+ All Categories
Home > Documents > Mircea Eliade Proiect

Mircea Eliade Proiect

Date post: 06-Jul-2018
Category:
Upload: maria-magdalena-ciocan
View: 293 times
Download: 3 times
Share this document with a friend

of 37

Transcript
 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  1/37

  Mircea Eliade(13 martie 1907-22 aprilie 1986)

  Mircea Eliade (n. 13 martie 1907, București - d. 22 aprilie 1986, Cica!") a#"$t i$t"ric al reli!iil"r, $criit"r de %c&iune, %l"'"# și pr"#e$"r r"mn lani*er$itatea din Cica!". +il"'"# și i$t"ric al reli!iil"r, Eliade a #"$t pr"#e$"rla ni*er$itatea din Cica!" din 197, titular al catedrei de i$t"ria reli!iil"reell /. *er din 1962, naturali'at cet&ean american n 1966, "n"rat cutitlul de 4i$tin!ui$ed er*ice 5r"#e$$"r. ut"r a 30 de *"lume știin&i%ce,"pere literare și e$euri %l"'"%ce tradu$e n 18 limi și a circa 1200 deartic"le și recen'ii cu " tematic etrem de *ariat, #"arte ine d"cumentate.pera c"mplet a lui Mircea Eliade ar "cupa pe$te 80 de *"lume, #r a lua n calcul urnalele $ale intime și manu$cri$ele inedite.

  1

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  2/37

  C5:;// 1

  C"pilria și ad"le$cen&a

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  3/37

  =audeamu$, terminat n 1928, partea a d"ua din A"manul ad"le$centuluimi"p, cuprinde in#"rma&ii aut"i"!ra%ce intere$ante de$pre prima ntlnirecu *iit"rul lui pr"#e$"r de l"!ic și meta%'ic,

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  4/37

  4e$pre r"manul $u ,,MaitreiI5u&ine "pere din literatura uni*er$al tratea' aceleași #apte n *i'iunea,inerent di#erit și ciar c"ntradict"rie, a d"i $criit"ri care au #"$t, n acelașitimp, pr"ta!"niștii l"r. 5entru r"mni, r"manul Maitrei al lui Mircea Eliade ac"n$tituit !enera&ii de-a rndul " ade*rat ncntare. 4emn de men&i"nate$te #aptul c pr"t"tipul per$"naului principal al cr&ii a trit cu ade*rat,pn n 1990, n &ara ?edel"r și a panișadel"r. Era %ica lui urendranat4a$!upta, un %l"$"# indian, și $e numea Maitrei 4e*i. ;nrul Mircea Eliadea*ea, cnd a cun"$cut-", 23 de ani, iar ea 16. d"le$centa $cria *er$uri,

  apreciate de Aaindranat ;a!"re, și a*ea $ de*in " cun"$cut p"etindian. ntlnirea dintre Maitrei 4e*i și reputatul $an$crit"l"! r"mn er!iul. =e"r!e, la Calcutta, n 1972, a FdeclanșatF $crierea unei n"i cr&iJ4ra!"$tea nu m"are.

   ;ulurt"area p"*e$te de dra!"$te din anii K30 a primit a$t#el " replicma!i$tral de la n$și er"ina ei, Maitrei (n carte, mrita), dup @2 de ani.

  @

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  5/37

  A"manul-r$pun$, :t 4"e$

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  6/37

  anti$emite a luat p"'i&ie #a&a de epatrierea un"r mari intelectuali e*rei și și-a men&inut amici&ia cu e*rei ca Miail ea$tian. numi&i ee!e&i ai "perei$ale au c"mentat #aptul c Eliade, de #apt, nu $-a de'i$ nici"dat de ide"l"!iale!i"nar, pre#ernd $ ne!e ulteri"r c ar % aut"rul un"ra dintre artic"lelecare i-au purtat $emntura ,și c unele idei de #actur mi$tic-t"talitar $auanti$emite ar % re!$iile n "perele $ale știin&i%ce,Lnece$it citare. n ceeace pri*ește "pera literar, drama :pi!enia a #"$t interpretat de uniic"mentat"ri, n #runte cu Miail ea$tian, a % " ale!"rie a m"r&ii luiC"dreanu .

