+ All Categories
Home > Documents > MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

Date post: 03-Feb-2017
Category:
Upload: danganh
View: 227 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
34
Transcript
Page 1: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy
Page 2: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy
Page 3: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

3Regio - Manual de identitate

Page 4: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

4Regio - Manual de identitate

Page 5: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

5Regio - Manual de identitate

1. Interes public regional.2. “Ce conteazã pentru mine”3. Incitare, direcþionare

Page 6: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

6Regio - Manual de identitate

Logo-ul Regio are cel mai important rol, din punctul de vedere al comunicãrii vizuale.Logo-ul Regio nu trebuie recreat în nicio circumstanþã. Se vor folosi doar variantele de logo prezentate în acest manual. Dimensiunea minimã admisã a logo-ului este de 40 mm (cu sloganul inclus). Excepþie fac obiectele promoþionale de mici dimensiuni, unde logo-ul Regio poate fi mai mic de 40 mm, dar la aceeaºi scarã faþã de celelalte logo-uri.

Sloganul Regio a fost formulat plecând de la obiectivul general al programului, astfel încât acesta presupune sprijinirea ºi promovarea unei dezvoltãri regionale, prin implementarea unor proiecte cu aplicabilitate localã. Se urmãreºte, aºadar, creºterea nivelului de conºtientizare a publicului general cu privire la unitãþile administrative din România cãrora li se adreseazã programul. Prin îmbunãtãþirea infrastructurii ºi a mediului de afaceri, Regio susþine creºterea economicã, pentru a face din regiunile României, în special cele mai puþin dezvoltate, locuri mai atractive pentru muncã ºi investiþii.

Page 7: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

7Regio - Manual de identitate

Page 8: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

8Regio - Manual de identitate

Spaþierea faþã de alte logo-uri

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

Page 9: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

9Regio - Manual de identitate

CMYK RGB

CMYK

060800

CMYK

000100

RGB

000

RGB

21212260

RGB

19609

RGB

1410128

RGB

6834122

CMYK

01001000

CMYK

4010000

CMYK

90100100

CMYK RGB

CMYK

10001000

CMYK

1009000

RGB

4452138

RGB

3215164

RGB

2402010

RGB

3778154

CMYK

0201000

C

PANTONE 286 C

MYK

1007000

Page 10: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

10Regio - Manual de identitate

Page 11: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

11Regio - Manual de identitate

Page 12: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

12Regio - Manual de identitate

Se va pãstra distanþa minimã între logo-

uri, atunci când logo-urile apar doar pe

orizontalã sau verticalã.

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Logo-ul nu va apãrea niciodat într-unaã

dintre

cele patru culori

ce

alcãtuiesc ultima

literã.

Logo -ul nu va fi

scris cu un alt font.

Logo -ului nu i se vor aplica

efecte de

umbrã.

Logo -ul nu va fi

distorsionat.

Literele

din logo

nu

vor apãrea

cu

diferite

culori.

Logo -ului nu i se vor aplica

efecte

3D.

Logo -ul nu va fi niciodatã rotit.

Page 13: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

13Regio - Manual de identitate

Reguli privind utilizarea logo-ului Uniunii Europene

UNIUNEA EUROPEANÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

C 0M 0Y 100K 0

C100M 80Y 0K 0

R 255G 204B 0

R 0G 51B 153

Fondul European deDezvoltare Regionalã

Fondul European deDezvoltare Regionalã

Fondul European deDezvoltare Regionalã

Fondul European deDezvoltare Regionalã

Fondul European deDezvoltare Regionalã

Fondul European deDezvoltare Regionalã

Page 14: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

14Regio - Manual de identitate

Reguli privind utilizarea logo-ului Guvernului României

C 100M 72Y 0K 18

R 0G 73B 144

PANTONE 280C

C 0M 0Y 0K 80

R 88G 89B 91

80% BLACK

100% BLACK

C 0M 0Y 0K 100

R 0G 0B 0

20% BLACK

C 100M 44Y 0K 0

R 0G 121B 193

PANTONE 300C

C 0M 0Y 0K 20

R 209G 211B 212

C 0M 0Y 0K 0

R 255G 255B 255

WHITE

Culori principale

Culori secundare

Page 15: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

15Regio - Manual de identitate

Grayscale

0

115

255

34

50

8725

30

25

128

128

128

C 2M 94Y 94K 0

R 220G 55B 30

Page 16: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

16Regio - Manual de identitate

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

LOGO BENEFICIARTERÞÃ PARTE

Page 17: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

17Regio - Manual de identitate

Page 18: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

18Regio - Manual de identitate

300 mm

300 mmNUMELE PROIECTULUI

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

www.inforegio.ro

Proiect cofinanþat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã prin Programul Operaþional Regional 2014 - 2020

Page 19: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

19Regio - Manual de identitate

Data evenimentului

Paginã de prezentare

Coperta (cover)

Paginã de final

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat

de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

LOGO BENEFICIARTERÞÃ PARTE

LOGO BENEFICIARTERÞÃ PARTE

Page 20: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

20Regio - Manual de identitate

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European

de Dezvoltare Regionalã.

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

LOGO BENEFICIARTERÞÃ PARTE

LOGO BENEFICIARTERÞÃ PARTE

LOGO BENEFICIARTERÞÃ PARTE

Page 21: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

21Regio - Manual de identitate

Page 22: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

22Regio - Manual de identitate

Model comunicat de presã

Tip A Tip A

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã. Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

(pt. AM) (pt. OI/BENEFICIARI)

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

Data Data

LOGO BENEFICIAR

TERÞÃ PARTE

Page 23: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

23Regio - Manual de identitate

Model de broºurã/catalog/ghid/îndrumar/revistã/mapã

Titlul proiectuluiEditorul materialului

www.inforegio.ro

Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei PubliceAutoritatea de Management pentru Programul Operaþional Regional

Str. Apolodor nr. 17, Bucureþti, Sector 5Telefon: 0372 11 14 09 Email: [email protected]

Data publicãrii

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

Page 24: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

24Regio - Manual de identitate

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

Page 25: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

25Regio - Manual de identitate

Investim în viitorul tãu!Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat de

Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

297/3 mm

21

0 m

m

Titlul proiectuluiEditorul materialului

Data publicãriiConþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu

poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru mai multe informaþii consultaþi pagina de internet a Programului Operaþional Regional: www.inforegio.ro

þi Punctul de Informare

(Program: Luni - Vineri 9.00-16.30) al Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Adminstraþiei Publice

Adresa: Str. Apolodor nr. 17, Bucureþti, Sector 5Telefon: 0372 11 14 09Email: [email protected]

2. Evaluarea

• Agenþiile pentru Dezvoltare Regionalã primesc cererile de finanþare þi verificã dacã toate documentele solici-tate au fost incluse (eligibilitatea administrativã a cererilor);

• Pe baza criteriilor aprobate de cãtre Comisia de Monitorizare, echipa de evaluatori independenþi analizeazã propunerile primite þi le selecteazã pe cele mai relevante þi mai viabile dintre ele;

• Comisiile Regionale pentru Evaluare Strategicã þi Corelare verificã dacã proiectele selectate sunt în conformitate cu obiectivele strategice ale POR þi dacã sunt corelate cu celelalte programe operaþionale;

• Pe baza rapoartelor de evaluare, Autoritatea de Managementdecide sã finanþeze proiectele selectate.

3. Implementarea:

Dacã proiectul tãu a trecut cu succes de evaluare þi a fost aprobat pentru finanþare, începe cea mai lungã þi mai solicitantã etapã: implementarea proiectului. Vei realiza activitãþile menþionate în proiect în cooperare cu Organis-mele Intermediare þi respectând procedurile UE. Regulile privind plãþile sunt stricte, iar progresele proiectului tãu vor fi monitorizate atent. Este mai uþor sã implementezi proiectul dacã te informezi cu privire la aceste reglementãri înainte de solicitarea finanþãrii.

www.inforegio.ro

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

Page 26: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

26Regio - Manual de identitate

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat

de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

Page 27: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

27Regio - Manual de identitate

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat de Uniunea Europeanã

prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

Page 28: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

28Regio - Manual de identitate

Page 29: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

29Regio - Manual de identitate

4 Conform MIV IS 2014 - 2020, pag 25, excepþiile de la numãrul de panouri instalate se pot stabilit punctual, prin dispoziþii ale Autoritãþii de Management a POR.

3m

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

Iniþiativã localã. Dezvoltare regionalã.

Contribuþia Uniunii Europene

Valoarea totalã a proiectului

Data finalizãrii proiectului

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional 2014-2020 ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

Obiectiv

Page 30: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

30Regio - Manual de identitate

5 Dacã un proiect se finalizeazã mai repede decât a fost estimat prin cererea de finanþare, perioada de implementare înscrisã pe placã va fi cea realã.

Page 31: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

31Regio - Manual de identitate

Page 32: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

32Regio - Manual de identitate

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regionalºi co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro

Fondul European deDezvoltare Regionalã

UNIUNEA EUROPEANÃ

Page 33: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

33Regio - Manual de identitate

Page 34: MIV - POR 2014 - 2020 - Copy

34


Recommended