Home >Documents >MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI ina.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/...

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI ina.gov.ro/wp-content/uploads/2019/05/...

Date post:10-Sep-2019
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Bulevardul Timișoara, nr. 6, sector 6, București, cod poștal 061328, Tel: 021 310 8963, Fax: 021 312 5270, E-mail: [email protected], www.ina.gov.ro 1

  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  INSTITUTUL NAȚIONAL DE ADMINISTRAȚIE

  OFERTA PRIVIND PROGRAMELE DE PERFECȚIONARE

  ORGANIZATE DE INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE

  CENTRUL TERITORIAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CRAIOVA

  ÎN ANUL 2019

  Informații utile:

  1. Pentru eficientizarea perfecționării profesionale a personalului din instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, prin ordinul președintelui INA nr. 192/24.05.2018, au fost arondate toate județele țării pe cele 5 Centre Teritoriale de Formare Continuă pentru Administrația Publică (CTFCAP), Compartimentul de formare profesională Cluj-Napoca și Direcția programe de perfecționare INA (toate fiind componente ale structurii organizatorice INA), creându-se astfel o rețea națională.

  2. Oferta de programe de perfecționare profesională, care se bazează pe grila de programe aprobată prin ordin al președintelui INA, a fost uniform distribuită în această rețea națională, astfel încât, în orice județ din România se va organiza cel puțin un program de perfecționare profesională. În consecință, toate solicitările instituțiilor și autorităților publice centrale și locale, către INA, pentru organizarea acestor programe, trebuie să se adreseze Centrului Teritorial la care este arondat județul din care face parte instituția sau autoritatea publică respectivă (respectându-se astfel principiul teritorialității).

  3. În funcție de nevoile de perfecționare, stabilite de autoritățile publice centrale sau locale, oferta actuală poate fi extinsă la cerere cu alte programe care se găsesc în grila de programe aprobată (și nu sunt în oferta unui Centru Teritorial sau DPP București, care ar avea nevoie de acestea), sau alte programe noi.

  4. Tariful pentru toate programele de perfecționare, indiferent de perioada și locația unde sunt organizate, este de 750 lei/participant/5 zile (150 lei/participant/zi). Plata tarifului pentru programul de perfecționare se face în Contul IBAN - RO91TREZ70120G331700XXXX, deschis la Trezoreria Sector 1, București, CUI INA: 37589690. Nu sunt incluse în tarif cheltuielile privind serviciile de cazare și masă ale participanților.

  mailto:[email protected] http://www.ina.gov.ro/ http://ina.gov.ro/wp-content/uploads/2018/06/OPINA-192.pdf http://ina.gov.ro/wp-content/uploads/2018/06/OPINA-192.pdf

 • Bulevardul Timișoara, nr. 6, sector 6, București, cod poștal 061328, Tel: 021 310 8963, Fax: 021 312 5270, E-mail: [email protected], www.ina.gov.ro 2

  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  INSTITUTUL NAȚIONAL DE ADMINISTRAȚIE

  5. Durata tuturor programelor de perfecționare este de 5 zile lucrătoare (luni-vineri), iar înscrierea se face numai pe platforma online, cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acestora.

  6. Atestarea absolvirii programelor de perfecționare se face printr-un certificat de absolvire care este însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite, eliberat de INA, în condițiile legii.

  7. Oferta de programe de perfecționare profesională a fost structurată pe 18 domenii de pregătire, a fost organizată, prezentată și este accesibilă pe Centrele Teritoriale (Craiova, Timișoara, Sibiu, Cluj-Napoca, Iași, Constanța) și București. Oferta este prezentată atât pe site-ul INA (http://ina.gov.ro/oferta-pp-2019/), cât și pe e-licitație.ro (noul site SEAP).

  8. Înscrierea la programele de perfecționare profesională se poate face în două moduri: 1. Direct, pe platforma online în oferta prezentată, accesând link-ul specific fiecărui program selectat de către participant

  (instrucțiuni de completare a formularului de înscriere); 2. În condițiile în care autoritățile/instituțiile publice doresc să achiziționeze serviciile de perfecționare profesională oferite

  de INA prin intermediul SICAP, vor parcurge, succesiv, două etape: - Se accesează oferta INA de pe SICAP, atașat se află instrucțiuni de achiziție servicii de perfecționare

  profesională; - Înscrierea individuală a cursanților nominalizați de autoritatea/instituția publică în comanda de achiziție a

  serviciilor formare profesională (instrucțiuni de completare a formularului de înscriere).

  Pentru informații suplimentare privind oferta de programe, vă rugăm să contactați coordonatorul de program.