  C5:;// @

  nii de maturitate

  ncepnd din 197, Mircea Eliade $e $tailește la Cica!", ca pr"#e$"r dei$t"rie c"mparat a reli!iil"r la ni*er$itatea F/""laFLnece$it citare.Aeputa&ia $a crește cu %ecare an și cu %ecare n"u lucrare aprut, de*inememru n in$titu&ii ilu$tre, primește mai multe d"ct"rate "n"ri$ cau$a.

  Ca i$t"ric al reli!iil"r, Mircea Eliade a pu$ accentul a$upra c"nceptului de$pa&iu și timp $acru. pa&iul $acru e$te n c"ncep&ia lui Eliade centruluni*er$ului, pe cnd timpul $acru e$te " repeti&ie a elementel"r de la"ri!inea lumii, lumea c"n$iderat ca F"ri'"ntulF unui anume !rup reli!i"$. nacea$t c"ncep&ie %in&ele umane araice erau "rientate n timp și $pa&iu,

  cele m"derne ar % de'"rientate. 4ar și n "mul m"dern ar ei$ta "dimen$iune a$cun$, $uc"nștient, !u*ernat de pre'en&a $ecret a un"rpr"#unde $im"luri reli!i"a$e. Catedra de :$t"ria Aeli!iil"r de la ni*er$itateadin Cica!" i p"art numele, ca d"*ad a *a$tei $ale c"ntriu&ii la literatura$peciali'at din ace$t d"meniu. /a catedr i-a urmat pr"#. Nend 4"ni!er. nultimii ani de *ia&, n ciuda $eri"a$el"r pr"leme de $ntate, Eliade ac"ntinuat $ lucre'e editnd cele 18 *"lume de encicl"pedia reli!iil"r,adunnd c"ntriu&ii pentru ultimul *"lum de i$t"ria credin&el"r și pr"iectndun c"mpendiu al lucrril"r $ale de i$t"ria reli!iil"r care $ apar $u #"rma

  unui mic dic&i"nar. Mircea Eliade a murit la *r$ta de 79 de ani, la 22 aprilie1986, la Cica!".

  Eliade, arti$tulpera $a literar $t mrturie ace$tei c"n*in!eri de *ia&, #re$c apr"lemel"r ei$ten&iale n ep"ca pe care a trit-". nt"arcerea din rai (193@)

  6

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  7/37

  și uli!anii (193) $unt r"mane $emi#anta$tice n care Eliade acceptei$ten&a unei realit&i etra$en'"riale. mul e$te n cutarea pr"priil"r $ale#"r&e a$cun$e, e$te in$trumentul ace$t"r #"r&e pe care nu le p"ate c"ntr"la.cea$t %l"'"%e per$"nal e$te eprimat de Mircea Eliade att n nu*elemem"raile, cum ar % /a &i!nci (199), ct și n r"manul

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  8/37

  C5:;//

  5EAE

  pere știin&i%ce H"!aJ E$$ai $ur le$ "ri!ine$ de la m$tiOue indienne (1936)

  C"$m"l"!ie și alcimie ail"nian (1937)

  C"mentarii la le!enda meșterului Man"le (19@3)

   ;raitD dKi$t"ire de$ reli!i"n$ (19@9)

  /e acrD et le 5r"#ane (196)

  $pect$ du mte (1963)

  /e mte de lKDternel ret"ur (1969)

  /e Camani$me et le$ ;ecniOue$ arcaPOue$ de lKeta$e (197@)

  pere literareA"manul ad"le$centului mi"p, r"man (1928)

  =audeamu$, r"man (1929)

  :$ael și apele dia*"lului, r"man (1930)

  /umina ce $e $tin!e, r"man (1931)

  Maitrei, r"man (1933)

  nt"arcerea din rai, r"man (193@)

  uli!anii, r"man (193)

  Qantier. A"man indirect (193)

  4"mniș"ara Cri$tina, r"man (1936)

  8

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  9/37

  :ndia (1936)

  Qarpele, r"man (1937)

