+ All Categories
Home > Documents > MIRCEA ELIADE

MIRCEA ELIADE

Date post: 14-Jan-2016
Category:
Upload: kimi
View: 160 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
MIRCEA ELIADE. "Destinul cine îl face? Ca un ou, aşa e, îl azvârli, îl prinzi, dacă nu, se sparge; destinul e în ou, sau în mâna care îl prinde?" Mircea Eliade în "Întoarcerea din Rai". - PowerPoint PPT Presentation
14
MIRCEA ELIADE MIRCEA ELIADE "Destinul cine îl "Destinul cine îl face? Ca un ou, aşa face? Ca un ou, aşa e, îl azvârli, îl e, îl azvârli, îl prinzi, dacă nu, se prinzi, dacă nu, se sparge; destinul e în sparge; destinul e în ou, sau în mâna care ou, sau în mâna care îl prinde?" îl prinde?" Mircea Eliade Mircea Eliade în în "Întoarcerea "Întoarcerea din Rai" din Rai"
Transcript
Page 1: MIRCEA ELIADE

MIRCEA ELIADEMIRCEA ELIADE

"Destinul cine îl face? Ca un "Destinul cine îl face? Ca un ou, aşa e, îl azvârli, îl prinzi, ou, aşa e, îl azvârli, îl prinzi, dacă nu, se sparge; destinul dacă nu, se sparge; destinul e în ou, sau în mâna care îl e în ou, sau în mâna care îl

prinde?"prinde?"Mircea EliadeMircea Eliade în în "Întoarcerea din Rai""Întoarcerea din Rai"

Page 2: MIRCEA ELIADE

Destinul este acea parte din Timp în care Istoria îşi Destinul este acea parte din Timp în care Istoria îşi imprimă voinţa ei asupra noastră. De aceea trebuie să-i imprimă voinţa ei asupra noastră. De aceea trebuie să-i

rezistăm, să fugim de el, să ne refugiem în Spectacol. rezistăm, să fugim de el, să ne refugiem în Spectacol. Mircea EliadeMircea Eliade în în Noaptea Noaptea

de Sânzienede Sânziene

Page 3: MIRCEA ELIADE

Timpul este singurul lucru care se Timpul este singurul lucru care se

pierde într-adevărpierde într-adevăr Mircea EliadeMircea Eliade în în HuliganiiHuliganii

► Singurătatea e starea Singurătatea e starea spirituală în care ne spirituală în care ne naştem, acea stare naştem, acea stare naturală şi adevărată. Cu naturală şi adevărată. Cu timpul o uităm, ne timpul o uităm, ne maturizăm şi devine din ce maturizăm şi devine din ce în ce mai străină. Uneori, o în ce mai străină. Uneori, o regăsim, dar acum ne regăsim, dar acum ne speriem, căci am devenit speriem, căci am devenit străini faţă de ea. Acum străini faţă de ea. Acum fugim de ea, deşi ar trebui fugim de ea, deşi ar trebui să o căutăm din nou, căci să o căutăm din nou, căci numai prin ea putem spera numai prin ea putem spera a găsi adevărul.a găsi adevărul.

Page 4: MIRCEA ELIADE

Lumina nu vine din lumină, ci din Lumina nu vine din lumină, ci din întuneric.întuneric.

Mircea EliadeMircea Eliade în în Isabel şi apele diavoluluiIsabel şi apele diavolului

Victoria e a celui care rămâne indiferent, Victoria e a celui care rămâne indiferent, nepăsător de bucurie sau durere, nepăsător de nepăsător de bucurie sau durere, nepăsător de fruct.fruct. Mircea EliadeMircea Eliade în în Isabel şi apele Isabel şi apele diavoluluidiavoluluiViaţa cunoaşte scene, şi se poate spune că e Viaţa cunoaşte scene, şi se poate spune că e

împărţită în acte, dar cortina se lasă o singură împărţită în acte, dar cortina se lasă o singură dată.dată.

