+ All Categories
Home > Devices & Hardware > Metoda reluarii223

Metoda reluarii223

Date post: 27-Jul-2015
Category:
Upload: vladimirwelling
View: 113 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 5 /5
metoda Reluarii Informatica 2014 Arnăutu
Transcript
Page 1: Metoda reluarii223

metoda Reluarii

Informatica 2014

Arnăutu Vladimir

Page 2: Metoda reluarii223

Aceasta metoda este formata din mai multi vectori ce formeaza o martice. Ea consta in efectuarea unei cautari in vederea gasirii unei solutii si revenirea la alte solutii posibile.

Page 3: Metoda reluarii223

In metoda realuarii se presupune ca solutia problemei pe care trebuie sa o rezolvam poate fi reprezentata printru-un vector :X=(X1,X2,…,Xk,…,Xn).Fiecare componenta xk a vectorului X poate lua valori dintr-o anumita multime Ak,k=1,2,…,n.Se considera ca cela mk elemente ale fiacarei multimi Ak sint ordonate conform unui criteriu stabilit.Cind valoarea pentru Xk este stabilita,se verifica anumite conditii de continuare referitoare la x1,x2,…,xk.

Page 4: Metoda reluarii223

Schema generala beginIf k<=n thenBeginX[k]:=PrimulElement (k);If Continuare (k) then Reluare (k+1);While ExistaSuccesor (k) doBeginX[k] :=Succesor (k);If Continuare (k) then Reluare (k+1)End; {while}End {then}Else PrelucrareaSolutiei;End; {Reluare

Page 5: Metoda reluarii223

Avantajul principal al algoritmilor bazati pe metoda reluarii consta in faptul ca programele respective sint relativ simple,iar depanarea lor nu necesica teste complicate.Complexitatea temporala a acestor algoritmi este determinata de numarul de elemente k din multimea solutiilor posibile S.In majoritatea problemelor de o reala importanta practica metoda reluarii conduce la algoritmi exponentiali.


Recommended