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  10/37

  :ndia, 193@, edi&ie curent umanita$, 2003

  Caietele maaraaului, 193@, edi&ie curent umanita$, 2003

  uli!ani, 193, edi&ie curent umanita$, 2003

  Qantier, A"man indirect, 193, edi&ie curent umanita$, 2003

  4"mniș"ara Cri$tina, 1936 edi&ie curent umanita$, 2003

  C"$m"l"!ie și alcimie ail"nian, 1937 tet inte!ral n ant"l"!ia 4rumul$pre centru, ni*er$, 1991

  Qarpele, 1937

  +ra!mentarium, 1938

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  11/37

  /ucrrile pulicate n limi $trine$ A"men"$, latin"$ d" riente, 19@3, 4e$pre A"mni, latinii "rientului,apare n lima p"rtu!e'

   H"!a, 1936, apare $imultan n limile #rance' și r"mn

   ;enici ale H"!a, 19@8

   H"!a.

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  12/37

   >urnal, d"u *"lume (*er$iunea n lima r"mn a #"$t re$tailit de Mirceaand"ca p"rnind direct de la manu$cri$)

  Mem"rii, d"u *"lume, 1991 (aut"i"!ra%a $a)

   >urnal p"rtu!e' și alte $crieri, umanita$, 2006ncercarea lairintului, ed. :, 4acia, 2000, ed. a ::-a, umanita$, 2006

  12

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  13/37

  13

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  14/37

  1@

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  15/37

    C5:;// 6

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  16/37

  deplin $ati$#ct"are. 5rin eci*"cul Ui prin incertitudinea pe care le ntreVine,#anta$ticul m"dern are caracter de$ci$, pr"lemati'ant, $pre de"$eire dea$m, naraViune #aul"a$ tradiVi"nal, care n#ViUea' lumi nci$e.

  5rintre cele mai imp"rtante tr$turi ale unei naraViuni #anta$tice $untJ

  1. ei$tenVa cel"r d"u planuriJ real-ireal n planul lumii #amiliare ptrundeun e*eniment mi$teri"$, ineplicail prin le!ile naturale

  2. di$pariVia limitel"r de timp Ui de $paViu la apariVia elementului mi$teri"$Yireal

  3. c"mp"'iVia !radat a naraViunii ntreVine ten$iunea epic

  @. %nalul ami!uu

  . e'itarea er"ului Ui a citit"rului de a "pta pentru " eplicaVie ae*eniZmentului (" le!e natural $au una $upranatural)

  6. prin relatarea ntmplril"r la per$"ana : de ctre cel care le-a trit $au dectre un mart"r, $crierea capt mai mult crediilitate Ui #acilitea'identi%carea citit"rului cu ntmplrile Ui cu neliniUtea per$"naului

  7. pentru a #ace ca ineplicailul $ de*in acceptail, narat"rul $crierii#anta$tice pr"pune $au $u!erea' di*er$e eplicaVii pentru e*enimentelerelatate, eplicaVii ce $e d"*ede$c n !eneral inc"mplete Ui ne$ati$#ct"are.

  4e%niVii ale #anta$ticuluiJ

  1. 5.C. Ca$te (/e c"nte #anta$tiOue en +rance de

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  17/37

  pr"du$ al ima!inaViei, Ui atunci le!ile lumii rmn ceea ce $unt, "rie*enimentul $-a petrecut ntr-ade*r, #ace parte inte!rant din realitate, daratunci realitatea e$te c"ndu$ de le!i necun"$cute.

  +anta$ticul "cup inter*alul ace$tei incertitudini de ndat ce "ptm pentru

  un r$pun$ $au pentru cellalt, pr$im #anta$ticul ptrun'nd ntr-un !en n*ecinat, %e $traniul, %e miracul"$ul.F

  @. /"ui$ ?a (/Kart et litterature #anta$tiOue)J p"*e$tirea #anta$tic nepre'int niUte "ameni a$emeni n"u, l"cuit"ri ai. lumii reale n care ne aGmUi n"i, a'*rliVi dintr-" dat n inima ineplicailului.

