Home >Documents >Metodemoderne Power Point

Metodemoderne Power Point

Date post:25-Jun-2015
Category:
View:1,285 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:

COLEGIUL TEHNIC ALESANDRU PAPIU ILARIAN ZALAU PROF. CARMEN CIUPE

METODE DIDACTICE MODERNE DE PREDARE A INFORMATICII SI TIC

SCHIMBAREA N ACTIVITATEA DIDACTIC

n m sura n care politica unei ri este axat pe dezvoltare durabil , reformele apar ca o necesitate. Orice dezvoltare presupune oameni preg ti i s o realizeze (profesioni ti de toate categoriile), iar coala este cea care i preg te te. Dezvoltarea tiin elor educa iei, inova ia didactic solicit transformarea profesorilor n speciali ti ai domeniului proiect rii curriculare.

TRADI IONAL I MODERN

n coala tradi ional primeaza informa ionalul. Ipoteza: cel ce cunoa te informa iile poate automat opera cu ele la un nivel satisf c tor. Aceast concep ie a generat pe alocuri performan e nalte, dar la nivelul masei de elevi a generat e ecuri.

Ast zi, enciclopedismul cunoa terii este imposibil de atins. Dezideratul colii moderne vizeaz nzestrarea elevului cu un ansamblu structurat de competen e de tip func ional. Dominanta activit ii didactice trece pe asimilarea instrumentelor de accesare i prelucrare a informa iilor.

TRADI IONAL I MODERN

Asist m la o lec ie obi nuit . Elevii sunt n b nci, unii n spatele celorlal i, cte unul sau cte doi, ca pe vremea str bunicilor. To i au privirile a intite nainte (acolo sunt catedra i profesorul). Asta li se cere: privirea n fa . Unde g sesc ei r spunsurile la confrunt rile personale? La profesor, n spatele colegului, departe de zidurile colii?...

Elevii sunt pretutindeni n clas . Ei se grupeaz / sunt grupa i potrivit op iunilor de studiu i resurselor asigurate de profesor. Elevii privesc unii la al ii, fa n fa . Ei comunic . To i au ansa dialogului efectiv. n parteneriat cu profesorul ei vor g si r spunsurile

T

M

Rolul elevului

CARACTERISTICI ALE PROCESULUI DE PREDARE-NV ARE N DIDACTICA TRADI IONAL I N DIDACTICA MODERN

Realizarea

Rolul profesorului

Evaluarea

nv

rii

ROLUL ELEVULUI

Strategii didactice centrate pe predare

Strategii didactice centrate pe nv are

Urm re te prelegerea, expunerea, explica ia profesorului. ncearc s re in i s reproduc ideile auzite. Accept n mod pasiv ideile transmise. Lucreaz izolat.

Realizeaz un schimb de idei cu ceilal i. Coopereaz n rezolvarea sarcinilor de lucru. Exprim puncte de vedere proprii. Argumenteaz , pune i i pune ntreb ri cu scopul de a n elege.

Urm re te prelegerea, expunerea, explica ia profesorului Exprim puncte de vedere proprii

ncearc s re in i s reproduc ideile auzite Realizeaz un schimb de idei cu ceilal i

Accept n mod pasiv ideile transmise Argumenteaz , pune i i pune ntreb ri cu scopul de a n elege

Lucreaz izolat Coopereaz n rezolvarea sarcinilor de lucru

Rolul elevului

CARACTERISTICI ALE PROCESULUI DE PREDARE-NV ARE N DIDACTICA TRADI IONAL I N DIDACTICA MODERN

Realizarea

Rolul profesorului

Evaluarea

nv

rii

ROLUL PROFESORULUI

Strategii didactice centrate pe predare

Strategii didactice centrate pe nv are

Expune, ine prelegeri. Impune puncte de vedere. Se consider i se manifest ca un p rinte.

Faciliteaz i modereaz nv area. Ajut elevii s n eleag i s explice punctele de vedere. Este partener n nv are.

Ur re te relegerea, expunerea, explica ia pr fes rului xpri puncte e vedere pr prii

c

rc s r i i il liz z

is r zit

r i i

c

Acc

t tr

s is l

si i

il

cr

z iz l t

sc i c c il l i

Ar tr

t z , ri c sc

i i l

r z r z l r s rci il r l cr

Rolul elevului

CARACTERISTICI ALE PROCESULUI DE PREDARE-NV ARE N DIDACTICA TRADI IONAL I N DIDACTICA MODERN

Realizarea

Rolul profesorului

c nsi r i s nif st c un rint . st rt ner n nv re

I Ajut lic l

ct ii s l unct l

r is r cilit z i

Evaluarea

nv

rii

, i r

r l z

ri r

MODUL DE REALIZARE A NV RII

Strategii didactice centrate pe predare

Strategii didactice centrate pe nv are

nv area are loc predominant prin memorare i reproducere de cuno tin e. nv area conduce la competi ie ntre elevi, cu scopul de ierarhizare.

nv area are loc predominant prin formare de competen e i deprinderi practice. nv area se realizeaz prin cooperare.

