+ All Categories
Home > Documents > MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

Date post: 02-Jun-2018
Category:
Upload: raluca-ioana
View: 242 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 26

Transcript
 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  1/26

  MEDIEREA CONFLICTELOR

  DEFINITIE

  -MODALITATE DE REZOLVARE A CONFLICTELOR PE CALE AMIABILA CU

  AJUTORUL UNEI TERTE PERSOANE SPECIALIZATE IN CALITATE DE MEDIATOR

  MEDIEREA ESTE O ACTIVITATE DE INTERES PUBLIC;

  POATE AVEA LOC INTRE DOUA SAU MAI MULTE PARTI;

  SE POATE REALIZA DE CATRE UNUL SAU MAI MULTI MEDIATORI;

  MEDIATORUL ESTE UN FACILITATOR AL COMUNICARII SI AL DIALOGULUI;

  MEDIATORUL PROMOVEAZA INTELEGEREA INTRE PARTI;

  MEDIATORUL ASISTA PARTILE IN VEDEREA IDENTIFICARII PROBLEMELOR,

  INTERESELOR;

  MEDIATORUL ASISTA PARTILE SA EVALUEZE UN IPOTETIC REZULTAT INTRIBUNAL SAU LA INSTANTA ARBITRALA DACA NU REUSESC SA AJUNGA LA UNACORD DE MEDIERE

  Medierea a fost folosita i!a di !ele "ai ide#artate ti"#$ri% i !ele"ai "$lte state s$& diferite de$"iri'

  Mediator$l la ro"ai #$rta diferite $"e'

  I ati!(itate e)ista$ state i !are "ediator$l era !osiderat#ersoaa sa!ra'

  Medierea a !asti*at tere si a l$at a"#loare i se!ol$l tre!$t i state!a A*lia% SUA si Frata'

  I A*lia s-a se"at A!t$l Co!ilierii !are re*le"eta relatiileid$striale'

  Di +,. i SUA e)ista SERVICIUL FEDERAL DE MEDIERE SICONCILIERE'

  I Frata% i #re/et% ADR este #ro"o0at de a$toritati !a o"odalitate de de*re0are a istatelor si de re/ol0are a dis#$teloritr-o "odalitate "ai si"#la% "ai ra#ida si "ai ieftia'

  AVANTAJELE MEDIERII

  1. Degrevarea i!"a"e#$r %e &'%e(a"a %e ')ar'# )are %e %$!are;

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  2/26

  *. Cre!"erea (a#i"a"ii a("'#'i %e &'!"i"ie + !e $era )ai )'#" "i)- )agi!"ra"i#$r !a!"'%iee !-e"e#e, !a i"er-re"ee !i !a &'%e(e (a'ri#e (e ' -$" / )e%ia"e;

  0. C$!"'ri )ai )i(i ($)-arai# (' (e#e -re!'-'!e %e $rgaiarea ''i -r$(e! ii!"a"e#e %e &'%e(a"a;

  2. Ra-i%i"a"ea !$#'"i$arii (a'ei

  3. 3. F#e4ii#i"a"ea -r$(e%'rii %e )e%iere;

  5. 5. Par"i(i-area i )$% %ire(" a -ar"i#$r i ve%erea a&'gerii #a ' a($r%;

  6. 6. C$/%e"ia#i"a"ea -r$(e!'#'i %e )e%iere;

  7. 7. Me%ierea e!"e $ -r$(e%'ra -riva"a;

  8. 8. S($-'# e!"e a(e#a %e a -a!"ra -e )ai %e-ar"e re#a"ii#e %i"re -ar"i

  MEDIEREA SI LEGEA

  Die("iva *997:3*:CE -rivi% a')i"e a!-e("e a#e )e%ierii i )a"erie (ivi#a !i($)er(ia#a

  Legea 18*:*995 -rivi% )e%ierea !i $rgaiarea -r$e!iei %e )e%ia"$r,)$%i/(a"a !i ($)-#e"a"a -ri Legea r. 113:*91* !i -ri OUG r. 89:*91*;Legea *9*:*919 -rivi% 'e#e )a!'ri -e"r' a((e#erarea !$#'"i$arii

  -r$(e!e#$r; OG 10:*919 -e"r' "ra!-'erea Dire("ivei *995:1*0:CE -rivi%!ervi(ii#e i (a%r'# -ie"ei i"ere !i Legea 069:*998.

  $"ararea C$!i#i'#'i %e Me%iere r. 3:*996 -"r a-r$area Reg'#a)e"'#'i %e$rgaiare !i '("i$are a C$!i#i'#'i %e Me%iere

  $"ararea C$!i#i'#'i %e Me%iere r. 1*:*996 -"r a-r$area S"a%ar%'#'i %e$r)are a )e%ia"$r'#'i

  $"ararea C$!i#i'#'i %e )e%iere r. 852:*997 -"r a-r$area Ta#$'#'i)e%ia"$ri#$r a'"$ria"i

  Dire!ti0a 12234CE451

  A $!" a%$-"a"a #a *1 Mai *997 %e (a"re Par#a)e"'# E'r$-ea;

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  3/26

  A("'# !e i!(rie i $ie("iv'# ($)'i"a"ii -rivi% )e"ierea !i %ev$#"area''i !-a"i' %e #ier"a"e, !e('ri"a"e !i &'!"i"ie;

  Me%ierea e!"e ($!i%era"a $ !$#'"i$are e4"ra&'%i(iara e/(ie"a;

  C$!"'ri -er$r)a"e !i ra-i%i"a"ea !$#'"i$arii;

  Pr$(e%'ri a%a-"a"e ev$i#$r -ar"i#$r

  Dire("iva !e a-#i(a -r$(e!e#$r i"re %$'a !a' )ai )'#"e -ar"i ;

  Li"igi' (ivi# !a' ($)er(ia# "ra!r$"a#ier;

  N' !e i"eri(e !"a"e#$r )e)re !a a-#i(e -reve%eri#e %ire("ivei !i-r$(e%'ri#$r i"ere %e )e%iere;

  Li"igi' "ra!r$"a#ier < a(e# #i"igi' i (are (e# -'"i 'a %i"re -ar"i i!i are%$)i(i#i'#:re!e%i"a i"r=' a#" !"a" )e)r' %e(a" (e# a# $ri(arei a#"e -ar"i #a

  %a"a #a (are> !=a %e(i! re('rgerea #a )e%iere, )e%ierea e!"e i)-'!a %ei!"a"a, e!"e a%re!a"a -ar"i#$r $ ivi"a"ie i a(e!" !e!.

  Cofor" Dire!ti0ei MEDIERE 6 PROCES STRUCTURAT i (are -ar"i#e %i-r$-rie ii"ia"iva i(ear(a !a a&'ga #a ' a($r% (' a!i!"e"a ''i )e%ia"$r.

  6 -$a"e / ii"ia"a %e (a"re -ar"i, re($)a%a" !a' i)-'! %e i!"a"a!a' -reva'" %e %re-"'# ''i !"a" )e)r'.

  < i(#'%e )e%ierea ee("'a"a %e ' &'%e(a"$r (are ' e!"ei)-#i(a" i i(i $ -r$(e%'ra &'%i(iara ($e4a #i"igi'#'i i (a'a.

  MEDIATOR 6 $ri(e "er" (are e!"e (?e)a" !a ($%'(a -r$(e!'# %e )e%ierei"r=$ )aiera e/(a(e, i)-ar"ia#a !i ($)-e"e"a.

  Dire!ti0a !otie a$"ite re*$li7

  O#iga S"a"e#e Me)re !a i('ra&ee -rega"irea )e%ia"$ri#$r !i %ev$#"area!a' a%erarea #a ($%'ri v$#'"are %e ($%'i"a;

  A%$-"area '$r )e(ai!)e e/(ie"e %e ($"r$# a# (a#i"a"ii i (e -rive!"e'riarea !ervi(ii#$r %e )e%iere;

  Da %re-"'# /e(ar'i &'%e(a"$r %i C$)'i"a"e, i $ri(e !"a%i' a# -r$(e%'rii, !aivi"e -ar"i#e !a re('rga #a )e%iere;

  J'%e(a"$r'# -$a"e ivi"a -ar"i#e !a -ar"i(i-e #a $ !e!i'e %e i$r)are -rivi%re('rgerea #a )e%iere;

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  4/26

  Dire("iva $#iga S"a"e#e Me)re !a i!"i"'ie )e(ai!)e -ri (are a($r%'ri#ere'#"a"e i 'r)a )e%ierii !a -$a"a %$a%i (ara("er e4e('"$ri';

  Cara("er e4e('"$ri' -ri>

  (otarare 8$de!atoreas!a i a(e!" !e!Sa'

  a!t otarial

  Coti$t$l a!ord$l$i de "ediere %$a%e!"e $r"a e4e('"$rie, (' e4(e-"ia(a'#'i i (are ($"i'"'# a($r%'#'i e!"e ($"rar %re-"'#'i !"a"'#'i )e)r' i(are e!"e a('"a !$#i(i"area, /e %re-"'# a(e#'i !"a" )e)r' ' -reve%e-$!ii#i"a"ea ($eririi a(e!"'ia ' (ara("er e4e('"$ri'.

  Dire!ti0a !otie dis#o/itii referitoare la>

  A!ig'rarea (a )e%ierea are #$( i"r=' (a%r' (are re!-e("a ($/%e"ia#i"a"ea;

  Me%ia"$r'# ' -$a"e / (i"a" (a )ar"$r reeri"$r #a i$r)a"ii#e $"i'"e i('r!'# -r$(e%'rii %e )e%iere, (' e4(e-"ii#e (e -rive!( $r%iea -'#i(a,a!ig'rarea -r$"e("iei i"ere!'#'i !'-eri$r a# ($-i#'#'i !a' i)-ie%i(areava"a)arii i"egri"a"ii /i(e !a' -!i?i(e a 'ei -er!$ae;

  Ter)ee#e %e -re!(ri-"ie !i %e %e(a%ere v$r / !'!-e%a"e !a' i"rer'-"e -e

  %'ra"a -r$(e%'rii )e%ierii;

  Dire("iva a $!" "ra!-'!a i %re-"'# i"er -aa #a %a"a %e *1 )ai *911

  Dire("iva ' a%'(e a"igere #egi!#a"iei a"i$a#e ($$r) (areia re('rgerea#a )e%iere, iai"e !a' %'-a i(e-erea -r$(e%'rii &'%i(iare, e!"e $#iga"$rie!a' a(e $ie("'# '$r !a("i'i (' ($%i"ia (a $ a!"e# %e #egi!#a"ie sa $i"#iedi!e #artile sa isi e)er!ite dre#t$l la siste"$l 8$di!iar'

  Dire("iva *997:3*:CE a i)-'! !i i R$)aia($)-#e"ari !i )$%i/(ari #a ive# #egi!#a"iv ava% %re-!($- ar)$iarea #egii )e%ierii (' -reve%eri %i($%'# a)i#iei, ($%'# (ivi#, ($%'# %e -r$(e%'ra (ivi#a !i($%'# %e -r$(e%'ra -ea#a>

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  5/26

  Ar". 062 C$% Civi# + -reve%e Div$r"'# -ri a($r%'# !$"i#$r;

  Ar". 512 i%. 1 C$% Pr. Civ.= &'%e(a"$r'# va !"ar'i -" !$#'"ia Div$r"'#'i -rii"e#egerea -ar"i#$r;

  Ar". 560 i%. 2 C$% Pr. Civ. + i )a"eria I)-ar"e#ii J'%i(iare, i "$" ('r!'#

  -r$(e!'#'i, i!"a"a va !"ar'i (a -ar"i#e !a i)-ar"a ''ri#e -ri 'aiv$ia#a;

  Ar". 6*9 i%. 6 a#i @* C$% Pr. Civ.= -reve%e $#iga"ivi"a"ea i$r)arii-rea#ai#e i )a"eria Li"igii#$r (' Pr$e!i$i!"i, a#i. @0 !"ai#e!"e "er)e %e%e-'ere a -r$(e!'#'i=vera#, a#i. @3= a($r%'# %e )e%iere ($!"a"a" -ri?$"arare irev$(ai#a !i e4e('"$rie.