  17

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  18/37

   Capit"lul 7

  4"mniș"ara Cri$tina 

  5r"'a #anta$tic ,, 4"mniș"ara Cri$tinaI ncepe cu pre'entarea unei me$ede $ear, m"ment n care #acem cun"știn& cu per$"naele p"*e$tiriiJd"amna M"$cu, cele d"u %ice ale $ale anda și imina, d"mnul E!"r5a$cie*ici, pict"r, și d"mnul

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  19/37

  $e lea! de acea #aptur eni!matic ce i pri*ea #amiliar din pictur. Ei $untintri!a&i, dea$emenea, și de c"mp"rtamentul iminei care le i$t"ri$eștea$me incrediile, min&indu-i c le știe de la d"ica $a, și care are " putereciudat a$upra tutur"r in ciuda *r$tei #ra!ede de numai n"u ani.

  :n pele!rinrile $ale prin $at, d"mnul

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  20/37

  $in!ur n "daia pre!atit pentru el, pre#ernd $ d"arm n camera d"mnului

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  21/37

  credea el c $e aGa $tri!"iul, n acele m"mente *'ndu-și din n"u prietenulm"rt cu trupul m"rt al iminei in ra&e.

  ude cu durere de m"artea andei și *ede cum #"cul a mi$tuit intrea!aca$, dar $e $im&ea purtat in rate prin "di care $e $cimau *rite și

  au'ea *"cile "amenil"r ca prin *i$, incercnd $ *ad cine *"rea atat deapr"ape de el, dar nu *edea decat #"c.

   C5:;// 8

  / \:=T

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  22/37

  Mircea Eliade recun"Utea Xnc din ad"le$cenV mi-a plcut $ $criu nu*ele,p"*e$tiri Ui ciar nu*ele #anta$ticeI.

  cea$t nclinare $pre #aul"$ $e *a accentua n urma *a$tel"r $ale lecturi Uia numer"a$el"r clat"rii. El *a % atra$ mereu de $paViul r"mne$c Ui de"raUul BucureUtiJ Xpentru mine BucureUtiul e$te centrul unei mit"l"!iiinepui'aileI. ]i n nu*ela X/a Vi!nciI acViunea $e petrece n BucureUtia*ndu-l ca pr"ta!"ni$t pe pr"#e$"rul de mu'ic =a*rile$cu.

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  23/37

  $er*ieta la meditaVie Ui c""ar repede ca $ ia tram*aiul n $en$ in*er$. nacea$t prim $ec*enV aut"rul intr"duce cte*a leitm"ti*eJ cldura mare,iletul, c"n#e$iunea, c"l"nelul /a*rence, "rdeiul ($paViul mi$teri"$), El$a.Uteptnd tram*aiul e$te atra$ ipn"tic de mir"$ul amrui al #run'el"r de nucUi de ne%rea$ca rc"are nc #r $-Ui dea $eama $-a aGat n #aVa p"rVii.

  ec*enVele ::, ::: Ui :? ale naraViunii de'*"lt intri!a marcat de ptrunderealui =a*rile$cu la Vi!nci. 4e$#Uurarea acViunii $e #ace prin nararea ntmplril"r er"ului n ace$t $paViu, *i$ul lui.

  :ntrnd la Vi!nci e$te ntmpinat de aa care-i cere Xtrei $uteI ca $ l la$e la"rdei, $-Ui alea! " #at. e ntlneUte cu trei #ete, treuind $ identi%ce pecea de a treia dar nu reuUeUte. 5ic ntr-un *i$ Ui ap"i $e tre'eUte cu !ndul ctreuie $-Ui recupere'e $er*ieta Ui $e duce la tram*ai.

  ce$t nucleu c"nVine mai multe mituri mereu apr"#undate n lucrrile luiEliade. B"rdeiul treuie pri*it ca un mit al lairintului, un $im"l al treceriidin$pre *iaV $pre m"arte. E$te un $paViu al iniVierii n ritualurile m"rVii. ;recerea prin "rdei e$te " trecere Xdinc"l"I. Cele trei #ete aminte$c deur$it"ri, ele l $upun pa =a*rile$cu un"r ncercri pe care el nu le p"ate trece,dan$ea' n urul lui, i cer $ " !icea$c pe Vi!anc dar el le $cap mereu.

  5er$"naul alunec mereu $pre trecut *"rindu-le de$pre epi$"adele cuilde!ard Ui El$a. El nu reuUeUte $ !icea$c Vi!anca nici dup ultima ncercare. ;reuie $ interpretm ace$t lucru n $en$ul c pr"#anul ratea'

  intrarea lui n d"meniul $acrului. pare " n"u tentati* de intrare n real prinmu'ic.

  ec*enVa :? de$crie *i$ul lui =a*rile$cu. Er"ul *i$ea' c ncearc $!icea$c #etele, $e pierde n camere ciudate cu ta*ane $cunde Uinere!ulate, cu pereVii uU"r "ndulaVi, cu para*ane t"t mai mi$teri"a$e, cuc"rid"are pe care rtceUte mereu n $en$ in*er$, cu "iecte ce-l ter"ri'ea'.

  ?i$ul $e termin cu " $cen a luptei lui cu " draperie $im"lic. ?i$ul are maimulte $emni%caVii.

  /a nceput el apare ca " a$piraVie a er"ului $prea " alt realitate alturi deilde!ard. p"i n $ec*enVa :? *i$ul de*ine $im"lul c"Umarului tra*er$riimateriei de ctre $pirit a *ieVii $pre m"arte n$"Vit de $paime Ui $u#"cri.4raperia i aprea ca un !iur!iu Ui-l n!r"'ea ca "cul $traniu al #etel"r. >"culielel"r pr"pune lui =a*rile$cu drept pr" !icitul, $im"l al rituril"r de

  23

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  24/37

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  25/37

  C"ndiVia material precar l mpiedic $-Ui depUea$c c"ndiVia, n lupta $aar treui $ %e tnr dar el e$te trn, ar treui $ %e cura"$ dar lui i e #ricmereu, i-ar treui " dra!"$te pr"tect"are dar t"Vi care l-au iuit au di$prut.4in acea$t per$pecti* nu*ela pre'int drama arti$tului ratat.

  C5:;// 9

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  26/37

  ?an Manen ( un "lande' care $ttea aici de mulVi ani, ili"tecar al "cietaViia$iatice din Ben!al ). ltimul le-a $u!erat cel"rlalVi $ mear! mpreun laeramp"re, n apr"piere de Calcutta, unde un prieten al $u ( pe numeBud!e ) a*ea " ca$ *ece. Ua ncepe minunatul timp petrecut n lun!idi$cuVii pe teme reli!i"a$e, ma!ice $au "culte.

    ntr-" n"apte, cei trei eur"peni p"rne$c $pre Calcutta, ntr-" maUinac"ndu$ de U"#erul !a'dei. /a un m"ment dat, t"Vi trei trie$c " $en'aVie$tranie, a*nd impre$ia c $-au rtcit, deUi drumul $pre Vinta l"r era unul$in!ur.;"cmai cnd narat"rul ncerca $ recun"a$c l"curile prin caretreceau, liniUtea n"pVii e$te $#Uiat de Viptul n$pimntt"r al unei #emeicare cerea aut"r, $tri!nd c m"are, ca Ui cnd ar % #"$t nun!iat.n%"raVi de '!uduit"area cemare, eur"penii au $rit din maUina, ncercnd$ !$ea$c, n interi"rul pdurii en!ale'e, %inVa aGat n primedie. ricecutare e$te n$a 'adarnic, dup " *reme, cei trei dndu-Ui $eama c nc"dru nu $e aGa nici " %inVa "menea$c mai mult dect att, %ecare dintreei triau niUte $en'aVii ciudate ( ,, a*eam nec"ntenit $en'aVia c *i$e' Ui cnu m p"t tre'i din *i$ [ ) ca Ui cnd pdurea ar % eercitat a$upra l"r e#ectema!ice.

    "$iVi Ui cre'nd ca au a*ut alucinaVii, cei trei $e nt"rc n U"$ea, darnu mai !$e$c nici maUina dar nici pe U"#erul pe care-l $tri!a 'adarnic. e"tr$c atunci $ mear! pe "$ $pre eramp"re, dar a*entura l"r iniViaticnu $e $#rUi$e ncJ n aceeaUi clip, prndu-li-$e c 're$c lumina unui

  #elinar care $e a#und n un!l, cei trei p"rne$c n direcVia ei, dar pierdimediat nUelt"area ilu'ie. Cu t"ate ace$tea, atraUi parc de " cemare maiputernic dect ei, cei trei raVi Ui c"ntinu drumul ( t"t mai !reu prinde$iUul padurii ). trdania le e$te r$pltit atunci cnd aun! la mar!ine, npreama unei ca$e parc din alt *eac n m"d curi"$ n$, n #aVa ca$ei eraumai multe *etre de ratec, dar nici un "m.

    5rimiVi de un trn ciudat, eur"penii $unt c"nduUi la $tpnul aUe'rii(

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  27/37

  aG, cu $tup"are , c nici ei, nici U"#erul, nu ieUi$er din ca$ ntrea!an"apte, iar ntmplarea la care a$i$ta$e $e petrecu$e cu " $ut cinci'eci deani n urm.

    Mai tr'iu, aGndu-$e la " mn$tire din imalaa, narat"rul a ncercat $

  de'le!e mi$terul cel"r ntmplate, ntr-" di$cuVie cu un a$cet n*Vat( i*ananda ) "piniile cel"r d"i $unt n$a t"tal di#erite. $t#el, tnrul$u$Vinea c practicile ma!ice ale unui pr"#e$"r din Calcutta ( care #u$e$e'rit n acea $ear, n pdure ), ar % creat " ,,'"n $acr Ide care ar % #"$ta$"riVi cei trei eur"peni, pr"iectaVi a$t#el n alt timp. i*ananda i-aeplicat n$a ca realitatea nu e$te dect " ilu'ie, " nlucire ( c"n#"rm mituluiindian al 'eiVei Maa ) n acea$t lume ilu'"rie, "ricine p"ate pr"ducetran$#"rmri, apelnd pentru acea$ta la anumite #"rVe "culte.5entru a d"*edic are dreptate, i*ananda l-a pr"iectat din n"u pe tnarul eur"pean n$paViul Ui n *remea lui

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  28/37

  n rai, $-ar prea, ne"pla$mul a*ea r"l re!enerat"r, ntinerind peri"dic"r!ani$mul. C"miterea pcatului "ri!inar ar % du$ la uitarea ace$tei #uncVii dectre ne"pla$m Ui acum pr"li#erarea ace$tui tip de celule duce la a*ariereairemediail a "r!ani$mului. ici inter*enea r"lul d"ct"rului ;taru carede$c"peri$e un $er prin care reali'a un pr"ce$ de anamne' a celulel"r de"ri!ine canceri!en pentru a a*ea acce$ la #uncVia "ri!inar. ut"ritVilec"muni$te, la nceputul anil"r 60 i-au pu$ la di$p"'iVie un in$titut pentrucercetri preliminare, dar din m"ti*e necun"$cute eperimentul a #"$t "pritdup trei $ptmni. ;"tuUi reuUi$e $ *indece c"mplet de cancer treipaciente trne cu nume prede$tinate, !lae, +ru$inel (Eupr"$ne) Ui :talia(;alia), dar tratamentul era nc inc"mplet. n urmt"rii ani imper#ecViunile*"r % re$imVite de cele trei #emei prin #aptul c ntinereau "dat cu *enireaprim*erii pn la *r$ta de 3 de ani, iar la nceputul t"amnei rede*eneauae de 70 de ani.

  +ru$inel, $in!ura mart"r care p"ate % re!$it un deceniu mai tr'iu $ed"*edeUte n $e'"nul $u de tinereVe " #emeie uU"ar care aun!e din!reUeal $-Ui ucid ine#ct"rul, a$t#el c"nturndu-$e n tet m"ti*ulcreaViei care $e nt"arce mp"tri*a creat"rului. cea$t peri"dicitate aper$"naului +ru$inei aduce #r nd"ial aminte de 5er$e#"na, 'eiVa rec"lteila !reci, care tria umtate de an pe pmnt, iar cealalt umtate n ;artar, n calitate de $"Vie a lui ade$ Ui repeta acelaUi ciclu de ntuneric Ui lumin,de #ertilitate aundent Ui $terilitate, de $peranV Ui de'ndede, de *iaV Uim"arte.

  ce$te idei ale te"riei d"ct"rului urelian ;taru $unt rec"n$tituite de ctreprietenul $u, i"l"!ul Ral"mit, un *i$t"r care Ui-a pierdut miraul pentrup"e'ie "dat cu pulicarea unui unic *"lum, FMaculatele c"r"leF. MirceaEliade utili'ea' tenica naraViunii Fmpreun cuF, a$t#el nct aGm datede$pre rec"n$tituirea m"rVii lui ;taru Ui a cercetril"r $ale a$upra canceruluiprin intermediul lui Ral"mit. tructura nu*elei alternea' n plan temp"raltrecutul eperienVei lui ;taru Ui pre'entul cercetril"r ne"%ciale ale luiRal"mit.

  ut"ritVile c"muni$te, cele care inter'i$er eperienVele iniViale acu'ndu-lede "$curanti$m, aGnd c ei$t pre"cupri $imilare n Ui Au$ia, d"re$cacum $ recupere'e cercetrile, n$ prea tr'iu, %indc t"cmai muri$einiViat"rul l"r. 4e aceea #"l"$indu-$e de mil"ace p"liVieneUti (micr"#"nula$cun$, perce'iVia, anceta paralel) *"r cuta $-l $pi"ne'e pe Ral"mitpentru a !$i indicii pr"miVt"are din care un alt cercett"r $ p"atrec"n$titui $erul ma!ic.

  28

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  29/37

  Ce $e ntmpl pn la $#rUit, la$ "ca'ia citit"rului $-Ui dea $eama,amintind n$ ca m"mente narati*e intere$ante, 'nVuielile er"ticeneaUteptate ale +ru$inei cea rea de mu$c, c"n#e$iunile c"n$pirati*e aleprintelui Calinic, di$pariVia ultimei %"le cu eliirul ma!ic.

   ;reuie remarcat $imetria nceputului Ui a %nalului care pla$ea' t"ate ntmplrile $u $emnul unui *i$ di%cil a$t#el de i'"lat de elementele reale.im"lul cel"r trei !raVii pe de alt parte cuprinde " $uit de $emni%caVii careac"per nu numai cele trei paciente ne"pla$tice, ct Ui trei c"le!e dintinereVe ale lui Ral"mit, p"reclite /e$ tr"i$ !ra$$e$ "ri trei *ile c"cete dinl"calitatea el*eVian ?e*e.

  /a %nal, Vin $ remarc a$"ciaVia indirect a per$"nael"r care $er*e$cc"muni$mul cu un anume tip de "%Veri #a$ciUti, amat"ri de %neVuri, per$"aneaparent ra%nate Ui amat"are de art de calitate. n acea$t nu*el a*em un

  per$"na $imilar n per$"ana ancetat"rului Emanuel lini, citit"r de p"e'ie,el n$uUi un #"$t p"et n ad"le$cenV Ui implicat n cercetri mi$teri"a$e. ce$tpr"cedeu a apr"pierii miliVienil"r c"muniUti de '"na mi$terului $e re!$eUte Ui n alte nu*ele eliadeUti (5e trada Mntulea$a "ri ;inereVe #r de tinereVe deeemplu), dar trecerea pra!ului dinc"l", n '"na iniVierii le e$te re#u'atdat"rit pr"cedeel"r arare Ui a c"n*in!eril"r atei$te.

  4e alt#el, n$uUi Mircea Eliade caut $ nlture $ceptici$mul citit"ruluic"ntemp"ran prin n#Uurarea un"r mituri eterne (cutarea tinereVii *eUnice) n #aldurile un"r p$eud"d"ctrine UtiinVi%ce, n raVi"namente in#ailiile Ui n

  de$c"periri uluit"are. n #"nd $crierile lui Eliade c"re$pund unei anumitene*"i a $"cietVii de a'i de a re!$i mi$terul dup ce a #"$t *nat cu ndriredin t"ate '"nele ei$tenVei. Eliade $u!erea' n acea$t pr"lem ei$tenVaunui plan al realitVii n care lucrurile nu mai mer! d"ar pe calea raViunii, ci$unt acVi"nate de #"rVe ineplicaile pe care UtiinVa le de#imea' a'i $au lei!n"r.