Page 5: MIRCEA ELIADE

În iubire ne deşteptăm totdeauna În iubire ne deşteptăm totdeauna prea târziu.prea târziu.

Mircea EliadeMircea Eliade în în HuliganiiHuliganii

Dumnezeu îşi exprimă Dumnezeu îşi exprimă dorinţele prin prejudecăţi.dorinţele prin prejudecăţi. Mircea EliadeMircea Eliade în în MaitreyiMaitreyi

Asiaticii au nenumărate Asiaticii au nenumărate păcate; sunt cruzi, păcate; sunt cruzi, câteodată imbecili, adesea câteodată imbecili, adesea nebuni, altădată murdari; nebuni, altădată murdari; dar au două mari însuşiri: dar au două mari însuşiri: nu idealizează femeia şi nu idealizează femeia şi nu cred în evoluţie.nu cred în evoluţie. Mircea EliadeMircea Eliade în în Isabel şi Isabel şi apele diavoluluiapele diavolului

Page 6: MIRCEA ELIADE

Toţi suntem nemuritori. Dar trebuie să murimToţi suntem nemuritori. Dar trebuie să murim intai intai Mircea EliadeMircea Eliade în în Noaptea de SânzieneNoaptea de Sânziene

Pe Pământ omul e dator să trăiască numai Pe Pământ omul e dator să trăiască numai viaţa. Moartea lui adevărată o va trăi în Cer. viaţa. Moartea lui adevărată o va trăi în Cer. Dacă încearcă să trăiască moartea pe Dacă încearcă să trăiască moartea pe pământ, păcătuieşte şi se mistuieşte în pământ, păcătuieşte şi se mistuieşte în deznădejde. Şi atunci, nici nu trăieşte cu deznădejde. Şi atunci, nici nu trăieşte cu adevărat, nici nu moare. E ca un fel de adevărat, nici nu moare. E ca un fel de strigoi.strigoi. Mircea Eliade în Mircea Eliade în Noaptea de SânzieneNoaptea de Sânziene

A nu mai avea timp înseamnă a fi rezolvat toate A nu mai avea timp înseamnă a fi rezolvat toate problemele, a trăi într-un perfect echilibru.problemele, a trăi într-un perfect echilibru.

Mircea Eliade în Mircea Eliade în Noaptea de SânzieneNoaptea de Sânziene

Page 7: MIRCEA ELIADE

E foarte greu sa ai ceva cu adevarat,sa-l capeti sau E foarte greu sa ai ceva cu adevarat,sa-l capeti sau sa-l cuceresti. Mai mult ne inchipuim ca sa-l cuceresti. Mai mult ne inchipuim ca posedam,decat posedam.posedam,decat posedam. Mircea Eliade în Mircea Eliade în MaitreyMaitrey

Nimic nu dureaza in Nimic nu dureaza in suflet..Pana si cea mai suflet..Pana si cea mai verificata incredere verificata incredere poate fi anulata de un poate fi anulata de un sigur gest..ca cele mai sigur gest..ca cele mai sincere posesiuni nu sincere posesiuni nu dovedesc nimic, caci si dovedesc nimic, caci si sinceritatea poate fi sinceritatea poate fi repetata, cu altul, cu repetata, cu altul, cu altii..ca, in sfarsit, totul altii..ca, in sfarsit, totul se uita sau se poate se uita sau se poate uita..uita.. mircea eliade în mircea eliade în maitreymaitrey

Page 8: MIRCEA ELIADE

Amintirile sunt icoanele timpului Amintirile sunt icoanele timpului pierdut.pierdut.

mircea eliade în mircea eliade în romanul adolescentului miopromanul adolescentului miop

Cea mai preţioasă călătorie este aceea către Cea mai preţioasă călătorie este aceea către sufletul nostru, către noi înşine. Călătorie ce o sufletul nostru, către noi înşine. Călătorie ce o facem în singurătate facem în singurătate

Page 9: MIRCEA ELIADE

E preferabil să iubeşti un geniu, decât E preferabil să iubeşti un geniu, decât capodoperele unui mediocru.capodoperele unui mediocru.