  Le*ea 9.24122,a%'(e $ !erie %e )$%i/(ari !i ($)-#e"ari -ri (are !'"i)-#e)e"a"e %i!-$i"ii#e Dire("ivei 3*:*997:CE.

  Pr$)$varea )e%ierii %e (a"re )agi!"ra"i < e#a$rarea g?i%'#'i %e )e%iere-e"r' )agi!"ra"i

  $"ararea %e e4-e%ie" -r$'"a"a ($$r) %i!-$i"ii#$r #ega#e ($!"i"'ie "i"#'e4e('"$ri'.

  Le*ea 121412+2 :Pre0ederi Mi!a

  Refor"a i 8$stitie;- I!"i"'irea '$r $r)e -r$(e%'ra#e (' ee("e i)e%ia"e -e"r' a a(i#i"a

  e/(ie"iarea -r$(e%'ri#$r &'%i(iare;

  - Ma!'ri %e !i)-#i/(are !i !-$rire a !$#'"i$arii (ereri#$r i i!"a"a;

  - Me%ierea i (a'# -r$(e%'rii %e %iv$r">

  < &'%e(a"$r'# re($)a%a )e%ierea iar %a(a -ar"i#e $ a((e-"a, !e v$r-ree"a #a )e%ia"$r i ve%erea i$r)arii (' -rivire #a ava"a&e#e )e%ierii.

  < %'-a i$r)are -ar"i#e %e(i% %a(a a((e-"a !a' ' !$#'"i$area #i"igi'#'i -ri)e%iere;

  < )e%ia"$r'# ' -$a"e !$#i(i"a -#a"a $$rari'#'i -e"r' !e%i"a %e i$r)are

  < -aa #a "er)e'# /4a" %e i!"a"a, (are ' -$a"e / )ai !('r" %e 13 i#e,-ar"i#e %e-' -r$(e!'#=vera# i"$()i" %e )e%ia"$r (' -rivire #a re'#"a"'#!e%i"ei %e i$r)are

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  6/26

  Modi

  < Ar". 19 #i". ? -reve%e %re-" (a'ri i (are -'erea i )i!(are !a'e4er(i"area a("i'ii -ea#e e!"e i)-ie%i(a"a, -e #aga re"ragerea -#agerii

  -rea#ai#e $ri i)-a(area -ar"i#$r, !i !i"'a"ia i (are a fost i!(eiat $ a!ordde "ediere i !oditiile le*ii "edierii'

  < Ar". 15 i%. 1 i"i"'#a" Tra/a!tia% "edierea si re!$oasterea#retetiilor !i0ile==''astfel i ve%erea !$#'"i$arii #a"'rii (ivi#e a $!"reg#e)e"a"a e4-re! -$!ii#i"a"ea "raa("iei, )e%ierii !i re('$a!"erii-re"e"ii#$r (ivi#e;

  Me%ierea i C$%'# %e -r$(e%'ra (ivi#a

  N$'# C$% %e -r$(e%'ra (ivi#a a%$-"a" -ri Legea 59:*91*;

  Preve%erea )e%ierii (a -r$(e%'ra -rea#ai#a $#iga"$rie i )a"erii !"ri("%e"er)ia"e %e #ege @a !e ve%ea Legea 18*:*995 ($)-#e"a"a !i )$%i/(a"a-ri Legea 113:*91* !i -ri OUG 89:*91*, a-" (e ($"ri'ie #are('$a!"erea a(e!"ei )e"$%e a#"era"ive %e !$#'"i$are a %i!-'"e#$r !i #a(re!"erea (re%ii#i"a"ii e/(ie"ei )e%ierii;

  O#iga"ivi"a"ea i$r)arii -rea#ai#e a!'-ra -r$(e%'rii )e%ierii, i ($re#a"ie ('Legea 113:*91*

  Legea 113:*91* %e )$%i/(are !i ($)-#e"are a LegiiMe%ierii

  i vig$are %e #a %a"a %e 91.19.*91*

  )$%i/(a ar". * i !e!'# $#iga"ivi"a"ii -ar"i#$r aa"e i #i"igi' !a -ar"i(i-e #a!e%i"a %e i$r)are -rivi% )e%ierea, i(#'!iv %'-a %e(#a!area ''i -r$(e!i i!"a"a, i )a"rie (ivi#a, %e a)i#ie, i )a"erie -ea#a !i i a#"e )a"erii-reva'"e %e #ege

  i"r$%'(e ar". 59 i%. 1 (are $#iga -ar"i#e !a a(a %$va%a (a a' -ar"i(i-a" #a!e%i"a %e i$r)are @%e-'erea i a(e!" !e! a -r$(e!'#'i=vera# %ei$r)are -rea#ai#a (' -rivire #a ava"a&e#e )e%ierii, i %$)eii#e %e#i)i"a"e#a a#i. @1 #i". a=g a#e a(e#'ia!i ar"i($# (are va i"ra i vig$are #a %a"a %e98.91.*910

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  7/26

  DOMENII IN CARE MEDIEREA ESTE OBLIGATORIE>

  C$$r) ar". 591%i Legea 18*:*995 i"r$%'! -ri Legea r. 113:*91*, (are'r)eaa !a i"re i vig$are #a 91.9*.*910 @($$r) $i#$r %i!-$i"ii a#e OUG

  r. 89:*91*, re!"'# %i!-$i"ii#$r #ega#e %e&a i vig$are %e #a 91.19.*91*i$r)area -rea#ai#a (' -rivire #a -r$(e!'# )e%ierii e!"e $#iga"$rie i)a"erii#e -reva'"e %e #ege !i a')e>

  1. Ma"erie (ivi#a=@a')i"e #i"igii;

  *. Ma"erie ($)er(ia#a=@a')i"e #i"igii;

  0. Li"igii %e )'(a=@a')i"e #i"igii;

  2. Ma"erie -ea#a=@a')i"e #i"igii;

  3. Dre-"'# a)i#iei=@a')i"e #i"igii;

  5. Pr$"e("ia ($!')a"$r'#'i + ($!')a"$r'# iv$(a e4i!"e"a ''i -re&'%i(i' (a'r)are a a(?ii"i$arii '$r -r$%'!e !a' !ervi(ii %ee("'$a!e, a ere!-e("arii'$r (#a'e ($"ra("'a#e $ri a gara"ii#$r a($r%a"e, e"(

  N$ #ot fa!e o&ie!t$l "edierii7

  Dre-"'ri#e !"ri(" -er!$a#e; e.g. !"a"'"'# -er!$aei

  Ori(are a#"e %re-"'ri %e (are -ar"i#e, -$"rivi" #egii, ' -$" %i!-'e -ri

  ($ve"ie !a' -ri a#" )$% a%)i! %e #ege;I ori!e !o0etie !e #ri0este dre#t$ri as$#ra !arora #artile #ot

  dis#$e se #oate itrod$!e o !la$/a de "ediere'

  Poate < MEDIATOR #ersoaa !are ide#lieste !$"$lati0$r"atoarele !oditii>

  - Per!$aa (' %e-#ia (a-a(i"a"e %e e4er(i"i';

  - Are !"'%ii !'-eri$are;- Are $ ve(?i)e i )'(a %e (e# -'"i 0 ai:a a!$#vi" ' -r$gra) %e ive#

  -$!"='iver!i"ar:)a!"er avia" i %$)ei';

  - E!"e a-"a %i -'(" %e ve%ere )e%i(a#;

  - N' a $!" ($%a)a"a %e/i"iv -e"r' !avar!irea 'ei ira("i'i i"e"i$a"e;

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  8/26

  - A a!$#vi" ('r!'ri#e %e $r)are %e )e%ia"$ri;

  - E!"e a'"$ria"a i ($%i"ii#e #egii

  Pr$e!ia %e )e%ia"$r e!"e ($)-a"ii#a (' $ri(e a#"a a("ivi"a"e !a' -r$e!ie;

  Ca'a %e i($)-a"ii#i"a"e !e a%'(e #a ('$!"ii"a C$!i#i'#'i %e Me%iere, %e(a"re )e%ia"$r, i "er)e %e 0 i#e %e #a %a"a #a (are a i"ervei";

  C$!i#i'# %e Me%iere %i!-'e !a' ($!"a"a !'!-e%area !a' i(e"area (a#i"a"ii%e )e%ia"$r i ($%i"ii#e #egii;

  I (a %e i(e"are a (a#i"a"ii %e )e%ia"$r, ')e#e a(e!"'ia e!"e ra%ia" %e -e"a#$'.

  Me%ia"$r'# are 'r)a"$are#e $#iga"ii>

  Sa tia ar(i0a>

  Sa ai&a re*istre #ro#rii>

  Sa ai&a o e0ideta !ota&ila a a!ti0itatii>

  Sa $ #er"ita a!!es$l altor #ersoae la ifor"atiile !o

  Sa asi*$re ?$eta #ro!es$l$i de "ediere #ri or*ai/area $$i

  !ir!$it e

  Ra!-'%erea %i!(i-#iara e!"e a"ra!a %e ei%e-#iirea $#iga"ii#$r-r$e!i$a#e !"ai#i"e -ri a("e#e $r)a"ive e')era"e;

  Ra!-'%erea %i!(i-#iara ' e4(#'%e ra!-'%erea (ivi#a, -ea#a !a'a%)ii!"ra"iva;

  A("i'ea %i!(i-#iara !e e4er(i"a i (e# )'#" 1 a %e #a %a"a !avar!irii aa"erii

  C$!i#i'# %e Me%iere !e -$a"e !e!ia %i $/(i' (' -rivire #a ei%e-#iirea$#iga"ii#$r -r$e!i$a#e a#e )e%ia"$r'#'i;

  I (a%r'# C$!i#i'#'i %e )e%iere '("i$eaa C$)i!ia %e Di!(i-#ia;

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  9/26

  Cofor" art' 93 s$t a&ateri #rofesioale>

  I!al!area o&li*atiei de !o

  Ref$/$l de a restit$i is!ris$rile i!reditate de #artile a?ate i

  !o?i!t>

  Re#re/etarea sa$ asistarea $eia ditre #arti itr-o #ro!ed$ra

  8$di!iara sa$ ar&itrala a0ad !a o&ie!t !o?i!t$l s$#$s "edierii>

  Sa0arsirea altor fa#te !are ad$! ati*ere #ro&itatii #rofesioale'

  P#agerea i)-$"riva )e%ia"$r'#'i !e %e-'e #a regi!"ra"'ra;

  Se va i"$()i ' %$!ar;

  Par"i#e v$r / (?e)a"e #a C$)i!ia %e %i!(i-#ia;

  $"ararea C$!i#i'#'i %e Me%iere -$a"e / a"a(a"a i i!"a"a %e ($"e(i$!a%)ii!"ra"iv;

  A("i'ea i i!"a"a !'!-e%a e4e('"area ?$"ararii a"a(a"e;

  FORME DE EERCITARE A PROFESIEI DE MEDIATOR

  P$"rivi" ar". ** a#i @1 Legea 18*:*995 )e%ia"$rii i -$" %e!'ra a("ivi"a"ea 'a%i 'r)a"$are#e $r)e>

  1.S$(ie"a"e (ivi#a -r$e!i$a#a %e )e%ia"$ri;

  *.Bir$' %e )e%ia"$r (are -$" '(i$a ''# !a' )ai )'#i )e%ia"$ri a!$(iai, ('-er!$a#'# a'4i#iar ($re!-'"$r, !a'

  0.Orgaiaie eg'vera)e"a#a, (' re!-e("area ($%iii#$r -rev'"e %e #ege.

