+ All Categories
Home > Documents > MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · cancere, bolile sistemului digestiv, aparatului...

MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 CUPRINS · cancere, bolile sistemului digestiv, aparatului...

Date post: 29-Aug-2019
Category:
Upload: duonghanh
View: 232 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 262 /262
MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26 Nr. formular 01 02 04 05 11 13 15 20 21 22 23 25 26 27 28 29 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Proiecte cu finantare nerambursabila Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare CUPRINS Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2019 si perspectiva 2020-2022 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pag.2
Transcript
 • MINISTERUL SANATATII Anexa nr.3/26

  Nr.

  formular

  01

  02

  04

  05

  11

  13

  15

  20

  21

  22

  23

  25

  26

  27

  28

  29

  Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

  postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente

  Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor

  facilitati si instrumente postaderare

  Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

  Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

  instrumente postaderare

  Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor

  aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri

  externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente

  postaderare

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

  Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri

  proprii

  Proiecte cu finantare nerambursabila

  Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

  postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

  Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

  Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

  Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

  Bugetul pe programe

  Sinteza finantarii programelor

  Fisele programelor

  Programe de investitii publice

  Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

  CUPRINS

  Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

  ordonatorilor principali de credite pentru anul 2019 si perspectiva 2020-2022

  Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  Sume alocate de la bugetul de stat

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  pag.2

 • DOCUMENT SINTEZĂ PRIVIND POLITICILE ȘI PROGRAMELE BUGETARE

  PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE pentru anul 2019 și perspectiva 2020-2022

  1. TITULAR: Ministerul Sănătății COD TITULAR: 26

  2. MISIUNEA INSTITUȚIEI PUBLICE ȘI CADRUL LEGAL DE FUNCȚIONARE

  Ministerul Sănătății elaborează politici, strategii și programe de acțiune în domeniul sănătății populației, coordonează și controlează implementarea acestora la nivel național, regional și local și răspunde de realizarea procesului de reformă în domeniul sanitar. Totodata, Ministerul Sănătății organizează, coordonează, îndrumă activitățile pentru asigurarea sănătății populației și acționează pentru prevenirea și combaterea practicilor care daunează sănătății.

  3. PRIORITĂȚI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

  Obiectiv general: un sistem de sănătate care sprijină şi oferă posibilitatea

  cetăţenilor să atingă o stare cât mai bună de sănătate şi care contribuie la creşterea calităţii vieţii acestora.

  Obiective specifice: Unul dintre obiectivele fundamentale pe care şi le asumă şi le promovează Guvernul României este continuarea reformei sectorului de sănătate prin implementarea Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020. Acesta presupune o serie de reforme în sistemul public de asistenţă medicală, esenţiale pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor de sănătate şi îmbunătăţirea accesului populaţiei la îngrijirile de sănătate. Politicile se vor reflecta în creșterea speranței de viață, reducerea poverii îmbolnăvirilor, dizabilității și a deceselor premature și, implicit, în creșterea calității vieții. Stabilirea priorităților are considerente strategice şi este influențată în principal de decalajele în ceea ce privește indicatorii de sănătate și inechitatea din domeniul sănătății: mortalitatea maternă și infantilă, bolile transmisibile principale (de exemplu TB, HIV/SIDA), precum și principalele cinci patologii cronice care pot fi diagnosticate şi tratate de timpuriu (cancerul, bolile cardiovasculare, diabetul, tulburările mintale, bolile rare), cunoscute ca având un impact mai puternic asupra persoanelor celor mai sărace și vulnerabile. Accesul mai bun la serviciile de sănătate, îndeosebi pentru segmentele cele mai vulnerabile ale populației, împreună cu reducerea costurilor administrative, inclusiv prin măsuri de reabilitare şi modernizare a infrastructurii de sănătate, și alături de capacitatea administrativă îmbunătățită reprezintă obiective strategice care vizează maximizarea potențialului sectorului sanitar de a contribui într-un mod durabil din punct de vedere financiar la promovarea coeziunii sociale prin sănătate și servicii de sănătate. România şi-a stabilit pe termen scurt, mediu şi lung ariile strategice de dezvoltare pentru sectorul de sănătate astfel:

  A. SĂNĂTATE PUBLICĂ Măsurile aferente acestora vizează:

  • Îmbunătățirea stării de sănătate și nutriție a femeii și copilului, inclusiv pentru grupuri dezavantajate și vulnerabile – intervenții pentru prevenirea malnutriției, obezității, a

  pag.3

 • deceselor neonatale prin creșterea accesului la îngrijiri adecvate; servicii de planificare familială;

  • Elaborarea, finanțarea, implementarea programelor profilactice pentru copii pentru toate ariile terapeutice, prin introducerea consultațiilor obligatorii pentru copii de vârsta 5—9 ani prin rețeaua de medicină școlară sau prin cabinetele de medicină.

  • Creșterea capacității de screening neonatal pentru depistarea malformațiilor congenitale, risc genetic, erorilor înnăscute de metabolism, deficiențelor senzoriale și fibrozei chistice.

  • Reducerea incidenței bolilor netransmisibile care constituie actualmente cauzele majore de morbiditate, dizabilitate și mortalitate - boli cardiovasculare și cerebrovasculare, cancere, bolile sistemului digestiv, aparatului respirator, diabet, prin măsuri precum: evaluarea riscurilor și supravegherea activă a populației prin servicii de prevenție, depistarea în faze incipiente de boală și intervenții de screening organizat, extinderea și diversificarea serviciilor care pot fi oferite la nivelul medicinei de familie și de specialitate, dezvoltarea/îmbunătățirea rețelei de screening pentru cancer, prin crearea de centre suplimentare de screening pentru cancer, achiziționarea a opt unități mobile pentru screeningul cancerului și îmbunătățirea capacității tehnice a laboratoarelor regionale de patologie și citologie;

  • Reducerea mortalității și morbidității cauzate de bolile transmisibile, a impactului lor pentru individ și societate, iar pe termen lung diminuarea semnificativă a incidenței lor;

  • Creșterea capacității de screening a bolilor infecțioase transmisibile (inclusiv cu transmitere sexuală): hepatită, HIV, tuberculoză.

  • Sănătatea în relaţie cu mediul; • Sănătatea mintală - îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu tulburări psihice prin

  asigurarea accesului acestora la terapii medico-psihologice; depistarea consumului de substanţe psihoactive;

  • Bolile rare - îmbunătățirea calității îngrijirii pacientului cu asemenea afecțiuni pe tot lanțul de îngrijiri și asigurarea accesului la terapia specifică;

  • Introducerea unor acțiuni noi, precum: depistarea bolilor cardiovasculare cu risc major pornind de la patologia hipertensivă. Punerea în aplicare a măsurilor sus enumerate se realizează în cadrul programelor naționale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii și Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar - Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD 8362RO)

  B. SERVICIILE DE SĂNĂTATE Măsurile aferente ariei strategice servicii de sănătate îşi propun: • Creșterea gradului de interconectare a furnizorilor de servicii medicale în vederea

  facilitării schimbului de informații utile pacienților; • Îmbunătățirea sistemului de raportare statistică în domeniul medical și dezvoltarea

  unui sistem de alertă epidemiologică precoce; • Consolidarea reţelei de servicii de asistenţă medicală comunitară destinate

  grupurilor vulnerabile; • Creşterea eficacităţii şi diversificarea serviciilor de asistenţă medicală primară,

  incluzând creşterea ponderii serviciilor de prevenţie primară, secundară şi terţiară, diagnostic precoce şi tratament, monitorizarea pacientului cronic (HTA, diabet) în comunitate;

  • Consolidarea calității şi eficacităţii serviciilor furnizate în ambulatorul de specialitate, concomitent cu scăderea numărului de cazuri de spitalizare continuă.

  pag.4

 • • Creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin consolidarea sistemului integrat de urgenţă şi asigurarea accesibilităţii la asistenţa medicală de urgenţă adecvată în mod echitabil;

  • Extinderea sistemului de telemedicină între prespital și spital, precum și între unitățile și compartimentele de primiri urgențe, la care se pot adauga și centrele de permanență.

  • Regionalizarea/concentrarea asistenţei medicale spitaliceşti şi crearea de reţele regionale de referinţă cu spitale şi laboratoare de diferite grade de competenţă interconectate cu sectorul de asistenţă primară şi ambulatorie de specialitate;

  • Plasarea în centrul rețelei de spitale a spitalelor regionale de urgenţă cu înalt nivel de performanță, cărora li se adaugă spitalele zonale, completat de restul spitalelor județene de urgență și a celor din Municipiul București, precum și institutele de specialitate;

  • Îmbunătățirea unor servicii medicale selectate, prin reabilitarea/crearea și furnizarea de echipamente medicale și de alt tip pentru săli de operație, unitați de terapie intensive, unitați pentru arși, unități de radioterapie, servicii de urgență și servicii de diagnostic (imagistică medicală);

  • Creșterea accesului la servicii de reabilitare, paliaţie și de îngrijiri pe termen lung

  C. MĂSURI TRANSVERSALE • Consolidarea capacității de previzionare a servicilor medicale oferite populației

  prin dezvoltarea de către Ministerul Sănătății a unor sisteme informatice de analiză pentru domeniile strategice ale sistemului (resurse umane, infrastructură, resurse financiare);

  • Întărirea capacităţii administrative la nivel naţional, regional şi local; • Implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor umane în

  sănătate; • Implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor financiare în

  sănătate, asigurarea controlului costurilor şi a protectiei financiare a populaţiei; • Implementarea măsurilor strategice privind prevenirea fraudei și corupției în

  administrația și serviciile sistemului de sănătate; • Dezvoltarea şi implementarea unei politici a medicamentului care să asigure

  accesul echitabil şi sustenabil la medicaţia bazată pe dovezi a populaţiei; • Promovarea cercetării şi inovării în sănătate; • Colaborare intersectorială pentru o stare de sănătate mai bună a populaţiei, în

  special a grupurilor vulnerabile; • Eficientizarea sistemului de sănătate prin accelerarea utilizării tehnologiei

  informaţiei şi comunicaţiilor moderne (E- sănătate) ; • Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel naţional, regional şi local, în vederea

  reducerii inechităţii in accesul la serviciile de sănătate. Rezultate aşteptate: În urma implementării acestor politici sistemul de sănătate din România va avea pe

  termen mediu şi lung următoarele caracteristici minimale: • furnizează, permanent, servicii de sănătate sigure şi eficiente, iar pacientul

  primeşte serviciile medicale de care are nevoie, la toate nivelurile de asistenţă medicală (primar, secundar, terţiar);

  • politicile publice de la cele de alocare a resurselor la nivel naţional, până la cele legate de metodele de diagnostic şi tratament se vor baza pe cele mai bune cunoştinţe ştiinţifice şi tehnologice existente;

  • asigurarea calităţii serviciilor medicale;

  pag.5

 • • reducerea riscului şi asigurarea siguranţei pacientului va fi sprijinită prin sistemele şi procedurile informaţionale propuse şi prin sistemul de monitorizare a calităţii, care vor ajuta la recunoaşterea, prevenirea şi diminuarea erorilor;

  • optimizarea sistemului se va axa pe facilitarea cooperării intersectoriale, esenţială pentru abordarea determinanţilor sănătăţii cu impact crescut asupra sănătăţii; Pentru implementarea obiectivelor şi măsurilor subsecvente și pentru asigurarea funcționării în condiții de calitate a sistemului sanitar sunt absolut necesare urmatoarele măsuri:

  - creșterea graduală a resurselor alocate; - creșterea finanțării asistenței mediale de urgență; - susținerea financiară a programelor de sănătate; - finanțarea reabilitării, consolidării unor unități sanitare publice; - finanțarea construirii de noi spitale; - finanțarea achiziționării și a dotării unităților sanitare cu echipamente

  medicale, cu aparatură medicală și mijloace de transport sanitar; - acordarea de sprijin financiar pentru îmbunătățirea infrastructurii și dotarea

  spitalelor publice din reteaua autorităților administraăiei publice locale 4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANȚARE Sursele de finanțare si ponderea fiecarei surse în totalul finanțării sunt structurate astfel:

  Surse de finantare: Pondere in total - % -

  Buget de stat 99,21 Credite externe Fonduri externe nerambursabile 0,05 Venituri proprii 0,74 Total surse 100,00

  5. MENȚIUNI SPECIALE

  I. Fonduri europene, structurale si de investiții a. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

  (POCU) POCU stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de

  către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

  În cadrul acestui program operațional pentru perioada 2017-2019 vor fi susținute proiecte, cu scopul de a crește capacitatea tehnică a personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate la nivel naţional şi local, de a crește numărul de persoane care beneficiază de programe de sănătate și servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce, de a consolida reţeaua de asistenţă medicală comunitară prin furnizarea de servicii medicale comunitare adaptate nevoilor populaţiei, inclusiv prin furnizarea de programe de formare adaptate

  pag.6

 • nevoilor acestora, precum și de a operaționaliza aplicarea de soluții TIC (e-sănătate, telemedicina etc.) în sectorul medical.

  b. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 (POC)

