.H;i #i' e#'j#..5f #*"if"fi :,,1F":-I{id.!,T"r::l1,lilJ'lil; T':trtr*if ii..trooF.r fl @[email protected] ac$tnia diD umrt po:r. ii si cd so_ou depr o jotu5 sP*ia$ de tu;t.tuv. bFtt. t.,vkj. ". pw .k t8.!. td disro,iriz,,oatuj:"!

  .65!. ql p'rd:. s :oiDal po"F !d_i driia;. ftulliu-! pui !a! ! pcte ordi dirr., rsicinc q,te, rtAruibdu_seLlrr-ur kr pt $c rq4ujj. Sd .mparrn LrdrA(;arFle catu.iffia ospbe de un aiuror ntrdr4h. lndhjm o \jEaF.oer_4. atu.r cind $licjt{rul ti dd tut [email protected] dreptul de a di!-fui o. d lb]q ii srutr tui lvan rorura p;ib c4 pdte

  il#?ritii"Si j;f"".ffi i"#-i**n}f,if:' i:il+ri'fl ,'-"li"S#;s':"T'nTil;HY:r jj:l,ri j:;#,:id: ! r;.'; ;"i1!5 .i'.?f :.T.j&if_Hffii$rtrti:qfltf#f;:ffi

  negatirt a ercutui arAe dupa ,ne numaikr nu [email protected]) satr-F cotrrr. (dout careeete dunt p.lersnj. tnurmltoarele dbinalii :

  9J,,

  iryilnHirid"a"Fp,*{}higlt:f, ',*"i:,.Uii

  tr#=t-iiffi,"--ffi;i;rt*lliri;jm$;H,-::*;fqtiit.*iyillffi

 • tome rudidqE r . Dr! : asr cejbr roturJ preA l . ,nk,Ii ':l ie!1,'1" r'y a" romd. ,dr dear doihd-tip. .i ;urr redr peBpe-1iv, rDare n abor.LraI pmDrma ciraderuldi donatorilor. Cel de_rt dDir::t : lr"::;**,\[#si*:uJ,; *:;#J"lli;,1r,":fl1 ;;,"'d-,,

  "i, "*'ii:T,e. T#:; f,#ff iD s"mur propnu 4r cul,torutui. ci cu lqsonai. cdp rum!4aza de,n4qp qoului b-ar.a rrhilt ln cdirru. Iomelor$$t:ilt1'r-'l--i;+,1i;t#;f *;i-if

  um ooare Ii oblirrr: pk. pe della !1r!l u.not " nu Doa,e rr d{ri ,uj,r Ju r*u

  "udo'[email protected] tnFta,. ln srah a(6!o, t,puri,::19'",!1"_dj-t nerosi^r- ca.i crrr nproRic .a nourra8a atn,ut odar! .r o du. ia bb srJryr

  dar poveri.o,ul rebj; "r e4ea*e

  iii',:'li.'"1;i";::"i',', ff .1s'fi 1',1"fl .X,',1 i*:ffi ;ir ro le l . nor l l t i 4 At^ gr. ,?ata; . be, apa Duren a, ; r.um gretpaE dAre hsie dc i r Ft . - da. t ia;eh o.or,""-ralk Frre

  .6r , '

  9i b&mel- tn \ats ,ho.F" sre ddli

  tr-{*iril,'**t"l,1$5*it*ll.:-#*{u r' I enr rn-ertanrable tri,e eteIati cJte\a e\e;pte @nftere de lesiruril trtt 2

  ,DrI ] l t . Ba.: ls8l Ioo.rgr p" 4ou.a du.J ld Dtucururud; o c ao, a tnr-r.re. duse taere primeite calxt (9S).

  ::??;fl.' .i:,?1T?,i,1'tsj Apo' !e ,n'ofcp 'ispund"

  D3E8F. AflaL pe pa(ul de modrc, tldl >i roaci l".iornsA veghde tri ropli pe [email protected] lui Prlsla n hdpli-nelte ruEimintea ii pndete un cal (195).

  DlE Fvr. Iruraul li :oasa D".oDiii dD.'arului s-lrai.. s-l dde ri.eirura ee i-d t!iDr&i. oe r;i

  'harun de[ori. Ercul li afll.t rusim;ntl:a. Drnir-uo s,rar cret eu o!r. din al dona se iwate un dine, din ar xrailda-urcal (118),

  !,!!". rlall gd.< o Farra mre.umi dir loc:" (ln.elcarp 16r, Drcz6!. udni ocenri \c,est-i ln d"e De iroi !E!ii m;i lui nu izb;Fv. ;[email protected] @t!" o in lo; ; sub erar.E enp o hrubd lo.ar; l lar

  Aceand lirtl noale h @nliruar; ad IAi.,. Trlriedod s{ [email protected] in c-!r e de *st fel nu nma !lot coGftui oliectul thnsniteni, ci si alte d.n! rrzdd-i,'ne Am al, nJdi ddDle cu cai Denr

  '

  u , sublitris r u-

  D.E"FN, lrd D.bonaip u di.pul, prcpli"rr{.J 'ro'obier" nerttraqne. E'oLl li !un" se fu. cit ror tine pu-

  taile ri r>: iarlt.Fr" lntr. timp obqtel. n:/dilvan" (ocaciuld, utr @vor, o pdeche de cime).

  ' DFE3F!. Eroi' nn" d. a Bab*tie". No.pt"a. ea \r"dst l- raie caDerelp Eoiio in$ll Adnd-o \l4i modetii

 • Iffi,ffilt"L#ffi*rltl;'iffi

  p ol .8 I l16l !n1:J l sp c "Lt

  i .DL pc.prDar.a c j inelui

  r,"1 i|it'"fii !lii'i,''; tj4. E,ata" i v Ndd dw n \ur;. Ari. i rr ii "r-!. rtueurspre rratiorur rrpir (64).

  ..s. E out i toks.tt a. m.jtoa.. itub.t. tu .ai,nitu nrcFl Se und p" *Jn (q3,. c;\eeF o serr. subtdanatr'o" umrzl (8ll llqe-. p.-.o-nar. uae, sdu.i una9..dp.hd_ap. G p6re un pod Ic31 s4 L$ iF 16 p- tude en .6. Lnd x^d,.tt. a nrni d, sird. {c.'. E-oul fl tn\jng"pe locuitorul @libei did p:duF, riq, tup" ,i disEle subo piatrL Mr'Blnd pe dmt oc stnee thaas6,r'inttuftatntr{ altt tdDdrdtie^

  Cu ..a*t am cpuuar lorm?tp d. deptase. a qoutur.tuqi apan., nu .p!re ln bJ.n Erour;iunse pur ii sih",rrrFds a rud.Fei I In &ffnc. cazu.i, runctL c ru b.-

  I,

  fx+l E od rj d|/drab,, i^L^ in lupta didd tder.--Trb-rbui. de Ia b

  'n ld."pur d @Iitu.'tD accs': fo,ej

  de tnc!.id e-^u d"latorut ,r:jm8+ Cel. dou; Iome se ds-sebee dupi .od3:.iniele to.. Dei tn rma unei lnttlnjri.u rtr d

  'tmer. e ou..apJ'l rx"alrd a..adr: .Inrtrii tn.E_pr{e de el , :4m d-a I3.F cu [email protected] D. Dal i in." ,

  o d,G. hqng:b sotrt b,': rn posp.ia ob,etuluic6utdu,@udeire .Fa (d iu.d! , L. ims ! ! doDlndedLE,

  " tu, . l-1. Et { l,'ptd i4 h'ptd dq|rld ,Lr Din n"etd .are.

  Bote tac-e h primul drd pade tups .u zmul s , cu CrudGruo'(bsr, pFcum $ tup,: cr o ose dupai l , cu un

  t&bq:_ Acati idp5rrFie 6i;ri; ff;e"":Lell.,c" .aty3:,,yr--ti"+;;ii;ir;ii::i;:1::"ej::ij,,ytig:tel:.de.rm, ;p;i"; i;',:"all,iiii"",il"*.jre..dd^[email protected] rn"rrim, p

  "i,-F,ai"",iiiil"p"* a"l::J! i!Kn,!:!,:\ ,9\' zboad pe no car (r04).pe-o 146r. fl2r) r;,hip de p;&ilgzj. p."'"-;;;,.';;;jS:f.":.j11:-it _::."9p^i ,f":,..in'd; ;" ;;#I

  "".XiT".":..1i1i9*.t.t.1rn-;ii*;-d?*";;",iiii;:.;jlHg1*.y-q1,9a1",5e,re';e"ii-;i,ia?-,,ii:l,f Jfl liL"::fld"'HT.,*TiJ" r,*,iLe r.,tj"i. Je-*?i'J-r,a

  2L!::' i|,@iqt,. 'i 1[z. h b,sere unoniice. rupta

  2.-E,art !. dtlt^ea r. bd,Bt^t scdpe ce sad pe xn tu! (t02). pa o @nbie

  t"t taui ai'"ii,iit" ai*""aiirDuta e rg ano.a lNl .trir'a{arr (uneori lnto.Di o cele spuse

  'tuinrea unei I rple -d.vuckJ, .rou! ,i .A,fedl"^i ,;rntr( tntrc ei. AjuEr dc rireFdra !a

  ",oit roviiee,Timulpude rm"ul p tug{ srorchd tn pm1 o bu.alt-de b-rtna

 • l; '::l'f,:.T:' ^"1 r*l"dx,, ,- ^e.dr ci;;v-,Ll'e d. chbcr: '-a'a," :.*t""..:j:: j"-.tap,..1p,.:3i;i-.r"?;:-(ir;i

  1!',,'"i# *"1 lr'' e.i,i.'.: .'"^-i'ji*,rr i"*ar.

  _Ac6; iu(!i, [email protected] mrche o preiudidtr"a (A, ii'@snrue puocrut .uldnadt sl netiunii.

  nif f irG ,iul(rbri rL uir-jut rap,ului ft1iJ -caii'rii rr*

  .de plfur. Fata d. tapAra!n qa oc po!]d. rvm e,e dinir_u tuti,9i, tDprtutrd .\pelGtr! crFeror, o repe{ ri ple&r cu ei jro1,_-.

  r a. lneon hprdl rinat est'e sivll5ir de doua o.aonaie.adora araE cilut !al.t p @ 9i fl obLSd st adu.i bchiaqf ffe&- Mordot p.iade_rodeFte $ tr oblis! d_i adu!,, ,2 O'itut .dtldii 6|. dabdit dr wt 4"t!, 16tui.

  I toat.ud, aliwitc Ia, sk.'dqdev to. . /r.d. tk\. ReI parrl'a yri

  'nilor 6re derermildL, & o se;ie d. i ur6e| @nf{ufivF sau dc rFntctiver. de a tuE' rEfur. rtld ee rl!d'_de lapiu'a

  '5pru G rap'e Sin.oni o caura pe Ata d-

  rd4i { | l3, 90).s0^tomportd o fomd apari Z0eoeca,,ra mar3a Lvan, fid & nlDrEr. se s.(tnran I' eu se vedd _cdi p i]@,"r

  1t,S::hrl s,. ap];cn t\hry \t1. Eroui 6re radt in rim_

  b siea i se apLinde tn tronre,

  :i:',111'i;l ::: g:.,rP:''t' i;;"e;i'f,',ii1;p1!T:;]i13";r-.'{ :}t,.T:tT-L ri .b'-; ,?;. i;f ;: i;i':l" ;i;l":ff *"l3 ^ :g:l lt:it o; ;-";;ir r'4;'i;l r' l":;i,ii, ;i2:Erort-jiwsk,6 w.t \dt @ ldg./ (I:) Cele dou;sint reunite rn acre cdui o"a'"i"ii litL -,ii,'rir",;.-',*.*t" L"su ." u"ri,i. i"r;i; ;;d;:i;,i; inpdrar: \orul.o n';, iai

  "r se p,"ra!e jn r"dae 9i nau'n

  znor: ara?ul o toverrp .u s*.a,a, un at kenea, Diejrcurb ctrne. o ..o,le din rpI eic. (84). out.u noartea lui Ku*e.6r" dbFnur lntr-!n mod \:mitd: ieDumh t!p.. rdta ubo;rnpertelp lrcard lrrcrnd.: eundi out. Liiur, @-buj 9iutr .rt pe*e li um;re si obiin ouL 193t..^"1 gqd4,.dsbi, ..t. obrrnt djuatur @ w.]ilK1 u rolfu rodte :p op'aE in unelc pui dc Rr, crculo.dmtuett pe la.a de_ ntrp6ra cu niite podoabe d aur;Echo-o q uE. p..o'abu ruj rj ptecrod cu ea 35j. [email protected] ^mrelEatt prinr{ propunere de {himb ff pui.4Ddr. [email protected] 9i o trinie (lujlicei c.$osc j tn [email protected] {uln'ca x d. ochii furarj ri lata de rmpirar [email protected]&e reilaa o0).

  onlvlll) Rd'./o.id'", . /r i"u ' {dd =IR;it i.I E)f,',t"i,:: *t::,1:ret *,

  -!q !,r, r.rq:r l.'rt sa e rntunF, unul dh .i (smeralut).ei an cgrisi lupta f\a). -r

  3: R:;,j';i;:;i ;::;;'i:':;1,","",4. Riarttakhtt lthdt to ,,aiiui to a** rv,tITiJJ::,jffij: #fi 8?."'x,'3f .! # ##,;Y : ; 1:*l{}ftilsl+i:.t*,','n tl$';Y.T: j

  R).

  4. Dobtaar.d out&alti adttdii 6ta r.ettdt t ail.et dklr6ik' pqtdad. (R.t D.c.r. .Pre pirda, Ivd tr ucideft zm + (tuatoft9re apoi .u ,ab de tbpircr etib*l:6llet, nu avd de-r laF o o.tobrtrdi'e ca d h sin, cld o doblditire @ lunclr". tu erapc tn d6fngurd.a laiunn.rar: d, rdprJa( ru psrr inrtdcaL, rL 6ta r:oila >i du,tJnt!-all5 p4e, dar rslr

  'oruti dobldjtd Esre ;r eici Fzuttatul unei loprc, doblndirea fiidd un etpEenr iogi( ri a,e

 • l"i;*f.ti$,f:i.ji?s".,#.r#,T.tiyFis.:?",rffi!ffi #!iii"#J#t:it!#^!#2ff #i# ifil!+:&trffi # : ;r"# 1 "ytr :x, "ff|'i*Tj::fJj:]yff ,3".f t*,'t":li,"f

  "H.*ffi .tr"&i'H;.i'is:,Tir,eT*-.jT""..ii11.:,lil?**ffi"'#g;+ffi ':-4#li;"ffi$'"*,i+r

  ? :!z:: -t:y,: d,.. v,;r ii /ALptld Jii4t. tiui,bS,1l 1*:*:,_1t"1 :;t" upij e:.,; i;-rfi;;a)-oe-

  ::ti^a,i.e -Trfle.a w,iu. $_i-";r-;-; ;i;i;";o

  ^.jurorur umi t *i,r., r.tr i ir-a, _,-i::"',*'#lf ',g{"'#*?lu;l'tlt*"1;:x

  este dnDeff erc. Asmenea vadalte slnt notate: RFr-trarmit&ea dn;ctn. RF,

  -

  indicatia ctc.

  lilo-iiF;iia 4q: ebi, dupl ^r eroul ple&i. el rrrrl ld P.s._#":L.. jEiHft t+"=ffi", i1;.',lli",l*1,T,, iiil"j."X?la rtrroffi INa, &pl6dea .udine dn{t ri, qe r,8xlr,h aelesi lom. G i dDroa- h \etuul ;nvrr' In en$itintorc4;d ue $6ii un c&dte. de tugi

  ){l\. Ensl, en. @n/it ld.t.l-'U'rarit ul tb.Nd rti I blndd bt ffis N\ Zn"Dl

  1 !l!!8r dD trrnc pc rqn (vtl. vra,lroara. zDoaE sa !idd, 9e blield (60), Bqtek zboaJa dnPl ldila (64),Hffiff;-,sp*,#.trllf{F,Fd

  ffitril#t#,ffiilfiF"#; ii:;*s;.il,.,* *"j;:i::.r- *

  2. U,ria .Nt rt w. t. aisad (U:, Sr &e&G ome!. ^el mri aile*d leea't d" bo-. Tatll lmPului trimil" orabie zbursloare t (ei de !e .oi.b" $ri8i:

  -.DcllnetiaoEtlll Da$-nc w4owardl {63).3. Urardlinttt 'tt u

  'd'.tt '.

  htu t4ldddr- . Ne-dtot 4h Jawirr MiMh etc, (1r3). Alti [email protected] arind a nile

  '

  zborul Vr l i ' rorul 11 ,ml 'q l o 'P.oupriNlcJ.d

  "."

  rlld n. Jdd ln lup. lliu!1. om. o.ot .1401.4. Ur$bitotii (satsne znalot erc.) s |nJd. ifl abi..t.

  a'npnha,. n e bostdzA 6 A, il .nd6i lgt). ,,O.tiol"u

  -ndm. .i o sr{ htldd ln drum o /i Iierbime. i"r eu n{:ia.e lun d I ;veuir , : rn lun.r ' o 'p ' . rv. rn Fo t ld l ldd ) i 'nl i l , iod vr p lu, iocup! d" arg:n. 416i l \ " i 'a.epEf i i?! l -be. {76t: zm.oii;.I.

 • Bsmul-nu n" spunp 'rs"

  nim- de.pr" ietul 'i.tue

  izbur&

  .5. U'*4aht ttuann il ibshitd p. rN tt\. Ztuoalc s" p'.'&" rn faG 9i ir adm.ces{ D. e,ou, i,elrlth_du+e aplr idk-o leoai.d penrru at tnslliiga) Ma;s znei_or [email protected] o ad (lD cer i Dtnt-n D:htnr rczr

  6. Ulntana/ut tq..t.d d-| a-";,. p, a;" ttJ\ Et tn-&a(i s;-i lase ln ep un dinte de mo;i (n8).sd roadd ropa t o. r./. .ra$t

  +L4 ed.il sedreh (\Y\.

  -\xtt. ttoi \epa d!,,4n/r, (deJ _1s.lvrF.\ 61v.: ] _

  !_/

  I z/a& ,bapr lrB u. (attsoi lcapa pri1,r-o tua. tulsqrtod. . Elout p "aci tn zbor D. .a lsri. ourrar d; dtte(62).

  - 5. conv. : St

  ,2 E,asl JrCt li wMdad o\sktoL ia drwt b6nbh-rer, (5rl !tuLr runc, o rie. un oieDkne trn srrr"--.aF s; p;era.:1 nunre,.odri,a"::i"p,i-!iil si*ri:

  "fr;larl Murs-M-uniiri snutBFsr.jai, ;ur, nJnrii di; to. .ismrrS din rddd ni rejcrn 4vtndu-i tn calia deo&-s

  3 li "qj ,. Jiea aant .. ,r.ta is a6ia. ra, tt t^ d.aah.h',c,t (sr. Fa-a de tmpar"L e p,efd tnDr{d cu

  Ido'ul de imp*ar 'n { lnt i r i e ' , :u! , 'n bhe. i . : s i Dreot4

  .Ftqnd d. r6data' .aut ,. LNnd. \S). Pttltdi-Lt,m;rul ti cuptorul o ascqd De fata (64)

  s. E,oul v tyn\dr ta /r!/a,, {srr. zmana cs" -"v' .ov, de ra ,aua' i i t . *- . . '^s**-tJ. i , . i i - l " r ' i

  apu l de lim rr o b:r , L barodeip t76r. BMUj -u tu.90

  "q" fSrr lndohll lrldir !u aceasB ldE i $ldanrl baaP. drui ln i.nilt )i!r du.e a l; rmn, c"F li bdt .u barosel-p,

  6 Eryrl .ra?d tu lcsa ,t.tdtinrtbs. tdqtdtd 14 tot Jtbtd. a,iqata, ,ia,. er. (9r,'Erdl tBir _Eefe.ftdu-k jrlnd ln ral, Chio'1 inel, s!aur., r.i; il{O), E|uenunoeniial al r6rei lorm" L coGiia.e nlanorlozals FuBa(r atdr" poate

  -hi* sl up3.4r urcd, IolDete d" &e!rtp prfrd'i @nsi.lcrar" o .ub.lai apaf,e. Far. .s.p uri.d,

  -1

  din ea s ridicr o grtdiid;

  t LtM .w 's!(aena. [email protected] (s\.

  lvdsue orequra /Eeoai;ei Eioeuo4te pe 'roandln clim cftd eise prera(e ln leo.icr $r o uciite (02)

  s: E oLt sebd A. 4eh4 h brla ]i (S') ltrialeleti !6t la tino Artele & mrt ilh caP

  rO. Eto$t s*t i4 ^lt

  bru (Stn)Fode multe [email protected]" * ieEtd cu s4lvaed "roului d'-

  oinrct d. Um!'riro . E atuqe adc, rPoi rae dund ilici&donaiul *lkt de el r o fat, erc Ddr lucmriie nu

  'e pe

  L{ h6tde{ula & Uneoil bamul Il f:ce pe aou si a'b!de lnnant.r o nou" nei'o'oct Apde dr. nou

  '5ufd.rtorul

  e]E-Ditr-ft-tn?Ea stiP 0rl.-'-:EfrI-;:;-rdidT^chitn (sl cdle' pe cclul srr'

  ;ti".{"| .iot6^i - Bis'r rnrii mp j 6te du nourapilvatr tauii e ucis r a E.d.Elr.g!!! N:199-!r-i!++!l:

  t iliLElEanoitnr h.qntrr ra

 • . Dact hptul 6te rsotrt de om;i_;t

  il*:.%'i"j':::.:':::1,: ::-'.1 [email protected] ir inrres di:!m:,-*g^_YP-1 .*"r'. *,f.r t;i,;-;;+; ;;:f,;:subrhimrap,Lr.^r. dE, tree* ; ;;;a .ir.ii!. aiiii,".."pe-cd"e o vom { h:' "

  nai jo..on,r,,oi" -,r

  i*i.^ U*"r,,

  Ie:r. de rumr,@ rD p-.p".ii; ;;i;;;.,"';lj i\yl.A,

  dat. In &osri ";di." ,i; i . vi trebui si dNa ute.iorf ys,5l:T'i:? liT"b',ifl a**'l* i'*ri''r ii u'-

  , V_II Ib is.Frat i i repes.

  eea cc dobtaui-

  :"1.:l _i:i:91:,j., ..*r* ""r!t" i""ai o,ii"""r[..j:p6cio mi.ee.. D rn A,. o".r r , , r . ,*rra * . i i ] ,u

  drata dout rd7trr i : I , Etu ' l ,s .sre. .aa Et r , ,ee taD mqqesq"r [email protected] e: 4ua .rcitdr. ciad ii .. dind"enl. zl boulso!_,sds${ de

  [email protected]_to o3s,r sr cbi.ru(r (i;;;;r;;deI'r]@d4 &!e rerei de tnldrar trsr). [email protected] ^[email protected]{sMe r-erc &aiei) se o re,6o.scr pe cea c:ura!:

  [email protected] Ntu^\hhi 5e

 • Fn.I^atutaP dii, bnfiisd'i dklq:ln rinPl norlxlarr de idodr.t ll ,usrrmt De rvJn au I srnnge Du \r

  'o,?6' dodLii I r" [email protected] i" ridice .Jpetelr ilr zma tJ :rP(toir q hcal{; Jd roiftln.JreL {116) ,si murg, o,,l:r-;hele de ;De sdbdice llOS), sa lnviis: p- (rta{o!r n (1la";d-ti I' ving; nvirnl tri)r) la.e.tle

  'dbddrti: ,'t-r!,j-""1iaiLe ui in"trei:ti tn loin dlia de @br (ls,) sl odd"4Ai d/ad: d

  -ducl m le& 167), *-adJq ro. hYJ. YlYiattulut,'wtoli.d m,n,$ tOgJ Si adu.a plrul lmpaRrtrrr imiriloi (?7, 1931. se aduca-.orabia zburelode (uJ'

  .aqaii"_te'Cr. "; '%i;-' a.

  *td.li (83, ).Fdrciti laPh d"i-" liitct. si_ln,rt" p*te oo;p,a u pald (112)r podul.fti".i-iizi sr i,.a'*

  " "e tliu 'ri Pshe pornvirs

  flrsr. ! o;a (rd:si (59, 150), J.oad Pri! (r5ur: de;dla. a ii"u lnerir d n a.615 sdic estc htreh:rc'i."pa.it"r, ..4* iot^ di

  'n tdl" Atk i6'@

  -dti 'eIrii""j -"+t"

  u;uj d.un' .op& (ori rbn't s6 571.: r'i,.: o rotp" pe o nuia f') s! r:9und6

  -l' rrr'n

  ba!q:,,cui i se apriode lumlndea de r. $ne' (r'+,vm wbi trlreior, in'apilolullnchinr dihiurn d6pr'

  lelul in carc aeqte trcedn pot t! dsPbite de alie dMre

  xxw. l,[email protected] 'st"

  helld cu

  Se lnleles; de Ia .ine r" io'Tele oluFei @incid penr." t.'ii!l. i" *-'.-tr. u*p tdceern srn!

  '*rwrr in.in'

  xxv(r. }drr ^k nqdcd l'1trloav. : Ml

  Eroul este rddmst du!5 m sfu (nn4.,ter, sau duplstdsd). Id adt cu, !ts;fti?oildentd d [email protected]:ti prh laptul ct [email protected] de $?us (o sose [email protected]@

  ii, lt i"-,1"t" -

  ,..,

  -, -d d*'me s cel c-e l'Porun

  .-q" :i'r. --",*t*';-a.rdiPtrdrr:.T"-l **Y:g:iiliiJJi" i[]J +

  -pa.ir hdi'ik d lie pls-ra rtrd^^a*

  io-i r'a"-i-* o o,qJlodsr' Asmsa @!ri- &-$ru'ii'iiipi--r.'6it!

  '".

  tr ""t"te cu smNr

  [email protected]'ar +ri

  un obiect d,t ld a dbr (inelcMoa$dea constituie o fuscler.r. Erod oai este [email protected]@es grua [email protected] ra @!e

  Jrecede de rerns in asum.a_(:zdi in'erc4'4, sau .au-I

  'nsa desDrtir..ln 4est itinlo4tda $dine diftct .h!t o 1ntr8, despfii

  !ru[ [email protected], se pot re!tua+e ptri4i ti @pn, lrali ti suro.i etc.\,l?yttl. Rartddttud ,au JaJsrI qou

  ^t d%cot ltlel

  - AEaEE--unclie este cel n.i ad6e leeatn de cea pree-d.rsNa:s. coDw

  -

  N).dent{ Ea 4te usn co$ecinia laDiului cA lDcftaraa cuce ete cornuht peEdajur i$peativ r! e t.etri! d slees lhlsul

  "rou ru Doara ddira de io! caretet deuldr.Fon; oe care o lmb;-cc de ledb $id &a; trnd mvsd;r.Atuii iara de lnDaRl @vesli roate ( M 5e lndnDjasA'1,iorie aniBdtele slni povestie ueon de la lirepuL tdrr la sihlir subro'm unur ods. Ao.t printre 6cdir(ori,idu ttcrbnii s. fid".za' Ein ex( rtutn d. dvdu obm r 115),Alt6ri s ci ! un clnte; narlnil ce$ bei.emt; si den;s.l;-du-lDe r: rf&:ro' (lrr. ud Du'en rd.tn: si ani iom.

  -

  "aular'e de denasare li4,1l.Xxrx- Enlt &rd!d. o Maa. hJdliyt (ilel. : lr.ndi-

  s!4qr4j s codv -x)

  -l E,ad Mthd o ^aila

  tntatisb. dntet bii [email protected] ajddrl$i (Xr).-Erou- trs. priau!*h eunuical

  2. E/ti.t rid.f. ia P.tat nindat lX', In e$ p4.',mu ene priF1.Ia,a s" rrtst. pdt" noapte lntr-un palrrnirsal 00r. Detr -.o l nL >i

  -ch EbE lbtord.aud llilt-grad ld acest caz rrem loLu?t d.-a f4^c ^ r o rransfiFlap,rtar irtrc bmn aparte.' 3. E aul l,tba.d. strai. tai {ts). Fata ihbra.i stie{nlzrL!v,n.) lgi^ldpodobsF.rp

  'lTi d.vjne De ddti n6pus4. Fatu ratinn^liz1t ti 4ror'srta (Xr), Acste lotue

  'po! Ii exDlicare e. ile o pde Dri! 'mElornarca..lo' p,*edenle t,, pe dc alrl pa(.. pritr qi{!a baselor-ee.

  dor. dj cde mwio. Studi.rea si exDli,ea lo. lrebuie sIss iaci pa!.Ii cu stldid baqtrldr-scdot, h a.te

  i cuui n! lilt{nin ile fa?t o *himbde de [email protected], ci o tnte-ldciulr ar'agc dLFd {ne apdnia ude d"@nea *}imbdi.I.!6 un errnp

  ': \ulFa )l du

  " ?e Euinlr: l, lmp&at,! spune ci el a c&ut lntr-u rari qi @e stFic pots e1. I

 • se dan ltnie ttnprrlterli. Xuilta I. tnbracl


Recommended