Urm re te prelegerea, expunerea, explica ia profesorului Exprim puncte de vedere proprii

ncearc s re in i s repr duc ideile auzite ealizeaz un sc imb de idei cu ceilal i

Accept n d pasiv ideile trans ise Argumenteaz , pune i i pune ntreb ri cu sc pul de a n elege

ucreaz iz lat pereaz n rez lvarea sarcinil r de lucru

nv area are loc predominant prin memorare i reproducere de cuno tin e nv area are loc predominant prin formare de competen e i deprinderi practice

Rolul elevului

CARACTERISTICI ALE PROCESULUI DE PREDARE-NV ARE N DIDACTICA TRADI IONAL I N DIDACTICA MODERN

Realizarea

nv area conduce la competi ie ntre elevi, cu scopul de ierar izare nv area se realizeaz prin cooperare

Rolul profesorului

Se consider i se manifest ca un p rinte. Este partener n nv are

Impune puncte de vedere Ajut elevii s n eleag i s explice punctele de vedere

Evaluarea

nv

rii

Expune, ine prelegeri i modereaz nv area

aciliteaz

EVALUAREA

Strategii didactice centrate pe predare

Strategii didactice centrate pe nv are

Vizeaz m surarea i aprecierea cuno tinelor (ce tie elevul). Pune accent pe aspectul cantitativ (ct de mult informa ie de ine elevul). Vizeaz elevilor. clasificarea

Vizeaz m surarea i aprecierea competenelor (ce tie s fac elevul cu ceea ce tie). Pune accent pe elementele de ordin calitativ (valori, atitudini). Vizeaz progresul n nv are la fiecare elev.

Urm re te prelegerea, expunerea, explica ia profesorului Exprim puncte de vedere proprii

ncearc s re in i s reproduc ideile auzite ealizeaz un sc imb de idei cu ceilal i

Accept n mod pasiv ideile transmise Argumenteaz , pune i i pune ntreb ri cu scopul de a n e lege

ucreaz izolat oopereaz n rezolvarea sarcinilor de lucru

nv area are loc predominant prin memorare i reproducere de cuno tine nv area are loc predominant prin formare de competen e i deprinderi practice

Vizeaz m surarea i aprecierea cuno tin elor (ce tie elevul)

Rolul elevului

Vizeaz m surarea i aprecierea competen elor (ce tie s fac elevul cu ceea ce tie) Pune accent pe aspectul cantitativ (c t de mult informa ie de ine elevul) Pune accent pe elementele de ordin calitativ (valori, atitudini).

CARACTERISTICI ALE PROCESULUI DE PREDARE-NV ARE N DIDACTICA TRADI IONAL I N DIDACTICA MODERN

Realizarea

nv area conduce la competi ie ntre elevi, cu scopul de ierar izare nv area se realizeaz prin cooperare

Rolul profesorului

Evaluarea

nv

rii

izeaz clasificarea elevilor izeaz progresul n nv are la fiecare elev

Se consider i se manifest ca un p rinte. Este partener n nv are

Impune puncte de vedere Ajut elevii s n eleag i s explice punctele de vedere

Expune, ine prelegeri i modereaz nv area

aciliteaz

METODA DIDACTICAReprezinta ansamblul organizat al procedeelor (modurilor) de realizare practicaa operatiilor care stau la baza actiunilor parcurse n comun de profesori si elevi. Aceste procedee conduc, n mod planificat si eficace, la realizarea scopurilor propuse.

RELATIA Obiective-Competente-Continut-MetodaObiective Evaluare Factori implicati n sistem: profesor - elev

Mijloace

SISTEM DE INSTRUIRE

Continutul nv tamntului

Metode

Organizare a activit tii de instruire

METODE TRADITIONALE Algoritmizarea Studiul cu manualul Exercitiul Problematizarea Conversatia Jocul de rol Descoperirea Demonstratia

METODE MODERNE nvatarea cu ajutorul calculatorului Metoda ciorchinelui Metoda cubului Metoda Stiu-Vreau sa stiu-Am nvatat Brainstormingul Turul galeriei Diagrama Venn - Euler

NVATAREA CU AJUTORUL CALCULATORULUI

metoda moderna de educatie care poate fi folosita n toate etapele procesului didactic: n proiectare, n predare-nvatare si n evaluare. Utilizarea calculatorului, a softurilor educationale, mareste calitatea nvatarii, contribuie la formarea unei gndiri sistematice, selective, rapide, eficiente. metoda moderna folosita frecvent n procesul didactic actual, fiind principalul (obligatoriu) mijloc de predare a informaticii si tehnologiei informatiei.

METODA CIORCHINELUI metoda ce se poate utiliza mai ales n etapa de reactualizare a structurilor nvatate anterior, sau n etapa de anterior, evocare, elevii fiind pusi n situatia de a stabili conexiuni ntre elementele studiate, de a se implica activ n procesul de gndire. gndire. dupa rezolvarea sarcinii de lucru, elevii vor folosi notiunile si legaturile create pentru a dezvolta idei concrete despre CONCEPTUL PROPUS. PROPUS. prin acest exercitiu se ncurajeaza participarea ntregii clase. clase. tehnica de predare - nvatare menita sa ncurajeze elevii sa gndeasca liber si sa stimuleze conexiunile de idei. idei. modalitate de a realiza asociatii de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor nsusite anterior. anterior. ciorchinele poate fi realizat individual sau ca activitate de grup. grup.

Modalitatea de realizare- elevii vor scrie un cuvnt sau expresie nucleu n centrul unei foi de hrtie - elevii sunt invitati sa scrie ct mai multe cuvinte sau expresii care le vin n minte despre subiectul selectat pna la expirarea pna timpului - cuvintele (ideile) vor fi legate prin linii de notiunea ce

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended