Home >Documents >Morfologia Basmului - Propp

Morfologia Basmului - Propp

Date post:22-Oct-2015
Category:
View:194 times
Download:51 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • i.8l,.as?s4

  ==

  :

  : t

  -9-o I 4qhi d4i. Adt !D FnrDt.

  hdnsr d eeb, dr ri . rditrbr qlbudh!6_Lvr iGdbt!n, i !9

  fF$e,6 h tra b Ldsd. r,4ahsiq bu-dui'. zt 6r.1ituqrg6.r-Dndtd.!dit6 q. tuuhkch tu"bski h,ksnc,.tba

  rad41i evbdd !i skdDi {ds bs4i c!6'. d; drdc !bE), roL.b4i' drcsd, rhrv*ri. st F&rFn colvqoF unrt di dc advcsidli. Au op{3i !! dio Ftu, t!

  -

  hbii, 6jqt ntu. &, ft d! ! Ffrq qt cd d. dturot! idodqb3Bqrc !6ete. dooobr dud or do btb. rn.ieB inpodDrr,

  d& @qrtbF rd,itrtd p$1id !n D"*d !i 6L'od*ito'- ddihdh lrih dd reei diiilbnb 6hunu uNt Btq6r c nnr @dd,

  k ium. 'oee

  o 'bdu sj-d@dd, Phcditt4 ftdo&4H

  sri n*ed junn6j, 'n

  o&d iudultiei @EpLk, . adodrn ri c4!6ibr, opql'rc Lbr4ob iD&dt-

 • ' S-eqf r hlrrtul!-

  ,*,-;*f;:r"r,"irfir;";,iJii:"'i.t*l-":?.ljfrr.1s.:;n:r-"*r, | -"

  _:::"":'j:.::"j:'^:::_':.:i1"1ff:.{:j1*: ":j-T"l:

  l;.jt+ii,ry,;inff,":,;.*a#J.r::ii*il"-r"rri#i:1fr?*lsS , ;,;;;L";ff*:",:x*-m*';..1s"',f;:##.:,jr*f;F.

  '4-r' I Ad'd # ! /d,.' r^rr i,s1 b dcdLb

 • Purd!dsh Fo; y e;d,Fts;pDdolit i * Mdorqn,. D-E@hti p@- .q ddo6 h .ro{. d,

  &Fd&r @ft!n3, d!p{dd!. d! n*nufi scbLi ftxeii uhn

  hE!!*q4-L"eoql"hn.c,

  biJrd 6dos6tu. !0r!r: ,/E4rg:g_s!.r, In6!{t Fru brrd ri pa6 dok d jdd. ro ft!@r !

  %dl 'p iosPl ihetqa-LuaL'r .udPoFdqF!

  o cdiiL pqtud . .urq6n su6/id,i urcilE,/n . !ni@!hhi tu ldd.t

  colddda' ! f ! 'bbu.raI

  rp-pldu4Lrtiinlifti uknoad debuhhi potu ii rnl.tis! c' ur

  d bsi,3r rdlob&r. & @i pqE ,i to6d*r id4pEdr rt .i r!n6do", c4 ddo!*BJL 3 ec

  5iqri bE6e ri 3 EdlbriaJii F&ine '

  @op'd!n-B!oDb-46 @nt,ltri

  ^btn4kw4Ji qtq.'t.

  h acqh rnpEjufti, itrtu hcrc dc lDei rpo4i' cr pDlb d@-

  Do6bstr, & rntud .ftbd eL: . .! be h rtu /tosr i q-D@dtu lFe kdito@L (d! pnn.6ra t w*r), cu idcdiricel dd{-

  Mo4obt;4 tud& a zv\rtde ,r ,rs 34{di h $ii &eia

  ln IrIe vdhhd, ns.!iq'.' FpqH

  ra ro^,cc Fle ft@, Lrid, FU rm 4i

  tuh I !,t se Ns ,lr.

