Home >Devices & Hardware >Metoda reluarii223

Metoda reluarii223

Date post:09-Aug-2015
Category:
View:52 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  1. 1. Informatia 2014 Arnutu Vladimir
  2. 2. Aceasta metoda esteformatadinmaimulti vectoriceformeazaomartice.Eaconstain efectuareaunei cautariinvederea gasiriiunei solutii sirevenireala altesolutiiposibile.
  3. 3. Inmetodarealuariise presupunecasolutiaproblemeipe care trebuie sa orezolvampoatefireprezentataprintru-unvector :X=(X1,X2,,Xk,,Xn). Fiecare componentaxka vectoruluiXpoateluavaloridintr-oanumita multime Ak,k=1,2,,n.Seconsideraca cela mk elementeale fiacarei multimiAksintordonateconformunuicriteriustabilit. Cind valoarea pentruXk estestabilita,severificaanumite conditiide continuarereferitoarela x1,x2,,xk.
  4. 4. Schemagenerala begin Ifk

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended