+ All Categories
Home > Documents > MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE …›e/Iasi_15.05... ·...

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE …›e/Iasi_15.05... ·...

Date post: 11-Feb-2020
Category:
Author: others
View: 8 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 4 /4
UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” DIN IAŞI - RO UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” - RO UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN ROMÂNIA ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI şi FACULTATEA DE CHIMIE de la UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” DIN IAŞI - ROMÂNIA, FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ŞI DESIGN de la UNIVERSITATEA DE ARTE “GEORGE ENESCU” DIN IAŞI – ROMÂNIA, DEPARTAMENTUL DE LIMBĂ FRANCEZĂ şi LIMBĂ ENGLEZĂ de la UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE şi FACULTATEA DE LIMBI MODERNE de la UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA şi ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ “VASILE POGOR” DIN IAŞI - ROMÂNIA VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAŢI LA : Simpozionul Internaţional “STRATEGII PENTRU EDUCAŢIE“ Ediţia Ediţia Ediţia Ediţia I I I Duminică 15 mai 2016 în AULA ŞCOLII DOCTORALE Corpul R de la Universitatea “A. I. Cuza” Sala 502, et. 5, în Iaşi PROGRAM : PROGRAM : PROGRAM : PROGRAM : Ora 11.00 – Deschiderea simpozionului / Întâlnire cu mass-media şi prezentare de lucrări Ora 12.30 – Pauză pentru cafea / Între orele 13.00 – 15.00 Prezentare lucrări – partea a II-a Ora 15.15 – Alocuţiuni / Închiderea lucrărilor CONTACT: [email protected] sau Tel. 0332 437 107
Transcript
Page 1: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE …›e/Iasi_15.05... · 2019-07-09 · autonomia învăţării – tehnici centrate pe elev, metode interactive utilizate

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” DIN IA ŞI - RO

UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” - RO

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN ROMÂNIA ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI şi

FACULTATEA DE CHIMIE de la

UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” DIN IAŞI - ROMÂNIA,

FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ŞI DESIGN de la

UNIVERSITATEA DE ARTE “GEORGE ENESCU” DIN IAŞI – ROMÂNIA,

DEPARTAMENTUL DE LIMBĂ FRANCEZĂ şi LIMBĂ ENGLEZĂ de la

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE şi

FACULTATEA DE LIMBI MODERNE de la

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA şi

ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ “VASILE POGOR” DIN IAŞI - ROMÂNIA

VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAŢI LA :

Simpozionul Internaţional “STRATEGII PENTRU EDUCAŢIE“

Ediţia Ediţia Ediţia Ediţia IIII

Duminic ă 15 mai 2016 în AULA ŞCOLII DOCTORALE Corpul R de la Universitatea “A. I. Cuza” Sala 502, et. 5, în Iaşi

PROGRAM :PROGRAM :PROGRAM :PROGRAM : Ora 11.00 – Deschiderea simpozionului / Întâlnire cu mass-media şi prezentare de lucrări Ora 12.30 – Pauză pentru cafea / Între orele 13.00 – 15.00 – Prezentare lucrări – partea a II-a Ora 15.15 – Alocuţiuni / Închiderea lucrărilor

CONTACT: [email protected] sau Tel. 0332 437 107

Page 2: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE …›e/Iasi_15.05... · 2019-07-09 · autonomia învăţării – tehnici centrate pe elev, metode interactive utilizate

REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI:REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI:REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI:REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI: Lucrările prezentate pot aborda tematici din domenii diferite ale educaţiei.

STRATEGII PENTRU EDUCAŢIE VIZATE: Proiectarea didactică(proiecte), planificări semestriale şi anuale, eseuri, lucrări

ştiinţifice, articole, proiecte de formare profesională finalizate sau în desfăşurare, aspecte privind educaţia în familie şi relaţia acesteia cu şcoala, educaţia comunitară locală şi europeană, TIC în educaţie – aspecte moderne, soft-uri educaţionale la oricare disciplină, prezentări electronice (Power Point, Prezi), manuale digitale etc. tehnologii didactice în cadrul lecţiilor, tehnologii didactice în activităţi extracurriculare, Noul Cod de responsabilizare lingvistică pentru elevi şi cadre didactice, viziuni şi succese în lecţiile moderne, tehnici proactive de comunicare, comunicare pentru a crea o stare pozitivă elevilor, autonomia învăţării – tehnici centrate pe elev, metode interactive utilizate în şcoală şi facultate: calitate şi profunzime, managementul lecţiei moderne, evaluarea criterială prin descriptori de performanţă, realizarea de bune practici în educaţie, alte stategii (menţionate de Dv. în fişa de înscriere).

SECŢIUNILE SIMPOZIONULU:

1. ŞTIINŢE SOCIO - UMANISTE

2. ŞTIINŢE EXACTE

3. CULTURĂ ŞI ARTĂ

Lucrările vor fi redactare în Word, în Times New Roman de 12 cu spaţiu între rânduri de 1,5 margini 2,5 cm. La fiecare lucrare (opţional) se va ataşa fotografia autorului (autorilor-nelimitat).

Fotografia autorului(lor) face cât 1000 de cuvinte !!!(Completare la lucrare, desigur) Lucrarea poate avea mai mulţi autori.

Fiecare autor îşi achit ă taxa de participare şi prime şte materialele personalizate.

PARTICIPANŢII CARE VOR PROMOVA PREZENTUL SIMPOZION ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR ŞI PREUNIVERSITAR

VOR PRIMI CERTIFICAT DE VOLUNTARIAT.

Toate lucrările participante vor fi publicate pe dvd-ul cu ISBN şi în volumul simpozionului.

În volumul simpozionului cu ISSN vor fi tipărite numai lucrările autorului(lor) care doresc achiziţionarea cărţii.

Solicităm atenţie la redactare: cu diacritice, fără greşeli de scriere sau ortografice, s.a. Lucrările cu greşeli vor fi returnate spre corectare de două ori, iar dacă va fi cazul vor fi descalificate cu returnarea taxei de participare.

PENTRU PUBLICAREA PE DVD: Numărul paginilor la lucrare este nelimitat!

PENTRU PUBLICAREA ÎN VOLUM: Lucrarea va avea maxim 6 pagini inclusiv bibliografia.

Page 3: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE …›e/Iasi_15.05... · 2019-07-09 · autonomia învăţării – tehnici centrate pe elev, metode interactive utilizate

Separat pe o altă pagină trimiteţi un rezumat de ½ pagină pentru catalogul de prezentare.

TOATE LUCRĂRILE VOR FI PREMIATE, FIIND INCLUSE ÎNTR-UN SISTEM DE PREMIERE PE DOMENII DE ACTIVITATE.

SE VA DECERNA TROFEU DE EXCELENŢĂ PE FIECARE SECŢIUNE .

LUCRĂRILE + REZUMATELE + FIŞELE DE ÎNSCRIERE VOR FI TRIMISE PÂNĂ LA DATA DE 13.05.2016, ora 20.00, LA ADRESA: [email protected]

Taxa poate fi achitată până la 30 mai 2016.

Opţional: Parteneriatele le primiţi gata ştampilate de la noi. Doar le completaţi şi le semnaţi la şcoala/ universitatea dv. Ne trimiteţi un exemplar scanat pe e-mail.

Nu mai trimiteţi parteneriate în plic. Nu le mai gestionăm! Numărul de inregistrare îl primiţi instant ce aţi trimis parteneriatul scanat pe e-mail + confirmarea primirii acestuia.

TAXELE DE PARTICIPARE SE TRANSMIT PRIN MANDAT POŞTAL SAU BANCĂ PÂNĂ LA DATA DE 30 mai 2016.

PARTICIPANŢII CARE AU TRIMIS LUCRARE LA SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL “DISPONIBILITĂŢI CREATIVE ÎN LUME” DIN 27 MARTIE 2016 AU BONUS 15 LEI!

DACĂ PARTICIPĂ LA ACEST SIMPOZION VOR ACHITA NUMAI 40 LEI / (ÎN CONTINUARE: VOLUMUL SEPARAT 65 LEI.)

Diplomele+celelate materiale vor fi trimise participanţilor pană la 15 iunie 2016. 1. Taxa trimisă prin mandat poştal (verde scris cu negru) pe adresa:

Nume: Asociaţia “V. Pogor” / Prenume: Bivol Teodor Str. P-ţa Voievozilor, nr. 5, bl. A 10, ap. 28, et. 7, loc. Iaşi, jud. Iaşi, cod 700575

- 55 lei – MAPA cu: Diploma de premiere + DVD-ul cu ISBN cu toate lucrările participante şi filmul simpozionului, Catalogul de prezentare, Calendarul activităţilor pe 2016, adeverinţe, numărul de inregistrare al parteneriatului + altele. - 120 lei – MAPA cu: Diploma de premiere + VOLUMUL simpozionului cu ISSN + DVD-ul cu ISBN cu filmul simpozionului şi toate lucrările participante, Catalogul de prezentare, Calendarul activităţilor pe 2016, adeverinţe, numărul de inregistrare al parteneriatului + altele.

2. Taxa trimisă prin Banca Transilvania: Asociaţia “Vasile Pogor” COD IBAN: RO41 BTRL 0240 1205 S174 15XX BTRL – Iaşi

- 60 lei – MAPA cu: Diploma de premiere + DVD-ul cu ISBN cu toate lucrările participante şi filmul simpozionului, Catalogul de prezentare, Calendarul activităţilor pe 2016, adeverinţe, numărul de inregistrare al parteneriatului, altele.

- 125 lei – MAPA cu: Diploma de premiere + VOLUMUL simpozionului cu ISSN + DVD-ul cu ISBN cu filmul simpozionului şi toate lucrările participante, Catalogul de prezentare, Calendarul activităţilor pe 2016, adeverinţe, numărul de inregistrare al parteneriatului, altele.

Page 4: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE …›e/Iasi_15.05... · 2019-07-09 · autonomia învăţării – tehnici centrate pe elev, metode interactive utilizate

NOTĂ: 1. Taxa pentru studenţi(maxim 24 de ani) va fi gestionată de un părinte (primeşte certificat de voluntariat + altele) din comitetul de părinţi al clasei / şcolii /

asociaţia parinţilor şi este de 35 lei/elev/student participarea. Volumul (opţional) 65 lei se achită separat.

2. Un cadru didactic care coordonează minim 5 elevi primeşte diplomă de coordonare şi poate participa gratuit cu lucrare personală şi primeşte

diplomă+dvd cu ISBN+altele.

URMĂTOAREA ACTIVITATE ORGANIZAT Ă: Expozi ţia Interna ţional ă “1 IUNIE – COPILUL, AMBASADORUL

PRETENIEI ÎNTRE POPOARE” la data de 1 iunie 2016.


Recommended