  Me%ia"$r'# !a' )e%ia"$rii a!$(iai, "i"'#ari ai ''i ir$', -$" aga&a "ra%'("$ri,&'ri"i, a#" -er!$a# %e !-e(ia#i"a"e, -re(') i -er!$a# a%)ii!"ra"iv i %e !ervi(i'e(e!ar a("ivi"ii %e )e%iere

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  10/26

  H e4er(i"area -r$e!iei, )e%ia"$rii a'"$riai -$" / aga&ai (' ($"ra(" i%ivi%'a#%e )'( ')ai (a%r'# $r)e#$r -rev'"e #a ar". ** #i. @1

  C$!i#i'# %e )e%iere Orgai!) a'"$$), (' -er!$a#i"a"e &'ri%i(a;

  Orgai!) %e i"ere! -'#i(;

  F'("i$eaa i aa Legii 18*:*995 !i ROF;

  E!"e $r)a" %i 8 )e)ri "i"'#ari !i 0 )e)ri !'-#ea"i a#e!i -ri v$" %ire(" !i!e(re" %e )e%ia"$rii (' %re-" %e v$";

  Ma%a"'# )e)ri#$r C$!i#i'#'i e!"e %e 2 ai;

  C$%'(erea e!"e a!ig'ra"a %e Pre!e%i"e, Vi(e-re!e%i"e !i C$)i!iaPer)ae"a @)e)ri %e!e)a"i %e C$!i#i' -e"r' ' )a%a" %e * ai;

  C$!i#i'# !e i"r'e!"e #'ar !a' $ri %e (a"e $ri e!"e e(e!ar #a ($v$(areaPre!e%i"e#'i;

  $"arari#e !'" a%$-"a"e (' )a&$ri"a"ea )e)ri#$r (are i# ($)-';

  ATRIBUTII PRINCIPALE ALE CONSILIULUI DE

  MEDIERE

  = -r$)$veaa a("ivi"a"i %e )e%iere !i re-rei"a i"ere!e#e )e%ia"$ri#$r;

  = e#a$reaa !"a%ar%e#e %e $r)are i %$)ei'# )e%ierii;

  = a'"$rieaa )e%ia"$rii !i -r$gra)e#e %e $r)are -r$e!i$a# iiia# i($"i', -re(') i -r$gra)e#e %e !-e(ia#iare a )e%ia"$ri#$r;

  = i"$()e!"e !i a("'a#ieaa "a#$'# )e%ia"$ri#$r a'"$ria"i; = a%$-"a ($%'# %e e"i(a -r$e!i$a#a a )e%ia"$ri#$r;

  ie evi%ea ir$'ri#$r )e%ia"$ri#$r a'"$riai;

  a(e -r$-'eri -e"r' ($)-#e"area !a' ($re#area #egi!#aiei -rivi% )e%ierea;

  a%$-" reg'#a)e"'# -rivi% $rgaiarea i '(i$area !a, e"(

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  11/26

  PRINCIPIILE MEDIERII

  1. Cara!ter$l 0ol$tar al #ro!ed$rii "edierii>

  *. Co

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  12/26

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  13/26

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  14/26

  Par"i#e -ar"i(i-a i )$% v$#'"ar #a )e%iere !i -$" re'"a i $ri(e aa a-r$(e%'rii;

  Li"igii#e %e %re-" (ivi# -e"r' (are )e%ierea -$a"e $eri !$#'"ii !'" e.g.>grai"'iri, a("i'i i reve%i(are, a("i'i -rivi% a-ararea %re-"'#'i %e

  -r$-rie"a"e !i a -$!e!iei, -re"e"ii, eva('ari, $#iga"ii %e a a(e, -ar"a&e,ra-$r"'ri #$(a"ive, e"(;

  Da(a ($i("'# -ar"i#$r !e aa %e&a -e r$#'# i!"a"ei %e &'%e(a"a, iar -ar"i#e($vi !a )earga #a )e%iere, &'%e(area (a'ei (ivi#e va / !'!-e%a"a #a(ererea -ar"i#$r i ($%i"ii#e ar". *2* a#i.1 -(".1 ($% -r$(.(iv.

  La i(?i%erea -r$(e%'rii %e )e%iere, )e%ia"$r'# va i"$()i 'procesverbal (are !e va !e)a %e (a"re -ar"i !i )e%ia"$r;

  Acordul de mediere !e va ($)'i(a i!"a"ei %e &'%e(a"a (are va -r$'"a$ ?$"arare i a(e!" !e!.

  Da(a ' ave) a($r% %e )e%iere, !e va ($"i'a &'%e(a"a.

  Medierea !o?i!telor #eale

  Se aeaa -e ($$-erarea -ar"i#$r;

  Me%ia"$r'# va '"i#ia )e"$%e !i "e?i(i !-e(i/(e ($)'i(arii !i eg$(ierii;

  Pe -ar('r!'# -r$(e%'rii, -ar"i#e -$" / re-ree"a"e %e a#"e -er!$ae, i($%i"ii#e #egii;

  Tre'ie !a /e a!ig'ra" %re-"'# -ar"i#$r %e a / a!i!"a"e %e ' av$(a" !a' !a !ea-e#ee #a !ervi(ii#e ''i i"er-re"

  T$a"e a(e!"e a!-e("e "re'ie !a /e -re(ia"e i -r$(e!'# vera#.

  Da(a -r$(e%'ra )e%ierii !e %e!a!$ara iai"e %e i(e-erea -r$(e!'#'i -ea#!i !e i(?i%e -ri i)-a(area -ar"i#$r, -er!$aa va"a)a"a ' )ai -$a"e !e!ia-e"r' a(ea!i a-"a $rga'# %e 'r)arire -ea#a:i!"a"a %e &'%e(a"a;

  A($r%'# !(ri! re%a("a" %e )e%ia"$r !i !e)a" %e -ar"i %evie e4e('"$ri';

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  15/26

  Se a-#i(a ira("i'i#$r -e"r' (are, -$"rivi" #egii, re"ragerea -#agerii-rea#ai#e !a' i)-a(area -ar"i#$r i#a"'ra ra!-'%erea -ea#a.

  Me%ierea ($i("e#$r %e a)i#ie

  Da(a -ar"i#e !e i"e#eg, !e v$r i"a#i #a !e%i'# ir$'#'i %e )e%ia"$r;

  Da(a $ -ar"e ' !e -rei"a, a"'(i )e%ia"$r'# va "ra!)i"e $ ivi"a"ie !(ri!a(e#ei#a#"e -ar"i i ve%erea a((e-"arii )e%ierii !i i(?eierii ($"ra("'#'i %e)e%iere, !"ai#i% ' "er)e %e (e# )'#" 13 i#e %e #a %a"a e)i"erii;

  Ivi"a"ia !e "ra!)i"e -ri $ri(e )i$a(e (are a!ig'ra ($/r)area -ri)irii;

  Me%ierea -$a"e $eri !$#'"ii i (eea (e -rive!"e> = = ($"i'area (a!a"$riei;

  = e4er(i"i'# %re-"'ri#$r -ari"e!"i;

  = !"ai#irea %$)i(i#i'#'i ($-ii#$r;

  = ($"ri'"ia -ari"i#$r #a i"re"ierea ($-ii#$r;

  = re(a#('#area -e!iei %e i"re"iere;

  = !(?i)area ')e#'i;

  = $ri(e a#"e ei"e#egeri (are a-ar i"re ra-$r"'ri#e %i"re !$"i (' -rivire #a%re-"'ri#e %e (are ei -$" %i!-'e (. #egii.

  I(re%i"area ($-ii#$r )i$ri;

  O#iga"ia %e i"re"iere a a(e!"$ra;

  F$#$!irea #$('i"ei;

  Par"a&'# ''ri#$r;

  N')e#e %e -'r"a" %'-a %e!a(erea (a!a"$riei.

  U a!-e(" i)-$r"a"> "a4a %e "i)r' #a -ar"a& i va#$are %e 0 ' !e )ai-#a"e!"e #a )e%iere.

  I"e#egerea %i"re !$"i ($!/i"i"a -ri )e%iere !e %e-'e, %e (a"re -ar"i, #ai!"a"a ($)-e"e"a.

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  16/26

  Pri "ediere $ tre&$ie sa se ad$!a ati*ere iteres$l$i s$#erior al

  !o#il$l$i'

  Medierea !o?i!telor de "$!a

  Di!-$i"ii#e #ega#e a-#i(ai#e !'">

  - Legea 18*:*995 + )e%ierea ($i("e#$r %e %re-"'ri %e (are -ar"i#e -$"%i!-'e;

  - Legea 157:1888 + -rivi% !$#'"i$area ($i("e#$r %e )'(a; ave) i ve%ere#i"igii#e %i"re aga&a"$ri !i aga&a"i;

  - Par"i#e a' $#iga"ia !a a&'ga #a ' a($r% /e -e (a#e a)iai#a /e -ri

  i"er)e%i'# -r$(e%'ri#$r !"ai#i"e %e #ege.

  - Ti-'ri#e %e ($i("e %e )'(a (e i"ra !' i(i%e"a )e%ierii !'" $ar"e%iver!e> ($"ra("'# i%ivi%'a# %e )'(a, e4e('"area ($"ra("'#'i ($#e("iv, e"(.

  Da(a -ar"i#e ' a' re'!i" !a !$#'"i$ee ($i("'# %e i"ere!e (a 'r)are a($(i#ierii $rgaia"e %e Mii!"er'# M'(ii !i Pr$"e("iei S$(ia#e, -ar"i#e -$"%e(i%e ii"ierea -r$(e%'rii )e%ierii

  R$#'# i!"a"e#$r e!"e greva" %e ' ')ar )are %e %$!are -e #i"igii %e )'(a;

  Medierea i afa!eri

  Me%ierea a&'"a #a !"ai#irea !i )e"ierea re#a"ii#$r ($)er(ia#e;

  Neg$(ierea e!"e !-e(i/(a )e%i'#'i %e aa(eri;

  Me%ierea e!"e i a-" $ eg$(iere a!i!"a"a !i ($$r%$a"a %e ' "er" e'"r',ara -'"ere %e %e(iie;

  I %$)ei'# aa(eri#$r -'"e) )e%ia a!-e("e re #a> )$%a#i"a"ea ($(re"a %ei%e-#iire a $#iga"ii#$r a!')a"e, e!a#$are #a -#a"a, i(e"area ($"ra("'#'i,e"(.

  STILURI SI TIPURI DE MEDIERE

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  17/26

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  18/26

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  19/26

  Relatioal7

  P$a"e / %e"er)ia" %e>

  E)$"ii -'"eri(e;

  I"e#egeri gre!i"e, !"ere$"i-'ri ('#"'ra#e;

  S#aa ($)'i(are;

  Nei"e#egeri i ($)'i(are;

  C$)-$r"a)e" ega"ivi!" re-e"i"ive

  C$" e adresa" $$i !o?i!t relatioal

  Care s$t re"ediile #osi&ile

  C$"r$#'# e4-re!ii#$r ega"ive -ri -r$(e%'ri !i reg'#i;

  Pr$)$varea ''i -r$(e! (are #egi"i)eaa "rairi#e, !e"i)e"e#e;

  C#ari/(area -er(e-"ii#$r + ($!"r'irea 'ei -er(e-"ii -$i"ive;

  I)'a"a"irea (a#i"a"ii !i (a"i"a"ii ($)'i(arii;

  B#$(area 'ei a"i"'%ii ega"ive;

  I('ra&area a"i"'%ii#$r -$i"ive %e !$#'"i$are a -r$#e)e#$r.

  Str$!t$ral7

  E!"e ' ($i(" %a"$ra" '$r (a'e (e !'" %i($#$ %e -ar"i !i a')e>

  M$%e#e %i!"r'("ive %e ($)-$r"a)e" !a' a("i'e;

  C$"r$# iega#;

  A'"$ri"a"e, -'"ere iega#a;

  M$%i/(ari #egi!#a"ive;

  C$!"rageri "e)-$ra#e;

  M$%i/(area '$r a("$ri %e )e%i', ge$gra/(i, /i(i, e"(.

  Cum ne adresam unui confict structural?

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  20/26

  Coo#erarea 6 e!"e !ig'ra )$%a#i"a"e -ri (are !e va re$#va ($(i"'#.

  Me%ia"$r'# "re'ie>

  - !a %er'#ee a("i'i -ri (are !a %e/ea!(a ev$i#e -ar"i#$r;

  - Sa i%e"i/(e "i-are#e %e a"i"'%ie %i!"r'("iva;

  - Sa !"ai#ea!(a $ a((e-"are ($re("a !i re(i-r$(a a -r$(e!'#'i %e(ii$a# %i-ar"ea -ar"i#$r;

  - Sa "ra!$r)e eg$(ierea a!'-ra -$i"ieiK i eg$(iere a!'-ra i"ere!e#$rK.

  C$i("'# i$r)a"i$a#

  Va e4i!"a $ri %e (a"e $ri $ -ar"e ' va avea !'/(ie"a i$r)a"ie !a' ii va #i-!i

  $ i$r)a"ie ii"ia#a -e"r' !$#'"i$area %iere%'#'i;

  E!"e (a'a" %e> #i-!a i$r)a"iei, %ei$r)are, ($!i%era"ii %ieri"e a!'-ra a(eea (e e!"e re#eva", i"er-re"ari %ieri"e a#e i$r)a"iei, !'r!e %ieri"e %ei$r)a"ie.

  IMPORTANT> i$r)a"ia "re'ie !a /e %a"a i )$% #egi"i) "'"'r$r -ar"i#$r;"re'ie (a -ar"i#e !a /e %e=a($r% (' -r$(e!'# %e $"iere a i$r)a"iei.

  C') e a%re!a)

  IDENTIFICAREA< (e# )ai i)-$r"a" re)e%i'; < $"ierea ''i a($r% i"re -ar"i a!'-ra i$r)a"iei;

  < a($r%'# -ar"i#$r a!'-ra -r$(e!'#'i %e !"ragere ai$r)a"ii#$r;

  < a($r%'# -ar"i#$r a!'-ra -r$(e!'#'i %e eva#'are ai$r)a"ii#$r

  Co?i!t$l de iterese

  I"ere!e#e %ieri"e a#e -ar"i#$r;

  Ca'e> ($)-e"i"ia, i"ere!e e)$"i$a#e, !(?i)area !'rvei"a i i"ere!e#ee4i!"e"e, ($"i'"'ri %ieri"e a#e i"ere!e#$r

  C$i(" %e i"ere!e C') e a%re!a)

  IDENTIFICAREA

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  21/26

  Se#ararea itereselor de #o/itii>

  Ca$tarea $or !riterii o&ie!ti0e>

  Ca$tarea $or sol$tii !are satisfa! e0oile t$t$ror #artilor>

  Ca$tarea $or "etode de e)tidere a o#ti$ilor'

  Co?i!t$l de e0al$are

  E4i!"a i !i"'a"ia i (are -ar"i#e a' (ri"erii %ieri"e %e eva#'are a $ie("'#'i($i("'#'i;

  Ce a')e %e"er)ia ($i("'#

  E)$"ii -'"eri(e;

  I$r)a"ie i($re("a !a' #i-!a i$r)a"iei;

  I%e$#$gii %ieri"e, re#igie %ieri"a, -$i"ie !$(ia#a, ('#"'ra, e"(;

  C$!"rageri e4"ere.

  C') e a%re!a) ''i ($i(" %e eva#'are

  IDENTIFICAREA

  Ideti

  E0itarea de

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  22/26

  5. Sesiunea comun

  6. Sesiuni separate

  7. Identicarea i Ealuarea opiunilor

  8. !nchiderea procedurii de mediere" Acordul de mediere" #rocesul$er%al de &nchidere a medierii

  Faa -re)erg"$are )e%ierii -r$-ri'=i!e

  De)er!'ri#e )e%ia"$r'#'i -e"r' $ierea ($!i))"'#'i -ri#$r !e!'# -ar"i(i-rii #a )e%iere,

  Di!('ii -re#i)iare (' re-ree"aii -ri#$r i ($!"r'irea 'ei re#aii %e($#'(rare (' a(e"ia,

  Me%ia"$r'# !$#i(i"a -ree"area 'ei i$r)ri !'((i"e a!'-ra ($i("'#'i i

  %$(')e"e#$r re#eva"e,

  Preg"irea %e"a#ii#$r a%)ii!"ra"ive @#$('# %a"a "reve%erii, e"(,

  H(?eierea C$"ra("'#'i %e Me%iere

  C$"ra("'# %e Me%iere

  E!"e a($r%'# %e v$i (' -rivire #a !$#'i$area ''i ($i(", -ri -r$(e%'ra)e%ierii, ($%iii#e Lg. 18*:*995, ($"ra(" (e !e (?eie "re )e%ia"$r i

  -ri#e ($i("'#'i.

  Pri a(ea!" ($veie )e%ia"$r'# !e $#ig ! %e-' "$a"e %i#igee#ee(e!are ve%erea !$#'i$rii a)iai#e a ($i("'#'i iar -ri#e i a!')$#igaia %e a a(?i"a )e%ia"$r'#'i ' $$rari' i (?e#"'ie#i#e aere"e %er'#rii-r$(e%'rii i !$#'i$rii ($i("'#', (" i %e a re!-e("a reg'#i#e a-#i(ai#e)e%ierii.

