Home >Documents >MODULUL 3 - pmtgv.ro

MODULUL 3 - pmtgv.ro

Date post:09-Nov-2021
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
Microsoft WordComponenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 1
MODULUL 3
OFFICE”
CURSUL
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 2
Obiectivele acestui modul sunt:
Cunoaterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor i în special de editare. Funciile
mouse-ului
Funciile tastelor, taste speciale
Deplasarea cursorului mouse-lui, utilizarea butoanelor mouse-ului
Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafic
Tastele de editare
Tastele funcionale, rol
Enumerarea i aplicarea operaiilor de baz necesare prelucrrii unui text
Lansarea în execuie a unei aplicaii de procesare de text
Deschiderea unui document existent – modificarea i salvarea lui
Crearea unui document nou
Utilizarea operaiilor de baz în procesarea textului
Iniializarea paginii de lucru
Introducerea informaiilor în text
Copierea, mutarea, tergerea - folosirea comenzilor „ Copiere”, „Lipire”, „Decupare”
Cutarea i înlocuirea – utilizarea comenzilor „Gsire” i „Înlocuire”
Aplicarea diferitelor modaliti de formatare a textului
Schimbarea dimensiunii i tipului caracterelor
Folosirea stilului: bold (caractere aldine), italice (caractere cursive) i subliniere.
Marcare vizual (selectare) paragraf, text
Utilizarea culorilor în text
Spaierea rândurilor
Folosirea i setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal,
poziionarea tabulatorilor
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 3
Folosirea listelor (numerotare, marcatori)
Utilizarea instrumentelor pentu desenare
Inserarea i formatarea diagramelor i imaginilor
Formatarea final a unui document
Stiluri , aplicarea stilurilor existente unui document
Numerotarea paginilor
Antet i subsol, introducerea datei, orei, numrului paginii
Corectarea greelilor de ortografie i a celor gramaticale - folosirea funciei de corectare
ortografic i gramatical
Descrierea i aplicarea corect a modului de tiprire a unui document
Trecerea în revist a documentului (examinare înaintea imprimrii)
Folosirea opiunilor de baz pentru tiprire - fereastra Imprimare (Print)
Tiprirea documentului utilizând una din imprimantele instalate sau într-un fiier
Descrierea facilitilor de utilizare a potei electronice i a faxului oferite de editor
Opiunea „Trimite Pot electronic”
Realizarea unor aplicaii practice
o disciplin studiat
Deprinderea redactrii corecte a unor documente
Reguli generale de tehnoredactare i estetica paginii tiprite
Reguli de redactare a textelor oficiale sau de alt natur
Utilizarea „shortcut”-ului pentru funcii mai des utilizate ale editorului
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 4
CUPRINS
3. BAZELE UTILIZRII PROCESOARELOR DE TEXTE; WORD DIN MICROSOFT OFFICE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
3.1. Folosirea aplicaiei Microsoft WORD ---------------------------------------------------------------------------- 6 3.1.1. Primii pai în procesarea textelor ------------------------------------------------------------------------------- 6
3.1.1.1. Deschiderea i închiderea aplicaiei Word --------------------------------------------------------------- 7 3.1.1.2. Folosirea funciilor “ Ajutor” (Help) ------------------------------------------------------------------------- 12 3.1.1.3. Deschiderea unuia sau mai multor documente -------------------------------------------------------- 14 3.1.1.4. Crearea unui document nou (folosind ablonul prestabilit) ----------------------------------------- 14 3.1.1.5. Salvarea unui document într-o locaie pe disc --------------------------------------------------------- 14 3.1.1.6. Salvarea unui document sub alt nume ------------------------------------------------------------------- 16 3.1.1.7. Comutarea între mai multe documente deschise ----------------------------------------------------- 17 3.1.1.8. Închiderea unui document ------------------------------------------------------------------------------------ 17
3.1.2. Ajustarea setrilor de baz --------------------------------------------------------------------------------------- 18 3.1.2.1. Schimbarea modului de vizualizare a paginii ----------------------------------------------------------- 18 3.1.2.2. Folosirea funciei de modificare a scrii de vizualizare a unui document (panoramare) --- 20 3.1.2.3. Afiarea, ascunderea barelor de instrumente ---------------------------------------------------------- 21 3.1.2.4. Afiarea, ascunderea caracterelor neimprimabile ----------------------------------------------------- 22
3.2. Operaii de baz în documente ----------------------------------------------------------------------------------- 23 3.2.1. Introducerea informaiilor în documente ---------------------------------------------------------------------- 23
3.2.1.1. Introducerea textului în documente ------------------------------------------------------------------------ 23 3.2.1.2. Introducerea caracterelor speciale, a simbolurilor ---------------------------------------------------- 24
3.2.2. Selectarea informaiilor -------------------------------------------------------------------------------------------- 26 3.2.2.1. Selectarea unui caracter, cuvânt, paragraf, întregul corp al textului ----------------------------- 26
3.2.3. Editarea informaiilor ----------------------------------------------------------------------------------------------- 27 3.2.3.1. Editarea coninutului prin inserarea unor noi caractere, cuvinte în cadrul unui text existent,
suprascrierea pentru a înlocui un text existent -------------------------------------------------------------------------------- 27 3.2.3.2. Folosirea comenzilor „Anulare” (Undo) i „Refacere” (Redo) -------------------------------------- 28
3.2.4. Copierea, mutarea i tergerea unui text -------------------------------------------------------------------- 30 3.2.5. Copierea textului în acelai document sau în alte documente deschise---------------------------- 30
3.2.5.1. Mutarea textului în acelai document sau în alt document ---------------------------------------- 32 3.2.5.2. tergerea textului ----------------------------------------------------------------------------------------------- 33
3.2.6. Caut i înlocuiete ------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 3.2.6.1. Folosirea comenzii de cutare a unui text într-un document --------------------------------------- 34 3.2.6.2. Folosirea comenzii de înlocuire a unui cuvânt sau a unei fraze ---------------------------------- 34
3.3. Formatarea -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 3.3.1. Formatarea caracterelor ------------------------------------------------------------------------------------------ 36
3.3.1.1. Schimbarea aspectului textului: dimensiune i tip font ---------------------------------------------- 36 3.3.1.2. Folosirea formatrii de tip: Aldin (Bold), Cursiv (Italic), Subliniere (Underline) --------------- 37 3.3.1.3. Trecerea unui text în format Indice (subscript) sau Exponent (superscript) ------------------- 38 3.3.1.4. Modificarea textului în majuscule, minuscule etc. ----------------------------------------------------- 39 3.3.1.5. Folosirea diferitelor culori în text --------------------------------------------------------------------------- 40 3.3.1.6. Copierea formatului de la un text la un alt text --------------------------------------------------------- 41 3.3.1.7. Aplicarea unui stil existent unui cuvânt, unei linii, unui paragraf ---------------------------------- 42 3.3.1.8. Folosirea despririi automate în silabe (automatic hyphenation) -------------------------------- 43
3.3.2. Formatarea paragrafelor ------------------------------------------------------------------------------------------ 44 3.3.2.1. Introducerea, tergerea marcajelor de paragraf ------------------------------------------------------- 44 3.3.2.2. Introducerea, tergerea marcajelor de întrerupere linie (soft carriage return) ---------------- 47 3.3.2.3. Alinierea textului la stânga, la centru, la dreapta, la stânga-dreapta (Justify) ----------------- 47 3.3.2.4. Indentarea (retragerea) paragrafelor: la stânga, la dreapta, prima linie, agat -------------- 49
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 5
3.3.2.5. Spaierea rândurilor unui paragraf ------------------------------------------------------------------------- 52 3.3.2.6. Aplicarea spaierii înainte i dup paragraf ------------------------------------------------------------- 53 3.3.2.7. Stabilirea, tergerea i utilizarea tabulatorilor: --------------------------------------------------------- 55 3.3.2.8. Introducerea i tergerea marcatorilor (bullets) i a numerotrilor (numbers) pentru o list
simpl 60 3.3.2.9. Schimbarea stilului marcatorilor i numerotrilor folosind opiunile standard ----------------- 62 3.3.2.10. Adugarea de borduri (chenare) i umbriri unui paragraf ----------------------------------------- 63
3.3.3. Formatarea paginilor ----------------------------------------------------------------------------------------------- 66 3.3.3.1. Schimbarea dimensiunii hârtiei i a orientrii ----------------------------------------------------------- 66 3.3.3.2. Inserarea, tergerea unui marcaj de întrerupere-pagin (page break) -------------------------- 69 3.3.3.3. Adugarea, modificarea unui text în antet i subsol -------------------------------------------------- 70 3.3.3.4. Adugarea unor câmpuri în antet i subsol: data, or etc. ----------------------------------------- 72 3.3.3.5. Aplicarea automat a numrului de pagin unui document ---------------------------------------- 72
3.4. Obiecte ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74 3.4.1. Tabele ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74
3.4.1.1. Crearea unui tabel standard --------------------------------------------------------------------------------- 74 3.4.1.2. Introducerea i editarea informaiilor într-un tabel ---------------------------------------------------- 75 3.4.1.3. Selectarea rândurilor, coloanelor, celulelor i a întregului tabel ---------------------------------- 76 3.4.1.4. Inserarea, tergerea rândurilor i a coloanelor --------------------------------------------------------- 76 3.4.1.5. Modificarea limii coloanei i înlimii rândului -------------------------------------------------------- 78 3.4.1.6. Modificarea chenarului ---------------------------------------------------------------------------------------- 79 3.4.1.7. Adugarea unei umbriri (culoare de fond) celulelor -------------------------------------------------- 80
3.4.2. Grafic în documente text ---------------------------------------------------------------------------------------- 80 3.4.2.1. Introducerea graficii într-un document -------------------------------------------------------------------- 80 3.4.2.2. Selectarea graficii dintr-un document --------------------------------------------------------------------- 85 3.4.2.3. tergerea unei miniaturi, imagini, diagrame ------------------------------------------------------------ 86 3.4.2.4. Editarea graficii dintr-un document ------------------------------------------------------------------------ 86
3.5. Pregtirea imprimrii ------------------------------------------------------------------------------------------------ 87 3.5.1. Pregtiri preliminare ------------------------------------------------------------------------------------------------ 87
3.5.1.1. Verificarea ortografic a documentului ------------------------------------------------------------------- 88 3.5.1.2. Examinarea documentului înaintea imprimrii (Print Preview) ------------------------------------ 91
3.5.2. Imprimarea ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 93 3.5.2.1. Alegerea opiunilor de imprimare cum ar fi: imprimarea întregului document, a unor pagini
indicate, numrul de copii ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93 3.5.2.2. Imprimarea unui document de la o imprimant instalat utilizând setrile implicite --------- 94
3.6. Faciliti de trimitere a unui document Word prin e-mail sau fax ------------------------------------- 94
3.7. Propuneri de realizare a unor aplicaii practice ---------------------------------------------------------------- 97
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 6
3. Bazele utilizrii procesoarelor de texte; Word din Microsoft Office
Microsoft Office reprezint o suit de aplicaii de birou. Din cadrul suitei Microsoft Office
amintim urmtoarele aplicaii mai importante:
- Microsoft Office Word 2007 (procesor de texte) – ofer posibilitatea de a crea, edita, formata,
salva i deschide documente text; documentele create pot include pe lâng text i tabele,
grafic, diagrame etc.. În mod prestabilit fiierele Word 2007 sunt salvate cu extensia docx.
Documentele mai pot fi salvate i în alte formate dintre care amintim Rtf i PDF.
- Microsoft Office Excel 2007 (calcul tabelar) – este o aplicaie de calcul tabelar ce ofer
posibilitatea de a introduce date, de a le analiza i de a face calcule cu acestea; sunt incluse
numeroase funcii pentru operaii matematice, statistice, financiare, de baze de date, de dat i
timp etc..
- Microsoft Office PowerPoint 2007 (prezentare multimedia) – permite crearea de prezentri
multimedia pe baz de diapozitive (slide-uri) care pot include alturi de text i grafic, tabele,
diagrame i animaie.
- Microsoft Office Access 2007 (baze de date) – ofer lucrul cu baze de date printr-o interfa
simpl; pot fi create i editate tabele, rapoarte, interogri, formulare.
- Microsoft Office Outlook – permite scrierea, trimiterea, primirea, citirea de e-mail.
3.1. Folosirea aplicaiei Microsoft WORD
3.1.1. Primii pai în procesarea textelor
Word este un procesor de texte complex i eficient care ofer instrumentele necesare pentru a
produce documente de diferite tipuri de la scrisori, referate i cereri la buletine informative, cri,
reviste i pagini Web. Documentele se creeaz în fereastra Word, se salveaz în fiiere i pot fi
modificate de câte ori este nevoie. Când se obine varianta final aceasta poate fi imprimat, transmis
prin e-mail i fax sau vizualizat pe Internet ca pagin Web. Word-ul este un procesor de texte minunat
dar toate instrumentele sale – instrumente pentru culori, fonturi, obiecte grafice, rotire, panoramare i
altele – sunt numai o extensie a creativitii dvs..
Înainte de a începe s scriei documentul în Word este necesar s schiai pe hârtie sau mcar în
minte design-ul documentului. Pentru aceasta vei avea în vedere rspunsul la urmtoarele întrebri:
- Care este scopul documentului i de ce este el necesar?
- Care este audiena?
- Care este formatul general?
- Care sunt cerinele de imprimare?
- Cum va fi distribuit?
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 7
Elementele care asigur succesul unei publicaii au la baz înelegerea mesajului de transmis, a
audienei i a resurselor.
Dac ignorai audiena când scriei coninutul i proiectai design-ul unui document atunci cu
siguran c documentul nu va fi citit. Tot ce are legtur cu documentul, de la stilul de scris pân la
calitatea hârtiei, contribuie la formarea imaginii despre transmitorul mesajului. Un design este bun
dac reuete s capteze atenia cititorului, s transmit mesajul i acesta s fie reinut o perioad cât
mai lung. Prin urmare va trebui s v gândii la coninut, la formatul de pagin, numr de pagini i de
exemplare, ce fel de grafic folosii, cum aranjai textul i grafica în pagin, ce tipuri de fonturi folosii
i de ce dimensiuni (pentru titluri, capitole, subcapitole i pentru corpul principal al textului) etc. De
asemenea pentru fiecare dintre aceste elemente stabilii impresia pe care dorii s o produc: formal,
informal, prietenos, elegant, clasic, trendy, conservator, provocator, divers etc.
Pentru transpunerea design-ului publicaiei în format electronic cu ajutorul unei aplicaii de
procesare de texte, în cazul de fa cu Microsoft Word 2007, este indicat s stabilii de la început
mrimea (A3, A4, A5, Letter etc.), orientarea (portret sau vedere) i marginile paginii documentului.
Dac documentul va avea mai mult de o pagin atunci numerotai paginile fie în zona de antet fie în
cea de subsol. Pentru aceasta vei crea un antet sau un subsol pentru document.
Acest modul prezint elementele de baz ale tehnologiei procesoarelor de texte, necesare în
realizarea unui design adecvat scopului propus i utile pentru majoritatea persoanelor care nu au
experien în artele vizuale i în utilizarea tehnologiei de procesare de text dar care doresc s produc
documente imprimate în scop comercial sau pentru uz personal.
Dac dorii s scriei un text scurt unei cunotine i nu v prea intereseaz aspectul acestuia
atunci este suficient s citii primele dou capitole din acest modul (3.1. „Folosirea aplicaiei Microsoft
WORD”; 3.2. Operaii de baz în documente”) i capitolul 3.5 „Pregtirea imprimrii” eventual 3.6
„Faciliti de trimitere a unui document Word prin e-mail sau fax”.
Dac considerai c utilul i frumosul ar trebui s mearg mân în mân, atunci citii i capitolele
3.3. „Formatarea” i 3.4. „Obiecte”.
3.1.1.1. Deschiderea i închiderea aplicaiei Word
Lansarea în execuie a aplicaiei
Dup instalarea aplicaiei pe calculator, pentru a lucra cu ea trebuie s o lansai în execuie.
Lansarea în execuie se realizeaz astfel:
În bara de aplicaii (Taskbar) se alege Pornire → Toate programele → Microsoft Office →
Microsoft Office Word 2007 (Start → All Programs → Microsoft Office → Microsoft Office Word
2007):
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 8
Interfaa Microsoft Word
Dup lansarea în execuie a aplicaiei Microsoft Office Word 2007, pe ecran va aprea fereastra
aplicaiei prezentat în figura urmtoare:
Deoarece Microsoft Office Word 2007 poate fi personalizat, fereastra aplicaiei poate arta diferit
de la un utilizator la altul, dar ea prezint toate elementele cunoscute ale ferestrelor.
Fereastra aplicaiei prezint un document nou cu numele Document1. Fiecare document va avea
una sau mai multe pagini.
Lucrarea Document1 are implicit o pagin. Pagina urmtoare apare automat atunci când se
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 9
umple cu informaie prima pagin. La dorina utilizatorului se poate aduga oricând o pagin nou
folosind combinaia de taste Ctrl+Enter. Este important unde se afl cursorul text (punctul de inserie)
în pagin, în momentul inserrii unei pagini noi prin acest procedeu. Cursorul text apare sub forma
unei liniue verticale pulsatoare.
Interfaa Word conine elemente comune celorlalte aplicaii Microsoft Office cum sunt:
Bara de titlu – conine numele documentului curent i al aplicaiei; butoanele de minimizare,
maximizare/refacere, închidere
Buton Office (Office Button) - situat în colul stânga sus al ferestrei aplicaiei, permite
accesul la comenzi de baz pentru lucru cu fiiere: deschidere fiier nou sau existent, salvare,
imprimare, trimitere prin e-mail sau fax, închidere fiier, dar i la opiunile de personalizare a
aplicaiei prin butonul Opiuni Word (Word Options) i de închidere a aplicaiei prin butonul
Ieire Word (Exit Word).
Bara de instrumente Acces rapid (Quick Access Toolbar) – situat în
dreapta butonului „Office”, conine butoanele Salvare (Save), Anulare (Undo), Refacere
(Redo) i Particularizare bar de instrumente Acces rapid (Customize Quick Access
Toolbar). Bara „Acces rapid” poate fi personalizat prin mutarea ei sub Panglic (Ribbon) i
prin adugarea/ eliminarea de butoane.
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 10
Panglica (Ribbon) – situat sub bara de titlu, este proiectat pentru a avea acces rapid la
comenzile de care avem nevoie. Panglica (Ribbon) este parte a interfeei numit „Microsoft
Office Fluent”, interfa care înlocuiete meniurile ierarhice i barele de instrumente din
versiunile anterioare cu comenzi organizate în file (tabs) i grupuri.
Pe Panglic (Ribbon) se gsesc toate comenzile, stilurile i resursele necesare, aranjate logic
pe tipuri de activiti în file (tab-uri).
Fiecare fil (tab) are un nume i conine grupuri, de exemplu Pornire (Home), Inserare
(Insert), Aspect pagin (Page Layout), Referine (References) etc..
Un grup conine comenzi înrudite i cuprinde controale cum ar fi: butoane, meniuri, casete
de validare (Check box) i casete combinate (Combo box). Fiecare grup are un nume ce
apare sub butoane (Clipboard, Font etc.) i unele dintre grupuri prezint în dreapta numelui
de grup un buton numit Lansator (Launcher) care deschide caseta de dialog asociat
grupului.
Pe Panglic (Ribbon) apar i galerii de pictograme, ca de exemplu galeria Stiluri rapide
(Quick Style Gallery) util la formatarea textului; dac plasai cursorul mouse-ului peste o
pictogram din galerie (fr a da clic) atunci textul îi schimb temporar aspectul conform
stilului indicat.
Unele file (tab) sunt afiate numai dac sunt necesare. De exemplu fila Instrumente
imagine (Picture Tools) i Format apare numai dac ai selectat o imagine.
Este posibil ca pe Panglic (Ribbon) s nu fie vizibile toate pictogramele sau tot textul
pentru o fil (tab). Panglica este optimizat pentru un ecran cu rezoluia de 1024x786 pixeli
i pentru o fereastr Word maximizat. Dac fereastra sau rezoluia este mai mic atunci
grupurile din fila (tab) activ se restrâng pe orizontal i la nevoie pictogramele care au fost
afiate pe un rând pot aprea pe dou sau trei rânduri sau se poate afia o singur pictogram
prin care se face accesul la comenzi.
Exemplu:
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 11
Riglele gradate (Rulers) – orizontal i vertical sunt utilizate pentru alinierea textului,
graficii i tabelelor în document. Riglele pot fi afiate/ascunse din butonul Rigl (Ruler) aflat
în partea superioar a barei de derulare vertical sau bifând/debifând opiunea Rigl (Ruler)
din fila Vizualizare → grupul Afiare/Ascundere (View → Show/Hide):
Unitile de msur în care sunt divizate riglele gradate se stabilesc din fereastra Opiuni
Word (Word Options) dac se parcurge calea Buton Office → Opiuni Word → seciunea
Complex → zona Ecran (Office Button → Word Options → seciunea Advanced → zona
Display):
Barele de defilare (Scroll bar) - pe orizontal i vertical se afieaz/ascund astfel: clic pe
Buton Office → Opiuni Word → Complex → zona Ecran (Office Button → Word Options
→ Advanced → zona Display) se bifeaz/debifeaz Bar de defilare orizontal (Show
horizontal scrool bar) i/sau Bar de defilare vertical (Show vertical scrool bar).
Bara de stare (Status bar) – apare în partea de jos a ferestrei i afieaz informaii cu privire
la contextul de lucru. Ea poate fi personalizat prin adugarea respectiv eliminarea de
butoane dac se d clic-dreapta pe bar i din meniul contextual se bifeaz/debifeaz
opiunile dorite. În general sunt afiate informaii cum ar fi: numrul de pagin/nr. total
pagini, numr total de cuvinte, limba, modurile de vizualizare document, procentul de
vizualizare pentru panoramare (Zoom).
Minibar de instrumente (Mini toolbar) – conine comenzi de formatare care apar în
document acolo unde trebuie s le utilizai. Selectai un text i vei vedea Minibara de
instrumente (Mini toolbar) chiar lâng textul selectat.
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 12
Exemplu:
Opiuni lipire (Paste options) – apare în document în poziia cursorului, sub forma
unui buton, dup o operaie de lipire a unei secvene de text. Dac dai clic pe buton apare
lista opiunilor din care putei alege cum s fie lipit (paste) textul în document.
Meniuri contextuale – apar la clic-dreapta pe o fil (tab), pe un buton, în zona de text, pe un
element de grafic etc. i prezint comenzi ce pot fi utilizate în contextul respectiv pentru
elementul indicat.
Pagina documentului – reprezint zona de lucru în care se introduce textul i grafica i apare
sub forma unei coli albe de hârtie. Pagina documentului corespunde unei anumite mrimi i
orientri a foii de hârtie. Caracteristicile paginii se stabilesc din fila Aspect pagin → grupul
Iniializare pagin (Page Layout → grupul Page Setup). Dup introducerea textului i
eventual a graficii documentul se salveaz ca fiier pe disc. Ulterior el poate fi deschis pentru
vizualizare, modificare, imprimare sau trimitere prin fax sau e-mail.
Închiderea aplicaiei Word
Când ai terminat de lucrat în Word închidei aplicaia. Pentru a închide aplicaia Word alegei
Buton Office → X Ieire Word (Office Button → X Exit Word) sau facei clic pe butonul rou X
Închidere (Close) aflat pe bara de titlu.
3.1.1.2. Folosirea funciilor “ Ajutor” (Help)
În aplicaia Word 2007 pentru rezolvarea rapid a unor probleme putei folosi funcia Ajutor
(Help). Ajutorul reprezint un ghid interactiv ce conine informaii despre cum s utilizai Word-ul.
Cum folosim Ajutorul (Help-ul)?
Pentru comenzile din Panglic (Ribbon) obinei explicaii dac meninei câteva clipe
cursorul mouse-ului peste buton. Va aprea o caset cu explicaii scurte numite Sfaturi ecran
(ScreenTip).
Exemplu:
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 13
Pentru acces la fereastra Ajutor Word (Word Help) dai clic pe butonul Ajutor pentru
Microsoft Office (Microsoft Office Word Help) din bara de file (tab-uri) a panglicii (Ribbon)
sau apsai tasta funcional F1. În urma executrii acestei comenzi, va aprea fereastra
Ajutor Word (Word Help):
Fereastra de ajutor (Help) poate fi redimensionat i poziionat oriunde pe ecran. Dac în
partea dreapt-jos a ferestrei apare Offline atunci avei acces la ajutorul din fiierele salvate
pe calculator. Dac apare Conectat la Office Online (Connected to Office Online) atunci
suntei conectai la ajutorul Office online. Se poate alege una dintre variante prin clic pe
butonul respectiv i selectarea uneia dintre oferte din meniul afiat.
Accesul la informaiile utile se poate face astfel:
- Se pot parcurge capitolele din panoul stâng. Un capitol (carte) se deschide prin clic pe el.
Se alege din ofert unul dintre subiecte i se d clic. În panoul din dreapta va aprea
dezvoltat subiectul ales. Dac panoul stâng nu apare atunci se efectueaz clic pe butonul
Afiare cuprins (Show Table of Contents) aflat în bara de instrumente din partea de
sus a ferestrei de ajutor.
- În fereastra Ajutor Word (Word Help) se poate tasta un cuvânt în caseta Tastai cuvintele
ce trebuie cutate (Type words to search for) pentru a primi informaii punctuale.
Pentru o caset de dialog utilizai pictograma Ajutor (Help) din bara de titlu a casetei.
Dac exist ajutor (help) disponibil pentru caseta de dialog atunci acesta va aprea automat,
altfel va aprea fereastra Pornire (Home) a ajutorului.
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 14
3.1.1.3. Deschiderea unuia sau mai multor documente
Din Word un document existent se deschide alegând Buton Office → Deschidere (Office Button
→ Open) sau prin clic pe numele lui dac acesta apare în lista Documente recente (Recent Documents
la Office Button). De asemenea putei deschide un document Word din aplicaia Computer dac dai
dublu-clic pe pictograma fiierului. Fiierele create în Notepad i în WordPad pot fi deschise cu
aplicaia Word.
În Word se poate lucra cu mai multe ferestre document deschise simultan.
3.1.1.4. Crearea unui document nou (folosind ablonul prestabilit)
Un document nou se creeaz prin alegerea Buton Office → Nou → Document necompletat →
Creare (Office Button → New → Blank Document → Create). Va aprea o nou fereastr Word cu un
document numit „Document nr” ( unde nr este un numr dat automat) ce are o singur pagin.
3.1.1.5. Salvarea unui document într-o locaie pe disc
Salvarea iniial se realizeaz aa cum ai învat în aplicaiile precedente: alegei din Buton
Office → Salvare (Office Button → Save). În fereastra care va aprea, în caseta Salvare cu tipul
(Save as type) alegei Document Word (Word Document (*.docx)). Prin aceast alegere vor rezulta
fiiere cu extensia .docx (cea mai cunoscut extensie a aplicaiei Word 2007). Introducei în caseta
Nume fiier (File name) numele noului fiier, selectai discul i dosarul (folder-ul) în care acesta s fie
salvat i dai clic pe butonul Salvare (Save).
Pe parcursul lucrului în Word este indicat s facei salvri intermediare Buton Office → Salvare
(Office Button → Save).
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 15
Se pot efectua salvri mai rapid prin acionarea butonului Salvare (Save) din bara Acces
rapid (Quick Access Toolbar) sau apsând combinaia de taste Ctrl + S.
Pentru a proteja fiierul împotriva deschiderilor
neautorizate sau împotriva modificrilor la salvare
putei indica o parol pentru deschidere i/sau una
pentru modificare: în fereastra Salvare ca (Save As)
dai clic pe Instrumente → Opiuni generale (Tools
→ General Options…) pentru a deschide fereastra
Opiuni generale.
Parol pentru deschidere (Password to open) i/sau
pentru modificare în caseta Parol pentru modificare
(Password to modify), dai clic pe OK i reintroducei
parolele când v sunt solicitate.
Pentru a renuna ulterior la parole se alege
Buton Office → Salvare ca (Office Button →
Save As) i se repet procedura de mai sus tergând
parolele introduse.
Not
- În Word se poate alege s se lucreze cu copie de rezerv (siguran) pentru document dac
parcurgei calea: Buton Office → Opiuni Word → Complex → zona Salvare → se bifeaz
Întotdeauna copie de rezerv (Office Button → Word Options → Advanced → zona Save →
se bifeaz Always create backup copy):
Prin aceast aciune se va copia versiunea precedent a unui document ca o copie de rezerv
(siguran), de fiecare dat când salvai documentul. Fiecare nou copie de rezerv înlocuiete
precedenta copie de rezerv. Word salveaz copia de rezerv în acelai folder cu originalul i
adaug numelui de fiier cuvintele Copie de rezerv a numefiier. wbk (Backup of numefiier.
wbk). Când lucrul într-un document eueaz se poate continua pe copia de rezerv a acestuia.
- Se poate alege realizarea unei salvri periodice la un interval de timp stabilit de utilizator:
Buton Office → Opiuni Word → Salvare (Office Button → Word Options → Save) i se
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 16
bifeaz caseta Salvare informaii de recuperare automat la fiecare (Save AutoRecover
Information every). Aceast aciune determin construirea automat a unui fiier de
recuperare a documentului dup trecerea fiecrui interval de timp introdus în caseta minute
(minutes): valoare cuprins între 1 i 120.
În situaia în care calculatorul dvs. nu mai rspunde la nici o comand sau se întrerupe
alimentarea cu energie în mod neateptat, Word-ul deschide fiierul de AutoRecuperare
(AutoRecover. În momentul în care lansai din nou în execuie aplicaia, fiierul de
AutoRecuperare (AutoRecover)poate conine informaii nesalvate care, altfel, s-ar fi pierdut din
documentul original.
ajuta s recuperai, eventual, informaiile dorite.
Observaie: Recuperarea automat nu înlocuiete comanda Salvare (Save) - este necesar în continuare
s salvai documentul odat ce ai terminat de lucrat cu el.
3.1.1.6. Salvarea unui document sub alt nume
Se pot aduce modificri în cadrul procesului de salvare dac se alege Buton Office → Salvare ca
(Office Button → Save As), aciune care determin reapariia ferestrei de salvare în care se va putea
schimba discul, folderul în care se face salvarea, numele fiierului sau orice combinaie a celor
amintite. Prin aceast aciune documentul salvat iniial nu va fi afectat ci se va crea o copie a sa (dac
facei cel puin o schimbare de disc, folder sau nume de fiier).
Observaie: Dac nu se modific nimic în cadrul procesului de salvare atunci Salvare ca (Save as)
acioneaz la fel ca i Salvare (Save).
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 17
3.1.1.7. Comutarea între mai multe documente deschise
În Word se poate lucra cu mai multe ferestre deschise simultan. Pentru a comuta dintr-un
document în alt document deschis:
- se folosete fila Vizualizare → Comutare ferestre (View → Switch Windows) i se d clic pe
numele unui document sau
- se face clic pe butonul corespunztor din Bara de aplicaii (Taskbar).
3.1.1.8. Închiderea unui document
- Buton Office → Închidere (Office Button → Close) sau
- Clic pe butonul x Închidere (Close). Dac a fost deschis un singur document atunci se va
închide i Word-ul.
Dac fiierul nu a fost salvat sau dac s-au operat modificri de la ultima salvare atunci vei fi
întrebai dac dorii s salvai sau nu.
Ce ai învat în acest capitol?
Cum se pornete i cum se oprete aplicaia Microsoft Word.
Cum se deschide un document creat cu Microsoft Word.
Cum se creeaz un document nou cu Word-ul i cum se salveaz acesta într-o
locaie pe disc.
Cum se salveaz un document dându-i-se un alt nume decât cel cu care a fost
salvat anterior.
Cum se folosete ajutorul (Help).
Cum se deschide un fiier fr a închide aplicaia Word.
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 18
3.1.2.1. Schimbarea modului de vizualizare a paginii
În fila Vizualizare, grupul Vizualizri documente (View, grupul Document Views), se gsesc
comenzile pentru modurile de vizualizare a documentului.
Aceste comenzi pot fi accesate i din bara de stare. În dreapta barei exist butoane care comut
între diverse moduri de vizualizare.
Aspect pagin imprimat (Print layout) - permite lucrul cu documentul exact aa cum va arta
acesta dup tiprire. Permite utilizarea tuturor facilitilor aplicaiei. Este modul curent de lucru.
Citire în ecran complet (Full Screen Reading) – este o vizualizare optimizat pentru citirea
documentului pe întregul ecran. i în aceast vizualizare se poate alege opiunea de a vedea
documentul aa cum apare el la imprimant. Ieirea din acest mod se face prin accesarea butonului
Închidere (Close) din colul-dreapta sus al ferestrei.
Aspect pagin Web (Web Layout) - prezint documentul exact aa cum va aprea acesta în
programul de navigare (Browser).
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 19
Schi (Outline) - este un mod de vizualizare folositor atunci când utilizatorul dorete s creeze
un plan preliminar sau s revizuiasc planul în timpul dezvoltrii unui document.
Ciorn (Draft) – nu apar vizualizate marginile paginilor; scrisul curge pagin dup pagin i
trecerea la o alt pagin este evideniat printr-o linie orizontal punctat.
Observaie: Vei studia aplicaia Word în modul de vizualizare Aspect pagin imprimat (Print
layout).
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 20
3.1.2.2. Folosirea funciei de modificare a scrii de vizualizare a unui document (panoramare)
Factorul de panoramare al documentului poate fi mrit sau micorat pentru a vedea o zon mai
mare, respectiv mai mic din document. Accesul la comenzile de panoramare (zoom) se face din fila
Vizualizare, grupul Panoramare (View, grupul Zoom) sau din Bara de stare (Status bar).
Din fila Vizualizare (View) alegerea Panoramare ( Zoom) permite modificarea
dup nevoie a factorului de panoramare:
În fereastra Panoramare (Zoom), se poate alege direct factorul de panoramare Panoramare la
(Zoom to), sau se poate introduce acesta în caseta Procent (Percent). Pentru a vizualiza întreaga
lime sau mrime a paginii se alege Lime pagin (Page width) respectiv Pagin întreag
(Whole page), iar pentru a vizualiza mai multe pagini în acelai timp se alege Multe pagini
(Many Pages).
Zona Panoramare (Zoom) din bara de stare permite modificarea factorului de panoramare
prin glisarea indicatorului sau prin clic pe unul dintre butoanele sau .
Observaie: Modificrile factorului de panoramare nu au nici un fel de efecte asupra mrimii reale a
paginii i a caracterelor (textul va fi prezentat ca i cum ar fi privit printr-o lup care
mrete sau micoreaz).
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 21
3.1.2.3. Afiarea, ascunderea barelor de instrumente
Panglica (Ribbon) poate fi minimizat (apar numai denumirile de file) i reafiat la nevoie
prin bifarea/ debifarea opiunii Minimizare Panglic (Minimize the Ribbon), accesibil fie
din butonul Particularizare bar de instrumente Acces rapid (Customize Quick Access
Toolbar) aflat pe bara Acces rapid (Quick Acces Toolbar), fie din meniul contextual ce apare
la clic dreapta pe zona panglicii.
De asemenea se poate da dublu-clic pe numele tab-ului activ sau se poate apsa combinaia
de taste Ctrl + F1.
Panglica (Ribbon) nu poate fi eliminat i nici înlocuit cu meniurile i barele de instrumente
(toolbars) din versiunile anterioare de Word.
Bara Acces rapid (Quick Acces Toolbar) poate fi afiat sub Panglic dac se alege butonul
Particularizare bar de instrumente Acces rapid (Customize Quick Access Toolbar) aflat pe
bara Acces rapid (Quick Acces Toolbar) i apoi Afiare dedesubtul panglicii (Show Below
the Ribbon).
Pentru lucrul rapid poate fi folosit Minibara de instrumente (Mini toolbar), o bar în
miniatur ce ofer comenzi de formatare pentru textul selectat.
Dac bara nu apare atunci se activeaz prin alegerea Buton Office → Opiuni Word →
Populare → se bifeaz Afiare minibar de instrumente la selectare (Office Button → Word
Options → Popular → se bifeaz Show Mini Toolbar on selection).
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 22
3.1.2.4. Afiarea, ascunderea caracterelor neimprimabile
Documentul creat în Word pe lâng textul propriu-zis conine i alte caractere care nu apar la
imprimare dar care sunt necesare pentru controlul formatrii textului din document. Acestea se numesc
caractere neimprimabile sau caractere de formatare. Pentru a afia/ascunde toate caracterele de
formatare (tabulatori, spaii, marcaje paragraf, alte marcaje de formatare) se alege una dintre
variantele:
a) Din Panglic: fila Pornire grupul Paragraf (Home→ Paragraph) butonul
b) Din caseta de dialog Opiuni Word (Word Options): Buton Office → Opiuni Word →
Afiare → zona Se afieaz întotdeauna marcajele de formatare pe ecran (Office Button →
Word Options → Display → zona Always show formatting marks on the screen) se bifeaz
opiunile corespunztoare caracterelor ce se doresc afiate.
Ce ai învat în acest capitol?
Cum se ajusteaz setrile de baz ale Word-ului (personalizarea interfeei).
- Cum se schimb modul de vizualizare a paginii.
- Cum se modific scara de vizualizare a unui document.
- Cum se afieaz i cum se „ascund” barele de instrumente i caracterele
neimprimabile (de formatare).
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 23
3.2.1. Introducerea informaiilor în documente
3.2.1.1. Introducerea textului în documente
Introducerea textului în document se poate realiza prin: tastare, copiere, mutare, etc.. Prin
tastare, textul apare în locul în care se afl cursorul de inserare text (liniua pulsatoare).
Rândurile de text curg automat pe msur ce tastai textul, nefiind necesar acionarea tastei
Enter la capt de rând. Ele sunt reajustate automat dac redimensionai pagina, modificai marginile
sau schimbai dimensiunea fontului.
Prin apsarea tastei Enter se creeaz un nou paragraf. Paragraful reprezint textul introdus între
dou apsri ale tastei Enter. Word-ul trateaz fiecare paragraf ca o entitate separat, având informaii
proprii de formatare.
Cum introducei text de la tastatur?
1. Plasai cursorul de inserare/inserie text în locul în care dorii s introducei textul.
2. V comutai pe modul Inserare (Insert) sau Sprascriere (Overtype).
3. Tastai textul dorit.
Dac se dorete suprascrierea textului existent, se poate trece la modul suprascriere. Pentru a
comuta între modurile inserare i suprascriere se execut clic pe butonul Inserare (Insert) sau
Suprascriere (Overtype) din bara de stare. Dac butonul nu este vizibil atunci se d clic-dreapta pe
bara de stare i se bifeaz Suprascriere (Overtype).
Pentru comutare se poate
alege Buton Office → Opiuni
controla modul de suprascriere (Office Button → Word Options
→ Advance→ Use the
mode):
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 24
3.2.1.2. Introducerea caracterelor speciale, a simbolurilor
Prin caracter special înelegem orice caracter care nu apare pe tastatur. De exemplu € ® © ½
¼ ± ≥ ≤ ≠ ÷ ∞ ¬ » ¥ ∑ µ sunt caractere speciale.
Pentru a preveni separarea a dou cuvinte la final de rând se folosete caracterul Spaiu
neseparator (Non-breaking space) între cele dou cuvinte, în loc de spaiul normal.
De asemenea pentru ca liniua de legtur dintre dou cuvinte s nu apar la final de rând se
utilizeaz Cratim neseparatoare (non-breaking hyphen). De exemplu dac textul ”Ana-Maria” se
gsete la final de rând i dorim s rmân cele dou cuvinte împreun se folosete între ele liniua
cratim neseparatoare (non-breaking hyphen).
Pentru a introduce în document caractere speciale parcurgei paii:
1. Plasai cursorul text în locul unde dorii s inserai caracterul.
2. Alegei tab-ul Inserare → grupul Simbol → Simbol → Mai multe simboluri (Insert →
grupul Symbol → Symbol → More Symbols).
3. În caseta care va aprea facei clic pe fila Caractere speciale (Special Characters):
4. În zona Caracter (Character:) facei clic pe caracterul dorit i apoi pe butonul Inserare
(Insert).
5. Caseta de dialog se închide efectuând clic pe butonul Închidere (Close) sau pe butonul X .
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 25
Pentru a introduce în document simboluri parcurgei paii:
1. Plasai cursorul text în locul unde dorii s inserai simbolul.
2. Alegei Inserare → grupul Simbol → Simbol (Insert → grupul Symbol → Symbol).
3. În caseta care va aprea facei clic pe o ofert:
Pentru a vedea mai multe oferte efectuai clic pe Mai multe simboluri (More Symbols…) i
apoi pe fila Simboluri (Symbols):
Din lista Font selectai Fontul dorit. În zona caracterelor facei clic pe un caracter i apoi pe
butonul Inserare (Insert).
Caseta de dialog se închide efectuând clic pe butonul Închidere (Close) sau pe butonul X al
casetei de simboluri.
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 26
3.2.2.1. Selectarea unui caracter, cuvânt, paragraf, întregul corp al textului
Înainte de a muta, copia, formata sau de a efectua alte operaii cu un text acesta trebuie mai întâi
selectat. Word permite selectarea textului care se afl în secven (consecutiv) cât i a blocurilor
(secvenelor) de text care nu sunt consecutive.
Selectarea textului în Word se realizeaz fcând clic cu mouse-ul la o extremitate a textului care
se dorete a fi în selecie i apoi glisând mouse-ul pân la cealalt extremitate a textului.
De asemenea, putei selecta zone de text poziionând cursorul text la începutul zonei respective
i apsând tasta Shift împreun cu tastele cu sgei în sensul seleciei.
Pe lâng aceste modaliti de selecie exist variante mai rapide, unele dintre acestea fiind
prezentate în continuare.
Un cuvânt se selecteaz dac se execut dublu-clic pe cuvântul respectiv.
O propoziie se selecteaz prin Ctrl+clic oriunde în interiorul propoziiei.
Selectarea unui rând se realizeaz mutând cursorul mouse-ului pe marginea din stânga a
rândului (sgeata mausului îi schimb direcia spre dreapta ), apoi se execut clic.
Selectarea unui numr de rânduri se face astfel: se mut cursorul mouse-ului pe marginea din
stânga a primului rând (sgeata mausului îi schimb direcia spre dreapta ), apoi se execut clic i se
gliseaz mouse-ul (în zona din stânga) în dreptul rândurilor ce se doresc a fi în selecie.
Un paragraf se poate selecta executând triplu clic în interiorul lui sau dublu clic în stânga lui.
Pentru selectarea întregului text se alege fila Pornire → grupul Editare Selectare → Selectare
total (Home → grupul Edit → Select → Select all) sau se d triplu clic în stânga textului.
De asemenea, putei selecta zone de text poziionând cursorul text la începutul zonei respective
i apsând tasta Shift împreun cu tastele cu sgei în sensul seleciei.
F8 activeaz modul selecie Extindere selecie (Extend); cu clic sau tastele sgei selectai text
în continuare pân la ieirea din acest mod prin Esc .
Alte modaliti de selectare a textului sunt prezentate în tabelul urmtor:
Apsai aceast tast
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 27
Shift+Ctrl+←
cuvântului anterior, dac suntei la începutul
unui cuvânt)
Shift+Ctrl+↑ Pân la începutul paragrafului curent (sau cel
anterior dac suntei la începutul unui paragraf)
Shift+Ctrl+↓ Pân la sfâritul paragrafului curent
Shift+Home Pân la începutul rândului
Shift+End Pân la captul rândului
Shift+Ctrl+Home Pân la începutul documentului
Shift+Ctrl+End Pân la sfâritul documentului
Not Pentru a deselecta zona selectat se execut un clic în document sau se apas o tast sgeat.
3.2.3. Editarea informaiilor
3.2.3.1. Editarea coninutului prin inserarea unor noi caractere, cuvinte în cadrul unui text existent, suprascrierea pentru a înlocui un text existent
Textul introdus în document poate fi modificat (pot fi inserate, terse sau suprascrise caractere,
cuvinte, sau secvene mai mari de text).
Pentru a modifica un text este necesar s mutai cursorul text (punctul de inserie/inserare) în
locul unde se va face operaia de editare.
Pentru a deplasa cursorul text în cadrul documentului se poate folosi maus-ul sau tastatura.
Deplasarea punctului de inserie cu ajutorul mausului
Se face clic în document în poziia în care se dorete s se opereze o schimbare.
Deplasarea punctului de inserie/inserare cu ajutorul tastaturii
Tast sau combinaie de taste
Punctul de inserie se mut:
← Înaintea caracterului anterior
→ Dup urmtorul caracter
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 28
Home La începutul rândului
End La sfâritul rândului
Cum se introduc caractere sau cuvinte noi?
1. V asigurai c nu suntei în modul de scriere suprascriere - în bara de stare nu apare
Suprascriere (Overtype).
2. Poziionai cursorul de inserare în locul dorit (folosind maus-ul sau tastele sgei pentru
deplasare).
3. Tastai noul text.
Pentru a suprascrie un text (a înlocui textul existent cu cel ce va fi tastat) parcurgei paii:
1. Asigurai-v c în bara de stare Suprascriere (Overtype) este evideniat, altfel apsai tasta
Insert sau facei clic în bara de stare pe butonul Inserare (Insert).
2. Plasai cursorul de inserare în poziia dorit.
3. Tastai textul dorit.
3.2.3.2. Folosirea comenzilor „Anulare” (Undo) i „Refacere” (Redo)
În cazul în care ai tastat un text greit, sau ai dat o comand greit avei posibilitatea s anulai
aceste aciuni prin comanda Anulare (Undo). Comanda Refacere (Redo) inverseaz aciunea comenzii
pentru anulare, adic anuleaz ultima Anulare, sau ultimele Anulri. Refacerea (Redo) se utilizeaz în
cazul în care nu ai intenionat s anulai o aciune, i are ca efect revenirea la situaia dinainte de a da
comanda Anulare (Undo).
Avei acces la comenzile Anulare (Undo) i Refacere (Redo) prin taste rapide sau din bara de
instrumente Acces rapid (Quick Access Toolbar).
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 29
Anularea ultimei aciuni
În bara Acces rapid (Quick Access Toolbar) facei clic pe butonul Anulare (Undo), sau
apsai combinaia de taste Ctrl+ Z .
Observaie: Dac nu se poate anula ultima aciune atunci numele butonului se schimb în Imposibil de
anulat (Can’t Undo).
Anularea mai multor aciuni în acelai timp
Microsoft Word afieaz o list a celor mai recente aciuni pe care avei posibilitatea s le
anulai.
1. În bara Acces rapid (Quick Access Toolbar), facei clic pe sgeata din dreapta butonului
Anulare (Undo); va aprea o list cu cele mai recente aciuni pe care Microsoft Word le poate
anula.
2. Facei clic pe aciunea pe care dorii s o anulai. Dac nu vedei aciunea în list, pentru a o
vizualiza, utilizai bara de derulare asociat listei.
Observaie: Când anulai o aciune din list, se anuleaz de asemenea, toate aciunile situate înaintea ei.
Refacerea (Redo) ultimei aciuni anulate
În bara Acces rapid (Quick Access Toolbar), facei clic pe butonul Refacere (Redo), sau
apsai combinaia de taste Crtl + Y.
Observaie: Dac nu se poate reface ultima anulare atunci numele butonului se schimb în Imposibil
de refcut (Can’t redo).
Refacerea în acelai timp a mai multor aciuni anulate
1. În Acces rapid (Quick Access Toolbar), facei clic pe sgeata din dreapta butonului Refacere
(Redo); va aprea o list cu cele mai recente aciuni pe care Microsoft Word le poate reface.
2. Facei clic pe aciunea pe care dorii s o refacei. Dac nu vedei aciunea în list, utilizai
bara de derulare asociat listei, pentru a o vizualiza.
Observaie: - Când refacei o aciune din list, se refac de asemenea, toate aciunile situate înaintea ei.
- Butonul de Refacere (Redo) apare numai dup a anulare cu (Undo), în restul
timpului el este buton de Repetare (Repeat) ,repet ultima aciune.
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 30
3.2.4. Copierea, mutarea i tergerea unui text
3.2.5. Copierea textului în acelai document sau în alte documente deschise
O facilitate a sistemelor de operare de tip Windows este memoria Clipboard, care permite
stocarea temporar de text i grafic.
Avantajele memoriei Clipboard:
- se pot muta sau copia texte sau grafic în cadrul aceluiai document;
- se pot efectua operaii de copiere, respectiv mutare i între documente Word diferite;
- se pot muta sau copia texte sau grafic între diferite aplicaii din Windows;
- informaia rmâne în Clipboard i dup ce o lipii (Paste) undeva, ceea ce permite s inserai
de mai multe ori aceeai informaie prin operaii repetate de lipire.
Copierea textului în acelai document se realizeaz parcurgând paii:
1. Se selecteaz textul dorit (surs).
2. Se alege fila Pornire → grupul Clipboard → Copiere (Home, grupul Clipboard → Copy )
sau se apas Ctrl + C.
3. Se plaseaz cursorul de inserare la destinaie (clic cu mausul).
4. Se alege fila Pornire → grupul Clipboard → Lipire (Home, grupul Clipboard → Paste) sau
se apas Ctrl + V.
Observaie: Dup comanda Copiere (Copy) textul sau obiectul selectat va rmâne în document, iar o
copie a lui va fi plasat în Clipboard.
Copierea textului în alt document deschis se realizeaz parcurgând paii:
1. Se face activ documentul surs i selectm textul (surs).
2. Se alege fila Pornire → grupul Clipboard → Copiere (Home, grupul Clipboard → Copy).
3. Se activeaz documentul destinaie, apoi se poziioneaz cursorul de inserare în locul
unde va fi mutat textul (clic cu mausul în locul dorit).
4. Se alege fila Pornire → grupul Clipboard → Lipire (Home, grupul Clipboard → Paste).
Not
- În aceast versiune de Word exist un Clipboard multiplu în care se pot pstra mai multe
informaii pentru a le putea insera pe oricare din ele într-un document Office. În cazul în care
plasai prin copiere sau decupare mai mult de 24 de elemente în Clipboard, Clipboard-ul Office
va terge primul element plasat i apoi va colecta al 25-lea element. Elementele colectate rmân
în Clipboard-ul Office pân când închidei toate programele Office care ruleaz pe calculator.
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 31
Pentru aceasta se afieaz panoul de activitate Clipboard în care vor aprea toate informaiile
stocate în aceast memorie (va fi plasat câte o pictogram reprezentând informaia adugat).
Pentru lipirea informaiei dorite în document se execut clic pe elementul dorit în fereastra
Clipboard, informaia aprând acolo unde e punctul de inserare. Clipboard-ul se golete cu clic
pe butonul Golire complet (Clear All) din panoul de activitate Clipboard.
Pentru a vizualiza panoul Clipboard dai clic pe fila Pornire (Home), i în grupul Clipboard pe
butonul din colul dreapta jos:
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 32
Pentru a închide Clipboard-ul dai clic pe butonul x din fereastra Clipboard.
- În cadrul aceleiai ferestre document se poate folosi mouse-ul pentru a copia rapid un text,
urmând paii:
1. Se selecteaz textul.
2. Se plaseaz indicatorul mouse-lui pe textul selectat, se apas tasta CTRL i se menine apsat,
se execut clic i se ine butonul stâng al mouse-ului apsat, apoi se gliseaz ctre destinaie,
la final se elibereaz mouse-ul i apoi tasta CTRL.
Aceast facilitate este activ dac se alege: Buton Office → Opiuni Word → Complex Se
permite glisarea i fixarea textului (Office Button → Word Options → Advance → Allow
text to by dragged and dropped) → OK.
3.2.5.1. Mutarea textului în acelai document sau în alt document
Dac o anumit secven de text nu este scris în locul potrivit atunci se mut secvena în poziia
corect. Prin mutare textul dispare de la surs i apare la destinaie.
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 33
1. Se selecteaz textul (surs).
2. Se alege Pornire, grupul Clipboard → Decupare (Home, grupul Clipboard → Cut) sau se
apas Ctrl + X.
3. Se poziioneaz cursorul mausului la destinaie i se face clic.
4. Se alege din fila Pornire, grupul Clipboard → Lipire (Home, grupul Clipboard → Paste).
Observaie: Dup comanda Decupare (Cut) textul sau obiectul selectat dispare din document, iar o
copie a lui va fi plasat în Clipboard.
Mutarea textului în alt document deschis se realizeaz parcurgând paii:
1. Se face activ documentul surs i se selecteaz textul (surs).
2. Se alege fila Pornire grupul Clipboard → Decupare (Home, grupul Clipboard → Cut).
3. Se face activ documentul destinaie, apoi se poziioneaz cursorul de inserare în locul
unde se dorete a fi mutat textul (clic cu mausul în locul dorit).
4. Se alege din fila Pornire, grupul Clipboard → Lipire ( Home, grupul Clipboard → Paste).
Observaie: Memoria Clipboard, permite stocarea temporar de text i ilustraii. Dup comanda
Decupare (Cut) textul sau obiectul selectat dispare din document, iar o copie a lui va fi
plasat în Clipboard. În aceast versiune de Word exist un Clipboard multiplu în care se
pot decupa mai multe informaii pentru a le putea insera ulterior pe oricare dintre ele într-
un document Office.
Not În cadrul aceleiai ferestre document se poate folosi mouse-ul pentru a muta rapid un text:
1. Se selecteaz textul.
2. Se plaseaz indicatorul mouse-ului pe selecie, se execut clic, se ine butonul stâng al mouse-
ului apsat i se gliseaz ctre destinaie.
Aceast facilitate este activ dac se alege: Buton Office → Opiuni Word → Complex → Se
permite glisarea i fixarea textului (Office Button → Word Options → Advance → Allow
text to by dragged and dropped) → OK.
3.2.5.2. tergerea textului
Un text care introdus, poate fi uor ters folosind tastele Backspace sau Delete. Alte variante:
Tasta Aciunea
CTRL+BACKSPACE tergere unui cuvânt la stânga
DELETE tergerea unui caracter la dreapta
CTRL+DELETE tergerea unui cuvânt la dreapta
CTRL+X Decuparea textului selectat i inserarea în Clipboard
Dac se dorete tergerea unui text mai lung printr-o singur operaie, textul respectiv trebuie
selectat, dup care se apas tasta Delete.
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 34
3.2.6.1. Folosirea comenzii de cutare a unui text într-un document
Gsirea i înlocuirea unor fragmente de text este una dintre cele mai rapide modaliti de a
efectua modificri repetitive asupra unui document.
Comanda Find (gsire) se refer la identificarea poziiei unui ir de caractere, iar Replace
(înlocuire) înlocuiete irul de caractere (poriune de text) gsit cu unul nou.
Pentru utilizarea acestor comenzi, se alege fila Pornire → grupul Editare → Gsire → Gsire
(Home → grupul Editing → Find → Find) i în fereastra care se deschide se introduce irul de
caractere ce se dorete a fi gsit în caseta De gsit (Find what) i se apas butonul Urmtorul gsit
(Find Next). La fiecare gsire a irului de caractere cutat, procesul de cutare se oprete, textul gsit
fiind selectat. Prin apsarea butonului Urmtorul gsit (Find Next) procesul de cutare continu.
Din lista Gsire în (Find in) se poate selecta unde s se fac cutarea Documentul principal,
Anteturi i subsoluri (Main Document, Header anf Footers) etc..
3.2.6.2. Folosirea comenzii de înlocuire a unui cuvânt sau a unei fraze
În unele cazuri este necesar ca textul gsit s fie înlocuit cu un altul. Pentru aceasta se alege
Pornire → Editare → Înlocuire (Home → Editin g→ Replace). Se introduce irul de caractere ce se
dorete a fi gsit în caseta De gsit (Find what) iar în caseta Înlocuire cu (Replace with) se introduce
textul cu care se face înlocuirea. Se începe cutarea cu clic pe Urmtorul gsit (Find Next). Cu clic pe
butonul Înlocuire (Replace) textele gsite se vor înlocui unul câte unul, iar dac în unele locuri nu se
dorete substituirea textului gsit, se apas butonul Urmtorul gsit (Find Next); cu clic pe butonul
Înlocuire peste tot (Replace All) înlocuirea se va face automat în tot documentul.
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 35
Not
Dac se bifeaz opiunea Potrivire litere mari i mici (Match case) atunci la gsirea textului se
va fi ine cont de tipul literelor (majuscule i minuscule).
Dac se bifeaz opiunea Numai cuvinte întregi (Find whole words only) atunci textul cutat
trebuie s fie cuvânt, nu parte dintr-un cuvânt.
Dac aceste opiuni nu apar atunci dai clic pe butonul Mai multe>> (More).
Ce ai învat în acest capitol?
Cum se introduc textele, caracterele speciale i simbolurile în document.
Cum se selecteaz un caracter, un cuvânt, un paragraf sau întregul corp al
documentului, în vederea editrii.
Cum se insereaz noi caractere sau cuvinte într-un text existent i cum se face
înlocuirea unui text existent prin suprascriere.
Cum revenim la situaia iniial dup executarea unor comenzi greite: Anulare i
Refacere (Undo i Redo).
Cum executm copieri, mutri sau tergeri ale unei secvene de text în interiorul
unui document sau între mai multe documente deschise.
Cum cutm într-un document un fragment de text i cum îl înlocuim pe acesta cu
altul.
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 36
3.3. Formatarea
3.3.1. Formatarea caracterelor
Textul introdus într-un document poate fi formatat, adic aspectul lui poate fi modificat.
Formatarea textului se refer atât la alegerea tipului de font, a stilului fontului, a dimensiunii sau
culorii lui, cât i la alegerea distanei (spaierii) dintre caractere.
Înainte de face orice formatare textul trebuie selectat. Dac nu este selectat un text, atunci
formatrile stabilite se vor aplica textului care se va introduce începând cu poziia curent a cursorului
text (punctului de inserie).