  Domeniu Denumire program Perioadă

  desfășurare Dată limită de

  înscriere

  Locație desfășurare

  program

  Locație cazare

  Link înscriere și coordonator de program

  ELABORAREA REGLEMENTĂRILOR

  Aplicarea regulamentului (UE)

  2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal

  Detalii program

  13-17.05.2019 08.05.2019 CTFCAP CRAIOVA

  -

  Înscriere Liana Popa

  tel: 0799 703 752 fax: 0251 417 230

  [email protected]

  15-19.07.2019 10.07.2019

  CTFCAP CRAIOVA -

  Înscriere Gabriel Avram

  tel: 0739 884 786 fax: 0251 417 230

  [email protected]

  mailto:[email protected] http://www.ina.gov.ro/ http://ina.gov.ro/oferta-pp-2019/ http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub http://ina.gov.ro/wp-content/uploads/2018/05/InstructiuniInscrierePP2018.pdf http://ina.gov.ro/wp-content/uploads/2019/02/Info-utile.doc http://ina.gov.ro/wp-content/uploads/2018/05/InstructiuniInscrierePP2018.pdf http://ina.gov.ro/perfectionare-profesionala/2-1/ https://online.ina.gov.ro/?url=auth/register_user&program=b4a528955b84f584974e92d025a75d1f mailto:[email protected] https://online.ina.gov.ro/?url=auth/register_user&program=d6c651ddcd97183b2e40bc464231c962 mailto:[email protected]

 • Bulevardul Timișoara, nr. 6, sector 6, București, cod poștal 061328, Tel: 021 310 8963, Fax: 021 312 5270, E-mail: [email protected], www.ina.gov.ro 3

  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  INSTITUTUL NAȚIONAL DE ADMINISTRAȚIE

  Domeniu Denumire program Perioadă

  desfășurare Dată limită de

  înscriere

  Locație desfășurare

  program

  Locație cazare

  Link înscriere și coordonator de program

  04-08.11.2019 30.10.2019

  CTFCAP CRAIOVA -

  Înscriere Monica Mazilu

  tel: 0742 236 152 fax: 0251 417 230

  [email protected]

  Contencios administrativ

  Detalii program

  06-10.05.2019 01.05.2019 Consiliul Județean Mehedinți

  -

  Înscriere Monica Mazilu

  tel: 0742 236 152 fax: 0251 417 230

  [email protected].gov.ro

  15-19.07.2019 10.07.2019 CTFCAP CRAIOVA

  -

  Înscriere Liana Popa

  tel: 0799 703 752 fax: 0251 417 230

  [email protected]

  Elaborarea actelor administrative

  Detalii program

  26-30.08.2019 21.08.2019 Consiliul Județean Mehedinți

  -

  Înscriere Monica Mazilu

  tel: 0742 236 152 fax: 0251 417 230

  [email protected]

  30.09- 04.10.2019

  25.09.2019

  CTFCAP CRAIOVA -

  Înscriere Liana Popa

  tel: 0799 703 752 fax: 0251 417 230

  [email protected]

  mailto:[email protected] http://www.ina.gov.ro/ https://online.ina.gov.ro/?url=auth/register_user&program=ae0eb3eed39d2bcef4622b2499a05fe6 mailto:[email protected] http://ina.gov.ro/perfectionare-profesionala/2-4/ https://online.ina.gov.ro/?url=auth/register_user&program=1ecfb463472ec9115b10c292ef8bc986 mailto:[email protected] https://online.ina.gov.ro/?url=auth/register_user&program=e70611883d2760c8bbafb4acb29e3446 mailto:[email protected] http://ina.gov.ro/perfectionare-profesionala/2-2/ https://online.ina.gov.ro/?url=auth/register_user&program=6081594975a764c8e3a691fa2b3a321d mailto:[email protected] https://online.ina.gov.ro/?url=auth/register_user&program=19bc916108fc6938f52cb96f7e087941 mailto:[email protected]

 • Bulevardul Timișoara, nr. 6, sector 6, București, cod poștal 061328, Tel: 021 310 8963, Fax: 021 312 5270, E-mail: [email protected], www.ina.gov.ro 4

  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  INSTITUTUL NAȚIONAL DE ADMINISTRAȚIE

  Domeniu Denumire program Perioadă

  desfășurare Dată limită de

  înscriere

  Locație desfășurare

  program

  Locație cazare

  Link înscriere și coordonator de program

  Managementul administrativ –

  bazele administrației publice

  Detalii program

  16-20.09.2019 11.09.2019

  CTFCAP CRAIOVA

  -

  Înscriere Monica Mazilu

  tel: 0742 236 152 fax: 0251 417 230

  [email protected]

  RESURSE UMANE

  Managementul resurselor umane

  Detalii program

  18-22.03.2019 13.03.2019 Consiliul Județean

  Gorj -

  Înscriere Gabriel Avram

  tel: 0739 884 786 fax: 0251 417 230

  [email protected]

  Managementul funcției publice și

  cariera funcționarului public

  Detalii program

  01-05.07.2019 26.06.2019

  CTFCAP CRAIOVA

  -

  Înscriere Liana Popa

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended