+ All Categories
Home > Documents > MODULUL 4 - Liceul Tehnologic LIVIU REBREANU 4 Excel2007_RO.pdf · 2013. 11. 27. · Suport de curs...

MODULUL 4 - Liceul Tehnologic LIVIU REBREANU 4 Excel2007_RO.pdf · 2013. 11. 27. · Suport de curs...

Date post: 12-Aug-2021
Category:
Author: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 86 /86
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizării aplicaţiilor de calcul tabelar; aplicaţia EXCEL din Microsoft Office” Pag. 1 MODULUL 4 „BAZELE UTILIZĂRII APLICAŢIILOR DE CALCUL TABELAR; APLICAŢIA EXCEL DIN MICROSOFT OFFICECURSUL „UTILIZAREA CALCULATORULUI PERSONAL; APLICAREA TIC ÎN ŞCOALĂ ŞI AFACERI”
Transcript
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 1
MODULUL 4
CURSUL
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 2
Aplicarea operaiilor elementare i a conceptelor de baz ale aplicaiei Microsoft Excel
Proiectarea i crearea documentelor
Utilizarea funciei de ajutor (Help)
Utilizarea opiunilor de gestionare a datelor
Introducerea i modificarea informaiilor
Selectarea unei celule sau a unui grup de celule adiacente sau neadiacente, a rândurilor,
coloanelor i a foilor de calcul
Completarea automat a listelor i a seriilor de date (AutoFill)
Inserarea i tergerea celulelor, a rândurilor, coloanelor, foilor de calcul
Modificarea dimensiunilor rândurilor i coloanelor
Redenumirea foilor de calcul
Utilizarea opiunilor de formatare
chenarele, culorile de umplere)
Aplicarea stilurilor de tabel
Protejarea celulelor din foile de calcul i protejarea registrului
Formatarea celulelor în funcie de una sau mai multe condiii (Formatarea condiionat)
Copierea i mutarea informaiilor coninute în celule i a foilor de calcul
Utilizarea opiunilor de lipire special
Cutarea i înlocuirea coninutului celulelor
Utilizarea formulelor i a funciilor
Modaliti de introducere a unei formule într-o celul
Utilizarea unor funcii de tip matematic, statistic, logic i de dat calendaristic
Folosirea referinei relative, absolute i mixte a unei celule în formule i funcii
Aplicarea unor prelucrri specifice bazelor de date în tabelele Excel
Definirea unei liste ca tabel (Excel Table)
Ordonarea liniilor unui tabel în funcie de valorile sau culorile uneia sau mai multor
coloane (Sortarea)
Afiarea dintr-un tabel doar a acelor înregistrri ce se supun unuia sau mai multor criterii
(Filtrarea)
Aplicarea de calcule rezumative pe grupuri în cadrul unui tabel (Subtotal)
Utilizarea unor tehnici i procedee de realizare a diagramelor
Reprezentarea grafic a unor informaii din document
Modificarea i formatarea unei diagrame
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 3
Stabilirea orientrii, marginilor, dimensiunii, chenarului, fondului cromatic, antetului,
subsolului paginilor foii de calcul
Stabilirea zonelor de imprimare
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 4
4. CALCUL TABELAR CU MICROSOFT OFFICE EXCEL ----------------------------------------- 6
4.1. Operaii elementare i concepte de baz ale aplicaiei Microsoft Excel ---------------------------------------------- 6 4.1.1. Generaliti; Proiectarea i crearea documentelor --------------------------------------------------------------------------- 6 4.1.2. Deschiderea aplicaiei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 4.1.3. Crearea unui registru nou -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 4.1.4. Funcia „Ajutor” (Help) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
4.2. Gestionarea datelor din foile de calcul ------------------------------------------------------------------------------------- 12 4.2.1. Selectarea celulelor -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 4.2.2. Introducerea i modificarea informaiilor ------------------------------------------------------------------------------------ 13 4.2.3. Inserarea rândurilor / coloanelor / celulelor / foilor de calcul ------------------------------------------------------------ 15 4.2.4. tergerea celulelor /rândurilor / coloanelor / foilor electronice de calcul ---------------------------------------------- 17 4.2.5. Redimensionarea rândurilor / coloanelor ------------------------------------------------------------------------------------ 18 4.2.6. Redenumire foi de calcul ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
4.3. Formatarea ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 4.3.1. Formatarea celulelor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 4.3.2. Utilizarea stilurilor de celul --------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.3.3. Utilizarea stilurilor de tabel ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 4.3.4. Ascundere rânduri, coloane, foi de calcul ------------------------------------------------------------------------------------ 28 4.3.5. Protejarea datelor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 4.3.6. Formatarea condiional -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
4.4. Copierea informaiilor -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36
4.6. Formule i funcii -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 4.6.1. Introducerea unei formule - expresie de calcul------------------------------------------------------------------------------ 39 4.6.2. Utilizarea funciilor Excel ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40
4.6.2.1. Funcii matematice ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 4.6.2.2. Funcii statistice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 4.6.2.3. Funcia logic IF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 4.6.2.4. Funcii pentru date calendaristice (Dat & Or) --------------------------------------------------------------------- 49
4.6.3. Referine absolute, mixte i relative ------------------------------------------------------------------------------------------ 51
4.7. Prelucrri de tip baze de date ----------------------------------------------------------------------------------------------- 52 4.7.1. Sortarea ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 4.7.2. Filtrarea automat a datelor ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 4.7.3. Subtotaluri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60
4.8. Diagrame ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61 4.8.1. Realizarea unei diagrame ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 4.8.2. Editarea diagramei --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62
4.9. Vizualizarea i formatarea foii de calcul i a registrului --------------------------------------------------------------- 67 4.9.1. Modurile de vizualizare a foii de calcul -------------------------------------------------------------------------------------- 67
4.9.1.1. Modul de vizualizare Aspect pagin ---------------------------------------------------------------------------------- 68 4.9.1.2. Modul de vizualizare Examinare înaintea imprimrii -------------------------------------------------------------- 70 4.9.1.3. Modul de vizualizare Examinare sfârit de pagin ------------------------------------------------------------------ 71
4.9.2. Opiuni de vizualizare ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 5
4.9.2.1. Deschiderea unui registru în mai multe ferestre --------------------------------------------------------------------- 72 4.9.2.2. Înghearea panourilor (Freeze Panes) --------------------------------------------------------------------------------- 73 4.9.2.3. Scindarea foii de calcul în panouri (Split) ---------------------------------------------------------------------------- 73
4.9.3. Formatarea documentului ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74 4.9.3.1. Aplicarea temelor de document ---------------------------------------------------------------------------------------- 74 4.9.3.2. Formatarea foilor de calcul --------------------------------------------------------------------------------------------- 75
4.10. Imprimarea---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 81 4.10.1. Imprimarea parial sau integral a unei foi sau a întregului registru ----------------------------------------------- 81 4.10.2. Stabilirea opiunilor de imprimare ----------------------------------------------------------------------------------------- 82
4.11. Realizarea unor aplicaii practice ------------------------------------------------------------------------------------------- 83 4.11.1. Propunere tem practic – Situaie tabelar i graficul asociat ------------------------------------------------------- 83 4.11.2. Propunere tem practic – Tabel de buget cu grafice de structur --------------------------------------------------- 84 4.11.3. Propunere activitate practic - Situaie tabelar cu faciliti de baz ale aplicaiei-------------------------------- 86
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 6
4. CALCUL TABELAR CU MICROSOFT OFFICE EXCEL
4.1. Operaii elementare i concepte de baz ale aplicaiei Microsoft Excel
4.1.1. Generaliti; Proiectarea i crearea documentelor
Microsoft Excel este cel de-al doilea program pe scara popularitii din suita de programe
Microsoft Office. Acesta face parte din gama aplicaiilor de calcul tabelar, permiând efectuarea
prelucrrilor de date organizate sub form de tabele în foi de calcul electronice. Excel ofer faciliti de
calcul, utilizând formule simple sau complexe, schimburi de informaii între aplicaii de acelai tip sau
de tipuri diferite, reprezentri grafice, etc..
Aplicaiile de calcul tabelar, printre care i Microsoft Excel, servesc la organizarea i procesarea
informaiilor, în special a acelora de tip numeric. Un registru Excel poate avea o multitudine de
utiliti, de la simple calcule aritmetice pân la evidene de tip contabil i financiar. Printre avantajele
utilizrii unei astfel de aplicaii se pot meniona:
Raportrile i situaiile de tip economic dintr-o organizaie se elaboreaz, de regul, periodic
(zilnic, sptmânal, lunar, trimestrial, anual), pe aceeai structur, doar c de fiecare dat cu
alte valori. Din acest motiv, este suficient s se defineasc o singur dat structura foii de
calcul (antetele de rând i de coloan, formulele de calcul, etc.), urmând ca apoi raportrile s
fie completate periodic cu datele curente;
Datele utilizate în foile de calcul pot fi reprezentate grafic, astfel încât s poat fi prezentate
într-o form sugestiv i sintetic;
Un registru Excel poate servi la crearea unor tabele complexe i de mari dimensiuni.
Etapele pentru proiectarea i crearea unui document nou de calcul tabelar sunt:
1. Definirea obiectivelor registrului i ale foilor de calcul (situaia stocurilor, un stat de plat,
evidena veniturilor i a cheltuielilor, etc.);
2. Definirea cerinelor foilor de calcul - stabilirea datelor de intrare, a calculelor ce se vor
efectua asupra acestora i a formei în care vor fi furnizate rezultatele;
3. Construirea structurii foilor de calcul - antetele coloanelor i ale liniilor, stabilirea celulelor
cu date de intrare, a celor cu expresii de calcul, în conformitate cu cerinele foii de calcul;
aceast etap implic i stocarea documentului pe un suport electronic;
4. Exploatarea foilor de calcul - introducerea datelor i prelucrarea lor prin calculare,
formatare, reprezentare grafic, astfel încât rezultatele s fie furnizate în forma dorit.
Crearea i procesarea unui registru Microsoft Excel presupune cunoaterea celor mai uzuale
caracteristici i operaii specifice aplicaiilor de calcul tabelar (introducerea i modificarea
informaiilor, formatarea numeric, crearea expresiilor de calcul, utilizarea diverselor categorii de
funcii, operarea cu tabele tip baze de date, reprezentarea grafic a datelor, etc.).
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 7
Lansarea în execuie se realizeaz astfel: Pornire → Toate programele → Microsoft Office →
Microsoft Office Excel 2007 (Start → All Programs → Microsoft Office → Microsoft Office Excel
2007). Dup lansarea în execuie a programului, pe ecran apare fereastra Excel, prezentat în figura
urmtoare.
Lucrarea creat în Excel se numete Registru (Book; Workbook). Fiecare registru conine un
anumit numr de foi de calcul ( Sheet; Worksheet).
Interfaa Excel conine elemente cunoscute din alte aplicaii Microsoft Office, ca:
Bara de titlu, ce conine numele registrului curent i numele aplicaiei;
Butonul Office (Office Button), situat în colul stânga sus al ferestrei aplicaiei, permite
accesul la comenzi de baz de tipul: deschidere fiier nou sau existent, salvare, imprimare,
închidere, dar i la opiunile de lucru ale aplicaiei, din butonul Opiuni Excel (Excel
Options);
Bara instrumente acces rapid (Quick Access Toolbar), cu butoanele de comand Salvare
(Save), Anulare (Undo) i Refacere (Redo). Aceast bar poate fi personalizat prin
adugarea sau eliminarea de butoane prin acionarea butonului de comand Particularizare
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 8
;
Panglica (Ribbon), proiectat pentru accesarea rapid i intuitiv a comenzilor, prin
acionarea butoanelor de comand. Butoanele sunt organizate în grupuri de comenzi înrudite,
fiecare grup purtând un nume, afiat dedesubtul butoanelor, iar grupurile, la rândul lor, sunt
reunite, pe criterii logice, în file (taburi). Fiecare tab (fil) corespunde unui tip de activitate,
cum ar fi: inserri, opiuni de vizualizare, dispunere în pagin, etc. Grupurile specifice unei
anumite activiti se afieaz la clic pe tabul corespunztor. Din motive de ergonomie, unele
taburi sunt afiate doar atunci când sunt necesare, cum ar fi tabul Instrumente diagram
(Chart Tools), care apare doar atunci când este selectat o diagram. Panglica poate fi
minimizat temporar i reafiat prin bifarea/debifarea opiunii Minimizare panglic
(Minimize the Ribbon), accesibil din butonul Particularizare bar de instrumente Acces
rapid (Customize Quick Access Toolbar) sau la clic dreapta în zona panglicii. Altfel: dublu
clic pe un tab sau combinaia de taste Ctrl + F1;
Bara de stare, ce afieaz informaii privind starea de lucru din fereastr i deine, printre
altele, instrumente pentru schimbarea modului de vizualizare i a dimensiunii de vizualizare;
Barele de defilare (Scrollbars) pe orizontal i vertical.
Elementele de interfa specifice aplicaiei Microsoft Excel sunt:
Zona de lucru, constituit din foaia de calcul curent. Aceasta este împrit în coloane
(columns) i linii sau rânduri (rows). Coloanele, în numr de 16.384, sunt numite, în ordine
alfabetic, de la A la XFD, iar rândurile sunt identificate prin numere, în ordine cresctoare,
de la 1 la 1.048.576. Intersecia dintre un rând i o coloan se numete celul (cell). Fiecare
celul are o adres format din literele coloanei urmate de numrul rândului la intersecia
crora se afl (exemple: C15; BF183)
Bara de formule (Formula Bar), situat deasupra zonei de lucru, este împrit în dou zone,
i anume:
o Caseta Nume (Name Box), situat în partea stâng, afieaz adresa celulei curente i
permite deplasarea rapid la o anumit celul a crei adres sau nume se tasteaz în caset
o Bara de formule (Formula Bar), situat în partea dreapt, permite afiarea i editarea
coninutului celulei curente
Afiarea sau ascunderea Barei de formule (Formula Bar) i a Casetei Nume (Name Box) se
realizeaz astfel: Buton Office → Opiuni Excel → Complex → rubrica Afiare (Office
Button → Excel Options → Advanced → rubrica Display), prin bifarea sau debifarea opiunii
Afiare bar formule (Show Formula Bar) sau tabul Vizualizare → grupul
Afiare/Ascundere → Bar de formule (tabul View → grupul Show/Hide → Formula Bar).
Zonele Bara de formule i Caseta Nume pot fi redimensionate pe înlime i lime prin
glisare.
Lista cu indicatoarele foilor de calcul, situat în stânga barei de defilare pe orizontal i
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 9
| - vizualizarea începutului listei;
| - vizualizarea sfâritului listei.
La un moment dat doar una din foile de calcul ale registrului este curent i aceasta se selecteaz
cu clic pe numele ei din lista cu indicatoarele de foi.
Fiecare foaie electronic de calcul are un nume implicit „Foaie” („Sheet”) urmat de un numr
(Foaie1, Foaie2) (Sheet1, Sheet2). O celul dintr-o foaie de calcul va fi referit în formulele de calcul
prin nume foaie!referin celul, (exemplu: Foaie1!A1sau Sheet1!A1) dac referirea se realizeaz în
alt foaie de calcul decât cea curent. Dac referirea se realizeaz în foaia de calcul curent celula va fi
referit doar prin referina sa (exemplu: A1).
4.1.3. Crearea unui registru nou
Într-o sesiune de lucru în Excel se poate crea un nou registru, pornind de la ablonul de registru
gol, prin succesiunea de comenzi:
Buton Office → Nou → din lista abloane se alege Necompletat i recent → din panoul
central al casetei de dialog se selecteaz Registru de lucru necompletat → Creare
(Office Button → New → din lista Templates se alege Blank and recent → din panoul
central al casetei de dialog se selecteaz Blank Workbook → Create)
Observaie: Deschiderea unui nou registru gol se poate face mai rapid din butonul de comand Nou
(New)al barei de acces rapid (pentru a-l poziiona acolo de utilizeaz butonul
Particularizare bar de instrumente Acces rapid (Customize Quick Access Toolbar).
Salvarea fiierelor Excel se realizeaz din Buton Office → Salvare (Office Button → Save) sau
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 10
din butonul Salvare (Save)de pe bara de acces rapid. În cadrul acestei operaii se stabilesc
urmtoarele opiuni: numele fiierului, în caseta Nume fiier (File Name); locaia (folderul de stocare),
prin selectarea acestuia din lista Salvare în (Save in); i tipul fiierului, din lista Salvare cu tipul (Save
as type). Documentele create cu Excel sunt implicit de tipul Registru de lucru Excel (Excel Workbook)
cu extensia .xlsx.
Observaie: pentru a schimba tipul implicit de fiier în care se face salvarea, se va alege un alt tip
urmând calea: Buton Office → Opiuni Excel → Salvare → caseta Se salveaz în
urmtorul format (Office Button → Excel Options → Save → caseta Save files in this
format).
Registrul poate fi protejat prin Parol pentru deschidere (Password to open) i/sau Parol
pentru modificare (Password to modify), sau se poate recomanda accesul doar pentru citire, fr
parol Acces recomandat doar în citire (Read-only recommended). Aceste setri se realizeaz din
Buton Office → Salvare ca → Instrumente → Opiuni generale (Office Button → Save As → Tools
→ General Options).
Excel-ul permite stabilirea unor opiuni suplimentare pentru salvare, i anume
Realizarea unei copii de rezerv la fiecare salvare. Se bifeaz opiunea Se creeaz
întotdeauna copie de rezerv (Always create backup) din caseta de dialog menionat anterior.
Salvarea pentru recuperarea automat din Buton Office → Opiuni Excel → Salvare → se
bifeaz opiunea Salvare informaii de recuperare automat la fiecare (Office Button →
Excel Options → Save → se bifeaz opiunea Save AutoRecover information every) i se
stabilete perioada de timp dup care va face automat salvarea.
Schimbarea opiunilor de salvare ale fiierului curent se realizeaz din Buton Office → Salvare
ca (Office Button → Save As).
Închiderea registrului curent se realizeaz din Buton Office → Închidere (Office Button →
Close) sau din butonul Închidere fereastr (Close Window) al registrului. Prsirea aplicaiei
presupune închiderea automat a tuturor registrelor deschise i se realizeaz prin Buton Office →
Ieire din Excel (Office Button → Exit Excel)sau din butonul Închidere (Close)de pe bara de titlu a
aplicaiei.
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 11
4.1.4. Funcia „Ajutor” (Help)
Ajutorul ( Help) reprezint un ghid interactiv de ajutor. Lansarea în execuie a ghidului se
realizeaz din butonul Ajutor pentru Microsoft Office Excel (Microsoft Office Excel Help) din bara
de taburi a ferestrei aplicaiei sau cu tasta funcional F1.
În urma executrii acestei comenzi, apare una din ferestrele urmtoare, care prezint mai multe
taburi:
navigând din aproape în aproape. Se
revine la o legtur accesat anterior
sau se reia o cale parcurs cu
butoanele Înapoi (Back) i Înainte
(Forward) din bara de instrumente a
ferestrei Ajutor Excel (Excel Help).
Caseta de cutare dup
cuvinte relevante permite cutarea
caseta Tastai cuvinte ce trebuie
cutate (Type words to search
for), apoi se apas butonul
Cutare (Search). Se va afia o
list cu situaiile în care se gsete
acel cuvânt. Se selecteaz o
opiune din list, ceea ce va
conduce la afiarea secvenei
respective de instruciuni i
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 12
Noiuni generale despre Microsoft Excel.
Cum se deschide aplicaia Microsoft Excel.
Cum se salveaz un document creat cu Microsoft Excel.
Cum se închide aplicaia Microsoft Excel.
Care este rolul i modul de utilizare al funciei “Ajutor” (Help).
4.2. Gestionarea datelor din foile de calcul
4.2.1. Selectarea celulelor
Pentru multe aciuni ce se efectueaz în Microsoft Excel, trebuie s se selecteze în prealabil una
sau mai multe celule. Exist mai multe modaliti de selectare a celulelor:
Selectarea unei celule – alegerea celulei ca celul activ prin clic în celul;
Selectarea unui bloc de celule (zona compact de celule adiacente), se poate face în dou
moduri:
clic pe una din celulele din colul zonei → glisarea mausului pân în colul diagonal opus;
clic pe una din celulele din colul zonei → cu tasta Shift apsat clic pe colul diagonal opus.
Adresa unui bloc de celule (zon compact de celule adiacente) se exprim ca adresa primei
celule din grup (colul stânga sus), urmata de semnul „:” i apoi de adresa ultimei celule a blocului
(colul dreapta jos).
facilitilor produsului Excel. Din
avem nevoie de documentaie. În
exemplu s-a afiat modul de
filtrare a datelor de tip numeric.
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 13
tasta Ctrl apsat se selecteaz pe rând celelalte celule/blocuri;
Selectarea tuturor celulelor din foaia curent – clic pe butonul de Selectare total (aflat la
intersecia antetelor de rând i de coloan);
Selectarea celulelor unui rând – clic pe numrul rândului;
Selectarea celulelor unor rânduri, dac rândurile:
sunt adiacente - clic pe numrul primului rând i se gliseaz pân pe numrul ultimului
rând dorit;
nu sunt adiacente - clic pe numrul primului rând i, inând tasta Ctrl apsat, clic pe
numerele celorlalte rânduri sau se gliseaz peste rândurile respective;
Selectarea celulelor unei coloane - clic pe numele coloanei;
Selectarea celulelor unor coloane, dac coloanele:
sunt adiacente - clic pe numele primei coloane i se gliseaz pân la numele ultimei
coloane dorite;
nu sunt adiacente - clic pe numele unei coloane i, inând tasta Ctrl apsat, clic pe
numele celorlalte coloane sau se gliseaz peste coloanele respective.
4.2.2. Introducerea i modificarea informaiilor
Introducerea informaiilor se realizeaz astfel: se selecteaz celula cu clic pe ea i se tasteaz
coninutul. Acesta apare atât în celul cât i în bara de formule. Terminarea introducerii se face
prin confirmarea informaiilor introduse:
Tasta Enter – celul activ devine celula de mai jos;
Clic pe butonul de pe bara de formule – celul activ rmâne tot celula curent;
Tasta Tab – celul activ devine celula din dreapta.
sau prin renunarea la introducerea acestor informaii:
Tasta Esc – celul activ rmâne tot celula curent;
Clic pe butonul de pe bara de formule – celul activ rmâne tot celula curent.
B2:D9
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 14
Modificarea coninutului unei celule se realizeaz prin dou metode:
Selectând celula cu clic pe ea, clic în bara de formule, apoi se opereaz modificarea, sau
Dublu clic în celul, apoi se opereaz modificarea.
Terminarea modificrii se face ca mai sus.
Informaiile în Excel sunt clasificate în dou tipuri:
Informaii numerice care cuprind numere întregi, numere zecimale, numere procentuale,
numere însoite de simboluri monetare, date calendaristice, momente de timp; implicit aceste
informaii se aliniaz la dreapta celulei.
Informaii text care conin litere, numere i alte simboluri; implicit aceste informaii se
aliniaz la stânga celulei.
Completare automat (AutoComplete) – completeaz textul în curs de editare din celula
curent cu un text existent mai sus pe aceeai coloan i care începe cu literele deja tastate.
Se poate accepta completarea automat cu Enter, sau se poate continua editarea în cazul în
care textul difer de cel propus. Opiunea de Completare automat (AutoComplete) nu este
case-sensitive (nu se ine cont de starea de majuscul sau minuscul a literei). Activarea sau
dezactivarea ei se realizeaz astfel: Buton Office → Opiuni Excel → Complex → rubrica
Opiuni de editare → Activare completare automat în celule (Office Button → Excel
Options → Advanced → rubrica Editing options → Enable AutoComplete for cell values).
Umplere automat (AutoFill) – reprezint o caracteristic pentru automatizarea introducerii
datelor. Aceste date constituie liste sau serii de informaii.
Listele - reprezint o îniruire de informaii de tip text. Pentru a utiliza o list ea trebuie s existe.
Exist liste predefinite, dar pot fi i liste create de utilizator.
Listele pot fi vizualizate din Buton Office → Opiuni Excel → Populare → rubrica Opiuni
principale pentru lucrul în Excel → Editare liste particularizate (Office Button → Excel
Options → Popular → rubrica Top options for working with Excel → butonul Edit Custom
Lists…).
Crearea unei liste de ctre utilizator se poate face prin dou metode:
Din caseta de dialog de mai sus se face clic pe LIST NOU (NEW LIST), apoi în zona
Intrri list (List Entries) se tasteaz elementele listei separate prin Enter, apoi
Adugare ( Add )→ OK.
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 15
Dac elementele listei exist deja într-un bloc de celule în foaia de calcul (pe un rând sau
pe o coloan): se selecteaz acest bloc, apoi din caseta de mai sus se face clic pe butonul
Import → OK.
tergerea unei liste create de utilizator:
Din caseta de mai sus se selecteaz lista ce urmeaz a fi tears din zona Liste particularizate
(Custom Lists), apoi se face clic pe butonul tergere (Delete). Apare o caset în care se cere
confirmarea tergerii. Pentru confirmare se apas OK.
Completarea automat a celulelor cu informaii pe baza unei liste:
Se tasteaz într-o celul un element din list → clic pe colul dreapta jos al celulei, pe reperul
de completare Umplere automat (AutoFill) i se gliseaz mausul peste celulele ce se doresc
umplute.
Seriile - o serie de date poate reprezenta un ir de numere aflate în progresie aritmetic sau
geometric, date calendaristice ordonate dup diverse criterii sau serii numerice cu text asociat.
Completarea automat a celulelor cu serii numerice în progresie aritmetic
Se completeaz în dou celule alturate doi termeni consecutivi ai unei serii de numere în
progresie aritmetic → se selecteaz cele dou celule (vezi selectarea celulelor) → clic pe
reperul de umplere automat (AutoFill) al blocului cu celulele selectate i se gliseaz mausul
peste celulele ce se doresc umplute.
Completarea automat a celulelor cu serie text
Se tasteaz într-o celul un element din serie → clic pe reperul de umplere automat
(AutoFill) al celulei i se gliseaz mausul peste celulele ce se doresc umplute.
Exemplu:
Umpleri automate pe baz de list, serie numeric, serie text:
4.2.3. Inserarea rândurilor / coloanelor / celulelor / foilor de calcul
Pe parcursul lucrului în foaia de calcul se poate opta ca între anumite date s se mai introduc
altele noi, fr a le pierde pe cele deja introduse. În acest caz se pot introduce celule, rânduri, coloane
sau foi electronice de calcul goale care ulterior se vor umple cu datele dorite.
Inserare de rânduri
Se selecteaz câte o celul din fiecare rând ce va fi situat sub noile rânduri goale, apoi tabul
Pornire → grupul Celule → din lista butonului Inserare → Inserare rânduri foaie (tabul Home
→ grupul Cells → din lista butonului Insert → Insert Sheet Rows);
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 16
altfel:
Se selecteaz cu clic pe numerele lor rândurile ce vor fi situate sub noile rânduri goale, apoi tabul
Pornire → grupul Celule → Inserare (tabul Home → grupul Cells → Insert)sau clic dreapta pe
selecie → Inserare (Insert).
Inserare de coloane
Se selecteaz câte o celul din fiecare coloan ce va fi situat în dreapta noilor coloane goale, apoi
tabul Pornire → grupul Celule → din lista butonului Inserare → Inserare coloane foaie (tabul
Home → grupul Cells → din lista butonului Insert → Insert Sheet Columns);
altfel:
Se selecteaz cu clic pe numele lor coloanele ce vor fi situate la dreapta noilor coloane goale, apoi
tabul Pornire → grupul Celule → Inserare (tabul Home → grupul Cells → Insert) sau clic
dreapta pe selecie → Inserare (Insert).
Inserare de celule
Se selecteaz celulele ce se afl pe poziia unde se doresc celulele goale, noi, apoi tabul Pornire →
grupul Celule → din lista butonului Inserare → Inserare celule (tabul Home → grupul Cells →
din lista butonului Insert → Insert Cells (sau clic dreapta pe selecie → Inserare (Insert)); Apare o
caset de dialog din care se alege aciunea dorit a se efectua cu celulele selectate dup
introducerea celor noi, sau se poate opta pentru introducerea unor rânduri sau coloane noi întregi în
zona selectat;
Observaie: dac dup selectarea celulelor ce se gsesc pe poziia unde vor fi inserate cele goale se d
direct clic pe butonul Inserare (Insert) din grupul Celule (Cells) al tabului Pornire
(Home), atunci se va executa implicit aciunea de translatare ctre dreapta a celulelor
înlocuite.
Inserarea foilor electronice de calcul
Se selecteaz o foaie de calcul, apoi tabul Pornire → grupul Celule → din lista butonului Inserare
→ Inserare Foaie (tabul Home → grupul Cells → din lista butonului Insert → Insert Sheet). Noua
foaie de calcul se va poziiona înaintea celei de pe care s-a dat comanda. Pentru a insera o foaie
nou la sfâritul registrului, se d clic pe butonul Inserare foaie de lucru (Insert Worksheet),
poziionat la captul din dreapta al listei cu indicatorii numelor foilor de calcul.
Insereaz rânduri noi
Insereaz coloane noi
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 17
Observaie: pentru a insera simultan mai multe foi de calcul, se selecteaz în prealabil atâtea foi câte
se doresc a fi inserate, apoi tabul Pornire → grupul Celule → din lista butonului
Inserare → Inserare Foaie (tabul Home → grupul Cells → din lista butonului Insert →
Insert Sheet).
Datele din foaia electronic de calcul se pot terge astfel:
tergerea coninutului celulelor
- Se selecteaz celulele → se apas tasta Delete; aceast opiune terge doar coninutul celulei,
nu i alte componente ale acesteia (formatri, comentarii);
- Pentru a elimina dintr-o celul doar anumite componente sau a o goli complet, dup selectare
→ tabul Pornire → grupul Editare → butonul Golire (tabul Home → grupul Editing →
butonul Clear )→ se alege una dintre opiunile:
Eliminarea celulelor, rândurilor, coloanelor se realizeaz astfel:
- Se selecteaz celulele de ters sau aflate pe rândurile/ coloanele ce urmeaz a fi terse → tabul
Pornire → grupul Celule → din lista butonului tergere → tergere celule (tabul Home →
grupul Cells → din lista butonului Delete → Delete Cells)
-
- Se alege din fereastr una dintre variantele ilustrate în imagine;
Observaie: dac dup selectarea celulelor se d direct clic pe butonul tergere (Delete) din grupul
Celule (Cells) al tabului Pornire (Home), atunci se va executa implicit aciunea de
translatare ctre în sus a celulelor aflate sub cele terse.
Translatarea celulelor din
Translatarea celulelor de sub
tergerea întregului rând
tergerea întregii coloane
coninutul
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 18
Altfel:
Pentru tergerea rândurilor i a coloanelor se selecteaz celule de pe rândurile / coloanele ce
urmeaz a fi terse → tabul Pornire → grupul Celule → din lista butonul Delete → tergere
rânduri foaie sau tergere coloane foaie (tabul Home → grupul Cells → din lista butonului
Delete → Delete Sheet Rows sau Delete Sheet Columns).
tergerea foilor de calcul (Ruperea)
- Se selecteaz indicatorii foilor → tabul Pornire → grupul Celule → din lista butonului Delete
→ tergere foaie (tabul Home → grupul Cells → din lista butonului Delete → Delete Sheet);
altfel: clic dreapta pe indicatorul cu numele foii de calcul de ters → tergere (Delete). Foile
terse dispar definitiv din registru i nu se mai pot reface.
4.2.5. Redimensionarea rândurilor / coloanelor
În cazul în care dimensiunea coloanelor ce conin valori numerice este prea mic, în celulele
respective se afieaz eroarea ####.
astfel:
Manual – se poziioneaz mausul pe chenarul din dreapta numelui coloanei sau de sub
numrul rândului i se gliseaz pân la dimensiunea dorit.
Automat – se selecteaz celule din rândul/rândurile sau coloana/coloanele respective → tabul
Pornire → grupul Celule → butonul Format (tabul Home → grupul Cell → butonul Format)
i se alege una dintre variantele:
Pentru rând:
o Înlime rând (Row Height) - se stabilete o dimensiune precis a rândului/
rândurilor
înlimea rândului la cea mai înalt informaie coninut;
Pentru coloan :
o Lime coloan (Column Width) - se stabilete o dimensiune precis a
coloanei/ coloanelor
limea coloanei la cea mai lat informaie coninut.
4.2.6. Redenumire foi de calcul
1. Clic dreapta pe numele foii de calcul al crei nume trebuie modificat.
2. Din meniul contextual se alege comanda Redenumire (Rename) i se tasteaz noul nume.
O alt modalitate : se selecteaz foaia de calcul de redenumit → tabul Pornire → grupul Celule
→ butonul Format → Redenumire foaie (tabul Home → grupul Cell → butonul Format → Rename
Sheet) i se tasteaz noul nume.
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 19
Cum se realizeaz selectarea celulelor
Cum se introduc i modific informaiile
Cum se lucreaz cu serii i liste de date
Cum se insereaz i se terg celulele, rândurile, coloanele, foile de calcul
Cum se redimensioneaz rândurile i coloanele
Cum se redenumesc foile de calcul
4.3. Formatarea
Pentru ca datele dintr-o foaie de calcul s poat fi interpretate mai uor este indicat ca dup
introducerea lor s fie formatate, adic s li se schimbe aspectul (culoare, dimensiune, etc.).
4.3.1. Formatarea celulelor
Formatarea se realizeaz astfel:
1. Se selecteaz elementele (celule, rânduri, coloane) în care exist date al cror aspect se va
schimba.
2. Se alege tabul Pornire → grupul Celule → butonul Format → Formatare celule (tabul
Home → grupul Cells → butonul Format → Format Cells) – pentru formatarea celulelor;
altfel: clic dreapta pe celulele selectate → Formatare celule (Format Cells)
Apare caseta de dialog Formatare celule (Format Cells). Aceasta conine mai multe taburi:
Tabul Numr (Number) – permite alegerea modului de reprezentare a diferitelor tipuri de date
din celule, conform categoriei alese din lista Categorie (Category). Dintre categoriile cel mai des
utilizate amintim:
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 20
Numr (Number) – permite:
Afiare numere utilizând separator mii – Utilizarea separator mii (Use 1000 Separator);
Afiarea numere negative – Numere negative (Negative Numbers).
Procentaj (Percentage) – permite:
înmulirea valorii iniiale cu 100 i adugarea simbolului „%”;
Stabilire numr de zecimale (Decimal places).
Simbol monetar (Currency) – afieaz valorile numerice însoite de simbolul monetar i
permite:
Alegerea simbolul monetar din lista Simbol (Symbol). Simbolul implicit este cel ales
pentru opiunile regionale
Forma de afiare a numerelor negative (Negative Numbers).
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 21
Selectarea diferitelor formate de afiare pentru data calendaristic din lista Tip (Type).
Or (Time) – permite:
Selectarea diferitelor formate de afiare pentru momentul de timp din lista Tip (Type).
O mare parte din opiunile de formatare ale filei Numr (Number) a casetei de dialog Formatare
celule (Format Cells) sunt disponibile i din tabul Pornire → grupul Numr (tabul Home →
grupul Number), i anume:
lista Format de numr (Number Format) – alegerea categoriei/ tipului informaiei
butonul Format numr contabil (Accounting Number Format) – alegerea unui simbol
monetar
butonul Stil procent (Procent Style) – formatarea ca procentaj, fr zecimale
butonul Separator mii (Comma Style) – afiarea valorilor numerice cu separator de mie
i cu dou zecimale
afiate
orientarea, încadrarea textului în celul, unirea mai multor celule (îmbinare celule).
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 22
Vertical (Vertical) în cadrul celulei.
Indent permite modificarea indentrii (retragerii fa de marginea celulei) a coninutului
celulei; fiecare unitate de indentare este echivalentul dimensiunii unui caracter
Orientare (Orientation) permite înclinarea textului cu un unghi, sau scrierea pe vertical.
Proprietatea Încadrare text (Wrap text) permite împrirea automat a textului din celul pe
mai multe rânduri în funcie de limea celulei.
Proprietatea Potrivire prin reducere (Shrink to fit) permite redimensionarea textului din
celul astfel încât s se încadreze pe un singur rând în limea coloanei.
Proprietatea Îmbinare celule (Merge Cells) permite unirea a dou sau mai multe celule
alturate selectate i transformarea lor într-o singur celul; celula astfel obinut va avea
adresa primei celule din grupul selectat
O mare parte din opiunile de formatare ale filei Aliniere (Alignment) a casetei de dialog
Formatare celule (Format Cells) sunt disponibile i din tabul Pornire → grupul Aliniere (tabul
Home → grupul Alignment), i anume:
butoanele de tip Aliniere (Align… ) – diverse combinaii de alinieri pe orizontal i
vertical
butoanele Mrire indent (Increase Indent)i Micorare indent (Decrease Indent) –
cretere sau diminuarea retragerii coninutului fa de marginea celulei
butonul Încadrare text (Wrap Text) – împrirea textului pe mai multe rânduri în
interiorul celulei
butonul Îmbinare i centrare (Merge and Center) – îmbinarea celulelor alturate
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 23
Tabul Font (Font) – permite precizarea formatarea fonturilor (caracterelor) dup cum urmeaz:
Lista Font (Font) – permite alegerea unui corp de liter.
Lista Stil font (Font Style) permite alegerea stilului fontului:
Obinuit (Regular) – valoare implicit;
Lista Subliniere (Underline) – permite alegerea unui stil de subliniere.
Lista Culoare (Color) – permite modificarea culorii textului.
Tiere text cu o linie (Stikethrough) – taie textul selectat cu o linie
Exponent (Superscript) – formatare ca exponent
Indice (Subscript) – formatare ca indice
O mare parte din opiunile de formatare ale filei Font a casetei de dialog Formatare celule
(Format Cells) sunt disponibile i din tabul Pornire → grupul Font (tabul Home → grupul Font),
i anume:
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 24
butoanele Increase Size (Increase Size) i Decrease Font Size (Decrease Font Size) –
creterea, respectiv diminuarea dimensiunii caracterelor cu câte o unitate
butoanele Aldin (Bold), Cursiv (Italic) – alegerea stilului caracterelor
lista butonului Subliniere (Underline) – alegerea unui stil de subliniere
lista butonului Culoare font (Font Color) – alegerea culorii caracterelor
Tabul Bordur (Border) – permite alegerea stilului, culorii i poziiei chenarelor celulelor
selectate.
Lista Culoare (Color) – permite alegerea culorii liniei.
Zona Setri prestabilite (Presets) – conine opiunile pentru chenar astfel:
Fr (None) – elimin chenarele existente;
Contur (Outline) – adaug chenar exteriorului blocului de celule selectat;
Interior (Inside) – adaug chenar interiorului blocului de celule selectat
Configurarea chenarelor poate fi realizat i din opiunile butonului Borduri (Borders) din tabul
Pornire → grupul Font (tabul Home → grupul Font).
Tabul Umplere (Fill) – permite alegerea culorii de fundal pentru celulele selectate, astfel:
Lista Culoare fundal (Background Color) – alegerea culorii de fundal
Lista Culoare model (Pattern Color) – alegerea unei culori a liniilor de haur
Lista Stil model (Pattern Style) – alegerea unui stil de haurare
Alegerea culorii de fundal pentru umplerea celulelor poate fi realizat i cu ajutorul listei
butonului Culoare de umplere (Fill Color) din tabul Pornire → grupul Font (tabul Home →
grupul Font).
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 25
4.3.2. Utilizarea stilurilor de celul
Stilurile reprezint un grup de formatri ce pot fi atribuite celulelor. Aplicaia Microsoft Excel
deine o gam variat de stiluri predefinite ce pot fi aplicate celulelor, dar pot fi create i stiluri noi sau
pot fi modificate cele existente. Implicit celulele sunt formatate cu stilul Normal.
Pentru operaii cu stiluri de celul:
Tabul Pornire → grupul Stiluri → butonul Stiluri de celule (Tabul Home → grupul Styles →
butonul Cell Styles)
Aceasta ce conduce la afiarea unei liste cu stilurile disponibile în registrul curent. Fiecare dintre
acestea poart un nume.