Formatrile se realizeaz din fila Pornire → grupul Font (Home→ grupul Font). Unele comenzi
de formatare se afl pe panglic (butoane i liste derulante care permit selectarea unui font, a unei
dimensiuni a fontului, a unor efecte etc.), altele pot fi selectate din caseta de dialog Font dac se
activeaz lansatorul casetei de dialog Font (aflat în dreapta numelui grupului).
3.3.1.1. Schimbarea aspectului textului: dimensiune i tip font
Schimbarea tipului de font aplicat textului
1. Se selecteaz textul ce se dorete a fi modificat.
2. În grupul Font se face clic pe numele fontului din lista Font.
Exemplu:
1. Se selecteaz textul ce se dorete a fi modificat.
2. În grupul Font se selecteaz dimensiunea din lista Dimensiune font (Font Size), sau se
tasteaz o valoare în caset i apoi se apas tasta Enter. De asemenea se pot utiliza butoanele
Cretere font (Grow Font) respectiv Reducere font (Shrink Font) pentru a
mri/micora dimensiunea caracterelor.
Exemplu:
Acest text este scris cu fontul Times New Roman de dimensiune 16.
Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale Proiectul Economia bazat pe Cunoatere
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 37
3.3.1.2. Folosirea formatrii de tip: Aldin (Bold), Cursiv (Italic), Subliniere (Underline)
Grupul Font conine butoane i liste derulante care permit scrierea cu caractere aldine, cursive
sau subliniate.
2. În grupul Font facem clic pe butonul Aldin (Bold).
Cum aplicm formatare de tip Italic (cursiv) ?
1. Selectm textul pe care dorim s-l modificm.
2. În grupul Font facem clic pe butonul Cursiv (Italic).
Cum aplicm formatare de tip Underline (subliniere) ?
1. Selectm textul pe care dorim s-l modificm.
2. În grupul Font facem clic pe butonul Subliniere (Underline). Dac dorim un anumit
model de subliniere atunci îl selectm din lista derulant Subliniere (Underline) care apare la
clic pe sgeata din dreapta butonului.
Exemplu: Text scris cu fontul Arial, stilul Aldin, subliniat cu linie dubl.
Text scris cu fontul Arial, stilul Cursiv, subliniate numai cuvintele.
Text scris cu fontul Times New
Roman, stilul Obinuit, fr subliniere.
Not
formatarea caracterelor (clic pe butonul Font din
bara de titlu a grupului Font).
Din fila Font se pot modifica opiuni legate de
font i atributele caracterelor:
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 38
Spacing) se poate modifica spaiul dintre
caractere.
se alege Extins (Expanded) sau Condensat
(Condensed) iar în caseta La: (By:) se
introduce distana cu care se dorete s se
extind sau s se micoreze spaierea dintre
caractere. Aceast caset este goal dac
selectai Normal (Normal) în caseta Spaiere
(Spacing).
dac se alege Ridicat (Raised) sau Coborât
(Lowered) i se introduce valoarea în caseta
La: (By:) cu care s se ridice sau s se
coboare textul selectat fa de linia de scriere.
Dac în caseta de dialog Font se fac diverse alegeri i se prsete caseta cu clic pe butonul
Implicit (Default) va prea o caset asemntoare celei din imagine:
Dac se execut clic pe Da (Yes) se vor memora valorile curente din tab-urile Font i Spaiere
caractere (Character Spacing) ca setri implicite pentru documentul activ i pentru restul
documentelor ce se vor deschide ulterior.
Observaie: Din grupul Font se poate alege Anulare formate (Clear Formatting) pentru a anula
toate formatrile aplicate textului selectat.
3.3.1.3. Trecerea unui text în format Indice (subscript) sau Exponent (superscript)
Trecerea unui text în format exponent sau indice
1. Se selecteaz textul ce se dorete a fi scris sub form de exponent sau indice.
2. În grupul Font se efectueaz clic pe butonul Indice (Subscript) sau pe Exponent
(Superscript).
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 39
Not Se poate folosi i caseta Font, fila Font pentru formatare de tip exponent respectiv indice:
Exemplu: X 2 +2
3.3.1.4. Modificarea textului în majuscule, minuscule etc.
Dac s-a introdus un text cu majuscule i ar fi trebuit scris cu litere mici (sau invers) nu se terge
textul pentru a-l introduce din nou cu litere mici, sau invers deoarece exist posibilitatea transformrii
caracterelor în mod automat.
1. Se selecteaz textul ce se dorete a fi modificat.
2. Se alege din lista Modificare majuscule/minuscule (Change Case) prin clic pe varianta
dorit.
Exemplu:
ANA ÎNVA S FOLOSEASC PROCESORUL DE
TEXTE WORD.
Textul transformat în:
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 40
aNA ÎNVA S FOLOSEASC PROCESORUL DE
TEXTE word.
Schimbarea culorii textului
1. Se selecteaz textul a crui culoare dorii s fie modificat.
2. Se execut clic pe butonul Culoare font (Font color) aflat în
grupul Font; aceast operaie are ca efect aplicarea ultimei culori
folosite.
Dac se dorete aplicarea unei alte culori se execut clic pe sgeata
din dreapta butonului Culoare font (Font color) i se alege
culoarea dorit:
Acest text este scris cu verde.
Schimbarea culorii de fond a textului
1. Se selecteaz textul a crui culoare de umbrire se dorete a fi
modificat.
culoare folosit. Dac se dorete aplicarea unei alte culori se
execut clic pe sgeata de lâng butonul Umbrire (Shading) i se
alege culoarea dorit:
Pentru renunarea la culoarea de fundal se alege Fr culoare (No
Color). Pentru a avea acces la alte culori se alege Mai multe
culori (More Colors).
Evidenierea textului prin marcarea lui cu un marker colorat
Dac utilizatorul dorete s atrag atenia asupra unei anumite regiuni din text se poate evidenia
textul respectiv prin utilizarea butonului Culoare evideniere text (Text Highlight Color) din
grupul Font fila Pornire (Home). Acesta este echivalentul computerizat al utilizrii unui marker de
culoare, pe hârtie. Se poate alege culoarea din ofertele din lista de culori asociat „marker-ului”. Butonul
salveaz ultima culoare folosit.
Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC i îmbuntirea cunotinelor de utilizare a calculatorului”
Program de formare continu: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în coal i afaceri”
Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizrii procesoarelor de texte; aplicaia WORD din Microsoft Office
Pag. 41
Cum se procedeaz pentru a colora textul cu un marker?
1. Se selecteaz textul ce urmeaz a fi marcat.
2. Se efectueaz clic pe butonul aflat în grupul Font; textul va fi marcat în culoarea
curent.
Dac se dorete marcarea cu o anumit culoare se d clic pe sgeata din dreapta butonului i
se alege culoarea dorit.
Dac se dorete renunarea la culoarea de marcare se alege din lista de culori asociat
„marker-ului” varianta Fr culoare (No Color).
Not Dac se dispune de o imprimant color atunci textul va aprea evideniat la tiprire.
Observaie: Se poate obine acelai efect i procedând astfel: fr a selecta text se alege culoarea
pentru „marker” apoi se gliseaz penia deasupra textului ce se dorete evideniat (se pot
marca mai multe texte). Indicatorul de evideniere va fi activ pân la efectuarea unui nou
clic pe butonul .
3.3.1.6. Copierea formatului de la un text la un alt text
Dac v place cum este formatat un text, avei posibilitatea s copiai formatul acestui text i s-l
aplicai altui text. Aceast facilitate este oferit de funcia Descriptor de formate (Format Painter).
Copierea formatului de la un text la alt text se realizeaz astfel:
1. Se selecteaz textul al crui format se dorete a fi aplicat la alt
text.
2. În fila Pornire (Home), grupul Clipboard se face clic pe
butonul Descriptor de formate (Format Painter).
3. Se selecteaz textul destinaie (cel cruia i se va aplica noul
format).
Formatarea poate fi copiat la mai multe poriuni de text ce nu se afl una în continuarea
celeilalte parcurgând paii:
1. Se selecteaz textul al crui format se dorete a fi copiat.
2. În tab-ul Pornire (Home), grupul Clipboard se
of 99/99
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului” Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizării procesoarelor de texte; aplicaţia WORD din Microsoft Office Pag. 1 MODULUL 3 „BAZELE UTILIZĂRII PROCESOARELOR DE TEXTE; APLICAŢIA WORD DIN MICROSOFT OFFICECURSUL UTILIZAREA CALCULATORULUI PERSONAL; APLICAREA TIC ÎN ŞCOALĂ ŞI AFACERI
Embed Size (px)
Recommended