Mircea Eliade în Mircea Eliade în Isabel şi apele diavoluluiIsabel şi apele diavolului

Dar ce poate Dar ce poate însemna o iubire? însemna o iubire? Cât poate ea dura? Cât poate ea dura? Nimic nu durează în Nimic nu durează în lumea asta; totul lumea asta; totul trece, totul se trece, totul se preface, totul moare preface, totul moare ca să se nască din ca să se nască din nou, altfel, în altă nou, altfel, în altă parte, cu alţi oameni.parte, cu alţi oameni.

Mircea Eliade în Mircea Eliade în Noaptea de Noaptea de SânzieneSânziene

Page 10: MIRCEA ELIADE

Sensul existenţei şi datoria Sensul existenţei şi datoria fiecărui om este creaţia.fiecărui om este creaţia.

Un labirint este uneori Un labirint este uneori apararea magica a unui apararea magica a unui centru,a unei bogatii,a centru,a unei bogatii,a unui inteles.Patrunderea unui inteles.Patrunderea il el poate fi un ritual il el poate fi un ritual initiatic.Acest simbolism initiatic.Acest simbolism este modelul oricarei este modelul oricarei existente care trecand existente care trecand prin numeroase incercari prin numeroase incercari inainteaza spre propriul inainteaza spre propriul sau centru,spre sine sau centru,spre sine insusi...insusi...

Page 11: MIRCEA ELIADE

Istoria se petrece exclusiv în timp, şi prin tot ce are el mai Istoria se petrece exclusiv în timp, şi prin tot ce are el mai bun, omul încearcă să se împotrivească Timpului.bun, omul încearcă să se împotrivească Timpului.

Mircea Eliade în Mircea Eliade în Noaptea de SânzieneNoaptea de Sânziene

Page 12: MIRCEA ELIADE

Viata este durere,fiindca e incadrata Viata este durere,fiindca e incadrata intr-un ocean de iluzii si in acelasi timp intr-un ocean de iluzii si in acelasi timp

viciata de ignorantaviciata de ignoranta Visul, supapa de siguranţă a Visul, supapa de siguranţă a

setei de transcendere, arta, setei de transcendere, arta, magia, dansul- iar, pe de altă magia, dansul- iar, pe de altă parte, dragostea şi mistica - parte, dragostea şi mistica - mărturisesc din atâtea mărturisesc din atâtea unghiuri diferite instinctul unghiuri diferite instinctul fundamental şi ursit al firii fundamental şi ursit al firii omeneşti: ieşirea din sine, omeneşti: ieşirea din sine, contopirea cu altul, fuga de contopirea cu altul, fuga de singurătatea limitată, singurătatea limitată, avântul către o libertate avântul către o libertate perfectă în libertatea perfectă în libertatea celuilalt.celuilalt.

Mircea Eliade în Mircea Eliade în SolilocviiSolilocvii

Page 13: MIRCEA ELIADE

Nu poţi iubi niciodată doi oameni în acelaşi timp. Iubeşti pe rând, când pe unul, când pe altul.

Mircea Eliade în Noaptea de Sânziene

Page 14: MIRCEA ELIADE

Istoria se petrece exclusiv în timp, şi prin tot Istoria se petrece exclusiv în timp, şi prin tot ce are el mai bun, omul încearcă să se ce are el mai bun, omul încearcă să se

împotrivească Timpului.împotrivească Timpului.

Suntem păcăliţi; ni se Suntem păcăliţi; ni se spune că a mai trecut o spune că a mai trecut o jumătate de oră, sau că jumătate de oră, sau că e şase - ca şi cum asta e şase - ca şi cum asta ar avea vreo importanţă. ar avea vreo importanţă. Important e faptul că Important e faptul că Timpul nostru, aşa zis al Timpul nostru, aşa zis al Vieţii, e un Timp al Vieţii, e un Timp al Morţii.Morţii.

Mircea Eliade în Mircea Eliade în Noaptea Noaptea de Sânzienede Sânziene


Recommended