 • *;ffi5:.t::lnlgbolr-4rr bn! rh db

  .u szibiE lucur do !@,.r4,.rg!9.g4L!!&{e,.a,,

  se tdrmh ia!i. s dun'3n dbL

  G ;t ;i!iu& h;,I"r r9l!tlu, Jg.r!,!!-s Q-p.,in" t*;t"i

  \a$L134!9.Legl::- qu'-o- d.n-! .ro6b. . o:4t:.

  b-q4tsB" 3 brc{iJr. {rdr rcsLB $nehF2&d!Eihb.nEilriJl dc Dcobii ei Ei.diit ioturd,. ar Fnsa so No4. lEq6bsrrl. 9i,3Fe . w_ihkdrtrr-a, sredd; ,kre ph*u a o diqclrh & nh eM&i, pteun

  'ft* c!u't uEe aft pthoiFbr dharii opqd ri 3 dsdbdnbr .i !n

  d h:h6n 6uPB ldididlu @!-reiic ier b&, P! ere {q/,b3

  rrr '+_F+{. . rd i n{ :gq4ieeg.-r tullrrbudi s! cFs

  e; -

  dro! +ea .p.- , , , i - . . r " , . " . '=;"n-r . Lp, .st.tu,.tuk dio c4nub tu w,totqn iidri J,-d"

  ", -.d*. --r,-

  .i]iintdc omdui diE @Erilii ii.oicidi4e h nivdur qekd{i !.Dc aftL hsi @ne!b' & ru'rr4r?, ft a4ur tuE, a 6* rrpa-

  nen-ine'Fii!fti'tfi'661fir! t;ift{tu! !rh.&ar *di c !u. ch-!iri:ft,t'a.!dr @ld @dn iu,ih ;I\i6icc$ r.nd ni s dev ur

  "i6._.rFhnPr sP,! L&b. .om!

  'n'6_i.i.rli indidq'ji! ;qt4nr di{ipric dilcs) t.

  .

  '_roinic ;qDdd,rb| 'rordisid" oindd3sc ,@/obrir cr sqriusq

  , d! e,tbsn-3hder ad4ca ,io.

  I $,uoa. hr-r i -o,b4?,

  ,

  ,g_l t .d ino.3

  pd. !k.) , r&vd, h @e,{L F!bd.4

  {ru(r!td@i. db r ! pd4, si c&f pldbq,tore, cbl tuu!,

  dor&&,ci l i1nd'a, iEelbd'uhl

 • ri B6rb chFctiv (deoh.r6 d! hrucit. ;rode su di euevniEdtLL 6+qa6 !&., ts dc o tsdq deqL@ wobtbi hdrr

  r6ton dc., I d. dt. Frb) dir !4hi lebbsr ,i ,, bbbgr" ln!ryqulF anePrqid 3 povdndui, EFrc*.r6 pasor{riatii po{*(q,

  briqhi dclilui, brur P,{*iiduirn vbli corcrvftitii, co$(61erc cial4ni db dc.), dd u4Frbr*rc GhqFihobsi, FihaDdidc 4c.), pc bdd ertcftiq,s hrtra-, 3 t4o oam.d..- L Difid._r paKb! { ;.

  M*{hbr adqnd (to c@!i pubncaar4hGt b clwlntu biurbeafi, !e

  d.ji Dar', d.o?oeivi o z.lur ri idansrb invdFl&; c.6 ! pFhcsu.

  dod*id @ ftlctbr. a[.r4jre bo.uwd d! lnosbtu Gi th,id,4 4dutbDrr a FP4sh r! u sh.ndc ub utr nlfar de sdht. ri dbiciri pnssE, s6hr uDA!.), ,t natu.

  2. N4rijr4 cr lobe .xrt!!ii, a cs&6t\1d a. !6a4.n lidq ibasdDi c*a 4 sh Dr' 3du dc icdJid!

  $ nue. deisqr eqtrft3q.. .r E eft 4 , bror. D.iinrriib rn ddEnryqu rtseu Gr. i,/z r 23, bibrbenn. de b Dh r).-

  . '+9.!!!"! f 'Pe-e:ruj}l-!3,rsl!!:i rd44eor'6gi:::!4l:ri5rp d-!-o1l.1a-_ry : .,

  t;Ein ,{ ,,:y}!!:-g rlrrp.hrhr ..r ffiiq. t hl,E d- r,r+;eE

  hFbqsd, u& r,d! b6du ebqshsqiadc.frdt6!r' '

  *, .?-1* --*.u

  *ar*, r r-p*i,*r' a*.. a"-

  'n iEpr! s.3i !c hctaibb, d ri t'F

  nur@!!ubdigh.iP&d.hc

  Mddqt' b.s,I"i t @ te dt\

  " iq4uour ' , 'n i r l i@lbqb&!ngdD&lfu! i* l9d'tuii, &ciei s ffin. Dddblnc(Fhdodldb. sdroF6k, ,ib6rad.) cuElb tn Rdd-de r.!r'it !.n'--& ddcii ri i6b.ni !t--., sblbilduL d nN6 @cetc6ttb {ryriIid obr.ddui !i & 6dtb oplntiotr)