  29

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  30/37

  30

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  31/37

    Capit"lul 11

  =icit"r n pietre

   

  cri$ n 199, cu trei luni nainte #aV_ de /a Vi!nci, p"*e$tirea=icit"r n pietre, a #"$t pri*it cu mai puVin intere$ de critic, recun"$cndu-i-$e t"tuUi r"lul de anticipat"r al maril"r cap"d"pere n an$amlul *"lumuluide nu*ele #anta$tice. /a acea$ta am putea adu!a Ui #aptul c putem pri*inu*ela ca un punct de $tart n culti*area un"r mari teme $i m"ti*e recurente n #anta$ticul eliade$c.

  ccentul cade aici pe eperienVa $acrului, care nu e$te anticipat_ dedi*er$e $emne, ci de un act di*inat"r. Cel care $_*rUeUte actul amintit e$te?a$ile Beldiman, !icit"r n pietre. tenVia pe care ace$ta " mani#e$t pentru

  l"cul de pe care $e ridica$e " perece de tineri c$t"riVi i $trneUtecuri"'itatea lui Emanuel, pr"ta!"ni$tul nu*elei. Gnd c Beldiman p"$eddarul !icirii n pietre, ace$ta l r"a! $_-i !icea$c Ui lui *iit"rul, la care celdinti nu e'it $-Ui eercite *"caVia, a*erti'ndu-l n$ c de$tinuirea nu *a% dect parVial, ntru ct, a%rm elJ X

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  32/37

  $e *a ntmpla di#eritel"r per$"ane din apr"pierea mea, dar n a#ar de ca'uride #"rV ma"r, n-am de$tinuit nici"dat per$"anei n ce$tiune ce-amaGat.I

  ?"rele lui Beldiman repre'int primul element ce c"nturea' atm"$#era de

  c"n#u'ie n care $e *"r miUca t"ate per$"naele, dar mai ale$ Emanuel.

  X

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  33/37

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  34/37

  timp al pre'iceril"r, al %cViunii. uprapunerea ace$t"r trei dimen$iunitemp"rale reGect trecerea $pre un alt ni*el, de la real (c"tidian) laeperienVa #anta$tic (ca epre$ie a $acrului).

  Eu!en imi"n $urprinde #"arte ine atm"$#era nu*elei, %rele ei narati*eJ

  XCe urmea' e c"mplicatJ #apte p"*e$tite nainte de a $e ntmpla,dial"!urile pun Ui pe er"i Ui pe n"i pe !nduri. 5er$"naele $e caut Ui nu $e!$e$c, $e $al*ea' de la nec #r a % intrat n ap, intri!a d impre$ia unui$cenariu care $e de$#U"ar de"dat pe mai multe planuri n timp Ui $paViu.I

  Beldiman nu e$te citit"r n pietre citeUte, mai de!ra, n natura "muluiJ

  X/e caut din "ci Ui cnd dau de ele, nVele! ce $e *a ntmpla. nVele! dup#"rma l"r, $au dup anumite c"lVuri Ui direcVia c"lVuril"r, Ui cul"rile pietrei,cci ntr-" parte e mai ntunecat, iar n altele e mai lumin"a$, c"l"rat,*r!at. ]i atunci cite$c n pietre Ui nVele! ce-l aUteapt pe "mul care $-aaUe'at ln! ele $au, une"ri, de-a dreptul pe ele. 5entru c, dup cte m-amlmurit eu, nici"dat "mul nu $e aUea' la ntmplare. +iecare $e aUea'dup cum i e $cri$.

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  35/37

  Bili"!ra%e

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  36/37

  C5A:

 • 8/17/2019 Mircea Eliade Proiect

  37/37

  8./a&i!nci

  p!.20

  9.


Recommended