+ All Categories
Home > Documents > MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Date post: 18-Mar-2016
Category:
Upload: ash
View: 76 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
G U V E R N U L R O M Â N I E I. MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE. REFORMELE MINISTERULUI MUNCII PRIORITATI 2012. DEFICITUL POPULISMULUI /DEFICITUL REAL. REFORMA PIETEI MUNCII. - PowerPoint PPT Presentation
Embed Size (px)
of 32 /32
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE G U V E R N U L REFORMELE MINISTERULUI MUNCII PRIORITATI 2012
Transcript
Page 1: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

G U V E R N U L R O M Â N I E I

REFORMELE MINISTERULUI MUNCII

PRIORITATI 2012

Page 2: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

DEFICITUL POPULISMULUI /DEFICITUL REAL

DEFICITUL POPULISMULUI / DEFICITUL REAL

3

6.4

20

3

6.4

13.8

10.9

14.4

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011

mld

. lei DEFICIT USL

DEFICIT REAL

Page 3: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

REFORMA PIETEI MUNCII

Page 4: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

SITUAŢIE PRIVIND ÎNDEPLINIREA

OBLIGAŢIILOR LEGALE DE CĂTRE ANGAJATORI ÎN

DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

2011

Page 5: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

5

Rezultatele acţiunilor de control în domeniul relaţiilor de muncă

Indicatori anul 2011 %

Număr controale efectuate 106.486

Număr sancţiuni aplicate, total 82.762 100

- Număr amenzi aplicate 17.294 20,89

- Număr avertismente aplicate 65.468 79,10

Valoare amenzi aplicate (lei) (euro)

125.545.100(29.196.534

)

Page 6: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

6

Depistarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată

Indicatori anul 2010 anul 2011 %

Nr. controale efectuate privind depistarea şi combaterea muncii nedeclarate

86.421 97.889 +15,8%

Nr. angajatori depistaţi folosind forţa de muncă fără forme legale de angajare

9.263 9.731 +11,9%

Nr. persoane depistate fără forme legale de angajare 17.755 29.095 +76,7%

Valoarea amenzii aplicate pentru munca nedeclarată (lei) (euro)

50.614.500

11.770.814

105.373.700

24.505.512

+126%

Page 7: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

7

Plan comun de acţiune privind reducerea incidenţei muncii nedeclarate

02 mai – 31 decembrie 2011

Planul Comun de Acţiune privind reducerea incidenţei muncii nedeclarate

- Semnat la data: 27.04.2011- Instituţii semnatare: Inspecţia Muncii, Inspectoratul

General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi Garda Financiară.

- Scop: stabilirea unui mod comun de acţiune pentru identificarea şi sancţionarea cazurilor de muncă nedeclarată, precum şi combaterea evaziunii fiscale rezultată din munca fără forme legale de angajare.

Page 8: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

8

Indicatori 02 mai – 31 decembrie

2011 Nr. controale efectuate de echipe mixte (RM, SSM) privind depistarea şi combaterea muncii nedeclarate 56.592

Nr. angajatori depistaţi folosind forţa de muncă nedeclarată 5.061

Nr. persoane depistate fără forme legale de angajare 12.010

Valoarea amenzii aplicate pt. munca nedeclarată (lei) (euro)

105.192.10024.463.280

Plan comun de acţiune privind reducerea incidenţei muncii nedeclarate

02 mai – 31 decembrie 2011

Inspectoratele teritoriale de muncă au sesizat organele de cercetare penală pentru un număr de 291 de fapte prevăzute de legislaţia muncii ca fiind infracţiuni, respectiv pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără forme legale de angajare.

Page 9: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

9

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Din analiza datelor centralizate la nivel naţional, începând cu data intrării în vigoare a legii şi până la data de 31.12.2011, rezultă următoarele aspecte:

• 8.324 persoane juridice au achiziţionat registrul de evidenţă a zilierilor;

• 4.868 persoane juridice au transmis la ITM o copie a registrului (conform art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2011);

• 2.342.010 poziţii înregistrate în registrul de evidenţă a zilierilor (un zilier poate fi evidenţiat la mai multe poziţii din registru, ţinând cont de faptul că o persoană poate desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă de cel mult 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic);

• 170.449 persoane care au desfăşurat activitate ca zilieri;

Page 10: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

10

Registrul general de evidenţă a salariaţilor

Page 11: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
Page 12: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

REFORMA SISTEMULUI DE PENSII

Page 13: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Implementarea prevederilor noului cadru legislativ din domeniul pensiilor şi consecinţele acestuia din punct de vedere al reformei sistemului public de pensii

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a vizat, în principal:• Lărgirea sferei de cuprindere a asigurării obligatorii – prin integrarea în sistemul

unitar de pensii publice a persoanelor care aparţineau unor sisteme speciale (pensiile militare), precum şi a persoanelor care realizează venituri din profesii liberale;

• Îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a sistemului de pensii – prin introducerea unor condiţii mai restrictive privind accesul la pensia anticipată parţială şi la pensia de invaliditate;

• Asigurarea unui tratament corect al persoanelor asigurate, viitori pensionari – prin reglementarea modului de stabilire a pensiei în directă corelaţie cu nivelul veniturilor asigurate pentru care s-au achitat contribuţiile de asigurări sociale;

• Descurajarea pensionărilor anticipate – prin majorarea coeficientului de penalizare a pensiei;

• Implementarea unor criterii mai stricte în ceea ce priveşte accesul la pensia de invaliditate şi intensificarea controalelor ulterioare;

• Creşterea vârstelor de pensionare ca urmare a creşterii speranţei de viaţă a populaţiei şi egalizarea graduală – până în anul 2030 – a stagiului complet de cotizare pentru femei şi bărbaţi.

Page 14: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

REZULTATE ale aplicării Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice :

A crescut media anuală a contribuţiilor de asigurări sociale achitate de asiguraţii individuali, de la aprox. 18 miliarde lei în 2010, la aprox. 26 miliarde lei în 2011;

CAS datorat de asiguratii cu declaratii individuale de asigurare in perioada martie 2008 - octombrie 2011

15.633.50516.414.244

16.302.522

16.140.57516.030.96615.915.74215.677.80315.374.86315.188.44515.109.044

18.420.28018.482.13618.508.96518.511.44418.551.09618.560.69918.593.80618.558.46818.544.825

16.486.41216.287.410

17.738.69917.788.49917.838.08217.880.40417.716.47517.813.535

18.298.69118.439.01318.488.28918.498.581

18.509.98518.471.317

26.452.495

27.083.159

26.184.88326.160.91326.178.26926.180.81826.233.37026.297.30126.367.90026.557.251

13.000.000

15.000.000

17.000.000

19.000.000

21.000.000

23.000.000

25.000.000

27.000.000

29.000.000

Luna

Num

ar a

sigu

rati

2008 2009 2010 2011

Page 15: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

A scăzut numărul persoanelor care s-au înscris la pensie anticipată parţială, de la 42.911 în 2010, la 24.797 în 2011;

Evolutia numarului mediu de pensionar i pensie anti cipata par ti ala - noi i nscr i si

42,911

24,797

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2010 2011

A NU L

Page 16: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

A scăzut numărul persoanelor care s-au înscris la pensie de invaliditate, de la 61.905 în 2010, la 29.799 în 2011;

Evolutia numarului mediu de pensi onar i de inval i di tate - noi inscr isi

61,905

29,799

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,00055,00060,00065,00070,00075,00080,00085,00090,00095,000

100,000

2010 2011

A N UL

Page 17: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

• Ca urmare a verificării suplimentare a încadrării în grade de invaliditate a pensionarilor, potrivit prevederilor Legii 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, în paralel cu revizuirea periodică prevăzută de legea-cadru (Legea nr. 19/2000 – până la data de 31.12.2010, respectiv Legea nr. 263/2010 – după această dată), s-au economisit în perioada 01.01.2010-31.12.2011, la nivelul întregii țări, suma de aprox. 71,5 mil. lei.

• Creşterea vârstelor de pensionare ca urmare a creşterii speranţei de viaţă a populaţiei şi egalizarea graduală – până în anul 2030 – a stagiului complet de cotizare pentru femei şi bărbaţi => a crescut vârsta medie reală de pensionare, pe ansamblul sistemului, după cum urmează: în cazul bărbaţilor: de la 57,8 ani în 2010, la 58,3 ani în 2011 și în cazul femeilor: de la 56,1 ani în 2010, la 56,3 ani în 2011.

• În urma acordării punctajului suplimentar pentru perioadele lucrate în fostele grupe I-a şi a II-a de muncă, ca urmare a aplicarii prevederilor articolului 169 din Legea 263/2010, au beneficiat de creşterea pensiei un număr de aprox. 1,4 milioane pensionari - creşterea medie a pensiei a fost de 94 lei.

Page 18: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

În contextul crizei financiare, s-au depus eforturi în vederea utilizării judicioase a fondurilor, concomitent cu onorarea obligaţiilor ce au revenit sistemului public de pensii, inclusiv aplicarea unor acte normative care au condus la majorarea cuantumurilor pentru anumite categorii de beneficiari, plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale efectuându-se la termenele stabilite.

Au fost adoptate şi puse în aplicare următoarele măsuri:

• Acordarea pensiei sociale minim garantate, în cuantum de: 300 de lei, începând cu 1 aprilie 2009 şi 350 de lei, începând cu 1 octombrie 2009, conform prevederilor Legii nr. 196/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate.

Etapele de aplicare

Număr de beneficiari ai pensiei sociale minime garantate

Cuantum pensie medie conform deciziei

-lei-

Pensionari din sistemul public (Asig. Soc. de STAT)

Pensionari agricultori Pensionari din sistemul public (Asig. Soc. de STAT)

Pensionari agricultori

Număr beneficiari

Valoare medie

(suportată de la BS)

Număr beneficiari

Valoare medie

(suportată de la BS)

Aprilie 2009 276.519 74 158.348 80 708 300

Octombrie 2009 409.113 91 243.749 86 733 307

Page 19: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

• Majorări ale cuantumurilor individuale ale pensiilor ca urmare a revizuirii drepturilor, pe baza documentelor în completare depuse de pensionari ulterior procesului de recalculare a pensiilor.Pe parcursul derulării activităţii de revizuire a pensiilor recalculate prin prelucrarea datelor din documentele în completare (adeverinţe) depuse de pensionari au fost depuse un număr de aprox. 2,23 milioane de documente în completare, la nivelul întregii ţări, din care au fost soluţionate 99.87%.• S-au acordat drepturile calculate potrivit prevederilor O.U.G. nr. 100/2008 care prevedea acordarea unui număr suplimentar de puncte, pentru fiecare an de spor de vechime, cuvenit pentru activităţile desfăşurate până la data de 01.04.2001 în fostele grupe I şi/sau II de muncă.De prevederile acestui act normativ au beneficiat, eşalonat, în patru etape, un număr de cca. 1.376.744 de pensionari.

Luna de aplicare a fiecărei etape Număr pensionari Influenţa finanaciară

-lei/lună-

1 2 3

OCTOMBRIE 2008 217.541 12.393.284

FEBRUARIE 2009 409.938 19.494.759

IUNIE 2009 459.536 21.865.517

OCTOMBRIE 2009 289.729 16.408.572

TOTAL 4 etape 1.376.744 70.162.132

Page 20: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

• Majorări ale valorii punctului de pensie

159.7

287.0

295.6

323.1

339.3

396.2

396.2

416.0

541.0

581.3

697.5

718.4

732.8

100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500 540 580 620 660 700 740

Valoar e punct -lei -

apr i l ie 2001

decembr ie 2004

ianuar i e 2005

ianuar i e 2006

septembr ie 2006

decembr ie 2006

ianuar i e 2007

septembr ie 2007

noiembr ie 2007

iunie 2008

octombr ie 2008

apr i l ie 2009

oct 2009 - i an 2012

Evolutia valorii punctului de pensie in perioada aprilie 2001 - ianuarie 2012

Page 21: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Evoluţia pensiei medii cf. deciziei in sistemul public de pensii (exclusiv pensia medie a agricultorilor) ,

in perioada decembrie 2004 - decembrie 2011

100%108%116%124%132%140%148%156%164%172%180%188%196%204%212%220%228%236%244%252%260%268%276%284%292%300%308%316%324%

decembrie 2004 decembrie 2005 decembrie 2006 decembrie 2007 decembrie 2008 decembrie 2009 decembrie 2010 decembrie 2011

Indice pensie nominala

Page 22: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

EVOLUTIE EXCEDENT / DEFICIT IN PERIOADA 2001-2012

-720-1249

-539

-1978

-624

-2911

-6458

-10955

-13780 -13834

8521133

-20000-19500-19000-18500-18000-17500-17000-16500-16000-15500-15000-14500-14000-13500-13000-12500-12000-11500-11000-10500-10000-9500-9000-8500-8000-7500-7000-6500-6000-5500-5000-4500-4000-3500-3000-2500-2000-1500-1000-500

0500

1000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Anul

EXCE

DENT

/ DEF

ICIT

al s

iste

mul

ui d

e pe

nsii

FARA

SU

BVEN

TIE

- mil

lei-

EXCEDENT/ DEFICIT al sistemului de pensiiFARA SUBVENTIE - mil lei-

Page 23: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

MĂSURI ACTIVE PENTRU STIMULAREA OCUPĂRII

FORŢEI DE MUNCĂ -2011-

Page 24: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

• Conform datelor colectate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă efectele crizei economice și financiare pe piața muncii au determinat o creștere accentuată a ratei șomajului înregistrat în perioada octombrie 2008 (4,0%) – martie 2010 (8,36%).

• Reformele structurale adoptate pe piața muncii, în 2009 și 2010, ca răspuns la provocările crizei au determinat scăderea ratei șomajului înregistrat de la punctul maxim cuantificat în martie 2010 (8,36%) până în iulie 2011 (4,77%).

• Incertitudinea economică determinată de criza datoriilor statelor din Uniunea Europeană este observabilă pe piața muncii prin creșterea lentă a ratei șomajului înregistrat în perioada iulie 2011 (4,77%) – noiembrie 2011 (5,06% în creștere cu 0,13 puncte procentuale față de luna octombrie 2011).

La sfârşitul lunii noiembrie 2011 rata șomajului era de 5,06% cu 1,89 puncte procentuale mai mică decât nivelul înregistrat în luna noiembrie 2010 (6,95%).

Evoluţia ratei şomajului în perioada 31.01.2008 - 30.11.2011

7,5

4,2 4,24,1

3,93,7 3,7 3,7 3,8

3,9 4,04,1

4,44,9

5,35,6

5,7 5,86,0 6,3

6,66,9

7,1

7,8

8,12

8,36 8,39

8,09

7,70

7,46 7,45 7,41 7,35

7,086,95

6,976,836,67

6,00

5,48

5,044,84 4,84 4,87 4,89 4,93 5,06

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie2008 2009 2010 2011*

%

*- pentru anul 2011 rata şomajului a fost calculată cu Populaţia Activă Civilă de la INS de la data de 01.01.2011

Page 25: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Rata șomajului înregistrat noiembrie 2011 vs. noiembrie 2010

• Numărul total de şomeri înregistrați la finele lunii noiembrie 2011 a fost de 454.978 persoane în scădere (cu aproape 180.000 de persoane) față de noiembrie 2010 când în statisticile ANOFM erau înregistrate 633.476 persoane șomere.

• La sfârșitul lunii noiembrie 2011 numărul persoanelor șomere neindemnizate (284.192 persoane) continuă să fie mai mare decât al celor care primeau indemnizații de șomaj (170.786 persoane), situație diferită față de noiembrie 2010 când 324.650 persoane au fost şomeri indemnizaţi şi 308.826 șomeri neindemnizaţi.

Număr total de șomeri noiembrie 2011 vs. noiembrie 2010

Page 26: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

• Potrivit Legii nr. 76/2002, prin măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, care se adresează atât angajatorilor, cât şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă, se urmăreşte:

a) creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă; b) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă.a) Măsuri destinate creşterii şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncăAgenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă implementează, prin intermediul agenţiilor teritoriale, măsuri şi servicii personalizate în vederea creşterii şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, după cum urmează : informare şi consiliere profesională; medierea muncii; formare profesională; consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri; completarea veniturilor salariale ale angajaţilor; stimularea mobilităţii forţei de muncă.Informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, şi au ca scop a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; b) evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale; c) dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de

către acestea a deciziei privind propria carieră; d) instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.Medierea Muncii - Serviciile de mediere se acordă gratuit de către AJOFM-uri şi constau în:

a) informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă; b) mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul; c) preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.

• Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă, sub formă de servicii juridice de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de consultanţă.

Page 27: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Categorie măsurăBeneficiari 2010 Buget utilizat Beneficiari 2011 Buget utilizat

Alocaţii acordate persoanelor prevăzute la art.72, 73′1 alin 1 şi 2

33.381 26.269 14.494 20.031

Stimularea mobilităţii art.74 şi 75 3.410 7.779 6.751 2.606

Subvenţionarea locurilor de muncă art.80, 84, 84′1, 85(1), 85(2), 85(5)

19.797 34.445 65.307 20.877

Acordare de credite în condiţii avantajoase

0 0 0 0

Total 56.588 68.493 86.552 43.514

Aceste servicii se acordă gratuit, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care persoana se află în căutarea unui loc de muncă. Serviciile pot fi realizate de AJOFM-uri sau, după caz, de firme private, organizaţii profesionale, fundaţii şi asociaţii specializate în aceste domenii, cu care AJOFM-urile au încheiate contracte în condiţiile legii;Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor - Persoanelor cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj potrivit legii şi care se angajează pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare, şi, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, reactualizată conform legii . Stimularea mobilităţii forţei de muncăPersoanele care primesc indemnizaţie de şomaj şi se angajează, pe o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază:- de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării, dacă se încadrează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil;- de o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării, dacă se încadrează într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul.

Gradul de accesare a măsurilor active mii lei

Page 28: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Aceste evoluții pozitive înregistrate pe piața muncii în 2011 comparativ cu 2010 se datorează unor politici de ocupare focalizate pe stimularea măsurilor active în detrimentul celor pasive și implementării unui număr semnificativ de proiecte finanțate din fonduri europene care au ca scop promovarea ocupării.Astfel, în perioada 01.01.2011 - 30.11.2011, ca urmare a implementării programului de ocupare, finanţat din bugetulasigurărilor de şomaj, au fost cuprinse în măsuri active 850.061 persoane, din care au fost încadrate în muncă 351.642persoane. Formarea profesionalăPrin programele de formare profesională continuă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, susţinute din bugetul asigurărilor de şomaj, au fost instruite 45.619 persoane, iar dintre acestea 13.721 persoane aufost încadrate în muncă. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi-a propus, prin Planul Naţional de FormareProfesională pentru anul 2011, cuprinderea în programe de formare profesională a unui număr de 47.816 persoane,din care: 2.692 persoane care vor suporta contravaloarea serviciilor de formare profesională; 45.124 persoane care vor beneficia de servicii de formare profesională gratuite.Din datele furnizate de ANOFM, începând cu luna ianuarie 2011 până la data de 31 octombrie 2011, în programele de formare profesională organizate de ANOFM, au fost cuprinse 41.942 persoane, din care: 40.730 şomeri; 577 persoane din rândul beneficiarilor de servicii gratuite de formare profesională, alţii decât şomerii; 635 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate. Din totalul de 40.730 persoane din rândul şomerilor beneficiare ale programelor de formare profesională, 13.147 persoane

sunt finanţate din alte fonduri decât bugetul asigurărilor pentru şomaj. Un număr de 25.647 persoane au absolvit programele de formare profesională. La sfârșitul lunii octombrie erau în desfășurare un număr de 2.110 programe de formare profesională gratuite, din care: 2.076 programe sunt organizate pentru persoanele din rândul şomerilor; 32 programe sunt organizate în penitenciare pentru persoanele aflate în detenţie; 2 programe sunt organizate pentru alte categorii de persoane beneficiare de gratuitate.Din programele de formare profesională gratuite începute până în luna octombrie a.c., 65% sunt programe decalificare sau recalificare, diferența de 35% fiind programe de iniţiere, perfecţionare şi specializare.

Page 29: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

• Cursuri de formare profesională realizate în perioada ianuarie – octombrie 2011

Page 30: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

b) Măsurile destinate stimulării angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă Preocuparea majoră a Guvernului României şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este aceea de a asigura măsurile legislative necesare în vederea consolidării şi eficientizării unui cadru stimulativ pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv acele măsuri care sunt în concordanţă cu realităţile pieţei muncii. În acest context, sprijinirea mediului de afaceri a reprezentat o prioritate pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale astfel, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, prevede următoarele măsuri de natură a stimula angajatorii în vederea încadrării în muncă a şomerilor şi creării de noi locuri de muncă:

Acordarea de credite în condiţii avantajoase pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale, precum şi activităţi independente desfăşurate de persoane fizice autorizate.

Acordarea de fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de muncă pentru înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale, precum şi activităţi independente desfăşurate de persoane fizice autorizate,

Reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj pentru angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor, pe o perioadă de cel puţin 6 luni.

Scutirea angajatorilor care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi acordarea, lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent, a unei subvenţii

Scutirea angajatorilor care încadrează în muncă pe durată nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi acordarea, lunar, pe această perioadă, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, a unei subvenţii reprezentând o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

Stimularea angajatorilor pentru crearea de locuri de muncă şi pentru încadrarea în muncă a şomerilor din categoria persoanelor cu handicap prin acordarea, lunar, pe perioada de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată, a unei subvenţii reprezentând o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

Stimularea angajatorilor care încadrează în muncă care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc conditiileconform legii, pentru a solicita pensie anticipată parțială sau de acordare pensie limită vârstă.

Page 31: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Prin FSE au fost finanţate 643 de proiecte destinate formării profesionale continue a lucrătorilor [1] . Valoarea contractelor este de3.011,29 milioane lei, pentru care au fost făcute plăţi însumând 874,94 milioane lei. Până la data raportării au fost instruite 81.479de persoane, din care 30.229 femei. Indicatorii de output, raportaţi la ţintele prevăzute în contracte, au fost realizaţi în proporţie de71,85% în cazul participanţilor la programe de FPC care au fost certificaţi, 13,16% persoane au iniţiat noi afaceri, 60,54% dintrecursanţi au fost certificaţi în managementul şi organizarea muncii şi 61,63% dintre cursanţi şi-au îmbunătăţit competenţele.

Pentru consolidarea capacităţii furnizorilor de servicii pentru formarea profesională a adulţilor [2] au fost contractate 17proiecte, în valoare de 145 milioane lei, pentru care au fost făcute plăţi însumând 34,73 milioane lei. Până la 30 noiembrie 2011,25 de furnizori de FPC au beneficiat de finanţare, fiind dezvoltate 36 de calificări profesionale. Indicatorul de output – pondereafurnizorilor de FPC care au fost autorizaţi/certificaţi conform standardelor de asigurare a calităţii raportată la ţinta prevăzută încontracte - a fost realizat în proporţie de 19%.

Complementar programelor susţinute din bugetul asigurărilor pentru șomaj, proiectele finanţate din FSE, destinate stimulării angajării şomerilor pe termen lung [3] , au înregistrat următoarele evoluţii: 424 proiecte contractate, în valoare de 1,25 miliardelei, plăţile însumând 410,52 milioane lei. Au fost incluse în activităţile proiectelor 16.249 de persoane, din care 7.719 femei şi3.830 tineri. Indicatorul de output – ponderea şomerilor participaţi la programe integrate certificaţi raportată la ţinta prevăzută încontracte - a fost realizat în proporţie de 17,58% (20,82% în cazul femeilor şi 22,58% în cazul tinerilor).

Prin FSE a fost sprijinită asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale; în acest sens, MMFPS a contractat 109proiecte, pentru care au fost făcute plăţi însumând 305,55 mil. lei, cca. 40% din valoarea totală a contractelor. Până la 15decembrie 2011, 25.786 persoane au beneficiat de consiliere profesională şi de cursuri în domeniul antreprenorial. Pondereapersoanelor ce au fost certificate ca urmare a participării la programe de formare profesională şi care au obţinut un loc de muncă –raportată la ţinta prevăzută în contracte - a fost de cca. 6%.

[1] POS DRU - DMI 2.3. Acces şi participare la FPC, DMI 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale, DMI 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi în vederea creşterii adaptabilităţii

[1] POS DRU – DMI 2.3. Acces şi participare la FPC[2] POS DRU – DMI 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

Page 32: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Recommended