Home >Documents >modele cereri Ghid

modele cereri Ghid

Date post:06-Jul-2018
Category:
View:218 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/17/2019 modele cereri Ghid

  1/26

   MODELE DE CERERI DE OFERTĂ

  Domnilor, Suntem unul dintre principalii importatori şi distribuitori de mărfuri generale, sticlărie şi

   porţelanuri.

  Avem convingerea că există un uriaş potenţial al pieţei şi v-am ruga să ne trimiteţicataloagele şi listele dvs. de preţuri. Sperăm să stabilim o cooperare comercială durabilă. Aşteptăm cu nerăbdare veşti de la dvs. Cu stimă,

   _______________________________________________________________________ 

  Domnilor,  i s-a epui!at stocul de cărucioare rabatabile emailate cu roţi de cauciuc dur şi am fi

   bucuroşi dacă ne veţi trimite catalogul dvs. ilustrat, "mpreună cu cele mai avanta#oase preţuri şi condiţii de livrare.

  $ntruc%t suntem una dintre firmele de frunte "n desfacerea acestor mărfuri, am fi "n măsură să  plasăm comen!i substanţiale, dacă modelul dvs. se va dovedi atrăgător pentru clienţi şi dacă  preţurile dvs. ne oferă suficiente stimulente pentru impulsionarea v%n!ărilor.

  Al dvs.,

   MODEL DE OFERTĂ 

   Către &'ran!eluţa( S.A.   )ef.* +fertă de calculatoare

  rin pre!enta vă informăm că S.C. &C+AS/ 0 S.).1., cu sediul* str. 1ive!ilor, 23, mun. C4işinău, tel.* 25.67.82, dispune de un stoc de calculatoare AD, pe care le poate livra contra cost celor interesaţi.

  1ivrarea se poate face "n !ece !ile de la data comen!ii.

  Director, Contabil-şef,

   MODEL DE COMANDĂ   

  S.C. &C+AS/ 0 S.).1. )ef.* Comandă de calculatoare

  9ă rugăm să ne livraţi contra cost 2 monitoare 9ie:Sonic ;"n lei?

  ; onitoare 2 5233 @.533

  lata se va face prin virament din contul nostru nr. ________ 

 • 8/17/2019 modele cereri Ghid

  2/26

   MODEL DE SCRISOARE DE RECLAMAŢIE (I)

  Stimaţi domni, rebuie să vă aducem la cunoştinţă că ultimul transport de anvelope livrate de dvs. nu este la

  nivelul standardelor obişnuite. e-am putut ba!a "ntotdeauna pe calitatea superioară a  produselor dvs. şi suntem de!amăgiţi de situaţia ivită.

  9eţi găsi anexat un raport al experţilor noştri locali care au verificat cu atenţie produsele.9-am fi recunoscători dacă aţi avea amabilitatea să expediaţi urgent un transport de "nlocuire a celor 233 de anvelope pentru compensare.

  Anexat* )aport de experti!ă.  _____________________________________________________________________________________ 

   MODEL DE SCRISOARE DE RECLAMAŢIE (II)

  Andersen Big4 'idelit Copen4aga, Danemarca C4işinău, 26 decembrie 233

  Stimate domn, Acum un an şi #umătate am cumpărat o combină stereo Andersen dintr-un maga!in

  speciali!at din C4işinău. Cu regret, vă informe! că această combină speciali!ată nu a funcţionat niciodată bine. Am dus-o de mai multe ori la maga!in, şi totuşi nu mi s-a dat satisfacţie. De fiecare dată c%nd am recuperat-o, altceva nu funcţiona bine.

  Am cumpărat această combină deoarece compania dumneavoastră are reputaţia de a produce ec4ipamente de foarte bună calitate. 9ă puteţi imagina decepţia şi frustrarea mea c%nd am "nţeles că nu va funcţiona niciodată aşa cum aş fi dorit, "n ciuda faptului că am reparat-o de mai multe ori.

  9ă scriu pentru a vă cere o nouă combină "n sc4imbul celei pe care am cumpărat-o şi care

  mă tem că niciodată nu va funcţiona bine.Aştept%nd să primesc "n cur%nd veşti de la dumneavoastră, vă rog să primiţi "ntreaga mea stimă.

  /4eorg4e Croitoru  _____________________________________________________________________________   MODEL DE PETIŢIE 

  Domnului Director /eneral al Societăţii pe Acţiuni &oldtelecom(

  Domnule Director,

  Subsemnata, aria Ciobanu, domiciliată "n or. C4işinău, sectorul Euiucani, str. on Creangă,nr. 83, ap. 6, vă rog să anulaţi sancţiunile cu amendă de ;33 de lei pe ba!a procesului-verbal nr. ;

 • 8/17/2019 modele cereri Ghid

  3/26

   SCRISOARE DE RĂSPUNS LA PETIŢIE

  &oldtelecom( S.A.  r. ;[email protected] ____ ________233_

  Doamnei aria Ciobanu str. on Creangă, nr. 83, ap. 6 or. C4işinău

  )ef.* )ăspuns la petiţie

  Ca răspuns la petiţia dvs., "nregistrată la noi cu nr.___, vă comunicăm că anularea sancţiunii cu amendă şi a plăţii despăgubirilor a fost admisă.

  9ă trimitem anexate &$nc4eierea0 organului #urisdicţional şi duplicatul abonamentului de telefon pe care l-aţi "naintat ca probă.

  Secretar,

  Anexe* ;. $nc4eierea >; pag.?G

  2. Duplicatul abonamentului de telefon. _____________________________________________________________________________ 

   MODELE DE CERERI OFICIALE

  rimăria C4etrosu Către )aionul Droc4ia otariatul ___________  

   r. ;; din 23 februarie 233

  9ă comunicăm următoarele date pentru ca dvs. să procedaţi la de!baterea succesiunii asupra  bunurilor rămase de pe urma defunctului 9asile )ăileanu, decedat la ;2 decembrie 2337, fost

   proprietar al locuinţei situate "n s. C4etrosu pe un teren cu suprafaţa de ;6 ari.9aloarea de asigurare constituie 6333 de lei. Hltimul domiciliu al defunctului* satul C4etrosu, raionul Droc4ia.

  rimar, __________ __________________     semnătura prenumele, numele Secretar, ___________ __________________     semnătura prenumele, numele

   ______________________________________________________________________ 

 • 8/17/2019 modele cereri Ghid

  4/26

  Cereri de angajare în câ!"# "ncii 

  Domnului i4ai )otaru, rimarul comunei Codreanca, raionul Străşeni 

  Subsemnatul, on egură, rog să fiu anga#at "n funcţia de inginer cadastral cu "ncepere din [email protected] martie 233.

  1a cerere anexe! următoarele acte* ;. 'işa personală de evidenţă a cadrelor. 2. Curriculum vitae >C9?. 8. Copia diplomei. 5. Carnetul de muncă.

   ____ ____________ 233__ _________________  semnătura

  'abrica de Confecţii &onel(, domnului Director etru Ciobanu

  Domnule Director, Subsemnata, Ana opescu, domiciliată "n mun. C4işinău, str. . Iminescu, nr. 25, ap. 82,

  rog să aprobaţi "ncadrarea "n funcţia de operator "n Serviciul de producţie cu "ncepere de la 26 mai 233.

   ____ ____________ 233__ _______________  semnătura

  Domnului Director  al H!inei &Semnal(, on Deleanu

  Domnule Director,

  Subsemnatul, on atcovsc4i, domiciliat "n mun. C4işinău, bd. Jtefan cel are, nr. 2, ap. 5, rog să aprobaţi anga#area mea "n funcţia de v%n!ător "n Serviciul de desfaceri.

   ____ ____________ 233__ _______________  semnătura

 • 8/17/2019 modele cereri Ghid

  5/26

  Domnului Director al 1iceului eoretic &9asile Alecsandri0, Dumitru ovileanu

  Domnule Director,

  Subsemnata, +lga Hngureanu, domiciliată "n or. aloveni, str. 1uceafărul, nr. 8, rog să fiu anga#ată "n funcţia de profesoară de c4imie.

  1a cerere anexe! următoarele acte* ;. Copia diplomei nr. __ . 2. Curriculum vitae. 8. Carnetul de muncă.

   ____ _______________ 233__ _____________________     semnătura

   ____________________________________________________________________________________ 

  Cereri de e#i$erare din %"nc&ie

  Colegiul de Construcţii C4işinău Domnului Director 9asile %născurtă

  Domnule Director,

  Subsemnata, Ilena unteanu, rog să fiu eliberată din funcţia de dactilografă "n legătură cu sc4imbarea domiciliului.

   ___ _____________ 233__ ____________________  semnătura

  Domnului Director  al H!inei &Semnal(, on Deleanu

  Domnule Director, Subsemnatul,  icolae loaie, rog să fiu eliberat din funcţia de inginer-constructor "n

  legătură cu transferul "n altă funcţie.

   __ ________233__ ___________    semnătura

  Deci!ia şefului de secţieFatelier etc.* De acord   26 noiembrie 233 ___________ 

     semnătura Deci!ia şefului Serviciului personal* Se concediază de la 1 iunie a.c.

    2 noiembrie 233 __________    semnătura

 • 8/17/2019 modele cereri Ghid

  6/26

  Cerere !en'r" cncedi" de din*

  Domnului reşedinte al 'ederaţiei aţionale de 'otbal, 9asile ăunescu

  Domnule reşedinte, Subsemnatul, 9iorel Creangă, rog să-mi acordaţi concediu de odi4nă pentru anul 233,

  "ncep%nd cu data de 8 noiembrie 233.

   __ __________ 233__ _______________ semnătura

   _____________________________________________________________________________ 

  Cerere !en'r" cncedi" !#*'i' în +ederea îngrijirii c!i#"#"i 

  Domnului Director  al 1iceului eoretic &i4ai Iminescu(, on unteanu

  Domnule Director, Subsemnata, Ilena Dogaru, rog să-mi acordaţi concediu de un an pentru creşterea

  şi "ngri#irea copilului "n continuarea concediului de maternitate, "ncep%nd cu data de ; noiembrie 233.

   __ __________ 233__ _______________  semnătura

  Cerere !en'r" cncedi" %*r* !#a'*

  Domnului Director  al $ntreprinderii iscicole aloveni, /rigore Kurcanu

  Domnule Director, Subsemnata, 9eronica /alben, rog să-mi acordaţi concediu fără plată pentru 2 luni "n

  legătură cu plecarea soţului meu "n Austria "n interes de serviciu.

   __ __________ 233__ _______________  semnătura

 • 8/

Embed Size (px)
Recommended