Aplicarea unui stil se realizeaz astfel:
1. Se selecteaz celula/celulele crora li se va aplica noul stil
2. În lista butonului Stiluri de celule (Cell Styles) se execut clic pe numele stilului de aplicat
Crearea unui stil nou se realizeaz astfel:
1. Tabul Pornire → grupul Stiluri (tabul Home → grupul Styles) → se deschide lista butonului
Stiluri de celule (Cell Styles) → Stil de celul nou (New Cell Style)
2. În caseta de dialog Stil (Style) se tasteaz, în caseta Nume stil (Style name), numele noului
stil
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 26
3. Se debifeaz, dac este cazul, acele componente de formatare ale celulei care nu vor fi
incluse în noul stil
4. Se acioneaz butonul Format..., ceea ce conduce la deschiderea casetei de dialog Formatare
celule (Format Cells)
6. OK → OK
Observaie: se poate crea un stil nou i prin duplicarea unuia existent i asocierea unui alt nume i a
altor caracteristici de formatare pentru stilul duplicat. Pentru aceasta: în lista butonului
Stiluri de celule (Cell Styles) se acioneaz clic dreapta pe stilul de duplicat → Dublare
(Duplicate) → se introduce un nou nume în caseta Nume stil (Style name) i se stabilesc
modificrile în ce privete formatarea.
Modificarea unui stil existent se realizeaz astfel:
1. Tabul Pornire → grupul Stiluri → se deschide lista butonului Stiluri de celule (tabul Home
→ grupul Styles → se deschide lista butonului Cell Styles)
2. Clic dreapta pe numele stilului care se dorete modificat → Modificare (Modify)
3. În caseta de dialog Stil (Style) se opereaz modificrile necesare
Modificarea unui stil va duce la modificarea corespunztoare a tuturor celulelor formatate cu
respectivul stil.
tergerea unui stil se realizeaz astfel:
1. Tabul Pornire → grupul Stiluri → se deschide lista butonului Stiluri de celule (tabul Home
→ grupul Styles → se deschide lista butonului Cell Styles)
2. Clic dreapta pe numele stilului care se dorete modificat → tergere (Delete)
tergerea unui stil va conduce la formatarea cu stilul implicit (Normal) a celulelor care îl
deineau.
Eliminarea stilului celulelor se realizeaz prin formatarea respectivelor celule cu stilul Normal
sau prin tergerea stilului.
4.3.3. Utilizarea stilurilor de tabel
Tabel reprezint, în accepiunea Excel, o regiune compact de celule, completat sau nu cu
informaii. Primul rând al tabelului poate reprezenta sau nu antetul acestuia, în sensul c celulele sale
conin sau nu etichete cu numele coloanelor tabelului.
Un stil de tabel reprezint o grupare de formatri de diverse tipuri ce se vor aplica celulelor,
liniilor i coloanelor tabelului. Exist o galerie de stiluri predefinite, ce pot fi aplicate pe tabele, dar pot
fi create i propriile stiluri.
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 27
Aplicarea unui stil se realizeaz astfel:
1. Se selecteaz tabelul (regiunea compact de celule) cruia i se va aplica noul stil
2. Tabul Pornire → grupul Stiluri → butonul Formatare ca tabel (tabul Home → grupul Styles
→ butonul Format as Table)
3. În lista butonului Formatare ca tabel (Format as Table) se execut clic pe stilul de aplicat
4. În caseta de dialog Formatare ca tabel (Format As Tabel), în zona Unde se gsesc datele
pentru tabel? (Where is the data for your table?) se verific sau eventual se modific adresa
tabelului i se bifeaz opiunea Tabelul meu are anteturi (My list has headers) dac primul
rând al tabelului este antetul acestuia →OK
Tabelul va fi formatat conform stilului ales, i, în plus, se mai poate observa:
În partea dreapt a celulelor primului rând apar nite elemente grafice (butoane de
filtrare – fac obiectul capitolului 4.7.2). Pentru a le elimina:
o Se renun la definirea de tip Tabel dar se pstreaz formatarea cu clic oriunde în
tabel → tabul Proiectare → grupul Instrumente → Conversie la interval (tabul
Design → grupul Tools → Convert to Range)
o Clic oriunde în tabelul formatat → tabul Date → grupul Sortare i filtrare → se
dezactiveaz cu clic pe el butonul Filtru (tabul Data → grupul Sort and Filter
→ se dezactiveaz cu clic pe el butonul Filter
o Sau: tabul Pornire → grupul Editare → butonul Sortare i filtrare → se
dezactiveaz cu clic pe ea comanda Filtru (tabul Home → grupul Edititng →
butonul Sort & Filter → se dezactiveaz cu clic pe ea comanda Filter)
La clic oriunde în tabel, în panglica aplicaiei (ribbon) se afieaz instrumentele de lucru
cu tabelele – Instrumente tabel (Table Tools) i este adugat tabul Proiectare (Design).
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 28
Modificarea opiunilor de formatare ale stilurilor:
1. Clic oriunde în tabelul cruia i s-a asociat un stil de tabel
2. Tabul Proiectare → grupul Opiuni stil tabel (Tabul Design → grupul Table Style Options),
cu urmtoarele opiuni, ce funcioneaz prin bifare/ debifare:
Rând antet (Header Row) – prin afieaz/ascunde rândul de antet al tabelului
Rând total (Total Row) – creeaz un nou rând sub tabel care calculeaz i afieaz
sumele câmpurilor cu valori numerice
Prima coloan (First Column) – formatare difereniat a primei coloane
Ultima coloan (Last Column) – formatare difereniat a ultimei coloane
Rânduri alternante (Banded Rows) – formatare difereniat între rândurile pare i impare
Coloane alternante (Banded Columns) – formatare difereniat între rândurile pare i
impare
1. Clic oriunde în tabelul care are asociat un stil
2. Tabul Proiectare → se extinde grupul Stiluri tabel cu clic pe reperul Mai multe → Golire
(Tabul Design → se extinde grupul Table Styles cu clic pe reperul More → Clear).
4.3.4. Ascundere rânduri, coloane, foi de calcul
Un rând, coloan, sau foaie de calcul ascuns, nu mai apare nici pe ecran, dar nici pe hârtie, dac
se face tiprirea.
1. Se selecteaz rândul sau coloana respectiv
2. Tabul Pornire → grupul Celule → butonul Format → Ascundere i reafiare → Ascundere
rând sau Ascundere coloane (tabul Home → grupul Cells → butonul Format → Hide and
Unhide → Hide Rows sau Hide Columns)
Afiarea rândurilor, coloanele ascunse:
1. Se selecteaz rândurile sau coloanele învecinate celei ascunse (sau se selecteaz întreaga
foaie de calcul), apoi:
2. Tabul Pornire → grupul Celule → butonul Format → Ascundere i reafiare → Reafiare
rând sau Reafiare coloane (tabul Home → grupul Cells → butonul Format → Hide and
Unhide → Unhide Rows sau Unhide Columns)
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 29
Dac a fost ascuns prima coloan sau primul rând, pentru afiare se selecteaz întreaga foaie de
calcul, apoi tabul Pornire → grupul Celule → butonul Format → Ascundere i reafiare →
Reafiare rând sau Reafiare coloane (tabul Home → grupul Cells → butonul Format → Hide
and Unhide → Unhide Rows sau Unhide Columns).
Ascunderea foii de calcul se realizeaz din tabul Pornire → grupul Celule → butonul Format →
Ascundere i reafiare → Ascundere foaie (tabul Home → grupul Cells → butonul Format →
Hide and Unhide → Hide Sheet).
Afiarea foii de calcul se realizeaz din tabul Pornire → grupul Celule → butonul Format →
Ascundere i reafiare → Reafiare foaie (tabul Home → grupul Cells → butonul Format →
Hide and Unhide → Unhide Sheet).
4.3.5. Protejarea datelor
Protejarea presupune prevenirea editrii (modificrii, tergerii) unei foi de calcul, a unui registru
sau doar a anumitor celule dintr-o foaie de calcul. În cazul în care se dorete protejarea anumitor celule
dintr-o foaie de calcul împotriva modificrilor neautorizate, acele celule vor trebui întâi blocate prin
formatarea cu opiunea Blocate (Locked), i abia apoi se va putea stabili protecia foii de calcul,
eventual cu parol.
Blocarea celulelor
Primul pas este acela de a formata ca Blocate (Locked) acele celulele din foaia de calcul care vor
fi protejate, i a elimina aceast formatare pentru celelalte. Pentru aceasta:
Aceast opiune poate fi accesat i din caseta de dialog Formatare Celule → fila Protecie
(Format Cells → fila Protection), prin bifarea/debifarea Blocate (Locked).
Fila Protecie (Protection) a casetei de dialog Formatare celule (Format Cells) permite, de
asemenea ascunderea formulelor din celulele selectate (formulele nu vor mai fi afiate în bara de
formule la selectarea celulei i nici în celul la dublu clic pe aceasta), cu opiunea Ascunse (Hidden).
Observaie: Blocarea celulelor i ascunderea formulelor nu au nici un efect atâta timp cât foaia de
calcul nu este protejat, de aceea urmtoarea etap va fi aceea de protejare a foii.
1. Se selecteaz întreaga foaie de calcul (Ctrl +
A)
→ grupul Cells) → butonul Format → se
dezactiveaz opiunea Blocare celul (Lock
Cell) cu clic pe ea pentru a deproteja întregul
coninut al foii de calcul
3. Se selecteaz în foaia de calcul celulele ce vor
fi protejate împotriva modificrilor
→ grupul Cells) → butonul Format → Blocare
celul (Lock Cell)
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 30
Pentru a activa protecia foii de calcul:
Tabul Pornire → grupul Celule → butonul Format → Protejare foaie (Tabul Home → grupul
Cells → butonul Format → Protect Sheet)
Dup stabilirea proteciei, în funcie de drepturile alocate utilizatorilor, celulele blocate nu mai
pot fi editate, sau, dac s-a debifat Selectare celule blocate (Select locked cells), ele nu mai pot fi nici
mcar selectate.
Pentru a dezactiva protecia aplicat foii de calcul: Tabul Pornire → grupul Celule → butonul
Format → Deprotejare foaie (Tabul Home → grupul Cells → butonul Format → Unprotect Sheet) i,
dac este solicitat, se introduce parola.
Observaie: operaia de protejare/deprotejare a foii de calcul se mai poate face i din tabul Revizuire
→ grupul Modificri → butonul Protejare foaie (tabul Review → grupul Changes →
butonul Protect Sheet, respectiv Unprotect Sheet).
Protejarea registrului de calcul
registrului de calcul:
Tabul Revizuire → grupul Modificri → butonul Protejare registru de lucru → Protejare
structur i ferestre
(Tabul Review → grupul Changes → butonul Protect Workbook → Protect Structure and
Windows)
celulelor blocate (Protect worksheet and
contents of locked cells) trebuie s fie bifat,
pentru a asigura protecia foii i a celulelor
blocate anterior.
selectare, formatare, inserare, tergere coloane
i linii, sortare, etc. Se poate, opional, stabili i
o parol pentru deprotejarea foii.
Din lista Se permit tuturor utilizatorilor foii de
lucru (Allow all users of this worksheet to:) se
pot bifa operaiile permise utilizatorilor atâta
timp cât foaia este protejat.
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 31
Opional, se poate stabili i o parol pentru deprotejarea registrului.
Elementele de structur care pot fi protejate într-un registru de calcul sunt:
Vizualizarea foilor de calcul ascunse
Redenumirea foilor de calcul
Mutarea sau copierea foilor de calcul într-un alt registru
Înregistrarea de noi macrocomenzi
Crearea sumarului pentru scenarii
Elementele ferestrelor ce pot fi protejate într-un registru de calcul sunt:
Schimbarea dimensiunii sau a poziiei ferestrelor
Mutarea, redimensionarea sau închiderea ferestrelor
Ridicarea proteciei registrului de calcul de face din tabul Revizuire → grupul Modificri →
butonul Protejare registru de lucru → se debifeaz opiunea Protejare structur i ferestre (tabul
Review → grupul Changes → butonul Protect Workbook → se debifeaz opiunea Protect Structure
and Windows). Dac este nevoie, se introduce parola OK.
4.3.6. Formatarea condiional
Reprezint aplicarea unor caracteristici de formatare doar acelor celule dintr-o selecie care se
supun unei sau mai multor condiii (restricii) precizate de utilizator, ceea ce faciliteaz analizarea
informaiilor, compararea lor, identificarea tendinelor, a punctelor critice. Prin formatarea
condiional se pot evidenia valorile supuse condiiei cu ajutorul scalelor de culori, a barelor, a
pictogramelor sau prin formate create de utilizator.
Pentru aplicarea formatelor condiionale: se selecteaz celulele care vor fi evaluate prin condiie,
apoi:
Tabul Pornire → grupul Stiluri → butonul Formate condiionale (tabul Home → grupul Styles
→ butonul Conditional Formatting), i, în funcie aspectul ce se dorete evideniat, se poate
folosi:
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 32
Aceast metod de evideniere permite compararea celulelor utilizând un gradient de dou sau
trei culori. Prima culoare a schemei este atribuit celulelor cu valoare mare, iar ultima celor cu valoare
mic (exemplu: scara Albastru – Galben - Rou (Blue – Yellow – Red) va atribui nuane de albastru
valorilor mari, nuane de galben valorilor medii i nuane de rou valorilor mici).
Tabul Pornire → grupul Stiluri → butonul Formate Condiionale → Scade de culoare →se
alege o schem de dou/ trei culori
(Tabul Home → grupul Styles → butonul Conditional Formatting → Color Scales → se alege o
schem de dou/ trei culori)
Formatarea celulelor folosind bare de date
Aceast metod de evideniere permite compararea valorilor celulelor utilizând bare de date de
diverse lungimi ce se afieaz în celule. Lungimea unei bare sugereaz valoarea numeric din celul.
Tabul Pornire → Grupul Stiluri → butonul Formate Condiionale → Bare de date→ se alege o
culoare a barelor
(Tabul Home → Grupul Styles → butonul Conditional Formatting → Data Bars → se alege o
culoare a barelor)
Aceast metod de evideniere permite clasificarea informaiilor din celulele supuse evalurii în
trei sau cinci categorii, prin atribuirea de pictograme. Dintr-un set de pictograme, prima va fi asociat
valorilor mari, în vreme ce ultima se va asocia valorilor mici.
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 33
Tabul Pornire → Grupul Stiluri → butonul Formate condiionale → Seturi pictograme → se
alege un set de pictograme, în funcie de nevoile de evideniere
(Tabul Home → Grupul Styles → butonul Conditional Formatting → Icon Sets → se alege un
set de pictograme, în funcie de nevoile de evideniere)
Formatarea folosind operatori de comparaie
Aceast metod de aplicare a formatelor condiionale permite evidenierea anumitor celule dintr-
o selecie pe baza unui criteriu comparativ (exemple: valorile egale, mai mari sau mai mici decât un
termen de comparaie, datele calendaristice dintr-un anumit interval, textele ce conin anumite
caractere, etc.), i de asemenea, evidenierea valorilor duplicate sau a celor unice.
Tabul Pornire → grupul Stiluri → butonul Formate condiionale → Evideniere reguli celule
(Tabul Home → Grupul Styles → butonul Conditional Formatting → Highlight Cells Rules) →
se alege comanda dorit, cum ar fi: Între (Between), Egal cu (Equal to), Text care conine (Text
that Contains), Apariia unei date calendaristice (A Date Occuring), etc. → se precizeaz
valoarea/ valorile de comparaie i caracteristicile de formatare de aplicat.
Pentru formatarea condiionat a valorilor duplicate sau a celor unice → comanda Valori dublate
(Duplicate Values) → se alege Dublate (Duplicate) sau Unice (Unique) i formatarea dorit din caseta
de dialog ce va apare.
Formatarea celor mai mari/mici valori dintr-o list i a celor situate peste/sub media
valorilor supuse evalurii
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 34
Aceast metod permite evidenierea:
Unui anumit numr de valori cele mai mari sau mai mici dintr-o list - Primele 10 elemente
(Top 10 Items) i Ultimele 10 elemente (Bottom 10 Items);
A valorilor mai mari sau mai mici de o anumit pondere din totalul valorilor supuse evalurii
- Primele 10% (Top 10%) i Ultimele 10% (Bottom 10%);
A valorilor mai mari sau mai mici decât media aritmetic a valorilor celulelor selectate –
Peste medie (Above Average) i Sub medie (Below Average).
Tabul Pornire → grupul Stiluri → butonul Formate condiionale → Reguli primii/ultimii
(Tabul Home → Grupul Styles → butonul Conditional Formatting → Top/Bottom Rules) → se
alege comanda dorit → se precizeaz numrul de articole de evideniat sau procentul de
comparaie i caracteristicile de formatare de aplicat
Crearea propriilor reguli de formatare condiionat
Pentru a crea propriile criterii i formate condiionale i pentru a le gestiona, acestea se pot defini
i organiza în caseta de dialog Gestionar reguli formatare condiional (Conditional Formatting
Rules Manager).
Aceast caset de dialog permite vizualizarea tuturor regulilor de formatare condiional
existente în zona de celule selectat, pe anumite foi de calcul sau în întregul registru de lucru, în
funcie de alegerea fcut în lista Afiare reguli formatare pentru (Show formatting rules for).
Pot fi create i aplicate noi reguli, cu butonul Regul nou (New Rule), stabilindu-li-se tipul,
descrierea i caracteristicile de formatare aferente, pot fi modificate reguli existente, cu butonul
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 35
Editare regul (Edit Rule), i se pot terge reguli, cu butonul Regul tergere (Delete Rule).
Evidenierea celulelor formatate condiionat
Într-o foaie de calcul vor putea fi identificate i evideniate prin selectare celulele formatate
condiionat astfel:
Tabul Pornire → grupul Editare → butonul Gsire i selectare → Formate condiionale
(Tabul Home → grupul Editing → butonul Find & Select → Conditional Formatting)
Eliminarea formatrii condiionate
Pentru a elimina formatrile condiionate ale anumitor celule dintr-o foaie de calcul, se
selecteaz respectivele celule, apoi:
Eliminare reguli din celulele selectate
(Tabul Home → Grupul Styles → butonul Conditional Formatting → Clear Rules → Clear
Rules from Selected Cells)
Pentru a elimina formatrile condiionate din întreaga foaie de calcul
Tabul Pornire → Grupul Stiluri → butonul Formate Condiionale → Golire reguli→
Eliminare reguli din întreaga foaie
(Tabul Home → Grupul Styles → butonul Conditional Formatting → Clear Rules → Clear
Rules from Entire Sheet)
Cum se formateaz celulele i informaiile coninute de acestea
Cum se utilizeaz i creeaz stilurile de celule i de tabel
Cum se pot ascunde rânduri, coloane i foi de calcul
Cum se protejeaz celulele foilor de calcul i documentele
Cum se poate realiza formatarea difereniat a celulelor în funcie de una sau mai
multe condiii
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 36
4.4. Copierea informaiilor
Dac în unele celule sunt date care sunt necesare i în alte celule, ele se pot copia sau muta.
Dup efectuarea operaiei de copiere sau mutare, datele se plaseaz în celulele destinaie,
diferena constând în faptul c la copiere ele rmân i în celulele surs, pe când la mutare, datele dispar
din celulele surs.
Copierea/mutarea datelor din celule se poate face prin una din metodele:
1. Se selecteaz celulele cu date (celulele surs) → Clic pe marginea zonei selectate → se
gliseaz mausul pân în zona destinaie (pentru mutare) sau cu tasta Ctrl apsat se gliseaz
mausul pân în zona destinaie (pentru copiere).
2. Se selecteaz celulele cu date (celulele surs) → tabul Pornire → grupul Clipboard →
butonul Copiere (tabul Home → grupul Clipboard → butonul Copy) - pentru copiere sau
butonul Decupare (Cut) - pentru mutare. Datele se plaseaz în Clipboard, de unde se pot
prelua prin una din metodele:
Se selecteaz prima celul din zona destinaie → tabul Pornire → grupul Clipboard →
butonul Lipire (tabul Home → grupul Clipboard → butonul Paste); zona destinaie
poate fi situat în foaia de calcul curent, într-o alt foaie de calcul a documentului curent,
sau într-un alt document.
Se selecteaz prima celul din zona destinaie → tabul Pornire → grupul Clipboard →
se deschide lista butonului Lipire → Lipire special (tabul Home → grupul Clipboard
→ se deschide lista butonului Paste → Paste special); sau, mai rapid → clic dreapta în
prima celul a zonei destinaie → Lipire special (Paste special). Din casta de dialog
care va aprea se aleg diverse opiuni în lipire:
Zona Lipire (Paste) – se lipete numai componenta selectat a celulei
o Total (All) – lipete în întregime coninutul i formatrile
o Formule (Formulas) – copiaz doar formula, ignorând valorile rezultate obinute în
urma calculului i formatrile
o Valori (Values) – copiaz doar valoarea ignorând formula de calcul
o Formate (Formats) – copiaz doar formatrile
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 37
o Validare (Validation) – copiaz doar regulile de validare impuse celulelor
o Tot ce utilizeaz tema surs (All using Source theme) – copiaz întregul coninut al
celulei, pstrându-i tema de document
o Tot exceptând bordurile (All Except Borders) – copiaz coninutul i toate
formatrile, mai puin chenarele
o Limi coloane (Column Widths) – copiaz doar limile coloanelor celulelor surs
o Formule i formate de numere (Formulas and number formats) – copiaz formulele
i formatrile de tip numr – fila Numr (Number) a casetei de dialog Formatare
Celule (Format Cells)
o Valori i formate de numere (Values and number formats) – copiaz valorile i
formatrile de tip numr
o Fr (None) – nu execut nici o operaie.
o Adugare (Add) – adunare.
o Scdere (Substract) – scdere.
o Înmulire (Multiply) – înmulire.
o Împrire (Divide) – împrire.
Transpunere (Transpose) – liniile sursei devin în destinaie coloane iar coloanele devin
linii.
Ignorare celule libere (Skip blanks) – celulele sursei care nu au coninut nu se copiaz;
Lipire cu legtur (Paste Link) – dup copiere orice modificare în surs se va actualiza
automat i în destinaie.
Copierea/mutarea foilor de calcul se face astfel:
1. Se selecteaz indicatorii foilor surs (prin clic pe indicatorul primei foi i SHIFT + clic pe
indicatorul ultimei foi pentru foile adiacente sau prin clic i CTRL + clic pe toi indicatorii
foilor neadiacente).
2. Clic dreapta pe una din foile selectate → Mutare sau copiere (Move or Copy) → apoi se
alege:
În registrul: (To book:) - registrul destinaie (registru nou sau registru existent i
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii aplicaiilor de calcul tabelar; aplicaia EXCEL din Microsoft Office”
Pag. 38
deschis).
Înaintea foii: (Before sheet:) - foaia în faa creia se vor plasa foile copiate/mutate.
Prin bifarea/nebifarea opiunii Crearea unei copii (Create a copy), se alege dac operaia este de
copiere sau de mutare.
Cum se copiaz informaiile coninute în celule
Care sunt opiunile de lipire special (Paste Special)
Cum copiaz i se mut foile de calcul
4.5. Cutarea / înlocuirea coninutului unei celule
Cutarea informaiilor
Tabul Pornire → grupul Editare → butonul Gsire i selectare → Gsire (tabul Home →
grupul Editing → butonul Find & Select → Find )
Caseta de dialog afieaz sau ascunde opiuni suplimentare de cutare prin apsarea butonului
Opiuni (Options):
În caseta De gsit (Find what) se tasteaz informaia cutat.
Din lista casetei În (Within) se alege cutare în foaia de calcul curent sau în întreg registrul
curent.
Opiunea Potrivire litere mari i mici (Match case)– se face distincie între majuscule i
minuscule
Opiunea Potrivire cu întreg coninutul celulei (Match entire cell contents) – se caut o
potrivire exact i complet cu caracterele specificate în caseta De gsit (Find what)
Prin acionarea succesiv a butonului Urmtorul gsit (Find Next) se selecteaz pe rând toate
apariiile irului cutat.
Pentru afiarea într-o list sub fereastra de cutare a tuturor locaiilor irului cutat, se apas
butonul Gsirea tuturor (Find All).
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calcul

Recommended