  '.

  tl4 o6ciat !4*t 'pd ini.md. L n@sw h id

  h' hi lo'' r' !.egsd' r s&,l,,ii,6tu !6d rtu'j'tui idk, o?o

  , dlt Droali d. Pubri.ld PdhE4did! cu ds'*n.

  t' tg"a h.. h- i.'bb. d" r&i. s p'Enonti,i-br! utud!u trd dbdd. 6hD!tr de 3 5eid.

  ':::jm*;:+#ffi,:*.ffidEE6--ffin=:ffi".'.,s- i;;Edi;i@"a'ft d Fa

 • "

  p ! r,, rp h(+s @op.g;

  i i?ifu Aalbka dffinh, d. elek dq 3!aiE uni*i;;i--il i;* p-; *@k.a rrFrhL dair;,d ruEndr.oiieiti{d eEijbci .r ,trqld4i,i q ii &ci r&u Dodarirtbr urei.dae,fri ldcs i Lsdu..

  dehr! 'vgbver,Pdbl i&

  h 6pdft' -"q4,'rd,

  h opd. ribnr! d, rr !p.lr, '4&'

  6rcbril,lnrhdra hr vAdow6kr lslsrEnt. cnd&n ard F.!eb

  dc b* lb &rici d) iu&e unnr dh pdq.iFbr. d.dd6 iolmd

  !b Giti@ .qpb hq4, EbniEd, r Isdqlli ploils do t*a1u:)@r ehF !ndir66 .r

  '6d6ter:lrtodiea h v. ri tu! roi lunnPdkti .!6hdtt, dndani' nad! \,Ea lni dipri s!d, !)ddw"),

  cod; F.. &eau o6rtl6sE ddt b@dd, e !rcbr6 d! *or! !upc sE o {h!:& ,h@ri5hr"-

  ?4rro '6narni"

  .i d4mv.q @i.,ti6dd steiitdtu rd4i,!lu do dive, d o

  e@q{ru.!trh', add ltoP-hEqd bbts cq stdlld vsdoE6uu d p!bri6$i h indt. q piri! r.F de

  '!tq - ns ,i id{-

  rlid nod@ hiuD.qJr e'k{cbr, i' ftF.w @dul or ih..L ,@bB;!d!d be&t.b qr.dF rtd.ibF dlrqd p@de

  0! i!p!.,,nhi soi@dfr, lrcr todivnibir"i.tc, p. ]e, d*qbdc Peqs'bi@a'dil/(t @@pr!r d" ,64n ddhi6 .. d,ta'

  (a Nui rour, Jd-t/ndr, p.!h dqr4ure! uRdd

  i &tutiddr ir.E,4 c4 Prrbub,

  did e s ne etslEr re deriiiti senco &s tr rgt rdei c*epii dnin64i h!h(6v. r uiu +oc1t!

  odln4Eh&,uial isL@rl ' ,16'; d d.bEur rq tlhsift.. & ufuqqieido@r!Frcnplq.ldlErd siftIar lui, aPeninhd i16*d {de nnonhs .re Eddui- R.N.) d! ri. io 4rqi 6hp. c! mLh!6oboc d! !r! !i

  'kn (6n4n aub@nr ri tqE4i. n!!d) 4

  (!cs' :e.-- t' r1rc, bdmdu Ia A |ld! : P' ..'. k dpu! .1+

  |E:G F' !r!&',dbpe .dupr ErctubFa F+uud. rlelo{ -Fi6rtr-ffi-*.:iErl;Esi ,-ry- d *^ts! ob!*

  dE olr-til!!- iw-uniG cr ts,r,i rq oh ni@E" + t db.tiotsc6". ;tiilhd ;'ad.!

  "id'nD1ffia'fi_ili6Ei; ffndtri-Eli-t h ode.

  -ptoi"rri: P^t-

  ;;;, e;- ertd! . d6. &d . rn'borui tot.1 ;;cd ri 6ur;

 • ,*,*..,"1.Ib^.*

  " ","*

  d.."u; *

  l r ; *"- . - , . i , , . " , " "

  otu ra,@ nodrbid4. ! . pqpi

  *.-_''1lltlll, r,:bt?5bt*,,d i ryI9seuj!,ra"/g]**.'nrEein4nt'i!u!he;'ae,id-n4'sdsrsh4di j !a,r , r rqro, . -""d, . - , ;*"_, :"^.-(LEr-; rp-4b6mdlnrona.aod,F.ro.prran-o+r. .: . r t , ; . I * & o8r. . ts, tu '

  de ddfiff i-(i r.aii e.n4 Fee.Ddft Du ii dd,i.Jn.rend,. ' .d. . ' .d ' " . l ' r . . . .* ' ; . ' . 'oe'c1o' .@ibl 'onsqd.

  "".* ,. *r*. a*-,i-

  --1,"Eljsglg}-lltidd :/r'4i /4 3

  "* rd..J a ats-

  -.,u...,r: "!:elrje4---e!6r tE q- s1r,4wbtrd o eu

  4*a6!41!U|P{k|djq. . . ' 'JDaare9rcb: 'o l lat ! , " . "n,",.",,, ,, w.b"d..,",,., , l5s!:gE!.t Fs1"-41

  a-r, .* n.-"" , . " . . . i , . , " - - ; . : :_; : -

  ' ' - 6k oF!14' 'ddL Nhd.d

  fll.J:;"t::::: .,"1iilri::,il;",*1,,"::#TJ.*l j;Hffi+r;.*?t.ij:li.:,ff",L.Jtr;,:J.":*:::,idrd6 rn !'u Fdisodr. a/,,ae, Rd,.F"t i-is-.d6. .3ePq6b ar d+JFjux. , i i6h

  ,:

  :1:::tr11Ttu::' (*ebdd u.tr btsriE d! s,4ie D.Lb' r h,n\;kd\Fdd nJ od "@pr!, /!i4E.

  ,rMkiriiiH#?ilitili*:];t"***|rdiil'Il'}"s*l.$:H":i"id*i{{it{T*ilflfffi#ffifrn$r*ffiffi

 • ca e FoDo obr.n!h eh dr sd so .m!ho. tur. s

  -a

  c./ $bndL t rr'./d,8r..

  d e,44 b 'tr!4!F

  q;, om*trbiur dc F,ib uri (u i@E lhud hqp Fa6h 4itr ' . . luo ! !

  n t6rtu6 Pv6, ci .4 itd$" '@o'$j t r ' fuD! 'u l 'obidpu.@.

  -$ qP..etl. h .'!e s.lmb

  _-r'4ia tqd.d!. turad d DlEir {.r. rr, hh!, f. r,

  hJsr sls*., rdL! o.r@/ror*i nodd@. uDci hiEii lFiirurclbBri, ftndaE F rcdide obnduhi, addd pqidr d4parpa

  4 &.d ScBsdi&i. cffi e slrmkr:d,tao, PDF ,dddnE.'d {df h lrni 3@a6. t! cs hiE+

  ,4FrrcordFro 6rh, $F-ri

  6britae. turctiior 10! dde) r. cdrht- e ,,r6ta thdiu, aii

  ld. t'pt, ,.hj!b1 iqcdi;i en: ,ca @t bemd dbd @ser 6s I!nb6s. d?do! elie .

  "!tunrjlb a4iddr Flh .l

  iEt4. .EF. ' . i l , jp ioqcesdhpkb ,i $bnod id tin6 h3d6r , Tr@dn flrl .cljui. iui

  drs.-r rd{ qe bi" nn rPoi, 'hdivellhcbip&|hu'ditdi

  dc. $ vo! db ei dsidmtl db.9q'&o.gn.e{4@fugF!re, !i LsjtiB, lnri 6!.,!tre,rjqiqt rn lordr ,.1!6! ulot .iE!n- ddd 4!, di! Bliunt tunclblde .. sFijhhdq $ rFqo! F! .lld ol).fl3tiq td.!ov, $qr din f!nbb., 'cMin&'i4I!4urc8*d uni6b' pd![jutui ,,epi!dc i! bftgire de Priucipiqr .. .ddd4b

  dPercfuPldruffld!q'Fd.i 'de dbld.i &fudA a 4dd; p!@Dlc@Eotiod l lnibt arj .a ur'e, ei4on! s 6ce L3idtu.azGt

  irblte d