  Oie("'# ($"ra("'#'i %e )e%iere < -r$(e%'ra )e%ierii (e 'r)ea a /%er'#a"

  C$"ra("'# %e )e%iere ('-ri%e a')i"e (#a'e $#iga"$rii, i)-'!e %e #ege,!a(i$area $)i"erii 'eia %i"re e#e e!"e -rev'" %e ar". 23 + '#i"a"ere#a"iv

  C$"ra("'# %e Me%iere "re'ie ! ('r-i%>

  I%e"i"a"ea -ri#$r

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  23/26

  Mei$area "i-'#'i %e ($i(" !a' a $ie("'#'i

  De(#araia -ri#$r ( a' $!" i$r)a"e %e ("re )e%ia"$r (' -rivire #aee("e#e a(e!"eia i reg'#i#e a-#i(ai#e

  O#igaia )e%ia"$r'#'i %e a -!"ra ($/%eia#i"a"ea i$r)aii#$r -e "$"

  -ar('r!'# -r$(e%'rii )e%ierii

  N' -$a"e ('-ri%e (#a'e (are ! ($"ravi #egii !a' $r%iii -'#i(e

  2. Faza medierii propriu-zise1. Sesiunea de deschidere2. Prezentarea de ctre mediator a pr ilor i a reprezentan ilor acestora, 3. Cuvntul introductiv al mediatorului (definirea medierii, prezentarea pe

  scurt a avantaelor, a principiilor, a procedurii i a re!ulilor medierii,prezentarea su"iectului pro"lematicii#,

  $. %epozi iile, punctele de vedere ale avoca ilor i altor e&per i i a pr ilor,

  '. c)im"ul de idei, *ntre"ri, rspunsuri *ntre participan i,+. ntre"ri de clarificare ale mediatorului,. recerea la procedura sesiunilor de dez"ateri (sesiuni comune i/sau

  sesiuni separate#.

  b) Identificarea i strngerea informa iilor 0dentificarea factorilor relevan i i utili *n spe a dedus medierii (inclusiv cei de ordin

  economic, politic, rela ional#, copul sta"ilirea tuturor informa iilor necesare identificrii pro"lematicii i aspecte

  particulare ce urmeaz a fi supuse dez"aterilor i solu ionrii

  c) Analiza conflictului ediatorul determin pr ile s recunoasc i s aprecieze reciproc

  motiva iile i aspira iile fiecreia, "iectivul principal e&plorarea i sta"ilirea intereselor care definesc

  pozi iile pr ilor i a aspectelor relevante, a informa iilor de inute de pr i epararea oamenilor de pro"leme

  d' Sesiunea comun

  4rma esentiala a meditatorului ascultarea activ, prin care se o" in informa ii despre disponi"ilitatea i dorin a pr ilor de a aun!e la o *n ele!ere, de a ne!ocia, conferind totodat lini tea i *ncrederea pr ilor de interesul mediatorului asupra situa iei lor

  0mportant ca mediatorul s- i noteze toate aspectele relevante men ionate de participan i, aspectele comune ale pr ilor, istoria conflictului i aspecte ce necesit clarificri

  e) Sesiuni separate

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  24/26

  %iscu ii private, individuale cu fiecare parte

  copul de a auta pr ile s se concentreze mai mult pe modalitatea desatisfacere a propriilor interese, s- i con tientizeze nevoile ce vor sta la "aza acordului de mediere

  ediatorul ale!e partea care rmne prima *n sesiune separat

  ediatorul d o tem de !ndire pr ii care a teapt referitoare la su"iectul medierii

  5a finalul sesiunilor separate este o"li!atorie o alt sesiune comun,mediatorul comunicnd pr ilor aspectele discutate *n sesiunile separate

  ediatorul * i pstreaz neutralitatea, impar ialitatea i asi!ur confiden ialitatea discu iilor

  ediatorul este o"li!at s fac un rezumat dup fiecare discu ie, att *nsesiunile separate, ct *n sesiunea comun ulterioar

  f) Identificarea i Evaluarea op iunilor

  Procesul !enerrii op iunilor se deruleaz *n $ pa i 6 separarea inventrii op iunilor dedecizie i udecarea acestora , identificarea mai multor solu ii la pro"lem , cutarearspunsului reciproc avantaos i inventarea modalit ilor de u urare a deciziilor celeilalte pr i,

  7tilizarea criteriilor obiective *n construirea op iunilor ce vor sta la "aza acordului demediere dintre pr i, care s reflecte voin a comun a acestora, s fie u or de e&ecutat, care s aute att la instituirea lo!icii i ra iunii *n !sirea i analiza op iunilor, ct i la *nlturarea emo iilor din discu ii

  g ) nchiderea procedurii de mediere. Acordul de mediere. Procesul Verbal de nchidere amedierii

  0ndiferent de rezultatul o" inut *n urma procedurii medierii, este o"li!atorie *ntocmireaunui Proces Verbal, care s consemneze cele petrecute

  copul medierii nu tre"uie s fie aun!erea la un acord cu orice pre , ci aun!erea la osolu ie ra ional

  8&ist situa ii cnd pr ile aun! la concluzia c niciuna din op iuni nu poate servi intereselor comune, *ns, c)iar i atunci se poate aun!e la un Acord Par ial ,considerndu-se c medierea i-a atins scopul

  4cordul de ediere

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  25/26

  e *nc)eie la finalul procedurii medierii, dac pr ile au auns la o solu ie comun care s reflecte voin a lor

  4cordul de ediere este un contract, o conven ie, un *nscris su"semntur privat potrivit art. '9 alin. 1

  :a cuprinde anumite cerin e *n func ie de o"iectul conflictului, totodat este necesar s *ntruneasc i condi ii de fond i form

  Poate cuprinde, *n func ie de natura conflictului mediat, o dona ie, parta, vnzare, etc

 • 8/10/2019 MEDIEREA CONFLICTELOR (2)

  26/26


Recommended