  În corelare cu prevederile Strategiei Naționale de Sănătate (prioritatea Promovarea cercetării și inovării în sănătate), POC va sprijini prin Axa Prioritară 1, dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare pentru aceste specializări, urmărindu-se obținerea de rezultate ce ar putea fi integrate în practică. Astfel, vor fi sprijinite proiecte de atragere a cercetătorilor români implicați în proiecte naționale și/sau internaționale din sănătate şi dezvoltarea infrastructurii instituționale de cercetare în sănătate în poli de excelență în cercetare/structuri instituționale competitive pe piața cercetării/ constituirea/promovarea de clustere având ca obiectiv principal dezvoltarea de mecanisme formale de transfer al rezultatelor cercetării în practica medicală

  Cea de-a doua axă prioritară a vizează susținerea infrastructurii specifice pentru a atinge următoarele obiective: Digitalizarea înregistrărilor în domeniul sănătăţii; Asigurarea interoperabilității și schimbului de date standardizate între spitale,medici, farmaciști, pacienți și toate celelalte instituții implicate;Continuarea extinderii serviciilor de telemedicină din România (schimbul de date în situații de urgență, consultarea și/sau acordarea celui de-al doilea aviz de la distanţă, educație și formare profesională pentru personalul medical și sprijinirea populației prin sfaturi medicale).

  c. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR) Prin Axele prioritare din POR 2014-2020 vor fi susținute operațiuni cu aplicare în

  domeniul de sănătate, necesare construcției de spitale regionale la Iași, Craiova și Cluj Napoca, creşterii accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate precum și a creșterii eficienței energetice a clădirilor publice sanitare, conservarea și valorificarea clădirilor de patrimoniu din sistemul sanitar.

  d. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA)

  POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare.

  e. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM)

  În cadrul acestei finanțări se va realiza Laboratorul Național de Monitorizare a calității apei, în care Ministerul Sănătății este partener alături de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională ”Apele Române”.

  f. Programul de Cooperare Elvețiano-Român În cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român, aprobat prin Acordul Cadru

  încheiat între Consiliul Federal al Elveției și Guvernul României se urmărește reducerea disparităților economico-sociale din cadrul Uniunii Europene.

  II. Ministerul Sănătății, prin Unitatea de Management al Proiectului,

  implementează proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat de Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) prin Acordul de Împrumut nr. 8362RO, ratificat prin Legea nr. 179/16 decembrie 2014.

  Data intrării în efectivitate: 22.01.2015

  pag.7

 • Data finalizării: 15.12.2020

  Obiectivele programului În cadrul Strategiei naționale de sănătate 2014-2020, proiectul propus va sprijini

  prima fază a reformelor cuprinzătoare din sectorul sanitar pe termen mediu și lung, concentrându-se asupra a două domenii/componente principale:

  (1) întărirea furnizării serviciilor de asistență medicală și (2) îmbunătățirea guvernanței și administrării sectorului sanitar

  6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR

  Programul de investiţii al Ministerului Sănătăţii, se regăseşte definit în strategia fiscal bugetară pe termen mediu 2017-2020 a Ministerului Sănătăţii, prin două principale proiecte investiţionale, în cadrul cărora se regăsesc o serie de subproiecte :

  • Proiectul 1. Finanţarea dezvoltarii şi modernizarea infrastructurii sanitare, cu

  subproiectele: a. Finalizarea obiectivelor de investiţii începute în anii precedenţi; b. Continuarea programului de consolidări (şi alte lucrări de intervenţii) a

  clădirilor unităţilor sanitare; c. Reabilitarea infrastructurii unităţilor sanitare prin efectuarea lucrărilor de

  reparaţii capitale; d. Construirea Spitalelor Regionale de Urgenţă, inclusiv prin Programul

  Operațional Regional: 8 spitale regionale și 1 spital republican, în București. e. Reabilitarea/modernizarea/extinderea: spitale județene — cel puțin 15;

  ambulatorii de specialitate — cel puțin 150, U.P.U. — cel puțin 25, Centre comunitare integrate medico-sociale

  f. Centre comunitare integrate medico-sociale de care vor beneficia peste 270.000 de persoane.

  Investițiile în infrastructura spitalelor vor fi aliniate la funcțiile și rolurile jucate de

  către diferitele paliere ale sistemului spitalicesc din România, pe baza revizuirii rețelei de spitale strategice efectuată de Ministerul Sănătății.

  • Proiectul 2. Dotarea unităţilor sanitare cu aparatură medicală, echipamente şi

  mijloace de transport sanitar specifice (ambulanţe, autosanitare, etc.), cu subproiectele:

  a. Dotarea cu aparatură / echipamente medicale la nivelul spitalelor publice; b. Dotarea cu mijloace de transport sanitar specifice ( ambulanţe, autosanitare,

  elicoptere,etc.). c. Dotarea cabinetelor medicilor de familie. d. Dezvoltarea de centre de telemedicină regionale sau naționale în funcție de

  specialitate. Derularea acestor două principale proiecte şi a subproiectelor aferente, au ca scop

  asigurarea populaţiei cu servicii medicale performante, care să acopere nevoile acesteia şi care să fie comparabile cu cele oferite în prezent de furnizorii de servicii de acelaşi tip din statele membre ale Uniunii Europene

  Prin programul de investiţii ce se prezintă ca anexă la bugetul Ministerului Sănătăţii sunt finanţate în principal cheltuieli de natura investiţiilor la nivelul unităţilor sanitare din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii. Ca urmare a descentralizării, prin trecerea unui

  pag.8

 • număr de peste 370 de spitale la autorităţile locale, o componentă semnificativă în finanţarea cheltuielilor de natura investiţiilor le reprezintă şi transferurile din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetele autorităţilor administraţiei publice locale pentru finanţarea cheltuielilor de natura investiţiilor la nivelul spitalelor din reţeaua sanitară a acestora, care pot primi astfel de fonduri în condiţiile art. 198, alin. (1), (2) şi (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, dar care nu se regăsesc evidenţiate în programul de investiţii anexă la bugetul Ministerului Sănătăţii.

  Ministerul Sănătății intenționează introducerea unor criterii transparente și obiective de prioritizare a investițiilor publice finanțate din bugetul său, urmând a realiza și o monitorizare activă a mecanismelor de implementare a acestora.

  pag.9

 • SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET

  I. C

  red

  ite

  de a

  nga

  jam

  ent

  II.

  Cre

  dite

  bu

  ge

  tare

  Ca

  pitolu

  l b

  ug

  eta

  r fin

  anţa

  t pri

  n p

  roie

  ctu

  l d

  e b

  uge

  t /p

  rog

  ram

  e b

  ug

  eta

  re

  Co

  d

  CA

  /CB

  R

  ea

  liză

  ri

  Exe

  cu

  ţie

  Pro

  pu

  ne

  ri

  Estim

  ãri

  Estim

  ãri

  Estim

  ãri

  P

  relim

  inată

  2

  01

  7

  20

  18

  20

  19

  20

  20

  20

  21

  20

  22

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Ca

  pitole

  fin

  an

  ţate

  to

  tal

  I

  7

  .52

  3.4

  48

  9.8

  09

  .68

  3

  8.0

  96

  .86

  3

  7.9

  70

  .95

  9

  8.5

  25

  .56

  6

  II

  5.5

  44

  .15

  7

  7.4

  35

  .98

  5

  9.1

  60

  .57

  7

  8.0

  96

  .86

  3

  7.9

  70

  .95

  9

  8.5

  25

  .56

  6

  Ca

  pitol 1

  66

  ,01

  I

  5.5

  81

  .90

  3

  9.7

  31

  .58

  3

  8.0

  18

  .76

  3

  7.8

  92

  .85

  9

  8.4

  47

  .46

  6

  II

  4.2

  01

  .25

  7

  5.5

  70

  .72

  3

  9.0

  82

  .47

  7

  8.0

  18

  .76

  3

  7.8

  92

  .85

  9

  8.4

  47

  .46

  6

  Ca

  pitol 2

  66

  ,10

  I

  1.9

  41

  .54

  5

  78

  .100

  78

  .100

  78

  .100

  78

  .100

  II

  1.3

  42

  .89

  0

  1.8

  65

  .26

  2

  78

  .100

  78

  .100

  78

  .100

  78

  .100

  Ca

  pitol 1

  , d

  in c

  are

  : 6

  6,0

  1

  I

  5.5

  81

  .90

  3

  9.7

  31

  .58

  3

  8.0

  18

  .76

  3

  7.8

  92

  .85

  9

  8.4

  47

  .46

  6

  II

  4.2

  01

  .25

  7

  5.5

  70

  .72

  3

  9.0

  82

  .47

  7

  8.0

  18

  .76

  3

  7.8

  92

  .85

  9

  8.4

  47

  .46

  6

  Pre

  ve

  nir

  ea

  si co

  ntr

  olu

  l bo

  lilo

  r cu

  im

  pa

  ct

  majo

  r a

  sup

  ra

  sta

  rii d

  e s

  an

  ata

  te a

  po

  pu

  latie

  i

  66

  ,01

  I

  42

  1.0

  00

  1.1

  58

  .42

  3

  1.0

  88

  .83

  0

  1.0

  93

  .45

  0

  1.0

  98

  .00

  0

  II

  35

  2.4

  10

  42

  1.0

  00

  1.1

  58

  .42

  3

  1.0

  88

  .83

  0

  1.0

  93

  .45

  0

  1.0

  98

  .00

  0

  Asig

  ura

  rea

  calit

  atii se

  rvic

  iilo

  r m

  ed

  icale

  6

  6,0

  1

  I

  18

  .629

  1.8

  45

  .61

  9

  18

  1.0

  00

  18

  1.0

  00

  18

  1.0

  00

  II

  54

  .826

  18

  .629

  1.1

  96

  .51

  3

  18

  1.0

  00

  18

  1.0

  00

  18

  1.0

  00

  Asig

  ura

  rea

  de

  zvo

  lta

  rii ca

  pacitatii in

  stitu

  tio

  nale

  a

  sis

  tem

  ulu

  i d

  e s

  ana

  tate

  6

  6,0

  1

  I

  5.1

  42

  .27

  4

  6.7

  27

  .54

  1

  6.7

  48

  .93

  3

  6.6

  18

  .40

  9

  7.1

  68

  .46

  6

  II

  3.7

  94

  .02

  1

  5.1

  31

  .09

  4

  6.7

  27

  .54

  1

  6.7

  48

  .93

  3

  6.6

  18

  .40

  9

  7.1

  68

  .46

  6

  pag.10

 • Ca

  pitol 2

  , d

  in c

  are

  : 6

  6,1

  0

  I

  1.9

  41

  .54

  5

  78

  .100

  78

  .100

  78

  .100

  78

  .100

  II

  1.3

  42

  .89

  0

  1.8

  65

  .26

  2

  78

  .100

  78

  .100

  78

  .100

  78

  .100

  Pre

  ve

  nir

  ea

  si co

  ntr

  olu

  l bo

  lilo

  r cu

  im

  pa

  ct

  majo

  r a

  sup

  ra

  sta

  rii d

  e s

  an

  ata

  te a

  po

  pu

  latie

  i

  66

  ,10

  I

  81

  5.4

  43

  II

  70

  0.0

  25

  76

  5.4

  43

  Asig

  ura

  rea

  calit

  atii se

  rvic

  iilo

  r m

  ed

  icale

  6

  6,1

  0

  I

  21

  8.6

  62

  14

  .200

  II

  10

  7.4

  29

  19

  2.3

  79

  14

  .200

  Asig

  ura

  rea

  de

  zvo

  lta

  rii ca

  pacitatii in

  stitu

  tio

  nale

  a

  sis

  tem

  ulu

  i d

  e s

  ana

  tate

  6

  6,1

  0

  I

  90

  7.4

  40

  63

  .900

  78

  .100

  78

  .100

  78

  .100

  II

  53

  5.4

  46

  90

  7.4

  40

  63

  .900

  78

  .100

  78

  .100

  78

  .100

  pag.11

 • Denumire indicator

  SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  pe anii 2017-2022

  Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5000

  5600

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  58

  59

  65

  70

  71

  84

  85

  TOTAL GENERAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEII.Credite de angajament

  8.143.889

  8.133.896

  1.513.933

  2.440.981

  4.070.678

  4.684

  25.681

  1.216

  855

  75.868

  21.391

  21.391

  -11.396

  -11.396

  9.449.451

  9.361.180

  9.392.479

  9.357.863

  1.880.050

  1.868.870

  3.238.608

  3.198.608

  4.067.313

  4.057.900

  4.659

  4.659

  671

  671

  1.915

  1.915

  9.508

  9.508

  189.755

  215.732

  56.972

  30.102

  56.972

  30.102

  -26.785

  -26.785

  1.733.662

  11.447.974

  10.612.470

  10.911.912

  10.579.461

  2.085.050

  2.085.050

  3.484.000

  3.484.000

  4.704.785

  4.564.541

  32.186

  32.186

  10.544

  4.000

  285.144

  93.768

  10.600

  10.600

  299.603

  305.316

  536.062

  33.009

  536.062

  33.009

  1.043.000

  21,15

  13,37

  16,18

  13,05

  10,90

  11,57

  7,58

  8,92

  15,67

  12,49

  590,83

  590,83

  1.471,39

  496,13

  14.790,03

  4.796,50

  11,49

  11,49

  57,89

  41,53

  840,92

  9,66

  840,92

  9,66

  -39,84

  8.408.452

  8.324.024

  8.348.452

  8.264.024

  2.234.441

  2.234.441

  3.531.248

  3.531.248

  2.285.296

  2.285.296

  5.500

  5.500

  849

  9.075

  45.518

  37.864

  10.600

  10.600

  235.000

  150.000

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  30.222

  9.398.679

  9.581.610

  9.338.679

  9.521.610

  2.340.364

  2.340.364

  3.277.360

  3.277.360

  3.427.113

  3.427.113

  5.500

  5.500

  37.540

  31.864

  10.600

  10.600

  240.202

  428.809

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  1.149.978

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  8.824.232

  8.976.821

  8.764.232

  8.916.821

  2.447.135

  2.447.135

  3.453.360

  3.453.360

  2.822.416

  2.822.416

  5.500

  5.500

  25.221

  177.810

  10.600

  10.600

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  273.445

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.12

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6600

  01

  51

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  58

  59

  65

  70

  71

  84

  85

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  SANATATE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  651.785

  651.785

  651.785

  5.714.508

  5.704.438

  1.513.900

  2.440.570

  1.641.664

  4.684

  25.681

  1.216

  855

  75.868

  21.391

  21.391

  -11.320

  -11.320

  1.733.662

  1.733.662

  1.733.662

  1.733.662

  1.733.662

  7.713.689

  7.625.418

  7.657.917

  7.623.301

  1.880.000

  1.868.820

  3.237.758

  3.197.758

  2.333.651

  2.324.238

  4.659

  4.659

  671

  671

  1.915

  1.915

  9.508

  9.508

  189.755

  215.732

  55.772

  28.902

  55.772

  28.902

  -26.785

  -26.785

  1.043.000

  1.043.000

  1.043.000

  1.043.000

  1.043.000

  10.402.874

  9.567.370

  9.868.012

  9.535.561

  2.085.000

  2.085.000

  3.483.150

  3.483.150

  3.661.785

  3.521.541

  32.186

  32.186

  10.544

  4.000

  285.144

  93.768

  10.600

  10.600

  299.603

  305.316

  534.862

  31.809

  534.862

  31.809

  -39,84

  -39,84

  -39,84

  -39,84

  -39,84

  34,86

  25,47

  28,86

  25,08

  10,90

  11,57

  7,58

  8,92

  56,91

  51,51

  590,83

  590,83

  1.471,39

  496,13

  14.790,03

  4.796,50

  11,49

  11,49

  57,89

  41,53

  859,02

  10,06

  859,02

  10,06

  30.222

  30.222

  30.222

  30.222

  30.222

  8.377.330

  8.292.902

  8.317.330

  8.232.902

  2.234.391

  2.234.391

  3.530.398

  3.530.398

  2.255.074

  2.255.074

  5.500

  5.500

  849

  9.075

  45.518

  37.864

  10.600

  10.600

  235.000

  150.000

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  1.149.978

  1.149.978

  1.149.978

  1.149.978

  1.149.978

  8.247.801

  8.430.732

  8.187.801

  8.370.732

  2.340.314

  2.340.314

  3.276.510

  3.276.510

  2.277.135

  2.277.135

  5.500

  5.500

  37.540

  31.864

  10.600

  10.600

  240.202

  428.809

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  273.445

  273.445

  273.445

  273.445

  273.445

  8.549.887

  8.702.476

  8.489.887

  8.642.476

  2.447.085

  2.447.085

  3.452.510

  3.452.510

  2.548.971

  2.548.971

  5.500

  5.500

  25.221

  177.810

  10.600

  10.600

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.13

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -3

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6800

  7000

  5001

  01

  51

  01

  10

  20

  70

  71

  84

  85

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  58

  ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEII.Credite bugetare

  LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  1.777.229

  1.777.229

  1.777.229

  367

  444

  33

  411

  -76

  -76

  6.770.707

  6.779.747

  1.503.274

  1.796.875

  3.392.931

  4.684

  4.481

  2.100

  2.100

  900

  900

  50

  50

  850

  850

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  7.507.633

  7.495.645

  7.507.024

  7.521.821

  1.864.000

  1.852.820

  1.967.712

  1.967.712

  3.469.077

  3.469.077

  4.659

  4.659

  654

  654

  2.100

  2.100

  900

  900

  50

  50

  850

  850

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  11.369.874

  10.528.561

  10.848.012

  10.515.561

  2.069.000

  2.069.000

  3.436.150

  3.436.150

  4.704.785

  4.564.541

  32.186

  32.186

  10.544

  4.000

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  51,44

  40,46

  44,50

  39,80

  11,00

  11,67

  74,63

  74,63

  35,62

  31,58

  590,83

  590,83

  1.512,23

  511,62

  900

  900

  900

  900

  50

  50

  850

  850

  8.330.352

  8.245.924

  8.270.352

  8.185.924

  2.218.391

  2.218.391

  3.469.198

  3.469.198

  2.285.296

  2.285.296

  5.500

  5.500

  849

  9.075

  900

  900

  900

  900

  50

  50

  850

  850

  9.320.579

  9.503.510

  9.260.579

  9.443.510

  2.324.314

  2.324.314

  3.215.310

  3.215.310

  3.427.113

  3.427.113

  5.500

  5.500

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  900

  900

  900

  900

  50

  50

  850

  850

  8.746.132

  8.898.721

  8.686.132

  8.838.721

  2.431.085

  2.431.085

  3.391.310

  3.391.310

  2.822.416

  2.822.416

  5.500

  5.500

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.14

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -4

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5100

  5601

  6500

  01

  01

  59

  65

  70

  71

  84

  85

  01

  51

  01

  51

  01

  10

  20

  AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEII.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  779

  855

  75.868

  505

  505

  -9.544

  -9.544

  651.785

  651.785

  651.785

  651.785

  651.785

  651.785

  6.118.922

  6.127.962

  1.503.274

  1.659

  1.659

  9.508

  9.508

  189.755

  215.732

  609

  609

  609

  609

  -26.785

  -26.785

  1.733.662

  1.733.662

  1.733.662

  1.733.662

  1.733.662

  1.733.662

  1.733.662

  1.733.662

  1.733.662

  1.733.662

  1.733.662

  1.733.662

  5.773.971

  5.761.983

  5.773.362

  5.788.159

  1.864.000

  1.852.820

  1.967.712

  285.144

  93.768

  10.600

  10.600

  299.603

  305.316

  521.862

  13.000

  521.862

  13.000

  1.043.000

  1.043.000

  1.043.000

  1.043.000

  1.043.000

  1.043.000

  1.043.000

  1.043.000

  1.043.000

  1.043.000

  1.043.000

  1.043.000

  10.326.874

  9.485.561

  9.805.012

  9.472.561

  2.069.000

  2.069.000

  3.436.150

  17.087,70

  5.552,08

  11,49

  11,49

  57,89

  41,53

  85.591,63

  2.034,65

  85.591,63

  2.034,65

  -39,84

  -39,84

  -39,84

  -39,84

  -39,84

  -39,84

  -39,84

  -39,84

  -39,84

  -39,84

  -39,84

  -39,84

  78,85

  64,62

  69,83

  63,65

  11,00

  11,67

  74,63

  45.518

  37.864

  10.600

  10.600

  235.000

  150.000

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  30.222

  30.222

  30.222

  30.222

  30.222

  30.222

  30.222

  30.222

  30.222

  30.222

  30.222

  30.222

  8.300.130

  8.215.702

  8.240.130

  8.155.702

  2.218.391

  2.218.391

  3.469.198

  37.540

  31.864

  10.600

  10.600

  240.202

  428.809

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  1.149.978

  1.149.978

  1.149.978

  1.149.978

  1.149.978

  1.149.978

  1.149.978

  1.149.978

  1.149.978

  1.149.978

  1.149.978

  1.149.978

  8.170.601

  8.353.532

  8.110.601

  8.293.532

  2.324.314

  2.324.314

  3.215.310

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  25.221

  177.810

  10.600

  10.600

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  273.445

  273.445

  273.445

  273.445

  273.445

  273.445

  273.445

  273.445

  273.445

  273.445

  273.445

  273.445

  8.472.687

  8.625.276

  8.412.687

  8.565.276

  2.431.085

  2.431.085

  3.391.310

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.15

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -5

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6601

  51

  55

  56

  58

  59

  65

  70

  71

  84

  85

  01

  10

  20

  51

  55

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  SANATATE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  1.796.875

  2.741.146

  4.684

  4.481

  779

  855

  75.868

  505

  505

  -9.544

  -9.544

  4.341.693

  4.350.733

  1.503.274

  1.796.875

  963.917

  4.684

  1.967.712

  1.735.415

  1.735.415

  4.659

  4.659

  654

  654

  1.659

  1.659

  9.508

  9.508

  189.755

  215.732

  609

  609

  609

  609

  -26.785

  -26.785

  5.773.971

  5.761.983

  5.773.362

  5.788.159

  1.864.000

  1.852.820

  1.967.712

  1.967.712

  1.735.415

  1.735.415

  4.659

  4.659

  3.436.150

  3.661.785

  3.521.541

  32.186

  32.186

  10.544

  4.000

  285.144

  93.768

  10.600

  10.600

  299.603

  305.316

  521.862

  13.000

  521.862

  13.000

  10.326.874

  9.485.561

  9.805.012

  9.472.561

  2.069.000

  2.069.000

  3.436.150

  3.436.150

  3.661.785

  3.521.541

  32.186

  32.186

  74,63

  111,00

  102,92

  590,83

  590,83

  1.512,23

  511,62

  17.087,70

  5.552,08

  11,49

  11,49

  57,89

  41,53

  85.591,63

  2.034,65

  85.591,63

  2.034,65

  78,85

  64,62

  69,83

  63,65

  11,00

  11,67

  74,63

  74,63

  111,00

  102,92

  590,83

  590,83

  3.469.198

  2.255.074

  2.255.074

  5.500

  5.500

  849

  9.075

  45.518

  37.864

  10.600

  10.600

  235.000

  150.000

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  8.300.130

  8.215.702

  8.240.130

  8.155.702

  2.218.391

  2.218.391

  3.469.198

  3.469.198

  2.255.074

  2.255.074

  5.500

  5.500

  3.215.310

  2.277.135

  2.277.135

  5.500

  5.500

  37.540

  31.864

  10.600

  10.600

  240.202

  428.809

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  8.170.601

  8.353.532

  8.110.601

  8.293.532

  2.324.314

  2.324.314

  3.215.310

  3.215.310

  2.277.135

  2.277.135

  5.500

  5.500

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  3.391.310

  2.548.971

  2.548.971

  5.500

  5.500

  25.221

  177.810

  10.600

  10.600

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  8.472.687

  8.625.276

  8.412.687

  8.565.276

  2.431.085

  2.431.085

  3.391.310

  3.391.310

  2.548.971

  2.548.971

  5.500

  5.500

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.16

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -6

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6801

  5008

  56

  58

  59

  65

  70

  71

  84

  85

  01

  51

  01

  56

  58

  70

  71

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEII.Credite bugetare

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  II.Credite bugetare

  4.481

  779

  855

  75.868

  505

  505

  -9.544

  -9.544

  1.777.229

  1.777.229

  1.777.229

  21.637

  21.637

  21.200

  437

  654

  654

  1.659

  1.659

  9.508

  9.508

  189.755

  215.732

  609

  609

  609

  609

  -26.785

  -26.785

  273

  273

  273

  273

  17

  17

  256

  256

  10.544

  4.000

  285.144

  93.768

  10.600

  10.600

  299.603

  305.316

  521.862

  13.000

  521.862

  13.000

  5.809

  5.809

  5.809

  1.512,23

  511,62

  17.087,70

  5.552,08

  11,49

  11,49

  57,89

  41,53

  85.591,63

  2.034,65

  85.591,63

  2.034,65

  2.027,84

  849

  9.075

  45.518

  37.864

  10.600

  10.600

  235.000

  150.000

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  37.540

  31.864

  10.600

  10.600

  240.202

  428.809

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  25.221

  177.810

  10.600

  10.600

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.17

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -7

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6608

  5010

  6610

  01

  56

  58

  70

  71

  01

  10

  20

  51

  70

  71

  84

  85

  01

  10

  SANATATE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  II.Credite bugetare

  VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  SANATATE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  21.637

  21.637

  21.200

  437

  1.351.545

  1.332.512

  10.659

  644.106

  677.747

  20.886

  20.886

  -1.852

  -1.852

  1.351.178

  1.332.068

  273

  273

  273

  273

  17

  17

  256

  256

  1.941.545

  1.865.262

  1.885.182

  1.835.769

  16.050

  16.050

  1.270.896

  1.230.896

  598.236

  588.823

  56.363

  29.493

  56.363

  29.493

  1.939.445

  1.863.162

  1.884.282

  1.834.869

  16.000

  5.809

  5.809

  5.809

  78.100

  78.100

  63.900

  63.900

  16.050

  16.050

  47.850

  47.850

  14.200

  14.200

  14.200

  14.200

  76.000

  76.000

  63.000

  63.000

  16.000

  2.027,84

  -95,98

  -95,81

  -96,61

  -96,52

  0,00

  0,00

  -96,23

  -96,11

  -74,81

  -51,85

  -74,81

  -51,85

  -96,08

  -95,92

  -96,66

  -96,57

  0,00

  78.100

  78.100

  78.100

  78.100

  16.050

  16.050

  62.050

  62.050

  77.200

  77.200

  77.200

  77.200

  16.000

  78.100

  78.100

  78.100

  78.100

  16.050

  16.050

  62.050

  62.050

  77.200

  77.200

  77.200

  77.200

  16.000

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  78.100

  78.100

  78.100

  78.100

  16.050

  16.050

  62.050

  62.050

  77.200

  77.200

  77.200

  77.200

  16.000

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.18

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 01 Pag. - mii lei -8

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  7010

  20

  51

  70

  71

  84

  85

  01

  10

  20

  70

  71

  84

  85

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  10.626

  643.695

  677.747

  20.886

  20.886

  -1.776

  -1.776

  367

  444

  33

  411

  -76

  -76

  16.000

  1.270.046

  1.230.046

  598.236

  588.823

  55.163

  28.293

  55.163

  28.293

  2.100

  2.100

  900

  900

  50

  50

  850

  850

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  16.000

  47.000

  47.000

  13.000

  13.000

  13.000

  13.000

  2.100

  2.100

  900

  900

  50

  50

  850

  850

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  0,00

  -96,30

  -96,18

  -76,43

  -54,05

  -76,43

  -54,05

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  16.000

  61.200

  61.200

  900

  900

  900

  900

  50

  50

  850

  850

  16.000

  61.200

  61.200

  900

  900

  900

  900

  50

  50

  850

  850

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  16.000

  61.200

  61.200

  900

  900

  900

  900

  50

  50

  850

  850

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.19

 • Denumire indicator

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2017-2022

  (sume alocate din bugetul de stat)

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5001

  01

  10

  01

  02

  01

  05

  06

  10

  11

  12

  13

  14

  17

  30

  01

  06

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in bani

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Salarii de baza

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Sporuri pentru conditii de munca

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Alte sporuri

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Fond pentru posturi ocupate prin cumul

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Fond aferent platii cu ora

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Drepturi de delegare

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii de detasare

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii de hrana

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Alte drepturi salariale in bani

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in natura

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Tichete de masa

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Vouchere de vacanta

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  6.770.707

  6.779.747

  1.503.274

  1.197.970

  722.919

  258.396

  110.791

  1.113

  84.512

  679

  647

  7

  18.907

  32.966

  32.966

  7.507.633

  7.495.645

  7.507.024

  7.521.821

  1.864.000

  1.852.820

  1.758.026

  1.746.847

  1.126.016

  1.114.837

  336.056

  336.056

  128.328

  128.328

  1.207

  1.207

  99.201

  99.201

  811

  811

  1.107

  1.107

  13

  13

  32.248

  32.248

  33.039

  33.039

  24.441

  24.440

  1

  24.440

  24.440

  11.369.874

  10.528.561

  10.848.012

  10.515.561

  2.069.000

  2.069.000

  1.988.000

  1.311.233

  338.000

  130.000

  1.500

  100.261

  810

  1.500

  13

  70.683

  34.000

  25.000

  25.000

  51,44

  40,46

  44,50

  39,80

  11,00

  11,67

  13,81

  17,62

  0,58

  1,30

  24,28

  1,07

  -0,12

  35,50

  0,00

  119,19

  2,91

  2,29

  2,29

  8.330.352

  8.245.924

  8.270.352

  8.185.924

  2.218.391

  2.218.391

  9.320.579

  9.503.510

  9.260.579

  9.443.510

  2.324.314

  2.324.314

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  8.746.132

  8.898.721

  8.686.132

  8.838.721

  2.431.085

  2.431.085

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.20

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  20

  03

  01

  01

  02

  03

  04

  06

  07

  08

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  Contributii

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari sociale de stat

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari de somaj

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari sociale de sanatate

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributii pentru concedii si indemnizatii

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributia asiguratorie pentru munca

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributii platite de angajator in numele angajatuluiI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Bunuri si servicii

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Furnituri de birou

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Materiale pentru curatenie

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Incalzit, iluminat si forta motrica

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Apa, canal si salubritate

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Carburanti si lubrifianti

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Piese de schimb

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transport

  II.Credite bugetare

  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

  272.338

  191.923

  5.929

  62.150

  2.402

  9.934

  1.796.875

  194.700

  2.981

  1.183

  15.730

  2.780

  53.475

  9.580

  2

  5.633

  81.533

  81.533

  21.698

  21.698

  587

  587

  5.662

  5.662

  274

  274

  1.514

  1.514

  35.995

  35.995

  15.803

  15.803

  1.967.712

  1.967.712

  184.909

  184.909

  150

  150

  100

  100

  2.000

  2.000

  100

  100

  45.850

  45.850

  150

  150

  500

  500

  56.000

  40.000

  16.000

  3.436.150

  3.436.150

  201.720

  200

  150

  2.500

  150

  48.000

  200

  20

  500

  -31,32

  11,13

  1,25

  74,63

  74,63

  9,09

  33,33

  50,00

  25,00

  50,00

  4,69

  33,33

  0,00

  3.469.198

  3.469.198

  3.215.310

  3.215.310

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  3.391.310

  3.391.310

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.21

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -3

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  02

  03

  04

  05

  06

  09

  11

  30

  01

  01

  02

  03

  04

  01

  03

  30

  01

  02

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Reparatii curente

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Hrana

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Hrana pentru oameni

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Medicamente si materiale sanitare

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Medicamente

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Materiale sanitare

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Reactivi

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Dezinfectanti

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Bunuri de natura obiectelor de inventar

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Uniforme si echipament

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Lenjerie si accesorii de pat

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Alte obiecte de inventar

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Deplasari, detasari, transferari

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Deplasari interne, detasari, transferari

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Deplasari in strainatate

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Materiale de laborator

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Carti, publicatii si materiale documentare

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  65.415

  37.922

  3.795

  4.123

  4.123

  183.787

  151.999

  16.506

  14.095

  1.187

  4.889

  1.228

  92

  3.569

  4.116

  3.816

  300

  894

  196

  80.000

  80.000

  56.059

  56.059

  150

  150

  2.000

  2.000

  2.000

  2.000

  127.696

  127.696

  116.946

  116.946

  1.000

  1.000

  9.500

  9.500

  250

  250

  2.350

  2.350

  750

  750

  100

  100

  1.500

  1.500

  1.130

  1.130

  780

  780

  350

  350

  3.650

  3.650

  50

  50

  90.000

  60.000

  180

  2.200

  2.200

  316.896

  225.989

  11.000

  78.607

  1.300

  2.630

  800

  130

  1.700

  1.200

  800

  400

  3.800

  50

  12,50

  7,03

  20,00

  10,00

  10,00

  148,16

  93,24

  1.000,00

  727,44

  420,00

  11,91

  6,67

  30,00

  13,33

  6,19

  2,56

  14,29

  4,11

  0,00

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.22

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -4

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  51

  12

  13

  14

  25

  30

  31

  32

  33

  01

  01

  02

  03

  04

  09

  30

  01

  03

  Consultanta si expertiza

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Pregatire profesionala

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Protectia muncii

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleII.Credite bugetare

  Alte cheltuieli

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Reclama si publicitate

  II.Credite bugetare

  Protocol si reprezentare

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Prime de asigurare non-viata

  II.Credite bugetare

  Chirii

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Executarea silita a creantelor bugetare

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publicelocaleI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice localeI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamantI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri curente

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri catre institutii publice

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Actiuni de sanatate

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  66

  1.214

  1.005

  15

  70.776

  12

  17

  751

  38

  69.959

  972.016

  117.219

  238.064

  3.392.931

  3.338.610

  177.502

  555.755

  10

  10

  289

  289

  400

  400

  150.428

  150.428

  38

  38

  390

  390

  150.000

  150.000

  1.020.400

  1.020.400

  99.750

  99.750

  374.500

  374.500

  3.469.077

  3.469.077

  3.451.057

  3.451.057

  195.100

  195.100

  1.210.000

  1.210.000

  10

  300

  400

  3

  175.081

  1.000

  40

  20

  500

  40

  173.481

  1.969.680

  332.000

  430.000

  4.704.785

  4.564.541

  3.381.028

  250.000

  1.323.005

  0,00

  3,81

  0,00

  16,39

  5,26

  28,21

  15,65

  93,03

  232,83

  14,82

  35,62

  31,58

  -2,03

  28,14

  9,34

  2.285.296

  2.285.296

  3.427.113

  3.427.113

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  2.822.416

  2.822.416

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.23

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -5

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  55

  02

  01

  11

  25

  30

  38

  45

  69

  08

  11

  12

  22

  23

  24

  Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatateI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Programe pentru sanatate

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionariII.Credite bugetare

  Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-socialeI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatiiI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatateII.Credite bugetare

  Transferuri de capital

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgentaI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleII.Credite bugetare

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  A. Transferuri interne

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  556.870

  13.218

  1.777.229

  39.137

  60.699

  158.200

  54.321

  20.462

  4.000

  127

  8.689

  9.258

  11.785

  4.684

  414

  1.910.620

  1.910.620

  13.637

  13.637

  38.700

  38.700

  83.000

  83.000

  18.020

  18.020

  9.000

  9.000

  6.000

  6.000

  2.000

  2.000

  20

  20

  1.000

  1.000

  4.659

  4.659

  566

  566

  1.352.223

  287.200

  68.600

  100.000

  1.183.513

  530.000

  15.000

  24.000

  483.000

  26.000

  105.513

  32.186

  32.186

  26.686

  -29,23

  2.006,04

  77,26

  20,48

  6.467,77

  5.788,89

  150,00

  24.050,00

  129.900,00

  10.451,30

  590,83

  590,83

  4.614,84

  5.500

  5.500

  5.500

  5.500

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  5.500

  5.500

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.24

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -6

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  56

  58

  02

  01

  25

  36

  01

  02

  15

  08

  01

  01

  01

  01

  02

  01

  02

  Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributii si cotizatii la organisme internationale

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  II.Credite bugetare

  Programe din Fondul Social European (FSE)

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  414

  4.270

  4.270

  4.481

  83

  83

  396

  396

  4.002

  779

  83

  13

  70

  668

  566

  566

  4.093

  4.093

  4.093

  4.093

  654

  654

  651

  651

  651

  651

  3

  3

  1.659

  1.659

  1.424

  1.424

  258

  258

  1.166

  1.166

  235

  235

  26.686

  5.500

  5.500

  10.544

  4.000

  4.000

  4.000

  285.144

  93.768

  27.208

  7.636

  19.572

  24.007

  3.811

  20.196

  753

  4.614,84

  34,38

  34,38

  1.512,23

  511,62

  514,44

  514,44

  17.087,70

  5.552,08

  1.585,88

  1.377,13

  1.632,08

  220,43

  849

  9.075

  45.518

  37.864

  37.540

  31.864

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  25.221

  177.810

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.25

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -7

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  59

  65

  70

  71

  84

  85

  31

  01

  40

  01

  01

  03

  01

  01

  01

  02

  01

  02

  03

  30

  Finantarea nationala

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Mecanismele financiare Spatiul Economic European si NorvegianII.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Burse

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Active fixe

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Constructii

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Masini, echipamente si mijloace de transport

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

  II.Credite bugetare

  Alte active fixe

  II.Credite bugetare

  Reparatii capitale aferente activelor fixe

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in

  668

  28

  4

  24

  855

  855

  75.868

  75.868

  505

  505

  416

  319

  91

  6

  89

  -9.544

  -9.544

  235

  235

  9.508

  9.508

  194

  194

  9.314

  9.314

  189.755

  215.732

  189.755

  215.732

  609

  609

  609

  609

  28

  28

  11

  11

  17

  17

  581

  581

  -26.785

  -26.785

  753

  41.800

  41.800

  10.600

  10.600

  250

  10.350

  299.603

  305.316

  305.316

  521.862

  13.000

  521.862

  13.000

  10.000

  3.000

  4.800

  500

  1.700

  3.000

  220,43

  11,49

  11,49

  28,87

  11,12

  57,89

  41,53

  41,53

  85.591,63

  2.034,65

  85.591,63

  2.034,65

  35.614,29

  27.172,73

  28.135,29

  416,35

  10.600

  10.600

  235.000

  150.000

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  10.600

  10.600

  240.202

  428.809

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  A B

  MINISTERUL SANATATII

  10.600

  10.600

  60.000

  60.000

  60.000

  60.000

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.26

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 26 / 02 Pag. - mii lei -8

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5100

  5601

  6500

  01

  04

  01

  01

  51

  01

  51

  01

  10

  01

  03

  05

  11

  69

  anul curent

  II.Credite bugetare

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor


Recommended